3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. pelajar. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. .pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. kebakaran dan lain-lain. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan. memasang poster. menyediakan papan buletin dan peti cadangan.

sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. dan juga semua pelajar.sistem. Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini.lingkaran maklurn balas.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. maka keseluruhan sistem akan gagal. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. James Haynie. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem. kerana setiap sub. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: . pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. iii (1989). ke atas sistem.sistem gagal berfungsi dengan baik. 3. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. Sekiranya satu sub.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. William DeLuca dan W.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

prosedur pencegahan kebakaran.Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . komunikasi dan pengangkutan. logam atau plastik. kebisingan. housekeeping. peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. suhu. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. ergonomik dan keperluan pertolongan cemas. . Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan.Persekitaran (environment) . Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. Faktor Manusia (human factor) . dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). pembinaan. peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung. Namun. zon keselamatan dan kod warna.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. penyimpanan. maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. Walau bagaimanapun.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel.

pentadbiran sekolah dan juga masyarakat.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. turut dipengaruhi oleh polisi.Proses (processes) . Enam komponen. . Pengaruh Luar (outside influences) . Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul.polisi daerah dan kebangsaan. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran.Sama seperti pihak industri.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. kandungan ke dalam sistem. dalam pendidikan teknologi. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. komponen maklum balas mengintegrasikan. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Oleh itu. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. keselamatan.

iii. James Haynie. m. USA .pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel. Dalam program ini. International Technology Education Association. Safety System Design for Technology Education. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal . Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V. 1989.s.3.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan.William DeLuca & W.

Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. kecederaan malah kematian. efisien dan produktif. sama ada di tempat kerja. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini. Produktiviti boleh ditingkatkan. sesuatu kemalangan. Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. pekerja hilang pekerjaan. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan. dan kerugian harta benda.4. Amalan Keselamatan. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. atau bengkel sekolah. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. . Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. Besar atau kecil. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. Maka. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Keupayaan untuk bersaing meningkat.

Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. 5. Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. kecatatan malah kehilangan nyawa. siapakah yang salah? Pelajar. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. . maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. tetapi sebagai guru.

Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan .6. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah. tetapi pada mesa sama.

Adakalanya. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. Untuk memast. keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian. Oleh itu. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. . Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti.

Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman. poster atau peti cadangan untuk kegunaan. Menyediakan pepan buletin. c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. buat rujukan jika perlu.peraturan tersebut. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji.pe!ajar. .Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. Penyelenggaraan peralatan bengkel. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. mesin dan lain-lain kelengkapan.

Seterusnya. Guru adalah contoh kepada pelajar. keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. Oleh itu. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. .d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis.

tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. . Jangan. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. kemudian menandatangani salinan tersebut. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. peralatan tangan serta mesin-mesin. pelajar diwajibkan. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. tetapi bukan di bengkel. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel.7. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. Perbuatan ini akan membawa bahaya. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. Dengan itu.

tangan.pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja. ia boleh menyebabkan kecederaan. Jangan . Gunakan commonsense . adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan.pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). mask dan penutup telinga. sarung . Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan.Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera . . Jika digunakan. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. Patuhi penggunaan alat pelindungan diri .di dalam bengkel atau makmal. Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar. atau hulu yang patah. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali.

Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .

Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri. . Walau bagaimanapun.