SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran

Rujukan

• • • • •

PENGENALAN SEJARAH PERALATAN PRINSIP ASAS LONTARAN FASA PERGERAKAN MELONTAR PELURU • TEKNIK MELONTAR PELURU • LATIHAN ANSUR MAJU GAYA MELUNGSUR SELANGKAH • CARA MENGUKUR JARAK LONTARAN

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

o Acara ini memerlukan kekuatan dan kemahiran untuk melontar peluru dari bulatan kecil. o Lontaran ini hanya boleh dilakukan dengan sebelah tangan sahaja. o Balingan dari belakang bahu merupakan teknik yang salah. o Oleh itu sebagai satu acara pertandingan, lontar peluru lebih sesuai bagi pelajar sekolah menengah. o Walau bagaimanapun, asas melontar peluru, seperti acara-acara yang lain boleh juga diperkenalkan kepada pelajar sekolah rendah.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Mengikut sejarah, aktiviti melontar batu telah dijadikan pertandingan bermula pada abad ke19. Orang Scotland dan Ireland telah dianggap sebagai golongan pertama yang mencipta acara lontar peluru, berdasarkan pertandingan melontar batu yang mereka lakukan ketika itu. Bagaimanapun, acara lontar peluru tidak dapat diterima sebagai acara sukan di kedua-dua buah negara ini. Setelah diperkenalkan di Amerika Syarikat, acara lontar peluru telah mendapat sambutan di beberapa kejohanan sukan olahraga. Sebagai sebuah negara yang mengambil berat tentang kegiatan sukan, Amerika Syarikat telah menganggap kegiatan sukan sebagai sangat menarik, dan akhirnya menjadi acara olahraga yang dipertandingkan.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Dari sini, bermulalah sejarah baru bagi acara lontar peluru. Pada ketika ini, peluru diperbuat daripada besi seberat 16 paun. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan kawasan lontaran telah dicipta. Pada mulanya kawasan lontaran berbentuk segi empat sama dengan ukuran 7 kaki x 7 kaki. Dengan ini, acara lontar peluru telah diperkenalkan ke negara-negara lain seperti Greek. Acara ini telah diterima untuk dipertandingkan di Sukan Olimpik moden tahun 1896. Malah bentuk kawasan lontaran ini terus digunakan untuk Sukan Olimpik pada tahun 1900 dan 1904. Pada tahun 1909, bentuk kawasan telah ditukar kepada bentuk bulatan yang berdiameter 7 kaki, dengan bahagian hadapan tempat melakukan lontaran diletakkan papan yang seakan-akan penanda, yang terdapat pada kawasan lontaran seperti yang diguna pakai sekarang. Namun begitu, tiada peraturan yang tetap berhubung teknik melontar peluru.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Kumpulan umur Bawah 18 tahun Bawah 15 tahun Bawah 12 tahun

Berat peluru Lelaki 5.45 kg 4.55 kg 2.72 kg Perempuan 4.0 kg 4.00 kg 2.72 kg

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

 Gaya melontar Parry O’Brien adalah kurang sesuai bagi pelajar sekolah rendah sekiranya mereka tidak mempunyai kaki yang kuat.  Di samping itu acara ini terlalu teknikal dan memerlukan koordinasi yang tinggi.  Justeru itu adalah memadai sekiranya para pelajar hanya diajar cara berdiri dan melontar dan cara melungsur ke belakang sebagai suatu usaha untuk memenuhi kehendak-kehendak pelajaran Pendidikan Jasmani.  Para pelajar seharusnya membina kesedaran bahawa melontar memerlukan pergerakan yang licin dan koordinasi seluruh anggota badan dan bukan setakat menolak dengan tangan sahaja.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Fasa-fasa atau peringkat pergerakan melontar peluru biasanya terdiri daripada yang berikut: Pegangan peluru Lakuan sedia Lungsuran Kilasan badan Lontaran Pulihan

PEG AN GAN PELU RU
Walau apa pun cara atau gaya lontaran yang diamalkan, teknik asas memegang peluru secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua: Teknik memegang peluru dengan tiga jari -Peluru disokong di pangkal ketiga-tiga jari tengah (yang direnggangkan sedikit) dan ibu jari. Jari kelingking dibengkokkan di sisi peluru. Teknik memegang peluru dengan lima jari -Kelima-lima jari digunakan. Ibu jari dan jari kelingking mengimbangi kedudukan peluru.Teknik ini disyorkan kepada pelajar sekolah rendah.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

i)Memegang dengan

ii) Memegang dengan lima jari

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Teknik atau gaya melontar peluru yang biasa diamalkan ialah:
Gaya berdiri dan melontar (tanpa lungsuran) Gaya melungsur selangkah Gaya Parry O’Brien

GAYA B ERDIRI DAN ME LON TAR (TANP A LUN GS URAN ) Lakuan sedia Peserta berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu kirinya menghala ke arah lontaran. Setelah menempatkan peluru di bahagian yang sesuai (lebih kurang di bawah telinga), peserta hendaklah merendahkan badan dengan membengkokkan kaki kanannya yang terletak hampir dengan garis pusat bulatan. Berat badan peserta hendaklah dipindahkan ke kaki belakang. Kil asan badan Pergerakan mengilas badan dimulakan dengan bahu tangan bebas digerakkan ke hadapan. Ini diikuti dengan bahagian pinggul kanan bergerak ke hadapan dan ke atas. Serentak dengan kesemua pergerakan ini tangan harus mula menolak peluru.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Lontar an Tolakan peluru diteruskan dengan kaki belakang (kaki kanan) diluruskan sambil menekan ke atas tanah sehingga badan menjadi terangkat. Peluru pun dilontar keluar dari tangan menuju ke hadapan dan ke atas. Tangan pelontar mengakhiri pergerakan ini dalam keadaan lurus. Mata pelontar pula mengikuti pergerakan sehigga peluru itu mendarat. Pulihan Dalam gaya berdiri ini pelontar tidak melakukan dan pergerakan badan pula tidak begitu kuat. Oleh itu fasa pulihan tidak ditegaskan dalam gaya ini.

Cara melontar peluru secara berdiri
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Lakuan sedia – mengilas badan - melontar

GAY A MELUN GSU R SELAN GKAH
Lakuan sedia
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan dengan membelakangkan kawasan lontaran. Selepas menempatkan peluru di tempat yang sepatutnya, bongkokkan badan dengan membengkokkan kaki kanan. Kaki kiri diibaratkan dalam keadaan selesa (bengkok dan mencecah bahagian tengah bulatan dengan hujung kaki). Tangan bebas berperanan untuk mengimbangkan kedudukan badan dan ia diletakkan di hadapan badan pelontar dengan sikunya dibengkokkan sedikit. Daripada lakuan sedia menolak dengan kaki kiri supaya kaki kanan pelontar dapat membuat lungsuran ke bahagian tengah bulatan. Lungsuran ini dilakukan secara pantas dan licin. Berat badan pelontar mestilah masih berada di kaki kanan manakala bahagian badan pula terus dibiarkan membongkok. Kaki kiri pelontar pula diletakkan di hadapan bulatan.

Lungsuran

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Kil as an b ad an Sebaik sahaja kaki kanan bertapak semula dan proses lungsuran itu tamat, pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Bahu dan tangan kanan (yang memegang peluru) masih menghala ke belakang. Lo ntar an Apabila kilasan badan itu selesai (badan menghadap ke arah lontaran), kaki yang melungsur (kaki kanan yang di belakang) menolak dengan kuat sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Pergerakan ini hendaklah disusuli dengan pergerakan menolak peluru yang bermula dengan menggunakan bahagian bahu dan diikuti pula dengan tangan yang memegang peluru. Tangan mengikut peluru sejauh yang boleh dan kaki kiri mestilah digunakan untuk menahan dengan kuat. Kedua-dua belah kaki mesti bersentuhan dengan tanah semasa peluru dilontarkan.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Pul ihan

Sebaik langkah mengelakkan pelontar daripada kehilangan imbangan dan terjatuh di kawasan hadapan selepas melepaskan peluru, pergerakan pulihan hendaklah dilakukan jika perlu. Pergerakan ini merupakan sebahagian daripada pergerakan ikut lajak. Langkah pulihan ini dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan (belakang papan penahan) dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan.

GAYA PA RRY O’B RIE N
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Gaya Parry O’Brien adalah satu gaya yang telah diperkenalkan oleh Parry O’Brien sendiri. Beliau ialah seorang ahli sukan Amerika yang terkemuka pada tahun 50-an. Pada tahun 1956, dengan gaya mulaan yang membelakangkan kawasan lontaran, beliau telah berjaya menjadi pelontar pertama yang mencipta rekod dunia dengan lontaran melebihi 18 meter jaraknya. Teknik lontaran ini masih popular hingga ke hari ini. Di samping sumbangannya dari segi teknik melontar, Parry O’Brien juga telah membuktikan kepada ahli sukan tentang betapa pentingnya latihan bebanan bagi acara melontar peluru.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Contoh gaya Parry O’Brien

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Lakuan sedia Sama seperti dalam gaya melungsur selangkah, pelontar berdiri membelakangi arah lontaran. Kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian badan dibongkokkan ke hadapan sehingga hampir selari dengan tanah. Lungsuran Sebaik sahaja badan condong ke hadapan dan berat badan dirasa di atas kaki kanan, pergerakan melungsur dilakukan. Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan dijengketkan (lutut dibiarkan bengkok) ke belakang. Serentak dengan pergerakan ini, kaki kiri ditendang ke bahagian hadapan bulatan. Badan pelontar ketika ini masih di dalam keadaan condong.

Kilasan badan
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Pada akhir pergerakan lungsuran dan apabila kaki bebas (kaki kiri) telah bertapak di belakang papan penahan, badan pula mengilas ke atas dan ke hadapan (teknik mengilas badan adalah hampir sama dengan teknik yang diterangkan dalam gaya melungsur selangkah). Butiran yang penting ditegaskan oleh guru kepada para pelajar ialah lungsuran dan kilasan badan hendaklah dilakukan sebagai satu pergerakan yang terus-menerus supaya tidak menjejaskan pengumpulan daya untuk membuat lontaran. Teknik kesemua fasa ini adalah hampir sama.

Lontaran,

ikut lajak dan pul ihan

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Latihan 1
Berdiri menghadap ke kawasan lontaran dan melontar peluru dengan tolakan yang kencang (melontar dari kedudukan berdiri) Latihan ini dapat membiasakan para pelajar menolak peluru dengan baik.

Latihan 2
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

• Berdiri dengan bahu kiri menghadap kawasan lontaran. Kaki direnggangkan. • Putarkan bahu kiri ke kanan sambil merendahkan badan. • Berat badan dipusatkan di kaki kanan yang diletakkan di belakang. • Kilaskan badan ke hadapan dan tolak peluru.

Latihan 3
Berdiri merusuk ke arah lontaran di bahagian bulatan. Kaki kiri diletakkan di garis pusat bulatan dan kaki kanan diletakkan berhampiran dengan lingkaran bulatan. Condongkan badan sedikit. Ketingting ke hadapan bulatan dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mestilah bertapak di bahagian belakang papan penahan atau di garis bulatan. Kilaskan badan dan buat lontaran.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Latihan 4 Pelontar berdiri dan membelakangkan kawasan lontaran. Badan dicondongkan ke hadapan hingga betul-betul berada di atas kaki kanan. Kemudian pelontar melungsur selangkah ke belakang. Latihan ini dibuat secara berulangulang. Latihan ini merupakan latihan pergerakan kaki pelontar semasa membuat lungsuran.

Latihan 5 Pelajar digalakkan mencuba pergerakan keseluruhan gaya melungsur selangkah. Latihan ini dapat menyatukan semua fasa lontaran.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Peserta hendaklah memulakan lontarannya di dalam bulatan Peluru mestilah dilontar melalui atas bahu dengan menggunakan sebelah tangan sahaja. Peserta dibenarkan menyentuh bahagian dalam lengkungan atau papan penahan. Peserta boleh menghentikan percubaan melontar yang telah dimulakannya dengan meletakkan peluru di dalam bulatan, berdiri tegak semula dan memulakan percubaan yang baru. Gangguan seperti ini dibenarkan sekali sahaja dalam setiap pusingan. Peluru yang dilontar mestilah mendarat dalam kawasan garis sektor. Selepas peluru mendarat, peserta dikehendaki keluar dari bulatan melalui bahagian belakang bulatan.

Lakuan-lakuan yang membatalkan lontaran
SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

X X

X X

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

Jarak lontaran diukur dari kesan peluru di kawasan mendarat sehingga ke bahagian dalam papan penahan atau garis bulatan. Pangkal pita ukur di tempatkan pada bahagian kesan peluru yang lebih dekat dengan bulatan melontar Tarik pita ukur secara lurus sehingga sampai di tandaan di tengah-tengah bulatan melontar Bahagian pita ukur yang bertemu dengan bahagian dalam papan penanda akan menunjukkan jarak lontaran itu.

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan Zon lontaran tidak sah

Bulatan melontar peluru dan cara mengukur jarak lontaran

SYAZA YASMIN FATIN ADILA Pengenalan Sejarah Peralatan Prinsip Fasa Pergerakan Teknik Latihan Peraturan Jarak Lontaran Rujukan

http://ms.wikipedia.org/wiki/Lontar_peluru Idris bin Mohamad, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.