Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

. 02.Astaghfirullah Ya Afuw. 04. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang... Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami... Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04. Yaa Allah. Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami. Yaa Allah. Allahumma innaka ghofuururrohiim.. Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU).... Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01.... wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02. ... Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika.. sembuhkan kami secara tuntas. Yaa Allah.kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain. Astaghfirullah Ya Gafur .Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01.. karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya.. yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu. ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami. Ya Allah yang maha Penyayang.... supaya kemarahan. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU. Ya Allah. 03. .. kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU.. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03.Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa.. faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun.

Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. Allahumma nawwir quluubanaa hatta. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Ya Allah. Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12.05. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. Ya Allah. 11. Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja). Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. Ya Allah. 08. 10. wamaa lam na lam 05. 09. Ya Allah. Ya Allah. . Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. 07. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. Ya Allah. Ya Allah. 06. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. Ya Tuhan Kami. 12. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09.

13. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan Kami. Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13. Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. . ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. Ya Allah. Sesungguhnya. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian.

sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa Mohon Ampun & Rahmat. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau. Engkaulah yang memimpin kami. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. dll. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Tuhan kami. ampuni kami dan rahmatilah kami. kami telah beriman. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya kami telah beriman. Hud : 47 : Ya Tuhanku. Ya. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). Engkaulah penolong kami. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). Beri kami. pastilah kami menjadi orang yang merugi. . dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami.

Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan. berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. Al A raf : 189 : Sungguh. anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. Ya Tuhan kami. Maha Suci Engkau. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka kami telah beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. Ya Tuhan kami. tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. maka peliharalah kami dari siksa neraka. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. ibu bapaku. ampunilah aku. Doa Mohon Keturunan. Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. ampunilah dosa-dosa kami. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. sungguh telah Engkau hinakan dia.

limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. . Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. jauhkanlah azab jahanam dari kami. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami.Engkau hinakan kami dihari kiamat. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami.

Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. dan banyak mengingat Engkau. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. . Maha Suci Engkau. aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) .

Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami. agar mereka mendirikan solat. negeri yang aman sentosa. kasihanilah mereka keduanya. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku. perkenankanlah doaku. maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. jadikanlah negeri ini. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Ya Tuhan kami. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. berilah keputusan dengan adil [976]. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. . sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

84. Pencipta langit dan bumi. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. tolonglah aku. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. 87. 85. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. ibunya mengandungnya dengan susah payah. Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Mendoakan Orang Mukmin . dari kedatangan mereka kepadaku. dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83. 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu . sebab mereka mendustakan aku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya.

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami. Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal. janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. dan isteri-isteri mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. . ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. Ya Rabb kami. dan keturunan mereka semua.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami. dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.

dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) . kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu. (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani . ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku.s. Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. (7:126) Doa Nabi Syuaib. Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) . (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). (7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. .Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini.

. sebelum dicampakkan ke dalam api. tafsir ayat 173.s.w.a. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s. Ibn al-Munzir.Menurut Bukhari. surah Ali Imran).w. daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a. (Tafsir al-Fakhrurrazi. al-Hakim dan al-Baihaqi.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful