RIWAYAT IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah Riwayat hidup beliau : » Nama Imam Abu Hanifah ialah Nukum bin Sabit dan beliau berketurunan Parsi. Beliau digelar Abu Hanifah kerana salah seorang anaknya bernama Hanifah dan dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Kufah, Iraq. » Beliau hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kerajaan Umaiyyah hingga zaman Khalifah Abu Jaafar al-Mansur dari Kerajaan Abbasiyyah. Sejak kecil lagi beliau hidup mewah kerana bapanya seorang saudagar di Kufah. » Beliau juga seorang saudagar yang berjaya di Baghdad dan sangat alim dalam bidang fikah hingga digelar Imam a-A'zham. » Akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah di dalam penjara ketika beliau berusia 70 tahun. Sifat peribadi : » Rajin berusaha dan bercita-cita tinggi dalam hidup. » Sangat kuat beribadat dan kuat berpegang kepada ajaran Islam. » Bersifat qanaah dan tidak tamak kepada harta kekayaan. » Suka membantu dan menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan tanpa mengira dan kedudukan. » Suka berpakaian kemas, bersih dan suka kepada bau-bauan. » Bersifat tegas dan sanggup menolak tawaran menjadi Qadi kerana tidak setuju dengan dasar khalifah. Cara menyelesaikan masalah : Jika hukum sesuatu perkara itu tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis dan fatwa sahabat beliau akan berijtihad. Beliau tidak mengambil pendapat selain pandangan sahabat Nabi s.a.w kerana bagi beliau seseorang itu boleh berijtihad jika mempunyai ilmu dan mampu berijtihad. Sumbangan beliau kepada masyarakat kepada masyarakat Islam : Pengajaran beliau banyak dikumpulkan dan dituliskan oleh murid-muridnya. Buku-buku ini kemudiannya menjadi rujukan mazhab Hanafi. Antaranya Masailul al-Sul, Kitabul Mabsut, alJami' al-Saghir dan sebagainya. Sumbangan beliau yang bermakna ialah mengemukakan kaedah penyelesian masalah terutamanya berhubung dengan qias. Berpandukan kepada al-Quran dan hadis beliau membandingkankan sesuatu hukum yang ada untuk membuat keputusan terhadap sesuatu hukum yang belum diketahui.

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP

antaranya ialah anas bin malik.sahal bin abi saad.imam syafie sewaktu ditanya mengenai abu hanifah : "tidak ada wanita yang dapat melahirkan seorang anak yang bijak seperti abu hanifah".oleh itu.A) NAMA SEBENAR IMAM ABU HANIFAH IALAH NOKMAN BIN THABIT.beliau rajin membawa tempat dakwat (dalam bahasa arab bermaksud hanifah).dan lain-lain lagi.serta ilmu usuludin (tauhid). c) beliau dilahirkan pada tahun 80 hijrah bersamaan 699 masihi di kufah.iraq. abdul malik bin marwan. d)bapanya bernama thabit bin zuta ialah seorang saudagar . a) abu hanifah sangat berminat kepada ilmu pengetahuan. B)BELIAU DIGELAR HANIFAH KERANA. KELEBIHAN IMAM ABU HANIFAH. beliau juga mahir dalam ilmu sastera. beliau sempat bertemu dan belajar daripada beberapa orang sahabat nabi yang masih hidup. 3)beliau sangat rajin menulis ilmu-ilmunya. pendidikan. BELIAU BERKETURUNAN PARSI. c) beliau mempelajari ilmu al-quran dan menghafaz al-quran serta hadis-hadis. ketinggian akhlak . ke mana sahaja.lalu beliau digelar abu hanifah (bapa hanifah) 2)beliau seorang yang kuat beribadat kepada allah. abdullah bin abi ufa. beliau sangat rajin mempelajari ilmuilmu yang belum diketahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain.amanah serta kuat beribadat.termasuk para sahabat dan tabiin. 1)beliau mempunyai anak lelaki bernama hanifah . b) beliau mempelajari ilmu daripada kira-kira 200 orang guru. a) Aabu hanifah lahir kira-kira 70 tahun setelah kewafatan nabi. abu hanifah menurut jejak langkah bapanya menjadi saudagar menjual batu ubin yang dihasilkan sendiri.beliau terkenal dengan kepintaran mengeluarkan hukum apabila dikemukakan permasalahan kepadanya. b) beliau terkenal sebagai seorang yang kaya dan berilmu tetapi dermawan. semasa pemerintahan khalifah bani umaiyah.oleh itu digelar hanifah yang bermaksud cenderung dalam agama.oleh itu. c) beliau sangat bijak berebahas untuk mencari kebenaran.

C) BELIAU SANGAT MENJAGA MARTABAT DAN MARUAH DIRINYA SEBAGAI ULAMA. DI DALAM PENJARA.JIKA MEMBELI BARANG. BELIAU MENJAUHKAN DIRI DARIPADA ULAMA-ULAMA TERSEBUT. BELIAU DISEKSA DENGAN PELBAGAI SEKSAAN.a) abu hanifah sangat menghormati guru. BELIAU PERNAH DIPENJARA LAGI OLEH KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR KERANA ABU HANIFAH ENGGAN MENERIMA JAWATAN HAKIM DI BAGHDAD. "ROTAN INI LEBIH BAIK DARIPADA AKU KENA CEMETI ALLAH DI AKHIRAT." C) SETERUSNYA. IA AKAN MEMBAYAR DENGAN HARGA YANG MAHAL SUPAYA PENJUAL MENDAPAT HARGA YANG TERBAIK. a) beliau pernah dipenjarakan oleh khalifah pada zamannya kerana menolak jawatan sebagai jurutulis surat-surat rasul dan menandatanganinya. BELIAU DIBERI MINUM RACUN DAN DIBAWA BALIK KE PENJARA. BELIAU SUJUD KEPADA ALLAH DAN TERUS WAFAT IAITU KETIKA BERUSIA 70 TAHUN DALAM BULAN REJAB 150 HIJRAH BERSAMAAN 767 MASIHI DAN DIKEBUMIKAN DI PERKUBURAN HIZRAN. ujian ke atas imam abu hanifah. APABILA MENEMUI AJAL. APABILA BELIAU MELIHAT RAMAI ULAMA MENDEKATI KHALIFAH UNTUK TUJUAN-TUJUAN TERTENTU. . DEMI ALLAH AKU TIDAK TURUT CAMPUR URUSANITU. TETAPI APABILA IA MENJUAL.PERNAH BELIAU DIPUJUK UNTUK MEMEGANG BEBERAPA JAWATAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN TETAPI SEMUANYA DITOLAK KERANA TAKUT DIRINYA DIPERGUNAKAN OLEH KHALIFAH-KHALIFAH UNTUK KEPENTINGAN MEREKA. IA AKAN MEMBERIKAN HARGA YANG MURAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN SI PEMBELI. IA BERKATA. b) BELIAU JUGA SEORANG YANG SANGAT PEMURAH. BELIAU KEMUDIANNYA DIBAWA MENGHADAP KHALIFAH ABU JAAFAR KERANA MASIH ENGGAN MENERIMA JAWATAN ITU WALAUPUN SETELAH DIPENJARAKAN. beliau sering memberi hadiah kepada guru-gurunya. D)BELIAU BUKAN SEORANG YANG PENDENDAM DAN SERING MENDOAKAN ORANG-ORANG YANG BENCI KEPADANYA." B) BELIAU PERNAH DIPENJARA DAN DISEBAT 100 ROTAN KERANA MENOLAK JAWATAN HAKIM DI KUFAH. ia berkata: "tidak mungkin nanti aku akan MENULIS SURAT UNTUK MEMANCUNG LEHER SEORANG ISLAM DAN MENANDATANGANINYA.

SUMBANGAN ABU HANIFAH. Gelaran beliau sebagai ³Abu Hanifah´ diambil kerana beliau sentiasa membawa dakwat ke mana . TETAPI DIGALAKKAN MENGGUNAKAN FIKIRAN ATAU DALIL-DALIL TENTANG SESUATU HUKUM. A) BELIAU TIDAK SUKA MURID-MURIDNYA BERTAKLID. Iraq ketika zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah Cendekiawan Islam Zaman Kegemilangan Islam Nama: Muhammad Nukman bin Thabit Gelaran: Imam segala Imam Lahir: 699 Wafat: 767 Etnik: Parsi Rantau: Iraq Bidang: Fiqah. Abu Yusuf Diilhami: Jaafar al-Saddiq. Beliau berasal dari keturunan Parsi dan merupakan ulama terkenal Islam yang mengasaskan Mazhab Hanafi. Qatada ibni al-Nu'man Abu Hanifah ( ) atau nama sebenar beliau Nukman bin Thabit ( ) dilahirkan pada 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi dalam sebuah kampung bernama Anbar di Kufah. inilah yang menyebabkan beliau tidak termasuk dalam golongan periwayat hadis. B) BELIAU MERUPAKAN SEORANG ULAMA YANG banyak berpegang kepada fikiran dalam menetapkan hukum kecuali ada dalil-dalil yang kuat. Alqama ibni Qays. Hadis Idea utama: Mazhab Hanafi Karya: Kitab al-Athar. Fiqah al-Akbar Pengaruh: Imam Syafie.

4. mazhab ini juga merupakan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniyah serta jajahan takluknya seperti Mesir. Abdullah bin Al-Harith dan Abdullah bin Anas. termasuklah Anas bin Malik. 3.a. 6. Selain itu.w. Pendidikan Beliau sempat belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad s. 5. Beliau juga mendapat gelaran Abu Hanifah kerana mempunyai seorang anak bernama Hanifah dan Hanifah juga bermaksud cenderung agama. Cara pemikiran beliau mempengaruhi anak-anak muridnya yang menyebarkan ilmu mengikut aliran pendapat melalui kuliah dan penulisan. Beliau pernah berguru dengan Hamad bin Sulaiman selama 20 tahun sebelum mengambil alih tempat gurunya itu setelah gurunya itu meninggal dunia. Abdullah bin Abi Aufa. Ilmu yang dipelajari beliau termasuklah ilmu tauhid. Mazhab beliau tersebar di negaranegara Islam dan berpengaruh di Iraq. dan ilmu hadis selain mahir dalam bidang sastera. Beliau juga menyusun kitab ³Al-Faraid´ (harta pusaka) dengan lengkap. Sumbangan Beliau banyak menghabiskan masa di masjid untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tertutama berkenaan bidang agama kepada orang ramai. Beliau meninggal dunia pada 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi di penjara ketika berusia 70 tahun dan dikebumikan di Baghdad. Karya-karya 1. belia berjaya menyusun ilmu-ilmu berkenaan hukum fikah sehingga menjadi bab-bab seperti yang terdapat pada masa kini dan beliau merupakan ulama pertama yang menyusun kitab fikah secara tersusun mengikut bab dan fasal. Beliau juga terkenal dengan kebijaksanaan beliau dalam membezakan hadis sahih dan juga sebaliknya kerana beliau sangat berhati-hati dalam menentukan sesuatu hukum mengikut martabat hadis. ilmu al-Quran. Lubnan. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ahli fikir dalam Islam kerana menggunakan akal fikirannya dalam memutuskan sesuatu hukum apabila hikum tidak terdapat di dalam al-Quran.sahaja beliau pergi untuk mencatat ilmu yang dicari. Beliau acapkali menegah muridmuridnya bertaklid tetapi menggalakkan menggunakan akal fikiran mengenai sesuatu hukum dan menegah umat Islam beramal dengan perkara-perkara bidaah dalam ibadat. Beliau juga sangat menghormati guru-gurunya sehinggakan sering memberi hadiah kepada guru-gurunya dan guru-guru yang mengajar anaknya. Fikah Akbar Al-Alim Wal-Muta allim Masnad Fikah Akbar Masail An-Nawadir Masail Usul Fatwa Al-Waqiah . Sahal bin Abi Saad. Kecintaan beliau terhadap ilmu telah membawa beliau untuk menuntut ilmu dengan 200 orang ulama termasuk para sahabat dan tabiin. Berbekalkan kebolehan yang dimiliki beliau. dan Syria. Beliau pernah dipujuk oleh khalifah untuk memegang jawatan dalam kerajaan tetapi ditolaknya kerana bimbang dirinya dipergunakan oleh khalifah. 2. Beliau terkenal dengan sifatnya yang suka menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuannya dan rajin berusaha serta mempunyai cita-cita yang tinggi dalam hidupnya.

7. which. textured approach to understanding divine oneness (tawhid). Such questions include: Where is Allah? Does Allah evolve? What constitutes true Islamic belief? Are prophets capable of sinning? Is there creation beyond what we see? What comes after death? . and enables one to gain much-needed insight into the realities of this life and the events of the hereafter. Studied for centuries in the Muslim world. Al-Fiqh al-Akbar offers a more nuanced. if left unanswered. but it endeavors to address questions. Al-Kisanayat Karya: Al-Fiqh al-Akbar Al-Fiqh al-Akbar is one of the earliest texts written on Islamic creed and one of the surviving works of Abu Hanifa. the messengers and divine communication. Al-Fiqh al-Akbar not only improves one¶s understanding of 'aqida and deepens one¶s appreciation of his or her beliefs. It refines one¶s understanding of the Creator. the Great Imam of jurisprudence and theology. the focal point of Islamic belief. could leave insidious doubt and cause communal division.