MODUL BIMBINGAN KELOMPOK ‘MENINGKATKAN POTENSI DIRI’ DISEDIAKAN OLEH: MOHD ISKANDAR SHAH BIN KAMARUDDIN 135947 MOHD

ZAIDI BIN ABDUL RASHID 135987 BAC. PEND. BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEM 3 PENSYARAH: EN. WAN MARZUKI

ISI KANDUNGAN
BIL. PRAKATA PENGENALAN Modul aktiviti 1 Modul aktiviti 2 Modul aktiviti 3 Modul aktiviti 4 Modul aktiviti 5 Modul aktiviti 6 Modul aktiviti 7 Modul aktiviti 8 Modul aktiviti 9 Modul aktiviti 10 BIBLIOGRAFI MUKA SURAT 1 2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 18 - 19 20 - 22 23 – 24 25

Wan Marzuki. Wassalam. Wan Marzuki kerana memberi tunjuk ajar. Banyak halangan yang kami tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya. Wan Marzuki dan sekeluarga. Terima kasih atas segalanya. Terlebih dahulu kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga buat En. dan nasihat yang berguna kepada kami dalam menyiapkan tugasan yang diberi. En.PRAKATA Assalamualaikum. salam sejahtera dan salam perpaduan kepada En. Untuk sahabat-sahabat yang banyak membantu. Wan juga dapat membentuk Kehidupan kami sebagai pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik. Bersyukur kami kepada Allah kerana dengan izinNya. akhirnya kami dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini dengan jayanya. terima kasih atas segalanya. merahmati dan menempatkan diri kalian di kalangan hamba-hambaNya yang diredhai. Doa kami. Semoga Allah merahmati dan memberkati En. moga Allah melindungi. iaitu ibu bapa kami. perjuangan kita masih belum selesai. tetapi juga sahsiah. Tidak lupa kepada insan yang telah mendidik kami dari kecil lagi. . yang sentiasa doakan kejayaan kami. iaitu Pembinaan Modul Latihan Bimbingan Kelompok.

kelompok melaksanakan sesuatu tugas. aktiviti penilaian serta arahan dan tatacara yang sistematik supaya pelajar dapat mengikuti langkah demi langkah bagi menguasai sesuatu unit pembelajaran dan boleh dijalankan secara individu (Sidek Mohd Noah dan Jamaludin Ahmad. Kamdi Kamil (1990) pula mentakrifkan modul sebagai satu pakej pengajaran dan pembelajaran atau pukal belajar sendiri yang lengkap dengan komponen-komponen pengajaran pembelajaran seperti objektif. 1987). Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa jenis iaitu. kelompok perbincangan. 2005). dan kelompok psikoterapi. Greager dan Murray (1985) menyatakan bahawa modul adalah satu unit pengajaran yang lengkap dan bebas dengan fokus utamanya ialah untuk mencapai beberapa objektif yang telah dinyatakan. kelompok kaunseling. Ph. kelompok maklumat. Terdapat beberapa jenis modul dan pendapat yang berbeza berkaitan dengan jenis modul ini. kelompok latihan.D. Antaranya. Terdapat banyak program bimbingan yang dijalankan dan alat bantuan yang digunakan dalam menjalankan program bimbingan tersebut. . modul prosedur dan modul struktur. bahan dan aktiviti pembelajaran. salah satu alat bantuan ialah modul.Myrick. Amrstrong (1973) telah membahagikan modul kepada tiga jenis.PENGENALAN Bimbingan merupakan satu proses pembelajaran yang bertujuan untuk perkembangan potensi individu yang paling maksimum (Robert D. iaitu modul permohonan. Bimbingan boleh dilakukan secara individu atau berkelompok.

Di mana pelajar-pelajar dapat membentuk personaliti yang terbaik dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam modul kami ini terdapat aktiviti-aktiviti yang mengandungi kemahiran tersebut dan mampu untuk membantu pelajar sedikit sebanyak. Ini membuktikan dengan berbekalkan keputusan yang cemerlang dalam akademik sahaja tidak mencukupi untuk menunjukkan potensi pelajar itu berjaya di universiti atau lebih tinggi. kemahiran bekerjasama dalam kumpulan. pelajar perlu membuktikan dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. . Dalam modul ini kami memilih Modul Meningkatkan Potensi diri. berkepimpinan dan pelbagai kemahiran lain. pelajar terbaik adalah cemerlang dalam akademik dan kokorikulum perlu mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran komunikasi. Oleh itu.Sasaran kami untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalam modul yang dicipta ini ialah pelajar sekolah menengah kerana menyedari hakikat bahawa pelajar sekarang perlu bersaing untuk menempatkan peluang belajar di universiti. Jadi dengan ini.

Percambahan pendapat 2. 4) Melatih diri untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan hidup sebagap bakal pemimpin pada masa hadapan. selesai mengikuti modul ini. 3) Menyedarkan para peserta betapa pentingnya bekerja dalam satu kumpulan kerana apabila bersatu padu dalam satu kumpulan. 2) Menyedari halangan dan dugaan dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar sekolah pada masa kini. pelajar-pelajar : 1) Meningkatkan keyakinan diri sewaktu berkomunikasi dengan orang ramai. Penerangan fasilitator 3. maka semua masalah dapat diatasi. KUMPULAN SASARAN Para pelajar sekolah menengah KAEDAH PENYAMPAIAN 1.OBJEKTIF MODUL Selepas. 5) Melatih diri supaya berfikiran kreatif dan kritis apabila berhadapan dengan sesuatu isu. Aktiviti kumpulan . 6) Mempertingkatkan keyakinan diri dan menganggap diri mereka adalah yang terbaik.

Pensil & Kertas : 1) Mengenali serta mewujudkan hubungan yang baik antara ahli. 2) Melatih kemahiran berinteraksi secara interpersonal di kalangan ahli kelompok. Setiap ahli . 4) Dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar lebih baik. 4) Selepas itu. mereka diminta bertafakur sebentar. fasilitator mengedarkan bahan-bahan aktiviti kepada setiap ahli. 3) Seterusnya fasilitator memberikan penerangan mengenai aktiviti yang akan dijalankan.MODUL AKTIVITI 1 Nama Aktiviti Masa Bahan Objektif : Ice Breaking : 1 jam : Pen. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim. 2) Fasilitator akan memperkenalkan diri kepada ahliahli kelompok sebelum memulakan aktiviti. 3) Melatih diri menjadi lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat. 5) Ahli-ahli kelompok dikehendaki melukis lambang pengenalan diri masing-masing.

11)Fasilitator membuat konklusi aktiviti. 7) Semasa proses pembentangan dilakukan ahli-ahli kelompok yang lain bebas mengutarakan soalan mengenai diri ahli yang membuat pembentangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap ahli kelompok memberi perhatian dilakukan. 8) Setelah setiap ahli selesai membentangkan hasil tugasan masing-masing. semasa proses pembentangan Falsafah : “Mengenali keistimewaan diri sendiri dan orang lain seperti berada di puncak bukit.harganya tidak ternilai” . 6) Seterusnya setiap ahli diminta supaya membentangkan hasil kerja yang dilakukan secara individu itu kepada ahli-ahli kelompok yang lain.diperuntukkan masa selama 7 minit dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. 10)Peserta akan belajar menghormati dan menghargai diri dan orang lain. 9) Fasilitator memberitahu bahawa setiap insan adalah unik dan mempunyai kesitimewaan yang tersendiri. fasilitator mengutarakan kesimpulan aktiviti tadi.

3) Menilai kepentingan kerjasama di dalam sesuatu kelompok.MODUL AKTIVITI 2 Nama Aktiviti Masa Bahan Objektif : Diriku Seorang Bisu : 1 jam : satu bilik kosong : 1) Mempertingkatkan keyakinan diri dan menganggap diri mereka adalah yang terbaik. Contoh. 5) Peserta tersebut dikehendaki menyampaikan peribahasa tersebut kepada seorang rakan yang . 4) Fasilitator memberi satu ungkapan teknik-tenik komunikasi yang peribahasa kepada peserta sukarela tersebut. 2) Mengetahui berkesan. ‘hangat-hangat tahi ayam’. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah AlFatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 3) Peserta yang sukarela mengaku diri mereka kacak atau cantik di kehendaki masuk ke dalam sebuah bilik yang kosong. 2) Fasilitator memanggil salah seorang daripada ahli kelompok yang paling kacak atau cantik.

8) Peserta terakhir dikehendaki memberitahu pribahasa yang diterima kepada ahli kelompok. 9) Fasilitator seterusnya mengesahkan pribahasa yang disampaikan oleh peserta yang terakhir. fasilitator memberitahu peribahasa yang sebenar kepada peserta. 6) Peserta yang kedua dikehendaki menyampaikan pribahasa tersebut dengan syarat yang sama kepada peserta yang ketiga dan seterusnya secara bergilir-gilir. Falsafah : “Komunikasi berkesan asas perpaduan” . 10) Fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.lain tanpa menggunakan percakapan lisan dan hanya menggunakan gaya serta pergerakan tubuh badan sahaja. 7) Seorang fasilititor memantau pergerakan peserta dalam bilik tersebut agar peserta tidak melanggar syarat aktiviti. Jika tidak benar.

3) Menyedari betapa tingginya harapan ibu bapa terhadap masa depan mereka. 10 helai kertas A4. 5) Peserta dapat berkongsi idea. 2) Menyedari hakikat kegagalan dalam mengejar cita-cita. 3) Setiap kumpulan disediakan dengan sehelai kertas mahjung. 4) Dapat membentuk sifat kerjasama antara ahli kumpulan. 2) Ahli kelompok dibahagikan kepada dua kumpulan. 5 helai kertas A4. pengalaman dan kemahiran di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah AlFatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. . pita pelekat dan gunting. Objektif : 1) Menggunakan daya kreativiti dalam membuat sesuatu perancangan. pita pelekat dan gunting.MODUL AKTIVITI 3 Nama aktiviti Masa Bahan : Menuju ke puncak Everest : 1 jam : 2 helai kertas mahjung.

7) Seterusnya.” . fasilitator bertindak meroboh dan memusnahkan binaan tersebut bagi meningkatkan kemarahan peserta. 5) Setelah selesai. 8) Peserta diberi peluang untuk meluahkan perasaan mereka apabila hasil binaan mereka diruntuhkan. 6) Fasilitator menerang dan memprovok binaan yang telah dihasilkan oleh peserta dengan mengaitkan matlamat atau cita-cita masing-masing. fasilitator akan menguji tahap pengukuhan menara yang telah dibina dengan meniup menara tersebut. 9) Fasilitator membuat rumusan dengan mengaitkan binaan yang musnah tersebut bagaikan harapan ibu bapa yang tinggi terhadap mereka tetapi mereka telah mensia-siakannya.4) Setiap kumpulan dikehendaki membina sebuah menara setinggi dan secantik yang mungkin serta sekukuh yang boleh. yang pipih tidak akan datang melayang. Falsafah : “Yang bulat tidak akan datang bergolek.

3) Fasilitator menerangkan tugasan yang perlu dilakukan oleh peserta. . 3) Dapat mengatur langkah-langkah agar berjaya dengan cita-cita yang diinginkan. 2) Pelajar dapat berfikir cita-cita beliau pada masa akan datang. Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 2) Fasilitator mengedarkan kertas A4 kepada setiap peserta. 5) Setelah selesai menyenaraikan. 4) Pelajar menulis dan menyenaraikan kaedah-kaedah ke arah mencapai cita-cita tanpa pengetahuan rakanrakan. secara rawak pelajar membacakan kaedah-kaedah yang ditulis oleh mereka.MODUL AKTIVITI 4 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Cita-cita saya : 1 jam : alat tulis dan kertas A4 : 1) Pelajar dapat menyenaraikan kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk mencapai cita-cita mereka.

berterusan dan bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti putus asa. Falsafah : “Kejayaan boleh dicapai melalui usaha-usaha yang betul.6) Fasilitator menyenaraikan semua kaedah-kaedah tersebut di papan tulis.” .

3) Cuba bayangkan suatu hari anda berasa amat gembira sekali sepanjang hidup anda. tarik nafas dan hembusan (beberapa kali). 2) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan memejam mata. 3) Otak pelajar dapat berfikir pada masa akan datang. Tumpukan perhatian pada suatu kejayaan waktu itu. Di manakah ia berlaku ? Adakah anda mencapainya secara berseorangan atau dengan bantuan orang lain ? Adakah anda merancang untuk mencapainya atau ia berlaku secara spontan. 4) Timbul celik akal untuk berjaya. 5) Sekarang sedarkan diri anda.MODUL AKTIVITI 5 NAMA AKTIVITI MASA BAHAN OBJEKTIF : Fantasi kejayaan : 45 minit : Tiada : 1) Supaya peserta dapat meningkatkan konsep diri. 2) Supaya peserta dapat menikmati erti dan perasaan sesuatu kejayaan. Cuba bertenang. PROSEDUR : 1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka diminta bertafakur sebentar. 4) Cuba ingatkan kembali kejayaan itu. .

masing : “Setiap individu perlu yakin mereka akan berjaya jika berusaha dengan bersungguh-sungguh.6) FALSAFAH Minta peserta berkongsi kejayaan masing.” .

Penerima akan membalas “A bing.MODUL AKTIVITI 6 NAMA AKTIVITI MASA BAHAN OBJEKTIF : Rantaian Bing Bong : 45 minit : 2 kotak pencil : 1) Meningkatkan kemahiran komunikasi. thank you” sambil terima kotak pensil. PROSEDUR : 1) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan duduk dalam satu bulatan besar. Mengikut putaran lawan jam. 2) Fasilitator akan memberi kotak pensel kepada orang kanannya dengan berkata “this is a bing”. 2) Memupuk semangat kerjasama diantara ahli kumpulan 3) Mempertingkatkan kemahiran menerima maklumat dan menyebarkan maklumat. Fasilitator akan bertindak sebagai ketua kumpulan untuk memberikan arahan. 4) Pemegang kotak pensil diberikan pula pada orang kanan yang seterusnya. Ulang langkah ‘2’ dan ‘3’ tetapi pertanyaan akan . Ahli yang terima kotak pensil mesti bertanya “what?” 3) Fasilitator akan membalas “ A bing”.

FALSAFAH : “kecelaruan dalam penyampaian maklumat akan menyukarkan makna yang ingin disampaikan”.dilontarkan secara berantai kepada ketua begitu juga jawapan akan diberikan secara berantai melalui ahli. Mengikut putaran Dialog yang sama akan diberikan tetapi ‘bing’ akan ditukarkan kepada ‘bong’. ‘3’. 5) Kotak pensil yang satu lagi diberikan kepada orang disebelah kiri. dan ‘4’ sehingga kedua-dua kotak pensil kembali kepada ketua dengan melalui satu putaran lengkap.masing. 6) Minta ahli berkongsi pendapat masing. Fasilitator . Prosuder sama seperti ‘2’.

Ahli kelompok digalakkan bertanyakan soalan. 4) Setelah semua pelajar selesai. 2) Lajur ‘Y’ mewakili perasaan bermula dari -20 hingga 20. Falsafah diri seseorang”. 2) Menghargai kejayaan dan kegagalan yang dilalui 3) Menjadikan perkara yang telah dilalui sebagai pemangkin dalam mencapai matlamat hidup. Prosedur : 1) setiap pelajar dikehendaki untuk melukiskan graf hidup berdasarkan pengalaman mereka sendiri.MODUL AKTIVITI 7 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Garisan hidupku : 1 jam : alat tulis dan kertas A4 : 1) Mengingatkan kembali ahli-ahli kelompok tentang pengalaman lepas. mereka diminta menceritakan tentang graf hidup mereka. manakala lajur ‘X’ mewakili umur mereka yang bermula dengan ‘0’ hingga umur sekarang. 3) Pelajar dikehendaki melukiskan graf tentang masam manis pengalaman yang dilalui mengikut tahun. : “Segala pengalaman yang dilalui lebih mendewasakan .

MODUL AKTIVITI 8 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : “Aku bukan mat jenin” : 40 Minit : Kertas A4. : 1) Melahirkan ahli kelompok yang mampu melahirkan idea serta cadangan yang bernas dan rasional 2) Memberi peluang ahli bersuara dan memberi pendapat. 4) Rakan-rakan lain diminta untuk bertanyakan soalan kepada ahli kelompok. 3) Fasilitator meminta ahli kelompok menerangkan tentang lukisan masing-masing dan memberi alasan atau sebab mereka memilih objek tersebut. 6) Kaunselor akan memastikan setiap ahli bercakap dan tidak pasif . 2) Fasilitator meminta ahli kelompok melukis objek yang paling penting dalam kehidupan seharian. ahli kelompok diminta untuk berbahas dan menegakkan bahawa objek yang dipilih oleh masingmasing adalah paling penting. 5) Setelah giliran untuk menerangkan tentang lukisan mereka tamat. pensel warna.seterusnya menjana kekuatan dalaman ahli 3) Memupuk keyakinan diri di kalangan ahli kelompok Prosuder : 1) Setiap ahli kelompok akan diberi kertas A4. pen/pensel.

bagaimana untuk mendapatkan sagunya.  Ahli perlu sedar bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk bersuara.7) Kaunselor meminta ahli memberi pandangan tentang tujuan aktiviti tersebut diadakan dan apakah manfaat yang diperolehi oleh setiap ahli 8) Fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti. Falsafah : “Selagi tak dipecahkan ruyungnya.” .  Memupuk semangat berkerjasama di kalangan ahli kelompok.  Setiap ahli seharusnya mempunyai keyakinan dalam menentukan setiap kenyataan atau setiap idea yang mereka utarakan.

Menguruskan kehidupan harian dengan baik dan sistematik. 3. 5. Prosuder : 1. borang pengurusan masa. 2. 4. setiap peserta menyampaikan kepada ahli kelompok berkaitan dengan jadual yang telah diisi. membuka minda dan fikiran tentang pentingnya pembahagian masa mengikut kepentingan. Fasilitator mengedar kertas A4. 2. : Pada akhir aktiviti ini peserta akan dapat 1. pen dan boring pengurusan masa kepada setiap peserta. Setelah selesai mengisi borang. para peserta berbincang antara mereka berkenaan kepentingan keutamaan aktiviti seharian. . Menetapkan jadual harian yang wajib dengan mengutamakan tugasan yang segera dan penting. Fasilitator memberi penerangan berkenaan aktiviti yang akan dijalankan. Setelah setiap peserta mengambil bahagian. pen. Peserta dikehendaki mengisi borang yang telah diedarkan.MODUL AKTIVITI 9 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Seharian Dalam Kehidupan Saya : 1 jam : Kertas A4. 3.

peserta dikendaki membuat jadual aktiviti seharian mereka. Fasilitator membuat rumusan berkaitan kepentingan pengurusan diri dan masa mengikut kepentingan-kepentingan. Peserta dikehendaki berbincang antara mereka berkenaan pengurusan masa dari sudut akademik dalam aktiviti seharian. 8. 7. Jadual tersebut akan menjadi rujukan sepanjang kehidupan seharian mereka. Falsafah : “kecemerlangan pengurusan masa pembentuk peribadi unggul dalam meningkatkan potensi diri”. .6. Hasil perbincangan.

Lampiran : Borang pengurusan masa SEGERA TIDAK SEGERA PENTING TAK PENTING .

Prosedur : 1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim. Dimana ahli kelompok diminta untuk menutup mata. 4) Ahli kelompok menyedari tugas mereka sebagai pelajar berat. anak yang soleh dan pelajar yang cemerlang.MODUL AKTIVITI 10 Nama aktiviti Masa Bahan Objektif : Muhasabah Diri : 1 jam : kertas A4 dan pen : 1) Mengingat kembali semua aktiviti yang telah mereka lalui iaitu aktiviti pertama hingga aktiviti sembilan. mereka diminta bertafakur sebentar. 2) Kesedaran tentang peranan mereka sebagai hamba Allah yang taat. 2) Ahli kelompok sama-sama memberi pendapat tentang input yang telah diperolehi sepanjang sesi yang telah dijalankan sebelum ini. dan ikhlaskan diri dalam menjawab . 3) Merapatkan lagi ukhuwah sesama ahli kelompok dan fasilitator. gemilang dan terbilang. 4) Ahli kelompok diminta untuk kosongkan fikiran. tenangkan hati. 3) Aktiviti diteruskan dengan refleksi diri.

8) Setelah selesai perbentangan.soalan yang akan diutarakan oleh fasilitator. diminta bertafakur sebentar 10)Fasilitator dan ahli kelompok bermaaf-maafan. 9) Aktiviti diakhiri dengan bacaan Tasbih Kifarah dan surah Al-Asr bagi ahli yang beragama Islam dan bagi yang bukan Islam. fasilitator akan merumus tentang aktiviti yang terakhir ini. 7) Setiap ahli kelompok diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka. Tapi Ini Bukan Alasan Untuk Kita melakukan Kesilapan. Ahli kelompok diminta untuk merenung kembali kesalahan mereka dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan 5) Ahli kelompok diminta untuk membuka mata 6) Seterusnya fasilitator akan memberikan ahli kelompok sehelai kertas A4 dan pen.” . Falsafah : “Manusia Bukanlah Maksum seperti Nabi-Nabi ALLAH.

Mohd. Universiti Putra Malaysia. (2005). 2005. Jamaluddin Ahmad. Mohd. Fadzilah Kamsah dan Hj Muhammad Zakaria (2005) Petua Pelajar Cemerlang. . Bhd. Hj. Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn. Karya Bestari Sdn. Bhd Mohamed Fadzil Che Din. Universiti Putra Malaysia. Othman A. Sidek Mohd Noah.RUJUKAN Dato’ Dr. : Shah Alam. SERDANG: Penerbit UPM.Cheras. Permainan kreatif untuk guru dan jurulatih. Modul Umum dalam Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Kelompok. Kassim (2001). Pembinaan Modul. Hamid. Mohd. Azhar Abd. Nasir Markom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful