45- DOA UNTUK MENGUSIR SETAN141.

Minta perlindungan kepada Allah dari setan {dengan membaca: A¶udzu billahi minas syaithanir rajim}. artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk (159)142. Membaca adzan. (160)143. Membaca dzikir tertentu yg sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Qur¶an (161)(159) HR. Abu Dawud 1/206 At-Tirmidzi lihat Shahih At-Tirmidzi 1/77 dan lihat surah Al-Mukminun 98-99. (160) HR. Muslim 1/291 Al-Bukhari 1/151. (161) Rasul Shallallahu¶alaihi wasallam bersabda: ³Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yg dibacakan Surah Al- Baqarah di dalamnya.´ . Sebagian hal yg dapat mengusir setan adalah bacaan dan zikir di waktu pagi dan sore {yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu¶alaihi wasallam} bacaan akan tidur dan bangun daripadanya masuk dan keluar dari rumah masuk masjid dan keluar daripadanya membaca ayat Kursi ketika akan tidur dua ayat yg terakhir dari surah Al-Baqarah dan orang yg membaca: Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa µalaa kulli syai-in qadiir seratus kali maka akan menjadi benteng dari setan pada hari itu. Begitu juga adzan. sumber : Kitab Hisnul Muslim - Kumpulan Doa dan Dzikir Dari Al Quran dan As Sunnah, Said bin Ali Al Qathani dalam ebook DzikirWirid.chm oleh akhukum fillah La Adri At Tilmidz _____________________________________________________________________________

DOA UNTUK MENGUSIR SETAN
141. Minta perlindungan kepada Allah" alt="" 240" />141. Minta perlindungan kepada Allah dari setan (dengan membaca: A¶udzu billahi minas syaithanir rajim). artinya, "aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk" [159] 142. Membaca adzan. [160] 143. Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Qur¶an [161] ---------------------------------

[159] HR. Abu Dawud 1/206, At-Tirmidzi, lihat Shahih At-Tirmidzi 1/77, dan lihat surah AlMukminun 98-99. [160] HR. Muslim 1/291, Al-Bukhari 1/151. [161] Rasul Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: ³Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Surah Al- Baqarah di dalamnya.´ (HR. Muslim 1/539). Sebagian hal yang dapat mengusir setan adalah bacaan dan zikir di waktu pagi dan sore (yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu'alaihi wasallam), bacaan akan tidur dan bangun daripadanya, masuk dan keluar dari rumah, masuk masjid dan keluar daripadanya, membaca ayat Kursi ketika akan tidur, dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah dan orang yang membaca: Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa µalaa kulli syai-in qadiir, seratus kali, maka akan menjadi benteng dari setan pada hari itu. Begitu juga adzan.

11:49pm ² godam64 Berikut ini adalah do¶a Mengusir Setan yang dipanjatkan kepada Tuhan Allah SWT untuk dibaca seseorang untuk mengusir syetan. Kadang-kadang barang-barang di dalam rumah hilang. Temukan koleksi kumpulan-kumpulan doa-doa Rasulullah SAW di situs organisasi. karena semua itu datangnya dari sebuah ketidaksengajaan. jin. Buatlah beberapa lembar sebanyak jumlah pintu yang ada. Tulislah lafal basmalah sebanyak 35 kali pada selembar kertas putih. 2. Artinya setiap pintu yang ada supaya ditempeli dengan tangkal ini.org ini. Insya Allah. rumah tersebut akan aman dari gangguan makhlus halus. Perasaan takut itu akibat banyaknya gangguan-gangguan misterius dari makhluk halus. iblis. hantu dan sebangsanya agar mendapat perlindungan Allah SWT. Doa dalam huruf latin berbahasa Arab : ROBBI A'UUDZUBIKA MIN HAMAZAATISSYAYAA THIINI WA A'UUDZUBIKA ROBBI AYYAHDHURUUN Artinya dalam Bahasa Indonesia : ³ Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syetan dan aku berlindung kepada Engkau dari kedatangan mereka ´ Tambahan : Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan. 14/10/2007 . Tulisan tersebut lalu ditempelkan pada pintu-pintu rumah. Adakalanya anaknya selalu menangis menjerit-jerit tanpa sebab setiap malam. ______________________________________________________________________________ cara Mengusir setan Jin dari Rumah Adakalanya kita jumpai rumah yang angker. syaitan atau lainnya. jin. Untuk menghindari gangguan makhluk halus di dalam rumah maka buatlah tangkalnya sebagai berikut : 1. Waktu menulis harus keadaan suci dari hadast.Doa Mengusir Setan ± Do¶a Kepada Allah SWT Dalam Agama Islam Sun. Selamat berdoa dan semoga doa anda dikabulkan Allah SWT. . atau berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya. Setiap orang yang menempatinya selalu tidak betah karena merasa takut.

Jika dipermainkan bisa jadi orang yang tidak waras. Insya Allah guna-guna akan sirna. tenung Orang yang terkena guna-guna cinta biasanya cinta yang tumbuh bukan merupakan kehendak sucinya. melainkan akibat tergerak dari daya guna-guna itu sendiri. Bila saya ingin melintasi sebuah jalan. semoga Allah Subhanahu wa Ta¶ala memberi balasan kebaikan kepada antum. Kemudian setelah itu berdo¶a kepada Allah agar hajatnya segera tercapai. Cara menawarkan cinta seperti itu adalah : 1. Minumkanlah leburan tulisan itu kepada orang yang terkena guna-guna. guna-guna. Kemudian. Hal ini tidak menjadi masalah jika tidak dipermainkan. tulislah ³Asmaul Husna´ dibawah ini pada piring tersebut. Ketika hendak makan. 3. . seharusnya lewat sisi yang lain.Pengabul segala do'a Setiap orang pasti ingin supaya segala yang dihajatkan bisa berhasil. Sudah barang tentu usaha lahiriah harus dilakukan untuk mencapai hajat tersebut. ______________________________________________________________________________ Ketika Was was Dalam Segala Sesuatu maka Berdoalah Ditulis oleh Admin di/pada 09/01/2010 Penulis: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Tanya: Saya sering dikuasai rasa was-was. guna-guna cinta seperti ini harus ditawarkan (dilebur) agar orang yang terkena permainan tersebut kembali sadar dan normal. Sediakanlah piring porselin. 4. Di samping itu. Berwudlu. Karenanya saya mohon nasihat antum. rasa was-was itu menghantui saya hingga saya merasa bahwa jalan yang saya lalui salah. leburlah tulisan itu dengan air putih. 2. bacalah Surat Al Fatihah 41 kali setiap selesai salat subuh secara rutin. Akan tetapi lebih baik lagi bila usaha lahiriah itu dibarengi dengan usaha batin. Insya Allah cepat berhasil __________________________________________________________________________ Menyembuhan santet. setan juga menyusupkan was-was pada diri saya bahwa makanan saya tidak sehat dan menimbulkan mudarat. misalnya berdo¶a setiap selesai salat fardlu atau mengerjakan salat hajat pada tengah malam. Oleh karena itu.

Demikian pula saat anda mengerjakan shalat. Ya Allah. tinggalkanlah. ³Katakanlah (ya Muhammad): Aku berlindung kepada Rabb manusia. seperti ia mengatakan: ³Ya Allah. Hati-hatilah anda dari was-was dalam segala sesuatu.´ . Hingga pada akhirnya ia tidak dapat menguasai anda setelah sebelumnya dapat melakukannya karena sikap lembek anda kepadanya. Berketetapan hatilah hingga membuat jengkel setan musuh anda. Rajanya manusia. sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta¶ala berfirman: . berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari setan serta teruskan apa yang sedang anda lakukan. Sesembahan manusia. Saat berwudhu juga demikian. Ya Allah. terus anda lalui hingga anda memang mengetahui dengan yakin di jalan tersebut ada sesuatu yang akan mengganggu. 76) Tanya: Apa doa yang bisa dipanjatkan agar terlepas dari was-was setan? Jawab: Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu menjawab: ³Seseorang dapat berdoa dengan doa yang Allah Subhanahu wa Ta¶ala mudahkan baginya. Lalu pujilah Allah k. Dan hendaknya pula anda berketetapan hati dalam melakukan segala urusan anda.´ (Fatawa Nurun µAlad Darbi. jagalah aku dari tipu daya musuh-Mu (yaitu) setan. . untuk bersyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepadaMu. Jika memang demikian. .´ (An-Nas: 1-4) Al-Khannas adalah setan. yakinlah itu dari setan.Jawab: Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu menjawab: ³Was-was itu dari setan. tolonglah aku untuk mengingat-Mu (berdzikir kepada-Mu). jagalah aku dari setan. terus kerjakan dan tinggalkan segala was-was yang mungkin membisikkan. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari kejelekan dan tipu daya setan. makanlah serta tinggalkan was-was yang ada. hal. teruskan wudhu anda selama anda pandang telah menyempurnakannya. ³Anda belum melakukan ini dan itu´. Ya Allah. Jika anda tidak tahu ada perkara yang membuat makanan tersebut diharamkan. Bila anda mendapati suatu was-was dalam jiwa anda. dari kejelekan was-was al-khannas. ³Anda tidak menyempurnakan wudhu´. Maka wajib bagi anda wahai saudaraku untuk berta¶awwudz kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari was-was tersebut serta berhati-hati dari tipu daya setan. Jika anda melewati sebuah jalan maka mantapkanlah. lindungilah aku dari setan. Demikian pula ketika memakan makanan.

Bila setan membisikkan kepada anda bahwa anda belum berwudhu dan belum shalat (dengan tujuan menyusupkan was-was hingga anda mengulang-ulangi wudhu dan shalat karena merasa belum mengerjakannya dengan benar. maka janganlah menaati musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala itu. ³Tempat ini najis´. Hendaklah si mukmin itu kuat dalam melawan setan serta bersabar dalam menangkal gangguan tersebut (tidak mudah menyerah). padahal anda tahu anda telah berwudhu. hendaklah ia meludah (meniup dengan sedikit ludah) ke kiri tiga kali dan berta¶awwudz dari gangguan setan sebanyak tiga kali.´ (Fatawa Nurun µAlad Darbi. Yakinlah anda telah shalat. dan tidak tunduk kepadanya. anda lihat sisa-sisa air pada tangan anda dan anda tahu anda telah mengerjakan shalat. Jangan anda ulang-ulangi wudhu dan shalat anda serta berta¶awwudzlah kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari musuh-Nya. Tetaplah anda shalat di tempat yang biasanya.Hendaklah ia memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala. hal. banyak membaca Al-Qur`an dan berta¶awwudz kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala ketika mendapatkan was-was. -pent. Bila bertakbir (takbiratul ihram) ia mengerjakannya dengan mantap dan tidak mengulangi takbirnya. atau ³Tempat shalatmu ada ini dan itu´. wudhunya. di atas tanah yang biasa anda pijak selama anda tahu tempat itu bersih/suci. ia melakukannya dengan mantap dan tidak mengulang-ulangi wudhunya. Wajib bagi mukmin dan mukminah untuk berhati-hati dari musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala. ³Pakaianmu itu najis´. Bila sedang shalat ia mantap mengerjakannya dan tidak mengulang-ulangi shalatnya. memeranginya. Allah Subhanahu wa Ta¶ala pun menghilangkan gangguan yang didapatkannya. tapi dustakanlah si musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala itu. sekalipun ia sedang mengerjakan shalat. berupaya menepis perasaan was-was tersebut. takbirnya. Ketika ¶Utsman bin Abil ¶Ash Ats-Tsaqafi radhiyallahu µanhu mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam tentang was-was yang didapatkannya di dalam shalat. Semuanya dalam rangka menyelisihi bisikan musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala serta dalam rangka menyalakan permusuhan terhadapnya. ³Di dalam kamar mandi ada najis´. Ketahuilah hukum asal sesuatu itu adalah berada di atas thaharah/kesucian. menepisnya. Demikianlah yang wajib dilakukan seorang mukmin. ber-ta¶awwudz kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari kejelekan dan tipu dayanya. Yakinlah anda telah berwudhu sebelumnya. Utsman pun melakukan saran Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam tersebut. Kecuali anda melihat dengan mata kepala anda ada najis yang anda injak dalam keadaan basah barulah cuci kaki anda. beliau Shallallahu µalaihi wa sallam memerintahkannya untuk meludah ke kiri tiga kali dan berta¶awwudz kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari gangguan setan dalam keadaan ia mengerjakan shalat. Bila berwudhu.). Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari semuanya. Kesimpulannya. Demikian pula bila setan mengatakan kepada anda. ³Tanah yang anda pijak ada najisnya´. Wajib bagi seorang mukmin untuk kuat dalam melawan µmusuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala¶ (setan) hingga musuh itu tidak bisa/mampu mengalahkan dan mengganggunya. Itu semua agar musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala tidak menguasai anda. agar ia menjadi musuh bagi setan. atau yang lainnya. jangan anda turuti ucapan tersebut. sehingga ia tidak menuruti setan untuk mengulangi shalatnya. sehingga jangan menuruti musuh Allah Subhanahu wa Ta¶ala dalam suatu perkara pun kecuali pada diri anda ada keyakinan yang anda lihat dan saksikan dengan mata kepala anda. Bila gangguan was-was itu mendominasinya dalam shalat. 77-78) . Ia banyak berta¶awwudz kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari setan. pakailah alas yang biasa anda gunakan. ia akan menjadikan orang itu seperti orang gila yang dipermainkannya. Karena ketika setan dapat menguasai dan mengalahkan seseorang. baik di dalam maupun di luar shalatnya. bila seorang mukmin dan mukminah diuji dengan was-was. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari kejelekannya. hendaknya bersungguhsungguh meminta kesembuhan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta¶ala dari gangguan tersebut. tidak memedulikan serta menurutinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful