P. 1
AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

|Views: 4,464|Likes:
Published by Krista Thompson

More info:

Published by: Krista Thompson on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan.pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah. memasang poster. menyediakan papan buletin dan peti cadangan. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan. . Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. kebakaran dan lain-lain. pelajar. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar.

Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem.sistem gagal berfungsi dengan baik.sistem. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: .Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. ke atas sistem. Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. kerana setiap sub. iii (1989). Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. Sekiranya satu sub. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. maka keseluruhan sistem akan gagal. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . 3. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. dan juga semua pelajar. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub. William DeLuca dan W.lingkaran maklurn balas.sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. James Haynie.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

logam atau plastik. peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung. ergonomik dan keperluan pertolongan cemas.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul.Persekitaran (environment) . prosedur pencegahan kebakaran. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). pembinaan. kebisingan. Faktor Manusia (human factor) . Namun. guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. Walau bagaimanapun. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. zon keselamatan dan kod warna. suhu. . housekeeping.Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. penyimpanan. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . komunikasi dan pengangkutan.

komponen maklum balas mengintegrasikan. . Enam komponen. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. kandungan ke dalam sistem. turut dipengaruhi oleh polisi.polisi daerah dan kebangsaan. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. keselamatan. Pengaruh Luar (outside influences) . Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan.Sama seperti pihak industri. Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul. Oleh itu. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. dalam pendidikan teknologi. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran.Proses (processes) .

Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V. James Haynie.William DeLuca & W. Safety System Design for Technology Education. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel.s.3.pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. 1989.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan. m. Dalam program ini. USA . iii. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal . International Technology Education Association.

di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. efisien dan produktif. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. pekerja hilang pekerjaan. Maka. sama ada di tempat kerja. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. dan kerugian harta benda. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. atau bengkel sekolah. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. sesuatu kemalangan. Keupayaan untuk bersaing meningkat. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. kecederaan malah kematian. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. Besar atau kecil. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. Produktiviti boleh ditingkatkan. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini.4. Amalan Keselamatan. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. .

bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah. kecatatan malah kehilangan nyawa. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. . Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. 5. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. siapakah yang salah? Pelajar. tetapi sebagai guru. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku.

6. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan . pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah. tetapi pada mesa sama.

Untuk memast. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. Oleh itu. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti. . Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan. keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan. Adakalanya. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar. Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian.

Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat.peraturan tersebut. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru. Penyelenggaraan peralatan bengkel. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. mesin dan lain-lain kelengkapan. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi.pe!ajar. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar.Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. poster atau peti cadangan untuk kegunaan. buat rujukan jika perlu. Menyediakan pepan buletin. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji. . Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman.

keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. Oleh itu. Guru adalah contoh kepada pelajar. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. .d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Seterusnya. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri.

Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. Dengan itu. peralatan tangan serta mesin-mesin. pelajar diwajibkan. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. Jangan. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. kemudian menandatangani salinan tersebut. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan.7. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. . Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. tetapi bukan di bengkel. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam.

Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja.pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru. Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. Jangan . Patuhi penggunaan alat pelindungan diri . sarung .Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera .tangan. biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan. Gunakan commonsense . . Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. ia boleh menyebabkan kecederaan. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar. Jika digunakan. atau hulu yang patah.pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan. mask dan penutup telinga.di dalam bengkel atau makmal. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali.

Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.

. Walau bagaimanapun.Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->