3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. memasang poster. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. kebakaran dan lain-lain. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. menyediakan papan buletin dan peti cadangan. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. . Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah. Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. pelajar. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan.

sistem. William DeLuca dan W. dan juga semua pelajar. James Haynie. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem.sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. ke atas sistem. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: . iii (1989). 3.sistem gagal berfungsi dengan baik. kerana setiap sub. Sekiranya satu sub. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. maka keseluruhan sistem akan gagal.lingkaran maklurn balas. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. suhu. pembinaan.Persekitaran (environment) . guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif).Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. housekeeping. komunikasi dan pengangkutan. penyimpanan. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). Namun.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. prosedur pencegahan kebakaran. zon keselamatan dan kod warna. peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung. ergonomik dan keperluan pertolongan cemas. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . Walau bagaimanapun. maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. Faktor Manusia (human factor) . namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. .Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. logam atau plastik. kebisingan.

turut dipengaruhi oleh polisi. Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul.Proses (processes) .polisi daerah dan kebangsaan. Pengaruh Luar (outside influences) . Oleh itu. Enam komponen. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. kandungan ke dalam sistem. dalam pendidikan teknologi.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. . Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. keselamatan. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. komponen maklum balas mengintegrasikan. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini.Sama seperti pihak industri. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna.

International Technology Education Association.pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya.3. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal . James Haynie. m.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel. Safety System Design for Technology Education. Dalam program ini. iii.William DeLuca & W.s. USA . Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V. 1989.

Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. kecederaan malah kematian. pekerja hilang pekerjaan. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. Maka. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan.4. efisien dan produktif. . Besar atau kecil. sesuatu kemalangan. Produktiviti boleh ditingkatkan. atau bengkel sekolah. Amalan Keselamatan. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan. dan kerugian harta benda. sama ada di tempat kerja. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. Keupayaan untuk bersaing meningkat.

bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. .Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. siapakah yang salah? Pelajar. kecatatan malah kehilangan nyawa. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. tetapi sebagai guru. 5. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah.

Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah. tetapi pada mesa sama. Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan .6.

Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti. Oleh itu. keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. . orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. Untuk memast. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Adakalanya. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan.

buat rujukan jika perlu. Penyelenggaraan peralatan bengkel. Menyediakan pepan buletin. poster atau peti cadangan untuk kegunaan. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat.pe!ajar. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi.peraturan tersebut. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru.Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji. c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. . mesin dan lain-lain kelengkapan.

d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. Seterusnya. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. Oleh itu. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis. . keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. Guru adalah contoh kepada pelajar.

kemudian menandatangani salinan tersebut. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. tetapi bukan di bengkel. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. Jangan.7. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. Dengan itu. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. . peralatan tangan serta mesin-mesin. pelajar diwajibkan. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan.

adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan. atau hulu yang patah.Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera . Gunakan commonsense . ia boleh menyebabkan kecederaan. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali. Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan. . Patuhi penggunaan alat pelindungan diri . sarung . Jangan .tangan.pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). mask dan penutup telinga.pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja. Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. Jika digunakan. Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan.di dalam bengkel atau makmal.

Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .

Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri. Walau bagaimanapun. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful