‫نوتا ريغكس‬

‫: دسوسون اوليه‬ ‫أستاذ محمد جزمي محمد‬

Teknik Menjawab PSI 01. Soalan Takrif / Pengertian : - 1 keratan : 1 markah . - 2 keratan : 1 markah. 3 keratan : 2 markah. 02. Pendapat Ulamak :.

1

- nama ulamak / pendapat ulamak : 2 markah 03. Soalan Nyatakan. : - Fakta. Tak perlu huraian. 04. Soalan Terangkan, Jelaskan, Huraikan :. - Perlukan keterangan, penjelasan, huraian @ ayat. ( Isi : 1 markah / Huraian : 1 markah ) 05. Jawapan Tertib / Susunan :. - Mesti ikut susunan. 06. Soalan Sebab Nuzul : - Siapa : nama individu yang terlibat. ( silap bin @ binti tiada markah ) / - Perkara yang berlaku / - Cerita / - Penutup / - Turun ayat @ Jawapan dari Nabi (mesti tulis) 07. Soalan Istinbat Hukum : - Lafaz / - Makna @ kaedah / - Hukum / - Kesimpulan. 08. Soalan Hukum dan Alasan 09. Soalan Penyelesaian Masalah. 10. Soalan Perbezaan dan Persamaan 11. Soalan Respon Terhad - Maksud / Sebab / Kesan / KBKK. - Contoh : Rukun Haji 12. Soalan Respon Terbuka: - Hikmah / KBKK 13. Soalan Berkaitan Punca / faktor / Sebab : - Kurang didikan agama / yang menyebabkan mereka ................................. - Kurang keimanan / menyebabkan mereka jauh dari Allah - Pengaruh media massa / merangsang mereka ..................................... - Pengaruh rakan sebaya / mendorong ................................ - Kurang perhatian ibubapa / menyebabkan .......................................... 14. Soalan Cara Mengatasi / Langkah-langkah : - Mengadakan kempen / tentang ............................................ - Kuatkuasa undang-undang / supaya .................................... - Didikan agama / supaya ..................................................... - Aktiviti berfaedah / seperti .................................................... ANALISIS SOALAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH ( KERTAS 2 ) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ting Tajuk 2 0 0 0 0 0 0 1 1 12

4 * Bahagian Akidah * Iman Fitrah Manusia Peranan Iman 4 Islam Sebagai ad Din Kejadian Manusia Kejadian Alam Dosa dan Pahala Iman Bertambah dan Berkurang 5 Makrifat dan Taklid Af’al Allah dan Af’al Ibad Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam Ayat dan Hadis Mutasyabihat * Bahagian Usul Fekah * Pengenalan Ilmu Usul Fekah 4 Hukum Syarak Dalil Hukum Syarak Dalil Hukum Tidak Disepakati Am dan Khas 5 Mutlak dan Muqayyad Nasakh * Bahagian Sejarah 5 Perundangan Islam * Prinsip Perundangan Islam & Perkembangan Perundangan Islam Zaman Penjajahan Barat * Bahagian Ayat Hukum * Tayammum Qiamullail 4 Puasa Ramadhan Adab Pergaulan Di Rumah Memelihara Ukhuwwah Memberi Nasab Anak Angkat Berbakti Kepada Ibu Bapa 5 Memelihara Anak Yatim Peperangan Dalam Islam Pembunuhan Tidak Sengaja * Bahagian Hadis Hukum * Mengubah Ciptaan Allah 4 Syak Dalam Solat Wasiat Dalam Islam Memberi dan Menjawab Salam Ting Tajuk Arak Zina Bunuh Diri /

5

6 / /

7 / / / /

8

9 / /

0

1

/ / / /

/ /

/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ /

/ / / / / 0 6 /

/

/ 0 4 0 5 / 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 12

5

3

4

5

Berkelakuan Ganas & Mendedah Aurat Wakaf * Bahagian Fekah * Sejarah Ibadat haji Manasik haji Pelaksanaan Haji dan Umrah Niabah Haji Pengurusan Haji di Malaysia Sembelihan Korban Akikah Muamalat Dalam Islam Muamalat Islam 1 Muamalat Islam 2 Perkahwinan Tanggungjawab Suami Isteri Pembubaran Perkahwinan Nusyuz, Zihar & Poligami Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia Konsep Kehakiman Dalam Islam Jenayah Dalam Islam Renungan

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

- Orang malas sering mengeluh tentang kekurangan waktu - Masa tak dapat ditambah, terlepas , tak dapat dikejar - Modal yang paling baik bagi seseorang ialah kerajinannya - Semangat yang kuat mampu mengatasi apa saja cabaran yang akan datang –

‫ل تؤخر عملك اليوم الى غدك‬ ‫القراءة مفتاح العلم‬ ‫الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك‬ ‫الجتهاد أساس النجاح‬
Nota Ringkas : Takrif / Pengertian Bil Perkataan Akidah Pengertian

4

Percakapan dan perbuatan Rasulullah serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. Khitabullah yang mengandungi tuntutan ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan. Menggunakan qias yang tidak nyata dengan meninggalkan qias yang nyata atau mengecualikan sesuatu perkara dari dalil atau kaedah umum berdasarkan dalil yang tertentu. Sesuatu yang kerana adanya ada hokum tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hokum. Tuntutan melaksanakan sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak. bila tiada sebab tiada hukum. Sesuatu yang kerananya sesuatu hokum tidak dapat dilaksanakan sedangkan tanpanya hokum tersebut dapat dilaksanakan. Satu cara hidup yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan manusia. 15 16 17 As Sunnah Al Ijmak Qias 18 Al Istihsan 5 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iman Fitrah Ad Din Fekah Usul Fekah Hukum Syarak Iqtida’ Takhyir Wad’i Hukum Taklifi Sebab Syarat Manik Al Quran Pengakuan dengan lisan. Kitabullah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. mempunyai mukjizat. syarat atau penghalang kepda sesuatu hokum. pilihan atau wad’i. Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan illah pada kedua masalah tersebut. Khitabullah yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab. membenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan amalan zahir. membacanya dikira ibadat dan disampaikan kepada generasi kemudian secara mutawatir. Ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hokum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. Sesuatu yang semula jadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Usul Fekah Pengetahuan tentang hokum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Sesuatu yang menjadi asas wujudnya sesuatu hokum Apabila ada sebab ada hokum. Khitabullah yang memberi pilihan kepada mukallaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Persepakatan para ulamak mujtahid umat Nabi Muhammad terhadap sesuatu hokum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan baginda.

Membuat tanggapan yang tidak baik terhadap seseorang tanpa usul periksa terlebih dahulu. Menghalang perkara-perkara harus yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram. Perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia dan diterima baik oleh akal yang sejahtera. Hadis Hukum Membuat tanda atau lukisan pada mana-mana anggota tubuh secara kekal. Memanggil seseorang dengan sesuatu yang mendatangkan kemarahan apabila mendengarnya. Mencari-cari keaiban orang lain dan menyelidiki rahsia mereka untuk mengetahui kelemahan atau keaibannya. Syariat rasul-rasul terdahulu yang terdapat dalam al Quran dan Sunnah tetapi tiada arahan supaya kita mengikuti atau menghindarinya. 6 . Kata-kata atau perbuatan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama. Ayat Hukum Menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan tangan hingga siku sebagi ganti kepada wuduk. 25 Al uruf wal adat Tayammum Qiamullail Puasa Mencela Memanggil gelaran buruk Buruk sangka Mengintip Al ghibah / Mengumpat Membuat tatu Khusyuk Wasiat 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Melakukan solat dengan penuh perhatian kepada Allah dengan anggota badan dan hati.19 20 21 22 23 24 Al Masolih Mursalah Al Istishab Saddul Zaraai’ Qaulu Sahabi Amal Ahlu Madinah Syar’u man qablana Menentukan hokum sesuatu berdasarkan kepada kemaslahatan tertentu yang tiada ketentuan nas mahupun ijmak yang menerima atau menolaknya. Pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap hartanya selepas dia meninggal dunia. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Bangun waktu malam selepas tidur dengan tujuan beribadat kepada Allah. Perbuatan membicarakan keaiban dan keburukan seseorang yang tidak disukai sama ada dengan menyebutnya secara jelas atau secara isyarat. Perkataan atau perbuatan yang disepakati oleh penduduk Madinah dalam lingkungan tiga kurun hijrah yang pertama. Menggunakan sesuatu hokum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. Membuka keaiban orang lain.

Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu kerana Allah. Bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram. Memindah milik dengan ganti atas dasar kerelaan. Bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu pada bila-bila masa. Penyembelihan binatang an’am yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan. Berniat menunaikan haji atau umrah secara berasingan atau keduaduanya sekali. Menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam kerana Allah. Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji secara serentak. Berjalan ulang alik dari Safa ke marwah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu kerana Allah.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Haji Umrah Niat Ihram Wukuf Tawaf Saie Bercukur Tahalull Miqat Zamani Miqat Makani Haji Ifrad Haji Tamattuk Haji Qiran Dam Niabah Haji Sembelihan Korban Akikah Muamalah Jual beli Fekah Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Mengerjakan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji. Penyembelihan binatang an’am yang dilakukan pada hari kesepuluh Zul Hijjah sehingga akhir hari Tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah. Kemudian dikerjakan haji dalam tahun yang sama. Denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah. Ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram Ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram Mengerjakan ibadat haji dab umrah secara berasingan . Berada di Arafah walaupun seketika dari gelincir matahari pada hari ke 9 Zul Hijjah hingga terbit fajar hari 10 Zul Hijjah. Tatacara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. 7 . Haji dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah meninggal dunia.

Satu kontrak di mana seseorang bertanggungjawab membantu seseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak. Persetujuan antara pihak-pihak yang berjual beli semasa akad sama ada jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Suatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung. Perkongsian dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sesuatu urusan. Pemilihan yang dilakukan semasa masih berada dalam majlis akad jual beli sama ada meneruskan jual beli atau membatalkannya. Suatu kepentingan dalam syarikat. Dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya bergantung kepada nama baik dengan keuntungan dikongsi bersama. Jualan dengan harga tangguh : menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga ke sesuatu masa ditetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur. Dua orang atau lebih bersetuju untuk menerima pekerjaan. Jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga ke satu masa yang ditetapkan. Tingkatan 5 Pengertian 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Bi l 8 . Menyerahkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk menjaganya. Pemilihan pembeli sama ada untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada ketika didapati bahawa terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh satu pihak kepada satu pihak lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung. dengan ketentuan bahawa upah yang mereka terima dibahagikan menurut persetujuan masing-masing.57 58 59 60 61 62 Khiar Khiar Majlis Khiar Syarat Khiar Aib Bai’u Salam Al Bai’u Bithamanin Ajil Syarikat Syarikat Inan Syarikat Mufawadah Syarikat Wujuh Syarikat Abdan Al Mudharabah Rahnu / Gadaian Wadiah Takaful Saham Perkataan Pihak pembeli dan penjual diberi hak membuat pilihan sama ada untuk meneruskan jual beli atau tidak meneruskannya dengan sebab-sebab tertentu. Perkongsian dua orang dalam urusan harta bahawa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan akan dibahagi dua. Menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya apabila hutang itu tidak dapat dibayar.

Pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi. 9 5 6 7 8 Makrifatullah Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiah Tauhid al Asma’ wa Sifat Taklid Af ’al Allah Af ’al Ibad Qadak Qadar Ayat & Hadis Mutasyabihat Ilmu Kalam Ulamak Salaf Ulamak Khalaf Perundangan Islam 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Setiap dosa yang disebut di dalam al Quran dan hadis serta diakhiri sebutannya dengan ancaman api neraka atau seksaan-Nya. Menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjahnya dari al Quran atau sunnah Rasulullah Setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan iradat Allah. akhlak. Beriman bahawa Allah sahaja yang memiliki. Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali lagi seperti ajal. Mentakwilkan nas-nas mutasyabihat mengikut pengertian dan makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan dan kebesaran Allah.Akidah 1 2 3 4 Dosa Pahala Dosa Besar Dosa Kecil Balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. Segala kesalahan yang berada di luar batasan hokum had dan seksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman daripada Allah. mentadbir alam dan seluruh makhluk. Beriman bahawa Allah adalah tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi. Sejarah Perundangan Islam Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya daripada akidah. Mengimani bahawa nas-nas mutsyabihat adalah sabit kepada Allah dan tidak perlu ditafsir dan ditakwil. Setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Ilmu yang membahaskan bagaimana untuk mengukuhkan kepercayaan agama Islam dengan hujjah yang kuat dan menolak keraguan daripadanya. mencipta. Beriman bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan bersih daripada sifat kekurangan serta sifat tidak layak baginya. Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nas-nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap sifat-sifat Allah yang menyerupai mahkluk. Mengetahui dan mempercayai dengan yakin tentang wujudnya Allah sebagai pencipta dan pentadbir seluruh alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. ibadat. muamalah dan peraturan kehidupan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahar yang disebut dalam akad yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Membataskan sebahagian nas am dari hokum am dengan dalil. Mereka yang bertemu dan bersahabat dengan sahabat nabi serta meriwayatkan hadis daripadanya. 10 20 21 22 23 24 25 Am Khas Takhsis Mutlak Muqayyad Nasakh 26 27 28 Arak Zina Wakaf 29 30 31 32 33 34 35 Perkahwinan Wali Mahar Mahar Misil Mahar Musamma Walimatul Urus Nafkah . Kadar yang ditentukan mengikut kadar mahar saudara perempuan pihak isteri yang telah berkahwin. Membatalkan sesuatu hokum syarak dengan dalil syarak yang baru atau menghapuskan hokum syarak yang telah sabit dengan cara yang dikehendaki oleh syarak dalam bentuk-bentuk tertentu. Usul Fekah Lafaz yang digunakan untuk makna yang umum dan merangkumi semua makna yang sesuai baginya. jenis tertentu atau bilangan. Menahan harta yang kekal bentuknya yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Jamuan atau kenduri yang diadakan sempena majlis perkahwinan bertujuan memberitahu orang ramai tentang perkahwinan tersebut. minum.18 19 Sahabat Tabi’in Mereka yang bertemu dengan nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Fekah Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat yang tertentu. Hadis Hukum Setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya serta tidak disertai dengan pengikatnya. Perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. tempat tingal dan pakaian secukupnya. Lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara sama ada nama khas. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak didalam jenisnya tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya. Seorang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkahwinan terhadap orang yang di bawah jagaannya tanpa bergantung kepada keizinan. Memberi perbelanjaan kepada orang di bawah tanggungannya seperti makan. Pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan akad nikah.

Menjaga kanak-kanak yang belum mumaiyiz bagi sesiapa yang berhak menjaganya dengan mendidik dan mengurus dirinya hingga mumaiyiz. Tempoh menunggu bagi seorang isteri untuk mengetahui kesucian rahimnya. mematuhi perintah Allah atau berduka cita atas kematian suami. Isteri yang derhaka terhadap suami dan mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah. Membatalkan akad perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan isteri atau suami.36 37 Mat’ah Hadanah Harta yang wajib di bayar oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan atas kehendak suami dengan syarat tertentu. Menyelesaikan pertikaian dan tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak. Membatalkan atau melepaskan ikatan akad perkahwinan dengan menggunakan perkataan talak dan seumpamanya. Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada ia menjadi hak Allah atau hak manusia. Hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan pembunuhan atau mencederakan jasmani. Suami mengembalikan isteri yang ditalak dengan talak raj’I kepadanya ketika isteri masih dalam iddah tanpa memerlukan akan yang baru. Seorang suami menyamakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan kahwin dengannya selama-lamanya. Nota : Perbezaan 38 39 40 Talak Rujuk Iddah 41 42 43 44 45 46 47 48 Fasakh Khuluk Nusuz Zihar Poligami Kehakiman Jenayah Qisas 49 50 Hudud Takzir Ciri-ciri Orang Sempurna Iman Hati sentiasa tenang Sentiasa melakukan perbuatan baik Benci melakukan mungkar 11 Ciri-ciri Orang Lemah Iman Hati sentiasa gelisah Malas melakukan kebaikan Tidak takut melakukan kejahatan . Larangan syarak yang ditetapkan oleh Allah dengan pembalasan had atau takzir sama ada melakukan perkara tegahan atau meninggalkan perkara yang disuruh. Seorang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa. Perpisahan antara suami isteri dengan bayaran tertentu kepada suami melalui lafaz talak atau khuluk.

Tidak memasukkan masalah fekah dalam penulisan. Tarikah Syafi’ah Wuduk Azimah Sah untuk beberapa solat fardu Air Anggota wajib muka. Dalam solat atau luar solat. Tarikah Fukaha’ Tarikah Muta’akhirin Gabungan Tarikah Mutakallimin dan Tarikah al Ahnaf. Terdapat banyak masalah fekah dalam penulisan. kedua tangan hingga siku. Disedekah daging telah dimasak Tujuan kesyukuran mendapat anak Lelaki 2 bahagian perempuan 1 bahagian Sembelihan Bukan Islam Bukan kerana Allah Tidak wajib memutuskan halkum dan merih Haram dimakan Umrah Bila – bila masa. Sekali sujud Tarikah al Ahnaf Kaedah usul fekah berdasarkan hukum yang diputuskan oleh imam mazhab. Di luar solat Sekali sujud 12 . Sujud Tilawah Kerana membaca ayat sajadah. Tiada wukuf Tayammum Rukhsah Satu tayammum sah untuk satu solat fardu Debu tanah Anggota wajib muka dan kedua tangan hingga siku. Sujud Sahwi Dilakukan kerana terlupa atau syak Dilakukan dalam solat Dua kali sujud Haji Ditunaikan dalam bulan haji sahaja Ada wukuf Sembelihan Orang Islam Kerana Allah Wajib memutuskan halkum dan merih Halal dimakan Korban Hari raya Haji dan hari Tasyrik Disedekah daging mentah Tujuan beribadat kepada Allah Bilangan bahagian binatang tidak Akikah Bila-bila masa tapi afdal hari ketujuh selepas bayi dilahirkan. kepala dan kaki.Tarikah Mutakallimin Kaedah usul fekah dikukuhkan dengan dalil nakli dan akli. Sujud Syukur Kerana mendapat nikmat.

Cth : Dalil am lebih umum dan luas Lafaznya meliputi semua maknanya yang tidak terhad Wakaf Untuk semua sama ada waris atau tidak Mesti dengan ain harta dan manfaatnya.ditentukan . Dosa kecil Kesalahan di luar hukum hudud dan seksaan di akhirat Cth tidak tutup aurat. Mutlak Tidak mempunyai lafaz tertentu Dalil mutlak lebih khusus Lafaz menunjukkan kepada sesuatu hakikat atau beberapa perkara yang tidak tertentu. Meliputi dunia dan akhirat Mempunyai hubungan manusia dengan pencipta. zina dll Undang-undang Islam Dicipta oleh Allah – utamakan keadilan dan kesaksamaan utk semua manusia. Kuatkuasa masa hidup Talak Hak suami Boleh talak sebanyak 3 kali Fasakh Hak suami dan isteri melalui hakim Tidak mengurangkan jumlah talak Khuluk Hak isteri meminta daripada suami dengan persetujuan Tidak mengurangkan jumlah talak Wasiat Untuk selain drpd waris Boleh dengan manfaat harta sahaja Kuatkuasa selepas kematian. Am Mempunyai lafaz tertentu. manusia dan alam.SPM 2004 Ijmak Tidak terdapat nas yg boleh disandarkan hukum Qias Terdapat nas yg boleh disandarkan hukum. Dosa besar Dosa yang disebut dalam al Quran dan ancaman azab Cth membunuh. Undang-undang Manusia Dicipta oleh manusia – dipengaruhi hawa nafsu dan tiada keadilan. Lengkap meliputi semua aspek hidup. Tidak lengkap berubah-ubah mengikut kehendak manusia Dunia sahaja Hanya hubungan dengan manusia dengan manusia. rosakkan harta awam 13 .

( ms : 84 / T4 ) .Syafi’i : wajib qadak dan fidyah. Alat / Bahan Tayammum. Nota : Pendapat Ulamak *** Tak ingat nama ulamak @ mazhab : tuliskan pendapat 1 / pendapat 2 .Syafi’i dan Hanbali : debu tanah yang suci. Diimani dan diakui oleh orang kafir dan Islam Hudud Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada ia menjadi hak Allah ayau hak manusia. 2. iii. Golongan Yang Harus Meninggalkan Puasa ( Rukhsah Puasa ). Tauhid Uluhiah Beriman bahawa Allah sahaja yang berhak disembah Diimani dan diakui oleh orang Islam sahaja. 14 .Ibnu Umar. . Waris mangsa mempunyai kuasa pengampunan. Tiada pihak yang mempunyai kuasa pengampunan. Ibnu Abbas & Dr.Tiada bayaran Talak Raj’i boleh rujuk Isteri berhak dapat mat’ah - Tiada bayaran Tidak boleh rujuk kecuali akad baru. ( ms : 105 / T4 ) i. pasir. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang bimbang kesihatan anak. batu dll. Yusuf Qaradawi : wajib fidyah sahaja. 1. Tiada mat’ah Tauhid Rububiah Beriman bahawa Allah sahaja yg memiliki dan mentadbir alam ini.Ibnu Abbas : wajib bayar fidyah satu cupak makanan bagi setiap hari puasa ditinggalkan ii. . .Hanafi dan Maliki : semua objek di atas bumi asalkan bersih spt tanah. . Qisas Mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal. Orang sakit tiada harapan sembuh. Tiada mat’ah jika isteri minta fasakh Isteri dikenakan bayaran Tidak boleh rujuk kecuali akad baru. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang bimbang kesihatan dirinya.

( sunat memberi salam dan tidak wajib kanak-kanak menjawab salam orang dewasa ) 15 . : budak lelaki 18 tahun dikira baligh.Syafi’i. : apabila seseorang menasabkan kepada orang lain yang bukan bapanya secara tidak sengaja maka tidaklah berdosa. : wajib qadak dan fidyah. Memberi salam kepada orang fasik.Syafi’i .. kadar tidak lebih 1/3 harta ). orang berdosa besar . Maliki & Hanafi berpendapat : budak lelaki mimpi keluar mani dikira baligh.Jumhur ulamak . iv. 5. .Hanafi : kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 15 tahun dikira baligh. .al Mawardi : tidak harus / harus dengan lafaz ’ ‫السلم عليك‬ ii.Ibnu Umar dan Bukhari : tidak sunat.Mujahid . Hanbali. 4. ( ms : 133 / T4 )    : apa yang terjadi sebelum diturunkan larangan. . Kadar Wasiat Bagi Orang Tidak Mempunyai Waris. Menjawab salam dari orang bukan Islam.Ulamak lain 3. ( ms : 167 / T4 ) i.Mazhab Hanafi : tidak lebih 1/3 harta.Pendapat 2 : sunat kerana mereka adalah golongan Islam.Jumhur : hendaklah menjawab dengan lafaz ’ ‫وعليكم‬ . .Qatadah       ( Tidak Sengaja ). : harus lebih 1/3 harta. Perempuan 17 tahun. Had Umur Baligh. Masalah Memberi Dan Menjawab Salam. . Kanak perempuan yang bermimpi atau keluar haid dikira baligh ). 6.al Mawardi : harus dengan lafaz ’ ‫وعليكم السلم‬ iii. Maksud .Jumhur Fukaha’ Syafie : tidak harus memberi salam. Hanbali & al Hasan al Syaibani . ( ms : 112 / T4 ) : wajib qadak sahaja. Memberi dan menjawab salam kepada kanak-kanak. Bermakna amalan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat sebelum diturunkan ayat dikira tidak berdosa dan dianggap tidak sengaja. ( semua ulamak – Syafi’i. ( ms :154 / T4 ) ( Ulamak sepakat : Orang yang meninggalkan waris. . Memberi salam kepada orang bukan Islam.

Hukum Niabah Haji ( Upah Haji ). Yang bersemayam di atas Arasy.Jumhur Ulamak . ( ms : 204 / T4 ) . 10.al Zahiri : tidak harus bertaklid dalam akidah.A’raj dari Mujahid . Hukum Taklid Dalam Perkara Akidah. Salaf : tidak mentakwilkan perkataan   dan menyerahkan kepada Allah. Hukum Merokok. :wajib menjawab salam kanak-kanak 7. Jabir .Said b.Fukaha’ mazhab Syafie : sunat menjawab salam kerana mereka bukan mukallaf. 8. . 11. : sesiapa sahaja yang tidak boleh mengurus dan perlu dijaga Nota : Ayat & Hadis Mutasyabihat   .Pendapat 2 : Haram. . Kerana : mendatangkan penyakit seperti batuk dan membazirkan harta.1                   Erti : Iaitu (Allah) Ar-Rahman. : wanita dan kanak-kanak yang masih kecil. 9.Hanafi : tidak disertakan hukuman buang negeri dengan hukuman sebat. sakit tiada harapan sembuh dan sudah mati. : Makruh.Dr. Kerana : nafas berbau busuk. : kaum perempuan. Maksud ’ ‫ ( . ( ms : 169 / T5 ) . ( ms : 29 / T5 ) .Mazhab Syafi’i dan Hanafi : harus kerana terlalu tua. Yusuf al Qaradawi .Mujahid & Abi Malik .Syafi’i dan Hambali : disekalikan sebatan dan buang negeri selama setahun. ءءءءءءء‬ms : 128 / T5 ) SPM 2004.  16 . Hukum Buang Negeri Bagi Penzina.al Mutawalli dan sebahagian ulamak Syafie . gangguan emosi ketika tidak merokok dan menjatuhkan maruah. – Pendapat paling kuat. ( ms : 163 / T5 ) .Abu Musa al Asyaari : anak yatim dan orang yang tiada keupayaan mentadbir.Mazhab Maliki : makruh untuk yang sudah mati dan tidak sah bagi yang hidup.. : harus bertaklid dan iman mereka diterima. .

Salaf : tidak mentakwilkan hadis ini. 17 .3                     Erti : Dan kekallah wajah Tuhanmu ( zat tuhanmu ) yang mempunyai kebesaran dan Kemuliaan: Salaf : tidak mentakwilkan perkataan      Khalaf : mentakwilkan perkataan    dengan makna zat tuhan yang maha tinggi.Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ أصابع الرحمن‬dengan makna kekuasaan Allah.       .  .            2. Erti : Tangan Allah ( kuasa Allah ) mengatasi tangan mereka ( kuasa mereka ). sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). قال رس صول الل صه ص صلي‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫الله عليه وسلم : قلب المؤمن بي صن أص صبعين م صن أص صابع‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫الرحمن‬ Maksud : Daripada Ibnu Umar.Hadis Mutasyabihat - ‫. Salaf : tidak mentakwilkan perkataan      Khalaf: mentakwilkan perkataan   dengan makna datang perintah tuhan .1عن ابن عمر رضي الله عنهما . sabda Rasulullah : Hati orang-orang mukmin berada di antara dua jari dari jari-jari Allah ( kekuasaan Allah ) . Salaf : tidak mentakwilkan perkataan    Khalaf: mentakwilkan perkataan   dengan makna kekuasaan Allah.Khalaf : mentakwilkan kalimah          dengan maksud penguasaan Allah ke atas arasy. .4             Erti : Dan (perintah) Tuhanmu pun datang.

.Salaf : tidak mentakwilkan perkataan ‫ال أفرح‬ .‫. ‫السود يمين ال في أرضه‬ Maksud : Daripada Abdullah bin Umar.4عن ابي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلي ال عليه وسلم : ينزل ربنا‬ .. .. .Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ ال أفرح‬dengan makna Allah amat reda.3عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنه ..Salaf : tidak mentakwilkan hadis ini.... .2عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي‬ ‫الله عليه وسلم : الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط‬ .. *** Jawapan untuk soalan bahagian Ayat dan Hadis Mutasyabihat mesti tulis Salaf dan Khalaf.. ‫على بعيره وقد أضله في أرض فلة‬ Maksud : Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang kamu kerana menemui kembali untanya setelah hilang di padang pasir yang luas. ‫. .Salaf : menyerahkan makna ‫ ينزل ربنا‬kepada Allah.. ‫.. Rasulullah bersabda : Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di buminya.. ‫كل ليلة الي سماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الخر‬ Maksud : Daripada Abu Hurairah berkata : bahawa Rasulullah bersabda : Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam.. قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : الحجر‬ .Khalaf : mentakwilkan perkataan ‫ يمين ال‬sebagai menghormati dan memuliakan Allah. 18 .Khalaf : mentakwil perkataan ‫ ( ينزل ربنا‬Allah turun ) dengan makna malaikat turun dengan perintah Allah.

Pengasas : Jahmu bin Safwan Pengasas : Abu Musa al Asyaari & Abu Mansur al Maturidi Allah tidak ada kuasa untuk menentukan nasib manusia. Sekiranya meninggal dunia. Segala yang berlaku adalah dari Allah. - Segala kesalahan makhluk ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Pengasas : Wasil bin A’ta Perbuatan manusia datang dari manusia itu sendiri dan Allah tidak ada kena mengena dengan perbuatan tersebut. Al Quran itu qadim kerana isi dan maknanya datang daripada Allah. Abdullah bin Umar Allah tidak mempunyai sifat melainkan zatnya semata-mata. Al Quran itu baharu bukan qadim. Jabariah Manusia tidak mempunyai usaha & ikhtiar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin. Muktazilah Manusia bebas melakukan sesuatu tanpa ada hubung kait dengan Allah. Pengasas : Ma’bad bin Khalid al Juhani & Ngailan al Damsyiki 19 . Ahli Sunnah Wal Jamaah Allah telah menjadikan kehendak dan kemahuan kepada manusia tetapi ia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Qadariah Murji’ah Iman ialah mengenal Allah dan rasulnya sahaja dan sudah cukup untuk dipanggil mukmin Al Quran adalah baharu dan bukan qadim. Orang yang melakukan dosa besar dikira bukan mukmin dan tidak kafir tetapi berada di antara dua tempat ( syurga dan neraka ) Allah tidak mempunyai sifat tetapi Allah hanya mempunyai zat. Ekstrem : Menghina al Quran tidak membawa kepada kekafiran kerana iman mereka masih ada. Orang yang meninggalkan kewajipan dan melakukan maksiat tidak berdosa kerana perbuatan tersebut dijadikan oleh Allah. akan diseksa dan akhirnya masuk syurga.Nota : Mazhab – Mazhab Ilmu Kalam.

فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬ ‫-‬ ‫ باف ثابت منيغضل دنيا‬‫ باف ساودارا ثابت منموءي‬‫رسول الله‬ ‫ برتاث بيل بوليه سرهكن هارتا‬‫.ديواسا اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ‪   ‬‬‫‪‬‬ ‫.‬‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ برمقصود الله تعالى ممرينتهكن .‫‪-Nota : Istinbat‬‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫‪hukum & Sebab Nuzul Ayat / Wurud Hadis‬‬ ‫‪Kata‬‬ ‫‪Kunci‬‬ ‫‪Sebab Nuzul Ayat / Sebab Wurud Hadis‬‬ ‫‪Istinbat Hukum‬‬ ‫‪Berbakti‬‬ ‫‪Kepada Ibu‬‬ ‫‪Bapa‬‬ ‫711 ‪T5 / ms‬‬ ‫‪Pengurusan‬‬ ‫‪Harta Anak‬‬ ‫‪Yatim‬‬ ‫621 ‪T5 / ms‬‬ ‫9002/4002‬ ‫ برداسركن لفظ ‪   & ‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ ستياف لرغن اداله حرام‬‫‬‫ حكوم درهاك كفد ايبو باف اداله حرام.مك تورون اية اين‬ ‫02‬ .‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم منطاعتي ايبو باف اداله واجب.‬‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ثابت بن .ستياف لرغن اداله حرام‬ ‫رفاعة حكوم بري هرتا كفد انق يتيم سبلوم -‬ ‫.

‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل الماضي للمجهول برمقصود‬‫دايذينكن‬ ‫ ستياف كايذينن درفد الله منونجوقكن‬‫هاروس‬ ‫ حكوم برفرغ كران اسلم اداله هاروس‬‫‪ / ‬برمقصود‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫لرغن / ستياف لرغن اداله حرام / حكوم‬ ‫ممبونوه اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ‪  ‬‬‫‪ & ‬‬ ‫ برمقصود لرغن دان ستياف لرغن اداله حرام‬‫حكوم ممبونوه اداله حرام -‬ ‫لفظ ال برمقصود كخوالي . حكوم ممبونوه تنفا -‬ ‫سغاجا تيدق بردوسا / تيدق حرام‬ ‫فارا‬ ‫صحابة‬ ‫رسول‬ ‫الله‬ ‫فارا صحابة رسول الله -‬ ‫ممينتا ايذين درفد رسول الله -‬ ‫ممرغي اورغ كافير‬ ‫افابيل رسول الله دان صحابة -‬ ‫برهجرة كمدينة‬ ‫مك تورون اية اين -‬ ‫ اسامة برفرغ دغن للكي مشرك‬‫ بلياو ممبونوه للكي ترسبوت يغ‬‫تيبا-تيبا مغوخف دوا كلمة شهادة‬ ‫ بريتا ترسبوت سمفاي كفد رسول‬‫الله‬ ‫ رسول الله تيدق برستوجو دغن‬‫فمبونوهن ترسبوت دان مثاتاكن‬ ‫تيدق سغاج‬ ‫ مك تورون اية اين‬‫-‬ ‫أسامة‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Tanpa Sengaja‬‬ ‫941 / 5‪T‬‬ ‫‪Arak‬‬ ‫751 ‪T5 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ لعن‬‫ برمقصود رسول الله ملعنة 01 ضولوغن‬‫ترليبت دغن ارق.‬ ‫-‬ ‫12‬ .‫‪Peperangan‬‬ ‫‪Dalam Islam‬‬ ‫631 / 5‪T‬‬ ‫7002‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Dengan‬‬ ‫‪Sengaja‬‬ ‫941 / 5‪T‬‬ ‫6002‬ ‫منونجوقكن لرغن‬ ‫ ستياف لرغن اداله حرام‬‫ حكوم ممباذير هرتا كفد انق يتيم اداله‬‫حرام.

حكوم زنا اداله حرام دان درجم‬ ‫ماعز‬ ‫ماعز تله برزنا دغن همبا -‬ ‫فرمفوان‬ ‫برجومفا دغن رسول الله -‬ ‫مغاكو برزنا سباثق تيض كالي -‬ ‫مك رسول الله منجاتوهكن -‬ ‫حكومن رجم‬ ‫-‬ ‫‪Membunuh‬‬ ‫‪Diri‬‬ ‫671 ‪T5 / ms‬‬ ‫‪Berkelakuan‬‬ ‫& ‪Ganas‬‬ ‫‪Pendedahan‬‬ ‫‪Aurat‬‬ ‫281 ‪T5 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ فهو فى نار جهنم‬‫ مقصود : مريك ككل دالم نراك جهنم‬‫ ستياف فربواتن يغ دجنجيكن الله دغن‬‫نراك اداله حرام‬ ‫حكوم ممبونوه ديري اداله حرام -‬ ‫ برداسركن لفظ صنفان اهل النار لم‬‫أرهما‬ ‫ مقصود : دوا ضولوغن ماءنسي فغهوني‬‫نراك‬ ‫ ستياف فربواتن يغ دجنجيكن الله دغن‬‫نراك اداله حرام‬ ‫.حكوم بركلكوان ضانس & مندده عورة‬ ‫-‬ ‫‬‫-‬ ‫22‬ .‫5002‬ ‫‪Zina‬‬ ‫661 ‪T5 / ms‬‬ ‫ فربواتن يغ دلعنة رسول الله اداله دحرام‬‫اوليه الله‬ ‫حكوم ارق اداله حرام -‬ ‫ برداسركن لفظ فرجمه‬‫ مقصود مك دي تله درجم‬‫ ستياف حكومن رجم اداله حرام‬‫.

‬‫ فربواتن يغ دضالق اوليه رسول الله‬‫منونجوقكن سنة .‬ ‫ رسول الله باليق دري ففرغن‬‫بني المصطلق‬ ‫ رسول الله ممينتا منخاري رنتاي‬‫عائشة يغ ترخيخير‬ ‫ مريك منخاري هيغض ماسوق‬‫وقتو صلة‬ ‫ للو صلة تنفا وضوء كران تيادا اير‬‫ مك تورون اية اين‬‫ رسول الله دداتغي جبريل دضوا‬‫حراء‬ ‫بضيندا فولغ كرومه دالم كتاكوتن -‬ ‫بضيندا مثوروه ايستريث -‬ ‫مثليموتكن بضيندا‬ ‫مك تورون اية اين -‬ ‫رسول ال‬ ‫32‬ .‫‪Harta Wakaf‬‬ ‫881 ‪T5 / ms‬‬ ‫8002‬ ‫اداله حرام‬ ‫ برداسركن لفظ ان شئت حبست أصلها‬‫وتصدقت بها‬ ‫ منونجوقكن عملن وقف دضالقكن .حكوم تيمم اداله واجب مغضنتي وضوء‬ ‫‬‫-‬ ‫‪Rukhsah‬‬ ‫‪Tayammum‬‬ ‫08 ‪T4 / ms‬‬ ‫عائشة‬ ‫‪Qiamullail‬‬ ‫98 ‪T4 / ms‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم قيام الليل اداله واجب تتافي‬‫دمنسوخ اوليه اية 02 سورة سام منجادي‬ ‫سنة .‬ ‫حكوم وقف اداله دضالقكن دان سنة -‬ ‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫.

2‬ ‫قوم‬ ‫( منموءي سيدنا عمر فد وقتو‬ ‫انصار :‬ ‫تغهاري / كتيك ايت سيدنا عمر‬ ‫مدلج‬ ‫سدغ تيدور دان فاكاينث ترسيلق /‬ ‫سيدنا عمر تيدق سوك فربواتن‬ ‫همبا ايت دان منموءي رسول الله /‬ ‫مك رسول الله ممبريتاهو اية‬ ‫تريبوت‬ ‫1.برداسركن لفظ ل يس مخر / ل تلم مزوا / ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تنابزوا / ل تجسسوا / ل يغتب‬ ‫دالم مجليس / دالم ساتو مجليس 2.مك تورون اية اين‬ ‫‪Adab‬‬ ‫‪Pergaulan‬‬ ‫‪Dalam Rumah‬‬ ‫801 ‪T4 / ms‬‬ ‫5002‬ ‫1.قيس ساورغ كورغ فندغرن /‬ ‫سللو برادا همفير دغن رسول الله 1. أم‬ ‫42‬ .ساورغ همبا تله ماسوق كبيليق‬ ‫اسماء / بلياو تيدق مثوكاءيث / للو‬ ‫1. قيس .‬ ‫ممبريتاهو رسول الله / مك تورون‬ ‫أسماء‬ ‫اية اين‬ ‫2 – ساورغ همبا قوم انصار ) مدلج همبا .‫‪Puasa‬‬ ‫‪Ramadhan‬‬ ‫99 ‪T4 / ms‬‬ ‫8002‬ ‫ برداسركن لفظ ‪  ‬‬‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم فواسا رمضان اداله واجب‬‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪ ‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم ممينتا ايذين مماسوقي بيليق اداله‬‫واجب‬ ‫رسول‬ ‫الله‬ ‫ رسول الله تيبا دمدينة‬‫ بضيندا برفواسا عاشوراء دان‬‫برفواسا تيض هاري فد ستياف‬ ‫بولن‬ ‫ كمودين الله مواجبكن فواسا‬‫دبولن رمضان‬ ‫.

مك تورون اية اين‬ ‫52‬ .‬ ‫‪‬‬ ‫ برداسركن لفظ ‪‬‬‫ رسول الله فرنه مغمبيل زيد‬‫ فعل المر منونجوقكن فرينته‬‫سباضاي انق اغكتث‬ ‫زيد بن .‬‫3.‬ ‫دالم كاداءن ماره دان برتاث نام‬ ‫اورغ دسبلهث / كمودين ممغضيلث فندودوق .‬‫مك تورون اية اين .ستياف لرغن اداله حرام‬ ‫ حكوم مغهينا / منخل / ضلرن بوروق /‬‫مدينة‬ ‫دغن فغضيلن يغ هينا / مك تورون‬ ‫مغينتيف / مغومفت اداله حرام.‬ ‫ايستري رسول الله كران رنده /‬ ‫ برمقصود لرغن . كتيك رسول الله سمفاي دمدينة‬ ‫ حكوم بوروق سغك اداله حرام .‬ ‫اية اين .‬ ‫سلمان‬ ‫2. سلمان تله ماكن للو تيدور دان‬ ‫بردغكور / اورغ تله مثيبركن فركارا‬ ‫ايت كفد اورغ راماي / مك تورون‬ ‫اية اين . أم سلمة تله دايجيق اوليه‬ ‫الفارسي **.‬ ‫4.حكوم منسبكن انق اغكت كفد باف‬ ‫محمد‬ ‫كاندوغ اداله واجب‬ ‫.‬ ‫4.‫‪Memelihara‬‬ ‫‪Ukhuwwah‬‬ ‫‪Islamiah‬‬ ‫611 ‪T4 / ms‬‬ ‫‪Memberi‬‬ ‫‪Nasab Anak‬‬ ‫‪Angkat‬‬ ‫921 ‪T4 / ms‬‬ ‫ فعل مضارع دسرتاءي ل الناهية‬‫اورغ راماي تله فنوه / بلياو دودوق سلمة‬ ‫منونجوقكن لرغن‬ ‫3.‬‫/ فندودوقث ممفوثاءي ضلرن‬ ‫ترتنتو / مريك ممبريتاهو رسول‬ ‫الله تيدق مثوكاءيث / مك تورون‬ ‫اية اين .‬ ‫ لرغن اداله حرام .برداسركن لفظ اجتنبوا .ستياف فرينته اداله واجب‬ ‫ اورغ راماي ممغضيلث زيد بن‬‫حارثة .

‫‪Mengubah‬‬ ‫‪Ciptaan Allah‬‬ ‫631 ‪T4 / ms‬‬ ‫7002/4002‬ ‫برداسركن لفظ لعن‬ ‫برمقصود دلعنة‬ ‫فربواتن يغ دلعنة اوليه الله اداله حرام‬ ‫حكوم مغوبه خيفتاءن الله اداله حرام‬ ‫‬‫فرمفوا -‬ ‫ن انصار -‬ ‫-‬ ‫ ساورغ فرمفوان انصار ساكيت‬‫هيغض ضوضور رمبوت‬ ‫كلوارضث هندق مثمبوغ رمبوتث -‬ ‫مريك برتاث رسول الله -‬ ‫رسول الله منجواب دغن حديث -‬ ‫ترسبوت‬ ‫‪Syak Dalam‬‬ ‫‪Solat‬‬ ‫441 ‪T4 / ms‬‬ ‫9002‬ ‫ برداسركن لفظ فليطرح دان وليبن‬‫ فعل مضارع دسرتاءي لم المر‬‫منونجوقكن فرينته‬ ‫ ستياف فرينته اداله واجب‬‫ حكوم مغهيلغكن شك دالم صلة اداله‬‫واجب‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫‪Wasiat‬‬ ‫151 ‪T4 / ms‬‬ ‫ سعد برتاث رسول الله تنتغ وصية سعد بن .‬ ‫مك رسول الله منرغكن فراتورن -‬ ‫ حكوم بروصية اداله دضالقكن دان سنة‬‫ممبوات وصية‬ ‫62‬ .منونجوقكن عملن وصية دضالقكن .‬ ‫بلياو هاث ممفوثاءي ساورغ انق -‬ ‫ فربواتن يغ دضالق اوليه رسول الله‬‫فرمفوان سهاج‬ ‫منونجوقكن سنة .برداسركن لفظ أفأوصي @ أفأتصدق‬‫دان جوافن رسول الله‬ ‫ابي‬ ‫سماس بلياو ساكيت دمكه -‬ ‫وقاص .

mazhab Hanafi : menerimanya dengan meninggalkan qias nyata. mengikut nafsu.Harus jual beli salam @ tempahan i.‫حكوم ممبري سلم اداله سنة مؤكد دان‬ ‫منجواب سلم اداله واجب‬ Contoh .Imam Syafie : menolak kerana ii. iii. .‫كاوتاماءن اورغ ممولكن سلم‬ ‫ فنكنكن رسول الله اين منونجوقكن سنة‬. Hajiat : keperluan biasa manusia. - - Tajuk : Dalil-dalil Yang Tidak Disepakati ( T4 / ms : 67 ) Bil 1 Tajuk Contoh al Istihsan Pembahagian / Jenis Autoriti i.Sebahagian ulamak : menolak iii. . mengecualikan sesuatu dari manusia membuat hukum dalil atau kaedah umum. Berbuka puasa dan solat jamak qasar ketika qasar.Orang berwuduk dikira masih ada wuduk sekiranya tiada bukti wuduknya batal. . hukum sentiasa berubah-ubah.sisa minuman burung helang suci qias kepada lebihan minuman manusia kerana dagingnya sama-sama tidak halal dimakan . menggunakan qias tidak nyata . Daruriat : keperluan utama / kerana mengandungi darurat. . memakai pakaian menutup aurat / menjaga adab pergaulan. kerana untuk kemudahan.Memberi dan Menjawab Salam T4 / ms 162 2006 ‫ برداسركن لفظ يسلم الراكب على‬‫الماشي‬ ‫ منونجوقكن رسول الله منكنكن‬.Hukum wajib jihad kekal hingga kiamat. kemaslahatan & keperluan ii. Kamaliat : keperluan kerana manusia membuat kesempurnaan hukum mengikut nafsu. Hukuman qisas / memakan bangkai. .Jumhur ulamak : menerimanya i. 2 Contoh al Masolih Mursalah 3 Contoh al Istishab ii. 27 .Jumhur : menerima kerana jika tidak kekal. .

Seseorang tidak dikira berhutang jika tiada bukti dia berhutang sebelumnya. Membuang toksik ke dalam sungai. . iv.Ulamak sepakat mengharamkan perkara yg pasti atau besar kemungkinan membawa keburukan.Makmum tidak perlu membaca surah al Fatihah dalam solat jahriah berdasarkan amalan ahli Madinah. Uruf Sohih : tidak bercanggah dengan Islam.. iii. . Jual secara bertangguh @ jual salam. Sesuatu yg kemungkinan membawa keburukan iv. Sesuatu yg jarang membawa keburukan. - - 7 - .menanggal kasut ketika memasuki rumah @ masjid. Sesuatu yg pasti membawa keburukan.Ulamak sepakat mengharuskan perkara yg jarang membawa keburukan.ulamak sepakat menerimanya jika tiada dalil yang melarangnya. . Menjual anggur kepada pembuat arak. ii.Ulamak sepakat menerimanya jika berbentuk hadis dan ijmak.Poligami dalam perkahwinan. Uruf Fasid : bercanggah 28 . . . iii. 6 . ii. 8 .Ulamak menerimanya selagi tidak bercanggah dengan Islam. . i.Menggali lubang di tempat bukan laluan manusia 5 Contoh Qaulu Sahabi Contoh Amal Ahli Madinah Contoh Syar’u man qablana Contoh al Uruf Wal Adat i.adat merisik dan meminang i. 4 Contoh saddul Zara’i ii. Sesuatu yg besar kemungkinan membawa keburukan.

Cth : dedah aurat.Hukum : sunat iaitu sunat mencatat hutang.            .            .Berdasarkan lafaz     menunjukkan    larangan dengan tidak pasti kerana terdapat qarinah.Hukum : haram iaitu haram haram berzina.             .Berdasarkan lafaz :       bermaksud perintah dengan tuntutan tidak pasti kerana terdapat qarinah. ( T4 / ms : 46 ) Hukum Iqtida’ / Taklifi              .     .        29 .Berdasarkan lafaz :    menunjukkan ‫فعل المر‬  bermaksud perintah dengan tuntutan yang pasti.dengan Islam.Hukum : Makruh iaitu makruh terlalu banyak menyoal    Nabi. Nota : Hukum Bil 1 Ayat al Quran / Hadis Syarak. .Hukum : wajib iaitu wajib mendirikan solat.Berdasarkan lafaz :   menunjukkan larangan dengan larangan yang pasti.                                  . 2 3 4 5 6                  .

7          . .Hukum wad’ie : Manik.Gelincir matahari menjadi sebab wajib menunaikan solat zohor.Perbezaan agama menjadi penghalang mendapat harta pusaka.    . Ayat al Quran / Hadis     2 3       ‫ق مال رس مول الل مه : ل ص ملة لم من ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وضوء له‬ ‫قممال رسممول اللممه : ل يممرث الكممافر‬ ‫المسلم ول المسلم الكافر‬ .Apabila tidak ada wuduk tidak sah solat tetapi tidak semestinya seseorang yang berwuduk itu hendak menunaikan solat.Perintah berburu dibuat selepas dilarang ketika dalam  ihram haji. 30 . .Hukum Wadhie : Syarat.Wuduk adalah syarat sah solat. . Bil 1 Hukum Wad’ie .Hukum wad’ie : Sebab.Hukum : Harus iaitu harus berburu selepas tahallul.    .

كافة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دالم بنتوق عموم.‬ ‫نهي اتاو شرط‬ ‫ لفظ المؤمنون / لفظ ‪‬‬‫جمع منجادي معرفة‬ ‫‪‬‬ ‫دغن ال الستغراقية /‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برمقصود سموا اورغ ‪‬‬ ‫مؤمن / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم.‬ ‫ لفظ امولهم / لفظ‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جمع منجادي معرفة‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫كران اضافة / برمقصود ‪‬‬ ‫سموا جنيس هرتا /‬ ‫‪‬‬ ‫كران داتغ دالم بنتوق‬ ‫عموم.‬ ‫ لفظ النسن / لفظ‬‫‪‬‬ ‫مفرد منجادي معرفة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دغن ال الستغراقية / ‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫ماءنسي / كران داتغ‬ ‫دالم بنتوق عموم‬ ‫قال رس مول الل مه : ف مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لفظ ميتته / لفظ جمع‬ ‫البحر هو الطه مور م ماؤه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجادي معرفة كران‬ ‫الحل ميتته‬ ‫اضافة / برمقصود‬ ‫سموا جنيس بغكاي‬ ‫دلوتن / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم‬ ‫لفظ : اكراه / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن نفي ‪‬‬ ‫/ برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫جنيس فقساءن / كران ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : ول تصل / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن نهي ‪‬‬ ‫/ برمقصود سموا‬ ‫‪‬‬ ‫13‬ . جميمممع .‬ ‫2‬ ‫لفمممممظ جممممممع‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫دغممممممممممممن ال‬ ‫الستغراقية‬ ‫لفمممممظ جممممممع‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫كران اضافة‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫لفممممظ مفممممرد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫دغممممممممممممن ال‬ ‫الستغراقية‬ ‫لفممممظ مفممممرد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منجمادي معرفمة‬ ‫م‬ ‫كران اضافة‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫اسم نكرة دالممم‬ ‫اوغكفممن نفممي.‬ ‫ماءنسي / كران داتغ‬ ‫‪‬‬ ‫عامة .‫‪Nota : Am‬‬ ‫‪Bil‬‬ ‫1‬ ‫‪Lafaz-lafaz Am‬‬ ‫‪Contoh‬‬ ‫‪Teknik Jawapan‬‬ ‫ لفظ : كل / لفظ‬‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬الفاظ الجمموع :‬ ‫م‬ ‫‪‬‬ ‫جمع / برمقصود سموا ‪‬‬ ‫كمممل .

اين‬ ‫9‬ ‫اسم اسممتفهام :‬ ‫من . الذين‬ ‫8‬ ‫اسمممم شمممرط :‬ ‫من . ما .‫7‬ ‫اسمم موصمول :‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫من . اين‬ ‫جنيس منافق / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : فاسق / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نكرة دالم اوغكفن‬ ‫‪‬‬ ‫شرط / برمقصود سموا ‪‬‬ ‫اورغ فاسق / كران داتغ ‪‬‬ ‫دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لفظ : الذين / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫موصول / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سموا اورغ يغ مماكن‬ ‫‪‬‬ ‫هرتا انق يتيم / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لفظ : فمن / اسم‬ ‫‪‬‬ ‫شرط / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سسيافا سهاج / كران‬ ‫‪‬‬ ‫داتغ دالم بنتوق عموم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لفظ : متى / اسم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫استفهام / برمقصود‬ ‫‪‬‬ ‫سموا بنتوق فرتولوغن‬ ‫‪‬‬ ‫الله / كران داتغ دالم‬ ‫بنتوق عموم‬ ‫23‬ . متي .

bahagian Takhsis : . Takhsis Dengan Dalil Nas . Tajuk : Takhsis Contoh :             . Tajuk : Khas Contoh :                 = Kalimah   membawa maksud khas bagi Nabi Muhammad sahaja. 33 1.Ayat ini mentakhsiskan ayat di atas iaitu perempuan yang ditalak tetapi belum disetubuhi tiada idah.dikekalkan hukumnya mengikut kehendak asal / selagi tidak terdapat dalil yang mentakhsiskannya.Takhsis al Quran dengan al Quran.hendaklah diterima mengikut makna asal secara qat’i / selagi tiada dalil yang mengubah maknanya kepada makna lain.Lafaz     memberi makna umum iaitu bermaksud semua perempuan yang ditalak.o Hukum Lafaz Am : . idahnya 3 kali suci.  o Hukum Lafaz Khas .                         .  Bahagian .

Takhsis Sunnah dengan Sunnah ‫قال رسول الله : اذا كان الماء قلتين فانه ل ينجس‬ .Hadis menunjukkan air dua kolah tidak akan menjadi najis. Tetapi ditakhsiskan dengan lafaz ‫ الحل‬dalam hadis menunjukkan semua bangkai dari laut adalah halal.Takhsis al Quran dengan Sunnah .Takhsis Sunnah dengan al Quran .Lafaz   adalah lafaz am. ‫قال رسول الله : ان الله ل يقبل صلة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ‬ . Takhsis al Quran dengan Sunnah.         iv.Takhsis dengan Akal .Lafaz   adalah lafaz am.     .        .Takhsis dengan Hissi atau Musyahadah .Takhsis Sunnah dengan Sunnah 2 .Takhsis dengan Uruf dan Adat i. menunjukkan semua jual beli   dihalalkan.Takhsis dengan Ijmak . Tetapi ditakhsiskan dengan lafaz      bermaksud jual beli yang mengandungi riba diharamkan. ii. 34 . Takhsis Dengan Dalil Nas . Takhsis al Quran dengan al Quran.. tetapi ditakhsis dengan hadis yang menunjukkan air dua kolah akan menjadi najis apabila berubah warna atau rasa atau bau. tetapi ditakhsis dengan ayat al Quran supaya bertayammum ketika tiada air.Hadis menunjukkan wajib berwuduk sebelum menunaikan solat. Takhsis Sunnah dengan al Quran. menunjukkan semua  ّ ِ bangkai adalah haram. ‫قال رسول الله : في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته‬ iii.

Ayat menunjukkan Allah mencipta segala sesuatu. tetapi ditakhsiskan oleh Musyahadah iaitu Allah tidak menghancurkan langit dan bumi serta planet-planet yang lain. viii. 35 . vi.Ayat menunjukkan Balqis mempunyai segala-galanya.‫قال رسول الله : ان الماء ل ينجسه شئ ال ما غلب على طعمه‬ ‫ولونه وريحه‬ v. Takhsis dengan Uruf dan Adat                   . Takhsis dengan Ijmak                             . tetapi ditakhsiskan oleh adapt bahawa harta Nabi Sulaiman bukan miliknya. Takhsis dengan Akal           .Ayat menunjukkan Allah berkuasa memusnahkan segala-galanya. vii. tetapi ditakhsiskan oleh akal bahawa Allah tidak mencipta zatnya sendiri. tetapi ditakhsiskan oleh Ijmak Ulamak yang menunjukkan tidak wajib bagi orang perempuan dan hamba. Takhsis dengan Hissi atau Musyahadah.                      .Ayat menerangkan wajib menunaikan solat Jumaat kepada semua orang Islam.

Tajuk : Mutlak Contoh 1 :                                                                       . Contoh 2 :                                                                   .Lafaz    adalah mutlak tidak diikat dengan mana-mana sifat / iaitu dilarang /  memakan semua jenis darah.Lafaz       adalah mutlak tidak diikat dengan mana-mana sifat / iaitu kifarat zihar / membebaskan mana-mana hamba.hendaklah difahami mengikut makna mutlaknya dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana sifat kecuali ada dalil yang mengikatnya. ► Hukum Lafaz Mutlak : . (muqayyad) Tajuk : Muqayyad Contoh 1 : 36 . Contoh 3 :                     .Lafaz     adalah mutlak tidak diikat dengan sesuatu sifat / sama ada telah atau belum disetubuhi / Ini kerana idah bagi perempuan kematian suami / ialah 4 bulan 10 hari.

Lafaz       adalah muqayyad / ayat menerangkan adalah haram makan / darah yang mengalir / kerana lafaz  diikat dengan .                                        .suatu hokum difahami menurut lafaz muqayyadnya.Lafaz       adalah muqayyad / ayat menerangkan  kifarat zihar / berpuasa dua bulan berturut-turut / kerana lafaz  diikat dengan  Contoh 2 :                             . ► Hukum Lafaz Muqayyad : . 37 .Lafaz   adalah muqayyad / ayat menerangkan   kifarat membunuh tanpa sengaja / memerdekakan hamba yang beriman / kerana lafaz  diikat dengan . Contoh 3 :                                 .

hokum tidak dibatalkan selagi tidak ada dalil yg membatalkannya. Cth : Ayat menerangkan isteri yang kematian suami mendapat nafkah. Kemudian dinasakhkan ayat tersebut dan hukumnya diganti 5 kali susuan. Tajuk : Nasakh ( T5 / ms : 108 ) Bahagian Nasakh Nasakh Berganti Ganti Hukum Lebih Ringan Ganti Hukum Sama Ganti Hukum Lebih Berat Contoh : perubahan kiblat.Nasakh hukum tanpa bacaan.Nasakh bacaan dan hukum. Ayat ini telah dimansuhkan bahawa isteri kematian suami tidak mendapat nafkah.. ۞ Nasakh bacaan tanpa hukum 38 . Nasakh Tidak Berganti Contoh : persetubuhan isteri di malam bulan Ramadhanan Bentuk – bentuk Nasakh ۞ Nasakh bacaan dan hukum ‫عن عائشة رضي ال عنها قالت : فيما انزل من القرءان عشر رضعات يحرمن ثم ننسخن معلومات وتوفي رسول ال‬ . ۞ Nasakh hukum tanpa bacaan                  . Cth : Dalam masalah susuan yg mana turun ayat menerangkan 10 kali susuan diharamkan perkahwinan. ‫وهن فيما يقرا من القرءان‬ .

. • Nasakh al Quran dengan Sunnah. Ayat tersebut telah dimansukhkan tetapi hukumannya masih kekal.Nasakh bacaan tanpa hukum.Ayat menerangkan bilangan 20 orang mukmin yang sabar telah dinasakhkan bilangannya menjadi 100 orang..                      ‫ قال رسول الله : ان الله قد اعطى كمل ذي حمق حقمه فل وصمية‬‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوارث‬ 39 . Cth : Ayat yg menerangkan hukuman rejam ke atas orang tua lelaki dan perempuan yg berzina. Jenis – jenis Nasakh • Nasakh al Quran dengan al Quran :                                                .‫كان فيما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ورجم رسول ال ورجمناه‬ .

Cth : rukun iman & solat fardu. Cth : kewajipan berjihad. 40 .Hadis menerangkan Rasulullah dan sahabat solat menghadap Baitul Maqdis. tetapi dinasakhkan dengan mengharuskan menziarahi kubur. • Nasakh Sunnah dengan al Quran.Ayat menerangkan boleh wasiat untuk semua orang tetapi hadis menasakhkan bahawa wasiat tidak boleh diberi kepada ahli waris. فقمد اذن‬‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الخرة‬ . Sifat-sifat baik yang tidak berubah.                                  .. • Nasakh Sunnah dengan Sunnah : ‫قال رسول اللمه : قمد كنمت نهيتكمم عمن زيمارة القبمور .Hadis menerangkan larangan menziarahi kubur. ‫عن ابن عباس قال : صلى رسول ال واصحابه الي بيت المقثثدس سثثتة عشثثر شثثهرا ثثثم‬‫صرفت القبلة بعد‬ . tetapi dinasakhkan dengan ayat yang memerintah menghadap ke Baitullah ( Masjidil Haram ) Perkara Tidak Boleh Dinasakh Perkara akidah dan ibadat yang qat’i. Cth : Adil & taat kepada ibu bapa Hukum syarak yang kekal.

mereka adalah periwayat hadis.Pada akhir kurun kedua hijrah ► Pengasas Ilmu Usul Fekah .Imam al Syafie : orang pertama menyusun ilmu usul fekah iaitu kitab al Risalah. ► Faktor / Sebab kemunculan Ilmu Uusl Fekah : umat Islam bertambah ramai – timbul banyak masalah agama. Sunnah.Masalah rujuk kepada para sahabat. percampuran orang arab dengan bukan arab sebabkan bahasa arab lemah timbul banyak masalah yang tiada hukum dalam al Quran dan sunnah.Sumber hukum : al Quran. .mengetahui sebab nuzul ayat dan wurud hadis .penguasaan bahasa arab yang baik . . # Zaman Tabiin. Sunnah dan Ijtihad. ► Kepentingan / Faedah Mempelajari Ilmu Usul Fekah : ulamak dapat hasilkan hukum lebih tepat dengan dalil yang kukuh boleh mengetahui hukum syarak dan beramal dengan yakin memahami cara ulamak istinbat hukum dari al Quran dan Sunnah 41 . # Zaman Sahabat . Ijmak.Sumber hukum : al Quran dan Sunnah. ► Faktor para sahabat berkeupayaan mengistinbat hukum terus dari al Quran dan Sunnah : . pandangan sahabat dan Ijtihad.Sumber hukum : al Quran. Menguji keimanan dengan perintah dan larangan Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalal kan yang haram Mengubah sesuatu dengan beransur-ansur sebagai proses pendidikan seperti pengharaman arak Nota : Usul Fekah Tajuk : Pengenalan Usul Fekah ( T4 / ms : 39 ) ► Sejarah Perkembangan Ilmu usul Fekah # Zaman Rasulullah .Semua masalah yang timbul rujuk terus kepada Rasulullah. Cth : Hikmat Nasakh . # Zaman Kemunculan Ilmu Usul Fekah .Menolak kesulitan daripada hokum yang dinasakhkan. .

iii. - ‫ ۝‬Hikmah Suruhan dan Larangan Allah Tajuk : Dalil-dalil Hukum Syarak Yang Disepakati ( T4 / ms : 56 ) Al Quran # Autoriti al Quran Sunnah # Pembahagian sunnah # Autoriti sunnah # Fungsi Sunnah Al Ijmak # Autoriti Ijmak # Jenis Ijmak # Kumpulan Ijmak # Contoh # Rukun # Syarat Al Qias # Autoriti Qias # Rukun 42 . v. Dilalah iv. Tajuk : Hukum Syarak ( T4 / ms : 46 ) ‫ ۝‬Jenis-jenis Khitabullah.- mengetahui cara ulamak menetapkan hukum-hukum baru mengetahui punca perselisihan hukum di kalangan ulamak ► Skop Perbahasan Ilmu Usul Fekah : i. Ijtihad & Mujtahid ► Cara Penulisan Ilmu Usul Fekah : rujuk nota perbezaan. Dalil-dalil syarak Ta’arud & Tarjih Hukum-hukum Kulli ii.

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful