3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. menyediakan papan buletin dan peti cadangan. memasang poster. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. .pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. kebakaran dan lain-lain. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan. pelajar. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel.

3.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. Sekiranya satu sub.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. iii (1989).sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. maka keseluruhan sistem akan gagal. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub. William DeLuca dan W. dan juga semua pelajar. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: . Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. ke atas sistem. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem.sistem gagal berfungsi dengan baik. kerana setiap sub.sistem. James Haynie.lingkaran maklurn balas. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung. namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. Walau bagaimanapun. penyimpanan. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. zon keselamatan dan kod warna. Faktor Manusia (human factor) . guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. logam atau plastik. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). prosedur pencegahan kebakaran. pembinaan.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. . housekeeping. Namun. komunikasi dan pengangkutan. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. suhu.Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor).Persekitaran (environment) . ergonomik dan keperluan pertolongan cemas. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. kebisingan. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama.

turut dipengaruhi oleh polisi.Proses (processes) . pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. kandungan ke dalam sistem.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. Pengaruh Luar (outside influences) . bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. komponen maklum balas mengintegrasikan. Enam komponen. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul. dalam pendidikan teknologi. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat. .Sama seperti pihak industri.polisi daerah dan kebangsaan. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. Oleh itu. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. keselamatan.

m.William DeLuca & W.s. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel. International Technology Education Association. 1989. iii.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan.pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. USA . guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal . Dalam program ini. James Haynie.3. Safety System Design for Technology Education. Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V.

kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg.4. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Maka. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. efisien dan produktif. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini. Produktiviti boleh ditingkatkan. dan kerugian harta benda. atau bengkel sekolah. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. sama ada di tempat kerja. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. . Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. pekerja hilang pekerjaan. kecederaan malah kematian. Amalan Keselamatan. di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan. sesuatu kemalangan. Keupayaan untuk bersaing meningkat. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. Besar atau kecil. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa.

Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. 5. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. . tetapi sebagai guru. siapakah yang salah? Pelajar. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. kecatatan malah kehilangan nyawa. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat.

pelajar perlu diajar mengenai keselamatan.6. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. tetapi pada mesa sama. Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan .

keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti. Oleh itu. Untuk memast. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Adakalanya. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. . Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar.

Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. poster atau peti cadangan untuk kegunaan. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. Penyelenggaraan peralatan bengkel. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. mesin dan lain-lain kelengkapan. c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. buat rujukan jika perlu.pe!ajar. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan. Menyediakan pepan buletin.peraturan tersebut. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman. .

Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. . guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. Seterusnya.d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis. keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. Guru adalah contoh kepada pelajar. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. Oleh itu.

Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. . Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Dengan itu. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai.7. peralatan tangan serta mesin-mesin. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. Jangan. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. tetapi bukan di bengkel. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. kemudian menandatangani salinan tersebut. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. pelajar diwajibkan. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel.

Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja.pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan.di dalam bengkel atau makmal. biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar.pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. . sarung . Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. ia boleh menyebabkan kecederaan. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. Gunakan commonsense . Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. atau hulu yang patah. mask dan penutup telinga. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali. Jangan . Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan. Jika digunakan. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan. Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru.Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera .tangan. Patuhi penggunaan alat pelindungan diri .

Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.

guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri. .Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful