Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia

Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia.Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia.Peranan agama yang paling dominant adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat. Agama juga dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi pertuturan, perilaku dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu agama memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia dalam kehidupan manusia serta mendatangkan ketengan dan keamanan di kalangan penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Ini dibuktikan dengan prinsip agama Islam yang bencikan peperangan. Agama islam juga melarang umatnya untuk memulakan peperangan dan menggalakkan menyelesaikan masalah dengan aman (perbincangan). Agama dan tamadun merupakan perkara yang sinonim. Tanpa agama sesuatu tamadun tidak akan membangun dengan cepat. Ini kerana agama mampu memberikan suatu lonjakkan paradigma kepada tamadun yang sedang ingin membangun dan ia juga merupakan salah sayu elemen yang menolak dan menggerakkan sesebuah tamadun dalam kehidupan. Mari kita singkap sejarah Dinasti Sung yang tidak bermoral kerana maharajanya secara dictator dan kejam. Dinasti ini pernah di labelkan "zaman pencerobohan orang gasar". Akibat kerajaan maharaja yang kejam dan tidak bermoral rakyatnya memberontak di bawah pimpinan petani dan akhirnya dinasti tersebut berjaya digulingkan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa agama memainkan peranan yang amat vital dalam kehidupan manusia dan seterusnya dalam pembinaan tamadun.

Terdapat banyak keraguan berkaitan dengan jumlah tersebut kerana umat Islam membentuk penduduk majoriti di sebahagian besar di wilayah China seperti Xinjian. Hubei.Peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun China Agama Islam dipercayai tiba di Negara China lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Juga terdapat di dalam rekod tersebut mengenai kedatangan orang asing dari Madinah. Maka selepas beberapa tahun terbentuk. Wilayah ini adalah satu pusat perdangangan yang penting bagi para pedagang. Akan tetapi tidak ada catatan yang tepat mengenai tarikh sebenar kedatangan Islam ke China. Maka ianya telah menjadi satu kawasan yang strategik untuk melakukan kerja-kerja dakwah. Urwah bin Abi Uthman dan Abu Qais bin al-Harith. hanya di dalam rekod Dinasti Tang mennerangkan tentang hubungan diplomatik yang terjalin antara pemerintahan China dan pemerintahan Khulafa al-Rasyidain. Mereka amat taat akan pemerintah yang mereka pilih. mereka juga tidak makan khinzir dan minum arak serta memakan makanan yang disembelih sahaja. Qais bin Hudhafah. Ini kerana mengikut statistic bancian yang dibuat apda tahin 1990. Mereka kemudiannya menetap di Canton dan mendirikan satu penempatan. di sana juga berlaku perniagaan diantara mereka dan penduduk di kawasan tersebut. Keadaan ini membawa kepada jalinan hubungan politik dan perniagaan antara umat Islam dengan dinasti-dinasti yang memerintah China pada ketika itu dan hubungan yang baik ini . Antara sahabat yang diutuskan adalah seperti Saad bin Abdul Qais. Gansu. Misi dakwah ini telah berjaya melahirkan lebih daripada 136 juta umat Islam yang terdapat pada hari ini. Sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah Baginda Rasulullah telah mengutuskan beberapa orang sahabat supaya berdakwah ke China. Dan jumlah ini adalah lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh kerajaan China. telah berlaku gerakan Islam di sana. Qinghai dan Yunnan. Apabila orang dari Madinah tiba mereka menyembah langit tanpa ada tugu atau tiang di hadapan mereka. Annam dan kemboja. PERMULAAN GERAKAN ISLAM Pergerakan ini berlaku setelah beberapa tahun Islam bertapak di Canton iaitu di wilayah selatan China. bilangan umat Islam di China tercatat hanya sekitar 17 juta orang sahaja.

umat islam juga mendirikan masjid yang kemudiannnya diterima sebagai sebahagian daripada peradaban China. Walaupun rombongan itu tidak berjaya megislamkan maharaja. Malah ajaran Islam dianggap bersesuaian dengan ajaran Confucius yang mementingkan ketinggian budi dan keluhuran akhlak. Kehadiran umat Islam di China tidak lagi menjadi suatu perkara yang asing. Pembinaan masjid-masjid di beberapa buah bandar besar dilakukan dengan giat sekali dan menjadi bukti kukuh tentang Islam melalui zaman kegemilangan dan keemasan dibawah pemerintah Mongol. ISLAM DAN PERADABAN CHINA Usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi diteruskan oleh para sahabat beliau. Nilai-nilai ini membolehkan islam diterima dengan baik oleh masyarakat China. Malahan juga umat Islam juga dibenarkan berkahwin dengan wanita-wanita tempatan dan ini memberi kemudahan bagi umat Islam untuk menyebarkan Islam di sana. Di antara sahabat yang paling giat menjalankan usaha dakwah di China ialah khalifah Usman bin Affan. Maharaja Yung Wei menjalankan dasar-dasar liberal terhadap kemasukan orang luar. Pada masa itu China diperintah oleh Dinasti Tang. mereka tetap berjaya menyebarkan ajaran Islam dikalangan penduduk tempatan. Hasil daripada perkahwinan itu terlahirlah satu komuniti Islam yang cukup besar di China dan akhirnya telah membentuk identitinya sendiri. membangun serta mewarnai peradaban China. Kecekapan dan keadilan di samping sifat amanah yang ditunjukkan oleh mereka berjaya meningkatkan imej di kalangan orang cina. Selain berdakwah. Khalifah Usman mengutuskan 15 orang Islam bagi berdakwah ke China. Kebebasan yang diberikan oleh maharaja China digunakan sepenuhnya bagi menonjolkan kecantikan dan keindahan ajaran islam. Hasilnya Islam dapat berkembang dengan pesat pada abad ke 12 ketika itu serta ianya diterima baik oleh semua pihak. Umat Islam turut memainkan peranan dalam membina.membolehkan kedua-dua pihak memberikan perlindungan apabila keadaan memerlukan. Bagi membantu pentadbiran empayarnya. . Akhirnya agama Islam dapat diterima dan diiktiraf sebagai agama Negara. Semasa China berada di bawah pemerintahan Mongol ada di antara kalangan umat Islam yang dilantik menjawat jawatan penting dalam kerajaan.

Hubungan itu bukan sekadar dalam bidang diplomatik semata-mata tetapi menjangkau sehingga kepada kerjasama dalam bidang politik dan ketenteraan. Duta-duta ini dihantar ke China bagi menjalinkan hubungan yang baik dengan pemerintah disana. Seorang yang bernama Umar Shamsuddin atau Syeikh Ajjal dilantik sebagai panglima tentera kerajaan Mongol. Hasil daripada proses kahwin campur ini melahirkan suatu ikatan persaudaraan antara orang Arab dengan orang China.Sumbangan umat Islam ini berlanjutan hingga pemerintahan Bani Umaiyyah dan Bani Abbasiyah. pemerintahan . Contohnya. Selain membentuk ikatan sosial melalui perkahwinan. Jasanya cukup besar kepada pihak pemerintah sehingga mereka memberi peluang kepada beliau bagi memegang jawatan itu sehingga ke penghujung ajalnya. Kemuncak kepada hubungan dagang antara orang Arab dengan orang China dikatakan berlakusemasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786-809 Masihi. Manakala penglibatan secara aktif umat Islam didalam politik dan pentadbiran negara China berlaku semasa pemerintahan Mongol dan Dinasti Ming. hampir tiga perempat daripada jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kublai Khan beragama Islam. Mereka juga dikenali dengan orang yang amanah. Umat Islam dipandang tinggi di China dan mereka dihormati. Lantaran itu umat islam diberi kepercayaan memegang jawatan menteri kewangan dan mengendalikan jabatan yang berkaitan dengan urusan perdagangan. Pemerintah mongol melantik Abdul Rahman sebagai ketua perbendaharaan negara yang mempunyai kuasa mengagihkan cukai yang dikenakan keatas rakyat China. Maharaja membenarkan umat Islam berkahwin dengan wanita tempatan dan menetap di China. Hal ini memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat dalam pentadbiran Mongol. Khalifah AlMansur menghantar sepasukan tentera bagi membantu Maharaja Su Tsung dalam menghadapi pemberontakan yang berlaku di wilayah Si Ngan dan Honan. Umat Islam dilantik menjadi jawatan penting dalam kerajaan sekaligus menunjukkan betapa Islam mempunyai kedudukan yang cukup tinggi serta memainkan peranan yang penting dalam pemerintahan negeri China. Sebagai menghargai bantuan yang diberikan itu. umat Islam juga menjalinkan hubungan mereka dengan orang China melalui perdagangan. Menurut para sejarawan.

pengaruh Islam dapat dilihat pada pengkhasilan karya-karya falsafah dan sastera yang bermutu tinggi. Dinasti Yuan menggunakan kepakaran orang Islam bagi membina pusat kajian bintang pada tahun 1272 Masihi. Begitu juga dengan urusan pungutan hasil cukai dagangan dan pemeriksaan barang-barang oleh pihak kastam banyak diambil daripada kaedah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Islam. Terdapat juga dinasti yang menggunakan khidmat ilmuan Islam bagi mencipta pelbagai peralatan pelayaran dan meramalkan cuaca. umat Islam sudah lama telah mengetahui bumi ini sebenarnya bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Sumbangan Islam sebenarnya tidak terbatas dalam hal ehwal politik dan pentadbiran tetapi turut meliputi perkembangan ilmu pengetahuan orang Islam dalam bidang sains. Mereka mencipta kalendar yang mempunyai tambahan 7 hari dalam setiap pusingan 19 tahun berdasarkan kepada kiraan pusingan matahari dan bulan.Dinasti Sung (960-1279M) menggunakan pakai sistem pembayaran cukai yang digunakan oleh Khalifah Umar al-Khatab. astronomi dan matematik dikenali sejak lebih seribu tahun yang lalu. Senario yang sama dapat diperhatikan pada era pemerintahan dinasti Ming yang memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh para saintis Islam digunakan bagi mengkaji kejadian alam yang berbentuk sfera. Salah seorang daripada ilmuan . Dalam bidang sastera. Ketika orang Eropah masih percaya dunia ini berbentuk empat segi. Tokoh-tokoh ilmu Islam dilantik bagi melakukan kajian yang berkaitan dengan peredaran bintang. Teori ini yang digunakan oleh dinasti China bagi menjelajah laut yang terbentang sebagaimana yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho. Bakhtiar dan Abdulla. orang cina diperkenalkan dengan kaedah pengiraan Arab yang dikenali sebagai Xiyi Lishu. Sanjungan kepada Islam dapat dilihat pada karya yang ditulis oleh Wang Dai Zing yang menghasilkan sejumlah karya besardalam bahasa Cina. Sokongan yang diberikan oleh pihak pemerintah membolehkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Pada masa ini dinasti Tang dan Sung berkuasa. Satunya satunya ialah Shih Ching atau Classic of songs yang mengandungi 305 lagu. Ilmu-ilmu ini diterjemahkan ke astronomi Islam seperti Masali.

rohani dan sebagainya. . Tanpa agama. Agama turut berupaya mengurangkan jurang perbezaan diantara setiap individu. Antara peranan dan kepentingan agama adalah agama melahirkan tamadun.Selain itu. agam memberi peluang kedua kepada sesuatu tamadun yang telahpun atau sedang mengalami keruntuhan. ayuhlah kita sama-sama berpegang teguh terhadap agama masing-masing. ternyatalah agama menggerakkan sesebuah tamadun sama ada dari segi intelek. Memandangkan agama adalah suatu unsur yang penting dalam kehidupan setiap insan. Pembentukkan kerohanian turut dicapai dengan adanya pegangan agama. agama juga penting untuk melahirkan sifat terbuka di kalangan umat manusia. Agama telah menjadi pegangan dalam kehidupan setiap insan. Contoh yang terbaik dan mudah diingati sudah tentu agama Islam yang berjaya menjadi asas kepada pembentukkan tamadun Islam. Setiap tamadun berterusan atas agama yang berbeza dimana agama tersebut menjadi semangat atau spirit untuk memastikan perkembangan sesebuah tamadun. fizikal. Banyak kalendar yang digunakan oleh orang Cina dicipta oleh ahli termasuk dalam bidang-bidang undang-undang.itu adalah Jamaludin atau Tcha Ma Lao berasal dari Parsi. Tambahannya pula. Maka. bahasa dan sejarah yang kini dianggap sebagai sebahagian daripada warisan peradaban China yang tiada tolak bandingnya. Agama berperanan meningkatkan penghayatan umat manusia terhadap nilai-nilai kehidupan yang tulus dan murni. Jamludin juga memperkenalkan calendar 10 ribu tahun yang juga dikenali sebagai Wan Nein Li yang digunakan sebagai takwim rasmi kerajaan Dinasti Yuan.pada masa yang sama menghormati agama lain yang terdapat demi mencetuskan satu peradaban yang tinggi dan terpuji untuk kebaikan bersama. Sebaliknya mendorong penyatuan bangsa. Beliau menterjamahkan banyak penemuan dari bahasa Arab ke bahasa Cina. tamadun yang dicapai itu tidak membawa apa-apa nilai kepada umat manusia.