Sebelum kewujudan Asean, pelbagai langkah dan tindakan kerjasama telah diambil oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dalam

mengeratkan hubungan rantau Asia Tenggara seperti ASA (Association of Southeast Asia) yang dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina pada tahun 1961. Diikuti pula dengan penubuhan MAPHILINDO pada tahun 1963 dan dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. Namun, kesemua usaha ini dilihat tidak begitu mencapai matlamat yang telah ditetapkan, malah masih terdapat krisis dalaman yang berlaku dan setiap Negara juga mempunyai masalah dan isu dalaman masing-masing. Contohnya isu antara Malaysia dan juga Indonesia serta tuntutan Filipina ke atas Sabah yang tetap berlanjutan sehingga pada hari ini. Kata sepakat kemudiannya telah dicapai memandangkan kesemua negara juga memikirkan mengenai kesan daripada jangka panjang kerana berada dalam rantau yang sama iaitu Asia Tenggara. Jika terus berbalah dan menaruh syak wasangka, tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Maka dengan itu, kelima-lima negara Asia Tenggara ini telah mengeluarkan kenyataan bersama dan menandatangani satu pengisytiharan yang dikenali sebagai Pengisytiharan Bangkok/ ASEAN (Association of South East Asian Nations), pada 08.08.1967, merangkumi negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Matlamat penubuhan Asean ini ialah untuk menjernihkan keadaan dan setiap negara anggota diwakili Menteri Luar masing-masing terdiri dari Tun Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Tuan Narcisco Ramos (Filipina), Tuan S. Rajaratnam (Singapura) dan Tun Thanat Khoman (Thailand).

membaiki kemudahan-kemudahan pengangkutan dan perhubungan serta meninggikan taraf hidup rakyat. saintifik dan pentadbiran. Menggalakkan keamanan dan stabiliti serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang Negara-negara Anggota dan mematuhi prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu. 2. kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama dengan semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan kerjasama dan saling bantu membantu atasi masalah bersama dalam lapangan ekonomi. teknikal. kebudayaan. 5. 6. . Saling bantu membantu dalam lapangan latihan dan kemudahankemudahan penyelidikan.Pengisytiharan Bangkok atau ASEAN ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektifobjektif kepada penubuhan ASEAN itu sendiri: 1. Bekerjasama dengan bersungguh-sungguh untuk memaju dan memesatkan lagi pertanian dan perusahaan. Menggalakkan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 4. teknikal dan pentadbiran. mengembangkan perdagangan antarabangsa. Memperhebatkan pertumbuhan ekonomi. pelajaran. professional. 3.

Myanmmar. Memelihara hubungan yang rapat dan bekerjasama dengan badan-badan antarabangsa dan serantau yang mempunyai matlamat dan cita-cita yang sama serta mengkaji semua bidang untuk mengadakan kerjasama yang lebih rapat antara negara-negara anggota.7. Asean kemudiannya dianggotai oleh Negara-negara di Asia Tenggara yang lain seperti Brunei. . dan juga Kemboja setelah melihat kepada potensi dan kesan kepada jangka masa panjang yang akan diperoleh. Laos. Vietnam.

THE ASEAN READER. dan juga Perisytiharan Pakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) barulah kerjasama ekonomi dimulakan dengan bersungguh-sungguh. Singapore: Institute of Asian Studies. Pada peringkat awal penubuhan Asean. and in accordance with the principles of self-determination. Kejatuhan kerajaan Phnom Penh dan juga Saigon pada bulan April 1975. Aspek ekonomi sememangnya membawa banyak kepentingan dan juga kejayaan kepada Asia Tenggara melalui penubuhan ASEAN. krisis minyak dan kemelesetan ekonomi dunia merupakan faktor yang menyumbang kepada peringkat baru dalam pembangunan dan perkembangan Asean.KEPENTINGAN ASEAN KEPADA ASIA TENGGARA MELAUI ASPEK EKONOMI Walaupun politik merupakan asas kepada penubuhan ASEAN. perubahan keseimbangan kekuasaan serantau. (1992). Aziz. Sehinggalah pada tahun 1975. kemajuan dalam aspek perdagangan masih belum mencapai matlamat dan tujuan kepada penubuhan Asean itu sendiri. sovereign equality and non-interference in the internal affairs of nations. selari dengan matlamat dan tujuan ASEAN itu sendiri yang mahukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. dan hanya selepas Sidang Kemuncak Bali pada tahun 1976. Hal ini dapat dilihat melalui petikan buku THE ASEAN READER yang menyatakan ”member states shall vigorously develop an awareness of regional identity and extert all efforts to create a strong Asean community. .1 1 Ungku A. respect by all and respecting all nations on the basic of mutually advantageous relationship. bidang ekonomi juga tidak terkecuali. beberapa faktor telah menggerakkan peralihan Asean dengan segera kepada tindakan yang lebih kolektif. Hlm 171.

Petikan ini membawa maksud Negara-Negara Asean perlu bersatu dan bersemangat dalam mengembangkan kesedaran mengenai identiti serantau dalam usaha untuk mencipta sebuha komuniti ASEAN yang kuat . Penggabungan Negara-Negara di Asia Tenggara yang membawa kepada pembentukan Asean akan mewujudkan satu pasaran baru bagi Asia Tenggara dan akan mengurangkan kebergantungan kepada blok ekonomi Barat. Siri Asean. (1987) Kuala Lumpur: Institut Kajian Startegik dan Antarabangsa. Dalam sidang puncak Bali pada tahun 1976. semua pasaran akan lebih terdedah dan berisiko untuk gagal. Pentingnya Menjadi Anggota Asean. Tujuan PKP ialah untuk mengurangkan jumlah cukai yang dikenakan ke atas barangan terpilih antara negara-negara anggota dan dengan itu menggalakkan perdagangan di kalangan negara-negara anggota. kerjasama sesama Negara dalam Asia Tenggara sememangnya diperlukan untuk menguatkan perkembangan ekonomi itu sendiri. Mengukuhkan kedudukan ekonomi sesama Negara dan kebergantungan kepada Negara-Negara Luar. . Untuk itu. Hlm 14. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa ASEAN mahukan hubungan kerjasama dari aspek perdagangan yang lebih kuat melalui timbulnya kesedaran untuk bersatu dan saling hormat-menghormati tanpa perlu campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah Negara dan hanya mementingkan mengenai huibungan kerjasama semata-mata. Jayakrishnan. satu kata sepakat telah dicapai dan membawa kepada pembentukan PKP (Peraturan Keutamaan Perdagangan).2 Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa pembentukan Asean membawa kepada kerjasama 2 S. Hal ini kerana jika kita hanya bergantung kepada sebelah pihak sahaja. Saling hormat-menghormati dan tidak campur tangan dalam urusan dalaman negara.

Jayakrishnan. industri-industri yang wujud akan bertambah besar dan secara tidak langsung akan membolehkan Negara-Negara anggota menikmati penjimatan dari keluaran secara besar-beasaran. penghapusan hambatan-hambatan non-tarif dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Di bawah PKP. Pada tahun yang sama juga. Indonesia: Jakarta. Malaysia pula mengecualikan cukai sepenuhnya ke atas import minyak sawit mentah dan Singapura menurunkan harga cukai yang telah dikenakan sebelumnya. Hlm 43. ASEAN Banking Council. Hal ini kerana apabila Asean membuka pasaran kepada satu sama lain. Siri Asean. Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (2007). (1987) Hlm 15. EAEC. ASEAN FUND dan lain-lain. 4 . Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tariff. Filipina akan menawarkan potongan cukai ke atas bajak salji.ekonomi dan ini akan menggalakkan urusan perdagangan yang meliputi import dan eksport. pembentukan AFTA adalah bertjuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang menghilangkan masalah-masalah dalam perdagangan seperti kadar cukai yang tinggi. dan 3 S. Pentingnya Menjadi Anggota Asean. Kesemua yang dilakukan ini membawa kepada kemajuan Asia Tenggara dalam usaha untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi masing-masing. Saat penting kepada perkembangan kerjasama dalam bidang ekonomi dicapai pada tahun 1992 ketika Asean sepakat mengenai Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang memainkan peranan sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa akan datang.4 Maksudnya di sini.3 Penubuhan pelbagai badan yang bertujuan meningkatkan ekonomi ASEAM seperti AFTA. Asean juga telah menubuhkan AFTA iaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. ASEAN SELAYANG PANDANG.

Indonesia: Jakarta. pelabur-pelabur asing tidak merasa takut untuk bekerjasama dengan Negara-Negara ASEAN. ASEAN SELAYANG PANDANG. Kerjasama di sektor perdagangan barang diawali dengan ditandatanganinya Agreement 5 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Selain daripada itu. . mengawal perdagangan bebas. ASEAN telah bekerjasama untuk menubuhkan satu Majlis Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Council). Matlamat kepada EAEC ialah meningkatkan kerjasama politik. (2007). Dalam bidang kewangan pula. pelbagai bentuk usahasama dalam ekonomi dapat dicapai melalui kerjasama sesama Negara anggota dengan Negara-Negara yang lain.5Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahawa penubuhan ASEAN membawa kepada kemunculan pelbagai dasar-dasar baru yang bertujuan untuk melindungi hak dan situasi ekonomi di Asia Tenggara. Manakala ASEAN FUND pula telah dibentuk pada 17 Disember 1969 oleh lima negara pendiri ASEAN sebagai satu bentuk kerjasama ekonomi. Mewujudkan usahasama perdagangan sesama Negara anggota dan juga Asia Tenggara Melalui pertubuhan ASEAN juga.juga syarat serta terma yang terlalu ketat. ASEAN turut mencadangkan penubuhan EAEC (EAST ASIA ECONOMIC CAUCAS) sebagai satu forum untuk membincangkan isu-isu perdagangan bagi memelihara kepentingan negaranegara ASEAN. meningkatkan persefahaman serantau dan menyumbang kepada sistem perdagangan pelbagai hala. Majlis Perbankan ini pula ditubuhkan adalah bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN dan juga memberi kemudahan dari aspek kewangan kepada Negaranegara yang terlibat dalam projek-projek usahasama ASEAN. Dengan adanya perlindungan seperti ini. hal 25.

Projek Industri ASEAN 1976. Acheh dan juga Sumatera Barat. . Selain daripada itu. Segitiga Pertumbuhan: Indonesia. . juga mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Negara anggota.Skim Usahasama Perindustrian ASEAN 1983. . Penang. Malaysia dan Thailand.Projek Vaksin Hepatitis B di Singapura. Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) dimulakan selepas pertemuan antara pemimpin ASEAN di Pulau Langkawi pada 20 Julai 1993. . Kedah dan 6 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (2007). . Kerjasama segi tiga pertumbuhan ini meliputi tiga Negeri di Indonesia iaitu Sumatera Utara.Skim Pelengkap Industri ASEAN 1981.on ASEAN Prefential Trading Arrangment (ASEAN PTA) tahun 1977 di Manila yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978. . ASEAN juga turut mengadakan Skim Pelengkapan Perindustrian ASEAN terutamanya dalam bidang automotif. ASEAN SELAYANG PANDANG.Projek Baja Urea ASEAN masing-masing di Malaysia dan Indonesia. Hlm 44.Projek Fabrikasi tembaga di Filipina Usahasama yang dijalankan tidak hanya berpusat dan bertumpu kepada sesebuah Negara sahaja. sebaliknya meliputi kesemua Negara anggota dan ini boleh meyakinkan NegaraNegara yang lain mengenai keberkesanan ASEAN sekaligus akan menarik lebih banyak pihak untuk menjalankan usahasama sekaligus membangunkan ekonomi di Asia Tenggara.6 Antara contoh usahasama yang telah dilaksanakan ialah . Manakala di Malaysia pula terbahagi kepada Perak.

pariwisata. inventasi. .juga Perlis.7 7 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. merangkumi 14 Negeri di kawasan itu. ASEAN SELAYANG PANDANG. Hlm 79. manakala di Selatan Thai pula. (2007). Kerjasama pertumbuhan tersebut diharap akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan. dan jasa serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful