Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU. 02. 03. Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU). Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01.Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01... Yaa Allah.. Yaa Allah.. sembuhkan kami secara tuntas.. Yaa Allah.. Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami. Ya Allah... Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU.. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04. Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03... wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02. 04.kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain.. Ya Allah yang maha Penyayang. ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya.... faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun.. Astaghfirullah Ya Gafur ...Astaghfirullah Ya Afuw... Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika..Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa. Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami. . yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu. Allahumma innaka ghofuururrohiim.. supaya kemarahan. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. ..

Ya Allah. Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. . 06. Ya Allah. Ya Tuhan Kami. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. 12. Ya Allah. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11. Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09. Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja). wamaa lam na lam 05. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. Ya Allah. 08. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. Allahumma nawwir quluubanaa hatta. 07. 09.05. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. Ya Allah. Ya Allah. 10. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. 11. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami.

13. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan Kami. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sesungguhnya. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. . Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. Ya Allah. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. Ya. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. Beri kami. Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. sesungguhnya kami telah beriman. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. Hud : 47 : Ya Tuhanku. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. ampuni kami dan rahmatilah kami. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami. Engkaulah penolong kami. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. Engkaulah yang memimpin kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. pastilah kami menjadi orang yang merugi. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. dll. Tuhan kami. . Doa Mohon Ampun & Rahmat. kami telah beriman. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka.

Ya Tuhan kami. berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . Maha Suci Engkau. ampunilah dosa-dosa kami. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami. jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. Maka kami telah beriman. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. ibu bapaku. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. sungguh telah Engkau hinakan dia. Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. ampunilah aku. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan. Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. Ya Tuhan kami. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya Tuhan kami. Al A raf : 189 : Sungguh. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. Doa Mohon Keturunan.

jauhkanlah azab jahanam dari kami. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). . jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami.Engkau hinakan kami dihari kiamat. Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Ya Tuhan kami. Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku.

dan banyak mengingat Engkau. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) . Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang. Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala.Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami. Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). . Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Maha Suci Engkau. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.

sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. mudah-mudahan mereka bersyukur. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. perkenankanlah doaku. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. agar mereka mendirikan solat. negeri yang aman sentosa. . Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. berilah keputusan dengan adil [976]. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku. kasihanilah mereka keduanya. jadikanlah negeri ini. Ya Tuhan kami. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami.

tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83.Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu . Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. dari kedatangan mereka kepadaku. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. Pencipta langit dan bumi. sebab mereka mendustakan aku. tolonglah aku. Mendoakan Orang Mukmin . 87. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. 85. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. 84. ibunya mengandungnya dengan susah payah. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . dan isteri-isteri mereka. dan keturunan mereka semua. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami. ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Ya Rabb kami. dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. . dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.

(7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini. Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku. Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu. .s. Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani . (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) . padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. (7:126) Doa Nabi Syuaib. kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun.Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini. Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) .

a. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s.w.a. tafsir ayat 173. sebelum dicampakkan ke dalam api. (Tafsir al-Fakhrurrazi.s.w. daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.Menurut Bukhari. . surah Ali Imran). Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s. al-Hakim dan al-Baihaqi. Ibn al-Munzir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful