P. 1
Contoh Jurnal

Contoh Jurnal

|Views: 521|Likes:
Published by Anthony Ugor Nili

More info:

Published by: Anthony Ugor Nili on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

_____________________________________________________________________________ _

VISI
SMK KEPONG AKAN MENJADI SEKOLAH TERBILANG BERTARAF DUNIA

MISI
Untuk memberikan pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan modal insan terbilang melalui pendidikan holistik dengan berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
_____________________________________________________________________________ _

Tajuk Kajian :

Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Tiga Di Sebuah Sekolah
Oleh : Anthony Ugor Nili _____________________________________________________________________________ _

Unit Penyelidikan Pra-U Sek. Men. Keb. Kepong Jalan FRI, Kepong, 52100 Kuala Lumpur

SELANGOR DARUL EHSAN
1

ABSTRAK Modal insan berminda kelas pertama merupakan salah satu kunci utama untuk membolehkan negara mencapai Wawasan 2020. Para murid sekolah dan pelajar universiti dituntut untuk meningkatkan tahap produktiviti dan daya saing negara dalam mendepani cabaran dan tekanan besar menjelang persaingan abad ke-21. Agenda membina dan memupuk modal insan yang menjadi benih generasi masa depan ini amat bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Maka oleh itu, pelbagai rancangan dan dasar diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memenuhi tuntutan Wawasan 2020. Salah satu darinya ialah pembangunan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK). Setelah segala dasar dan perancangan dilaksanakan, pasti ia telah menampakkan output ketika ini. Maka dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk meninjau sikap murid tingkatan tiga terhadap penggunaan komputer, tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga, dan tahap penggunaan komputer dalam proses pembelajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan, 36 orang murid tingkatan tiga yang dikaji menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan komputer, dengan skor min antara 3.00 hingga 4.527. Responden juga memiliki tahap literasi komputer yang sederhana tinggi, dengan nilai skor min antara 2.611 hingga 4.694. Dapatan kajian ini menunjukkan murid tingkatan tiga mulai menggunakan komputer dalam proses pembelajaran masing-masing. 1. Pengenalan Aspek teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) amat mendominasi semua bidang dalam kehidupan seharian masyarakat pada zaman ini. Kemudahan capaian internet telah menjadikan semua maklumat, bahan dan hasil penyelidikan mampu dikongsi bersama secara dalam talian (on-line) di seluruh pelusuk dunia tanpa sempadan. Semua peringkat masyarakat yang terdiri daripada pelajar sekolah, pelajar university, pekerja syarikat, pengurusan tertinggi korporat, ahli politik, ahli perniagaan, artis, dan sebagainya seharusnya mahir dalam mengapplikasikan kemudahan TMK. Kealpaan dan kelekaan dalam mengharungi kehidupan semasa tanpa kemahiran TMK, hanya akan menyebabkan sesiapa sahaja terpinggir dan tersingkir dalam global village, (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2008). Lantaran perkembangan dan kepentingan TMK secara global, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah, dan berusaha menyesuaikan diri dengan arus perubahan persekitaran. Penggunaan TMK di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi telah diperluaskan. Dasar-dasar dan perancangan yang kondusif terhadap perkembangan TMK telah dilancarkan. Ini bermula dengan memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan TMK seperti Perkomputeran dan Teknologi Maklumat untuk murid sekolah menengah, dan juga rancangan penubuhan Sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan sebagai badan induk dunia pendidikan telah memainkan peranan penting untuk menghadapi zaman globalisasi dan dunia pendidikan tanpa sempadan dengan memasukkan kurikulum TMK dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). 2

membuat persembahan. kemahiran aplikasi seperti pemprosesan perkataan. usaha murni kerajaan ini sukar untuk berjaya sekiranya pelaku masyarakat itu sendiri kurang membudayakan sepenuhnya penggunaan komputer dan kemahiran TMK. tetapi juga memberi impak yang amat mendalam terhadap kaedah pembelajaran bagi seseorang murid. iaitu bagaimana cara murid menimba. “Buta komputer” pada masa kini adalah sama dengan buta huruf pada tahun 60-an walaupun anda seorang pemegang ijazah dari institusi pengajian tinggi”. maka adalah menjadi suatu kewajaran kepada pengurus-pengurus pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan segera kepada perubahan-perubahan ini. prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi. mengaplikasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.Memandangkan kemudahan TMK itu sendiri yang membentuk suasana pembelajaran sepanjang hayat dan memberi peluang-peluang pembelajaran yang tidak ada had. al. (Baharuddin Aris et. dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). (2004) mengatakan. guru dan juga murid harus bersedia terhadap persaingan global TMK yang tiada batas dan sempadan. tetapi sepatutnya mahir dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer. membantu meningkatkan aktiviti luar darjah atau melaksanakan hobi. dan menganalisis data (Norizan & Mohamed Amin. wang mestilah mencukupi untuk menggerakkan semuanya itu. ialah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan komputer. aplikasi grafik dan aplikasi yang menjurus kepada bidang pelajaran mereka. penciptaan idea kreatif dan mencari maklumat berkaitan bidang pembelajaran diri masing-masing. Teknologi TMK juga penting untuk keperluan sosial murid-murid seperti berinteraksi di alam maya. berkomunikasi dengan berperantaraan komputer. sikap masyarakat dan murid mestilah positif dan bersedia untuk berubah. Antara kemahiran TMK yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid ialah kemahiran asas menggunakan komputer. hamparan elektronik. terdapat empat angkubah yang saling berhubung kait antara satu sama lain bagi memacu pembudayaan TMK dalam kalangan anggota masyarakat iaitu. email. Namun demikian. ketiga. Robiah Sidin et al. kedua. Dalam erti kata lain. browser WWW. pertama. salah satu aset yang amat penting dan perlu ada pada seseorang murid. Dalam arus perdana ini. Dapat kita perhatikan bahawa kerajaan amat memberi tumpuan dan keutamaan terhadap pembentukkan masyarakat yang membudayakan ilmu dan maklumat menerusi penggunaan TMK secara luwes dan menyeluruh. Arus pemodenan kemahiran TMK ini bukan sahaja menukar secara besar-besaran teknik pengajaran oleh seseorang guru. memproses. para murid perlu literasi komputer atau “celik komputer”. melaksanakan tugasan sekolah. 2003). dan keempat. 1. Antara faktor keperluan memiliki kemahiran komputer ini ialah untuk membantu murid-murid mencari dan memperoleh maklumat dari sumber terbuka tanpa terhad. tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir.1 Pernyataan Masalah Dalam era globalisasi sekarang. Murid-murid bukan sahaja dituntut untuk memiliki kepintaran dan pengetahuan dari segi penguasaan kandungan mata pelajaran. 2001) 3 .

Apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga? 3.2 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk. maka buta komputer perlulah dihapuskan dalam kalangan murid dan masyarakat amnya kerana ia merupakan komponen utama dalam bidang TMK. dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif dalam pemerolehan pembelajaran (Mashitoh Y. Meninjau tahap penggunaan komputer dalam aktiviti pembelajaran murid 1.4 Signifikan Kajian Kajian ini penting kepada pihak pentadbir sekolah. Berasaskan perbahasan tersebut. Ini kerana. yang terdiri daripada pengetua. disamping berkomunikasi atau berteraksi dengan murid masing-masing.3 Soalan Kajian Soalan-soalan kajian ialah. penolong kanan akademik. penolong kanan hal ehwal murid. dapatan kajian ini membolehkan mereka mengenal pasti tahap literasi. dan meninjau sejauh mana murid-murid tingkatan tiga mengguna komputer dalam proses pembelajaran mereka.Memandangkan literasi komputer adalah antara kemahiran yang begitu penting pada era TMK. Mengenal pasti sikap murid terhadap penggunaan komputer 2. penolong kanan petang dan ketua-ketua bidang mata pelajaran. penolong kanan kokurikulum. Adakah murid tingkatan tiga menggunakan komputer dalam aktiviti pembelajaran? 1. Oleh itu. Adakah murid bersikap positif terhadap penggunaan komputer? 2.. dan penggunaan teknologi komputer dalam kalangan murid-murid mereka. kajian ini diperlukan untuk mengenal pasti sikap murid terhadap penggunaan komputer. 4 . 1. Penggunaan komputer memudahkan guru-guru melaksanakan tugasan pengajaran dalam kelas. 1. Hasil kajian ini akan menyedarkan guru-guru tentang peluang dan faedah yang diperolehi apabila menggunakan kemudahan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. 1. meninjau tahap literasi komputer dalam kalangan murid. keperluan asas yang perlu dimiliki oleh para murid ialah memiliki pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang memadai bagi membolehkan mereka menikmati dan mempelbagaikan sumber maklumat yang tidak terhad. 2000). Dengan itu. Meninjau tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga 3. & Maharan M. penolong kanan tingkatan enam. Dapatan kajian ini juga amat berguna kepada guru-guru mata pelajaran. pihak pentadbir boleh merangka perancangan yang responsif terhadap budaya penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah.

Edisi Keempat mendefinisikan literasi komputer sebagai “tahu menggunakan dan mengendalikan computer”. dan ketiga. dan juga guru-guru sekolah. sistem multimedia digital. pihak ibu bapa dan penjaga juga memperolehi gambaran sebenar tentang budaya penggunaan komputer dalam kalangan anak masing-masing. Pekeliling ini menyatakan KPM teleh membekalkan pelbagai jenis peralatan TMK ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Penglibatan secara serius pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam memperkenalkan TMK dalam P&P dapat dilihat dengan jelas melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 6/2003: Dasar Pengajaran Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jld. 1. Scott (2006). Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). XVIII. Selain itu. interaksi – berkemampuan untuk berinteraksi atau mengapplikasikan teknologi komputer. menjelaskan literasi komputer sebagai keupayaan untuk memahami bagaimana sesuatu komputer berfungsi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mentakrifkan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai menggunakan TMK secara berfikrah. al (2001) mentakrifkan literasi komputer atau celik komputer melalui tiga konsep iaitu. pertama. Celik komputer akan membantu meningkatkan proses pembelajaran anak-anak. makmal komputer dan pelbagai peralatan TMK wajib digunakan dan dimasukkan dalam Buku Rancangan Mengajar Harian. 2007). Murid juga tidak lagi hanya mengakses kepada buku teks dan guru-guru sekolah sahaja. kedua. tetapi mendapatkan pelbagai bahan sumber maklumat melepasi daripada kawasan sempadan bilik darjah di sekolah (Rozinah Jamaludin. Maka. Di antara perkakasan dan perisian yang dibekalkan ialah komputer dan peranti-perantinya.5 Definisi Operasional Kamus Dewan. dan bukannya semata-mata untuk kegunaan berhibur dengan bermain komputer (computer games). 2.Selain itu. Literatur Kajian Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang tahap literasi komputer dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan murid-murid sekolah. kesedaran – menyedari kepentingan dan kepelbagaian kegunaan komputer dalam masyarakat masa kini. guru-guru pelatih. Baharuddin Aris. berbanding corak pengajaran tradisional dalam bilik darjah. secara umumnya literasi komputer boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan yang sekadarnya perlu ada pada seseorang individu untuk menggunakan applikasi komputer dalam kehidupan seharian. rancangan TV pendidikan. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan 5 . melalui pekeliling ini pihak KPM menjelaskan bahawa perisian kursus. Penggunaan komputer menyediakan peluang yang unik dan cabaran menarik terhadap proses pengajaran oleh seseorang guru dan juga aktiviti pembelajaran bagi seseorang murid. tetapi melangkaui sempadan pemikiran murid dengan berbantukan komputer. pelajar universiti. et. pengetahuan – mempunyai pengetahuan tentang konsep dan senibina sistem sesebuah komputer berfungi. dan perisianperisian pendidikan. Aktiviti pengajaran oleh guru tidak hanya berkisar terhadap bahan bantu maujud dalam bilik darjah.

2001). Pendekatan dan syarat asas penggunaan TMK dalam P&P mestilah sesuai dengan kemahiran seseorang guru. Terdapat beberapa kajian yang cuba melihat tahap pengetahuan dan kemahiran komputer dalam kalangan murid dan juga guru-guru sekolah.56% guru-guru menggunakan makmal komputer dalam tiga bulan pertama persekolahan.53% daripada masa P&P guru-guru menggunakan komputer dan teknologi internet. manakala sebanyak 88. Hanya 16 daripada 22 buah kelas yang menggunakan makmal komputer dan menggunakan perisian kursus bestari dan melayari internet. membuat kajian mengenai literasi komputer dalam kalangan 324 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Bajing Angieng (2006). telah membuat kajian tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar bandar. keputusan kajian mendapati tahap literasi komputer yang dimiliki oleh responden adalah rendah.88.5% (N=43) responden masing-masing tidak pernah menggunakan perkakasan dan aplikasi komputer yang dinyatakan. Walaupun responden mempunyai tahap literasi komputer yang rendah. di sebuah sekolah bestari di Kuantan. iaitu sebagai alat. dan sesuai dengan keperluan murid. Kajiannya mendapati.keberkesanan P&P. dan aspek pembelajaran murid. Dapatan kajian beliau menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 78.7% dan 53. Kaedah soal-selidik dan ujian kemahiran secara amali telah digunakan untuk mengumpul data ke atas 43 orang responden dan 8 orang guru yang mengajar tingkatan lima. Dan. 38. tahap literasi komputer para pelajar adalah agak tinggi bagi yang berasal dari ibu-bapa yang berpendapatan tinggi melebihi RM3. Sarawak. mereka masih bersedia untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar.00 sebulan. Tan Lee Fong (2004). Ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu. Mohd Arif & Norsiati (2004). Kajian juga mendapati 90. aplikasi dan untuk komunikasi (PPK. dapatan kajian juga menunjukkan hanya 40. Kajian Norinah juga mendapati sikap para pelajar adalah positif terhadap penggunaan komputer dalam bidang pengajian. Kadar kekerapan penggunaan yang tertinggi ialah 21 kali. Pengendalian peralatan TMK sebagai media untuk kegunaan P&P memerlukan masa yang lama.5% (N=33) responden gagal atau tidak dapat berinteraksi menggunakan komputer walaupun dengan kemahiran yang paling asas. Secara purata. Ini kerana komputer amat membantu dalam menyelesaikan tugasan projek atau latihan ilmiah pelajar. penggunaan TMK dalam P&P dapat dikategorikan kepada empat bahagian atau pecahan. Hanya 24. Kesedaran tentang kepentingan komputer pula adalah tinggi dengan min keseluruhan ialah 3.4 % responden tidak pernah menggunakan e-mel. penggunaan makmal komputer untuk kegunaan perisian kursus bestari atau melayari internet agak kurang memuaskan.7% (N=43) responden tidak memiliki komputer di rumah. Dalam konteks pembelajaran. Kemahiran berinteraksi dengan komputer pula masih rendah di mana seramai 54. Hasil kajian beliau menunjukkan. telah membuat kajian terhadap sikap 87 orang guru bahasa Cina terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 6 . Sarikei. Norinah Mohd Ali (2002). aspek pengajaran guru.000. penerokaan.27%. Hasil temubual pengkaji mendapati. tutorial. guru kurang menggunakan prasarana TMK adalah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. telah melakukan kajian terhadap aplikasi TMK dalam P&P dari aspek mata pelajaran Kimia SPM. Secara keseluruhan. dan yang terendah ialah sekali sahaja dalam tempoh masa tersebut.

dan. kajian ini amat bersesuaian untuk mengenal pasti sejauh manakah tahap celik komputer dalam kalangan murid tingkatan satu. sisihan piawai untuk mengukur keserakan data.0. Statistik deskriptif berbentuk frekuensi. Bahagian C dan Bahagian D. adakah murid tingkatan tiga menggunakan komputer dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu. Sebanyak 36 borang soal selidik telah diedarkan kepada murid-murid dari beberapa buah kelas tingkatan tiga secara rawak. adakah murid bersikap positif terhadap penggunaan komputer. Pengkaji juga menggesa pihak kerajaan agar dapat menawarkan kursus kemahiran TMK kepada guru-guru sekolah. kebanyakkan guru positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. min untuk mengukur kecenderungan memusat. dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Pakage for The Social Science) versi 13. Bahagian C juga mengandungi 8 item soal selidik yang dibina untuk mengenal pasti tahap literasi komputer dalam kalangan murid. Kajian beliau mendapati. Bahagian A mengandungi 12 soalan yang bertujuan untuk mengetahui maklumat tentang latar belakang responden. dan menggunakan peratusan untuk mempiawaikan data. Bahagian B mengandungi 8 item soal selidik digunakan untuk meninjau tentang sikap murid terhadap penggunaan komputer. Kebanyakkan daripada kajian tersebut meninjau dari sudut penggunaan kemudahan komputer dari aspek pengajaran guru-guru. Oleh itu. Agak kurang kajian berkaitan yang meninjau tentang penggunan komputer dalam proses pembelajaran dari sudut perolehan kendiri murid-murid. Terdapat 37 item soalan yang dipecahkan kepada empat bahagian. Kemudian. skor min dan sisihan piawai digunakan untuk menganalisis dapatan bagi menjawab soalan. Proses pengumpulan data telah diselesaikan dalam masa sehari kajian. iaitu.Bahasa Cina. Dan. dan membekalkan peralatan TMK yang lebih banyak untuk keperluan sekolah. Bahagian A. Responden kajian adalah murid-murid tingkatan tiga dari sebuah sekolah menengah harian biasa dalam pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Metodologi. apakah tahap literasi komputer dalam kalangan murid tingkatan tiga. Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berstruktur respon terhad. Selangor Darul Ehsan. iaitu. Rata-rata guru sudah bersedia menggunakan komputer dalam proses pengajaran masing-masing. Bahagian B. 3. Terdapat banyak kajian lepas yang mengkaji tentang penggunaan komputer dalam proses P&P bagi murid-murid dan guru-guru sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Bahagian D mempunyai 9 item soal selidik untuk meninjau tahap penggunaan komputer dalam proses pembelajaran murid. dan sejauh manakah mereka menggunakan teknologi komputer dalam proses pembelajaran. 3. Kajian deskriptif akan menggunakan statistik deskriptif seperti. Instrumen. datadata tersebut telah dikumpul dan maklumat-maklumat tersebut dimasukkan ke dalam komputer 7 .1 Prosedur Penganalisaan Data Data yang diperoleh melalui borang soal selidik. peratusan. dan Persampelan Kajian Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk kajian tinjauan.

untuk dianalisis melalui program SPSS.1Ada 6.2Tiada 4.1Ada 3.1Bebas Kekerapan (N=36) Peratus (100%) 16 20 09 27 33 03 27 09 35 01 04 32 12 24 34 02 25 11 44. pemilikan komputer. Jadual 1 : Taburan Responden Mengikut Latar Belakang Latar Belakang Responden 1. dan pengkaji telah melakukan analisa.6 69. kemudahan internet di rumah.3 75. 4.2 02. kumpulan etnik dan pendapatan keluarga sebulan.1 88.1Lelaki 1.7 94.2Perempuan 2.4 05. maklumat pekerjaan bapa/penjaga.2 Tiada 9.1Ada 7.2 Tiada 8. kebebasan menggunakan komputer di rumah.4 30. Memiliki Alamat Emel 5. Memiliki Internet Di Rumah 4. Bebas menggunakan komputer di rumah 9. memiliki emel.6 8 .9 33.6 25. Dapatan Kajian Bahagian ini akan memerihalkan tentang dapatan penganalisisan data berkenaan responden melalui set soal selidik yang telah dijalankan. Memiliki Laman Web Peribadi 6.8 11. memiliki laman web.0 25.3 66. kursus komputer.4 55.1Ada 5. Memiliki Facebook 8. memiliki facebook.2Tidak Pernah 3. Latar belakang responden memaparkan data-data berkaitan dengan taburan responden mengikut kategori jantina.2Tiada 7. Responden terdiri daripada 36 orang murid tingkatan tiga dari sebuah sekolah.0 97.2Tiada 6. mencatat keputusan dan membuat ulasan.0 91. memiliki blog. Menghadiri Kursus Komputer 2. Melalui program SPSS dapatan kajian telah diperoleh. Memiliki Komputer Di Rumah 3.1 Ada 8.7 08.1Pernah 2. Memiliki Blog Peribadi 7.2 Tiada 5.1Ada 4. Jantina 1.0 75.

4 RM9.00 sebulan.Pendapatan Keluarga Sebulan 12.3 30.1 Kerajaan 10.3%) memiliki blog peribadi. 9 orang (25. dan selebihnya tiada.000. 18 orang (50. dan 27 orang (75.Pekerjaan Bapa / Penjaga 10.000. 13 orang (36.1 05.00 – RM6.1%) etnik Cina. dan 2 orang responden (5.1 11. Objektif kajian 1 : Sikap Murid Terhadap Penggunaan Komputer Bahagian ini ingin mengenalpasti sikap murid terhadap penggunaan komputer.6%) bekerja dengan pihak swasta dan 13 orang (36. Dan.00 12.001.3 05. iaitu tiga puluh lima orang (97.2%) memiliki alamat emel sendiri. Terdapat 12 orang (33.4%) mengaku datang dari keluarga berpendapatan kurang dari RM3000.1 02.3 Bekerja sendiri 11.3 RM6.6 36.7%) responden memiliki komputer di rumah.00 12.4%) memiliki akaun facebook.4 36.5 Lebih RM12.4 Lain-lain 12.1%) bekerja sendiri.8%) lain-lain.2Tidak bebas 10.000. Daripada 36 orang responden.00 – RM12.0%) adalah etnik Melayu.001. 4 orang (11.00 12. 11 orang (30.2 Cina 11.0%) pernah mengikuti kursus komputer secara formal. 16 orang (44.000.1 50.0%) memiliki kemudahan talian internet di rumah. Seramai 25 orang (69.000.001.6 Merujuk kepada jadual 1. Seramai 33 orang (91.6 08. Daripada 36 orang responden.2 Swasta 10.6%) adalah perempuan. Seramai 27 orang (75. sama ada untuk kegunaan peribadi atau untuk tujuan pembelajaran.9.00 – RM9.001.4%) responden adalah terdiri daripada pelajar lelaki.3 India 11. Hampir semua pelajar.4%) responden mengaku mereka bebas menggunakan komputer di rumah tanpa kekangan ibu-bapa. Jadual 2: Sikap Murid Terhadap Penggunaan Komputer Butiran Sangat Tdk Setuju Kurang Setuju Sederha na Respon Setuju Sangat Setuju Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw 9 . dan selebihnya tiada.6%) dalam kalangan keluarga berpendapatan melebihi RM12. agak mengagumkan apabila terdapat 4 orang (11.1 Melayu 11. Terdapat 16 orang responden (44.0 36.1 Kurang RM3.00 12. dan 20 orang (55. dan 34 orang (94.2 RM3.3%) responden yang ibu-bapa mereka bekerja dengan kerajaan.1%) etnik India dan seorang (2. 12 orang (33.1%) responden memiliki laman sesawang (website) sendiri.8 44.00 12 11 13 18 13 04 01 16 13 02 03 02 33.0%) tidak pernah.Kumpulan Etnik 11.00 sebulan.

6 Bil 02 16 % 36. Kajian mendapati.0994. 7 5.26491.2%) sangat tidak sabar menggunakan komputer.2 8 4.5 3 3. 7 22.6088.3611.3%) mengaku sangat setuju terhadap kenyataan bahawa mereka sangat suka menggunakan komputer.6 7 4. 8 16.8 00 8. 1 5. dan hanya seorang (2.6 44. Manakala. 9 16. 7 8. responden 10 . 7 44.3 16. Dapatan kajian menunjukkan responden kajian tidak sabar untuk menggunakan komputer selepas balik dari sekolah.60 88 1. 7 16. 9 33. 1 13.0000 hingga 4.69.24 21 11. 4 27. 4 50 41.3 Bi l 0 0 0 6 1 0 0 6 0 3 0 3 0 6 0 3 % 5. nilai skor min bagi mengambarkan sikap murid terhadap penggunaan komputer ialah antara 3.3 Bi l 1 3 0 5 0 6 0 8 1 4 1 2 0 6 0 3 % 58. nilai skor min yang terendah bagi memaparkan sikap murid apabila membuat kerjakerja rumah dengan menggunakan komputer ialah 3.8%) responden tidak setuju dengan kenyataan tersebut.6 02 03 06 02 36 36 36 36 Berdasarkan jadual 2.6 8.04 62 0.5278. Nilai skor min yang tertinggi bagi menunjukkan betapa sukanya murid menggunakan komputer ialah 4.ai % Sangat suka menggunakan komputer Ketagih menggunakan komputer balik sekolah Membuat kerja komputer amat menyeronokkan Bercerita mengenai kecanggihan komputer Suka mempelajari program baru Menggunakan komputer amat mudah / senang Teringin membeli jenama / model baru Sangat suka guru menggunakan komputer 00 2. 7 72.11 13 1.6 10 14 36 36 2. 2 38. dengan skor min 3. Dapatan kajian merumuskan bahawa kadar literasi komputer dalam kalangan murid adalah sangat tinggi dengan purata skor min antara 2.3 5.3 8. 3 16. 7 8. 7 27.0000.0 0 3. Seramai 21 (58. 2 16.8 Bi l 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 % 00 16. Objektif kajian 2 : Tahap literasi komputer dalam kalangan murid. 8 38. Jadual di sebelah memaparkan tahap-tahap literasi komputer dalam kalangan murid.61 hingga 4. Seramai 8 (22. 7 8. 9 5.2 5 3.1 4 4.3 6 3. 2 Bi l 2 1 0 8 0 6 0 6 1 6 1 8 1 5 2 6 36 36 4.93 73 1.26 49 1.39 39 1.09 94 1.5278. dan sisihan piawai 1.3 16.3 3 0. Ini memberi kesimpulan bahawa majoriti murid tingkatan tiga ini mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan komputer. 3 22. dan sisihan piawai 0. dengan sisihan piawai 1.

4 8. 1 00 00 Bi l 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 Tidak Mahir % 2.7%) sangat mahir.0126. 6 Bi l 1 5 1 1 1 3 0 7 0 3 0 5 2 6 2 0 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 1.3 16.0185.08. Responden agak kurang mahir menggunakan perisian MS Publisher dengan 11 .52 48 1.07 64 1.80 62 1.kurang mahir menggunakan perisian MS Publisher. 6 36. hampir semua responden mampu mengoperasikan komputer tanpa bantuan pihak lain. Seorang responden (2. 1 11. 2 55.8 5. 8 30. 9 72. menulis surat dan sebagainya. dan sisihan piawai 0. 6 33. dan hanya 2 orang (2.01 73 % 30. dan sisihan piawai 1.8%) tidak boleh menggunakan MS Excel.8062. tetapi sangat mahir dalam menggunakan perisian MS Word.3 13. 2 25.06. 6 30. 3 2.20 68 0.8%) mengaku tidak mampu mengoperasikan computer tanpa bantuan pihak ketiga.1 9 2. 7 25.6 00 30. Semua responden mampu menggunakan perisian MS Word untuk menaip nota. dan sisihan piawai 1. 0 27. dan sisihan piawai 1.4%) mengaku sangat mahir menggunakan perisian MS Excel.19.6 9 4.8 00 2.8 6 4.8 11. dengan nilai min 4. 1 19. Responden memiliki tahap yang sederhana dalam menggunakan perisian MS Excel dengan nilai min 3. Antara perisian yang paling dikuasai oleh responden ialah MS Word. 1 36.8 16. 6 36.2 2 Berdasarkan jadual 3 di atas. Jadual 3:Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Butiran Sangat Tdk Mahir % Mengoperasikan computer Menamakan fungsi perkakasan computer Menggunakan Perisian Microsoft Word Menggunakan Perisian Microsoft Excel Menggunakan Perisian Microsoft Publisher Menggunakan Perisian Microsoft PowerPoint Kebolehan melayari internet Kebolehan memuat naik / memuat turun bahan dari sumber internet 2. Rata-ratanya. 7 Bil 08 09 10 11 11 12 01 06 Respon Mahir Sangat Mahir % 41. responden mampu menamakan fungsi perkakasan yang ada pada komputer dengan skor min 3. dengan nilai min 4. 0 19.3 Bi l 0 1 0 2 0 0 1 1 1 5 0 9 0 0 0 3 Sederha na Mahir % 22. 0 00 8. 7 25. 6 41.16 67 1. 4 Bi l 1 1 1 3 1 3 0 6 0 3 0 6 0 9 0 7 36 36 36 36 36 36 36 36 4. Seramai 15 orang (41.9 7 4.8 2. 1 16.6 1 2. 7 8.01 26 1.0 8 3.01 85 0.1667. 7 30. dan 7 orang (19.86.0 6 3.

Kajian mendapati penggunaan computer dalam aktiviti pembelajaran murid adalah pada skala sederhana dengan skor min antara 1.3%) responden mengaku sederhana mahir menggunakan MS PowerPoint. 0 Bi l 0 9 1 0 1 4 0 9 Respon Sederha Kerap na Kerap % 30. Seramai 12 orang (33. 1 8. Seramai 20 orang (55.5248.8 Bi l 0 5 0 1 0 0 0 1 36 36 36 36 2. Jadual 4:Tahap Penggunaan Komputer Dalam Proses Pembelajaran Butiran Tidak Pernah % Menggunakan perisian Microsoft Word Menggunakan perisian Microsoft Excel Menggunakan perisian Microsoft PowerPoint Menggunakan perisian Microsoft 13. Seramai 26 orang (72.2 2 1. 9 2. dengan nilai min 4. dengan skor min 4.3%) yang tidak mahir memuat tutun – memuat naik bahan dari sumber internet.25 07 1. untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitan pembelajaran mereka. mendapatkan sumber berita.7%) tidak mahir.611. Seramai 15 orang (41. 0 27. dan sisihan piawai 1. Google dan sebagainya. 0 00 8.skor min 2.69 dan sisihan piawai 0.8%) yang sederhana mahir melakukannya.0173. 1 Bi l 0 5 1 2 1 9 2 2 Jarangjarang % 25.3 2. dan hanya 3 orang (8.0764. 8 38. dan hanya 5 orang (13.25. dan hanya 3 orang (8.86 69 0. mengakses akaun facebook dan sebagainya.6 1 1. Dapatan kajian menunjukkan responden mahir dalam melayari internet untuk membaca surat khabar. responden kajian sangat kerap melayari internet dengan enjin carian Yahoo. 8 61. 6 25. Responden sangat jarang menggunakan perisian MS PowerPoint dan MS Publisher dalam proses pembelajaran. dan sisihan piawai 1.97.9%) yang sangat mahir menggunakannya. responden kajian juga mahir dalam aktiviti memuat turun dan memuat naik bahan dari sumber internet.96 44 Ju m Kes Sko r Min Sisih an Piaw ai 12 . Responden juga kurang mahir menggunakan perisian MS PowerPoint dengan nilai min 2. Objektif kajian 3 : Tahap penggunakan komputer dalam proses pembelajaran murid.61 hingga 4.3%) responden yang mahir menggunakan perisian MS Publisher.8 00 2.12 41 0. 9 25.6 4 1. Namun demikian.8 Bi l 0 6 0 4 0 3 0 1 Sangat Kerap % 13. Selain itu.9 2 2. 7 11.22 dan sisihan piawai 1. 3 52.2068.2%) mengaku sangat mahir dan hanya seorang (2.6%) sangat mahir. 9 33.3 Bil 11 09 00 03 % 16.

6 0 1 0 6 1 7 0 8 1 1 25.8 5.Publisher Melayari website. Yahoo dll Menghantar dan menerima emel Membaca akhbar / majalah secara online Melayari Wikipedia.93 73 1.8%) mengaku kerap menggunakannnya. dengan skor min 4. dengan skor min 2. 7 47. Dapatan kajian di atas. 2 30. Perisian MS Publisher adalah yang paling kurang digunakan oleh responden dalam proses pembelajaran. 7 22.9 7 3. Google.8%) pula. kajian juga memaparkan bahawa kekerapan responden untuk melayari laman MySchoolNet.7 2 2. dengan nilai min 3.2%) mengaku pernah melakukannya.2 5 2. mengaku tidak pernah. 6 13.1%) tidak pernah menggunakan perisian ini. dan hanya 3 orang (8. Yahoo dan Google untuk mencari bahan.9373. dan sisihan piawai 1. ScoreA. dan sisihan piawai 0. dan hanya seorang (2.4 7 0.com. dan hanya seorang (2.3%) tidak pernah menggunakan MS Excel.37 32 1.8%) tidak pernah menggunakan perisian MS PowerPoint dalam aktiviti pembelajaran. Seramai 19 orang (52. Kekerapan responden melayari Wikipedia. dan 5 orang (13. rata-rata responden menyatakan kerap melayari internet.6 7 2. Portal Pendidikan Utusan Melayu.3%) mengaku agak kerap menggunakannya. 2 22. tetapi agak jarang. 7 09 06 05 05 16. 13 . dengan nilai min 1. dan menjadi pelanggan tetap laman sesawang tersebut.67. dan sisihan piawai 1. Seramai 22 orang (61. dan sisihan piawai 1. Merujuk kepada rajah di atas. dan mengarang esei adalah pada skala sederhana dengan skor min 2.7%) mengaku sangat kerap melayari Wikipedia dan yang seumpama. Seramai 15 orang (41.6 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2. 8 06 36 Rajah 4 di atas memaparkan tahap penggunaan computer dalam proses pembelajaran murid. 7 16. direktori. Walau bagaimanapun.8%) yang sangat kerap menggunakannya. memaparkan bahawa murid tingkatan tiga ini jarang menggunakan perisian MS Excel dalam aktiviti pembelajaran. Seramai 3 orang (8. majalah dan maklumat-maklumat pembelajaran secara dalam talian (online) adalah pada kadar sederhana. 9 16. membuat latihan. Seramai 12 orang (33. 7 8.9%) sangat kerap menggunakan perisian MS Word dalam proses pembelajaran.6%) tidak pernah melakukannya. 9 13. dan sisihan piawai 0.1241.18 29 1. Responden juga sangat kurang menggunakan perisian MS PowerPoint dalam aktiviti pembelajaran. tahap penggunaan perisian MS Word untuk kegunaan menaip nota. dengan skor min 2. MySchoolNet.29 80 27. dan 10 orang (27.1829.8%) yang jarang-jarang melakukannya.9%) pula mengaku tidak pernah.2980. dan hanya seorang sahaja (2. 6 2. 9 13. dan hanya 2 orang (5. 7 13. 0 16. dengan nilai min 2. Seramai 5 orang murid (13. Dapatan kajian juga memaparkan bahawa kekerapan responden untuk membaca akhbar. dll 00 30. 2 16. kamus.6%) mengaku sangat kerap melayari laman sesawang (website). Seramai 17 orang (47.8 16.3 2 0 0 5 0 5 1 5 0 3 36 36 36 36 4.3%) sangat kerap.3732.9644. dan seumpamanya adalah pada tahap yang agak membanggakan.47.97. 2 22. dan maklumat pembelajaran. Seramai 20 orang (55. direktori. Selain itu. dan sisihan piawai 1. dan buku elektronik untuk tujuan pembelajaran adalah pada skala sederhana.92.2507.46 60 1.61. dan sisihan piawai 1.25. 9 41. kamus dll Melayari Portal. 7 0 6 0 8 0 8 0 6 0 6 55.22.

dan sebagainya. dan setiap panitia mata pelajaran dibekalkan sekurang-kurangnya satu computer riba (notebook). setiap kelas seharusnya dibekalkan kemudahan LCD. Seramai 25 orang (69.694) dengan menggunakan enjin carian Google. dan juga pihak sekolah dalam memartabatkan budaya penerokaan ilmu pengetahuan. Kemahiran ini amat berguna kepada seseorang pelajar untuk menerokai dunia pendidikan tanpa sempadan secara kendiri. Antara perisian yang kurang digunakan oleh responden ialah MS Publisher (skor min 1.7%) responden memiliki komputer. Dapatan kajian mengambarkan bahawa.5.611 hingga 4. Dalam era globalisasi tanpa sempadan. Perbincangan Dan Rumusan Berdasarkan dapatan kajian dari jadual 1. Ini memberi gambaran bahawa. Kajian mendapati. Selain itu. pihak sekolah juga perlu menambahkan prasarana kemudahan komputer di sekolah.4%) responden menyatakan mereka bebas menggunakan komputer di rumah tanpa ‘pengawasan’ daripada ibu-bapa. Ini adalah kerana. Ini mengambarkan tahap kesedaran dan penerimaan keluarga responden terhadap penggunaan komputer adalah amat tinggi. dengan skor min antara 2. dan memiliki kemahiran yang mencukupi untuk mengendalikan dan menggunakan komputer. responden sudah mula membudayakan teknologi komputer dalam proses pembelajaran mereka. hampir semua (97. Yahoo dan sebagainya. seramai 33 orang (91. Responden amat menyukai persekitaran pembelajaran yang menggunakan kemudahan teknologi perkomputeran.5278. 14 .61) dan MS PowerPoint (skor min 1. dan ini amat memadai untuk mereka melakukan kerja-kerja sekolah seperti menaip karangan. Walau bagaimanapun.0000 hingga 4. daripada data-data kajian yang diperolehi.08). terdapat ruang dan peluang kepada guru-guru menggunakan teknologi komputer sebagai bahan bantu mengajar di sekolah. responden menggunakan kemudahan teknologi komputer dalam proses pembelajaran adalah pada tahap sederhana dengan nilai min antara 1.694.25. Ini memberi kesimpulan bahawa majoriti murid tingkatan tiga ini mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan komputer. dan juga menjadi pemangkin kepada pembangunan persekitaran pembelajaran bagi seseorang pelajar.61 hingga 4. berdasarkan jadual 3 majoriti responden adalah literasi komputer. para pelajar seharusnya sudah memperoleh ilmu dan berkongsi pendapat dengan rakan-rakan pelajar dari sekolah-sekolah lain. Responden sangat mahir menggunakan perisian MS Word (skor min 4. membuat laporan. Situasi ini kondusif kepada penambahbaikan pedagogi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. peringkat persekolahan seperti mereka (tigkatan 3). Dan.0%) responden pernah menghadiri kursus kemahiran komputer secara formal.3%) yang tiada komputer di rumah.25). hanya 9 orang (25. Sekiranya berkenaan. responden juga sangat mahir dalam aktiviti melayari internet (skor min 4. membina jadual. Selain itu. dan hanya 3 orang (8. Kajian juga mendapati nilai skor min bagi mengambarkan sikap murid terhadap penggunaan komputer ialah antara 3. Ini memudahkan responden menerokai maklumat tentang pembelajaran. Kemahiran responden menguasai asas teknologi komputer sepatutnya digunakan semaksimum mungkin oleh pihak keluarga. penggunaan perisian-perisian tersebut adalah kurang digunakan. bahkan juga para pelajar dari negaranegara lain. Walau bagaimanapun. responden sangat kerap melayari internet untuk tujuan mencari bahan dan maklumat pembelajaran (skor min 4.64).2%) responden memiliki alamat emel.

Ahamad Sipon. Di mana-mana telah dibahas. politik.bernama. Negara Malaysia adalah merupakan kategori negara membangun yang mempunyai pengguna internet yang ramai dalam kalangan penduduknya. Perak: Quantum Books. pantas dan cepat. BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.my/bernama/v3/bm/news_lite. ekonomi dan ketenteraan. mesti berjaya menyematkan ilmu dan kemahiran berasaskan komputer dalam kalangan pelajarnya. (2008). Tanjong Malim. (2007). pelajar boleh mengakses apa jua maklumat dari sumber seluruh pelosok dunia tanpa sempadan. Mana-mana negara yang ingin menjadi negara perindustrian yang maju dan kuat dari segi sains. Kemahiran berkomunikasi dan menggunakan komputer. Usaha Kementerian Pelajaran membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah-sekolah bukan sekadar melepaskan batuk di tangga Dalam talian http://www.php?id=259276 Diaskes pada 10 September 2009 15 . Edisi Kedua.Peranan dan kepentingan teknologi komputer zaman millenium ini tidak dapat dinafikan. memungkinkan seseorang pelajar melaksanakan amanahnya dengan lebih cepat. Dengan kemudahan komputer.com. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. diperdebat dan diseminarkan peri kepentingan bidang perkomputeran.

(2010). & Ravichndran V. (2006). (2006). Bintangor. Universiti Malaya Baharuddin Aris & Mohammad Bilal A. (2000).dbp. Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Murid Tingkatan Enam. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. R. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Norizan Abdul Razak. Mohd Azul & Norizan A. Institut Perguruan Rajang. Fakulti Pendidikan. Dissertation (M. (2001). anjuran FTSM UKM. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia.Ed. 24 November 2000 Nik Hairi Omar.. Kaedah dan Penyelidikan.. 9 – 11 November 2006). Sekolah bestari: Menangani pembinaan budaya ilmu berfikir secara kritis dan kreatif. 14-16 September 2003 Norizan Abdul Razak. Putrajaya. Rozainee K.Anthony Ugor Nili. Dissertation (M.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.com/seminarrnd2006/KertasKerja_Word/14_Bajing_Angieng. Kemahiran Penggunaan Komputer di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Kuala Lumpur.). (Sumber : Seminar Penyelidikan Pendidikan. (2006). Kuala 16 . Universiti Malaya Norizan Abdul Razak. Piawaian kemahiran ICT untuk pelajar UKM. Tahap literasi komputer pelajar tingkatan lima di sebuah sekolah menengah luar Bandar. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamus Dewan. Kertas kerja Bengkel Piawai Kemahiran ICT UKM. Sarawak. Bangi.. Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Maklumat (TKM) Dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial.geocities. (2006). Universiti Malaya) Norinah Mohd Ali. Dalam Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning. Kaedah Penyelidikan (Buku 1).. Sarawak. Kuala Lumpur: Venton Publishing Bajing Angieng. www. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Kajian Mengenai Literasi Komputer di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006).doc Chua Yan Piaw. Isu-Isu Pendidikan Bahasa Sastera dan Psikologi di Malaysia. Bangi.Ec. (2001). Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Dalam talian http://sbmb. & Jamalludin H. & Maharam M.. Edisi Keempat. & Mohamed Amin Embi (2003). Bhd. (Sumber: Jurnal Pendidikan. Sistem Komputer & Aplikasiny. Sarikei.).gov.aspx Diakses pada 1 September 2009 Mashitoh Yaacob. & Zaidatun T.

mcmc. Pembudayaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Kalangan Pelajar: Ke Arah Mengurangkan Jurang Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya Unit Penyelidikan Dan Kolokium Tingkatan Enam SMK Kepong.sajadstudio. Teknologi dan Masyarakat (10-11 Disember 2004: Kuala Lumpur): vol. Jln FRI. (2007). Dalam talian hhtp://www. paper 50 (19p).). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia Sajap Maswan. Jabatan Teknologi Pendidikan. Diakses pada 13 September 2009 Dalam talian http://www.my Tan Lee Foong. SOURCE: Persidangan Kebangsaan Sains.(2009). Institut Perguruan Tuanku Bainun. (2004). Dissertation (M. 52100 Kuala Lumpur SELANGOR DARUL EHSAN 17 .Lumpur Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2004). Rozinah Jamaludin. Pembudayaan ICT IPTB. Kepong. 3.info/sumber. Sikap Guru Bahasa Cina Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina.htm Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Internet Dalam Pendidikan.Ed.gov.

00 RM12. 4.00 [ ] RM6. 2.BORANG SOAL SELIDIK Soal selidik ini adalah kajian ilmiah yang ingin mengkaji tentang Tahap Literasi Komputer Dalam Kalangan Murid Tingkatan Tiga Di Sebuah Sekolah.000. Sila jawab semua soalan. 7. 9.000.00 – [ ] Lebih BAHAGIAN B : SIKAP MURID TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER 1. Pendapatan Keluarga Sebulan ] India RM12.00 ] Kurang RM3. Sila tanda dan bulatkan manamana jawapan yang sesuai bagi setiap soalan yang berkaitan dengan jujur dan tepat. Kurang setuju 3.00 – 9. BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 1.001.00 [ ] RM3.00 – RM6. Setuju 5. Sederhana 4.000. Jantina Menghadiri kursus komputer Memiliki komputer di rumah Memiliki kemudahan internet di rumah Memiliki alamat e-mail sendiri Memiliki laman web sendiri (web-site) Memiliki blog peribadi Memiliki Akaun Facebook Bebas menggunakan komputer di rumah [ [ ] Kerajaan ] Melayu [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] Lelaki ] Pernah ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Ada ] Bebas [ ] Swasta ] Cina [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] Perempuan ] Tidak pernah ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tiada ] Tidak bebas ] Bekerja Sendiri [ ] Lain-lain 10.001. Sangat tidak setuju 2. Saya sangat suka menggunakan komputer 18 .001. dan jangan biarkan soalan tiada jawapan. 6. Segala maklumat adalah rahsia dan kajian ini hanya bertujuan untuk kajian akademik semata-mata.00 [ ] RM9. Kerjasama semua murid amatlah dihargai dan disertai dengan jutaan ucapan terima kasih. 3.000. Pekerjaan bapa/penjaga 11. Kumpulan Etnik 12.001. 5. 8. Sangat setuju TAHAP Bulatkan 1 2 3 4 5 PERKARA Jawab soalan berikut mengikut pendapat anda sendiri 1.

sekiranya keluarga berkemampuan 8. papan monitor. hardisk. info laporan sukan. contohnya skrin. Menggunakan komputer amat mudah. dan pengimbas (scanner) 3. Tidak pernah PERKARA 19 2. Sangat kerap TAHAP . Menamakan dan menyatakan fungsi perkasasan komputer. dan video dari sumber internet BAHAGIAN D : TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PROSES PEMBELAJARAN 1. senang dan tidak mengelirukan 7. katalog. dan sebagainya 8. contohnya memulakan dan menutup sistem komputer. tetikus. lagu. Menggunakan perisian Microsoft Office Publisher untuk membuat kad jemputan. Sangat mahir TAHAP Bulatkan 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 PERKARA Saya boleh / mengenal pasti / memulakan / menggunakan ……………. membuat jadual dan sebagainya 4. pamphlet. Menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint untuk membuat ‘slide’ persembahan (presentation) 7. Mahir 5. dokumen. Jarang-jarang 3. Sangat tidak mahir 2. pencetak (printer). menggunakan facebook. Saya sentiasa ingin membeli jenama komputer yang terkenal dan model yang terkini. Saya sangat suka sekiranya guru-guru sekolah menggunakan teknologi komputer dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP LITERASI KOMPUTER DALAM KALANGAN MURID 1. Membuat kerja-kerja rumah dengan menggunakan komputer amat menyeronokkan bagi saya 4. Melayari internet untuk membaca surat khabar. Kerap 5. Saya sangat suka mempelajari dan menggunakan program-program komputer (applikasi) yang baru jika ada peluang 6. Saya sangat seronok bercerita mengenai kemudahan dan keupayaan komputer dengan kawan-kawan di sekolah 5. Balik dari sekolah. Menggunakan perisian Microsoft Office Word untuk menaip nota. dan menyambungkan kabel ke setiap perkakasan komputer 2.2. Menggunakan kemudahan komputer untuk memuat naik (upload) dan memuat turun (download) maklumat. Mengoperasikan komputer. Sederhana mahir 4. kepala surat dan sebagainya 6. saya tidak sabar untuk membuka dan menggunakan komputer 3. Menggunakan perisian Microsoft Office Excel untuk membina jadual. atau setelah selesai melakukan sesuatu. memperoleh maklumat syarikat. 1. anggaran perbelanjaan kewangan. Sederhana kerap 4. Tidak mahir 3. dan sebagainya 5.

projek sekolah dan dokumen-dokumen lain berkaitan pembelajaran 2. Melayari Portal Pendidikan Utusan Melayu. buku elektronik dll 9.…. buletin. direktori. 1. Menggunakan perisian Microsoft Publisher untuk membuat majalah sekolah. Wikipedia. kad dan sebagainya 5. nota. Menggunakan perisian hamparan elektronik (spread-sheet) seperti Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasan sekolah 3. Mendapatkan maklumat melalui internet tentang pembelajaran dari sumber ensaiklopedia.. Menggunakan perisian seperti Microsoft Word untuk menaip surat. Melayari laman web (www). pamphlet. Menggunakan perisian persembahan multimedia seperti Microsoft PowerPoint untuk tugasan pembentangan dalam bilik darjah 4. Menghantar / menerima e-mel daripada rakan-rakan sekolah atau guru-guru berkaitan dengan pelajaran 7. majalah akademik dan buku-buku secara on-line (dalam talian) untuk tujuan pembelajaran 8.Dalam bidang pembelajaran. Membaca surat khabar. MySchoolNet atau seumpamanya untuk tujuan tutorial / latih tubi dll Bulatkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 TERIMA KASIH 20 . enjin carian Google atau Yahoo untuk mencari maklumat tambahan berkaitan isi / konsep mata pelajaran 6. latihan. kamus. saya menggunakan komputer dengan tujuan berikut ……. katalog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->