.

.

Afifi Fauzi Abbas. Madinah. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. . Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. ( Drs. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . Abdullah bin Zubair al-Hamidi. w. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim. Menurut ahli sejarah. w. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Isma il bin Yahya al-Muzani. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. a. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi. Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. 2007:138). Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Iraq dan Mesir. 1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. a. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Baghdad. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. hadis dan ilmu tajwid. Palestin. Afifi Fauzi Abbas. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. (Mohammad zaini . . Hadis. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari. (Maimon Husin.204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. Ulama. Kufah. Beliau juga dapat menghafaz alQuran. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. 1/3 malam untuk beribadat. Yaman. Iraq. Farsi. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya. Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah. Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. (Mohammad zaini . al-Hadis. Qias dan Masolih Al-Mursalah. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit. (Apendi. Ijmak. Madinah. (Drs. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. (Mohammad zaini . 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Basrah dan Mesir. 2007:138). Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. (Zulhazmi0mar. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. tafsir. dan buku-buku yang sukar dibelinya.

aliran al-Ra yu. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. Sri Lanka. 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. IndoChina. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. (Drs. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). dan Malaysia. dan adat resam sesuatu kaum. ( Drs.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. (Drs. Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. Menurut beliau. . iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum. Afifi Fauzi Abbas. 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. Oleh sebab itu. Afifi Fauzi Abbas. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah. Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. . Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. iaitu aliran Ahli as-Sunah. Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. masyarakat . 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. harus dilakukan ijtihad melalui kias. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. (Zulhazmi 0mar. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . Mesir. (Mohammad zaini . Afifi Fauzi Abbas. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah. hadis berkaitan rapat dengan al-quran. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan.

Afifi Fauzi Abbas. Selain itu. Dalam bidang ilmu figh. Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu.ia lebih intelektual dan dinamik. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). . beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. Afifi Fauzi Abbas. ( Drs. saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. Dalam bidang ilmu hadis. Oleh itu. ( Drs. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia. Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Beliau juga mempunyai banyak murid. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. beliau merupakan pengasas ilmu figh . . gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya. jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Dalam bidang fikah pula. ). Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat.

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful