‫نوتا ريغكس‬

‫: دسوسون اوليه‬ ‫أستاذ محمد جزمي محمد‬

Teknik Menjawab PSI 01. Soalan Takrif / Pengertian : - 1 keratan : 1 markah . - 2 keratan : 1 markah. 3 keratan : 2 markah. 02. Pendapat Ulamak :.

1

- nama ulamak / pendapat ulamak : 2 markah 03. Soalan Nyatakan. : - Fakta. Tak perlu huraian. 04. Soalan Terangkan, Jelaskan, Huraikan :. - Perlukan keterangan, penjelasan, huraian @ ayat. ( Isi : 1 markah / Huraian : 1 markah ) 05. Jawapan Tertib / Susunan :. - Mesti ikut susunan. 06. Soalan Sebab Nuzul : - Siapa : nama individu yang terlibat. ( silap bin @ binti tiada markah ) / - Perkara yang berlaku / - Cerita / - Penutup / - Turun ayat @ Jawapan dari Nabi (mesti tulis) 07. Soalan Istinbat Hukum : - Lafaz / - Makna @ kaedah / - Hukum / - Kesimpulan. 08. Soalan Hukum dan Alasan 09. Soalan Penyelesaian Masalah. 10. Soalan Perbezaan dan Persamaan 11. Soalan Respon Terhad - Maksud / Sebab / Kesan / KBKK. - Contoh : Rukun Haji 12. Soalan Respon Terbuka: - Hikmah / KBKK 13. Soalan Berkaitan Punca / faktor / Sebab : - Kurang didikan agama / yang menyebabkan mereka ................................. - Kurang keimanan / menyebabkan mereka jauh dari Allah - Pengaruh media massa / merangsang mereka ..................................... - Pengaruh rakan sebaya / mendorong ................................ - Kurang perhatian ibubapa / menyebabkan .......................................... 14. Soalan Cara Mengatasi / Langkah-langkah : - Mengadakan kempen / tentang ............................................ - Kuatkuasa undang-undang / supaya .................................... - Didikan agama / supaya ..................................................... - Aktiviti berfaedah / seperti .................................................... ANALISIS SOALAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH ( KERTAS 2 ) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ting Tajuk 2 0 0 0 0 0 0 1 1 12

4 * Bahagian Akidah * Iman Fitrah Manusia Peranan Iman 4 Islam Sebagai ad Din Kejadian Manusia Kejadian Alam Dosa dan Pahala Iman Bertambah dan Berkurang 5 Makrifat dan Taklid Af’al Allah dan Af’al Ibad Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam Ayat dan Hadis Mutasyabihat * Bahagian Usul Fekah * Pengenalan Ilmu Usul Fekah 4 Hukum Syarak Dalil Hukum Syarak Dalil Hukum Tidak Disepakati Am dan Khas 5 Mutlak dan Muqayyad Nasakh * Bahagian Sejarah 5 Perundangan Islam * Prinsip Perundangan Islam & Perkembangan Perundangan Islam Zaman Penjajahan Barat * Bahagian Ayat Hukum * Tayammum Qiamullail 4 Puasa Ramadhan Adab Pergaulan Di Rumah Memelihara Ukhuwwah Memberi Nasab Anak Angkat Berbakti Kepada Ibu Bapa 5 Memelihara Anak Yatim Peperangan Dalam Islam Pembunuhan Tidak Sengaja * Bahagian Hadis Hukum * Mengubah Ciptaan Allah 4 Syak Dalam Solat Wasiat Dalam Islam Memberi dan Menjawab Salam Ting Tajuk Arak Zina Bunuh Diri /

5

6 / /

7 / / / /

8

9 / /

0

1

/ / / /

/ /

/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ /

/ / / / / 0 6 /

/

/ 0 4 0 5 / 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 12

5

3

4

5

Berkelakuan Ganas & Mendedah Aurat Wakaf * Bahagian Fekah * Sejarah Ibadat haji Manasik haji Pelaksanaan Haji dan Umrah Niabah Haji Pengurusan Haji di Malaysia Sembelihan Korban Akikah Muamalat Dalam Islam Muamalat Islam 1 Muamalat Islam 2 Perkahwinan Tanggungjawab Suami Isteri Pembubaran Perkahwinan Nusyuz, Zihar & Poligami Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia Konsep Kehakiman Dalam Islam Jenayah Dalam Islam Renungan

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

- Orang malas sering mengeluh tentang kekurangan waktu - Masa tak dapat ditambah, terlepas , tak dapat dikejar - Modal yang paling baik bagi seseorang ialah kerajinannya - Semangat yang kuat mampu mengatasi apa saja cabaran yang akan datang –

‫ل تؤخر عملك اليوم الى غدك‬ ‫القراءة مفتاح العلم‬ ‫الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك‬ ‫الجتهاد أساس النجاح‬
Nota Ringkas : Takrif / Pengertian Bil Perkataan Akidah Pengertian

4

Usul Fekah Pengetahuan tentang hokum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. syarat atau penghalang kepda sesuatu hokum. Khitabullah yang mengandungi tuntutan ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Satu cara hidup yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan manusia. mempunyai mukjizat. bila tiada sebab tiada hukum. membenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan amalan zahir. Kitabullah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Sesuatu yang kerananya sesuatu hokum tidak dapat dilaksanakan sedangkan tanpanya hokum tersebut dapat dilaksanakan. membacanya dikira ibadat dan disampaikan kepada generasi kemudian secara mutawatir. Ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hokum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. Sesuatu yang semula jadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sesuatu yang kerana adanya ada hokum tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hokum. Persepakatan para ulamak mujtahid umat Nabi Muhammad terhadap sesuatu hokum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan baginda. Tuntutan melaksanakan sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak. Khitabullah yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab. Percakapan dan perbuatan Rasulullah serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. 15 16 17 As Sunnah Al Ijmak Qias 18 Al Istihsan 5 . Khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan. Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan illah pada kedua masalah tersebut. Khitabullah yang memberi pilihan kepada mukallaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Menggunakan qias yang tidak nyata dengan meninggalkan qias yang nyata atau mengecualikan sesuatu perkara dari dalil atau kaedah umum berdasarkan dalil yang tertentu. pilihan atau wad’i.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iman Fitrah Ad Din Fekah Usul Fekah Hukum Syarak Iqtida’ Takhyir Wad’i Hukum Taklifi Sebab Syarat Manik Al Quran Pengakuan dengan lisan. Sesuatu yang menjadi asas wujudnya sesuatu hokum Apabila ada sebab ada hokum.

19 20 21 22 23 24 Al Masolih Mursalah Al Istishab Saddul Zaraai’ Qaulu Sahabi Amal Ahlu Madinah Syar’u man qablana Menentukan hokum sesuatu berdasarkan kepada kemaslahatan tertentu yang tiada ketentuan nas mahupun ijmak yang menerima atau menolaknya. Membuka keaiban orang lain. Perkataan atau perbuatan yang disepakati oleh penduduk Madinah dalam lingkungan tiga kurun hijrah yang pertama. Mencari-cari keaiban orang lain dan menyelidiki rahsia mereka untuk mengetahui kelemahan atau keaibannya. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap hartanya selepas dia meninggal dunia. Perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia dan diterima baik oleh akal yang sejahtera. Bangun waktu malam selepas tidur dengan tujuan beribadat kepada Allah. Kata-kata atau perbuatan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama. Menghalang perkara-perkara harus yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram. 25 Al uruf wal adat Tayammum Qiamullail Puasa Mencela Memanggil gelaran buruk Buruk sangka Mengintip Al ghibah / Mengumpat Membuat tatu Khusyuk Wasiat 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Melakukan solat dengan penuh perhatian kepada Allah dengan anggota badan dan hati. Perbuatan membicarakan keaiban dan keburukan seseorang yang tidak disukai sama ada dengan menyebutnya secara jelas atau secara isyarat. Hadis Hukum Membuat tanda atau lukisan pada mana-mana anggota tubuh secara kekal. Syariat rasul-rasul terdahulu yang terdapat dalam al Quran dan Sunnah tetapi tiada arahan supaya kita mengikuti atau menghindarinya. Ayat Hukum Menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan tangan hingga siku sebagi ganti kepada wuduk. Menggunakan sesuatu hokum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. 6 . Memanggil seseorang dengan sesuatu yang mendatangkan kemarahan apabila mendengarnya. Membuat tanggapan yang tidak baik terhadap seseorang tanpa usul periksa terlebih dahulu.

Penyembelihan binatang an’am yang dilakukan pada hari kesepuluh Zul Hijjah sehingga akhir hari Tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu kerana Allah. Kemudian dikerjakan haji dalam tahun yang sama. Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu pada bila-bila masa. Bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram Ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram Mengerjakan ibadat haji dab umrah secara berasingan . Bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram. Mengerjakan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji. Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji secara serentak. Tatacara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Berjalan ulang alik dari Safa ke marwah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu kerana Allah. Berniat menunaikan haji atau umrah secara berasingan atau keduaduanya sekali. Haji dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah meninggal dunia. Menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam kerana Allah. Memindah milik dengan ganti atas dasar kerelaan. Penyembelihan binatang an’am yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan. 7 . Denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Haji Umrah Niat Ihram Wukuf Tawaf Saie Bercukur Tahalull Miqat Zamani Miqat Makani Haji Ifrad Haji Tamattuk Haji Qiran Dam Niabah Haji Sembelihan Korban Akikah Muamalah Jual beli Fekah Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Berada di Arafah walaupun seketika dari gelincir matahari pada hari ke 9 Zul Hijjah hingga terbit fajar hari 10 Zul Hijjah.

Akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh satu pihak kepada satu pihak lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung. Pemilihan yang dilakukan semasa masih berada dalam majlis akad jual beli sama ada meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jualan dengan harga tangguh : menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga ke sesuatu masa ditetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur.57 58 59 60 61 62 Khiar Khiar Majlis Khiar Syarat Khiar Aib Bai’u Salam Al Bai’u Bithamanin Ajil Syarikat Syarikat Inan Syarikat Mufawadah Syarikat Wujuh Syarikat Abdan Al Mudharabah Rahnu / Gadaian Wadiah Takaful Saham Perkataan Pihak pembeli dan penjual diberi hak membuat pilihan sama ada untuk meneruskan jual beli atau tidak meneruskannya dengan sebab-sebab tertentu. Menyerahkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk menjaganya. Persetujuan antara pihak-pihak yang berjual beli semasa akad sama ada jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Dua orang atau lebih bersetuju untuk menerima pekerjaan. Jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga ke satu masa yang ditetapkan. Suatu kepentingan dalam syarikat. dengan ketentuan bahawa upah yang mereka terima dibahagikan menurut persetujuan masing-masing. Dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya bergantung kepada nama baik dengan keuntungan dikongsi bersama. Menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya apabila hutang itu tidak dapat dibayar. Perkongsian dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sesuatu urusan. Pemilihan pembeli sama ada untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada ketika didapati bahawa terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Tingkatan 5 Pengertian 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Bi l 8 . Suatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung. Perkongsian dua orang dalam urusan harta bahawa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan akan dibahagi dua. Satu kontrak di mana seseorang bertanggungjawab membantu seseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak.

Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali lagi seperti ajal. Mengetahui dan mempercayai dengan yakin tentang wujudnya Allah sebagai pencipta dan pentadbir seluruh alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjahnya dari al Quran atau sunnah Rasulullah Setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan iradat Allah. Mentakwilkan nas-nas mutasyabihat mengikut pengertian dan makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan dan kebesaran Allah. 9 5 6 7 8 Makrifatullah Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiah Tauhid al Asma’ wa Sifat Taklid Af ’al Allah Af ’al Ibad Qadak Qadar Ayat & Hadis Mutasyabihat Ilmu Kalam Ulamak Salaf Ulamak Khalaf Perundangan Islam 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Mengimani bahawa nas-nas mutsyabihat adalah sabit kepada Allah dan tidak perlu ditafsir dan ditakwil. Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. ibadat. akhlak. mentadbir alam dan seluruh makhluk. Ilmu yang membahaskan bagaimana untuk mengukuhkan kepercayaan agama Islam dengan hujjah yang kuat dan menolak keraguan daripadanya. muamalah dan peraturan kehidupan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nas-nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap sifat-sifat Allah yang menyerupai mahkluk. Beriman bahawa Allah sahaja yang memiliki.Akidah 1 2 3 4 Dosa Pahala Dosa Besar Dosa Kecil Balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. Pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi. Beriman bahawa Allah adalah tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi. Setiap dosa yang disebut di dalam al Quran dan hadis serta diakhiri sebutannya dengan ancaman api neraka atau seksaan-Nya. Segala kesalahan yang berada di luar batasan hokum had dan seksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman daripada Allah. Sejarah Perundangan Islam Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya daripada akidah. mencipta. Beriman bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan bersih daripada sifat kekurangan serta sifat tidak layak baginya.

tempat tingal dan pakaian secukupnya. Pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan akad nikah. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya serta tidak disertai dengan pengikatnya. Mereka yang bertemu dan bersahabat dengan sahabat nabi serta meriwayatkan hadis daripadanya. Membataskan sebahagian nas am dari hokum am dengan dalil. Kadar yang ditentukan mengikut kadar mahar saudara perempuan pihak isteri yang telah berkahwin.18 19 Sahabat Tabi’in Mereka yang bertemu dengan nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Mahar yang disebut dalam akad yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. jenis tertentu atau bilangan. Lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara sama ada nama khas. 10 20 21 22 23 24 25 Am Khas Takhsis Mutlak Muqayyad Nasakh 26 27 28 Arak Zina Wakaf 29 30 31 32 33 34 35 Perkahwinan Wali Mahar Mahar Misil Mahar Musamma Walimatul Urus Nafkah . Menahan harta yang kekal bentuknya yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak didalam jenisnya tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya. Fekah Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat yang tertentu. Jamuan atau kenduri yang diadakan sempena majlis perkahwinan bertujuan memberitahu orang ramai tentang perkahwinan tersebut. Usul Fekah Lafaz yang digunakan untuk makna yang umum dan merangkumi semua makna yang sesuai baginya. Hadis Hukum Setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Membatalkan sesuatu hokum syarak dengan dalil syarak yang baru atau menghapuskan hokum syarak yang telah sabit dengan cara yang dikehendaki oleh syarak dalam bentuk-bentuk tertentu. Seorang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkahwinan terhadap orang yang di bawah jagaannya tanpa bergantung kepada keizinan. minum. Memberi perbelanjaan kepada orang di bawah tanggungannya seperti makan.

36 37 Mat’ah Hadanah Harta yang wajib di bayar oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan atas kehendak suami dengan syarat tertentu. Hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak. Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada ia menjadi hak Allah atau hak manusia. Seorang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa. Tempoh menunggu bagi seorang isteri untuk mengetahui kesucian rahimnya. Membatalkan atau melepaskan ikatan akad perkahwinan dengan menggunakan perkataan talak dan seumpamanya. mematuhi perintah Allah atau berduka cita atas kematian suami. Hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan pembunuhan atau mencederakan jasmani. Membatalkan akad perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan isteri atau suami. Seorang suami menyamakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan kahwin dengannya selama-lamanya. Larangan syarak yang ditetapkan oleh Allah dengan pembalasan had atau takzir sama ada melakukan perkara tegahan atau meninggalkan perkara yang disuruh. Nota : Perbezaan 38 39 40 Talak Rujuk Iddah 41 42 43 44 45 46 47 48 Fasakh Khuluk Nusuz Zihar Poligami Kehakiman Jenayah Qisas 49 50 Hudud Takzir Ciri-ciri Orang Sempurna Iman Hati sentiasa tenang Sentiasa melakukan perbuatan baik Benci melakukan mungkar 11 Ciri-ciri Orang Lemah Iman Hati sentiasa gelisah Malas melakukan kebaikan Tidak takut melakukan kejahatan . Menjaga kanak-kanak yang belum mumaiyiz bagi sesiapa yang berhak menjaganya dengan mendidik dan mengurus dirinya hingga mumaiyiz. Suami mengembalikan isteri yang ditalak dengan talak raj’I kepadanya ketika isteri masih dalam iddah tanpa memerlukan akan yang baru. Perpisahan antara suami isteri dengan bayaran tertentu kepada suami melalui lafaz talak atau khuluk. Menyelesaikan pertikaian dan tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Isteri yang derhaka terhadap suami dan mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah.

kepala dan kaki. Sujud Syukur Kerana mendapat nikmat. Sujud Tilawah Kerana membaca ayat sajadah. kedua tangan hingga siku.Tarikah Mutakallimin Kaedah usul fekah dikukuhkan dengan dalil nakli dan akli. Sekali sujud Tarikah al Ahnaf Kaedah usul fekah berdasarkan hukum yang diputuskan oleh imam mazhab. Disedekah daging telah dimasak Tujuan kesyukuran mendapat anak Lelaki 2 bahagian perempuan 1 bahagian Sembelihan Bukan Islam Bukan kerana Allah Tidak wajib memutuskan halkum dan merih Haram dimakan Umrah Bila – bila masa. Terdapat banyak masalah fekah dalam penulisan. Tidak memasukkan masalah fekah dalam penulisan. Tiada wukuf Tayammum Rukhsah Satu tayammum sah untuk satu solat fardu Debu tanah Anggota wajib muka dan kedua tangan hingga siku. Tarikah Fukaha’ Tarikah Muta’akhirin Gabungan Tarikah Mutakallimin dan Tarikah al Ahnaf. Dalam solat atau luar solat. Di luar solat Sekali sujud 12 . Tarikah Syafi’ah Wuduk Azimah Sah untuk beberapa solat fardu Air Anggota wajib muka. Sujud Sahwi Dilakukan kerana terlupa atau syak Dilakukan dalam solat Dua kali sujud Haji Ditunaikan dalam bulan haji sahaja Ada wukuf Sembelihan Orang Islam Kerana Allah Wajib memutuskan halkum dan merih Halal dimakan Korban Hari raya Haji dan hari Tasyrik Disedekah daging mentah Tujuan beribadat kepada Allah Bilangan bahagian binatang tidak Akikah Bila-bila masa tapi afdal hari ketujuh selepas bayi dilahirkan.

Dosa besar Dosa yang disebut dalam al Quran dan ancaman azab Cth membunuh. manusia dan alam. Mutlak Tidak mempunyai lafaz tertentu Dalil mutlak lebih khusus Lafaz menunjukkan kepada sesuatu hakikat atau beberapa perkara yang tidak tertentu. Meliputi dunia dan akhirat Mempunyai hubungan manusia dengan pencipta. Tidak lengkap berubah-ubah mengikut kehendak manusia Dunia sahaja Hanya hubungan dengan manusia dengan manusia. rosakkan harta awam 13 . Lengkap meliputi semua aspek hidup. Undang-undang Manusia Dicipta oleh manusia – dipengaruhi hawa nafsu dan tiada keadilan. zina dll Undang-undang Islam Dicipta oleh Allah – utamakan keadilan dan kesaksamaan utk semua manusia. Cth : Dalil am lebih umum dan luas Lafaznya meliputi semua maknanya yang tidak terhad Wakaf Untuk semua sama ada waris atau tidak Mesti dengan ain harta dan manfaatnya. Am Mempunyai lafaz tertentu.ditentukan . Dosa kecil Kesalahan di luar hukum hudud dan seksaan di akhirat Cth tidak tutup aurat.SPM 2004 Ijmak Tidak terdapat nas yg boleh disandarkan hukum Qias Terdapat nas yg boleh disandarkan hukum. Kuatkuasa masa hidup Talak Hak suami Boleh talak sebanyak 3 kali Fasakh Hak suami dan isteri melalui hakim Tidak mengurangkan jumlah talak Khuluk Hak isteri meminta daripada suami dengan persetujuan Tidak mengurangkan jumlah talak Wasiat Untuk selain drpd waris Boleh dengan manfaat harta sahaja Kuatkuasa selepas kematian.

Yusuf Qaradawi : wajib fidyah sahaja.Ibnu Abbas : wajib bayar fidyah satu cupak makanan bagi setiap hari puasa ditinggalkan ii. Nota : Pendapat Ulamak *** Tak ingat nama ulamak @ mazhab : tuliskan pendapat 1 / pendapat 2 . Tauhid Uluhiah Beriman bahawa Allah sahaja yang berhak disembah Diimani dan diakui oleh orang Islam sahaja. Golongan Yang Harus Meninggalkan Puasa ( Rukhsah Puasa ). Perempuan hamil dan menyusukan anak yang bimbang kesihatan dirinya.Tiada bayaran Talak Raj’i boleh rujuk Isteri berhak dapat mat’ah - Tiada bayaran Tidak boleh rujuk kecuali akad baru.Syafi’i dan Hanbali : debu tanah yang suci. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang bimbang kesihatan anak. Tiada mat’ah jika isteri minta fasakh Isteri dikenakan bayaran Tidak boleh rujuk kecuali akad baru. Qisas Mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal. . batu dll. Ibnu Abbas & Dr. iii. 2. Alat / Bahan Tayammum. . ( ms : 84 / T4 ) . . 14 . .Ibnu Umar. pasir.Hanafi dan Maliki : semua objek di atas bumi asalkan bersih spt tanah. Orang sakit tiada harapan sembuh.Syafi’i : wajib qadak dan fidyah. ( ms : 105 / T4 ) i. Tiada pihak yang mempunyai kuasa pengampunan. Tiada mat’ah Tauhid Rububiah Beriman bahawa Allah sahaja yg memiliki dan mentadbir alam ini. Diimani dan diakui oleh orang kafir dan Islam Hudud Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada ia menjadi hak Allah ayau hak manusia. Waris mangsa mempunyai kuasa pengampunan. 1.

Hanbali.Mazhab Hanafi : tidak lebih 1/3 harta. Menjawab salam dari orang bukan Islam.Jumhur : hendaklah menjawab dengan lafaz ’ ‫وعليكم‬ . 5. Kanak perempuan yang bermimpi atau keluar haid dikira baligh ). kadar tidak lebih 1/3 harta ). .Qatadah       ( Tidak Sengaja ).al Mawardi : tidak harus / harus dengan lafaz ’ ‫السلم عليك‬ ii.Mujahid . .Pendapat 2 : sunat kerana mereka adalah golongan Islam. Hanbali & al Hasan al Syaibani . Bermakna amalan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat sebelum diturunkan ayat dikira tidak berdosa dan dianggap tidak sengaja. Masalah Memberi Dan Menjawab Salam.Jumhur ulamak . Maliki & Hanafi berpendapat : budak lelaki mimpi keluar mani dikira baligh. ( ms :154 / T4 ) ( Ulamak sepakat : Orang yang meninggalkan waris. . orang berdosa besar . ( ms : 133 / T4 )    : apa yang terjadi sebelum diturunkan larangan. . iv. Memberi salam kepada orang bukan Islam. Memberi dan menjawab salam kepada kanak-kanak.Ibnu Umar dan Bukhari : tidak sunat. Had Umur Baligh. : budak lelaki 18 tahun dikira baligh. Kadar Wasiat Bagi Orang Tidak Mempunyai Waris. : wajib qadak dan fidyah. 4. ( ms : 112 / T4 ) : wajib qadak sahaja.Syafi’i . : apabila seseorang menasabkan kepada orang lain yang bukan bapanya secara tidak sengaja maka tidaklah berdosa. . 6. Maksud . . Memberi salam kepada orang fasik.al Mawardi : harus dengan lafaz ’ ‫وعليكم السلم‬ iii.Syafi’i. Perempuan 17 tahun. ( ms : 167 / T4 ) i..Hanafi : kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 15 tahun dikira baligh.Ulamak lain 3. ( sunat memberi salam dan tidak wajib kanak-kanak menjawab salam orang dewasa ) 15 .Jumhur Fukaha’ Syafie : tidak harus memberi salam. ( semua ulamak – Syafi’i. : harus lebih 1/3 harta.

: harus bertaklid dan iman mereka diterima. .al Zahiri : tidak harus bertaklid dalam akidah.  16 . Hukum Taklid Dalam Perkara Akidah. ( ms : 163 / T5 ) .Said b.Syafi’i dan Hambali : disekalikan sebatan dan buang negeri selama setahun. Yang bersemayam di atas Arasy. Kerana : nafas berbau busuk.al Mutawalli dan sebahagian ulamak Syafie . . .Jumhur Ulamak . ( ms : 204 / T4 ) . ( ms : 169 / T5 ) .1                   Erti : Iaitu (Allah) Ar-Rahman. Hukum Merokok. :wajib menjawab salam kanak-kanak 7. Hukum Buang Negeri Bagi Penzina.A’raj dari Mujahid . Jabir .Dr.Abu Musa al Asyaari : anak yatim dan orang yang tiada keupayaan mentadbir. : sesiapa sahaja yang tidak boleh mengurus dan perlu dijaga Nota : Ayat & Hadis Mutasyabihat   . Yusuf al Qaradawi . ( ms : 29 / T5 ) . 8.Pendapat 2 : Haram. 10. Hukum Niabah Haji ( Upah Haji ). : Makruh.Mazhab Maliki : makruh untuk yang sudah mati dan tidak sah bagi yang hidup. gangguan emosi ketika tidak merokok dan menjatuhkan maruah. : kaum perempuan.Fukaha’ mazhab Syafie : sunat menjawab salam kerana mereka bukan mukallaf. : wanita dan kanak-kanak yang masih kecil. Kerana : mendatangkan penyakit seperti batuk dan membazirkan harta.Mazhab Syafi’i dan Hanafi : harus kerana terlalu tua. Salaf : tidak mentakwilkan perkataan   dan menyerahkan kepada Allah.Mujahid & Abi Malik . – Pendapat paling kuat.Hanafi : tidak disertakan hukuman buang negeri dengan hukuman sebat. sakit tiada harapan sembuh dan sudah mati.. ءءءءءءء‬ms : 128 / T5 ) SPM 2004. 9. 11. Maksud ’ ‫ ( .

           2. sabda Rasulullah : Hati orang-orang mukmin berada di antara dua jari dari jari-jari Allah ( kekuasaan Allah ) .Salaf : tidak mentakwilkan hadis ini. 17 .Hadis Mutasyabihat - ‫. قال رس صول الل صه ص صلي‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫الله عليه وسلم : قلب المؤمن بي صن أص صبعين م صن أص صابع‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫الرحمن‬ Maksud : Daripada Ibnu Umar.4             Erti : Dan (perintah) Tuhanmu pun datang.  . Salaf : tidak mentakwilkan perkataan      Khalaf: mentakwilkan perkataan   dengan makna datang perintah tuhan . Salaf : tidak mentakwilkan perkataan    Khalaf: mentakwilkan perkataan   dengan makna kekuasaan Allah.3                     Erti : Dan kekallah wajah Tuhanmu ( zat tuhanmu ) yang mempunyai kebesaran dan Kemuliaan: Salaf : tidak mentakwilkan perkataan      Khalaf : mentakwilkan perkataan    dengan makna zat tuhan yang maha tinggi.1عن ابن عمر رضي الله عنهما . sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah).       . Erti : Tangan Allah ( kuasa Allah ) mengatasi tangan mereka ( kuasa mereka ).Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ أصابع الرحمن‬dengan makna kekuasaan Allah. .Khalaf : mentakwilkan kalimah          dengan maksud penguasaan Allah ke atas arasy.

.3عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنه .‫. Rasulullah bersabda : Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di buminya..4عن ابي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلي ال عليه وسلم : ينزل ربنا‬ .... قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : الحجر‬ . ‫على بعيره وقد أضله في أرض فلة‬ Maksud : Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang kamu kerana menemui kembali untanya setelah hilang di padang pasir yang luas. .2عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي‬ ‫الله عليه وسلم : الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط‬ . .. ‫السود يمين ال في أرضه‬ Maksud : Daripada Abdullah bin Umar.Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ يمين ال‬sebagai menghormati dan memuliakan Allah.Salaf : tidak mentakwilkan perkataan ‫ال أفرح‬ .Khalaf : mentakwil perkataan ‫ ( ينزل ربنا‬Allah turun ) dengan makna malaikat turun dengan perintah Allah. 18 .. *** Jawapan untuk soalan bahagian Ayat dan Hadis Mutasyabihat mesti tulis Salaf dan Khalaf... ‫. ‫كل ليلة الي سماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الخر‬ Maksud : Daripada Abu Hurairah berkata : bahawa Rasulullah bersabda : Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam.. . .Salaf : menyerahkan makna ‫ ينزل ربنا‬kepada Allah. ‫..Salaf : tidak mentakwilkan hadis ini.. .Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ ال أفرح‬dengan makna Allah amat reda.

Orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin. - Segala kesalahan makhluk ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Sekiranya meninggal dunia. Pengasas : Ma’bad bin Khalid al Juhani & Ngailan al Damsyiki 19 . Al Quran itu qadim kerana isi dan maknanya datang daripada Allah. Muktazilah Manusia bebas melakukan sesuatu tanpa ada hubung kait dengan Allah. Segala yang berlaku adalah dari Allah. Ekstrem : Menghina al Quran tidak membawa kepada kekafiran kerana iman mereka masih ada. Abdullah bin Umar Allah tidak mempunyai sifat melainkan zatnya semata-mata.Nota : Mazhab – Mazhab Ilmu Kalam. Qadariah Murji’ah Iman ialah mengenal Allah dan rasulnya sahaja dan sudah cukup untuk dipanggil mukmin Al Quran adalah baharu dan bukan qadim. akan diseksa dan akhirnya masuk syurga. Orang yang melakukan dosa besar dikira bukan mukmin dan tidak kafir tetapi berada di antara dua tempat ( syurga dan neraka ) Allah tidak mempunyai sifat tetapi Allah hanya mempunyai zat. Ahli Sunnah Wal Jamaah Allah telah menjadikan kehendak dan kemahuan kepada manusia tetapi ia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Al Quran itu baharu bukan qadim. Jabariah Manusia tidak mempunyai usaha & ikhtiar. Pengasas : Wasil bin A’ta Perbuatan manusia datang dari manusia itu sendiri dan Allah tidak ada kena mengena dengan perbuatan tersebut. Pengasas : Jahmu bin Safwan Pengasas : Abu Musa al Asyaari & Abu Mansur al Maturidi Allah tidak ada kuasa untuk menentukan nasib manusia. Orang yang meninggalkan kewajipan dan melakukan maksiat tidak berdosa kerana perbuatan tersebut dijadikan oleh Allah.

فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬ ‫-‬ ‫ باف ثابت منيغضل دنيا‬‫ باف ساودارا ثابت منموءي‬‫رسول الله‬ ‫ برتاث بيل بوليه سرهكن هارتا‬‫.‬‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ برمقصود الله تعالى ممرينتهكن .‬‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ثابت بن .ستياف لرغن اداله حرام‬ ‫رفاعة حكوم بري هرتا كفد انق يتيم سبلوم -‬ ‫.مك تورون اية اين‬ ‫02‬ .ديواسا اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ‪   ‬‬‫‪‬‬ ‫.‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم منطاعتي ايبو باف اداله واجب.‫‪-Nota : Istinbat‬‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫‪hukum & Sebab Nuzul Ayat / Wurud Hadis‬‬ ‫‪Kata‬‬ ‫‪Kunci‬‬ ‫‪Sebab Nuzul Ayat / Sebab Wurud Hadis‬‬ ‫‪Istinbat Hukum‬‬ ‫‪Berbakti‬‬ ‫‪Kepada Ibu‬‬ ‫‪Bapa‬‬ ‫711 ‪T5 / ms‬‬ ‫‪Pengurusan‬‬ ‫‪Harta Anak‬‬ ‫‪Yatim‬‬ ‫621 ‪T5 / ms‬‬ ‫9002/4002‬ ‫ برداسركن لفظ ‪   & ‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ ستياف لرغن اداله حرام‬‫‬‫ حكوم درهاك كفد ايبو باف اداله حرام.

‫‪Peperangan‬‬ ‫‪Dalam Islam‬‬ ‫631 / 5‪T‬‬ ‫7002‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Dengan‬‬ ‫‪Sengaja‬‬ ‫941 / 5‪T‬‬ ‫6002‬ ‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ ستياف لرغن اداله حرام‬‫ حكوم ممباذير هرتا كفد انق يتيم اداله‬‫حرام.‬ ‫-‬ ‫12‬ .‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل الماضي للمجهول برمقصود‬‫دايذينكن‬ ‫ ستياف كايذينن درفد الله منونجوقكن‬‫هاروس‬ ‫ حكوم برفرغ كران اسلم اداله هاروس‬‫‪ / ‬برمقصود‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫لرغن / ستياف لرغن اداله حرام / حكوم‬ ‫ممبونوه اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ‪  ‬‬‫‪ & ‬‬ ‫ برمقصود لرغن دان ستياف لرغن اداله حرام‬‫حكوم ممبونوه اداله حرام -‬ ‫لفظ ال برمقصود كخوالي . حكوم ممبونوه تنفا -‬ ‫سغاجا تيدق بردوسا / تيدق حرام‬ ‫فارا‬ ‫صحابة‬ ‫رسول‬ ‫الله‬ ‫فارا صحابة رسول الله -‬ ‫ممينتا ايذين درفد رسول الله -‬ ‫ممرغي اورغ كافير‬ ‫افابيل رسول الله دان صحابة -‬ ‫برهجرة كمدينة‬ ‫مك تورون اية اين -‬ ‫ اسامة برفرغ دغن للكي مشرك‬‫ بلياو ممبونوه للكي ترسبوت يغ‬‫تيبا-تيبا مغوخف دوا كلمة شهادة‬ ‫ بريتا ترسبوت سمفاي كفد رسول‬‫الله‬ ‫ رسول الله تيدق برستوجو دغن‬‫فمبونوهن ترسبوت دان مثاتاكن‬ ‫تيدق سغاج‬ ‫ مك تورون اية اين‬‫-‬ ‫أسامة‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Tanpa Sengaja‬‬ ‫941 / 5‪T‬‬ ‫‪Arak‬‬ ‫751 ‪T5 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ لعن‬‫ برمقصود رسول الله ملعنة 01 ضولوغن‬‫ترليبت دغن ارق.

حكوم بركلكوان ضانس & مندده عورة‬ ‫-‬ ‫‬‫-‬ ‫22‬ .‫5002‬ ‫‪Zina‬‬ ‫661 ‪T5 / ms‬‬ ‫ فربواتن يغ دلعنة رسول الله اداله دحرام‬‫اوليه الله‬ ‫حكوم ارق اداله حرام -‬ ‫ برداسركن لفظ فرجمه‬‫ مقصود مك دي تله درجم‬‫ ستياف حكومن رجم اداله حرام‬‫.حكوم زنا اداله حرام دان درجم‬ ‫ماعز‬ ‫ماعز تله برزنا دغن همبا -‬ ‫فرمفوان‬ ‫برجومفا دغن رسول الله -‬ ‫مغاكو برزنا سباثق تيض كالي -‬ ‫مك رسول الله منجاتوهكن -‬ ‫حكومن رجم‬ ‫-‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Diri‬‬ ‫671 ‪T5 / ms‬‬ ‫‪Berkelakuan‬‬ ‫& ‪Ganas‬‬ ‫‪Pendedahan‬‬ ‫‪Aurat‬‬ ‫281 ‪T5 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ فهو فى نار جهنم‬‫ مقصود : مريك ككل دالم نراك جهنم‬‫ ستياف فربواتن يغ دجنجيكن الله دغن‬‫نراك اداله حرام‬ ‫حكوم ممبونوه ديري اداله حرام -‬ ‫ برداسركن لفظ صنفان اهل النار لم‬‫أرهما‬ ‫ مقصود : دوا ضولوغن ماءنسي فغهوني‬‫نراك‬ ‫ ستياف فربواتن يغ دجنجيكن الله دغن‬‫نراك اداله حرام‬ ‫.

‫‪Harta Wakaf‬‬ ‫881 ‪T5 / ms‬‬ ‫8002‬ ‫اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ان شئت حبست أصلها‬‫وتصدقت بها‬ ‫ منونجوقكن عملن وقف دضالقكن .حكوم تيمم اداله واجب مغضنتي وضوء‬ ‫‬‫-‬ ‫‪Rukhsah‬‬ ‫‪Tayammum‬‬ ‫08 ‪T4 / ms‬‬ ‫عائشة‬ ‫‪Qiamullail‬‬ ‫98 ‪T4 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم قيام الليل اداله واجب تتافي‬‫دمنسوخ اوليه اية 02 سورة سام منجادي‬ ‫سنة .‬‫ فربواتن يغ دضالق اوليه رسول الله‬‫منونجوقكن سنة .‬ ‫حكوم وقف اداله دضالقكن دان سنة -‬ ‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫.‬ ‫ رسول الله باليق دري ففرغن‬‫بني المصطلق‬ ‫ رسول الله ممينتا منخاري رنتاي‬‫عائشة يغ ترخيخير‬ ‫ مريك منخاري هيغض ماسوق‬‫وقتو صلة‬ ‫ للو صلة تنفا وضوء كران تيادا اير‬‫ مك تورون اية اين‬‫ رسول الله دداتغي جبريل دضوا‬‫حراء‬ ‫بضيندا فولغ كرومه دالم كتاكوتن -‬ ‫بضيندا مثوروه ايستريث -‬ ‫مثليموتكن بضيندا‬ ‫مك تورون اية اين -‬ ‫رسول ال‬ ‫32‬ .

ساورغ همبا تله ماسوق كبيليق‬ ‫اسماء / بلياو تيدق مثوكاءيث / للو‬ ‫1.2‬ ‫قوم‬ ‫( منموءي سيدنا عمر فد وقتو‬ ‫انصار :‬ ‫تغهاري / كتيك ايت سيدنا عمر‬ ‫مدلج‬ ‫سدغ تيدور دان فاكاينث ترسيلق /‬ ‫سيدنا عمر تيدق سوك فربواتن‬ ‫همبا ايت دان منموءي رسول الله /‬ ‫مك رسول الله ممبريتاهو اية‬ ‫تريبوت‬ ‫1.مك تورون اية اين‬ ‫‪Adab‬‬ ‫‪Pergaulan‬‬ ‫‪Dalam Rumah‬‬ ‫801 ‪T4 / ms‬‬ ‫5002‬ ‫1. أم‬ ‫42‬ .برداسركن لفظ ل يس مخر / ل تلم مزوا / ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تنابزوا / ل تجسسوا / ل يغتب‬ ‫دالم مجليس / دالم ساتو مجليس 2.قيس ساورغ كورغ فندغرن /‬ ‫سللو برادا همفير دغن رسول الله 1.‫‪Puasa‬‬ ‫‪Ramadhan‬‬ ‫99 ‪T4 / ms‬‬ ‫8002‬ ‫ برداسركن لفظ ‪  ‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم فواسا رمضان اداله واجب‬‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم ممينتا ايذين مماسوقي بيليق اداله‬‫واجب‬ ‫رسول‬ ‫الله‬ ‫ رسول الله تيبا دمدينة‬‫ بضيندا برفواسا عاشوراء دان‬‫برفواسا تيض هاري فد ستياف‬ ‫بولن‬ ‫ كمودين الله مواجبكن فواسا‬‫دبولن رمضان‬ ‫. قيس .‬ ‫ممبريتاهو رسول الله / مك تورون‬ ‫أسماء‬ ‫اية اين‬ ‫2 – ساورغ همبا قوم انصار ) مدلج همبا .

أم سلمة تله دايجيق اوليه‬ ‫الفارسي **.‬‫مك تورون اية اين .‬‫/ فندودوقث ممفوثاءي ضلرن‬ ‫ترتنتو / مريك ممبريتاهو رسول‬ ‫الله تيدق مثوكاءيث / مك تورون‬ ‫اية اين .‫‪Memelihara‬‬ ‫‪Ukhuwwah‬‬ ‫‪Islamiah‬‬ ‫611 ‪T4 / ms‬‬ ‫‪Memberi‬‬ ‫‪Nasab Anak‬‬ ‫‪Angkat‬‬ ‫921 ‪T4 / ms‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫اورغ راماي تله فنوه / بلياو دودوق سلمة‬ ‫منونجوقكن لرغن‬ ‫3. كتيك رسول الله سمفاي دمدينة‬ ‫ حكوم بوروق سغك اداله حرام .‬‫3.ستياف فرينته اداله واجب‬ ‫ اورغ راماي ممغضيلث زيد بن‬‫حارثة .برداسركن لفظ اجتنبوا .‬ ‫اية اين .حكوم منسبكن انق اغكت كفد باف‬ ‫محمد‬ ‫كاندوغ اداله واجب‬ ‫.‬ ‫ لرغن اداله حرام .‬ ‫دالم كاداءن ماره دان برتاث نام‬ ‫اورغ دسبلهث / كمودين ممغضيلث فندودوق .‬ ‫4.‬ ‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫ رسول الله فرنه مغمبيل زيد‬‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫سباضاي انق اغكتث‬ ‫زيد بن . سلمان تله ماكن للو تيدور دان‬ ‫بردغكور / اورغ تله مثيبركن فركارا‬ ‫ايت كفد اورغ راماي / مك تورون‬ ‫اية اين .ستياف لرغن اداله حرام‬ ‫ حكوم مغهينا / منخل / ضلرن بوروق /‬‫مدينة‬ ‫دغن فغضيلن يغ هينا / مك تورون‬ ‫مغينتيف / مغومفت اداله حرام.مك تورون اية اين‬ ‫52‬ .‬ ‫ايستري رسول الله كران رنده /‬ ‫ برمقصود لرغن .‬ ‫4.‬ ‫سلمان‬ ‫2.

منونجوقكن عملن وصية دضالقكن .‬ ‫مك رسول الله منرغكن فراتورن -‬ ‫ حكوم بروصية اداله دضالقكن دان سنة‬‫ممبوات وصية‬ ‫62‬ .برداسركن لفظ أفأوصي @ أفأتصدق‬‫دان جوافن رسول الله‬ ‫ابي‬ ‫سماس بلياو ساكيت دمكه -‬ ‫وقاص .‬ ‫بلياو هاث ممفوثاءي ساورغ انق -‬ ‫ فربواتن يغ دضالق اوليه رسول الله‬‫فرمفوان سهاج‬ ‫منونجوقكن سنة .‫‪Mengubah‬‬ ‫‪Ciptaan Allah‬‬ ‫631 ‪T4 / ms‬‬ ‫7002/4002‬ ‫برداسركن لفظ لعن‬ ‫برمقصود دلعنة‬ ‫فربواتن يغ دلعنة اوليه الله اداله حرام‬ ‫حكوم مغوبه خيفتاءن الله اداله حرام‬ ‫‬‫فرمفوا -‬ ‫ن انصار -‬ ‫-‬ ‫ ساورغ فرمفوان انصار ساكيت‬‫هيغض ضوضور رمبوت‬ ‫كلوارضث هندق مثمبوغ رمبوتث -‬ ‫مريك برتاث رسول الله -‬ ‫رسول الله منجواب دغن حديث -‬ ‫ترسبوت‬ ‫‪Syak Dalam‬‬ ‫‪Solat‬‬ ‫441 ‪T4 / ms‬‬ ‫9002‬ ‫ برداسركن لفظ فليطرح دان وليبن‬‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم مغهيلغكن شك دالم صلة اداله‬‫واجب‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫‪Wasiat‬‬ ‫151 ‪T4 / ms‬‬ ‫ سعد برتاث رسول الله تنتغ وصية سعد بن .

Imam Syafie : menolak kerana ii.Memberi dan Menjawab Salam T4 / ms 162 2006 ‫ برداسركن لفظ يسلم الراكب على‬‫الماشي‬ ‫ منونجوقكن رسول الله منكنكن‬. mengikut nafsu. kemaslahatan & keperluan ii. iii. Daruriat : keperluan utama / kerana mengandungi darurat. Hukuman qisas / memakan bangkai. hukum sentiasa berubah-ubah. .Hukum wajib jihad kekal hingga kiamat. memakai pakaian menutup aurat / menjaga adab pergaulan.Jumhur ulamak : menerimanya i. - - Tajuk : Dalil-dalil Yang Tidak Disepakati ( T4 / ms : 67 ) Bil 1 Tajuk Contoh al Istihsan Pembahagian / Jenis Autoriti i. 27 .Jumhur : menerima kerana jika tidak kekal.Sebahagian ulamak : menolak iii. . Hajiat : keperluan biasa manusia. .‫حكوم ممبري سلم اداله سنة مؤكد دان‬ ‫منجواب سلم اداله واجب‬ Contoh . mengecualikan sesuatu dari manusia membuat hukum dalil atau kaedah umum. Berbuka puasa dan solat jamak qasar ketika qasar. .Harus jual beli salam @ tempahan i. menggunakan qias tidak nyata . 2 Contoh al Masolih Mursalah 3 Contoh al Istishab ii.Orang berwuduk dikira masih ada wuduk sekiranya tiada bukti wuduknya batal. kerana untuk kemudahan.sisa minuman burung helang suci qias kepada lebihan minuman manusia kerana dagingnya sama-sama tidak halal dimakan .‫كاوتاماءن اورغ ممولكن سلم‬ ‫ فنكنكن رسول الله اين منونجوقكن سنة‬. . .mazhab Hanafi : menerimanya dengan meninggalkan qias nyata. Kamaliat : keperluan kerana manusia membuat kesempurnaan hukum mengikut nafsu.

Makmum tidak perlu membaca surah al Fatihah dalam solat jahriah berdasarkan amalan ahli Madinah. 8 . 4 Contoh saddul Zara’i ii. Membuang toksik ke dalam sungai. Uruf Fasid : bercanggah 28 . . ii.menanggal kasut ketika memasuki rumah @ masjid.Ulamak sepakat mengharamkan perkara yg pasti atau besar kemungkinan membawa keburukan. 6 .Menggali lubang di tempat bukan laluan manusia 5 Contoh Qaulu Sahabi Contoh Amal Ahli Madinah Contoh Syar’u man qablana Contoh al Uruf Wal Adat i. . . .Seseorang tidak dikira berhutang jika tiada bukti dia berhutang sebelumnya. Menjual anggur kepada pembuat arak. Sesuatu yg kemungkinan membawa keburukan iv. Sesuatu yg pasti membawa keburukan.. . iii.Ulamak menerimanya selagi tidak bercanggah dengan Islam.ulamak sepakat menerimanya jika tiada dalil yang melarangnya. i. iii.Ulamak sepakat mengharuskan perkara yg jarang membawa keburukan. iv.Ulamak sepakat menerimanya jika berbentuk hadis dan ijmak. - - 7 - . Sesuatu yg besar kemungkinan membawa keburukan.Poligami dalam perkahwinan. Sesuatu yg jarang membawa keburukan. Jual secara bertangguh @ jual salam.adat merisik dan meminang i. ii. . Uruf Sohih : tidak bercanggah dengan Islam.

Nota : Hukum Bil 1 Ayat al Quran / Hadis Syarak. .     .Berdasarkan lafaz :    menunjukkan ‫فعل المر‬  bermaksud perintah dengan tuntutan yang pasti.            .            .Berdasarkan lafaz     menunjukkan    larangan dengan tidak pasti kerana terdapat qarinah.Hukum : sunat iaitu sunat mencatat hutang. Cth : dedah aurat.        29 .                                  .Berdasarkan lafaz :       bermaksud perintah dengan tuntutan tidak pasti kerana terdapat qarinah.             .dengan Islam.Hukum : wajib iaitu wajib mendirikan solat. ( T4 / ms : 46 ) Hukum Iqtida’ / Taklifi              . 2 3 4 5 6                  .Hukum : Makruh iaitu makruh terlalu banyak menyoal    Nabi.Berdasarkan lafaz :   menunjukkan larangan dengan larangan yang pasti.Hukum : haram iaitu haram haram berzina.

Hukum Wadhie : Syarat.    .Apabila tidak ada wuduk tidak sah solat tetapi tidak semestinya seseorang yang berwuduk itu hendak menunaikan solat.Perbezaan agama menjadi penghalang mendapat harta pusaka.    . 30 .Hukum : Harus iaitu harus berburu selepas tahallul.Hukum wad’ie : Sebab.Perintah berburu dibuat selepas dilarang ketika dalam  ihram haji. Ayat al Quran / Hadis     2 3       ‫ق مال رس مول الل مه : ل ص ملة لم من ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وضوء له‬ ‫قممال رسممول اللممه : ل يممرث الكممافر‬ ‫المسلم ول المسلم الكافر‬ .Wuduk adalah syarat sah solat. .7          . . Bil 1 Hukum Wad’ie . .Gelincir matahari menjadi sebab wajib menunaikan solat zohor.Hukum wad’ie : Manik.

كافة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دالم بنتوق عموم.‬ ‫ لفظ امولهم / لفظ‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جمع منجادي معرفة‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫كران اضافة / برمقصود ‪‬‬ ‫سموا جنيس هرتا /‬ ‫‪‬‬ ‫كران داتغ دالم بنتوق‬ ‫عموم. جميمممع .‫‪Nota : Am‬‬ ‫‪Bil‬‬ ‫1‬ ‫‪Lafaz-lafaz Am‬‬ ‫‪Contoh‬‬ ‫‪Teknik Jawapan‬‬ ‫ لفظ : كل / لفظ‬‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬الفاظ الجمموع :‬ ‫م‬ ‫‪‬‬ ‫جمع / برمقصود سموا ‪‬‬ ‫كمممل .‬ ‫ماءنسي / كران داتغ‬ ‫‪‬‬ ‫عامة .‬ ‫ لفظ النسن / لفظ‬‫‪‬‬ ‫مفرد منجادي معرفة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دغن ال الستغراقية / ‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫ماءنسي / كران داتغ‬ ‫دالم بنتوق عموم‬ ‫قال رس مول الل مه : ف مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لفظ ميتته / لفظ جمع‬ ‫البحر هو الطه مور م ماؤه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجادي معرفة كران‬ ‫الحل ميتته‬ ‫اضافة / برمقصود‬ ‫سموا جنيس بغكاي‬ ‫دلوتن / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم‬ ‫لفظ : اكراه / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن نفي ‪‬‬ ‫/ برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫جنيس فقساءن / كران ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : ول تصل / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن نهي ‪‬‬ ‫/ برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫13‬ .‬ ‫نهي اتاو شرط‬ ‫ لفظ المؤمنون / لفظ ‪‬‬‫جمع منجادي معرفة‬ ‫‪‬‬ ‫دغن ال الستغراقية /‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برمقصود سموا اورغ ‪‬‬ ‫مؤمن / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم.‬ ‫2‬ ‫لفمممممظ جممممممع‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫دغممممممممممممن ال‬ ‫الستغراقية‬ ‫لفمممممظ جممممممع‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫كران اضافة‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫لفممممظ مفممممرد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫دغممممممممممممن ال‬ ‫الستغراقية‬ ‫لفممممظ مفممممرد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫كران اضافة‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫اسم نكرة دالممم‬ ‫اوغكفممن نفممي.

الذين‬ ‫8‬ ‫اسمممم شمممرط :‬ ‫من .‫7‬ ‫اسمم موصمول :‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫من . متي . اين‬ ‫جنيس منافق / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : فاسق / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن‬ ‫‪‬‬ ‫شرط / برمقصود سموا ‪‬‬ ‫اورغ فاسق / كران داتغ ‪‬‬ ‫دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : الذين / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫موصول / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سموا اورغ يغ مماكن‬ ‫‪‬‬ ‫هرتا انق يتيم / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لفظ : فمن / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫شرط / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سسيافا سهاج / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لفظ : متى / اسم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫استفهام / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سموا بنتوق فرتولوغن‬ ‫‪‬‬ ‫الله / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم‬ ‫23‬ . ما . اين‬ ‫9‬ ‫اسم اسممتفهام :‬ ‫من .

Tajuk : Takhsis Contoh :             .bahagian Takhsis : . Takhsis Dengan Dalil Nas . Tajuk : Khas Contoh :                 = Kalimah   membawa maksud khas bagi Nabi Muhammad sahaja. idahnya 3 kali suci.  Bahagian .dikekalkan hukumnya mengikut kehendak asal / selagi tidak terdapat dalil yang mentakhsiskannya.Takhsis al Quran dengan al Quran. 33 1.hendaklah diterima mengikut makna asal secara qat’i / selagi tiada dalil yang mengubah maknanya kepada makna lain.Lafaz     memberi makna umum iaitu bermaksud semua perempuan yang ditalak.Ayat ini mentakhsiskan ayat di atas iaitu perempuan yang ditalak tetapi belum disetubuhi tiada idah.  o Hukum Lafaz Khas .o Hukum Lafaz Am : .                         .

.         iv. Takhsis Sunnah dengan Sunnah ‫قال رسول الله : اذا كان الماء قلتين فانه ل ينجس‬ .Takhsis dengan Hissi atau Musyahadah .Takhsis dengan Akal .     .Hadis menunjukkan air dua kolah tidak akan menjadi najis.Lafaz   adalah lafaz am.Lafaz   adalah lafaz am. Takhsis al Quran dengan al Quran. ‫قال رسول الله : ان الله ل يقبل صلة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ‬ .Hadis menunjukkan wajib berwuduk sebelum menunaikan solat.Takhsis al Quran dengan Sunnah . Tetapi ditakhsiskan dengan lafaz ‫ الحل‬dalam hadis menunjukkan semua bangkai dari laut adalah halal. Takhsis al Quran dengan Sunnah. tetapi ditakhsis dengan hadis yang menunjukkan air dua kolah akan menjadi najis apabila berubah warna atau rasa atau bau. ‫قال رسول الله : في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته‬ iii. menunjukkan semua  ّ ِ bangkai adalah haram. Takhsis Dengan Dalil Nas .        .Takhsis Sunnah dengan al Quran . tetapi ditakhsis dengan ayat al Quran supaya bertayammum ketika tiada air. ii. 34 . menunjukkan semua jual beli   dihalalkan.Takhsis Sunnah dengan Sunnah 2 .Takhsis dengan Ijmak . Tetapi ditakhsiskan dengan lafaz      bermaksud jual beli yang mengandungi riba diharamkan. Takhsis Sunnah dengan al Quran.Takhsis dengan Uruf dan Adat i.

                     . Takhsis dengan Ijmak                             .Ayat menerangkan wajib menunaikan solat Jumaat kepada semua orang Islam. 35 . viii.Ayat menunjukkan Allah mencipta segala sesuatu. tetapi ditakhsiskan oleh akal bahawa Allah tidak mencipta zatnya sendiri. tetapi ditakhsiskan oleh Musyahadah iaitu Allah tidak menghancurkan langit dan bumi serta planet-planet yang lain. tetapi ditakhsiskan oleh Ijmak Ulamak yang menunjukkan tidak wajib bagi orang perempuan dan hamba. vii.‫قال رسول الله : ان الماء ل ينجسه شئ ال ما غلب على طعمه‬ ‫ولونه وريحه‬ v. Takhsis dengan Uruf dan Adat                   . vi.Ayat menunjukkan Balqis mempunyai segala-galanya. Takhsis dengan Akal           . tetapi ditakhsiskan oleh adapt bahawa harta Nabi Sulaiman bukan miliknya.Ayat menunjukkan Allah berkuasa memusnahkan segala-galanya. Takhsis dengan Hissi atau Musyahadah.

Lafaz    adalah mutlak tidak diikat dengan mana-mana sifat / iaitu dilarang /  memakan semua jenis darah. (muqayyad) Tajuk : Muqayyad Contoh 1 : 36 . ► Hukum Lafaz Mutlak : . Contoh 2 :                                                                   .Lafaz       adalah mutlak tidak diikat dengan mana-mana sifat / iaitu kifarat zihar / membebaskan mana-mana hamba.Tajuk : Mutlak Contoh 1 :                                                                       . Contoh 3 :                     .Lafaz     adalah mutlak tidak diikat dengan sesuatu sifat / sama ada telah atau belum disetubuhi / Ini kerana idah bagi perempuan kematian suami / ialah 4 bulan 10 hari.hendaklah difahami mengikut makna mutlaknya dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana sifat kecuali ada dalil yang mengikatnya.

Lafaz       adalah muqayyad / ayat menerangkan adalah haram makan / darah yang mengalir / kerana lafaz  diikat dengan . Contoh 3 :                                 . 37 .Lafaz   adalah muqayyad / ayat menerangkan   kifarat membunuh tanpa sengaja / memerdekakan hamba yang beriman / kerana lafaz  diikat dengan .Lafaz       adalah muqayyad / ayat menerangkan  kifarat zihar / berpuasa dua bulan berturut-turut / kerana lafaz  diikat dengan  Contoh 2 :                             . ► Hukum Lafaz Muqayyad : .                                        .suatu hokum difahami menurut lafaz muqayyadnya.

Nasakh Tidak Berganti Contoh : persetubuhan isteri di malam bulan Ramadhanan Bentuk – bentuk Nasakh ۞ Nasakh bacaan dan hukum ‫عن عائشة رضي ال عنها قالت : فيما انزل من القرءان عشر رضعات يحرمن ثم ننسخن معلومات وتوفي رسول ال‬ .. Cth : Dalam masalah susuan yg mana turun ayat menerangkan 10 kali susuan diharamkan perkahwinan. Tajuk : Nasakh ( T5 / ms : 108 ) Bahagian Nasakh Nasakh Berganti Ganti Hukum Lebih Ringan Ganti Hukum Sama Ganti Hukum Lebih Berat Contoh : perubahan kiblat.Nasakh bacaan dan hukum.hokum tidak dibatalkan selagi tidak ada dalil yg membatalkannya. Kemudian dinasakhkan ayat tersebut dan hukumnya diganti 5 kali susuan. ۞ Nasakh hukum tanpa bacaan                  .Nasakh hukum tanpa bacaan. Ayat ini telah dimansuhkan bahawa isteri kematian suami tidak mendapat nafkah. Cth : Ayat menerangkan isteri yang kematian suami mendapat nafkah. ‫وهن فيما يقرا من القرءان‬ . ۞ Nasakh bacaan tanpa hukum 38 .

Cth : Ayat yg menerangkan hukuman rejam ke atas orang tua lelaki dan perempuan yg berzina. .. • Nasakh al Quran dengan Sunnah.Nasakh bacaan tanpa hukum. Ayat tersebut telah dimansukhkan tetapi hukumannya masih kekal.                      ‫ قال رسول الله : ان الله قد اعطى كمل ذي حمق حقمه فل وصمية‬‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوارث‬ 39 . Jenis – jenis Nasakh • Nasakh al Quran dengan al Quran :                                                .Ayat menerangkan bilangan 20 orang mukmin yang sabar telah dinasakhkan bilangannya menjadi 100 orang.‫كان فيما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ورجم رسول ال ورجمناه‬ .

• Nasakh Sunnah dengan Sunnah : ‫قال رسول اللمه : قمد كنمت نهيتكمم عمن زيمارة القبمور . tetapi dinasakhkan dengan mengharuskan menziarahi kubur.. 40 . tetapi dinasakhkan dengan ayat yang memerintah menghadap ke Baitullah ( Masjidil Haram ) Perkara Tidak Boleh Dinasakh Perkara akidah dan ibadat yang qat’i. فقمد اذن‬‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الخرة‬ . Cth : rukun iman & solat fardu. Sifat-sifat baik yang tidak berubah.Ayat menerangkan boleh wasiat untuk semua orang tetapi hadis menasakhkan bahawa wasiat tidak boleh diberi kepada ahli waris. • Nasakh Sunnah dengan al Quran. Cth : Adil & taat kepada ibu bapa Hukum syarak yang kekal.Hadis menerangkan Rasulullah dan sahabat solat menghadap Baitul Maqdis.                                  .Hadis menerangkan larangan menziarahi kubur. Cth : kewajipan berjihad. ‫عن ابن عباس قال : صلى رسول ال واصحابه الي بيت المقثثدس سثثتة عشثثر شثثهرا ثثثم‬‫صرفت القبلة بعد‬ .

# Zaman Kemunculan Ilmu Usul Fekah . Ijmak.Menolak kesulitan daripada hokum yang dinasakhkan. .Masalah rujuk kepada para sahabat.mengetahui sebab nuzul ayat dan wurud hadis . .Semua masalah yang timbul rujuk terus kepada Rasulullah. Cth : Hikmat Nasakh . .Pada akhir kurun kedua hijrah ► Pengasas Ilmu Usul Fekah . ► Kepentingan / Faedah Mempelajari Ilmu Usul Fekah : ulamak dapat hasilkan hukum lebih tepat dengan dalil yang kukuh boleh mengetahui hukum syarak dan beramal dengan yakin memahami cara ulamak istinbat hukum dari al Quran dan Sunnah 41 . Sunnah. ► Faktor / Sebab kemunculan Ilmu Uusl Fekah : umat Islam bertambah ramai – timbul banyak masalah agama. Sunnah dan Ijtihad.Imam al Syafie : orang pertama menyusun ilmu usul fekah iaitu kitab al Risalah.penguasaan bahasa arab yang baik .Sumber hukum : al Quran dan Sunnah.Sumber hukum : al Quran. percampuran orang arab dengan bukan arab sebabkan bahasa arab lemah timbul banyak masalah yang tiada hukum dalam al Quran dan sunnah. # Zaman Tabiin.Sumber hukum : al Quran. ► Faktor para sahabat berkeupayaan mengistinbat hukum terus dari al Quran dan Sunnah : . # Zaman Sahabat . pandangan sahabat dan Ijtihad. Menguji keimanan dengan perintah dan larangan Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalal kan yang haram Mengubah sesuatu dengan beransur-ansur sebagai proses pendidikan seperti pengharaman arak Nota : Usul Fekah Tajuk : Pengenalan Usul Fekah ( T4 / ms : 39 ) ► Sejarah Perkembangan Ilmu usul Fekah # Zaman Rasulullah .mereka adalah periwayat hadis.

Ijtihad & Mujtahid ► Cara Penulisan Ilmu Usul Fekah : rujuk nota perbezaan.- mengetahui cara ulamak menetapkan hukum-hukum baru mengetahui punca perselisihan hukum di kalangan ulamak ► Skop Perbahasan Ilmu Usul Fekah : i. - ‫ ۝‬Hikmah Suruhan dan Larangan Allah Tajuk : Dalil-dalil Hukum Syarak Yang Disepakati ( T4 / ms : 56 ) Al Quran # Autoriti al Quran Sunnah # Pembahagian sunnah # Autoriti sunnah # Fungsi Sunnah Al Ijmak # Autoriti Ijmak # Jenis Ijmak # Kumpulan Ijmak # Contoh # Rukun # Syarat Al Qias # Autoriti Qias # Rukun 42 . Dilalah iv. Dalil-dalil syarak Ta’arud & Tarjih Hukum-hukum Kulli ii. v. Tajuk : Hukum Syarak ( T4 / ms : 46 ) ‫ ۝‬Jenis-jenis Khitabullah. iii.

43 .