Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03.. . wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02.... faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun.... Yaa Allah.. Ya Allah yang maha Penyayang... 02.. Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika. Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU). yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu. supaya kemarahan. Yaa Allah....Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa..Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01.kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain. Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01. 03. Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami. Allahumma innaka ghofuururrohiim.. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU.Astaghfirullah Ya Afuw.. Yaa Allah. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04.. 04. sembuhkan kami secara tuntas. ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami... karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya. Astaghfirullah Ya Gafur . Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya Allah... Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU. ..

12. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. . Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12. Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja). Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. 06. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09. 08. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. 10. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. 07. Ya Allah. 09. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. Ya Allah. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11. 11. Ya Allah. Ya Tuhan Kami.05. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah. Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. wamaa lam na lam 05. Ya Allah. Allahumma nawwir quluubanaa hatta.

ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau.13. . berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian. Ya Allah. Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. Sesungguhnya. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya Tuhan Kami. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13.

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat. kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. Doa Mohon Ampun & Rahmat. At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. ampuni kami dan rahmatilah kami. . sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). Engkaulah penolong kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. pastilah kami menjadi orang yang merugi. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami. dll. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami. Hud : 47 : Ya Tuhanku. ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. sesungguhnya kami telah beriman. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. Beri kami. Ya. kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. kami telah beriman. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). Tuhan kami. Engkaulah yang memimpin kami.

dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun. Maha Suci Engkau. dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. ampunilah dosa-dosa kami. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Al A raf : 189 : Sungguh. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Keturunan. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. Ya Tuhan kami. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. sungguh telah Engkau hinakan dia. berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. ibu bapaku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. Maka kami telah beriman. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. ampunilah aku. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. maka peliharalah kami dari siksa neraka.

. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami.Engkau hinakan kami dihari kiamat. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. jauhkanlah azab jahanam dari kami. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Ya Tuhan kami.

. aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) . Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Maha Suci Engkau. Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami.Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. dan banyak mengingat Engkau. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.

sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. negeri yang aman sentosa. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. perkenankanlah doaku. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . agar mereka mendirikan solat. kasihanilah mereka keduanya. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Tuhan kami. jadikanlah negeri ini.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku. . berilah keputusan dengan adil [976].

84. dari kedatangan mereka kepadaku. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83.Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. sebab mereka mendustakan aku. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu . Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. tolonglah aku. Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku. Pencipta langit dan bumi. Mendoakan Orang Mukmin . tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku. 87. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. ibunya mengandungnya dengan susah payah. dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. 85. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . . nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . dan isteri-isteri mereka. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . Ya Rabb kami. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal. mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ya Tuhan kami. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan keturunan mereka semua. dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.

tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. . (7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini. (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) .s. Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) . Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu. kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani . Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. (7:126) Doa Nabi Syuaib. ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku.Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini.

.w.s.a. Ibn al-Munzir.a. surah Ali Imran). daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a. (Tafsir al-Fakhrurrazi. tafsir ayat 173. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s. sebelum dicampakkan ke dalam api.Menurut Bukhari. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s.w. al-Hakim dan al-Baihaqi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful