.

.

w. Afifi Fauzi Abbas. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Abdullah bin Zubair al-Hamidi. ( Drs. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. w.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Isma il bin Yahya al-Muzani. Iraq dan Mesir. Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. a. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Madinah. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. a. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. . Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. 1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya. kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. 2007:138). dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Menurut ahli sejarah. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan.

Basrah dan Mesir. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. (Maimon Husin. Farsi. . 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. (Drs. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. Ijmak. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. (Mohammad zaini . 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. Iraq. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari. (Zulhazmi0mar. Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. (Mohammad zaini . Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. 1/3 malam untuk beribadat. 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. (Apendi. kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit. tafsir. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji. dan buku-buku yang sukar dibelinya. Beliau juga dapat menghafaz alQuran. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. Baghdad. al-Hadis. Palestin. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. Ulama. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya.204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. hadis dan ilmu tajwid. Qias dan Masolih Al-Mursalah. 2007:138). (Mohammad zaini . Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Afifi Fauzi Abbas. Kufah. Hadis. Yaman. Madinah.

Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. IndoChina. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. Menurut beliau. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. Sri Lanka. Afifi Fauzi Abbas. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. iaitu aliran Ahli as-Sunah. 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. harus dilakukan ijtihad melalui kias. (Zulhazmi 0mar. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. dan adat resam sesuatu kaum. Mesir. masyarakat . . hadis berkaitan rapat dengan al-quran. . Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum. Oleh sebab itu. (Drs. Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. (Drs. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. dan Malaysia. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). Afifi Fauzi Abbas. (Mohammad zaini . Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. ( Drs. Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. Afifi Fauzi Abbas. aliran al-Ra yu.

Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Beliau juga mempunyai banyak murid. Afifi Fauzi Abbas. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia. ( Drs. Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Selain itu. Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat. . Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. Dalam bidang ilmu hadis. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. Afifi Fauzi Abbas. Dalam bidang ilmu figh. Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Dalam bidang fikah pula. jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). beliau merupakan pengasas ilmu figh . Oleh itu. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. ). ( Drs. Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. . gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya.ia lebih intelektual dan dinamik. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat.

s .