BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK EDU 3107

OLEH: MUHAMAD ZAFRI JAMALUDIN

kurikulum tersembunyi.RENUNGAN ‡ Latifah Yusuf (2010) melalui blog beliau Celiklah Aduhai Sayang menyatakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling juga dikatakan selari dengan konsep nilai merentasi kurikulum. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2: Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. penyerapan nilai Islam dan penyerapan nilai murni. .

Namun begitu individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas.ISU/PEMILIHAN MASALAH AUTISME Ainol Azmi (2008) menyatakan individu autisme mempunyai masalah tingkah laku. . Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran makenikal ataupun dalam seni muzik. rote memory dan lain-lain.

± Suka menjauhkan diri ± Tidak suka bergaul ± Murung ± Sama ada hyperaktif atau hippoaktif .CIRI-CIRI AUTISME Ainol Azmi (2008) melalui Portal Rasmi Pendidikan Khas menyenaraikan beberapa tanda-tanda autisme peringkat awal seperti berikut: ± Sukar diajak bercakap.

TEORI YANG SESUAI DIGUNAKAN TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER (BEHAVIORIS) teknik modifikasi tingkah laku iaitu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi prinsip-prinsip pelaziman. TOKEN EKONOMI .

Justeru teori behavioris paling sesuai.  Menguasai kemahiran sosial .KENAPA PILIH TEORI TERSEBUT? ‡ Hal ini sebab murid autisme lebih cenderung kepada masalah tingkah laku. sosial dan emosi. ‡ Ainol Azmi (2008) menyokong bahawa langkah intervensi awal untuk individu autisme ialah memberi fokus terhadap pengurusan tingkah laku individu tersebut ‡ Kaunseling tingkah laku mampu:  Mengurang atau menghapuskan tingkah laku yang kurang sesuai  Menangani reaksi yang membimbang  Meningkatkan kawalan kendiri.

kesedaran diri serta persepsi dalaman.TEKNIK TERAPI YANG DIGUNAKAN TERAPI SENI Mok Soon Sang (2011) Terapi seni adalah berasaskan kepercayaan atas proses kreatif yang melibatkan ekspresi kendiri secara artistik dapat menolong orang untuk menyelesaikan konflik dan masalah. meningkatkan penghargaan kendiri. .

PELAKSANAAN TERAPI SENI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4 PENAMATAN .

Prinsip token ekonomi digunakan.AKTIVITI 1 (Melukis Bentuk Asas) Guru akan meminta murid melukis 5 bentuk asas di atas. Sebagai contoh setiap 1 bentuk mewakili satu token. .

AKTIVITI 2 (Melukis Objek 3D) Guru meminta murid tersebut melukis dan mewarnakan lukisan 3D di atas. 5 token akan diberikan sekiranya murid berjaya menyiapkan lukisan ini. .

AKTIVITI 3 (Melukis Rumah) Guru meminta murid melukis gambar rumah seperti di atas. . 8 token akan diberikan sekiranya murid beryaja menyiapkan lukisan seperti di atas.

10 token akan diberikan sekiranya murid dapat menghasilkan lukisan tersebut .AKTIVIT 4 (Lukisan Bebas) Guru meminta murid menghasilkan lukisan bebas bertemakan Rumah Saya.

.PENAMATAN Pada peringkat penamatan. Guru akan menukarkan token yang berjaya dikumpul oleh murid dengan hadiah. Di samping itu guru perlu memberi peneguhan berbentuk motivasi dengan mengatakan murid atau klien ini mempunyai bakat. bijak dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.

Ini kerana murid-murid autisme ini mempunyai bakat atau kecenderungan yang lebih luas dalam bidang lain.HARAPAN Berdasarkan tugasan ini. Amat merugikan semua pihak kerana insan autisme merupakan insan yang istimewa dan tidak dinafikan kadang kala bakat yang mereka miliki lebih hebat daripada insan yang normal. saya sangat menekankan peranan atau tanggungjawab seorang guru dalam menjalankan tugas. Sekiranya mereka diabaikan. saya berharap supaya setiap guruguru tidak mengabaikan murid-murid yang mengalami autisme. kita perlu memberi didikan yang adil kepada murid-murid kita tanpa mengira tahap pencapaian atau kemahiran yang mereka miliki. ‡ . Dalam kes ini. penyakit autisme ini mungkin boleh melarat ke peringkat yang lebih serius dan mungkin tidak boleh diubati lagi. Perlu diingat bahawa sebagai seorang guru.

my turut menyokong dengan mengatakan Bidang seni bukan hanya untuk dinikmati oleh pencintanya tetapi juga boleh digunakan oleh doktor serta pakar psikologi dalam menyelami perasaan para pesakit.com.utusan. Petikan daripada Utusan Online bertarikh Mei 25 2010 diperoleh dari pautan http://www. ‡ Dapat disimpulan bahawa terapi seni dapat merawat pesakit atau murid yang menghidapi autisme peringkat awal. .RUMUSAN ‡ Daripada keseluruhan proses tugasan ini. Hal ini kerana hasil ciptaan seseorang menggambarkan ekspresi diri mereka. Mok Soon Sang (2011) menyatakan terapi seni beroperasi di bawah percayaan proses kreatif dalam lukisan mengandungi kuasa terapeutik yang boleh merawat individu. saya rangkumkan bahawa terapi seni dapat membantu merangsang minda kreatif pesakit malah sekaligus menonjolkan personaliti sebenar dalam diri mereka melalui hasil ciptaan mereka.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful