.

.

1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. a. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. a. Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Afifi Fauzi Abbas. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. w. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. Abdullah bin Zubair al-Hamidi. . Madinah. 2007:138). Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. w. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi. Iraq dan Mesir. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. ( Drs. Isma il bin Yahya al-Muzani. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Menurut ahli sejarah.

Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Baghdad. 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Qias dan Masolih Al-Mursalah. (Drs. Farsi. (Zulhazmi0mar.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit. Basrah dan Mesir. (Mohammad zaini . Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. Ulama. 1/3 malam untuk beribadat. Iraq. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. . Ijmak. bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari. Yaman. Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya. 2007:138). (Apendi. Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. dan buku-buku yang sukar dibelinya.204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. Afifi Fauzi Abbas. Madinah. hadis dan ilmu tajwid. al-Hadis. Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. Kufah. 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. (Mohammad zaini . Beliau juga dapat menghafaz alQuran. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. Hadis. (Maimon Husin. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah. tafsir. Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. Palestin. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. (Mohammad zaini . Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji.

bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. (Drs. IndoChina. Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. . iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. dan Malaysia. aliran al-Ra yu. dan adat resam sesuatu kaum. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Oleh sebab itu. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. Afifi Fauzi Abbas. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. Mesir. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. hadis berkaitan rapat dengan al-quran. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah. (Drs. ( Drs. (Mohammad zaini . iaitu aliran Ahli as-Sunah. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. masyarakat . (Zulhazmi 0mar. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. Afifi Fauzi Abbas. 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Afifi Fauzi Abbas. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. Sri Lanka. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. Menurut beliau. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah. harus dilakukan ijtihad melalui kias. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. .

jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. ( Drs. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Afifi Fauzi Abbas. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. . 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia.ia lebih intelektual dan dinamik. ). Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. . beliau merupakan pengasas ilmu figh . Dalam bidang fikah pula. saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. Afifi Fauzi Abbas. ( Drs. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. Dalam bidang ilmu hadis. Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. Selain itu. Oleh itu. Beliau juga mempunyai banyak murid. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). Dalam bidang ilmu figh. Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu.

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful