P. 1
KONSEP WACANA

KONSEP WACANA

4.83

|Views: 23,821|Likes:
Published by ♥ iNSaNe ♥

More info:

Published by: ♥ iNSaNe ♥ on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. Oleh hal yang demikian. . huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana. iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Sehubungan dengan itu. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. ayat ini ialah ayat perintah. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan.1. TEMA .

. BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca.2.

3. Adakalanya. . GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan.

KOHESI . 4.DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik).

. TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.5.

6. ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan. . logik dan realistik. bukanlah rekaan individu sematasemata.

TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel. Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis.7. Contoh : Keluar! . ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja.

PENANDA WACANA .

rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran.PENANDA WACANA Bermaksud kata. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. .

sebagai hasilnya . bahkan. Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu. tambahan pula. malah. di samping itu. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. lagipun Sebab. jadi. tambahan lagi. dengan demikian. selain itu. demikian juga. sebagai akibatnya.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. dengan itu. malahan. seterusnya.

kemudian. sejajar dengan. pada masa ini. bagaimanapun. pada waktu yang sama. dalam hal ini. selaras dengan. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu. sementara itu. lama-kelamaan. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. walaupun. dari segi. akhirnya . akan tetapi. berhubung dengan.Pertentangan Namun begitu. kini. namun demikian.

Tempat Disini. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. di sana. di samping. seperti juga. serupa dengan. sebagai contoh. contohnya . sesuai dengan. berhampiran dengan. sebagaimana. sama juga dengan Contoh Misalnya. bersebelahan dengan.

maksudnya . kedua. hal ini bermaksud. dengan kata lain Urutan Pertama. kemudian. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini. selepas itu.Pernyataan semula Yakni. hal ini membawa pengertian. hal ini bererti.

mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan. sebagai rumusan. sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. pertamanya. . sebagai penutup.Harapan Semoga. secara keseluruhannya. mulanya. akhir kata. sebagai permulaan. moga-moga.

tidak dapat dinafikan . sebenarnya.Singkatan Ringkasnya. Pastilah. secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya.tentulah. pendek kata. secara amnya. sememangnya. jelaslah.

Sebermula. syahadan. arakian . adapun. kalakian. alkisah.Bahasa Klasik Hatta. sekali peristiwa. maka.

KEUTUHAN WACANA .

iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) . Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. dan wujudnya tautan atau kohesi. . (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain).Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur.

Seterusnya. . leksikal. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana.

keseluruhan wacana. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. situasi sesuatu wacana.Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. .

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman . Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda . Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah. Contoh = Rakyat harus tekun bekerja.Hubungan syarat dan hasil.

CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. ayat minimal duduk. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. Misalnya. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut. Tetapi. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. Akan tetapi. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. maka ayatnya ialah silaan.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. . Antaranya termasuklah hentian. dan nada suara. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. intonasi. jika diucapkan dengan nada yang keras. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza.

Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. Dalam lisan. Dalam tulisan. noktah. . Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. koma bertitik. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana. alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. dan sebagainya. Dalam hal ini. tanda petik. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. noktah bertindih.

Tampaknya dia memang gemar termenung”. Hari ini dia termenung lagi. pertama. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. CONTOH : ”Semalam dia termenung.Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. . dengan mengulang kata yang sama. Antara caranya termasuklah.

bercerai kita roboh”.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. Antaranya termasuklah keli. Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. tilapia dan puyu”. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”. . haruan.

.Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan. Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”. Pelajar memberikan jawapan”.

Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. elipsis dan penanda penghubung. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. 5.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. . 3. penanda penggantian.

Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. • Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. . : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka.Penanda Rujukan.

Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya.1. 3. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. . Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. dan klausa. 5. Kami juga membeli sebuah”. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. Penanda Penggantian. 7. kata kerja (verbal).

. Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”.• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah.

iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan. (Sepatutnya. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong. • Elipsis melibatkan pengguguran kata. Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu. atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu. (Sepatutnya. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam.) • • . frasa. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam.Elipsis. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya .

Penanda Penghubung. i. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia. dan ayat dengan ayat. 4. klausa dengan klausa. Dalam hal ini. Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan. . frasa dengan frasa. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata.

. ”you ni teruk la”. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini. ”I punya motor buat trouble”. ”What la you ni”.a) Sebagai contoh. ”cubateral”. kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. dlam siri komedi tempatan. dan sebagainya. ”break no eat”.

frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu. 4. Untuk mengetahui hal ini.MAKLUMAT 2. • Dalam wacana itu. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. Kucing itu sangat comel”. • Oleh hal yang demikian. • Dalam sesuatu wacana. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . ayat yang berupa tautologi.

• Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. 4. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. . iaitu dapat diterima akal. 3. Selain itu. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”.

kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap. • . Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. Oleh itu. Dalam hal ini. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian.1. Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”.

iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik. Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning). Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”. • • • . Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”.1.

~TAMAT~ .

=%%= .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->