SIMPULAN BAHASA

1.Makan angin 2.Buah tangan

Bersiar-siar. Hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang.

3.Bulat hati 4.Senang hati 5.Anak emas

Tetap hati dan bersungguh-sungguh Gembira anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya.

6. Buah fikiran

Idea /Cadangan