P. 1
Contoh Jurnal

Contoh Jurnal

|Views: 521|Likes:
Published by Anthony Ugor Nili

More info:

Published by: Anthony Ugor Nili on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

_____________________________________________________________________________ _

VISI
SMK KEPONG AKAN MENJADI SEKOLAH TERBILANG BERTARAF DUNIA

MISI
Untuk memberikan pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan modal insan terbilang melalui pendidikan holistik dengan berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
_____________________________________________________________________________ _

Tajuk Kajian :

Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Tiga Di Sebuah Sekolah
Oleh : Anthony Ugor Nili _____________________________________________________________________________ _

Unit Penyelidikan Pra-U Sek. Men. Keb. Kepong Jalan FRI, Kepong, 52100 Kuala Lumpur

SELANGOR DARUL EHSAN
1

ABSTRAK Modal insan berminda kelas pertama merupakan salah satu kunci utama untuk membolehkan negara mencapai Wawasan 2020. Para murid sekolah dan pelajar universiti dituntut untuk meningkatkan tahap produktiviti dan daya saing negara dalam mendepani cabaran dan tekanan besar menjelang persaingan abad ke-21. Agenda membina dan memupuk modal insan yang menjadi benih generasi masa depan ini amat bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Maka oleh itu, pelbagai rancangan dan dasar diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memenuhi tuntutan Wawasan 2020. Salah satu darinya ialah pembangunan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK). Setelah segala dasar dan perancangan dilaksanakan, pasti ia telah menampakkan output ketika ini. Maka dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk meninjau sikap murid tingkatan tiga terhadap penggunaan komputer, tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga, dan tahap penggunaan komputer dalam proses pembelajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan, 36 orang murid tingkatan tiga yang dikaji menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan komputer, dengan skor min antara 3.00 hingga 4.527. Responden juga memiliki tahap literasi komputer yang sederhana tinggi, dengan nilai skor min antara 2.611 hingga 4.694. Dapatan kajian ini menunjukkan murid tingkatan tiga mulai menggunakan komputer dalam proses pembelajaran masing-masing. 1. Pengenalan Aspek teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) amat mendominasi semua bidang dalam kehidupan seharian masyarakat pada zaman ini. Kemudahan capaian internet telah menjadikan semua maklumat, bahan dan hasil penyelidikan mampu dikongsi bersama secara dalam talian (on-line) di seluruh pelusuk dunia tanpa sempadan. Semua peringkat masyarakat yang terdiri daripada pelajar sekolah, pelajar university, pekerja syarikat, pengurusan tertinggi korporat, ahli politik, ahli perniagaan, artis, dan sebagainya seharusnya mahir dalam mengapplikasikan kemudahan TMK. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK, hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008). Lantaran perkembangan dan kepentingan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah, dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). 2

wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh. membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi. email. Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya. pertama. 1. usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing.Memandangkan kemudahan TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had. (Baharuddin Aris et. dan keempat. para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”. 2003). memproses. prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi. Dalam arus perdana ini. Robiah Sidin et al. berkomunikasi dengan berperantaraan komputer. dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin. iaitu bagaimana cara murid menimba. Murid-murid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran. guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan. mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. al. hamparan elektronik. browser WWW. (2004) mengatakan. kedua. melaksanakan tugasan sekolah. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran komputer ini ialah untuk membantu murid-murid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru. terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu. tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan komputer. membuat persembahan. Dalam erti kata lain.1 Pernyataan Masalah Dalam era globalisasi sekarang. maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer. 2001) 3 . salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid. “Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir. Namun demikian. tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah. ketiga. kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan.

Dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. Adakah murid tingkatan tiga menggunakan komputer dalam aktiviti pembelajaran? 1. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. penolong kanan kokurikulum. penolong kanan petang dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. penolong kanan tingkatan enam. Dengan itu. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. & Maharan M. Mengenal pasti sikap murid terhadap penggunaan komputer 2.4 Signifikan Kajian Kajian ini penting kepada pihak pentadbir sekolah.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti tahap literasi. 1. 2000). meninjau tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Oleh itu. dan penggunaan teknologi komputer dalam kalangan murid-murid mereka. 1. 4 . Meninjau tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga 3.3 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah. Hasil kajian ini akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan faedah yang diperolehi apabila menggunakan kemudahan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. Berasaskan perbahasan tersebut. pihak pentadbir boleh merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Adakah murid bersikap positif terhadap penggunaan komputer? 2. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti sikap murid terhadap penggunaan komputer. Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga? 3. penolong kanan hal ehwal murid.2 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk. disamping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing. dan meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan tiga mengguna komputer dalam proses pembelajaran mereka. Ini kerana.. yang terdiri daripada pengetua. Penggunaan komputer memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. penolong kanan akademik. Meninjau tahap penggunaan komputer dalam aktiviti pembelajaran murid 1. 1.

Celik komputer akan membantu meningkatkan proses pembelajaran anak-anak. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan komputer. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. sistem multimedia digital. pertama. Penglibatan secara serius pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian.5 Definisi Operasional Kamus Dewan. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan 5 . 2007). dan bukannya semata-mata untuk kegunaan berhibur dengan bermain komputer (computer games). XVIII. Selain itu. pelajar universiti. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. Literatur Kajian Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan murid-murid sekolah. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. dan perisianperisian pendidikan. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. Maka. 2. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P.Selain itu. pihak ibu bapa dan penjaga juga memperolehi gambaran sebenar tentang budaya penggunaan komputer dalam kalangan anak masing-masing. Penggunaan komputer menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. dan juga guru-guru sekolah. Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. Scott (2006). tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. et. rancangan TV pendidikan. 1. Baharuddin Aris. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah. melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. dan ketiga. kedua. guru-guru pelatih.

4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. manakala sebanyak 88. Hasil kajian beliau menunjukkan. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3. Tan Lee Fong (2004). Kajian juga mendapati 90. dan aspek pembelajaran murid. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan. Dan. Kajiannya mendapati. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama. penerokaan. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. Hasil temubual pengkaji mendapati. Secara purata. 38.27%. Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran komputer dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas.00 sebulan. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah. Hanya 24. Secara keseluruhan. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 6 .keberkesanan P&P. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. Sarikei.7% dan 53.88.000. 2001). Walaupun responden mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. dan sesuai dengan keperluan murid. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan. iaitu sebagai alat. Dalam konteks pembelajaran. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78. telah membuat kajian tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. tutorial. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Norinah Mohd Ali (2002).7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. Sarawak. Mohd Arif & Norsiati (2004). Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. aspek pengajaran guru. Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. Bajing Angieng (2006).

kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. iaitu. Bahagian C juga mengandungi 8 item soal selidik yang dibina untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer 7 .0. Sebanyak 36 borang soal selidik telah diedarkan kepada murid-murid dari beberapa buah kelas tingkatan tiga secara rawak. Dan. Bahagian B. dan Persampelan Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Metodologi. Kajian beliau mendapati. dan sejauh manakah mereka menggunakan teknologi komputer dalam proses pembelajaran. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 13. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. Bahagian D mempunyai 9 item soal selidik untuk meninjau tahap penggunaan komputer dalam proses pembelajaran murid. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan komputer dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa sehari kajian. Kemudian. iaitu. adakah murid tingkatan tiga menggunakan komputer dalam aktiviti pembelajaran. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga. min untuk mengukur kecenderungan memusat. Responden kajian adalah murid-murid tingkatan tiga dari sebuah sekolah menengah harian biasa dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Bahagian B mengandungi 8 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang sikap murid terhadap penggunaan komputer. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan komputer dari aspek pengajaran guru-guru. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah tahap celik komputer dalam kalangan murid tingkatan satu. Instrumen. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi.Bahasa Cina. Oleh itu. Bahagian A. Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. skor min dan sisihan piawai digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. adakah murid bersikap positif terhadap penggunaan komputer. Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan komputer dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Selain itu.1 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. Bahagian C dan Bahagian D. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. Terdapat 37 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. peratusan. Selangor Darul Ehsan. Bahagian A mengandungi 12 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat tentang latar belakang responden. 3. dan.

1Ada 6. memiliki facebook.4 05. Bebas menggunakan komputer di rumah 9.2 Tiada 8.4 55.8 11. dan pengkaji telah melakukan analisa. kebebasan menggunakan komputer di rumah. Memiliki Alamat Emel 5.2Perempuan 2.2 Tiada 5.2Tidak Pernah 3. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan. memiliki blog. Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori jantina.9 33.2Tiada 4. Dapatan Kajian Bahagian ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan.0 25. Responden terdiri daripada 36 orang murid tingkatan tiga dari sebuah sekolah.1Ada 3.2 02. Memiliki Blog Peribadi 7.0 75.0 91.1Ada 7.2Tiada 6.1 88.2 Tiada 9. Jadual 1 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1.0 97. maklumat pekerjaan bapa/penjaga.1Lelaki 1.1Ada 4. kursus komputer.7 94.6 25.6 69. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh.untuk dianalisis melalui program SPSS.3 75. Menghadiri Kursus Komputer 2.4 30. Memiliki Komputer Di Rumah 3. Memiliki Internet Di Rumah 4. kemudahan internet di rumah. memiliki emel. Jantina 1. Memiliki Laman Web Peribadi 6.1Ada 5.1Pernah 2.3 66. mencatat keputusan dan membuat ulasan. Memiliki Facebook 8.1 Ada 8. 4.1Bebas Kekerapan (N=36) Peratus (100%) 16 20 09 27 33 03 27 09 35 01 04 32 12 24 34 02 25 11 44.7 08. pemilikan komputer.2Tiada 7. memiliki laman web.6 8 .

1%) responden memiliki laman sesawang (website) sendiri.1%) etnik Cina.00 sebulan.00 – RM12. dan 2 orang responden (5.1 11.3 India 11. 18 orang (50.6 36. Dan.8 44.2Tidak bebas 10.0%) adalah etnik Melayu. 4 orang (11.000.Kumpulan Etnik 11. iaitu tiga puluh lima orang (97.2 RM3.6%) bekerja dengan pihak swasta dan 13 orang (36. Daripada 36 orang responden. 9 orang (25. Seramai 27 orang (75.00 – RM6.2 Swasta 10.00 12.3%) memiliki blog peribadi.0%) tidak pernah.3 30.6%) adalah perempuan.3 Bekerja sendiri 11.2 Cina 11. sama ada untuk kegunaan peribadi atau untuk tujuan pembelajaran.6 Merujuk kepada jadual 1.00 12.1 05.1 Kerajaan 10.4 36. 13 orang (36.4%) responden adalah terdiri daripada pelajar lelaki.0 36. Terdapat 12 orang (33.0%) memiliki kemudahan talian internet di rumah. dan selebihnya tiada.6 08. 11 orang (30. Seramai 33 orang (91. agak mengagumkan apabila terdapat 4 orang (11.Pendapatan Keluarga Sebulan 12.001.000.00 12. 16 orang (44.1 50.000.1%) bekerja sendiri. dan 20 orang (55.001.001.4%) mengaku datang dari keluarga berpendapatan kurang dari RM3000.2%) memiliki alamat emel sendiri.7%) responden memiliki komputer di rumah. Jadual 2: Sikap Murid Terhadap Penggunaan Komputer Butiran Sangat Tdk Setuju Kurang Setuju Sederha na Respon Setuju Sangat Setuju Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw 9 .4 Lain-lain 12.8%) lain-lain. 12 orang (33.000. Daripada 36 orang responden. Objektif kajian 1 : Sikap Murid Terhadap Penggunaan Komputer Bahagian ini ingin mengenalpasti sikap murid terhadap penggunaan komputer.00 12 11 13 18 13 04 01 16 13 02 03 02 33. dan 34 orang (94. Hampir semua pelajar.3 05.1%) etnik India dan seorang (2.00 12.4 RM9.1 Melayu 11.9.00 sebulan.5 Lebih RM12. dan 27 orang (75.4%) responden mengaku mereka bebas menggunakan komputer di rumah tanpa kekangan ibu-bapa.4%) memiliki akaun facebook. Terdapat 16 orang responden (44.001.00 – RM9.3 RM6.1 Kurang RM3. Seramai 25 orang (69.3%) responden yang ibu-bapa mereka bekerja dengan kerajaan.000.1 02.6%) dalam kalangan keluarga berpendapatan melebihi RM12. dan selebihnya tiada.0%) pernah mengikuti kursus komputer secara formal.Pekerjaan Bapa / Penjaga 10.

2 38. 4 27.6088.09 94 1.3 16.2%) sangat tidak sabar menggunakan komputer.2 5 3. 9 33. Manakala.11 13 1.6 7 4.61 hingga 4. nilai skor min yang terendah bagi memaparkan sikap murid apabila membuat kerjakerja rumah dengan menggunakan komputer ialah 3. 8 16. 1 13. 7 8. 7 27.0994.26 49 1. 2 16. 7 5.8%) responden tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 7 8.0 0 3.3 Bi l 0 0 0 6 1 0 0 6 0 3 0 3 0 6 0 3 % 5. 1 5.5278.6 44.3 5. Jadual di sebelah memaparkan tahap-tahap literasi komputer dalam kalangan murid.5278.3 3 0. Nilai skor min yang tertinggi bagi menunjukkan betapa sukanya murid menggunakan komputer ialah 4. Seramai 8 (22. 3 16.0000.3 6 3. dan hanya seorang (2. 4 50 41. 8 38.39 39 1. 2 Bi l 2 1 0 8 0 6 0 6 1 6 1 8 1 5 2 6 36 36 4. nilai skor min bagi mengambarkan sikap murid terhadap penggunaan komputer ialah antara 3.3 Bi l 1 3 0 5 0 6 0 8 1 4 1 2 0 6 0 3 % 58.1 4 4. dengan sisihan piawai 1.60 88 1. Ini memberi kesimpulan bahawa majoriti murid tingkatan tiga ini mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan komputer.3%) mengaku sangat setuju terhadap kenyataan bahawa mereka sangat suka menggunakan komputer.6 02 03 06 02 36 36 36 36 Berdasarkan jadual 2. 7 22.3 16.6 Bil 02 16 % 36.24 21 11. dan sisihan piawai 0. Dapatan kajian merumuskan bahawa kadar literasi komputer dalam kalangan murid adalah sangat tinggi dengan purata skor min antara 2.3611. Kajian mendapati.69.93 73 1.5 3 3.04 62 0. Dapatan kajian menunjukkan responden kajian tidak sabar untuk menggunakan komputer selepas balik dari sekolah.6 8. dan sisihan piawai 1. Objektif kajian 2 : Tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Seramai 21 (58.26491.6 10 14 36 36 2.0000 hingga 4.ai % Sangat suka menggunakan komputer Ketagih menggunakan komputer balik sekolah Membuat kerja komputer amat menyeronokkan Bercerita mengenai kecanggihan komputer Suka mempelajari program baru Menggunakan komputer amat mudah / senang Teringin membeli jenama / model baru Sangat suka guru menggunakan komputer 00 2. 3 22. 7 72.3 8.2 8 4. responden 10 . 9 5.8 00 8. 7 8. 7 16. 9 16. dengan skor min 3. 7 44.8 Bi l 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 % 00 16.

8 11. 4 8. 1 11. 0 27. Semua responden mampu menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. 0 00 8.kurang mahir menggunakan perisian MS Publisher. menulis surat dan sebagainya. Responden memiliki tahap yang sederhana dalam menggunakan perisian MS Excel dengan nilai min 3.86. dengan nilai min 4.6 1 2. 7 25.8062. dan sisihan piawai 1.0185. 7 30. 0 19. hampir semua responden mampu mengoperasikan komputer tanpa bantuan pihak lain.08. 1 16.52 48 1. 2 25. 6 30. 3 2.8 16. Antara perisian yang paling dikuasai oleh responden ialah MS Word.80 62 1.07 64 1.7%) sangat mahir. 1 36.01 85 0.3 13.06. 6 36. responden mampu menamakan fungsi perkakasan yang ada pada komputer dengan skor min 3. dan sisihan piawai 0. dengan nilai min 4.0126. Seramai 15 orang (41.16 67 1.8 2. 9 72. 7 8.3 Bi l 0 1 0 2 0 0 1 1 1 5 0 9 0 0 0 3 Sederha na Mahir % 22.19.8%) tidak boleh menggunakan MS Excel. 6 33. 7 25. 1 00 00 Bi l 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 Tidak Mahir % 2.20 68 0. 6 Bi l 1 5 1 1 1 3 0 7 0 3 0 5 2 6 2 0 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1. dan sisihan piawai 1. tetapi sangat mahir dalam menggunakan perisian MS Word.01 26 1. Jadual 3:Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Butiran Sangat Tdk Mahir % Mengoperasikan computer Menamakan fungsi perkakasan computer Menggunakan Perisian Microsoft Word Menggunakan Perisian Microsoft Excel Menggunakan Perisian Microsoft Publisher Menggunakan Perisian Microsoft PowerPoint Kebolehan melayari internet Kebolehan memuat naik / memuat turun bahan dari sumber internet 2.01 73 % 30. dan hanya 2 orang (2.8%) mengaku tidak mampu mengoperasikan computer tanpa bantuan pihak ketiga. 1 19. 8 30. dan sisihan piawai 1.1667.3 16.9 7 4.4%) mengaku sangat mahir menggunakan perisian MS Excel.6 9 4. 7 Bil 08 09 10 11 11 12 01 06 Respon Mahir Sangat Mahir % 41.2 2 Berdasarkan jadual 3 di atas. 6 41. Seorang responden (2.0 6 3. Rata-ratanya. 6 36. Responden agak kurang mahir menggunakan perisian MS Publisher dengan 11 .8 6 4. 4 Bi l 1 1 1 3 1 3 0 6 0 3 0 6 0 9 0 7 36 36 36 36 36 36 36 36 4. 2 55.8 00 2. dan 7 orang (19.1 9 2.6 00 30.0 8 3.8 5.

69 dan sisihan piawai 0.3 Bil 11 09 00 03 % 16. Selain itu.2068.12 41 0.9 2 2.9%) yang sangat mahir menggunakannya.5248.6 1 1. untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitan pembelajaran mereka. dengan nilai min 4. 1 Bi l 0 5 1 2 1 9 2 2 Jarangjarang % 25.25 07 1. Jadual 4:Tahap Penggunaan Komputer Dalam Proses Pembelajaran Butiran Tidak Pernah % Menggunakan perisian Microsoft Word Menggunakan perisian Microsoft Excel Menggunakan perisian Microsoft PowerPoint Menggunakan perisian Microsoft 13.6%) sangat mahir. Seramai 20 orang (55.97.3%) responden yang mahir menggunakan perisian MS Publisher. Responden sangat jarang menggunakan perisian MS PowerPoint dan MS Publisher dalam proses pembelajaran. 0 00 8. 9 33.0173.2 2 1.skor min 2.8 00 2. 1 8. 0 Bi l 0 9 1 0 1 4 0 9 Respon Sederha Kerap na Kerap % 30.3%) yang tidak mahir memuat tutun – memuat naik bahan dari sumber internet. 3 52. Seramai 26 orang (72.25.7%) tidak mahir. dan hanya 5 orang (13. Dapatan kajian menunjukkan responden mahir dalam melayari internet untuk membaca surat khabar.86 69 0. responden kajian juga mahir dalam aktiviti memuat turun dan memuat naik bahan dari sumber internet. Responden juga kurang mahir menggunakan perisian MS PowerPoint dengan nilai min 2.2%) mengaku sangat mahir dan hanya seorang (2. mengakses akaun facebook dan sebagainya.96 44 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 12 .22 dan sisihan piawai 1.6 4 1.8%) yang sederhana mahir melakukannya.61 hingga 4. Seramai 12 orang (33. dan sisihan piawai 1. 7 11. responden kajian sangat kerap melayari internet dengan enjin carian Yahoo. dengan skor min 4.3%) responden mengaku sederhana mahir menggunakan MS PowerPoint. mendapatkan sumber berita.0764.8 Bi l 0 5 0 1 0 0 0 1 36 36 36 36 2. 8 61. Seramai 15 orang (41. 9 2. dan sisihan piawai 1. 9 25. Namun demikian. 6 25. dan hanya 3 orang (8.3 2. dan hanya 3 orang (8. 0 27.611. Kajian mendapati penggunaan computer dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala sederhana dengan skor min antara 1. 8 38. Google dan sebagainya.8 Bi l 0 6 0 4 0 3 0 1 Sangat Kerap % 13. Objektif kajian 3 : Tahap penggunakan komputer dalam proses pembelajaran murid.

Merujuk kepada rajah di atas.8 16.9644.8 5. Seramai 5 orang murid (13. 7 47. ScoreA. 9 41. dan sisihan piawai 1. Seramai 3 orang (8. memaparkan bahawa murid tingkatan tiga ini jarang menggunakan perisian MS Excel dalam aktiviti pembelajaran.3%) sangat kerap.6%) tidak pernah melakukannya. direktori.47. kamus. dan sisihan piawai 0.6 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2.8%) pula. dan menjadi pelanggan tetap laman sesawang tersebut. dan mengarang esei adalah pada skala sederhana dengan skor min 2. dan maklumat pembelajaran. Seramai 15 orang (41.3732. 9 13. dan hanya seorang (2. mengaku tidak pernah.2%) mengaku pernah melakukannya. dengan skor min 2.7%) mengaku sangat kerap melayari Wikipedia dan yang seumpama. dan hanya 2 orang (5.46 60 1.8%) mengaku kerap menggunakannnya.8%) yang sangat kerap menggunakannya.2980. 7 09 06 05 05 16.9373. dengan skor min 4.2507. Yahoo dll Menghantar dan menerima emel Membaca akhbar / majalah secara online Melayari Wikipedia.8%) tidak pernah menggunakan perisian MS PowerPoint dalam aktiviti pembelajaran. dan hanya seorang (2. MySchoolNet. tahap penggunaan perisian MS Word untuk kegunaan menaip nota. 7 13. Yahoo dan Google untuk mencari bahan. 7 0 6 0 8 0 8 0 6 0 6 55. 9 16. dan hanya 3 orang (8. kamus dll Melayari Portal. 13 . majalah dan maklumat-maklumat pembelajaran secara dalam talian (online) adalah pada kadar sederhana.3 2 0 0 5 0 5 1 5 0 3 36 36 36 36 4. dan sisihan piawai 1.Publisher Melayari website. 0 16. Seramai 22 orang (61.29 80 27.18 29 1.22.9%) sangat kerap menggunakan perisian MS Word dalam proses pembelajaran. dan sisihan piawai 1. Seramai 17 orang (47.7 2 2. 9 13. direktori. 2 16. 7 8. Seramai 12 orang (33. dan 5 orang (13. rata-rata responden menyatakan kerap melayari internet. dengan nilai min 2. dengan nilai min 1. dengan nilai min 3. 2 22. 2 30. 2 22. Perisian MS Publisher adalah yang paling kurang digunakan oleh responden dalam proses pembelajaran. 8 06 36 Rajah 4 di atas memaparkan tahap penggunaan computer dalam proses pembelajaran murid.3%) mengaku agak kerap menggunakannya.6%) mengaku sangat kerap melayari laman sesawang (website). Walau bagaimanapun. 7 22. Selain itu. dan 10 orang (27. Kekerapan responden melayari Wikipedia. dan buku elektronik untuk tujuan pembelajaran adalah pada skala sederhana. Seramai 20 orang (55.97. 7 16. Google. dengan skor min 2.9%) pula mengaku tidak pernah. membuat latihan. kajian juga memaparkan bahawa kekerapan responden untuk melayari laman MySchoolNet. Seramai 19 orang (52.9 7 3. Portal Pendidikan Utusan Melayu.3%) tidak pernah menggunakan MS Excel.37 32 1.1829. Responden juga sangat kurang menggunakan perisian MS PowerPoint dalam aktiviti pembelajaran.92.93 73 1.6 7 2. dan hanya seorang sahaja (2.67.com. dan sisihan piawai 1. 6 13.8%) yang jarang-jarang melakukannya. dan seumpamanya adalah pada tahap yang agak membanggakan. Dapatan kajian di atas.4 7 0.61. tetapi agak jarang.1%) tidak pernah menggunakan perisian ini.1241. dll 00 30. dan sisihan piawai 0. 6 0 1 0 6 1 7 0 8 1 1 25. 6 2.25.2 5 2. dan sisihan piawai 1. Dapatan kajian juga memaparkan bahawa kekerapan responden untuk membaca akhbar.

dan memiliki kemahiran yang mencukupi untuk mengendalikan dan menggunakan komputer. seramai 33 orang (91. dan hanya 3 orang (8. Situasi ini kondusif kepada penambahbaikan pedagogi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 14 .3%) yang tiada komputer di rumah. peringkat persekolahan seperti mereka (tigkatan 3). Responden sangat mahir menggunakan perisian MS Word (skor min 4.25). membuat laporan. Ini memudahkan responden menerokai maklumat tentang pembelajaran. pihak sekolah juga perlu menambahkan prasarana kemudahan komputer di sekolah.5. dan sebagainya. dan ini amat memadai untuk mereka melakukan kerja-kerja sekolah seperti menaip karangan.0000 hingga 4. Antara perisian yang kurang digunakan oleh responden ialah MS Publisher (skor min 1.4%) responden menyatakan mereka bebas menggunakan komputer di rumah tanpa ‘pengawasan’ daripada ibu-bapa. penggunaan perisian-perisian tersebut adalah kurang digunakan. Kajian juga mendapati nilai skor min bagi mengambarkan sikap murid terhadap penggunaan komputer ialah antara 3. Selain itu. setiap kelas seharusnya dibekalkan kemudahan LCD. dan juga pihak sekolah dalam memartabatkan budaya penerokaan ilmu pengetahuan.61 hingga 4. responden sudah mula membudayakan teknologi komputer dalam proses pembelajaran mereka.0%) responden pernah menghadiri kursus kemahiran komputer secara formal.694) dengan menggunakan enjin carian Google. responden menggunakan kemudahan teknologi komputer dalam proses pembelajaran adalah pada tahap sederhana dengan nilai min antara 1.5278. hampir semua (97. membina jadual.61) dan MS PowerPoint (skor min 1.7%) responden memiliki komputer. dan juga menjadi pemangkin kepada pembangunan persekitaran pembelajaran bagi seseorang pelajar. Ini mengambarkan tahap kesedaran dan penerimaan keluarga responden terhadap penggunaan komputer adalah amat tinggi. daripada data-data kajian yang diperolehi. Perbincangan Dan Rumusan Berdasarkan dapatan kajian dari jadual 1. Responden amat menyukai persekitaran pembelajaran yang menggunakan kemudahan teknologi perkomputeran.611 hingga 4. Walau bagaimanapun. Yahoo dan sebagainya.08). responden sangat kerap melayari internet untuk tujuan mencari bahan dan maklumat pembelajaran (skor min 4. terdapat ruang dan peluang kepada guru-guru menggunakan teknologi komputer sebagai bahan bantu mengajar di sekolah. Selain itu. Kajian mendapati. hanya 9 orang (25. Kemahiran ini amat berguna kepada seseorang pelajar untuk menerokai dunia pendidikan tanpa sempadan secara kendiri. Ini adalah kerana. Ini memberi gambaran bahawa. Seramai 25 orang (69. Walau bagaimanapun. para pelajar seharusnya sudah memperoleh ilmu dan berkongsi pendapat dengan rakan-rakan pelajar dari sekolah-sekolah lain. Dapatan kajian mengambarkan bahawa.25. Ini memberi kesimpulan bahawa majoriti murid tingkatan tiga ini mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan komputer.694. dan setiap panitia mata pelajaran dibekalkan sekurang-kurangnya satu computer riba (notebook). Dan. bahkan juga para pelajar dari negaranegara lain. Sekiranya berkenaan. berdasarkan jadual 3 majoriti responden adalah literasi komputer. responden juga sangat mahir dalam aktiviti melayari internet (skor min 4. Kemahiran responden menguasai asas teknologi komputer sepatutnya digunakan semaksimum mungkin oleh pihak keluarga. Dalam era globalisasi tanpa sempadan.64). dengan skor min antara 2.2%) responden memiliki alamat emel.

bernama. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan komputer.Peranan dan kepentingan teknologi komputer zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. Tanjong Malim. pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. memungkinkan seseorang pelajar melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. Dengan kemudahan komputer. Mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. Di mana-mana telah dibahas.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 15 . Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. politik. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang perkomputeran. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan komputer dalam kalangan pelajarnya.my/bernama/v3/bm/news_lite.com. (2008). (2007). pantas dan cepat. Perak: Quantum Books. Edisi Kedua. BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. ekonomi dan ketenteraan. Ahamad Sipon.

Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. 24 November 2000 Nik Hairi Omar. (2006). Bangi. 9 – 11 November 2006). Selangor. www. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum. (2006). Dalam talian http://sbmb.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng.Anthony Ugor Nili. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. (2010). Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. anjuran FTSM UKM. Sarawak. (2006). Putrajaya. Bintangor. Sistem Komputer & Aplikasiny. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Dissertation (M. (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan.gov. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar.Ed. Kementerian Pelajaran Malaysia.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp. & Jamalludin H.. Institut Perguruan Rajang. (2000). Bangi. (2001).aspx Diakses pada 1 September 2009 Mashitoh Yaacob. Edisi Keempat. R. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran.geocities. & Zaidatun T.). & Maharam M. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Rozainee K. Universiti Malaya Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. Sarikei. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. (2002). (Sumber: Jurnal Pendidikan. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Fakulti Pendidikan. Kuala 16 . (2006). & Mohamed Amin Embi (2003).. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Universiti Malaya) Norinah Mohd Ali. Dissertation (M. Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Kaedah Penyelidikan (Buku 1).Ec. Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. Bhd.. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Kaedah dan Penyelidikan. & Ravichndran V... Kamus Dewan.doc Chua Yan Piaw. Sarawak. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Dewan Bahasa Dan Pustaka.dbp.). (2001). Kuala Lumpur. Mohd Azul & Norizan A. (2006). Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah.

Jln FRI. 3.my Tan Lee Foong.htm Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.info/sumber. Dalam talian hhtp://www. 52100 Kuala Lumpur SELANGOR DARUL EHSAN 17 . Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains. Kepong. Universiti Malaya Unit Penyelidikan Dan Kolokium Tingkatan Enam SMK Kepong. Internet Dalam Pendidikan. Dissertation (M. Institut Perguruan Tuanku Bainun.(2009). Jabatan Teknologi Pendidikan. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Rozinah Jamaludin.sajadstudio. (2007). Fakulti Pendidikan. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Pembudayaan ICT IPTB. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www.mcmc.gov. (2004). paper 50 (19p).Ed.).Lumpur Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004).

dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. 5.00 – RM6. 6. 7.BORANG SOAL SELIDIK Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Tiga Di Sebuah Sekolah. Jantina Menghadiri kursus komputer Memiliki komputer di rumah Memiliki kemudahan internet di rumah Memiliki alamat e-mail sendiri Memiliki laman web sendiri (web-site) Memiliki blog peribadi Memiliki Akaun Facebook Bebas menggunakan komputer di rumah [ [ ] Kerajaan ] Melayu [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Bebas [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tidak bebas ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain 10.00 – 9. 8. Saya sangat suka menggunakan komputer 18 .001. Sangat tidak setuju 2.000.001.000. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih.00 – [ ] Lebih BAHAGIAN B : SIKAP MURID TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER 1. Kumpulan Etnik 12.001. Sangat setuju TAHAP Bulatkan 1 2 3 4 5 PERKARA Jawab soalan berikut mengikut pendapat anda sendiri 1. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata. Pekerjaan bapa/penjaga 11.00 RM12. Sila jawab semua soalan. Sila tanda dan bulatkan manamana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat.00 ] Kurang RM3. 4.00 [ ] RM3.000. Kurang setuju 3. Sederhana 4.000. 9. Setuju 5. 3.001.00 [ ] RM9. BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1.00 [ ] RM6. Pendapatan Keluarga Sebulan ] India RM12. 2.

senang dan tidak mengelirukan 7. dokumen. Sederhana kerap 4. kepala surat dan sebagainya 6. Balik dari sekolah. Sederhana mahir 4. Membuat kerja-kerja rumah dengan menggunakan komputer amat menyeronokkan bagi saya 4. memperoleh maklumat syarikat. Menamakan dan menyatakan fungsi perkasasan komputer. Menggunakan komputer amat mudah. lagu. Kerap 5. Menggunakan kemudahan komputer untuk memuat naik (upload) dan memuat turun (download) maklumat. Menggunakan perisian Microsoft Office Publisher untuk membuat kad jemputan. Tidak pernah PERKARA 19 2. Saya sangat suka mempelajari dan menggunakan program-program komputer (applikasi) yang baru jika ada peluang 6. katalog. contohnya skrin. menggunakan facebook. anggaran perbelanjaan kewangan. Mahir 5. dan pengimbas (scanner) 3. info laporan sukan. Melayari internet untuk membaca surat khabar.2. pencetak (printer). sekiranya keluarga berkemampuan 8. Mengoperasikan komputer. Saya sangat seronok bercerita mengenai kemudahan dan keupayaan komputer dengan kawan-kawan di sekolah 5. saya tidak sabar untuk membuka dan menggunakan komputer 3. Menggunakan perisian Microsoft Office Excel untuk membina jadual. Tidak mahir 3. Jarang-jarang 3. contohnya memulakan dan menutup sistem komputer. Sangat kerap TAHAP . dan sebagainya 5. membuat jadual dan sebagainya 4. Sangat tidak mahir 2. dan menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer 2. dan video dari sumber internet BAHAGIAN D : TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. pamphlet. Menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint untuk membuat ‘slide’ persembahan (presentation) 7. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 PERKARA Saya boleh / mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. hardisk. papan monitor. dan sebagainya 8. atau setelah selesai melakukan sesuatu. 1. tetikus. Saya sentiasa ingin membeli jenama komputer yang terkenal dan model yang terkini. Menggunakan perisian Microsoft Office Word untuk menaip nota. Saya sangat suka sekiranya guru-guru sekolah menggunakan teknologi komputer dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP LITERASI KOMPUTER DALAM KALANGAN MURID 1.

kad dan sebagainya 5. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 7. Membaca surat khabar. direktori. Wikipedia. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat. Mendapatkan maklumat melalui internet tentang pembelajaran dari sumber ensaiklopedia.. katalog. saya menggunakan komputer dengan tujuan berikut ……. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Melayari laman web (www). nota. kamus. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft PowerPoint untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. projek sekolah dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. latihan. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah.Dalam bidang pembelajaran. enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 6. pamphlet. buku elektronik dll 9. majalah akademik dan buku-buku secara on-line (dalam talian) untuk tujuan pembelajaran 8.…. 1. MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 20 . buletin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->