.

.

Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah.Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. ( Drs. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Iraq dan Mesir. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. w. w. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. PENDAHULUAN Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis 24 Rejab selepas Isyak tahun . Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Imam as. a. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Yunus bin Abdul A la al-sadafi dan banyak lagi. Kitab yang terakhir ini merupakan buku pertama dalam bidang usul figh. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. kitab ini ditulis oleh Syafi i ketika beliau di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Afifi Fauzi Abbas. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. . Yusuf bin Yahya al-Buwaiti Abu Ibrahim. Imam Syafi i banyak mempunyai banyak guru yang hampir semuanya ahli ulama terkenal. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Imam Syafi i memberi judul kepada bukunya al-Risalah yang bermaksud sepucuk surat . Madinah. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. Menurut ahli sejarah. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah s. 1994:112) Imam Syafi i mempunyai banyak murid yang telah mempelajari ilmu darinya. ulama hadis yang pada masa itu berada di Makkah. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Dalam diri syafi i terkumpul pemikiran ulama Makkah. Imam Syafi i telah difitnah bahawa beliau menjadi pemimpin gerakan Syiah dan menentang kerajaan Abbasiah di Baghdad(Apendi. Isma il bin Yahya al-Muzani. kerana buku itu merupakan surat Syafi i kepada Abdurrahman. Karya Imam Syafi i dalam bidang fikah dan usul figh ialah kitab al-Umm dan al-Risalah. a. Abdullah bin Zubair al-Hamidi. Antara muridimam Syafi i yang terkenal ialah Al-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. 2007:138).

kertas catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit.204H/820 ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Khandak. Imam Syafi i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin masa 1/3 malam untuk berehat. bersungguh-sungguh menghafaz semua catatan tersebut agar biliknya kemas dan selesa. Beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekirannya sesuatu masalah itu tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut. (Drs.Syafi i dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Qias dan Masolih Al-Mursalah. seorang ulama hadis terkenal di Makkah. Beliau mendalami bidang bahasa Arab selama 20 tahun. Ijmak. Beliau digelar as-Syafi i sempena nama datuknya Syafi i bin al-Saib. Beliau mempelajari ilmu al-Quran dengan Imam Ismail Kustantin dan beberapa guru lain dari pelbagai ilmu pengetahuan. (Apendi. (Mohammad zaini . 2007:138) TAKRIF Kelahiran Imam as. Madinah. 2007:139) Beliau telah mempelajari ilmu hadis dengan Imam Sufian bin Ainah. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya. 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. (Mohammad zaini . Iraq. Hadis. Palestin. Beliau sanggup merantau jauh dari Palestin ke Madinah ketika berusia 20 tahun kerana ingin belajar dengan Imam Malik yang termahsyur ketika itu. 2007:140) Bidang ilmu lain yang menunjukkan Imam Syafi i seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh. . al-Hadis. Kufah. 1994:112) Imam Syafi i adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada ilmu pada Al-Quran. (Zulhazmi0mar. Ulama. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. tafsir. Basrah dan Mesir. Pembelajaran Imam Syafi i mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Sepanjang perjalanan beliau membaca al-Quran sehingga khatam 16 kali. (Mohammad zaini . Farsi. 2007:138). hadis dan ilmu tajwid. Yaman. (Maimon Husin. Bapa Imam Syafi i meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan beliau dilahirkan setelah dua tahun berada dalam kandungan ibunya. dan buku-buku yang sukar dibelinya. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji. Ibunya bernama Fatimah al-Azdiah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. Afifi Fauzi Abbas. Beliau mengeluarkan pendapatnnya sendiri dengan berdasarkan sumber-sumber di atas sekiranya sesuatu masalah itu. Beliau menjelajah benyak tempat untuk menuntut ilmu dari pelbagai tempat seperti Makkah. dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang denagn cahayanya. Baghdad. 2007:139) Beliau juga mampu menghafaz hanya selama 9 hari isi kitab al-Muwatta karangan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Beliau juga dapat menghafaz alQuran. Bukti kegigihan imam Syafi i menuntut ilmu pengetahuan ialah mengutip kertas-kertas terbuang untuk mencatat ilmu yang dipelajari. 1/3 malam untuk beribadat. seorang guru besar dan mufti Makkah ketika itu sehingga gurunya mengakui kebolehannya dan boleh mengajar orang lain serta mampu memberi fatwa ketika berusia 15 tahun.

Jika hukum sesuatu persoalan tidak jelas. Afifi Fauzi Abbas. hadis berkaitan rapat dengan al-quran. IndoChina. 2007:139) Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. Imam Syafi i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. (Zulhazmi 0mar. (Drs. Imam Syafi i melarang para sahabat dan murid-muridnnya bertaklid semata-semata. bahkan sama kedudukannya dengan al-quran sebagai sumber hukum islam. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. iaitu menurut saja pendapat yang dikeluarkan para ulama mengenai hukum. 1994:113) 3 Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi i. harus dilakukan ijtihad melalui kias. Oleh sebab itu. Kias(penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum ada nasnya berdasarkan yang sudah ada kepastian hukumnya kerana kesamaan ilat) merupakan salah satu dasar untuk kepastian hukum islam. beliau juga berpegang kepada iaitu hasil kesepakatan para sahabat tentang hukum sesuatu masalah. Oleh sebab berkaitan dengan al-quran. masyarakat . dan Malaysia. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. 2007:142) Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. dan adat resam sesuatu kaum. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi i. Di Baghdad juga terdapat dua fahaman mengenai fiqh. ( Drs. Menurut beliau. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini.2007:141) Pendapat Imam Syafi i mudah diterima oleh sebahagian besar umat islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. . Beliau menyarankan mereka agar berusaha untuk mendapatkan hujah daripada al-quran dan al-hadis. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Imam Syafi i berpegang kepada aliran Ahli as-Sunah tetap mempertahankannya dengan memberi hujah sehingga beliau digelar dengan Nasru as-Sunah maksudnya pembela sunah. . (Drs. Afifi Fauzi Abbas. iaitu mengada-adakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. Mesir. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwafatwa dari ulama mengenai hukum. Mazhab Syafi i berkembang dengan pesat di Afrika Utara. 1994:114) Pada tahun 198 Hijrah terdapat fahaman dari aliran Syiah. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida ah. iaitu berpegang kepada rasional atau akal. (Mohammad zaini . aliran al-Ra yu. beliau diberi rujukan pembela sunnah(nasir al-sunnah). Afifi Fauzi Abbas. Aliran fiqh Imam Syafi i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. Muktazilah dan Khawarij serta fahaman Zindik yang kafir di Baghdad. Imam Syafi i menempatkan hadis di kedudukan yang tinggi. Sri Lanka. Mazhab Syafi i lebih terkenal daripada mazhab lain kerana . Khalifah meminta beliau menyelesaikan dan Imam Syafi i telah berangkat ke sana serta dapat menyelesaikannya. 1994:113) Selain al-quran dan sunnah. iaitu aliran Ahli as-Sunah.

Afifi Fauzi Abbas. Kitab ini begitu terkenal kerana susunan gaya bahasanya yang tepat. ( Drs. Dalam bidang ilmu hadis. . Selain itu. Afifi Fauzi Abbas. Beliau juga amat dikenali sebagai penyusun pertama ilmu figh sebagai satu displin ilmu. jelas dan mudah difahami dalam membahaskan sesuatu perkara. Beliau juga mempunyai banyak murid. ( Drs.ia lebih intelektual dan dinamik. 1994:112) KESIMPULAN Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi i mencari ilmu sehingga ilmu figh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Sehingga kini kitab Al-umm terus menjadi rujukan utama bagi umat islam. beliau merupakan tokoh yang disegani dan dinamai nasir al-sunnah(pembela sunnah). Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulamak lain seperti cekap berucap dan menulis. saya berharap ulasan saya tentang serba sedikit mengenai Imam Syafi i dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang berkeinginan mempunyai pemahaman tentang figh islam. 1994:113) Kelebihan Imam Syafi i dalam mengingati sesuatu ilmu dan kebijaksanaannya dalam berdebat menjadikan mazhab ini lebih dikenal di seluruh dunia. Oleh itu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu figh secara sistematik. Imam Syafi i meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulamak. ). Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menhuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Al-umm adalah sebuah kitab ilmu fikah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci. gambaran tentang Imam Syafi I serta fighnya. Dalam bidang fikah pula. Dalam bidang ilmu figh. . Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul figh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. beliau merupakan pengasas ilmu figh . Saya juga berharap kesungguhan Imam Syafi i dalam menuntut ilmu dapat menjadi panduan pada zaman sekarang untuk menjadi seorang manusia atau pelajar yang cemerlang dalam hidup. kitab al-umm merupakan kitab fikah yang paling unggul kerana mengemukakan pendapat aliran Mazhab Syafi i yang jelas dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Kita dapat juga mencontohi Imam Syafi i yang menguasai pelbagai bidang ilmu.

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful