TANGKAPAN, GELEDAH, PENGGUNAAN GARI

Oleh: Tuan Hj Mohd Razali B. Hj Abu Bakar PULAPEN ± JAB KESELAMATAN & PENGUATKUASA DBKL

SKOP SYARAHAN 

TANGKAPAN
Isu-Isu Kuasa Tangkapan Cara Tangkapan 

GELEDAH
Undang-undang Tindakan 

PENGGUNAAN GARI
Pendahuluan & Undang-Undang Kategori Orang Yang Boleh Digari Cara Menggunakan Gari

(Kes-kes Habeas Corpus) (2) .TANGKAPAN ISU UTAMA HAK KEBEBASAN Perkara 5. Perlembagaan Persekutuan: (1) Tiada seseorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang Jika ditahan dengan menyalahi undang-undang. Mahkamah Tinggi perlu siasat pengaduan dan memerintahkan orang itu dibawa ke hadapan Mahkamah.

) (4) Jika ditangkap dan tidak dilepaskan dalam masa 24 jam. (Kes Ooi Ah Phua (1978) 2 MFJ FC ± memutuskan perlu mempertimbangkan tugas polis menyiasat kes keatas hak ini. hendaklah diberitahu dengan beberapa segera sebabsebab ia ditangkap dan untuk dibenarkan berunding dan dibela dengan seorang pengamal undang-undang yang dipilih olehnya. (Kanun Prosidur Jenayah sek. Akta Kediaman Terhad (tahanan 60 hari) dikecualikan.(3) Jika ditangkap. . orang itu perlu dihadapkan ke seorang Majistret untuk ditahan lanjut. 117 tahanan lanjut siasatan polis ± 14 hari) (Kes-kes ISA.

AKIBAT MENAHAN TANPA SAH 1) 2) 3) 4) Boleh dianggap sebagai penahanan salah d/b sek 341 Kanun Keseksaan Pengurungan salah d/b sek 342 Kanun Keseksaan Menggunakan kekerasan Jenayah d/b sek 352 Kanun Keseksaan Tindakan sivil di Mahkamah .

KUASA-KUASA TANGKAPAN .

Bagi Negeri Sarawak semua undang-undang negeri ini adalah dibawah tajuk Ordinan sehingga kini. . Enakmen ± undang-undang negeri termasuk negerinegeri Melayu sebelum kemerdekaan Kanun Keseksaan.JENIS UNDANG-UNDANG   Akta ± undang-undang diluluskan oleh Parlimen Ordinan ± undang-undang dibuat selepas Malayan Union (1946-1957). Kanu Prosidur Jenayah ± kesemuanya adalah Akta dan Parlimen membenarkan kedua-dua Akta ini dipanggil sebagai ³Kanun´.

Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Selangor 1995. .TANGKAPAN KUASA-KUASA TANGKAPAN Terkandung dalam Kanun Prosidur Jenayah Sek. (b) Hanya kepada Pegawai Polis atau Penghulu Undang-undang lain yang memberi kuasanya sendiri kepada mana-mana pihak yang berkenaan. (a) Akta Pencegahan Rasuah 1997. 23 (a) Menangkap tanpa waran mana-mana orang yang melakukan kesalahan sesuatu undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

44 KPJ (melarikan atau menyembunyikan diri dpd waran Mahkamah) Orang yang melakukan kesalahan terhadap harta orang lain dan beliau boleh ditangkap oleh empunya harta atau orang gajinya bagi tujuan mendapatkan nama dan tempat tinggal orang itu. (2) Orang yang di proklamasi d/b sek. (b) Pada pandangannya ertinya ± PP v Sam Hon Choy [1995] 4 MLJ 21 ± ³In his view´ perlu diberi pentafsiran yang lebar dan termasuklah ³in his presence´. bunuh.TANGKAPAN ISU SEMASA Bolehkan orang awam bertindak menangkap penjenayah? S. (a) Kesalahan yang boleh ditangkap ertinya kes-kes dalam Jadual Pertama. (3) . Ruangan Ketiga KPJ seperti kes rogol.27 KPJ: Memberi kuasa orang awam menangkap: (1) Orang yang melakukan kesalahan yang boleh ditangkap dan tidak boleh dijamin yang berlaku pada pandangannya.

cuba lari daripada tangkapan. (2) Jika yang hendak ditangkap melawan dengan kekerasan. 15 Kanun Prosidur Jenayah (KPJ) memberi kuasa kepada Pegawai Polis atau orang lain untuk membuat tangkapan dengan cara: (1) Menyentuh atau mengurung badan orang yang hendak ditangkap. melainkan ia menyerahkan diri melalui percakapan ataupun tingkah lakunya.CARA MENANGKAP S. maka boleh menggunakan sebarang langkah yang perlu untuk melaksanakan tangkapan (3) Tidak ada hak menyebabkan kematian jika kesalahan bukan satu yang boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup .

TINDAKAN SELEPAS TANGKAPAN Tindakan tertakluk kepada undang-undang yang memberi kuasa menangkap. 27 KPJ Tangkapan orang awam ± diserah kepada balai polis berdekatan  . 21 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Selangor 1995 ± untuk dibawa ke balai polis berdekatan dan dihadapkan ke Mahkamah dalam tempoh 24 jam ataupun diberi jaminan) S. (Contoh: S. 25 KPJ Tangkapan oleh Penghulu ± diserah kepada balai polis berdekatan S.

TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN  S. . membenarkan dan memberi segala kemudahan untuk menjalankan penggeladahan kepada orang yang menjalankan waran tangkap. (2) Kuasa memecahkan mana-mana pintu luar/dalam atau tingkap jika tidak diberi kebenaran memasuki premis setelah dimaklumkan tujuannya. 16 KPJ (1) Kewajipan tuan punya premis di mana orang yang hendak ditangkap dipercayai telah masuk. Terdapat lain-lain undang membenarkan tindakan seperti diatas tanpa waran jika kelewatan mendapatkan waran akan menjejaskan penangkapan.

18 KPJ Kuasa memecahkan mana-mana tempat untuk melepaskan dirinya sendiri atau mana-mana orang lain dalam premis yang hendak dilakukan penangkapan. .TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN  S. S. (2) Pemeriksaan seorang perempuan mestilah dilakukan oleh seorang perempuan lain dengan menitikberatkan kesopanan. 19 KPJ (1) Orang yang ditangkap itu tidak tertakluk pada halangan yang lebih daripada yang difikirkan patut supaya menahan ia daripada melarikan diri.

tidak berupaya memberi maklumat yang memuaskan mengenai dirinya sendiri. 22 KPJ Orang disebabkan mabuk. gila. bolehlah ia diperiksa untuk menentukan nama dan tempat kediamannya.TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN S. sakit.  . tersangat muda. 21 KPJ Kuasa merampas senjata yang merbahaya S.

TAKE FIVE! .

Kuasa geledah. dengan atau tanpa waran. berbeza pada setiap undang-undang berkuat kuasa. .GELEDAH TUJUAN Mencari sesuatu yang berkait dengan kesalahan yang sedang disiasat dan akan menjadi barang kes semasa perbicaraan untuk membuktikan sesuatu tuduhan.

GELEDAH MENGGELEDAH DENGAN WARAN Peruntukan d/b S. dokumen atau membenarkan sesuatu pemeriksaan am bagi tujuan sesuatu penyiasatan. 59 KPJ ± Kuasa memecahkan pintu/tingkap luar atau dalam untuk melaksanakan waran jika mana-mana orang enggan memberi kerjasama/kebenaran masuk. 54 KPJ ± Geledah untuk mendapatkan harta benda. S. S. 56 KPJ ± Majistret mempunyai kuasa mengeluarkan waran geledah tersebut dengan kuasa merampas barang kes dan untuk barang dirampas dihadapkan dengannya. .

GELEDAH TINDAKAN SELEPAS GELEDAH DENGAN WARAN Menandatangani dibelakang waran geledah tarikh. S. 64 KPJ ± Pegawai yang membuat penggeladahan perlu membuat satu senarai pemeriksaan dan untuk menyerahkan satu salinan kepada tuan punya premis di mana barang dirampas ataupun kepada tuan punya barang. (Akibat tidak membuat senarai pemeriksaan ± buang kes) . masa dilaksanakan.

PENGGUNAAN GARI PENDAHULUAN TIADA UNDANG-UNDANG TERHADAP KEGUNAAN GARI POLIS MENGIKUTI PERATURAN-PERATURAN TERKANDUNG DALAM PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA .

(Penjara dua tahun. 19 KPJ ± Ditegah menahan secara berlebih-lebihan) AKIBAT MELEPASKAN ORANG TAHANAN S. 224 Kanun Keseksaan untuk orang tahanan yang melarikan diri. 223 Kanun Keseksaan untuk pegawai kerana cuai melepaskan orang tahanan.PENGGUNAAN GARI S. denda ataupun kedua-duanya) . S. 15 kpj ± ³«pegawai polis atau orang lain (yang membuat tangkapan) boleh menggunakan sebarang langkah yang perlu melaksanakan tangkapan itu.´ (Ingatan:S.

kesalahan orang tahanan sebelum membuat keputusan menggunakan gari. Pegawai bertanggungjawab untuk orang tahanan perlu menimbangkan segala keadaan termasuklah kategori orang tahanan. sikap orang tahanan. .PENGGUNAAN GARI PRINSIP KEGUNAAN GARI Kegunaan gari adalah untuk menentukan orang tahanan selamat ditahan dan digunakan apabila perlu sahaja.

samada digari ataupun tidak.PENGGUNAAN GARI KATEGORI TIDAK SEMESTINYA GARI (1) Orang tua dan uzur (2) Kecacatan yang tidak memberi peluang kepada orang tahanan melarikan diri (3) Juvana (dibawah 18 tahun) (4) Orang-orang yang terlibat dalam kes tidak serius atau kes sivil (5) Orang-orang yang tidak akan melarikan diri (6) Orang tahanan perempuan Bagi orang tahanan perempuan. ianya perlu dijagai oleh eskot perempuan.  . lain orang lelaki (dewasa) perlu digari. Selain daripada kategori yang telah dinyatakan.

Kunci gari perlu disimpan oleh penyelia eskot/lain anggota mengikuti. Bagi dua orang tahanan ± gari dihadapan diantara tangan kiri seorang tahanan dengan tangan kanan seorang lagi. (2) (3) .PENGGUNAAN GARI CARA MENGGUNAKAN GARI (1) Bagi setiap orang tahanan ± tangan kebelakang dan digari.

Jika dalam motokar. orang tahanan perlu berjalan sedikit hadapan daripada eskot supaya eskot dapat memerhatikan gerak geri orang tahanan.PENGGUNAAN GARI PERJALANAN ORANG TAHANAN (1) Apabila berjalan kaki. bagi seorang tahanan. Keadaan menggari tidak bertukar untuk dua orang tahanan. ianya digari di tangan kanan kepda tangan kiri eskot. (2) (3) .

SESI SOAL JAWAB ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful