PERANCANGAN STRATEGI KOKURIKULUM

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan

, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. VISI Sekolah Rendah Agama Amalin Ai¶syah Puteri adalah menjadi sekolah berkesan menjelang 2010 MISI Memastikan penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kokurikulum.

1.0 PENDAHULUAN Sekolah Rendah Agama Amalin A¶isyah Puteri merupakan sebuah Sekolah Rendah Agama Bantuan Penuh Kerajaan yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan kerohanian, akademik anak ± anak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto, kognitif dan afektif. Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Sekolah untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.

minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Negara .4 Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah. jasmani. Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.2 Meningkatkan minat.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan Melahirkan insan yang beriman.0 MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum . logik. Sekolah Rendah Agama Amalin A¶isyah Putri adalah dengan matlamat untuk: 2. 2.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri. disamping mempunyai ciri-ciri intelek. 2. Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin A¶isyah Putri adalah bertujuan untuk :3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 3. berdisiplin jujur dan bersih. masyarakat dan negara. 2. taat setia.0 OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social. beradab.2. sekolah. bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan Pendidikan . bertanggungjawab . berdikari dan berimaginatif. 3. Perancangan Strategik Kokurikulum. 3. 3.

5 Kewangan 4.0 PEMANTAUAN 4.2.4 Perjalanan Aktiviti Kokurikulum 4.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Setiausaha Sukan & Permainan.7 Perlembagaan/ Peraturan 4.suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat 4.2.1 Kehadiran/Keahlian 4.2.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:4.2.8 Disiplin dan Keselamatan 4.6 Matlamat / Objektif 4.2. pelajar dengan guru dan kakitangan. 4.2.3 Kemudahan dan Peralatan 4.2.2.9 Tenaga Luar .2 Penyertaan/ Penglibatan 4.2.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. Setiausaha Persatuan & Kelab dan Setiausaha Pasukan Beruniform.

Masalah pengangkutan. W5 .Murid sekolah menganggap aktiviti dalam kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan . perlu berhantar dan berjemput oleh ibubapa.Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru W3 .Murid perempuan yang bersikap manja.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat S10 .Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah W6 .Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum W2 . W4 . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan KEKUATAN (STRENGTH ± S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 100% guru dan staf mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan b.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT-UNIT KOKURIKULUM a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform c. tidak lasak dan kurang bersedia menjalani latihan yang itensif berbentuk fizikal. komited dan terlatih Kemudahan yang terdapat di sekolah baik seperti makmal.Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan KELEMAHAN (WEAKNESS ± W) W1 . 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan Pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah Sekolah satu sesi Tiada kes disiplin dan salah laku kurang Sebahagian guru mempunyai pengalaman. makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang dijalankan S9 . murid tinggal berjauhan dari sekolah.Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang W7 .

JPN dan PPD Sumbangan daripada wakil rakyat ANCAMAN (THREATS ± T) T1 T2 T3 T4 T5 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan dalam aktiviti kelab dan persatuan Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Sumbangan dan bantuan kewangan terhad Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.W8 W9 W10 W11 - Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan PELUANG (OPPORTUNITIES ± O) O1 O2 O3 O4 Kawasan sekolah yang luas dan baru Hubungan yang baik dengan PIBG Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful