BAB ANALISIS VOLUM UNTUNG 1.

Pengenalan: Definasi Analisis kos volum untung ialah satu kaedah atau alat yang digunakan dalam perakaunan pengurusan untuk membantu pihak pengurusan membuat keputusan jangka pendek. CIMA mendefinasikan analisis kos volum untung sebagai satu kaedah yang sistematik dalam menerangkan hubungan antara perubahan volum (output) dengan perubahan jumlah jualan, perbelanjaan dan untung. Analisis kos volum untung juga dikenali sebagai analisi pulang modal. 2. Analisis Kos Volum Untung 1. Tujuannya adalah untuk perancangan dan membuat keputusan. Ia melibatkan pemilihan satu alternatif daripada beberapa alternatif yang ada. 2. Analisis titik pulang modal merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengkaji perhubungan antara kos, volum dan untung. 3. Ia menunjukkan kesan setiap perubahan polisi terhadap harga jualan dan strategi yang dipilih 4. Tabiat kos terhadap volum pengeluaran melibatkan :(a) Kos Tetap – yang tidak dipengaruhi oleh volum pengeluaran (b) Kos Berubah – kos yang berubah mengikut volum pengeluaran 5. Konsep analisis volum untung adalah penting kepada pihak pengurusan kerana ia menunjukkan volum minimum yang hendak dikeluarkan oleh syarikat tanpa mengalami sebarang kerugian. 6. Kos pengeluaran mestilah dipecah kepada komponen tetap dan berubah dengan menggunakan kaedah:(a) Kaedah titik tinggi – rendah (b) Kaedah graf ( c) Kaedah persamaan 7. Andaian-andaian titik pulang modal adalah seperti berikut:(a) Semua kos dibahagi kepada 2 komponen iaitu kos tetap dan berubah. (b) Kos tetap tidak berubah pada semua tingkat pengaluaran (c ) Kos berubah seunit pengeluaran adalah malar untuk semua tingkat keluaran. (d) Harga jualan tidak berubah pada semua tingkat keluaran. (e) Semua volum yang dikeluarkan dapat dijual sepenuhnya (f) Tidak dipengaruhi oleh trend dan musim 8. Penghadan titik pulang modal :(a) Kos berubah dan kos tetap sukar untuk diasingkan (b) Hanya benar bag julat(jarak pengeluaran) yang relevan sahaja . (c) Hanya sesuai untuk satu keluaran. (d) Hanya sesuai untuk jangka masa pendek (e) Tiada peristiwa luar biasa berlaku

1

000. Kaedah Analisis Kos Volum Untung Kaedah 1. Kaedah ini boleh digunakan apabila kaedah pengekosan marginal digunakan dalam penyediaan penyata untung rugi.000 unit.3. Kos berubah seunit ialah RM0. Margin sumbangan (Caruman)= Hasil jualan – Jumlah kos berubah atau Margin sumbangan (caruman) = Untung bersih+ Jumlah kos tetap Pengiraan Titik Pulang Modal (TPM) TPM(dalam unit) = TPM(dalam RM) = Kos Tetap________________________ Margin sumbangan (Caruman) seunit Kos Tetap____ Hasil jualan Margin Caruman = Harga jualan seunit – Kos berubah seunit 2 . sebuah syarikat pengeluar jenama produk BB menjangka untung sebanyak RM50.Persamaan matematik:Untung bersih = Hasil jualan – Jumlah Kos Contoh: 1 Syarikat Cahaya Gemilang. Penyelesaian: Keputusan syarikat: Kaedah 2: Margin Sumbangan Kaedah Margin sumbangan juga boleh digunakan untuk mengatasi masalah pengurusan dalam analisis kos volum untung.000 akan diperoleh pada suku tahun hadapan. Tentukan harga jualan yang perlu diletakkan bagi memperoleh tahap untung yang dijangkakan. volum pengeluaran dan jualan yang dijangka untuk suku tahun akan datang ialah 60.50. Jumlah kos tetap pada suku tahun hadapan ialah RM40.

50 seunit.00 Kos tetap setahun : Gaji RM50. Ia penting dalam perancangan dan membuat keputusan kerana menunjukkan kesan setiap volum pengeluaran terhadap untung perniagaan.000 Kirakan :(1) Titik pulang modal bagi tahun akan datang (2) Untung atau rugi jika unit yang dijual sebanyak 20.00 Kos berubah seunit : Bahan langsung RM7. jangkaan jualan dan margin keselamatan juga dapat ditentukan daripada titik pulang modal.000 Sewa RM10.000 Insurans RM15.Caruman merujuk kepada hasil jualan dan jumlah kos berubah.00 Overhed RM2. Jangkaan volum jualan (dalam unit) = Jumlah kos tetap + Jangkaan untung Margin sumbangan seunit Jangkaan volum jualan (dalam RM) = Jangkaan volum jualan (unit) X Harga jualan seunit Margin keselamatan (unit) = Unit jualan dijangkakan – TPM (unit) Margin keselamatan (RM) = Nilai jualan – TPM ( RM) 3 . Maklumat berikut merupakan anggaran yang telah dibuat:Harga jualan seunit RM20. Selain itu. Untung = Jualan – Jumlah kos Jumlah kos = Kos tetap + Kos Berubah Titik pulang modal dapat diturunkan dengan cara:(a) Meningkatkan harga jualan (b) Menurunkan kos berubah (c) Menurunkan kos tetap (d) Menurunkan jumlah kos Titik pulang modal meningkat apabila:(a) Mengurangkan harga jualan (b) Menaikkan kos berubah (c) Menaikkan kos tetap (d) Menaikkan jumlah kos Contoh 2:Syarikat ingin merancang aktivitinya untuk tahun akan dating.000 unit (3) Jika overhed berubah meningkat RM0. dapatkan TPM baru dan unit dan RM. (4) Berapakah unit yang perlu dijual untuk mendapatkan untung RM50.00 Buruh langsung RM3.000 setahun.

000 180.100.000 200. Encik Ali sebagai pengerusi mengalu-alukan cadangan dan idea untuk memperbaiki kedudukan kewangan syarikat. c) Meningkatkan harga jualan sebanyak 10% dan mengurangkan volum jualan dan jumlah kos tetap sebanyak 5 % dan 6 % masing-masing.Contoh 3: Penyata Untung Rugi Syarikat Jentayu bagi tahun berakhir 30 Jun 2002 ditunjukkan di bawah: Syarikat Jentayu Penyata Untung Rugi bagi tahun Berakhir 30 Jun 2002 Hasil jualan (50 000 unit) Kos bahan langsung Kos buruh langsung Overhed keluaran berubah Overhed keluaran tetap Belanja pentadbiran tetap Belanja jualan tetap Jumlah kos Rugi Bersih RM1. Nasihatkan pengerusi lembaga pengarah mengenai cadangan paling baik yang boleh diterima pakai oleh syarikat.000 (RM 100.000 50. Kos keluaran pula dijangka akan turun sebanyak RM15. Tindakan ini akan meningkatkan volum jualan sebanyak 30% b) Meningkatkan kadar buruh sejam daripada RM4 kepada RM5 sejam untuk meningkatkan pengeluaran. Kenaikan kadar buruh ini dapat meningkatkan pengeluaran dan jualan sebanyak 20%. Antara cadangan yang telah diberi adalah seperti berikut:a) Mengurangkan harga jualan sebanyak 10%. Penyelesaian: a) Harga jualan seunit semasa = = Kos berubah seunit semasa: Kos bahan langsung (____________________________) = Kos buruh langsung (____________________________) = Overhed keluaran (____________________________) = Harga jualan seunit dicadangkan = = Volum jualan dicadangkan = = 4 .000 200.000 RM350.000) Semasa mesyuarat pengurusan.000 1. lembaga pengarah telah membincangkan keadaan kedudukan kewangan syarikat bagi tahun berakhir Jun 2002.000.000.000 120.

Untung/(Rugi) bersih = {(RM18-RM12) X 65.__________________ = = Keputusan: b) Kos berubah seunit dicadangkan = = Volum pengeluaran dan jualan dicadandkan = = Jumlah kos tetap dicadangkan = = Maka. Maka.000 unit} . Untung/(Rugi) bersih Rugi bersih Keputusan: d) Harga jualan seunit dicadangakan Volum jualan dicadangkan Jumlah kos tetap dicadangkan Maka. Untung/(Rugi) bersih Untung bersih Keputusan: = = = = = = = = = = = = 5 .Maka.

Titik di mana syarikata atau perniagaan tidak mendapat untung atau rugi atau titik pulang modal. iaitu tahap volum jualan yang dibenarkan jatuh sebelum rugi diperoleh. Lengkapkan lakaran graf di bawah. Rajah: Carta pulang modal dan penentuan margin keselematan 6 . Margin Keselamatan Margin keselamatan merujuk kepada tahap di mana syarikat boleh membenarkan jualannya jatuh atau berkurangan. Graf yang dihasilkan melalui kaedah ini ialah carta pulang modal. carta margin sumbangan dan varta volum untung. a) Carta pulang modal Menentukan tahap operasi dan aktiviti di mana syarikat atau perniagaan tidak akan memperoleh untung atau rugi.Kaedah 3: Lakaran Graf Kaedah lakaran graf merupakan satu lagi pendekatan yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk melakukan analisis kos volum untung.

Berikut ialah kos yang akan dilibatkan: Kos prima seunit Kos tidak langsung perkilangan Belanja jualan Belanja pengedaran Belanja pentadbiran RM 4 200. Maklumat yang berkaitan dengan pengeluaran produk TIP ditunjukkan di bawah:Kos bahan langsung seunit Kos buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap seunit Untung seunit Harga jualan seunit RM 100 50 30 40 30 250 Sediakan carta margin sumbangan tunjukan secara jelas TPM dan margin keselamatan.000) 150. Perubahan Elemen Dalam Analisis Kos Volum Untung Analisis ini bertujuan untuk menilai kesan perubahan harga jualan.000 unit setahun.000 (termasuk belanja berubah sebanyak RM40. keputusan yang patut diambil setiap situasi tersebut akan diberikan Situasi 1: Perubahan dalam kos tetap dan volum jualan Pengurus jualan berpendapat jika belanja pengiklanan ditingkatkan sebanyak RM200.000) 80. Adakah perubahan ini patut dibuat? 7 . pengurus jualan menjangka kemerosotan dalam kualiti komponen yang dihasilkan akan mengurangkan jualan kepada 340. Produk ini dijual pada harga RM10 seunit. perubahan elemen dalam analisis kos volum untung dalam pelbagai situasi yang berlainan akan ditunjukkan. Contoh 5: Syarikat Berkat Sdn Bhd mengeluarkan dan menjual satu produk berjenama Bijak. kos tetap dan kos berubah terhadap untung.Contoh 4: Syarikat Bintang Bhd mengeluar dan menjual satu keluaran berjenama TIP. 4.000 jualan akan bertambah sebanyak RM600.000 (termasuk kos berubah sebanyak RM50. Selain itu.000) 120.35 seunit. Patutkah strategi ini diteruskan? Penyelesaian: Keputusan syarikat: Situasi 2: Syarikat bercadang untuk menggunakan komponen yang dapat mengurangkan kos pengeluaran produknya. Jualan syarikat berjumlah RM5 juta (Kapasiti pengeluaran normal) bagi tahun berakhir 31 Disember 2003.000 seunit. Tindakan ini dapat menjimatkan kos berubah sebanyak RM0.000 Berdasarkan contoh di atas.000 (termasuk belanja berubah sebanyak RM60. Walau bagaimanapun. Syarikat membelanjawankan jumlah keluaran dan jualan pada tahap 20.000.

Setiap bilik boleh menempatkan 2 orang . Kos tetap syarikat sebulan ialah RM30. harga jualan dan volum jualan Pihak pengurusan Syarikat bercadang untuk mengurangkan harga jualan sebanyak RM0. Margin sumbangan untuk semalam bagi setiap bilik (tidak termasuk makan malam) TPM (bilangan bilik) untuk seminggu (tidak termasuk makan malam) Bilangan bilik yang diperlukan untuk mendapat keuntungan sebanyak RM30. syarikat menjangkakan semua biliknya akan dihuni penuh untuk tempoh seminggu. Semua pelanggannya juga dijangka akan makan malam di restorannya. kos perkhidmatan dan kos utiliti. Kadar bilik untuk setiap orang ialah RM100 untuk semalam termasuk sarapan pagi.000. Pada masa yang sama. Kos marginal syarikat bagi setiap bilik ialah RM40. Contoh 6: Blue Resort Sdn Bhd. Kos berubah bagi setiap pelanggan di restoran ialah RM10 bersih.80 supaya volum jualan dapat ditingkatkan.000. Adakah perubahan-perubahan ini patut dibuat? Penyelesaian: Keputusan syarikat: 5. Dikehendaki kira: a) b) c) d) Untung bersih yang akan dijangka diperoleh semasa musin perayaan selama seminggu.000 seminggu (termasuk makan malam untuk pelanggan) Penyelesaian: 8 . kos pengiklanan bertambah sebanyak RM400. Blue Resort juga menyediakan makan malam untuk tetamunya di Restoran Mesra pada kadar bersih RM20 seorang. Untuk musim perayaan yang akan datang. Kos berubah ini termasuk kos makanan. Analisis kos volum untung digunakan oleh industri perkhidmatan untuk meramal jualan perkhidmatan yang ditawarkan dan menentukan untung bagi sesuatu perkhidmatan yang ditawarkan. Analisis Kos Volum Untung Untuk Industri Perkhidmatan Analisis kos volum untung juga boleh diguna pakai dalam industri perkhidmatan.Penyelesaian: Keputusan syarikat: Situasi 3: Perubahan dalam kos tetap. pihak pengurusan menjangka volum jualan dapat ditingkatkan sebanyak 60%. Mempunyai 30 bilik penginapan. Jika kedua-dua elemen ini (kos tetap dan harga jualan) berubah.

40 seunit. Kirakan:(a) Kos tetap syarikat. Jika belanja pengiklanan meningkat sebanyak RM200.Soalan pengukuhan Syarikat Cemerlang Sdn Bhd mengeluar dan menjual satu produk baja berjenama PREMIUM.000.000. TPM dalam unit dan RM ii.000) 180. 9 . Margin Keselamatan dalam unit iii.000 (termasuk kos berubah RM60.000 bagi tahun 2006 (e) Jika dalam tahun 2006 sebanyak 112.80 sebeg dan belanja pengiklanan bertambah sebanyak RM500. berapakah volum jualan (dalam beg) yang dapat ditingkatkan? c) Kira harga jualan sebeg yang baru jika Syarikat ingin meningkatkan keuntungannya sebanyak RM600. selesaikan setiap situasi di bawah secara berasingan i.000 Dikehendaki: a) Dengan menggunakan formula yang sesuai.000 unit Kos RM177.500 RM188. Jika harga jualan dikurangkan sebanyak RM1.500 RM230. berapakah jumlah jualan yang akan diperoleh (dalam beg)? ii. Topik : Analisis Kos Volum Untung 1. Untung atau rugi perniagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003 b) Berdasarkan maklumat asal.000) 280. jumlah keuntungan yang akan diperoleh? iii.000 pada tahun hadapan.000 (termasuk kos berubah sebanyak RM100.000 unit dijual. adakah syarikat mendapat untung atau rugi. (b) Kos berubah seunit bagi tahun 2005 (c) Titik pulang modal dalam unit dan ringgit bagi kedua-dua tahun (d) Berapakan unit yang patut dijual untuk mendapatkan untung sebanyak RM45.000 Hasil Jualan RM212. Jualan Syarikat berjumlah RM8 juta (kapasiti pengeluaran normal) bagi tahun berakhir 31 Disember 2003.00 seunit pada tahun 2006. Kos berubah seunit dijangka akan meningkat RM2. Produk ini dijual pada harga RM20 sebeg.000 Harga jualan seunit dan kos tetap adalah malar untuk tempoh 2 tahun. Berikut adalah butir-butir berhubung dengan operasi pengeluaran pen bagi sebuah syarikat untuk 2 tahun yang lepas Tahun 2005 2006 Volum 85. Jika pihak pengurusan Syarikat bercadang untuk mengurangkan kos berubah sebanyak RM0. Berikut ialah kos yang dilibatkan untuk mengeluarkan produk tersebut: Kos prima sebeg Kos tidak langsung pengeluaran Belanja jualan dan pengedaran Belanja pentadbiran RM 300.000 unit 92. kira i.

00.000 sebulan. Perubahan teknologi itu akan dapat mengurangkan kos bahan mentah sebanyak 25%. Jelaskan konsep dan kepentingan margin keselamatan. Hitung nisbah margin keselamatan dan jelaskan jawapan anda. Sediakan penyata pendapatan Syarikat Ansori Sdn Bhd berasaskan kaedah margin sumbangan bagi bulan Jun untuk jualan sebanyak 450.5juta.50 Jumlah kos 900. Hitung unit jualan pada titik pulang modal bagi syarikat Madelina Bhd iii.250 unit tahun berikutnya dan pengeluaran dibelanjawankan pada tingkat yang sama. Dikehendaki: a) i. ii. RM Buruh langsung 270. b) Purata jualan bulanan Syarikat Ansori Sdn Bhd ialah 450. iv. Sediakan penyata pendapatan pro-forma bagi Sykt Madelina Bhd mengikut pengekosan sut. Sebanyak 70% daripada belaja berubah ini ialah kos barang dijual. 10 .000 botol jus kelubi. berapakan keuntungannya.00 Kos tetap setahun sykt itu telah RM9.900. Hitung bilangan jus kelubi yang mesti dijual oleh Syarikat Ansori Sdn Bhd bagi setiap bulan untuk mencapai TPM.000 botol jus kelubi. Syarikat Ansori Sdn Bhd ialah sebuah syarikat yang mengeluarkan jus kelubi. iii.50 Kos pemasaran 112.20 sebotol. i.00 Bahan langsung 360.(f) Jika syarikat bercadang memberi satu hadiah percuma dalam tahun 2006 yang berharga RM0. b. Belanja tetap bulanan syarikat itu ialah RM432.00 Overhed kilang 157. Hitung jumlah hasil yang mesti diperoleh daripada jualan jus kelubi untuk memperoleh pendapatan bersih operasi sebanyak RM60. ii.00. Yang berikut ialah kos-kos berubah yang terlibat dalam pengeluaran dan penjualan barang itu. Jus Kelubi tersebut dijual dengan harga RM3. Harga dan kuantiti jualan dijangka tidak berubah. 3. jelaskan sama ada syarikat Madelina Berhad patut bertukar kepada teknologi baru atau tidak.10 bagi setiap pembelian. volum jualan meningkat 5% bagi tahun 2007 berbanding 2006. Hitung peratusan margin caruman bagi syarikat Madelina Berhad ii. Hitung volum dalam unit jualan tahunan yang diperlukan oleh sykt Madelina Bhd untuk memperolehi pendapatan bersih sebelum cukai sebanyak RM1. Syakt itu meramalkan jualan sebanyak 32.000.000 dan belanja berubah bagi setiap botol jus kelubi yang dikeluarkan ialah RM2. Hitung peratusan margin keselamatan bagi syakt Madelina Bhd iv. Hitung titik pulang modal dalam uniy bagi syarikat Madelina Berhad iii. Berdasarkan jawapan anda pada a) dan b) di atas. hitungkan keuntungannya.350 seunit. (g) Jika harga jualan diturunkan 10%. Syarikat Madelina Berhad baru sahaja mengetahui satu perubahan besar dalam teknologi pengeluaran yang akan meningkatkan kos tetap setahun sebanyak 10% dan meningkatkan kos buruh langsung sebanyak 20%. 2. Dikehendaki: a) i. Syarikat Madelina Bhd mengeluarkan sejenis barang elektronik yang dijual dengan harga RM1.50 Kos pengeluaran 787.

a. Kira harga jualan baru untuk mempastikan syarikat memperolehi untung bersih sebanyak RM30. ii. Kira berapa unit bateri yang perlu dijual setiap tahun supaya syarikat mencapai titik pulang modal.000 botol dengan menurunkan harga jualan daripada RM3.000 botol kepada 800.000 setahun Untuk tahun 2003.000 unit. 4.20 7.000 setahun manakala jumlah gaji tahunan staf dibahagian pentadbiran ialah RM22. Susutnilai mesin dan peralatan X-ray ialah RM15. Kos mencuci sekeping filem X-ray ialah RM2. pihak pengurusan syarikat bercadang untuk meningkatkan kempen promosi produknya yang dianggap berkualiti tinggi dengan menambah kos iklan sebanyak RM50.c. Ini akan melibatkan peningkatan kos tetap sebanyak 40% dan kos berubah sebanyak 10%. v. Jelaskan sama ada tindakan ini wajar dilaksanakan oleh syarikat. Caj nagi setiap kali perkhidmatan X-ray diberikan ialah RM25. syarikat telah menjual 25.000 4. unit jualan dapat ditingkatkan kepada 30. Permintaan untuk perkhimatan X-Ray ialah 7500 kali setahun Dikehendaki: a.00 sebotol.000. Untuk memenuhi perkhidmatan pelanggan yang meningkat. Syakt Makmal Jaya Sdn Bhd menawarkan beberapa perkhidmatan kesihatan untuk pusat dan klinik perubatan swasta tempatan. Syarikat Ansori Sdn Bhd menjangka dapat meningkatkan kuantiti jualan bulanan daripada 450. Kos satu filem X-ray ialah RM5 6.50.000 unit bateri. 3. 5.20 sebotol kepada RM3. Kira berapa unit bateri yang perlu dijual pada tahun 2004 supaya syarikat memperoleh untung bersih yang sama banyak seperti tahun 2003. Kira berapa unit bateri yang perlu dijual setiap tahun supaya syarikat memperolehi untung sebanyak 20% daripada jualan? iv. Hitung bilangan kali perkhidmatan X-ray yang perlu ditawarkan oleh jabatan perkhidmatan X-ray untuk mencapai TPM 11 . i.400 seorang. Kira berapa untung bersih yang diperoleh untuk tahun 2003 iii.000 setahun . Satu daripada perkhidmatan yang kerap diminta oleh pelnaggannya ialah perkhimatan X-ray. satu jabatan khas perlu diwujudkan. Jumlah upah buruh am ialah RM8. Dua orang pakar radiology menerima gaji tahunan sebanyak RM26.000. Maklumat-maklumat kewangan berikut diperoleh daripada operasi syarikat: Harga Jualan RM100 Kos-kos: Perkilangan berbuah RM45 Penjualan dan pentadbiran berubah RM25 Perkilangan tetap RM300. Pihak pengurusan percaya bahawa dengan kualiti produk yang bertambah baik dan disertakan dengan pertambahan promosi sebanyak RM50.000. Wira Jaya Enterprise ialah pengeluar dan penjual bateri kereta berjenama X.000 setahun Penjualan dan pentadbiran tetap RM200. Akauntan syarikat telah menyediakan data dan maklumat yang berkut untuk membina sebuah jabatan khas bagi perkhidmatan X-ray. Syarikat merancang untuk memperbaiki lagi kualiti bateri yang dikeluarkan pada tahun 2004. Kos lain yang berkaitan bagi setiap kali perkhidmatan X-ray diberikan dianggarkan RM2. Rancangan ini memerlukan pertambahan kos berubah sebanyak RM10 seunit. 5. Untuk tahun 2004. Jawab soalan-soalan berikut secara berasingan antara satu dengan yang lain.50 8.

kos tetap dan kos campuran.000) 800. Hitung jumlah naskah novel yang patut dijual oleh Penerbitan Suria Bhd untuk mendapat untung sebanyak RM18. Syarikat Persama Berhad mengeluarkan sejenis bateri kereta yang dijual pada harga RM120 seunit. e.000) Dikehendaki: a) i. Kos pemasaran tetap dinaikkan sebanyak RM100. 12 . Penerbitan Suria Bhd sedang mempertimbangkan cadangan untuk menerbitkan sebuah novel yang ditulis oleh seorang Sasterawan Nasional. Syakt Makmal Jaya mensasarkan untung minimum sebelum cukai sebanyka RM15.000 dari jabatan perkhimatan X-ray ini. Harga jualan senaskah novel ialah RM30. Harga jualan dikurangkan sebanyak 5% dan volum jualan meningkat sebanyak 10%.000 dan volum jualan meningkat sebanyak 5%. Dengan mengandaikan bahawa caj pwerkhidamatan X-ray yang dikenakan kepada pelanggan telah dinaikan kepada RM30. Kos pengeluaran dan jualan Bahan mentah (seunit) Kos buruh langsung (seunit) Overhed pengeluaran Kos pemasaran Kos pengeluaran Kos pentadbiran RM 20 16 1.000) 400. Kos barubah pengeluaran dan pemasaran pula ialah RM8 bagi setiap naskah novel yang dijual. Jika permintaan bagi perkhidmatan X-ray jatuh sebanyak 30% apakah kesannya kepada untung yang akan diperoleh? c. Pekerja separuh masa akan dibayar ¼ daripda gaji tahunan seorang yang bekerja sepenuh masa. Jelaskan perbezaan antara kos berubah.b.000. ii. Akauntan syakt mencadangkan agar seorang sahaja pakar radiology bekerja sepenuh masa.000 (termasuk 5% komisen atas jualan) 600. 7. 6.000 dan kos berubah percetakan dan pemasaran meningkat 15% daripada kos berubah sekarang. Pada tahap pengeluaran normal. Kos tetap pengeluaran dan pemasaran novel tersebut ialah RM50. Hitung bilangan perkhidmatan X-Ray yang perlu ditawarkan untuk mencapai TPM. Lakar keluk kos berubah. f. iaitu pada 75% keupayaan pengeluaran syarikat. manakala seorang lagi hanya bekerja separuh masa. jualan syarikat ialah RM6. kos tetap dan kos campuran.000 dan royalti pada kadar 15% atas jualan setiap naskah novel. Hitung bilangan perkhidmatan X-ray yang perlu ditawarkan untuk mencapai sasaran tersebut? d. Kos-kos ini tidak meliputi bayaran imbuhan kepada pengarang sebanyak RM10. Jika bayaran imbuhan kepada pengarang bertambah sebanyak RM13. Hitung margin keselamatan dan jumlah untung pada tahap pengeluaran normal ii.200.000 (termasuk kos berubah RM150.000 4.000 (termasuk kos berubah RM90.000 (termasuk overhed berubah RM300. Hitung jumlah naskah novel yang patut dijual oleh Penerbitan Suria Bhd untuk mencapai TPM 2.000. hitung untung bagi jabatan perkhidmatan x-ray berdasarkan cadangan pada (d). hitung TPM dalam RM yang baru.000 setahun. 3. Lakar graf kos volum untung berlabel untuk menunjukkan TPM pada (i) di atas. Lakar graf untuk menunjukkan margin keselamatan dan jumlah untung pada tahap pengeluaran normal b) Hitung perubahan untung sekiranya salah satu perkara berikut berlaku i. Dikehendaki: 1.

000 RM35. b) Hitung beza untung antara dua pendekatan dalam (a) dan berikan sebab bagi perbezaan itu. Firma menggunakan satu asas overhed tetap kilang untuk kesemua keluarannya yang diperuntukkan dengan kadar pratentu RM1.____________________________________ 3. e) Jika jualan dinaikkan sebanyak RM0.000 unit 95.60 seunit untuk tahun perakaunan yang akan datang dan volum jualan dijangka jatuh sebanyak 15%. Yang berikut ialah data tentang salah satu set bekas plastik bagi tahun berakhir 30 Jun 2005. Jelaskan konsep dan kepentingan margin keselamatan .____________________________________ 2.000 RM50. Nyatakan dua faktor kualitatif untuk menyokong jawapan anda pada (c) (i) (1999) 1.60 seunit RM0.50 seunit 50. Harga jualan Bahan langsung Buruh langsung Jam buruh Pengeluaran Jualan Kos berubah: Overhed kilang Jualan dan edaran Kos tetap: Overhed kilang Jualan dan edaran RM5.65 seunit RM2.000 RM30.____________________________________ ii. Overhed tetap dibelanjawankan sama dengan overhed tetap sebenar. Firma Plastik Indah mengeluarkan beberapa set bekas plastik yang sesuai digunakan dengan ketuhar mikrogelombang. i) Hitung beza untung yang diperoleh ii) Hitung volum jualan baru supaya untung yang diperoleh tidak berubah Soalan-soalan lazim bahagian teori.00 sejam buruh langsung. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 13 . Jelaskan sama ada margin keselamatan sama dengan margin sumbangan.000 jam 100.000 Dikehendaki: a) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2005 untuk firma Plastik Indah mengikut pendekatan pengekosan marginal dan pendekatan serapan.7.____________________________________ 4.000 unit RM20. c) Hitung margin sumbangan seunit dan tentukan titik pulang modal dalam unit jualan d) Hitung margin keselamatan firma itu (dalam RM).

__________________________________________________________________________ 14 .________________________________________________________ iv._________________________________________________________________________________ 4.________________________________________________________ 3. Lakar graf untuk menunjukkan margin keselamatan dan jumlah untung pada tahap pengeluaran normal (2005) vii.iii._________________________________________________________________________________ 3. Lakar graf kos volum untung bersih untuk menunjukkan titik pulang modal (2002) vi. Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengasingkan kos tetap dan kos berubah _______________________________________________________________________ v._________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________________ 5. Perihalkan tiga kaedah yang boleh digunakan untuk menghitung TPM (2002) 1. Nyatakan lima andaian dalam analisis kos volum untung 1.________________________________________________________ 2.