P. 1
KONSEP WACANA

KONSEP WACANA

4.83

|Views: 23,695|Likes:
Published by ♥ iNSaNe ♥

More info:

Published by: ♥ iNSaNe ♥ on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. ayat ini ialah ayat perintah. Oleh hal yang demikian. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Sehubungan dengan itu. . • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

1. TEMA . MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan.

. BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca.2.

GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan. Adakalanya. .3.

KOHESI . 4.DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik).

.5. TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.

6. bukanlah rekaan individu sematasemata. logik dan realistik. . ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan.

Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis. ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja. Contoh : Keluar! . TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel.7.

PENANDA WACANA .

PENANDA WACANA Bermaksud kata. . Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran.

seterusnya. sebagai hasilnya . demikian juga. selain itu. di samping itu. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. sebagai akibatnya. jadi.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. malah. tambahan pula. dengan demikian. bahkan. malahan. tambahan lagi. lagipun Sebab. dengan itu. Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu.

namun demikian. akan tetapi. dari segi. lama-kelamaan. berhubung dengan. kemudian. sementara itu. kini. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. dalam hal ini. bagaimanapun. walaupun. akhirnya . pada waktu yang sama. selaras dengan.Pertentangan Namun begitu. pada masa ini. sejajar dengan. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu.

contohnya . sebagai contoh. seperti juga.Tempat Disini. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. sesuai dengan. di sana. bersebelahan dengan. berhampiran dengan. serupa dengan. di samping. sebagaimana. sama juga dengan Contoh Misalnya.

maksudnya . kemudian. dengan kata lain Urutan Pertama. kedua.Pernyataan semula Yakni. hal ini bermaksud. hal ini bererti. selepas itu. hal ini membawa pengertian. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini.

sebagai penutup. pertamanya. mulanya. mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan. secara keseluruhannya. moga-moga. .Harapan Semoga. sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. sebagai permulaan. akhir kata. sebagai rumusan.

secara amnya. pendek kata. tidak dapat dinafikan .Singkatan Ringkasnya. sememangnya. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya. secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. sebenarnya.tentulah. Pastilah. jelaslah.

sekali peristiwa. arakian . Sebermula.Bahasa Klasik Hatta. kalakian. maka. alkisah. adapun. syahadan.

KEUTUHAN WACANA .

. iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain). dan wujudnya tautan atau kohesi. (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) .Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur.

Seterusnya. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. . leksikal. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik.

keseluruhan wacana.Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. . Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. situasi sesuatu wacana.

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman . Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

Contoh = Rakyat harus tekun bekerja.Hubungan syarat dan hasil. Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda . Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah.

maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. Akan tetapi. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. . intonasi. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut. dan nada suara. maka ayatnya ialah silaan.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. jika diucapkan dengan nada yang keras. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. ayat minimal duduk. Misalnya. CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. Antaranya termasuklah hentian. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. Tetapi.

Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. noktah bertindih. dan sebagainya. Dalam lisan.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. tanda petik. noktah. . Dalam tulisan. alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. Dalam hal ini. Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. koma bertitik.

dengan mengulang kata yang sama. Tampaknya dia memang gemar termenung”. CONTOH : ”Semalam dia termenung. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. .Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. Hari ini dia termenung lagi. Antara caranya termasuklah. pertama.

Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. . haruan. tilapia dan puyu”. Antaranya termasuklah keli. bercerai kita roboh”. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”. Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu.

Pelajar memberikan jawapan”.Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. . Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan. Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”.

5. . 3. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. penanda penggantian.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. elipsis dan penanda penghubung. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan.

Penanda Rujukan. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. . Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka. • Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk.

Penanda Penggantian. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. kata kerja (verbal). dan klausa. 5. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya. . Kami juga membeli sebuah”. 7.1. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). 3.

• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah. . Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”.

atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . frasa. (Sepatutnya. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong.) • • . • Elipsis melibatkan pengguguran kata. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. (Sepatutnya. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam. Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu.Elipsis.

dan ayat dengan ayat. . Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan. Dalam hal ini. klausa dengan klausa. 4. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia. i. frasa dengan frasa.Penanda Penghubung.

”cubateral”. dan sebagainya. ”you ni teruk la”. kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. dlam siri komedi tempatan. ”break no eat”. ”What la you ni”. ”I punya motor buat trouble”. .a) Sebagai contoh. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini.

perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. 4. • Dalam sesuatu wacana.MAKLUMAT 2. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. Untuk mengetahui hal ini. ayat yang berupa tautologi. • Oleh hal yang demikian. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. • Dalam wacana itu. Kucing itu sangat comel”.

maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. • Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”. Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. Selain itu. . iaitu dapat diterima akal. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. 4. 3. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”.

Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga. kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian. Oleh itu. • . Dalam hal ini. Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”.1.

Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”. Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning). • • • . Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”.1. iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik.

~TAMAT~ .

=%%= .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->