Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

supaya kemarahan. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.. 04.Astaghfirullah Ya Afuw... karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya...Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa. Astaghfirullah Ya Gafur .. Yaa Allah. Yaa Allah. kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma innaka ghofuururrohiim... wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02. Ya Allah yang maha Penyayang. Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami.. . Ya Allah.. Yaa Allah.. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04. ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami. Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01. Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03....... Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU). Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami..kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain. 03. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU..Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01.. faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun... yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu.. 02. . sembuhkan kami secara tuntas. Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika.

Allahumma nawwir quluubanaa hatta. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Ya Allah. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09. Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11. Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. . Ya Allah. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. 11. 07. Ya Allah. Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12.05. Ya Allah. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Ya Tuhan Kami. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. 08. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. 09. 06. Ya Allah. Ya Allah. 10. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. Ya Allah. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. 12. wamaa lam na lam 05. Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja).

Sesungguhnya. Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. Ya Allah. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. Ya Tuhan Kami. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian.13. Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami. . Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13.

Ya. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. . sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami. Engkaulah yang memimpin kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Doa Mohon Ampun & Rahmat. Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat. At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi. ampuni kami dan rahmatilah kami. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami. Engkaulah penolong kami. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hud : 47 : Ya Tuhanku. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. Beri kami. dll. sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. pastilah kami menjadi orang yang merugi. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. sesungguhnya kami telah beriman. kami telah beriman. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Tuhan kami. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami.

ibu bapaku.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. ampunilah dosa-dosa kami. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maka kami telah beriman. Maha Suci Engkau. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. Ya Tuhan kami. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. Ya Tuhan kami. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh. Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. Al A raf : 189 : Sungguh. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan. sungguh telah Engkau hinakan dia. anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. Ya Tuhan kami. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Doa Mohon Keturunan.

Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. . Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami.Engkau hinakan kami dihari kiamat. jauhkanlah azab jahanam dari kami. dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku.

Maha Suci Engkau. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) .Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. dan banyak mengingat Engkau. jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang. . Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.

dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. agar mereka mendirikan solat. negeri yang aman sentosa. jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. jadikanlah negeri ini. sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. berilah keputusan dengan adil [976]. mudah-mudahan mereka bersyukur. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. perkenankanlah doaku. Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. kasihanilah mereka keduanya. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. . masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku.

dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku. Mendoakan Orang Mukmin . Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. dan melahirkannya dengan susah payah (pula).Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu . tolonglah aku. 85. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. dari kedatangan mereka kepadaku. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. 84. 87. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. sebab mereka mendustakan aku. 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. ibunya mengandungnya dengan susah payah. Pencipta langit dan bumi. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku.

dan keturunan mereka semua. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya Rabb kami. dan isteri-isteri mereka. Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami. Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . . sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . Ya Tuhan kami. dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala.

dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) . (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku. dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu.s. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. (7:126) Doa Nabi Syuaib. Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini. . Limpahkanlah kesabaran kepada kami. (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) .Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini. kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani .

Menurut Bukhari. (Tafsir al-Fakhrurrazi. surah Ali Imran). Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s.w.a. al-Hakim dan al-Baihaqi.w. sebelum dicampakkan ke dalam api. . Ibn al-Munzir. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s. tafsir ayat 173.s.a. daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful