Apabila kita menjenguk orang sakit maka bacalah doa ini : Bismilaahirahmaannirrahiim.

Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba sa, asyfi antasy syafii laa syifaa a illa syifaa uka syifaa an laa yughaadiru saqomaa. Imsahil ba sa rabbannaasi biyadikasy syifaa u laa kasyifa lahuy illa anta, as alullaahal azhiim, rabbal arsyil azhiim ayyasyfiyaka. Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkau yang menyembuhkan , tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu lah obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan nya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR Bukhori dan Muslim)

BismillaahirRahmaanirRahiim Allaahumma rabbannaasi Adzhibil ba'sa isyfi antasysyaafii .... Lasyifaa- a illaa Syifaa-uka Syifaa-an laa yughaadiru saqamaan AllaahummaRabbannaas ...... Ya Allah Tuhan Manusia Engkau Maha Penyayang ...... sementara kami sedang mengalami kesulitan Adzhibilba'sya isyfi. ........sembuhkan kami dari penyakit kami dan hilangkan rasa sakit yang menyertai penyakit kami..... Sesungguhnya di balik rasa sakit yang kami derita,terdapat suatu penyakit di dalam diri. Dan jika kami telan obat penghilang rasa sakit, maka rasa sakit mungkin hilang, tetapi penyakit kami masih mungkin ada di dalam tubuh kami.. Padahal rasa sakit yang kami derita dapat Engkau jadikan sebagai penghapus dosa kami. Karena itu... Ya Allah sembuhkan kami dan ampunilah dosa kami.... Penyembuhan yang datang dari Engkau Ya Allah , adalah yang menyembuhkan penyakit sekaligus rasa sakit yang menyertainya AntasySyaafii ....laasyifa'a illaa Syifaa'uka... Engkaulah Maha Penyembuh... .. tiada kesembuhan sejati kecuali yang datang karenaMU Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang ahli mengobati kami.... Tolonglah kami dengan mendatangkan orang yang tahu obat penyakit kami... Tolonglah kami dengan menunjukkan cara yang benar dalam pengobatan penyakit kami........ .... Sesungguhnya ahli pengobatan maupun obat yang tepat untuk kami, hanya akan datang karenaMU ...yang hanya akan kami terima , jika Engkau meridhai....

karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui-nya. Ya Allah.. Kesehatan yang semakin meningkatkan ketakwaan kami.. faghfir lijami i man akhthoa fiinaa fainnahum laa ya lamuun.. Astaghfirullah Ya Gafur . Ya Allah yang maha Penyayang... ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kami.. Yaa Allah. 03. Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.. ... ...kesembuh an yang tidak membawa komplikasi rasa sakit atau penyakit lain. 04. 02. Allahumma innaka ghofuururrohiim.. Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika 01... Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. sembuhkan kami secara tuntas. kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU...Syifaa'an laa yughaadiru saqamaa.. supaya kemarahan. Wahdinaa binuuri hidaayatika liyakuuna suu al akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika 03. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta 04. Yaa Allah. Yaa Allah. wahdi quluubanaa linashula lanaa anna fuwa kulla man akhtho a fiinaa 02... yaitu kesehatan yang datang karena ridhaMu..Astaghfir ullah Ya Salam Amin Doa Buka Hati Sumber: Moslem Life 01. Dan tunjukilah kami dengan cahaya petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU)... Allahumma awzi naa anna iba bi annal afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika. Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU..Astaghfirullah Ya Afuw.

Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami. Robbanaftah hikmataka lijamii i makhluuqoo tis samawaati wal ardhi liyakuunuu minal muhtadiin 11. Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja). . 10. Jauhkanlah kami dari kezholiman syaiton dan keburukannya. Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan. Ya Allah. Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa alimnaa minhaa. 09. Ya Allah. Jadikanlah cahayaMU menerangi langit dan bumi dan setiap gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma nawwir quluubanaa hatta. nastathi a annufarriqolhaqqo minal baathil 07. Allahumma nawwir quluubanaa linasy uro annaka man ba urrohmati walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti 09. Ya Tuhan Kami. Ya Allah. Bukakanlah pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi agar tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. 07. Ya Allah. 11. Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa 06. Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. wamaa lam na lam 05. seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Terangilah hati kami agar kami merasakan sesungguhnya Engkau pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan di akhirat. 12. kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. 06. Ya Allah. Allahummaj al nuuroka yunawwirus samawaati wal ardho wa jamii a harokaatinaa kamaa tardho 10. Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi a annasy uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa 08. 08.05. Ya Allah. Allahumma baa idnaa min djhulmisy syaithooni wasyarrihi kamaa baa ad ta bainal masyriqi wal maghribi 12.

13. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Aamiin yaa rabbal aalamiin Perkenankanlah ya Tuhan sekalian alam @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Didoakan sekalian pembaca dalam sihat sejahtera serta dalam ketenangan menguruskan kehidupan. Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman Terhadap Diri Sendiri dan Orang Tidak Beriman Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami. Moga bermanfaat! Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat Al Baqarah : 201 : Ya Tuhan kami. . Sesungguhnya. tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. tidak lupa untuk saya mengingatkan diri saya untuk berdoa bagi memperoleh keikhlasan niat dan memohon keredhaan Allah dalam kerja harian. sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa adjaabannaar 13. Ya Allah. Al A raf :156 : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat. Ya Tuhan Kami. dalam pada kita sibuk dengan kerja harian. ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihlebihan dalam urusan kami. dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir. Ali Imran : 147 : Ya Tuhan kami.

Engkaulah penolong kami. Beri kami. Al A raf : 143 : Maha suci Engkau. At Tahrim : 8 : Ya Tuhan kami. pastilah kami menjadi orang yang merugi. nescaya aku akan menjadi orang yang merugi. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku. Engkaulah yang memimpin kami. sebab Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. Al A raf : 23 : Ya Tuhan kami.Doa Mohon Keringanan Beban dan Ampunan Al Baqarah : 286 : Ya Tuhan kami. ampuni kami dan rahmatilah kami. Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan Ali Imran : 8 : Ya Tuhan kami. Hud : 47 : Ya Tuhanku. aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. kerana Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. sesungguhnya kami telah beriman. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakikatnya). ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat). kerana Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Tuhan kami. Doa Mohon Ampun & Rahmat. kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami. Al A raf : 155 : Ya Tuhanku. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. . dll. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku. dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Ya. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. Ibrahim : 41: Ya Tuhan kami. kerana sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah). kami telah beriman. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Al Mukminun : 109 : Ya Tuhan kami. Ali Imran : 16 : Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 118 : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat.

anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa. tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia. berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah . Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman Ali Imran : 53 : Ya Tuhan kami. karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. Al Furqan : 74 : Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong soleh. Doa Mohon Keturunan. Al Baqarah : 32 : Maha Suci Engkau. Ya Tuhan kami. Al A raf : 189 : Sungguh. Maha Suci Engkau. kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. Bahagia dan Jodoh Ali Imron :38 : Ya Tuhanku. tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. ampunilah aku. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami. Al Maidah : 83 : Ya Tuhan kami. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Anak/Isteri/Suami Yang Sihat/Soleh. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. sungguh telah Engkau hinakan dia. jikalau Engkau memberi kami anak yang soleh. tentulah kami termasuk orangorang yang bersyukur. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka. Maka kami telah beriman. janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul.Nuh : 28 : Ya Tuhanku. dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman lelaki dan perempuan. dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). Mohon Ampun dan Husnul Khatimah Ali Imran : 191-194 : Ya Tuhan kami. kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW). Al Anbiya : 89 : Ya Tuhanku. ibu bapaku. Ya Tuhan kami. ampunilah dosa-dosa kami. Ash Shafaat : 100 : Ya Tuhanku. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun. Doa Mohon Bebas Seksa Api Neraka/Kehinaan.

Engkau hinakan kami dihari kiamat. Doa Minta Husnul Khatimah Al A raf : 126 : Ya Tuhan kami. selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Doa Mohon Kelapangan Dada Taha : 25-28 : Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami. jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Al Mukminun : 93-94: Ya tuhanku. janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang kafir. Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Zalim Al A raf : 47 : Ya Tuhan kami. sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. jauhkanlah azab jahanam dari kami. janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. . Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Al Qasas : 21 : Ya Tuhanku. Yunus : 85-86 : Kepada Allahlah kami bertawakal. Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami. Al Mumtahanah : 4-5 : Ya Tuhan kami. Doa Mohon Perlindungan dari Orang Zalim dan Mohon Pemimpin Yang Adil An Nisa : 75 : Ya Tuhan kami. Al Furqan : 65 : Ya Tuhan kami. hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini. Yusuf : 101 : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam). dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.

Az Zukhruf : 13-14 : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang. Maha Suci Engkau. Doa Mohon Keamanan Negara Dan Dijauhkan Dari Syirik Ibrahim : 35 : Ya Tuhanku. dan banyak mengingat Engkau.Taha : 33-35 : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau. Doa Mohon Tambah Ilmu Taha : 114 : Ya Tuhan kami. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. berilah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Asy Syu ara : 83 : Ya Tuhan kami. Doa Dihindar dari Menjadi Golongan Jahil Al Baqarah ayat 2: Nabi Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yang tidak patut) . tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Doa Penyesalan Al Anbiya : 87 : Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau. Doa Minta Dipertemukan Dengan Yang Dinanti Yusuf : 83 : Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. . sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Mahu Naik Kendaraan Hud : 41 : Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami). sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (2:67) Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit Al Anbiya : 83 : (Ya Tuhanku). jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang.

Doa Mohon Tempat Yang Baik Al Isra : 80 : Ya Tuhanku. Asy Syuara : 117-118 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. jadikanlah negeri ini. tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. negeri yang aman sentosa. sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apapun didekat rumah Engkau yang dimuliakan. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan . sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Doa Mohon Kemenangan Al Anbiya : 112 : (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku. dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Tuhan kami. Al Mukminun : 29 : Ya Tuhanku. agar mereka mendirikan solat. perkenankanlah doaku. jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan solat. kasihanilah mereka keduanya. berilah keputusan dengan adil [976]. berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. . Doa Mohon Rezeki Ibrahim : 37 : Ya Tuhan kami.Al Baqarah : 126 : Ya tuhanku. masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. mudah-mudahan mereka bersyukur. sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua Al Isra : 24 : Wahai Tuhanku. maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buahbuahan. Ya Tuhan kami. Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah Ibrahim : 40 : Ya Tuhanku. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al Qasas : 24 : Ya Tuhanku. Al A raf : 89 : Ya Tuhan kami. maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka.

Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya Asy Syuara : 83. dan melahirkannya dengan susah payah (pula). dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. (iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. 84. Doa Minta Pertolongan Doa Nabi Nuh dan Lut Al Mukminun : 26 : Nuh berdo a: Ya Tuhanku. tolonglah aku. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata. tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redhai. sebab mereka mendustakan aku. 87. dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. 85.Az Zumar : 46 : Katakanlah: Wahai Allah. Al Ankabut : 30 : Lut berdo a: Ya Tuhanku. dari kedatangan mereka kepadaku. tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerosakan itu . Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Mendoakan Orang Mukmin . dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. 88 : (Ibrahim berdo a): Ya Tuhanku. Doa Syukur An Naml : 19 : Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai. Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syaitan Al Mukminun : 97-98 : Dan katakanlah: Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku. Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. ibunya mengandungnya dengan susah payah. Al Ahqaf : 15 : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo a: Ya Tuhanku.

dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan isteri-isteri mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . Doa Minta Diterima Segala Doa Maryam : 48 : dan aku (Ibrahim) akan berdo a kepada Tuhanku. janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. . dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal.Al Mukminun : 7-9 : (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orangorang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami. Al Hasyir : 10 : Ya Rabb kami. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Al Kahfi : 10 : Wahai Tuhan kami. Doa Mohon Diterima Amal Baik Al Baqarah : 127 : Dan (ingatlah). rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo a kepada Tuhanku . beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya Tuhan kami. Doa Minta Petunjuk Al Qasas : 22 : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia (Musa) berdo a (lagi): Mudahmudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar . ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). Doa Mohon Dibersihkan Dari Orang-Orang Kafir Nuh : 27 : Nuh berkata: Ya Tuhanku. nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan orangorang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar . Ya Rabb kami.

Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam dunia ini dan juga di akhirat. hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengan kebenaran (keadilan). Bersama Nabi Harun) Al A raf ayat 151: Nabi Musa berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhanku. oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami. dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami) . kerana Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani . dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu. Ditentukan Keadilan dan Kebenaran Sebaiknya Al A raf ayat 89: Wahai Tuhan kami. kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. (7:151) Doa atas Kesabaran dan Kematian dalam Islam Al A raf ayat 126: Wahai Tuhan kami. (3: 173) Hasbunallahu wa ni mal wakil. (7:126) Doa Nabi Syuaib. kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim . tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. . Doa Ketika Bertemu Musuh dalam Peperangan Al Baqarah : 250 : Ya Tuhan kami.s. Doa Nabi Musa Ketika Melihat Kelalaian Manusia Al A raf ayat 155-156: Engkau jualah Pelindung kami. ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku.Al Kahfi : 24 : Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu Doa Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a. padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya) Doa Hadapi Stress Ali Imran ayat 173: Cukuplah untuk (menolong) kami. dan matikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu) . (7: 89) Doa Pembuka Majlis dan Pujian Al A raf ayat 43: Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini.

(Tafsir al-Fakhrurrazi. sebelum dicampakkan ke dalam api. ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s. daripada Ibn Abbas berkata bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.w.Menurut Bukhari.s. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s. surah Ali Imran). tafsir ayat 173.w. Ibn al-Munzir. al-Hakim dan al-Baihaqi. .a.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful