P. 1
AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

|Views: 4,644|Likes:
Published by Krista Thompson

More info:

Published by: Krista Thompson on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan. menyediakan papan buletin dan peti cadangan.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah.pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. memasang poster. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. pelajar. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. kebakaran dan lain-lain. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan.

Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. James Haynie. dan juga semua pelajar. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. 3. William DeLuca dan W. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub. Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. Sekiranya satu sub.sistem gagal berfungsi dengan baik. iii (1989). kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub.lingkaran maklurn balas.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. kerana setiap sub. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran .sistem. Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: . maka keseluruhan sistem akan gagal.sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. ke atas sistem.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

suhu. namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. zon keselamatan dan kod warna. . ergonomik dan keperluan pertolongan cemas.Persekitaran (environment) . peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung.Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang. kebisingan. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). penyimpanan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. housekeeping. peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). prosedur pencegahan kebakaran. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. pembinaan. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). logam atau plastik. Namun.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. Faktor Manusia (human factor) . Walau bagaimanapun. komunikasi dan pengangkutan.

Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. Enam komponen. turut dipengaruhi oleh polisi. kandungan ke dalam sistem. akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan.Proses (processes) .polisi daerah dan kebangsaan.Sama seperti pihak industri. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. komponen maklum balas mengintegrasikan. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. Pengaruh Luar (outside influences) . Oleh itu. dalam pendidikan teknologi. . Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam. keselamatan.

Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel.William DeLuca & W. International Technology Education Association. USA .3.pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. Dalam program ini. Safety System Design for Technology Education. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal .s. Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V. 1989. James Haynie. m. iii.Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan.

pekerja hilang pekerjaan. Maka. di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan.4. Besar atau kecil. keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. sesuatu kemalangan. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. sama ada di tempat kerja. atau bengkel sekolah. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. Keupayaan untuk bersaing meningkat. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. efisien dan produktif. Amalan Keselamatan. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. Produktiviti boleh ditingkatkan. kecederaan malah kematian. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. . Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. dan kerugian harta benda. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini.

Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. 5. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. siapakah yang salah? Pelajar. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. tetapi sebagai guru. kecatatan malah kehilangan nyawa. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. .

tetapi pada mesa sama. pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan . Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah.6.

b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar. Untuk memast. Oleh itu. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian. keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai. Adakalanya. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti. .

c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat. Penyelenggaraan peralatan bengkel. mesin dan lain-lain kelengkapan. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan.pe!ajar. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Menyediakan pepan buletin. . dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. buat rujukan jika perlu. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. poster atau peti cadangan untuk kegunaan. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru.peraturan tersebut. Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman.Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional.

Guru adalah contoh kepada pelajar. Seterusnya. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. Oleh itu.d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. . pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis.

Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. kemudian menandatangani salinan tersebut. pelajar diwajibkan. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. . Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. Jangan. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan.7. Dengan itu. tetapi bukan di bengkel. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. peralatan tangan serta mesin-mesin. Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar.

Jangan . mask dan penutup telinga. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan. Jika digunakan.di dalam bengkel atau makmal. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. atau hulu yang patah.pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). Patuhi penggunaan alat pelindungan diri .kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai.tangan. Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. ia boleh menyebabkan kecederaan. Gunakan commonsense . sarung .Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera . Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan. biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan. .pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal. Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar.

Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.

. guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri.Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. Walau bagaimanapun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->