P. 1
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

|Views: 1,819|Likes:
Published by Puvaneswari Punis

More info:

Published by: Puvaneswari Punis on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

TEKNIK PEMBELAJARAN AKTIF DAPAT MENARIK MINAT MURID DALAM P&P KELAS FOKUS KHAS TERHADAP PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

OLEH :

PUVANESWARI VADIVELLOO GURU CEMERLANG PSK SMK ALMA BUKIT MERTAJAM

2010

0 Refleksi P&P lalu Langkah saya ke kelas 5KP2 ini. Oleh itu. Saya telah mula mengajar kelas ini sejak awal tahun ini. disertai dengan anggapan yang negatif. 1. Maklumat mengenai kajian : Tajuk : Teknik Pembelajaran Aktif dapat menarik minat murid dalam P&P kelas ² fokus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Jumlah murid : 39 orang dari 5KP2 Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti corak pembelajaran yang paling sesuai dan diminati oleh murid-murid kelas belakang dalam mempelajari subjek ters yang tiada peperiksaan seperti Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan ini. . biar saya gunakan teknik papan dan kapur sajaµ. tetapi budak-budak ini pula malas.µ Huh. kerap keluar. Dapatan soal selidik menunjukkan murid lebih suka melibatkan diri dalam P&P kelas melalui pembelajaran aktif.. Nak laksanakan P&P aktif mesti tak jadi. mulai Januari ² Oktober 2010. Teknik Pembelajaran Aktif yang bervariasi dapat menarik minat murid dalam melibatkan tiga dimensi pembelajaran iaitu dimensi kognitif. Tinjauan awal mendapati .. Kajian ini telah dijalankan selama 10 bulan.PENDAHULUAN Kajian tindakan ini disediakan khas untuk murid-murid kelas belakang. murid-murid kelas ini tidak begitu berminat disebabkan tiada peperiksaan dan hanya belajar dua waktu dalam seminggu... ada yang suka ponteng. saya telah mengaplikasikan teknik -teknik Pembelajaran Aktif dalam P&P agar mereka faham tentang apa yang sedang mereka pelajari. ´Bagaimanakah murid-murid ini nak belajar PSK dengan saya?µ Saya lebih suka mengajar kelas hadapan dengan pelbagai teknik P&P. sosial dan afektif..payahlah. sering digantung seko lah atau dibuang terus.

saya dapati mereka lebih s uka beraktif dalam P&P daripada duduk dan salin atau dengar ceramah.Ketika saya berada di kelas 5KP2 untuk minggu kedua. tetapi saya akan terapkan aspek -aspek ini dalam diri mereka sepanjang tahun akhir mereka di sekol ah ini. Walaupun mereka kurang berpengetahuan sivik dari aspek pengetahuan. mula berbual dengan murid-murid ini.0 Fokus Kajian Fokus kajian saya ialah lebih kepada aplikasi Pembelajaran Aktif. saya yakin P&P Pembelajaran Aktif saya dapat menyekat perlabelan ini sewaktu P&P PSK dan seterusnya dapat membantu mereka lulus kertas PSK.. 2.Suka bersembang Dengan mengambil kira aspek -aspek ini. Saya dengan segera. .Tidak suka membuat kerja sekolah . Hasil perbualan dan perbincangan bersama mereka.. boleh tak kita orang buat lakonan dan demo seperti kelas 5ST yang cikgu buat tempoh hariµ? Cikgu tak bagi kami buat projek kumpulan langsung. kemahiran dan nilai. Saya bertekad untuk mengajar mereka dengan pengaplikasian teknik Pembelajaran Aktif yang tela h saya terima dari pihak PPK. Muridmurid kelas ini sering dilabel sebagai : . Saya akan menyesuaikan setiap tajuk pengajaran dengan tahap murid saya. tiba -tiba seorang murid bersuara.Tidak suka belajar . berpasangan atau berkumpulan. Saya berjanji. Soalan tersebut telah memarakkan api dalam diri saya untuk tidak melepaskan murid-murid ini.µ Soalan sedemikian telah membangkitkan saya . Secara tidak langsung mereka juga akan menunjukka n minat pada subjeksubjek lain. Walaupun murid-murid saya menghadapi masalah untuk menyumbangkan idea dan jawapan bagi soalan -soalan secara akademik. Saya ingin melibatkan murid-murid ini dalam setiap P&P PSK saya samada secara individu. namun mereka dapat turut serta dalam P&P PSK dalam kelas. ´ Cikgu. saya akan menerapkan nilai ´Saya suka belajar Sivikµ pada murid-murid ini.

Meningkatkan peratus kelulusan PSK dalam ujian dan peperiksaan dalaman sekolah berbanding dengan subjek subjek lain.Pemerhatian .3.Kajian kes . objektif kajian ini merangkumi dua aspek. Menanam sikap Aku Pun Boleh pada diri murid. Membolehkan murid kelas belakang turut serta dalam aktiviti P&P dalam kelas.2 Objektif Khusus 1.0 Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan kelas 5KP2. 4.Etnografi .0 Metod kajian : Eksperimen . 5. Kesemua murid dalam kelas ini berbangsa Melayu.Ujian 1 & Ujian 2 . 3. Membentuk murid yang berpengetahuan. Meningkatkan peratus murid lulus PSK setiap ujian dan peperiksaan dalaman 4. berkemahiran dan bernilai sivik 2. Membantu murid dalam menguasai pelbagai kemahiran belajar 2.Soal selidik 1 & 2 .1 Objektif Umum 1.0 Objektif Kajian Secara umumnya. 3. iaitu : 1) Objektif umum 2) Objektif Khusus 3. Meningkatkan minat murid dalam PSK 3.

1. Harapan mereka sepenuhnya terikat pada buku teks dan guru sahaja. 5. saya jalankan secara sendiri dari tema ke tema. Ramai murid berasa seronok untuk belajar PSK. .5.2 (a) Soal selidik 1 Soal selidik ini saya edarkan sebelum aplikasi pembelajaran aktif dalam P&P kelas. Ujian-ujian ini ada yang bertulis dan ada yang dijalankan dalam bentuk kuiz. M aklum balas yang saya terima agak pudar.2 (b) Soal selidik 2 Boring soal selidik yang sama diedarkan untuk kali kedua selepas aplikasi pembelajaran aktif dalam P&P PSK.1. Langkah ini merupakan akses kendiri. Sebelum kajian saya dapati. Saya juga mendapati kebanyakan murid lelaki dan segelintir murid perempuan memberi riak muka yang kurang menyenangkan jika saya menyuruh mereka bergerak atau berbincang dalam kumpulan.1 Pemerhatian Saya melakukan pemerhatian sebelum dan selepas kajian untuk mengetahui tingkah laku setiap murid semasa proses P&P.3 Ujian sebelum pembelajaran aktif (1)dan selepas pembelajaran aktif (2) Kedua-dua ujian ini. Ada antara mereka yang tidaak bekerjasama lan gsung. Murid diberi set soalan-soalan ringkas mengenai topic yang akan saya ajar untuk mendapatkan jawapan. sumbangsaran dan permainan akademik. saya dapat membuat kesimpulan bahawa pembelajaran aktif yang saya kendalikan sela ma sepuluh bulan dengan kumpulan murid ini sebenarnya telah membuahkan hasil yang cukup bermakna bagi saya. iaitu hamper 70% mengatakan tiada mi nat dalam PSK. 5.1. 5. murid seolah-olah tidak mahu member respons dan kurang aktif. Borang ini saya edarkan pada pertengahan bulan Oktober 2010. Hasil maklum balas amat menggembirakan saya sebagai seorang guru.1. Sikap berfikir ´out of the boxµ tiada langsung. Melalui soal selidik kedua ini.

murid dapat menghasilkan rajah dengan kreatif dan baik.5. (Teknik Galeri Tour) Dengan pembelajaran aktif sedemikian murid dapat menghasilkan. Contohnya.3 (b) Ujian 2 Ujian ini saya jalankan selepas menjalankan sesuatu aktiviti pembelajaran aktif mengikut tema atau unit. Produk setiap kumpulan tersebut saya lekatkan pada dinding dalam kelas mereka dan menyuruh setiap murid berjalan mengikut arah jam untuk melihat dan membaca dan menyatakan misi rakan -rakan mereka. Saya mendapati murid dapat menjawab soalan-soalan yang sama dengan mudah tanpa sebarang masalah. .1. berkongsi dan mengambiltahu tentang pendidikan sepanjang hayat dan usaha untuk berjaya dalam hidup masing -masing. Ramai murid mendapati sukar untuk menjawab soalan-soalan mudah seperti : Siapakah YDPA Malaysia? (Tema 5) Apakah maksud wawasan diri (Tema 1) Contoh badan kerajaan dan bukan kerajaan (Tema 2) Maksud pendidikan sepanjang hayat ( Tema 1) 5. mempamerkan.3 (a) Ujian 1 Ujian ini dijalankan untuk menentukan tahap kebolehan dan kecemerlangan murid dalam PSK.1. ketika saya mengajar unit Pendidikan Sepanjang Hayat dengan kaedah teknik pokok dan teknik tulang ikan secara berpasangan. Mereka dapat meletakkan misi hidup mereka dan wawasan diri di puncak rajah dengan mengariskan usaha usaha yang perlu dilaksanakan untuk mencapai misi tersebut.

Kepelbagaian teknik yang digunapakai dalam kelas dapat mewujudkan suasana P&P yang positif.2 Teknik-teknik Pembelajaran Aktif Berikut merupakan antara teknik-teknik pembelajaran aktif yang sering saya guna pakai dalam P&P PSK bersama 5KP2 ini. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa. Mereka juga dapat mengangkat tangan untuk menjawab soalan -soalan yang diajukan tanpa perasaan rendah diri. Penglibatan murid dalam P&P kelas ketika saya mengajar amat positif. terdapat tiga .0 Refleksi Kajian Pencapaian murid dalam Ujian 1 dan Ujian 2 menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Walaubagaimanapun. murid menunjukkan tindakan yang pasif terhadap P&P manakala selepas kajian saya dapat melihat satu corak perubahan yang positif. Ini sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang konduksif dan memberangsangkan 6. Selain itu.5. Saya berasa seolah -olah murid sentiasa menunggu untuk mendapatkan teknik yang baru setiap kali saya masuk ke kelas. Sebelum kajian. terdapat perubahan yang mendadak sebelum dan selepas. Galeri Tour Sumbang saran Choose n Pick Dictogloss Me n Mirror Lakonan dan Simulasi Penulisan koperatif Deal or No Deal Word Craze 5. murid juga sering memberi idea dalam jenis aktiviti yang boleh dikendalikan dalam P&P kelas. Murid juga didapti lebih berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam aktiviti -aktiviti P&P.3 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan pemerhatian. teknik pembelajaran aktif sebenarnya dapat membantu murid tanpa mengenal kel as yang diduduki oleh mereka.

Mengguna pakai beberapa teknik pembelajaran aktif yang terpilih dalam mengajar topik yang bertema Malaysia Negara Berdaul at . .Penggunaan teknik Futuristik dalam pembelajaran aktif.Guru boleh merekacipta teknik pembelajaran aktif yang lebih bercorak individualistic . Ingatlah P&P yang berkesan sebenarnya dibentuk oleh seorang guru.orang murid lelaki yang agak malas dan bersikap sambil lewa. Analisis ujian dan peperiksaan dalaman sekolah PSK bagi tahun 2010 menunjukkan peratus kelulusan yang bai k berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Selain itu. . murid 5KP2 merupakan kumpulan pertama yang dapat menghantar semua folio kerja Khidmat Masyarakat mereka. 8. 7.0 Penutup Hasil dari kajian tindakan yang saya kendalikan ini. Saya berharap agar hasil kajian ini. dapat dijadikan ikhtibar dan kepada guru-guru yang mengajar kelas-kelas belakang. Kejayaan saya dengan kelas ini amat bermakna kerana akhirnya saya lebih suka mengajar kelas ini berbanding dengan kelas hadapan yang lain.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya Berikut merupakan cadangan untuk kajian seterusnya. Saya tidak dapat membuat sebarang perubahan pada ketiga-tiga murid ini kerana mereka terlibat dengan masalah disiplin sekolah dan pada pertengahan bulan April mereka tidak lagi bersekolah. saya dapati terdapat perubahan yang positif dari aspek pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid.

Hodkinson.Organizational Communications: Behavioral Perspective. Anatol. (2001). learning to teach? School-based non teaching activity in an initial teacher education and training partnership scheme. Flores. M. Majid Konting. K.Teaching and Teacher Education. and Hodkinson. Ke 2. Person and context in becoming a new teacher. Journal of Education for Teaching. 2004. P. & Koehler. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. & Wilkin. The relationship between supervisor communication and subordinate performance and satisfaction among professionals.W. M. 27(2): 135-148. Teaching to learn. Mohd.. 15: 273-285.E. Applbaum. Kaedah penyelidikan pendidikan. .M. (1981). Helms. E. Rinehart &Wionston. R. (1999). New York: Holt. H. (1989).Ed. Public Personnel Management 18(4) Winter: 415-429.W. R.BIBLIOGRAFI Alexander.L. J.R. A.O.

Lampiran 1 Histogram menunjukkan peratus kenaikan minat belajar murid sebelum dan selepas pembelajaran aktif dalam kelas 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% penglibatan diri dlm P&P kelas .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->