3.0 AMALAN KESELAMATAN BENGKEL 1.

Program Amalan Keselamatan Bengkel

Cuba anda bayangkan bengkel atau makmal di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti gogal, topeng, sarung tangan? Sekarang bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi

menggunakan gogal atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan Keselamatan walaupun telah disediakan, di manakah silapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang pelajar melambangkan sikapnya terhadap keselamatan. memastikan Maka, bahawa kita sebagai dididik pendidik perlu

bertanggungjawab

untuk

pelajar

dengan amalan

keselamatan yang balk.

2. Merancang Program Keselamatan Bengkel Apabila kita mengajar keselamatan, ini bermakna kita bukan sekadar menyampaikan maklumat atau pengetahuan mengenai keselamatan, tetapi kita perlu mengubah sikap seseorang dari segi fizikal dan mental. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam perancangan program keselamatan bengkel.

Merancang Program Keselamatan Bengkel

Menentukan objektif Program

Kandungan Program Keselamatan

memasang poster. pelajar. . Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan. pentadbir atau mereka yang dipertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Jawatankuasa keselamatan sekolah yang juga melibatkan pelajar. keselamatan dan juga dan termasuk keselamatan sekitar maklumat-maklumat penyelenggaraannya. Jawatankuasa ini boleh membuat keputusan dan cadangan berkaitan keselamatan. b) Kandungan program keselamatan Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. dengan mengadakan aktiviti seperti pertandingan. memastikan keadaaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja dan juga untuk menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan.pencegahan kemalangan termasuk laporan pemeriksaan yang dilapor oleh guru. Kempen kesedaran supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan.a) Menetapkan objektif program Perhatian yang diberikan kepada keselamatan bengkel mesti memenuhi dua objektif laitu. Program terperinci berkaitan penggunaan peralatan pemeriksaan keselamatan sebagai langkah. Arahan keselamatan yang merangkumi sekolah semua dan aspek bengkel. kebakaran dan lain-lain. menyediakan papan buletin dan peti cadangan.

Penerangan ringkas mengenai komponenkomponen dalam sistem ini adalah seperti berikut: . Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem ke atas prastasi keseluruhan sistem. 3. Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub sistem. Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan sistem ini. Program Keselamatan Secara Pendekatan Sistem Menurut V. maka Model Sistem Keselamatan yang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie (1989) dijadikan contoh. Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Tekrnologi adalah seperti dalam Rajah c. maka keseluruhan sistem akan gagal.Perlaksanaan program perlu menyeluruh dan melibatkan semua kakitangan akademik dan bukan akademik sekolah. Sekiranya satu sub. kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap sub. James Haynie. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran . William DeLuca dan W. dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap sub.sistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem.sistem. pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaaan. iii (1989). kerana setiap sub. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem.sistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan. dan juga semua pelajar.lingkaran maklurn balas.sistem gagal berfungsi dengan baik. ke atas sistem.

PROGRAM KESELAMATAN SECARA PENDEKATAN SISTEM Persekitaran (environment) Faktor Manusia (human factor) Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) Proses (processes) Bahan-bahan (materials) Pengaruh Luar (outside influences) Maklum balas (feedback) .

Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel.Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu. Namun. guru me mainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang. peralatan tangan berkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung. kebisingan. . maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. logam atau plastik. peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul.Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atau sistem teknologi iaitu pembuatan. Peralatan dan Kelengkapan (tools & equipment) . Faktor Manusia (human factor) . suhu. housekeeping. penyimpanan. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pengcahayaan. ergonomik dan keperluan pertolongan cemas. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukan dengan selamat (domain psikomotor). pembinaan. mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domain kognitif). prosedur pencegahan kebakaran. Antara peralatan yang membawa bahaya adalah peralatan tangan manual. dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif).Persekitaran (environment) . namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. Persekitaran merangkumi kemudahan ± kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. Walau bagaimanapun. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak me matuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. komunikasi dan pengangkutan. zon keselamatan dan kod warna.

komponen maklum balas mengintegrasikan. pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. Enam komponen.pertama dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancang sistem. Maka pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensiagensi awam. Bahan-bahan (materials) Terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul. pentadbiran sekolah dan juga masyarakat. . akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya.polisi daerah dan kebangsaan. Oleh itu. keselamatan.Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. bahanbahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. turut dipengaruhi oleh polisi.Proses (processes) . kandungan ke dalam sistem.Sama seperti pihak industri. dalam pendidikan teknologi. Pengaruh Luar (outside influences) . Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. Maklum balas (feedback) Kaedah mengajar can aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini.

USA . Persekitaran Faktor manusia Pembuatan Komunikasi Pembinaan pengangkutan Kognitif Afktif Psikomotor Peralatan dan kelengkapan Proses Bahan Pengaruh luar Pentadbiran Agensi awam Masyarakat Maklum balas Rajah c diadaptasi daripada V. Safety System Design for Technology Education. m. International Technology Education Association. guru dan pelajar bersama-sama harus dapat mengenal .Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang boleh menjadi punca kepada kemalangan.3.William DeLuca & W. Seterusnya mewujudkan sistem maklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel.s. iii. 1989.pasti dan menilai faktor-faktor yang bahaya. James Haynie. Dalam program ini.

di tempat kerja atau industri akan memberikan beberapa faedah seperti berikut: Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan.4. Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. Industri yang mewujudkan suasana kerja selamat dan sihat menunjukkan kepada bakal klien mahupun pelabur akan kebolehannya beroperasi dengan cekap. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. bermakna ada ahli masyarakat yang kehilangan orang yang tersayarg. Maka. Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. Akibatakibat yang dibincangkan ini adalah sebahagian daripada kesan kemalangan yang boleh berlaku dari aspek sosial dan ekonomi. kecederaan malah kematian. malah perlu menanggung kos menghulurkan bantuan. Lebih merugikan lagi apabila kemalangan industri berlaku kerana negara akan kehilangan satu sumber pendapatan. kita harus sentiasa peka kepada kewujudan bahaya dan berusaha mengamalkan keselamatan yang balk. Faedah Amalan Keselamatan Ingatkah anda kejadian letupan di sebuah kilang mercun. pekerja hilang pekerjaan. membawa kesan dari segi sosial dan ekonomi. Negara pula akan kerugian tenaga manusia berguna. sama ada di tempat kerja. Keupayaan untuk bersaing meningkat. efisien dan produktif. Sungai Buluh? Peristiwa ini adalah antara kemalangan ngeri yang pernah dialami di negara ini. dan kerugian harta benda. Produktiviti boleh ditingkatkan. Amalan Keselamatan. Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun. Jika berlaku kecederaan teruk yang membawa kepada kecacatan seumur hidup maka ada individu yang telah hilang keupayaan dan kebolehan. . keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan. Cuba anda fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Apabila berlaku korban nyawa. atau bengkel sekolah. Besar atau kecil. sesuatu kemalangan.

Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah apabila berlaku kemalangan. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. siapakah yang salah? Pelajar. Menerapkan dalam diri pelajar kesedaran tentang bahaya dan risiko kemalangan semasa di bengkel. anda lebih bersalah kerana tidak menyelenggaran pahat dengan baik.Amalan keselamatan di bengkel sekolah pula akan memberikan beberapa faedah berikut. Situasi begini jelas menunjukkan bahawa keselamatan bengkel mesti menjadi tanggungjawab guru. . Menjaga imej sekolah sebagai sebuah institusi pengajian yang selamat. bertanggungjawab dan sentiasa mengamalkan keselamatan. Suasana sekolah yang selamat akan menarik ibu bapa untuk menghantar anak-anak belajar di sekolah tersebut. Tangungjawab Guru Bengkel Seandainya seorang pelajar terluka tangannya semasa sedang menggunakan pahat yang tumpul matanya. 5. Mengukuhkan kepercayaan ibu bapa kepada guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak mereka. pahat atau diri anda sendiri? Memang pelajar bersalah kerana menggunakan pahat yang tumpul. Mengelakkan kehilangan masa produktiviti. Memandangkan bengkel merupakan satu sumber di mana kemalangan mudah berlaku. tetapi sebagai guru. Mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan. maka imej bengkel yang selamat akan menjadi satu asset kepada sekolah. Menghasilkan pelajar sebagai pekerja mahir. kecatatan malah kehilangan nyawa.

pelajar perlu diajar mengenai keselamatan. tetapi pada mesa sama. Pelajar tidak sutra dibebelkan untuk menjaga keselamatan-. Tanggungjawab Guru Memupuk sikap selamat di kalangan peiajar bukanlah perkara yang mudah.6. Tanggungjawab guru dalam mengamalkan keselamatan bengkel terbahagi kepada: Perlaksanaan Objektif Keselamatan Penilaian Pengajaran Keselamatan Tanggungjawab Guru Merancang Pengajaran Keselamatan Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Penyediaan Arahan Keselamatan .

Oleh itu. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah: baca dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar. Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan. b) Merancang Pengajaran Keselamatan Semasa membuat perancangan. orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. guru harus seder bahawa mengajar keselamatan tidak sama seperti mengajar mata pelajaran akademik. guru mestilah melaksanakan objektif keselamatan seperti berikut: menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri. Adakalanya.kan bahawa konsep dan amalan yang selamat dapat di terapkan derco n bak make guru perlu berusaha membuat persediaan dengan teliti.a) Perlaksanaan Objektif Keselamatan Guru bertanggungjawab di atas keselamatan semua pelajarnya. Membantu pelajar rnemahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan. menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian. Untuk memast. . keselamatan tidak sesuai untuk diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri tetapi D diterapkan dengan mata pelajaran yang sesuai.

. Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan.Tetapkan langkah keseamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vokasional. Kaedah yang seiamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat. mesin dan lain-lain kelengkapan. Penyelenggaraan peralatan bengkel. Edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru. dan alkibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. Tunjuk cara penggunaan alat perlindungan diri dengan betul. buat rujukan jika perlu. Menyediakan pepan buletin. c) Penyediaan Arahan Keselamatan Guru perlu menyediakan arahan keselamatan yang merangkumi: Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Merancang arahan dan tunjuk cara supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Me mberi salinan rancangan keselama tan bengkel kepada pengetua untuk makluman.peraturan tersebut. poster atau peti cadangan untuk kegunaan.pe!ajar. Alat bantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul. Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulangkaji.

Seterusnya. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telah mengajar keselamatan.d) Perlaksanaan Peraturan Keseiamatan Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru e) Penilaian Pengajaran Keselamatan Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentuk bertulis dan juga praktis. Guru adalah contoh kepada pelajar. Jawapan pelajar disimpan supaya boleh dijadikan bahan bukti jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri. . meliputi keselamatan umum dan juga keselamatan khusus. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan. Penilaian akan membolehkan: Guru mengetahui keberkesana dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. Oleh itu.

Guru mesti menyimpan salinan peraturan tersebut dengan baik. tertolak tangan ke dalam mesin ataupun mengalami pelbagai jenis kecederaan lain. pelajar tidak boleh dibenarkan -menggunakan sebarang peralatan atau mesin sehingga guru telah menunjukkan cara penggunaan yang betul. Pelajar yang berlari dalam bengkel mungkin terjatuh atau melanggar rakannya. Dengan itu. Penilaian boleh dibuat secara amali dan lisan. Peraturan Am Keselamatan Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang umum dan sesuai digunakan di manamana bengkel. peralatan tangan serta mesin-mesin. pelajar diwajibkan. membuat ikrar keselamatan di mana mereka berjanji untuk mengutamakan keselamatan dalam bengkel. Peraturan ini mesti disampaikan kepada semua pelajar sebelum mereka memulakan kerja-kerja amali di bengkel. bergurau (horseplay) ketika bekerja bergurau memang ± menyeronokkan apabila dilakukan di tempat yang sesuai. Jangan berlari dalam bengkel atau makmal yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi. Jangan. kemudian menandatangani salinan tersebut. Perbuatan ini akan membawa bahaya. Malah guru boieh menilai kefahaman pelajar mengenai arahan keselamatan mesin atau peralatan baru atau belum pernah digunakan. tetapi bukan di bengkel. Gurauan secara kasar kerap kali rnelibatkan perbuatan berlari dan mungkin juga melontar sesuatu kepada rakan. Satu cara yang berkesan adalah meminta pelajar menyalin semula peraturan-peraturan tersebut. tetapi perlulah member salinan kepada pelajar. Jangan guna mesin/peralatan sebelum diajar cara penggunaannya ± setiap mesin atau peralatan berbeza bergantung kepada penggunaanya. di samping peralatan mudah pecah (fragile) dan berbahaya. Senarai peraturan mestilah generik dan ringkas supaya boieh menjadi asas bagi semua bengkel dan mudah diingat oleh pelajar. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. dan boleh mengalami kecederaan yang disebabkan oleh peralatan tajam.7. . Senarai peraturan am keselamatan serta penjelasan ringkasnya adalah seperti berikut.

Pelajar mesti minta bantuan guru jika tidak yakin dengan apa sahaja yang dilakukan. Jangan .pastikan pelajar menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dan telah disediakan seperti gogal. Jika timbunan serpihan terlalu banyak atau tumpahan berlaku di kawasan yang sibuk akan membahayakan.kewujudan bahaya dalam setiap bengkel tidak dapat dielakkan. Pelajar mesti diarahkan supaya membersihkan kawasan tempat kerja. ia boleh menyebabkan kecederaan. mask dan penutup telinga. sarung .Bersihkan tumpahan (spills) dan serpihan (scraps) dengan segera . adakalanya bahan kimia tertumpah dan serpihan bahan yang berselerak di atas lantai. Keadaan yang selamat boleh terhasil jika satiap. Patuhi penggunaan alat pelindungan diri .pelajar mesti memohon kebenaran sebelum menggunakan mesin atau peralatan berisiko tinggi ( high risk ). . biarkan pelajar membawa terlalu banyak barangan serentak sehingga ada yang mungkin terjatuh dan menyebabkan kecederaan.di dalam bengkel atau makmal. Setiap individu mesti bersikap serius terhadap keselamatan. atau hulu yang patah. Kerosakan peralatan dalam bengkel mesti dilaporkan kepada guru supaya guru boleh menajamkan atau membaiki peralatan tersebut. Jika digunakan. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri pastikan pelajar tidak mengangkat barangan terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan belakang atau otot. Gunakan commonsense . Jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin ± seperti pahat yang berkepala cendawan. Begitu juga dengan peralatan yang mempunyai bahagian-bahagian yang longgar. individu mempraktikkan commonsense atau akal waras semasa melakukan amali. Meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin ± terdapat mesin atau peralatan dalam bengkel yang tidak boleh digunakan oleh pelajar tanpa pengetahuan dan pemantauan guru.tangan.

Pastikan alat keselamatan yang lengkap dipakai semasa menjalankan amali Menampal Poster.Poster Yang Berkaitan Penjagaan Keselamatan Di Dalam Bengkel .

guru boleh menambah peraturan am yang lebih spesifik untuk bengkel sendiri.Memperkenalkan Alatan Keselamatan Kepada Pelajar Senarai peraturan am ini boleh dijadikan sebagai panduan bagi guru untuk memulakan kelas amali. . Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful