Sebelum kewujudan Asean, pelbagai langkah dan tindakan kerjasama telah diambil oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dalam

mengeratkan hubungan rantau Asia Tenggara seperti ASA (Association of Southeast Asia) yang dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina pada tahun 1961. Diikuti pula dengan penubuhan MAPHILINDO pada tahun 1963 dan dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. Namun, kesemua usaha ini dilihat tidak begitu mencapai matlamat yang telah ditetapkan, malah masih terdapat krisis dalaman yang berlaku dan setiap Negara juga mempunyai masalah dan isu dalaman masing-masing. Contohnya isu antara Malaysia dan juga Indonesia serta tuntutan Filipina ke atas Sabah yang tetap berlanjutan sehingga pada hari ini. Kata sepakat kemudiannya telah dicapai memandangkan kesemua negara juga memikirkan mengenai kesan daripada jangka panjang kerana berada dalam rantau yang sama iaitu Asia Tenggara. Jika terus berbalah dan menaruh syak wasangka, tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Maka dengan itu, kelima-lima negara Asia Tenggara ini telah mengeluarkan kenyataan bersama dan menandatangani satu pengisytiharan yang dikenali sebagai Pengisytiharan Bangkok/ ASEAN (Association of South East Asian Nations), pada 08.08.1967, merangkumi negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Matlamat penubuhan Asean ini ialah untuk menjernihkan keadaan dan setiap negara anggota diwakili Menteri Luar masing-masing terdiri dari Tun Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Tuan Narcisco Ramos (Filipina), Tuan S. Rajaratnam (Singapura) dan Tun Thanat Khoman (Thailand).

Menggalakkan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 6. membaiki kemudahan-kemudahan pengangkutan dan perhubungan serta meninggikan taraf hidup rakyat. Bekerjasama dengan bersungguh-sungguh untuk memaju dan memesatkan lagi pertanian dan perusahaan. professional. teknikal dan pentadbiran. mengembangkan perdagangan antarabangsa. Memperhebatkan pertumbuhan ekonomi. 3. . pelajaran.Pengisytiharan Bangkok atau ASEAN ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektifobjektif kepada penubuhan ASEAN itu sendiri: 1. Menggalakkan keamanan dan stabiliti serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang Negara-negara Anggota dan mematuhi prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu. saintifik dan pentadbiran. Menggalakkan kerjasama dan saling bantu membantu atasi masalah bersama dalam lapangan ekonomi. teknikal. 5. 4. kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama dengan semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. kebudayaan. 2. Saling bantu membantu dalam lapangan latihan dan kemudahankemudahan penyelidikan.

dan juga Kemboja setelah melihat kepada potensi dan kesan kepada jangka masa panjang yang akan diperoleh. Myanmmar.7. Vietnam. . Asean kemudiannya dianggotai oleh Negara-negara di Asia Tenggara yang lain seperti Brunei. Laos. Memelihara hubungan yang rapat dan bekerjasama dengan badan-badan antarabangsa dan serantau yang mempunyai matlamat dan cita-cita yang sama serta mengkaji semua bidang untuk mengadakan kerjasama yang lebih rapat antara negara-negara anggota.

Aziz. beberapa faktor telah menggerakkan peralihan Asean dengan segera kepada tindakan yang lebih kolektif. Hlm 171. Kejatuhan kerajaan Phnom Penh dan juga Saigon pada bulan April 1975. Pada peringkat awal penubuhan Asean. kemajuan dalam aspek perdagangan masih belum mencapai matlamat dan tujuan kepada penubuhan Asean itu sendiri. Aspek ekonomi sememangnya membawa banyak kepentingan dan juga kejayaan kepada Asia Tenggara melalui penubuhan ASEAN. and in accordance with the principles of self-determination. Hal ini dapat dilihat melalui petikan buku THE ASEAN READER yang menyatakan ”member states shall vigorously develop an awareness of regional identity and extert all efforts to create a strong Asean community. perubahan keseimbangan kekuasaan serantau. dan juga Perisytiharan Pakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) barulah kerjasama ekonomi dimulakan dengan bersungguh-sungguh. selari dengan matlamat dan tujuan ASEAN itu sendiri yang mahukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Singapore: Institute of Asian Studies. respect by all and respecting all nations on the basic of mutually advantageous relationship. sovereign equality and non-interference in the internal affairs of nations. THE ASEAN READER. dan hanya selepas Sidang Kemuncak Bali pada tahun 1976.KEPENTINGAN ASEAN KEPADA ASIA TENGGARA MELAUI ASPEK EKONOMI Walaupun politik merupakan asas kepada penubuhan ASEAN. . bidang ekonomi juga tidak terkecuali. Sehinggalah pada tahun 1975. (1992).1 1 Ungku A. krisis minyak dan kemelesetan ekonomi dunia merupakan faktor yang menyumbang kepada peringkat baru dalam pembangunan dan perkembangan Asean.

Pentingnya Menjadi Anggota Asean. Untuk itu. Dalam sidang puncak Bali pada tahun 1976.Petikan ini membawa maksud Negara-Negara Asean perlu bersatu dan bersemangat dalam mengembangkan kesedaran mengenai identiti serantau dalam usaha untuk mencipta sebuha komuniti ASEAN yang kuat . . satu kata sepakat telah dicapai dan membawa kepada pembentukan PKP (Peraturan Keutamaan Perdagangan). Mengukuhkan kedudukan ekonomi sesama Negara dan kebergantungan kepada Negara-Negara Luar. Hal ini kerana jika kita hanya bergantung kepada sebelah pihak sahaja. semua pasaran akan lebih terdedah dan berisiko untuk gagal. kerjasama sesama Negara dalam Asia Tenggara sememangnya diperlukan untuk menguatkan perkembangan ekonomi itu sendiri. Penggabungan Negara-Negara di Asia Tenggara yang membawa kepada pembentukan Asean akan mewujudkan satu pasaran baru bagi Asia Tenggara dan akan mengurangkan kebergantungan kepada blok ekonomi Barat.2 Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa pembentukan Asean membawa kepada kerjasama 2 S. Siri Asean. Saling hormat-menghormati dan tidak campur tangan dalam urusan dalaman negara. Tujuan PKP ialah untuk mengurangkan jumlah cukai yang dikenakan ke atas barangan terpilih antara negara-negara anggota dan dengan itu menggalakkan perdagangan di kalangan negara-negara anggota. Hlm 14. (1987) Kuala Lumpur: Institut Kajian Startegik dan Antarabangsa. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa ASEAN mahukan hubungan kerjasama dari aspek perdagangan yang lebih kuat melalui timbulnya kesedaran untuk bersatu dan saling hormat-menghormati tanpa perlu campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah Negara dan hanya mementingkan mengenai huibungan kerjasama semata-mata. Jayakrishnan.

ASEAN FUND dan lain-lain. 4 .ekonomi dan ini akan menggalakkan urusan perdagangan yang meliputi import dan eksport. Jayakrishnan. dan 3 S. pembentukan AFTA adalah bertjuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang menghilangkan masalah-masalah dalam perdagangan seperti kadar cukai yang tinggi. industri-industri yang wujud akan bertambah besar dan secara tidak langsung akan membolehkan Negara-Negara anggota menikmati penjimatan dari keluaran secara besar-beasaran.4 Maksudnya di sini. Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Saat penting kepada perkembangan kerjasama dalam bidang ekonomi dicapai pada tahun 1992 ketika Asean sepakat mengenai Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang memainkan peranan sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa akan datang. (2007). Indonesia: Jakarta. penghapusan hambatan-hambatan non-tarif dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. (1987) Hlm 15. Filipina akan menawarkan potongan cukai ke atas bajak salji. Kesemua yang dilakukan ini membawa kepada kemajuan Asia Tenggara dalam usaha untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi masing-masing. ASEAN SELAYANG PANDANG. ASEAN Banking Council.3 Penubuhan pelbagai badan yang bertujuan meningkatkan ekonomi ASEAM seperti AFTA. Pada tahun yang sama juga. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tariff. Siri Asean. Pentingnya Menjadi Anggota Asean. Di bawah PKP. Hlm 43. Asean juga telah menubuhkan AFTA iaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. EAEC. Malaysia pula mengecualikan cukai sepenuhnya ke atas import minyak sawit mentah dan Singapura menurunkan harga cukai yang telah dikenakan sebelumnya. Hal ini kerana apabila Asean membuka pasaran kepada satu sama lain.

Mewujudkan usahasama perdagangan sesama Negara anggota dan juga Asia Tenggara Melalui pertubuhan ASEAN juga. . hal 25. meningkatkan persefahaman serantau dan menyumbang kepada sistem perdagangan pelbagai hala. Majlis Perbankan ini pula ditubuhkan adalah bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN dan juga memberi kemudahan dari aspek kewangan kepada Negaranegara yang terlibat dalam projek-projek usahasama ASEAN. Selain daripada itu. ASEAN turut mencadangkan penubuhan EAEC (EAST ASIA ECONOMIC CAUCAS) sebagai satu forum untuk membincangkan isu-isu perdagangan bagi memelihara kepentingan negaranegara ASEAN. Kerjasama di sektor perdagangan barang diawali dengan ditandatanganinya Agreement 5 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. pelbagai bentuk usahasama dalam ekonomi dapat dicapai melalui kerjasama sesama Negara anggota dengan Negara-Negara yang lain.juga syarat serta terma yang terlalu ketat. pelabur-pelabur asing tidak merasa takut untuk bekerjasama dengan Negara-Negara ASEAN. mengawal perdagangan bebas. ASEAN telah bekerjasama untuk menubuhkan satu Majlis Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Council). Dengan adanya perlindungan seperti ini. Indonesia: Jakarta. (2007).5Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahawa penubuhan ASEAN membawa kepada kemunculan pelbagai dasar-dasar baru yang bertujuan untuk melindungi hak dan situasi ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN SELAYANG PANDANG. Matlamat kepada EAEC ialah meningkatkan kerjasama politik. Manakala ASEAN FUND pula telah dibentuk pada 17 Disember 1969 oleh lima negara pendiri ASEAN sebagai satu bentuk kerjasama ekonomi. Dalam bidang kewangan pula.

Segitiga Pertumbuhan: Indonesia. Manakala di Malaysia pula terbahagi kepada Perak. Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) dimulakan selepas pertemuan antara pemimpin ASEAN di Pulau Langkawi pada 20 Julai 1993. Kerjasama segi tiga pertumbuhan ini meliputi tiga Negeri di Indonesia iaitu Sumatera Utara.Projek Fabrikasi tembaga di Filipina Usahasama yang dijalankan tidak hanya berpusat dan bertumpu kepada sesebuah Negara sahaja. Penang. .Projek Baja Urea ASEAN masing-masing di Malaysia dan Indonesia. . ASEAN SELAYANG PANDANG. .Skim Pelengkap Industri ASEAN 1981. (2007).Projek Vaksin Hepatitis B di Singapura.Projek Industri ASEAN 1976. juga mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Negara anggota. Kedah dan 6 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. . . Hlm 44.on ASEAN Prefential Trading Arrangment (ASEAN PTA) tahun 1977 di Manila yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978.6 Antara contoh usahasama yang telah dilaksanakan ialah .Skim Usahasama Perindustrian ASEAN 1983. Malaysia dan Thailand. . Selain daripada itu. sebaliknya meliputi kesemua Negara anggota dan ini boleh meyakinkan NegaraNegara yang lain mengenai keberkesanan ASEAN sekaligus akan menarik lebih banyak pihak untuk menjalankan usahasama sekaligus membangunkan ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN juga turut mengadakan Skim Pelengkapan Perindustrian ASEAN terutamanya dalam bidang automotif. Acheh dan juga Sumatera Barat.

7 7 Direktorat Jeneral Kerjasama ASEAN DEPARTMENT LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. dan jasa serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Hlm 79. inventasi. Kerjasama pertumbuhan tersebut diharap akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan. manakala di Selatan Thai pula.juga Perlis. pariwisata. merangkumi 14 Negeri di kawasan itu. ASEAN SELAYANG PANDANG. . (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful