AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. memasang poster. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan.pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. menyediakan papan buletin dan peti cadangan. pelajar. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. . kebakaran dan lain-lain. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan.

Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini. 3. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem. kerana setiap sub. dan juga semua pelajar. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub.sistem. William DeLuca dan W. Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem.sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. James Haynie. Sekiranya satu sub. ke atas sistem. iii (1989). Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan.sistem gagal berfungsi dengan baik. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. maka keseluruhan sistem akan gagal.lingkaran maklurn balas.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: .

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). zon keselamatan dan kod warna. Namun. . komunikasi dan pengangkutan. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama.Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. kebisingan. Walau bagaimanapun. ergonomik dan keperluan pertolongan cemas.Persekitaran (environment) . Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. pembinaan. suhu. guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . Faktor Manusia (human factor) . Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). penyimpanan. prosedur pencegahan kebakaran. housekeeping. logam atau plastik.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut.

pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat.Sama seperti pihak industri. Enam komponen. komponen maklum balas mengintegrasikan. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna.Proses (processes) . keselamatan. Oleh itu. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan.polisi daerah dan kebangsaan.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. dalam pendidikan teknologi. turut dipengaruhi oleh polisi. . Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. kandungan ke dalam sistem. Pengaruh Luar (outside influences) .

pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. Dalam program ini. Safety System Design for Technology Education. 1989.3. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel. International Technology Education Association. USA . James Haynie. Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V.s.William DeLuca & W.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan. iii. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal . m.

Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. kecederaan malah kematian. . Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Amalan Keselamatan. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. Keupayaan untuk bersaing meningkat. dan kerugian harta benda. Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. atau bengkel sekolah. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. pekerja hilang pekerjaan. Produktiviti boleh ditingkatkan. Maka. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. sesuatu kemalangan. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. Besar atau kecil. sama ada di tempat kerja. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. efisien dan produktif. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini.4. di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan.

Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku. bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. . Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. 5. kecatatan malah kehilangan nyawa. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. siapakah yang salah? Pelajar. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. tetapi sebagai guru.

Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan .6. tetapi pada mesa sama. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah.

guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. Untuk memast. Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti. keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. Adakalanya.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. Oleh itu. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan. .

c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. mesin dan lain-lain kelengkapan. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. Penyelenggaraan peralatan bengkel. . Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat.peraturan tersebut. Menyediakan pepan buletin. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru.pe!ajar. buat rujukan jika perlu.Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman. poster atau peti cadangan untuk kegunaan.

Seterusnya. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. . Oleh itu. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan.d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. Guru adalah contoh kepada pelajar. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus.

kemudian menandatangani salinan tersebut. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Jangan. tetapi bukan di bengkel. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. . dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. Dengan itu. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut.7. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. peralatan tangan serta mesin-mesin. pelajar diwajibkan. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik.

biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan. . Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru. Gunakan commonsense . Patuhi penggunaan alat pelindungan diri . Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. atau hulu yang patah. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja. Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. mask dan penutup telinga.tangan. Jangan .pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). Jika digunakan. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali. Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan.di dalam bengkel atau makmal. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan. ia boleh menyebabkan kecederaan. sarung .pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal.Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera .

Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .

guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri.Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. . Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful