.

.

Iraq dan Mesir. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Afifi Fauzi Abbas. Menurut ahli sejarah. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . a. Isma il bin Yahya al-Muzani. Abdullah bin Zubair al-Hamidi. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Madinah. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. w. w. 2007:138). Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. a. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. ( Drs. Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. . Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim. 1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya.

dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Baghdad. Farsi. Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. (Maimon Husin. 1/3 malam untuk beribadat. dan buku-buku yang sukar dibelinya. Hadis. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. Madinah. Ijmak. Ulama. (Drs. Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. (Mohammad zaini . hadis dan ilmu tajwid. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Iraq. Basrah dan Mesir. Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. (Zulhazmi0mar. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. (Mohammad zaini . bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. (Apendi. Afifi Fauzi Abbas. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari. Palestin. kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit. . Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. (Mohammad zaini . tafsir. al-Hadis. Qias dan Masolih Al-Mursalah. Kufah. Yaman. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. Beliau juga dapat menghafaz alQuran. Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. 2007:138).204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya.

IndoChina. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). masyarakat . (Mohammad zaini . Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. Oleh sebab itu. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum. Afifi Fauzi Abbas. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . Afifi Fauzi Abbas. Afifi Fauzi Abbas. (Zulhazmi 0mar. . harus dilakukan ijtihad melalui kias. Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Mesir. . aliran al-Ra yu. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. ( Drs. Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. Sri Lanka. Menurut beliau. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. dan adat resam sesuatu kaum. (Drs. Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. iaitu aliran Ahli as-Sunah. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. hadis berkaitan rapat dengan al-quran. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. dan Malaysia. Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. (Drs.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah.

Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. Dalam bidang ilmu hadis. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. ( Drs. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Dalam bidang ilmu figh. Beliau juga mempunyai banyak murid. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak.ia lebih intelektual dan dinamik. Dalam bidang fikah pula. ). Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat. . Afifi Fauzi Abbas. Selain itu. 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia. Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Oleh itu. jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. beliau merupakan pengasas ilmu figh . ( Drs. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. Afifi Fauzi Abbas. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup. .

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful