TANGKAPAN, GELEDAH, PENGGUNAAN GARI

Oleh: Tuan Hj Mohd Razali B. Hj Abu Bakar PULAPEN ± JAB KESELAMATAN & PENGUATKUASA DBKL

SKOP SYARAHAN 

TANGKAPAN
Isu-Isu Kuasa Tangkapan Cara Tangkapan 

GELEDAH
Undang-undang Tindakan 

PENGGUNAAN GARI
Pendahuluan & Undang-Undang Kategori Orang Yang Boleh Digari Cara Menggunakan Gari

Mahkamah Tinggi perlu siasat pengaduan dan memerintahkan orang itu dibawa ke hadapan Mahkamah.TANGKAPAN ISU UTAMA HAK KEBEBASAN Perkara 5. (Kes-kes Habeas Corpus) (2) . Perlembagaan Persekutuan: (1) Tiada seseorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang Jika ditahan dengan menyalahi undang-undang.

) (4) Jika ditangkap dan tidak dilepaskan dalam masa 24 jam. . (Kes Ooi Ah Phua (1978) 2 MFJ FC ± memutuskan perlu mempertimbangkan tugas polis menyiasat kes keatas hak ini. (Kanun Prosidur Jenayah sek. hendaklah diberitahu dengan beberapa segera sebabsebab ia ditangkap dan untuk dibenarkan berunding dan dibela dengan seorang pengamal undang-undang yang dipilih olehnya. 117 tahanan lanjut siasatan polis ± 14 hari) (Kes-kes ISA. orang itu perlu dihadapkan ke seorang Majistret untuk ditahan lanjut.(3) Jika ditangkap. Akta Kediaman Terhad (tahanan 60 hari) dikecualikan.

AKIBAT MENAHAN TANPA SAH 1) 2) 3) 4) Boleh dianggap sebagai penahanan salah d/b sek 341 Kanun Keseksaan Pengurungan salah d/b sek 342 Kanun Keseksaan Menggunakan kekerasan Jenayah d/b sek 352 Kanun Keseksaan Tindakan sivil di Mahkamah .

KUASA-KUASA TANGKAPAN .

Bagi Negeri Sarawak semua undang-undang negeri ini adalah dibawah tajuk Ordinan sehingga kini. Kanu Prosidur Jenayah ± kesemuanya adalah Akta dan Parlimen membenarkan kedua-dua Akta ini dipanggil sebagai ³Kanun´. .JENIS UNDANG-UNDANG   Akta ± undang-undang diluluskan oleh Parlimen Ordinan ± undang-undang dibuat selepas Malayan Union (1946-1957). Enakmen ± undang-undang negeri termasuk negerinegeri Melayu sebelum kemerdekaan Kanun Keseksaan.

TANGKAPAN KUASA-KUASA TANGKAPAN Terkandung dalam Kanun Prosidur Jenayah Sek. Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Selangor 1995. 23 (a) Menangkap tanpa waran mana-mana orang yang melakukan kesalahan sesuatu undang-undang yang sedang berkuat kuasa. (b) Hanya kepada Pegawai Polis atau Penghulu Undang-undang lain yang memberi kuasanya sendiri kepada mana-mana pihak yang berkenaan. (a) Akta Pencegahan Rasuah 1997. .

(a) Kesalahan yang boleh ditangkap ertinya kes-kes dalam Jadual Pertama. Ruangan Ketiga KPJ seperti kes rogol. 44 KPJ (melarikan atau menyembunyikan diri dpd waran Mahkamah) Orang yang melakukan kesalahan terhadap harta orang lain dan beliau boleh ditangkap oleh empunya harta atau orang gajinya bagi tujuan mendapatkan nama dan tempat tinggal orang itu.TANGKAPAN ISU SEMASA Bolehkan orang awam bertindak menangkap penjenayah? S. (3) .27 KPJ: Memberi kuasa orang awam menangkap: (1) Orang yang melakukan kesalahan yang boleh ditangkap dan tidak boleh dijamin yang berlaku pada pandangannya. (2) Orang yang di proklamasi d/b sek. (b) Pada pandangannya ertinya ± PP v Sam Hon Choy [1995] 4 MLJ 21 ± ³In his view´ perlu diberi pentafsiran yang lebar dan termasuklah ³in his presence´. bunuh.

melainkan ia menyerahkan diri melalui percakapan ataupun tingkah lakunya. 15 Kanun Prosidur Jenayah (KPJ) memberi kuasa kepada Pegawai Polis atau orang lain untuk membuat tangkapan dengan cara: (1) Menyentuh atau mengurung badan orang yang hendak ditangkap. (2) Jika yang hendak ditangkap melawan dengan kekerasan. cuba lari daripada tangkapan.CARA MENANGKAP S. maka boleh menggunakan sebarang langkah yang perlu untuk melaksanakan tangkapan (3) Tidak ada hak menyebabkan kematian jika kesalahan bukan satu yang boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup .

21 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Selangor 1995 ± untuk dibawa ke balai polis berdekatan dan dihadapkan ke Mahkamah dalam tempoh 24 jam ataupun diberi jaminan) S. 27 KPJ Tangkapan orang awam ± diserah kepada balai polis berdekatan  . 25 KPJ Tangkapan oleh Penghulu ± diserah kepada balai polis berdekatan S. (Contoh: S.TINDAKAN SELEPAS TANGKAPAN Tindakan tertakluk kepada undang-undang yang memberi kuasa menangkap.

Terdapat lain-lain undang membenarkan tindakan seperti diatas tanpa waran jika kelewatan mendapatkan waran akan menjejaskan penangkapan. 16 KPJ (1) Kewajipan tuan punya premis di mana orang yang hendak ditangkap dipercayai telah masuk. . (2) Kuasa memecahkan mana-mana pintu luar/dalam atau tingkap jika tidak diberi kebenaran memasuki premis setelah dimaklumkan tujuannya. membenarkan dan memberi segala kemudahan untuk menjalankan penggeladahan kepada orang yang menjalankan waran tangkap.TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN  S.

19 KPJ (1) Orang yang ditangkap itu tidak tertakluk pada halangan yang lebih daripada yang difikirkan patut supaya menahan ia daripada melarikan diri. S. 18 KPJ Kuasa memecahkan mana-mana tempat untuk melepaskan dirinya sendiri atau mana-mana orang lain dalam premis yang hendak dilakukan penangkapan. .TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN  S. (2) Pemeriksaan seorang perempuan mestilah dilakukan oleh seorang perempuan lain dengan menitikberatkan kesopanan.

sakit. gila. tidak berupaya memberi maklumat yang memuaskan mengenai dirinya sendiri.TINDAKAN SEMASA TANGKAPAN S. 21 KPJ Kuasa merampas senjata yang merbahaya S. bolehlah ia diperiksa untuk menentukan nama dan tempat kediamannya.  . 22 KPJ Orang disebabkan mabuk. tersangat muda.

TAKE FIVE! .

berbeza pada setiap undang-undang berkuat kuasa. dengan atau tanpa waran. Kuasa geledah.GELEDAH TUJUAN Mencari sesuatu yang berkait dengan kesalahan yang sedang disiasat dan akan menjadi barang kes semasa perbicaraan untuk membuktikan sesuatu tuduhan. .

GELEDAH MENGGELEDAH DENGAN WARAN Peruntukan d/b S. dokumen atau membenarkan sesuatu pemeriksaan am bagi tujuan sesuatu penyiasatan. 59 KPJ ± Kuasa memecahkan pintu/tingkap luar atau dalam untuk melaksanakan waran jika mana-mana orang enggan memberi kerjasama/kebenaran masuk. 56 KPJ ± Majistret mempunyai kuasa mengeluarkan waran geledah tersebut dengan kuasa merampas barang kes dan untuk barang dirampas dihadapkan dengannya. S. 54 KPJ ± Geledah untuk mendapatkan harta benda. S. .

(Akibat tidak membuat senarai pemeriksaan ± buang kes) .GELEDAH TINDAKAN SELEPAS GELEDAH DENGAN WARAN Menandatangani dibelakang waran geledah tarikh. 64 KPJ ± Pegawai yang membuat penggeladahan perlu membuat satu senarai pemeriksaan dan untuk menyerahkan satu salinan kepada tuan punya premis di mana barang dirampas ataupun kepada tuan punya barang. S. masa dilaksanakan.

PENGGUNAAN GARI PENDAHULUAN TIADA UNDANG-UNDANG TERHADAP KEGUNAAN GARI POLIS MENGIKUTI PERATURAN-PERATURAN TERKANDUNG DALAM PERINTAH TETAP KETUA POLIS NEGARA .

223 Kanun Keseksaan untuk pegawai kerana cuai melepaskan orang tahanan. 15 kpj ± ³«pegawai polis atau orang lain (yang membuat tangkapan) boleh menggunakan sebarang langkah yang perlu melaksanakan tangkapan itu. 19 KPJ ± Ditegah menahan secara berlebih-lebihan) AKIBAT MELEPASKAN ORANG TAHANAN S. (Penjara dua tahun. 224 Kanun Keseksaan untuk orang tahanan yang melarikan diri. S.´ (Ingatan:S. denda ataupun kedua-duanya) .PENGGUNAAN GARI S.

PENGGUNAAN GARI PRINSIP KEGUNAAN GARI Kegunaan gari adalah untuk menentukan orang tahanan selamat ditahan dan digunakan apabila perlu sahaja. kesalahan orang tahanan sebelum membuat keputusan menggunakan gari. Pegawai bertanggungjawab untuk orang tahanan perlu menimbangkan segala keadaan termasuklah kategori orang tahanan. sikap orang tahanan. .

Selain daripada kategori yang telah dinyatakan.  . lain orang lelaki (dewasa) perlu digari. samada digari ataupun tidak. ianya perlu dijagai oleh eskot perempuan.PENGGUNAAN GARI KATEGORI TIDAK SEMESTINYA GARI (1) Orang tua dan uzur (2) Kecacatan yang tidak memberi peluang kepada orang tahanan melarikan diri (3) Juvana (dibawah 18 tahun) (4) Orang-orang yang terlibat dalam kes tidak serius atau kes sivil (5) Orang-orang yang tidak akan melarikan diri (6) Orang tahanan perempuan Bagi orang tahanan perempuan.

Bagi dua orang tahanan ± gari dihadapan diantara tangan kiri seorang tahanan dengan tangan kanan seorang lagi. Kunci gari perlu disimpan oleh penyelia eskot/lain anggota mengikuti.PENGGUNAAN GARI CARA MENGGUNAKAN GARI (1) Bagi setiap orang tahanan ± tangan kebelakang dan digari. (2) (3) .

PENGGUNAAN GARI PERJALANAN ORANG TAHANAN (1) Apabila berjalan kaki. Keadaan menggari tidak bertukar untuk dua orang tahanan. bagi seorang tahanan. Jika dalam motokar. orang tahanan perlu berjalan sedikit hadapan daripada eskot supaya eskot dapat memerhatikan gerak geri orang tahanan. (2) (3) . ianya digari di tangan kanan kepda tangan kiri eskot.

SESI SOAL JAWAB ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful