Pendidikan Moral Nilai-nilai & definisi serta kata kunci Bidang 1 : Perkembangan Diri Nilai 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan

Definisi Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi Segala Suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Kata kunci 1 : Keyakinan wujudnya Tuhan Kata kunci 2 : mematuhi segala suruhan-Nya Nilai 2 : Amanah Definisi : Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kata kunci 1 : sikap bertanggungjawab Kata kunci 2 : boleh menimbulkan kepercayaan @ boleh menimbulkan keyakinan orang lain Nilai 7 Definisi : Berdikari : Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kata kunci 1 : kebolehan melakukan sesuatu @ kesanggupan melakukan sesuatu Kata kunci 2 : tanpa bergantung kepada orang lain Nilai 8 : Kerajinan Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kata kunci 1 : usaha yang berterusan Kata kunci 2 : semangat ketekunan kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Nilai 9 : Kasih sayang Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kata kunci 1 : cinta yang mendalam Kata kunci 2 : cinta yang berkekalan Nilai 10 : Keadilan Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Kata kunci 1 : tindakan yang saksama @ keputusan yang saksama Kata kunci 2 : tidak berat sebelah Nilai 11 : Rasional Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kata kunci 1 : boleh berfikir Kata kunci 2 : mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Nilai 12 : Kesederhanaan Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kata kunci 1 : bersikap tidak keterlaluan Kata kunci 2 : tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain

Nilai 3 : Harga diri Definisi : Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kata kunci 1 : memulia maruah diri Kata kunci 2 : menjaga maruah diri Nilai 4 : Bertanggungjawab Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kata kunci 1 : memikul tugas serta kewajipan Kata kunci 2 : melaksanakan tugas serta kewajipan Nilai 5 : Hemah Tinggi Definisi : Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian . Kata kunci 1 : beradab sopan Kata kunci 2 : berbudi pekerti mulia Nilai 6 : Toleransi Definisi : Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : bertolak ansur Kata kunci 2 : sabar Kata kunci 3 : mengawal diri

adat dan kepercayaan Kata kunci 3 : diwarisi Nilai 4 : Tanggungjawab terhadap keluarga Definisi : Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Kata kunci 1 : menerima. menghormati dan mengamalkan Kata kunci 2 : kebiasaan. Kata kunci 1: prihatin terhadap persoalan alam sekitar Kata kunci 2: berusaha menyelesaikannya Bidang 4 : Patriotisme Nilai 1 : Cinta akan negara Definisi : Perasaan sayang dan bangga akan negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kata kunci 1 : kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan Kata kunci 2 : tanda kebaktian untuk negara Bidang 5 Nilai 1 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 3 Nilai 2 Definisi Kata kunci 1 kata kunci 2 Nilai 3 Definisi kata kunci 1 : Hak asasi manusia : Melindungi hak kanak-kanak : Membela. memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Kata kunci 1 : memelihara alam sekitar Kata kunci 2 : memulihara alam sekitar / sekeliling Nilai 2 : Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Definisi : Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekitar supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara. masyarakat dan negara.temurun dalam keluarga. : memberi layanan yang sopan . Kata kunci 1 : memuliakan setiap anggota keluarga Kata kunci 2 : dengan berinteraksi dan memberi layanan secarA bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Kata kunci 1 : kewajipan terhadap keluarga Kata kunci 2 :untuk melahirkan keluarga bahagia. : membela kanak-kanak : memberi naungan kanak-kanak : memelihara hak kanak-kanak : Menghormati hak wanita : Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberikan sumbangan dalam pembangunan keluarga. Kata kunci 1: hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekitar Kata kunci 2: kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara Nilai 3 : Kemapanan alam sekitar Definisi : Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Bidang 3 : Alam Sekitar Nilai 1: Menyayangi dan menghargai alam sekitar DefinisI:Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. kasih dan sayang yang berkekalan Nilai 2 : Hormat dan taat kepada anggota keluarga Definisi : Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. kasih dan sayang yang mendalam Kata kunci 2 : perasaan cinta. Kata kunci 1 : perasaan cinta. Kata kunci 1 : kepatuhan yang berkekalan Kata kunci 2 : kesetiaan yang berkekalan Nilai 3 : Sanggup berkorban untuk Negara Definisi : Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Nilai 3 : Mengekalkan tradisi kekeluargaan Definisi : Menerima. Kata kunci 1 : perasaan sayang dan bangga Kata kunci 2 : meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Nilai 2 : Taat setia kepada Raja dan Negara Definisi : Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara. Kata kunci 1 : pengekalan keseimbangan alam sekitar Kata kunci 2 : tanggungjawab bersama Nilai 4 : Peka terhadap isu-isu alam sekitar Definisi : Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan berusaha menyelesaikannya.Bidang 2 : Kekeluargaan Nilai 1: Kasih sayang terhadap keluarga Definisi : Perasaan cinta. meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun. : melindungi wanita : mengiktiraf wanita : Menghormati hak golongan kurang berupaya : Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.

undangundang dan Perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : menerima peraturan dan undang-undang Kata kunci 2 : mematuhi peraturan dan undang-undang Nilai 2 : Kebebasan bersuara Definisi: Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman . kata kunci 1 : kebebasan berucap kata kunci 2 : mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu Nilai 3 Definisi : Kebebasan beragama : Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : hidup berbaik-baik Kata kunci 2 : mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup Nilai 2 : Saling membantu dan bekerjasama Definisi : Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. jasa dan sumbangan Bidang 6 : Demokrasi Nilai 1 : Mematuhi peraturan dan undang-undang Definisi : Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. undang-undang dan Perlembangaan Malaysia. : menghormati perkhidmatan. Kata kunci 1 : kebebasan menganuti Kata kunci 2 : mengamalkan agamanya Kata kunci 3 : yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Nilai 4 : Penglibatan diri dalam pembangunan negara Definisi : Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. : membela hak individu : memelihara hak individu : Melindungi hak pekerja : Menghormati. Hanya tulis definisi sahaja . jasa dan sumbangan : mengiktiraf perkhidmatan. Nilai 5 : Sikap keterbukaan Definisi : Bersedia memberi dan menerima pandangan. Kata kunci 1 : menghargai hubungan antara negara Kata kunci 2 : memuliakan hubungan antara negara PERATURAN MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN *** Pastikan ejaan tepat *** Jika soalan struktur memerlukan jwpn definisi – sila tulis definisi lengkap BUKAN kata kunci. pembaharuan dan kritikan Kata kunci 2 : menerima pandangan . pembaharuan dan kritikan Bidang 7 : Keamanan dan keharmonian Nilai 1 : Hidup bersama secara aman Definisi : Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. jasa dan sumbangan : menghargai perkhidmatan. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta norma masyarakat Malaysia. Kata kunci 1 : usaha yang baik @ usaha membina Kata kunci 2 : dilakukan bersama Nilai 3 : Saling menghormati antara negara Definisi : Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Kata kunci 1 : memberi pandangan.kata kunci 2 Nilai 4 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Nilai 5 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 3 : mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan : Melindungi hak pengguna : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. Kata kunci 1 : Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara Kata kunci 2 : mematuhi peraturan. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. bangsa dan budaya.

. Nilai – (Subj + Nilai) . H1 . P1 . *** Soalan esei .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian *** Soalan struktur yg memerlukan jwpn Nilai + Penerangan – sila tulis jwpn dengan ayat lengkap . P1 .– eg. . Nilai kedua yang diamalkan ialah … . Hemah Tinggi .JANGAN gunakan permulaan ayat seperti : Nilai pertama ialah ……. H2 . H2 + N2 . H2 + N3 . Penerangan – (Subj + Kata Kunci) : Dia [ Subj ]harus beradab sopan [ KK ] ketika berbual-bual dengan orang tua. P2 . P2 . H1 .N1 . P1 . P2 . P1 . Cth : Ali [ Subj ] mengamalkan nilai hemah tinggi [ Nilai ].WAJIB – 3 nilai / 1 perenggan / ada subjek dlm setiap ayat. P2 . H2 ] . H1 .. H1 .Setiap kumpulan nilai mesti ada 5 ayat [ N1 .