.

.

Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. ( Drs.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Madinah. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. . Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. Abdullah bin Zubair al-Hamidi. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. a. 1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Menurut ahli sejarah. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. a. Afifi Fauzi Abbas. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Iraq dan Mesir. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. w. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. w. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. 2007:138). kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. Isma il bin Yahya al-Muzani. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya.

Ijmak. Qias dan Masolih Al-Mursalah.204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. . Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. hadis dan ilmu tajwid. tafsir. (Drs. (Mohammad zaini . Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. 1/3 malam untuk beribadat. Palestin. Iraq. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. dan buku-buku yang sukar dibelinya. 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. (Mohammad zaini . Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. (Zulhazmi0mar. 2007:138). Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. Baghdad. (Maimon Husin. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. (Apendi. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya. Ulama. bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Kufah. (Mohammad zaini . 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. Hadis. Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah. Afifi Fauzi Abbas. Yaman. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau juga dapat menghafaz alQuran. Basrah dan Mesir. al-Hadis. Farsi. kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. Madinah. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair.

Mesir. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. . Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. . aliran al-Ra yu. 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. iaitu aliran Ahli as-Sunah. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum. (Drs. dan Malaysia. Sri Lanka. Oleh sebab itu. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. masyarakat . Afifi Fauzi Abbas. hadis berkaitan rapat dengan al-quran. Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. (Zulhazmi 0mar.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. (Mohammad zaini . Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah. Afifi Fauzi Abbas. Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. Menurut beliau. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). Afifi Fauzi Abbas. Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah. (Drs. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. IndoChina. ( Drs. dan adat resam sesuatu kaum. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. harus dilakukan ijtihad melalui kias.

Oleh itu. Afifi Fauzi Abbas. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. ( Drs. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. beliau merupakan pengasas ilmu figh . Dalam bidang fikah pula. gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup.ia lebih intelektual dan dinamik. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia. Dalam bidang ilmu figh. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. Dalam bidang ilmu hadis. . saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. Beliau juga mempunyai banyak murid. Selain itu. ( Drs. . Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Afifi Fauzi Abbas. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. ). Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang.

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful