MODUL BIMBINGAN KELOMPOK ‘MENINGKATKAN POTENSI DIRI’ DISEDIAKAN OLEH: MOHD ISKANDAR SHAH BIN KAMARUDDIN 135947 MOHD

ZAIDI BIN ABDUL RASHID 135987 BAC. PEND. BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEM 3 PENSYARAH: EN. WAN MARZUKI

ISI KANDUNGAN
BIL. PRAKATA PENGENALAN Modul aktiviti 1 Modul aktiviti 2 Modul aktiviti 3 Modul aktiviti 4 Modul aktiviti 5 Modul aktiviti 6 Modul aktiviti 7 Modul aktiviti 8 Modul aktiviti 9 Modul aktiviti 10 BIBLIOGRAFI MUKA SURAT 1 2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 18 - 19 20 - 22 23 – 24 25

Wan juga dapat membentuk Kehidupan kami sebagai pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik. Bersyukur kami kepada Allah kerana dengan izinNya. iaitu Pembinaan Modul Latihan Bimbingan Kelompok. Sesungguhnya. Terlebih dahulu kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga buat En. Doa kami. yang sentiasa doakan kejayaan kami. salam sejahtera dan salam perpaduan kepada En. En. . Tidak lupa kepada insan yang telah mendidik kami dari kecil lagi. Semoga Allah merahmati dan memberkati En. Wan Marzuki dan sekeluarga. merahmati dan menempatkan diri kalian di kalangan hamba-hambaNya yang diredhai. Wan Marzuki. terima kasih atas segalanya. Wassalam. dan nasihat yang berguna kepada kami dalam menyiapkan tugasan yang diberi. iaitu ibu bapa kami. moga Allah melindungi. perjuangan kita masih belum selesai. Untuk sahabat-sahabat yang banyak membantu.PRAKATA Assalamualaikum. akhirnya kami dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini dengan jayanya. Wan Marzuki kerana memberi tunjuk ajar. Banyak halangan yang kami tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. Terima kasih atas segalanya. tetapi juga sahsiah.

kelompok melaksanakan sesuatu tugas. 1987). kelompok latihan. kelompok perbincangan. kelompok kaunseling. kelompok maklumat. Terdapat beberapa jenis modul dan pendapat yang berbeza berkaitan dengan jenis modul ini. dan kelompok psikoterapi. Amrstrong (1973) telah membahagikan modul kepada tiga jenis. bahan dan aktiviti pembelajaran. salah satu alat bantuan ialah modul.D. Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa jenis iaitu. Antaranya. . iaitu modul permohonan. 2005). Kamdi Kamil (1990) pula mentakrifkan modul sebagai satu pakej pengajaran dan pembelajaran atau pukal belajar sendiri yang lengkap dengan komponen-komponen pengajaran pembelajaran seperti objektif. Bimbingan boleh dilakukan secara individu atau berkelompok. Terdapat banyak program bimbingan yang dijalankan dan alat bantuan yang digunakan dalam menjalankan program bimbingan tersebut. modul prosedur dan modul struktur.PENGENALAN Bimbingan merupakan satu proses pembelajaran yang bertujuan untuk perkembangan potensi individu yang paling maksimum (Robert D. Ph. aktiviti penilaian serta arahan dan tatacara yang sistematik supaya pelajar dapat mengikuti langkah demi langkah bagi menguasai sesuatu unit pembelajaran dan boleh dijalankan secara individu (Sidek Mohd Noah dan Jamaludin Ahmad.Myrick. Greager dan Murray (1985) menyatakan bahawa modul adalah satu unit pengajaran yang lengkap dan bebas dengan fokus utamanya ialah untuk mencapai beberapa objektif yang telah dinyatakan.

Jadi dengan ini. Oleh itu. kemahiran bekerjasama dalam kumpulan. Ini membuktikan dengan berbekalkan keputusan yang cemerlang dalam akademik sahaja tidak mencukupi untuk menunjukkan potensi pelajar itu berjaya di universiti atau lebih tinggi. berkepimpinan dan pelbagai kemahiran lain.Sasaran kami untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalam modul yang dicipta ini ialah pelajar sekolah menengah kerana menyedari hakikat bahawa pelajar sekarang perlu bersaing untuk menempatkan peluang belajar di universiti. Di mana pelajar-pelajar dapat membentuk personaliti yang terbaik dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam modul ini kami memilih Modul Meningkatkan Potensi diri. Dalam modul kami ini terdapat aktiviti-aktiviti yang mengandungi kemahiran tersebut dan mampu untuk membantu pelajar sedikit sebanyak. . pelajar terbaik adalah cemerlang dalam akademik dan kokorikulum perlu mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran komunikasi. pelajar perlu membuktikan dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

3) Menyedarkan para peserta betapa pentingnya bekerja dalam satu kumpulan kerana apabila bersatu padu dalam satu kumpulan. 5) Melatih diri supaya berfikiran kreatif dan kritis apabila berhadapan dengan sesuatu isu. selesai mengikuti modul ini. Penerangan fasilitator 3. 6) Mempertingkatkan keyakinan diri dan menganggap diri mereka adalah yang terbaik. Aktiviti kumpulan . pelajar-pelajar : 1) Meningkatkan keyakinan diri sewaktu berkomunikasi dengan orang ramai.OBJEKTIF MODUL Selepas. KUMPULAN SASARAN Para pelajar sekolah menengah KAEDAH PENYAMPAIAN 1. 4) Melatih diri untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan hidup sebagap bakal pemimpin pada masa hadapan. 2) Menyedari halangan dan dugaan dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar sekolah pada masa kini. Percambahan pendapat 2. maka semua masalah dapat diatasi.

3) Seterusnya fasilitator memberikan penerangan mengenai aktiviti yang akan dijalankan. 4) Dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar lebih baik. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim. 2) Fasilitator akan memperkenalkan diri kepada ahliahli kelompok sebelum memulakan aktiviti. fasilitator mengedarkan bahan-bahan aktiviti kepada setiap ahli. 4) Selepas itu. 2) Melatih kemahiran berinteraksi secara interpersonal di kalangan ahli kelompok. mereka diminta bertafakur sebentar. Pensil & Kertas : 1) Mengenali serta mewujudkan hubungan yang baik antara ahli. Setiap ahli . 3) Melatih diri menjadi lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat.MODUL AKTIVITI 1 Nama Aktiviti Masa Bahan Objektif : Ice Breaking : 1 jam : Pen. 5) Ahli-ahli kelompok dikehendaki melukis lambang pengenalan diri masing-masing.

8) Setelah setiap ahli selesai membentangkan hasil tugasan masing-masing. 10)Peserta akan belajar menghormati dan menghargai diri dan orang lain.diperuntukkan masa selama 7 minit dalam menyiapkan tugasan yang diberikan.harganya tidak ternilai” . 7) Semasa proses pembentangan dilakukan ahli-ahli kelompok yang lain bebas mengutarakan soalan mengenai diri ahli yang membuat pembentangan. 6) Seterusnya setiap ahli diminta supaya membentangkan hasil kerja yang dilakukan secara individu itu kepada ahli-ahli kelompok yang lain. semasa proses pembentangan Falsafah : “Mengenali keistimewaan diri sendiri dan orang lain seperti berada di puncak bukit. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap ahli kelompok memberi perhatian dilakukan. 11)Fasilitator membuat konklusi aktiviti. fasilitator mengutarakan kesimpulan aktiviti tadi. 9) Fasilitator memberitahu bahawa setiap insan adalah unik dan mempunyai kesitimewaan yang tersendiri.

5) Peserta tersebut dikehendaki menyampaikan peribahasa tersebut kepada seorang rakan yang . 4) Fasilitator memberi satu ungkapan teknik-tenik komunikasi yang peribahasa kepada peserta sukarela tersebut. 2) Mengetahui berkesan. ‘hangat-hangat tahi ayam’. Contoh. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah AlFatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 3) Menilai kepentingan kerjasama di dalam sesuatu kelompok. 3) Peserta yang sukarela mengaku diri mereka kacak atau cantik di kehendaki masuk ke dalam sebuah bilik yang kosong.MODUL AKTIVITI 2 Nama Aktiviti Masa Bahan Objektif : Diriku Seorang Bisu : 1 jam : satu bilik kosong : 1) Mempertingkatkan keyakinan diri dan menganggap diri mereka adalah yang terbaik. 2) Fasilitator memanggil salah seorang daripada ahli kelompok yang paling kacak atau cantik.

6) Peserta yang kedua dikehendaki menyampaikan pribahasa tersebut dengan syarat yang sama kepada peserta yang ketiga dan seterusnya secara bergilir-gilir.lain tanpa menggunakan percakapan lisan dan hanya menggunakan gaya serta pergerakan tubuh badan sahaja. 7) Seorang fasilititor memantau pergerakan peserta dalam bilik tersebut agar peserta tidak melanggar syarat aktiviti. 10) Fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan. Jika tidak benar. fasilitator memberitahu peribahasa yang sebenar kepada peserta. Falsafah : “Komunikasi berkesan asas perpaduan” . 8) Peserta terakhir dikehendaki memberitahu pribahasa yang diterima kepada ahli kelompok. 9) Fasilitator seterusnya mengesahkan pribahasa yang disampaikan oleh peserta yang terakhir.

5 helai kertas A4. 2) Menyedari hakikat kegagalan dalam mengejar cita-cita. pita pelekat dan gunting. 10 helai kertas A4. 3) Menyedari betapa tingginya harapan ibu bapa terhadap masa depan mereka.MODUL AKTIVITI 3 Nama aktiviti Masa Bahan : Menuju ke puncak Everest : 1 jam : 2 helai kertas mahjung. 2) Ahli kelompok dibahagikan kepada dua kumpulan. 5) Peserta dapat berkongsi idea. 4) Dapat membentuk sifat kerjasama antara ahli kumpulan. 3) Setiap kumpulan disediakan dengan sehelai kertas mahjung. Objektif : 1) Menggunakan daya kreativiti dalam membuat sesuatu perancangan. . pita pelekat dan gunting. pengalaman dan kemahiran di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah AlFatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar.

9) Fasilitator membuat rumusan dengan mengaitkan binaan yang musnah tersebut bagaikan harapan ibu bapa yang tinggi terhadap mereka tetapi mereka telah mensia-siakannya. 5) Setelah selesai. 6) Fasilitator menerang dan memprovok binaan yang telah dihasilkan oleh peserta dengan mengaitkan matlamat atau cita-cita masing-masing.” .4) Setiap kumpulan dikehendaki membina sebuah menara setinggi dan secantik yang mungkin serta sekukuh yang boleh. yang pipih tidak akan datang melayang. fasilitator akan menguji tahap pengukuhan menara yang telah dibina dengan meniup menara tersebut. Falsafah : “Yang bulat tidak akan datang bergolek. fasilitator bertindak meroboh dan memusnahkan binaan tersebut bagi meningkatkan kemarahan peserta. 8) Peserta diberi peluang untuk meluahkan perasaan mereka apabila hasil binaan mereka diruntuhkan. 7) Seterusnya.

4) Pelajar menulis dan menyenaraikan kaedah-kaedah ke arah mencapai cita-cita tanpa pengetahuan rakanrakan. 5) Setelah selesai menyenaraikan. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 3) Dapat mengatur langkah-langkah agar berjaya dengan cita-cita yang diinginkan. . secara rawak pelajar membacakan kaedah-kaedah yang ditulis oleh mereka. 3) Fasilitator menerangkan tugasan yang perlu dilakukan oleh peserta. 2) Pelajar dapat berfikir cita-cita beliau pada masa akan datang. 2) Fasilitator mengedarkan kertas A4 kepada setiap peserta.MODUL AKTIVITI 4 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Cita-cita saya : 1 jam : alat tulis dan kertas A4 : 1) Pelajar dapat menyenaraikan kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk mencapai cita-cita mereka.

” .6) Fasilitator menyenaraikan semua kaedah-kaedah tersebut di papan tulis. Falsafah : “Kejayaan boleh dicapai melalui usaha-usaha yang betul. berterusan dan bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti putus asa.

. PROSEDUR : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 3) Otak pelajar dapat berfikir pada masa akan datang. 3) Cuba bayangkan suatu hari anda berasa amat gembira sekali sepanjang hidup anda. 2) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan memejam mata. 2) Supaya peserta dapat menikmati erti dan perasaan sesuatu kejayaan. tarik nafas dan hembusan (beberapa kali). 5) Sekarang sedarkan diri anda.MODUL AKTIVITI 5 NAMA AKTIVITI MASA BAHAN OBJEKTIF : Fantasi kejayaan : 45 minit : Tiada : 1) Supaya peserta dapat meningkatkan konsep diri. 4) Timbul celik akal untuk berjaya. Cuba bertenang. Di manakah ia berlaku ? Adakah anda mencapainya secara berseorangan atau dengan bantuan orang lain ? Adakah anda merancang untuk mencapainya atau ia berlaku secara spontan. Tumpukan perhatian pada suatu kejayaan waktu itu. 4) Cuba ingatkan kembali kejayaan itu.

” .6) FALSAFAH Minta peserta berkongsi kejayaan masing.masing : “Setiap individu perlu yakin mereka akan berjaya jika berusaha dengan bersungguh-sungguh.

Penerima akan membalas “A bing. PROSEDUR : 1) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan duduk dalam satu bulatan besar. Mengikut putaran lawan jam. thank you” sambil terima kotak pensil. 4) Pemegang kotak pensil diberikan pula pada orang kanan yang seterusnya.MODUL AKTIVITI 6 NAMA AKTIVITI MASA BAHAN OBJEKTIF : Rantaian Bing Bong : 45 minit : 2 kotak pencil : 1) Meningkatkan kemahiran komunikasi. 2) Memupuk semangat kerjasama diantara ahli kumpulan 3) Mempertingkatkan kemahiran menerima maklumat dan menyebarkan maklumat. 2) Fasilitator akan memberi kotak pensel kepada orang kanannya dengan berkata “this is a bing”. Fasilitator akan bertindak sebagai ketua kumpulan untuk memberikan arahan. Ulang langkah ‘2’ dan ‘3’ tetapi pertanyaan akan . Ahli yang terima kotak pensil mesti bertanya “what?” 3) Fasilitator akan membalas “ A bing”.

5) Kotak pensil yang satu lagi diberikan kepada orang disebelah kiri. dan ‘4’ sehingga kedua-dua kotak pensil kembali kepada ketua dengan melalui satu putaran lengkap. Mengikut putaran Dialog yang sama akan diberikan tetapi ‘bing’ akan ditukarkan kepada ‘bong’. 6) Minta ahli berkongsi pendapat masing. Prosuder sama seperti ‘2’. ‘3’.masing.dilontarkan secara berantai kepada ketua begitu juga jawapan akan diberikan secara berantai melalui ahli. FALSAFAH : “kecelaruan dalam penyampaian maklumat akan menyukarkan makna yang ingin disampaikan”. Fasilitator .

2) Lajur ‘Y’ mewakili perasaan bermula dari -20 hingga 20. 2) Menghargai kejayaan dan kegagalan yang dilalui 3) Menjadikan perkara yang telah dilalui sebagai pemangkin dalam mencapai matlamat hidup. Prosedur : 1) setiap pelajar dikehendaki untuk melukiskan graf hidup berdasarkan pengalaman mereka sendiri. 3) Pelajar dikehendaki melukiskan graf tentang masam manis pengalaman yang dilalui mengikut tahun. manakala lajur ‘X’ mewakili umur mereka yang bermula dengan ‘0’ hingga umur sekarang. mereka diminta menceritakan tentang graf hidup mereka. Falsafah diri seseorang”. Ahli kelompok digalakkan bertanyakan soalan. : “Segala pengalaman yang dilalui lebih mendewasakan . 4) Setelah semua pelajar selesai.MODUL AKTIVITI 7 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Garisan hidupku : 1 jam : alat tulis dan kertas A4 : 1) Mengingatkan kembali ahli-ahli kelompok tentang pengalaman lepas.

MODUL AKTIVITI 8 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : “Aku bukan mat jenin” : 40 Minit : Kertas A4. 3) Fasilitator meminta ahli kelompok menerangkan tentang lukisan masing-masing dan memberi alasan atau sebab mereka memilih objek tersebut. 2) Fasilitator meminta ahli kelompok melukis objek yang paling penting dalam kehidupan seharian. 4) Rakan-rakan lain diminta untuk bertanyakan soalan kepada ahli kelompok.seterusnya menjana kekuatan dalaman ahli 3) Memupuk keyakinan diri di kalangan ahli kelompok Prosuder : 1) Setiap ahli kelompok akan diberi kertas A4. 6) Kaunselor akan memastikan setiap ahli bercakap dan tidak pasif . : 1) Melahirkan ahli kelompok yang mampu melahirkan idea serta cadangan yang bernas dan rasional 2) Memberi peluang ahli bersuara dan memberi pendapat. ahli kelompok diminta untuk berbahas dan menegakkan bahawa objek yang dipilih oleh masingmasing adalah paling penting. pen/pensel. 5) Setelah giliran untuk menerangkan tentang lukisan mereka tamat. pensel warna.

7) Kaunselor meminta ahli memberi pandangan tentang tujuan aktiviti tersebut diadakan dan apakah manfaat yang diperolehi oleh setiap ahli 8) Fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti.  Ahli perlu sedar bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk bersuara. bagaimana untuk mendapatkan sagunya. Falsafah : “Selagi tak dipecahkan ruyungnya.  Memupuk semangat berkerjasama di kalangan ahli kelompok.  Setiap ahli seharusnya mempunyai keyakinan dalam menentukan setiap kenyataan atau setiap idea yang mereka utarakan.” .

Menetapkan jadual harian yang wajib dengan mengutamakan tugasan yang segera dan penting. Peserta dikehendaki mengisi borang yang telah diedarkan. 5. Setelah selesai mengisi borang. borang pengurusan masa. Setelah setiap peserta mengambil bahagian. Fasilitator mengedar kertas A4. setiap peserta menyampaikan kepada ahli kelompok berkaitan dengan jadual yang telah diisi.MODUL AKTIVITI 9 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Seharian Dalam Kehidupan Saya : 1 jam : Kertas A4. . 3. 3. : Pada akhir aktiviti ini peserta akan dapat 1. 2. membuka minda dan fikiran tentang pentingnya pembahagian masa mengikut kepentingan. pen dan boring pengurusan masa kepada setiap peserta. pen. 2. para peserta berbincang antara mereka berkenaan kepentingan keutamaan aktiviti seharian. 4. Menguruskan kehidupan harian dengan baik dan sistematik. Prosuder : 1. Fasilitator memberi penerangan berkenaan aktiviti yang akan dijalankan.

8.6. . 7. Hasil perbincangan. Peserta dikehendaki berbincang antara mereka berkenaan pengurusan masa dari sudut akademik dalam aktiviti seharian. peserta dikendaki membuat jadual aktiviti seharian mereka. Fasilitator membuat rumusan berkaitan kepentingan pengurusan diri dan masa mengikut kepentingan-kepentingan. Falsafah : “kecemerlangan pengurusan masa pembentuk peribadi unggul dalam meningkatkan potensi diri”. Jadual tersebut akan menjadi rujukan sepanjang kehidupan seharian mereka.

Lampiran : Borang pengurusan masa SEGERA TIDAK SEGERA PENTING TAK PENTING .

tenangkan hati. 2) Kesedaran tentang peranan mereka sebagai hamba Allah yang taat. 4) Ahli kelompok diminta untuk kosongkan fikiran. Dimana ahli kelompok diminta untuk menutup mata. 2) Ahli kelompok sama-sama memberi pendapat tentang input yang telah diperolehi sepanjang sesi yang telah dijalankan sebelum ini. mereka diminta bertafakur sebentar. anak yang soleh dan pelajar yang cemerlang.MODUL AKTIVITI 10 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Muhasabah Diri : 1 jam : kertas A4 dan pen : 1) Mengingat kembali semua aktiviti yang telah mereka lalui iaitu aktiviti pertama hingga aktiviti sembilan. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim. 4) Ahli kelompok menyedari tugas mereka sebagai pelajar berat. gemilang dan terbilang. dan ikhlaskan diri dalam menjawab . 3) Merapatkan lagi ukhuwah sesama ahli kelompok dan fasilitator. 3) Aktiviti diteruskan dengan refleksi diri.

8) Setelah selesai perbentangan.” . fasilitator akan merumus tentang aktiviti yang terakhir ini.soalan yang akan diutarakan oleh fasilitator. 7) Setiap ahli kelompok diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka. Tapi Ini Bukan Alasan Untuk Kita melakukan Kesilapan. Falsafah : “Manusia Bukanlah Maksum seperti Nabi-Nabi ALLAH. diminta bertafakur sebentar 10)Fasilitator dan ahli kelompok bermaaf-maafan. Ahli kelompok diminta untuk merenung kembali kesalahan mereka dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan 5) Ahli kelompok diminta untuk membuka mata 6) Seterusnya fasilitator akan memberikan ahli kelompok sehelai kertas A4 dan pen. 9) Aktiviti diakhiri dengan bacaan Tasbih Kifarah dan surah Al-Asr bagi ahli yang beragama Islam dan bagi yang bukan Islam.

Bhd. Hamid. Bhd Mohamed Fadzil Che Din. : Shah Alam. Jamaluddin Ahmad. Permainan kreatif untuk guru dan jurulatih. Kassim (2001). Universiti Putra Malaysia. Hj. (2005). Modul Umum dalam Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Kelompok. Azhar Abd. Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn. SERDANG: Penerbit UPM. Karya Bestari Sdn. Mohd.RUJUKAN Dato’ Dr. Nasir Markom. Pembinaan Modul. 2005. Universiti Putra Malaysia. Othman A. Mohd.Cheras. . Mohd. Sidek Mohd Noah. Fadzilah Kamsah dan Hj Muhammad Zakaria (2005) Petua Pelajar Cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful