Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

. ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami... Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika.. sembuhkan kami secara tuntas. supaya kemarahan. Allahumma innaka ghofuururrohiim. karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya.. faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun. kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU.. Yaa Allah.Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa... Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU... Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.. 02. 03. yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu. . .. Ya Allah.. Yaa Allah.. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Yaa Allah...kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain.Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01. Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami.. Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03. Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU).. Ya Allah yang maha Penyayang.Astaghfirullah Ya Afuw. 04. wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02. Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01.. Astaghfirullah Ya Gafur ... Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04...

Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja). Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11.05. Ya Allah. Ya Allah. 06. Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. Ya Allah. 09. Ya Allah. wamaa lam na lam 05. Ya Allah. Ya Tuhan Kami. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. 07. Ya Allah. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09. . Ya Allah. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. 12. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. 11. 08. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Ya Allah. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. Allahumma nawwir quluubanaa hatta. 10. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat.

tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. Sesungguhnya. Ya Allah.13. . Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. Ya Tuhan Kami.

ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. Tuhan kami. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. Hud : 47 : Ya Tuhanku. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. pastilah kami menjadi orang yang merugi. sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. Engkaulah yang memimpin kami. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. Engkaulah penolong kami. Beri kami. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. kami telah beriman. Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. ampuni kami dan rahmatilah kami. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. Ya. Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami. dll. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). Doa Mohon Ampun & Rahmat. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. . sesungguhnya kami telah beriman.

jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh. ibu bapaku. Ya Tuhan kami. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. Maha Suci Engkau. dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. Al A raf : 189 : Sungguh. Maka kami telah beriman. Ya Tuhan kami. maka peliharalah kami dari siksa neraka. anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. Ya Tuhan kami. tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. ampunilah dosa-dosa kami. sungguh telah Engkau hinakan dia. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. Doa Mohon Keturunan.

Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Ya Tuhan kami. dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami. . Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya Tuhan kami. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. jauhkanlah azab jahanam dari kami. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim.Engkau hinakan kami dihari kiamat. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka.

sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang.Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. dan banyak mengingat Engkau. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. . Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maha Suci Engkau. jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) . Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

kasihanilah mereka keduanya. Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. jadikanlah negeri ini.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. . dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. berilah keputusan dengan adil [976]. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. agar mereka mendirikan solat. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. mudah-mudahan mereka bersyukur. masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. Ya Tuhan kami. negeri yang aman sentosa. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. perkenankanlah doaku. sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami.

87. tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. sebab mereka mendustakan aku. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. ibunya mengandungnya dengan susah payah. Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83. dari kedatangan mereka kepadaku. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. 84. Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. tolonglah aku. 85. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mendoakan Orang Mukmin . Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku. Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. Pencipta langit dan bumi. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu .Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku.

Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya Rabb kami. Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . Ya Tuhan kami. rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. . dan keturunan mereka semua. Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). dan isteri-isteri mereka. Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami.

Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) . Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani . Limpahkanlah kesabaran kepada kami. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) . (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami.s. dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu. Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku. Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. (7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini. (7:126) Doa Nabi Syuaib. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. .Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini.

sebelum dicampakkan ke dalam api. (Tafsir al-Fakhrurrazi.w. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s. al-Hakim dan al-Baihaqi. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s. daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.a.a. tafsir ayat 173. .s. Ibn al-Munzir.Menurut Bukhari.w. surah Ali Imran).