BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK EDU 3107

OLEH: MUHAMAD ZAFRI JAMALUDIN

RENUNGAN ‡ Latifah Yusuf (2010) melalui blog beliau Celiklah Aduhai Sayang menyatakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling juga dikatakan selari dengan konsep nilai merentasi kurikulum. . kurikulum tersembunyi. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2: Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. penyerapan nilai Islam dan penyerapan nilai murni.

ISU/PEMILIHAN MASALAH AUTISME Ainol Azmi (2008) menyatakan individu autisme mempunyai masalah tingkah laku. . rote memory dan lain-lain. Namun begitu individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran makenikal ataupun dalam seni muzik.

CIRI-CIRI AUTISME Ainol Azmi (2008) melalui Portal Rasmi Pendidikan Khas menyenaraikan beberapa tanda-tanda autisme peringkat awal seperti berikut: ± Sukar diajak bercakap. ± Suka menjauhkan diri ± Tidak suka bergaul ± Murung ± Sama ada hyperaktif atau hippoaktif .

TEORI YANG SESUAI DIGUNAKAN TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER (BEHAVIORIS) teknik modifikasi tingkah laku iaitu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi prinsip-prinsip pelaziman. TOKEN EKONOMI .

KENAPA PILIH TEORI TERSEBUT? ‡ Hal ini sebab murid autisme lebih cenderung kepada masalah tingkah laku. Justeru teori behavioris paling sesuai. ‡ Ainol Azmi (2008) menyokong bahawa langkah intervensi awal untuk individu autisme ialah memberi fokus terhadap pengurusan tingkah laku individu tersebut ‡ Kaunseling tingkah laku mampu:  Mengurang atau menghapuskan tingkah laku yang kurang sesuai  Menangani reaksi yang membimbang  Meningkatkan kawalan kendiri. sosial dan emosi.  Menguasai kemahiran sosial .

kesedaran diri serta persepsi dalaman. meningkatkan penghargaan kendiri. .TEKNIK TERAPI YANG DIGUNAKAN TERAPI SENI Mok Soon Sang (2011) Terapi seni adalah berasaskan kepercayaan atas proses kreatif yang melibatkan ekspresi kendiri secara artistik dapat menolong orang untuk menyelesaikan konflik dan masalah.

PELAKSANAAN TERAPI SENI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4 PENAMATAN .

Sebagai contoh setiap 1 bentuk mewakili satu token. Prinsip token ekonomi digunakan. .AKTIVITI 1 (Melukis Bentuk Asas) Guru akan meminta murid melukis 5 bentuk asas di atas.

. 5 token akan diberikan sekiranya murid berjaya menyiapkan lukisan ini.AKTIVITI 2 (Melukis Objek 3D) Guru meminta murid tersebut melukis dan mewarnakan lukisan 3D di atas.

8 token akan diberikan sekiranya murid beryaja menyiapkan lukisan seperti di atas. .AKTIVITI 3 (Melukis Rumah) Guru meminta murid melukis gambar rumah seperti di atas.

AKTIVIT 4 (Lukisan Bebas) Guru meminta murid menghasilkan lukisan bebas bertemakan Rumah Saya. 10 token akan diberikan sekiranya murid dapat menghasilkan lukisan tersebut .

PENAMATAN Pada peringkat penamatan. . Di samping itu guru perlu memberi peneguhan berbentuk motivasi dengan mengatakan murid atau klien ini mempunyai bakat. Guru akan menukarkan token yang berjaya dikumpul oleh murid dengan hadiah. bijak dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.

penyakit autisme ini mungkin boleh melarat ke peringkat yang lebih serius dan mungkin tidak boleh diubati lagi. kita perlu memberi didikan yang adil kepada murid-murid kita tanpa mengira tahap pencapaian atau kemahiran yang mereka miliki. Ini kerana murid-murid autisme ini mempunyai bakat atau kecenderungan yang lebih luas dalam bidang lain.HARAPAN Berdasarkan tugasan ini. saya sangat menekankan peranan atau tanggungjawab seorang guru dalam menjalankan tugas. Dalam kes ini. ‡ . Amat merugikan semua pihak kerana insan autisme merupakan insan yang istimewa dan tidak dinafikan kadang kala bakat yang mereka miliki lebih hebat daripada insan yang normal. Sekiranya mereka diabaikan. Perlu diingat bahawa sebagai seorang guru. saya berharap supaya setiap guruguru tidak mengabaikan murid-murid yang mengalami autisme.

RUMUSAN ‡ Daripada keseluruhan proses tugasan ini. Hal ini kerana hasil ciptaan seseorang menggambarkan ekspresi diri mereka.utusan. Mok Soon Sang (2011) menyatakan terapi seni beroperasi di bawah percayaan proses kreatif dalam lukisan mengandungi kuasa terapeutik yang boleh merawat individu.my turut menyokong dengan mengatakan Bidang seni bukan hanya untuk dinikmati oleh pencintanya tetapi juga boleh digunakan oleh doktor serta pakar psikologi dalam menyelami perasaan para pesakit. . ‡ Dapat disimpulan bahawa terapi seni dapat merawat pesakit atau murid yang menghidapi autisme peringkat awal.com. saya rangkumkan bahawa terapi seni dapat membantu merangsang minda kreatif pesakit malah sekaligus menonjolkan personaliti sebenar dalam diri mereka melalui hasil ciptaan mereka. Petikan daripada Utusan Online bertarikh Mei 25 2010 diperoleh dari pautan http://www.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful