P. 1
NILAI-KATA KUNCI-DEFINISI

NILAI-KATA KUNCI-DEFINISI

|Views: 2,839|Likes:
Published by Sheau Yien Ung

More info:

Published by: Sheau Yien Ung on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

Pendidikan Moral Nilai-nilai & definisi serta kata kunci Bidang 1 : Perkembangan Diri Nilai 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan

Definisi Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi Segala Suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Kata kunci 1 : Keyakinan wujudnya Tuhan Kata kunci 2 : mematuhi segala suruhan-Nya Nilai 2 : Amanah Definisi : Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kata kunci 1 : sikap bertanggungjawab Kata kunci 2 : boleh menimbulkan kepercayaan @ boleh menimbulkan keyakinan orang lain Nilai 7 Definisi : Berdikari : Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kata kunci 1 : kebolehan melakukan sesuatu @ kesanggupan melakukan sesuatu Kata kunci 2 : tanpa bergantung kepada orang lain Nilai 8 : Kerajinan Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kata kunci 1 : usaha yang berterusan Kata kunci 2 : semangat ketekunan kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Nilai 9 : Kasih sayang Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kata kunci 1 : cinta yang mendalam Kata kunci 2 : cinta yang berkekalan Nilai 10 : Keadilan Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Kata kunci 1 : tindakan yang saksama @ keputusan yang saksama Kata kunci 2 : tidak berat sebelah Nilai 11 : Rasional Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kata kunci 1 : boleh berfikir Kata kunci 2 : mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Nilai 12 : Kesederhanaan Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kata kunci 1 : bersikap tidak keterlaluan Kata kunci 2 : tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain

Nilai 3 : Harga diri Definisi : Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kata kunci 1 : memulia maruah diri Kata kunci 2 : menjaga maruah diri Nilai 4 : Bertanggungjawab Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kata kunci 1 : memikul tugas serta kewajipan Kata kunci 2 : melaksanakan tugas serta kewajipan Nilai 5 : Hemah Tinggi Definisi : Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian . Kata kunci 1 : beradab sopan Kata kunci 2 : berbudi pekerti mulia Nilai 6 : Toleransi Definisi : Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : bertolak ansur Kata kunci 2 : sabar Kata kunci 3 : mengawal diri

Bidang 3 : Alam Sekitar Nilai 1: Menyayangi dan menghargai alam sekitar DefinisI:Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. kasih dan sayang yang mendalam Kata kunci 2 : perasaan cinta. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan. Kata kunci 1 : perasaan sayang dan bangga Kata kunci 2 : meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Nilai 2 : Taat setia kepada Raja dan Negara Definisi : Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara. menghormati dan mengamalkan Kata kunci 2 : kebiasaan. adat dan kepercayaan Kata kunci 3 : diwarisi Nilai 4 : Tanggungjawab terhadap keluarga Definisi : Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Kata kunci 1 : kepatuhan yang berkekalan Kata kunci 2 : kesetiaan yang berkekalan Nilai 3 : Sanggup berkorban untuk Negara Definisi : Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. masyarakat dan negara. meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. : memberi layanan yang sopan . Kata kunci 1 : kewajipan terhadap keluarga Kata kunci 2 :untuk melahirkan keluarga bahagia. memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. : membela kanak-kanak : memberi naungan kanak-kanak : memelihara hak kanak-kanak : Menghormati hak wanita : Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberikan sumbangan dalam pembangunan keluarga. Kata kunci 1 : menerima. Kata kunci 1 : memuliakan setiap anggota keluarga Kata kunci 2 : dengan berinteraksi dan memberi layanan secarA bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Kata kunci 1 : memelihara alam sekitar Kata kunci 2 : memulihara alam sekitar / sekeliling Nilai 2 : Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Definisi : Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekitar supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara. Kata kunci 1 : perasaan cinta. kasih dan sayang yang berkekalan Nilai 2 : Hormat dan taat kepada anggota keluarga Definisi : Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.Bidang 2 : Kekeluargaan Nilai 1: Kasih sayang terhadap keluarga Definisi : Perasaan cinta. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun. Kata kunci 1 : kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan Kata kunci 2 : tanda kebaktian untuk negara Bidang 5 Nilai 1 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 3 Nilai 2 Definisi Kata kunci 1 kata kunci 2 Nilai 3 Definisi kata kunci 1 : Hak asasi manusia : Melindungi hak kanak-kanak : Membela. Kata kunci 1: hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekitar Kata kunci 2: kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara Nilai 3 : Kemapanan alam sekitar Definisi : Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Nilai 3 : Mengekalkan tradisi kekeluargaan Definisi : Menerima. Kata kunci 1 : pengekalan keseimbangan alam sekitar Kata kunci 2 : tanggungjawab bersama Nilai 4 : Peka terhadap isu-isu alam sekitar Definisi : Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan berusaha menyelesaikannya.temurun dalam keluarga. Kata kunci 1: prihatin terhadap persoalan alam sekitar Kata kunci 2: berusaha menyelesaikannya Bidang 4 : Patriotisme Nilai 1 : Cinta akan negara Definisi : Perasaan sayang dan bangga akan negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. : melindungi wanita : mengiktiraf wanita : Menghormati hak golongan kurang berupaya : Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

jasa dan sumbangan Bidang 6 : Demokrasi Nilai 1 : Mematuhi peraturan dan undang-undang Definisi : Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta norma masyarakat Malaysia. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. undangundang dan Perlembangaan Malaysia. Hanya tulis definisi sahaja .kata kunci 2 Nilai 4 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Nilai 5 Definisi Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 3 : mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan : Melindungi hak pengguna : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. jasa dan sumbangan : menghargai perkhidmatan. Kata kunci 1 : kebebasan menganuti Kata kunci 2 : mengamalkan agamanya Kata kunci 3 : yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Nilai 4 : Penglibatan diri dalam pembangunan negara Definisi : Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. Kata kunci 1 : Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara Kata kunci 2 : mematuhi peraturan. Nilai 5 : Sikap keterbukaan Definisi : Bersedia memberi dan menerima pandangan. : membela hak individu : memelihara hak individu : Melindungi hak pekerja : Menghormati. jasa dan sumbangan : mengiktiraf perkhidmatan. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Kata kunci 1 : memberi pandangan. pembaharuan dan kritikan Bidang 7 : Keamanan dan keharmonian Nilai 1 : Hidup bersama secara aman Definisi : Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. Kata kunci 1 : menerima peraturan dan undang-undang Kata kunci 2 : mematuhi peraturan dan undang-undang Nilai 2 : Kebebasan bersuara Definisi: Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman . kata kunci 1 : kebebasan berucap kata kunci 2 : mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu Nilai 3 Definisi : Kebebasan beragama : Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : usaha yang baik @ usaha membina Kata kunci 2 : dilakukan bersama Nilai 3 : Saling menghormati antara negara Definisi : Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. bangsa dan budaya. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. : menghormati perkhidmatan. undang-undang dan Perlembangaan Malaysia. pembaharuan dan kritikan Kata kunci 2 : menerima pandangan . Kata kunci 1 : hidup berbaik-baik Kata kunci 2 : mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup Nilai 2 : Saling membantu dan bekerjasama Definisi : Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Kata kunci 1 : menghargai hubungan antara negara Kata kunci 2 : memuliakan hubungan antara negara PERATURAN MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN *** Pastikan ejaan tepat *** Jika soalan struktur memerlukan jwpn definisi – sila tulis definisi lengkap BUKAN kata kunci.

H2 + N2 . P2 .. H2 . P1 . P2 . H2 ] .WAJIB – 3 nilai / 1 perenggan / ada subjek dlm setiap ayat. P2 . H1 . Hemah Tinggi . Nilai kedua yang diamalkan ialah … .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian *** Soalan struktur yg memerlukan jwpn Nilai + Penerangan – sila tulis jwpn dengan ayat lengkap . P2 . H1 . . H1 . Cth : Ali [ Subj ] mengamalkan nilai hemah tinggi [ Nilai ].JANGAN gunakan permulaan ayat seperti : Nilai pertama ialah ……. .– eg.Setiap kumpulan nilai mesti ada 5 ayat [ N1 . P1 .N1 . Penerangan – (Subj + Kata Kunci) : Dia [ Subj ]harus beradab sopan [ KK ] ketika berbual-bual dengan orang tua. P1 . Nilai – (Subj + Nilai) . P1 . *** Soalan esei . H1 . H2 + N3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->