RIWAYAT IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah Riwayat hidup beliau : » Nama Imam Abu Hanifah ialah Nukum bin Sabit dan beliau berketurunan Parsi. Beliau digelar Abu Hanifah kerana salah seorang anaknya bernama Hanifah dan dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Kufah, Iraq. » Beliau hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kerajaan Umaiyyah hingga zaman Khalifah Abu Jaafar al-Mansur dari Kerajaan Abbasiyyah. Sejak kecil lagi beliau hidup mewah kerana bapanya seorang saudagar di Kufah. » Beliau juga seorang saudagar yang berjaya di Baghdad dan sangat alim dalam bidang fikah hingga digelar Imam a-A'zham. » Akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah di dalam penjara ketika beliau berusia 70 tahun. Sifat peribadi : » Rajin berusaha dan bercita-cita tinggi dalam hidup. » Sangat kuat beribadat dan kuat berpegang kepada ajaran Islam. » Bersifat qanaah dan tidak tamak kepada harta kekayaan. » Suka membantu dan menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan tanpa mengira dan kedudukan. » Suka berpakaian kemas, bersih dan suka kepada bau-bauan. » Bersifat tegas dan sanggup menolak tawaran menjadi Qadi kerana tidak setuju dengan dasar khalifah. Cara menyelesaikan masalah : Jika hukum sesuatu perkara itu tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis dan fatwa sahabat beliau akan berijtihad. Beliau tidak mengambil pendapat selain pandangan sahabat Nabi s.a.w kerana bagi beliau seseorang itu boleh berijtihad jika mempunyai ilmu dan mampu berijtihad. Sumbangan beliau kepada masyarakat kepada masyarakat Islam : Pengajaran beliau banyak dikumpulkan dan dituliskan oleh murid-muridnya. Buku-buku ini kemudiannya menjadi rujukan mazhab Hanafi. Antaranya Masailul al-Sul, Kitabul Mabsut, alJami' al-Saghir dan sebagainya. Sumbangan beliau yang bermakna ialah mengemukakan kaedah penyelesian masalah terutamanya berhubung dengan qias. Berpandukan kepada al-Quran dan hadis beliau membandingkankan sesuatu hukum yang ada untuk membuat keputusan terhadap sesuatu hukum yang belum diketahui.

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP

BELIAU BERKETURUNAN PARSI. d)bapanya bernama thabit bin zuta ialah seorang saudagar . B)BELIAU DIGELAR HANIFAH KERANA. a) abu hanifah sangat berminat kepada ilmu pengetahuan. semasa pemerintahan khalifah bani umaiyah.oleh itu digelar hanifah yang bermaksud cenderung dalam agama. antaranya ialah anas bin malik.termasuk para sahabat dan tabiin. abdullah bin abi ufa.lalu beliau digelar abu hanifah (bapa hanifah) 2)beliau seorang yang kuat beribadat kepada allah. c) beliau mempelajari ilmu al-quran dan menghafaz al-quran serta hadis-hadis. abdul malik bin marwan. beliau juga mahir dalam ilmu sastera. c) beliau dilahirkan pada tahun 80 hijrah bersamaan 699 masihi di kufah.oleh itu.oleh itu. abu hanifah menurut jejak langkah bapanya menjadi saudagar menjual batu ubin yang dihasilkan sendiri. a) Aabu hanifah lahir kira-kira 70 tahun setelah kewafatan nabi. KELEBIHAN IMAM ABU HANIFAH.imam syafie sewaktu ditanya mengenai abu hanifah : "tidak ada wanita yang dapat melahirkan seorang anak yang bijak seperti abu hanifah". ketinggian akhlak .iraq. 3)beliau sangat rajin menulis ilmu-ilmunya.dan lain-lain lagi. beliau sangat rajin mempelajari ilmuilmu yang belum diketahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain. b) beliau mempelajari ilmu daripada kira-kira 200 orang guru.sahal bin abi saad. pendidikan. ke mana sahaja.serta ilmu usuludin (tauhid). beliau sempat bertemu dan belajar daripada beberapa orang sahabat nabi yang masih hidup.A) NAMA SEBENAR IMAM ABU HANIFAH IALAH NOKMAN BIN THABIT.amanah serta kuat beribadat. b) beliau terkenal sebagai seorang yang kaya dan berilmu tetapi dermawan. c) beliau sangat bijak berebahas untuk mencari kebenaran. 1)beliau mempunyai anak lelaki bernama hanifah .beliau terkenal dengan kepintaran mengeluarkan hukum apabila dikemukakan permasalahan kepadanya.beliau rajin membawa tempat dakwat (dalam bahasa arab bermaksud hanifah).

ujian ke atas imam abu hanifah.JIKA MEMBELI BARANG. "ROTAN INI LEBIH BAIK DARIPADA AKU KENA CEMETI ALLAH DI AKHIRAT." C) SETERUSNYA. IA BERKATA. BELIAU DISEKSA DENGAN PELBAGAI SEKSAAN. b) BELIAU JUGA SEORANG YANG SANGAT PEMURAH. APABILA MENEMUI AJAL. TETAPI APABILA IA MENJUAL. D)BELIAU BUKAN SEORANG YANG PENDENDAM DAN SERING MENDOAKAN ORANG-ORANG YANG BENCI KEPADANYA.PERNAH BELIAU DIPUJUK UNTUK MEMEGANG BEBERAPA JAWATAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN TETAPI SEMUANYA DITOLAK KERANA TAKUT DIRINYA DIPERGUNAKAN OLEH KHALIFAH-KHALIFAH UNTUK KEPENTINGAN MEREKA. DI DALAM PENJARA. IA AKAN MEMBERIKAN HARGA YANG MURAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN SI PEMBELI. IA AKAN MEMBAYAR DENGAN HARGA YANG MAHAL SUPAYA PENJUAL MENDAPAT HARGA YANG TERBAIK. ia berkata: "tidak mungkin nanti aku akan MENULIS SURAT UNTUK MEMANCUNG LEHER SEORANG ISLAM DAN MENANDATANGANINYA.a) abu hanifah sangat menghormati guru. ." B) BELIAU PERNAH DIPENJARA DAN DISEBAT 100 ROTAN KERANA MENOLAK JAWATAN HAKIM DI KUFAH. beliau sering memberi hadiah kepada guru-gurunya. a) beliau pernah dipenjarakan oleh khalifah pada zamannya kerana menolak jawatan sebagai jurutulis surat-surat rasul dan menandatanganinya. C) BELIAU SANGAT MENJAGA MARTABAT DAN MARUAH DIRINYA SEBAGAI ULAMA. DEMI ALLAH AKU TIDAK TURUT CAMPUR URUSANITU. BELIAU MENJAUHKAN DIRI DARIPADA ULAMA-ULAMA TERSEBUT. BELIAU DIBERI MINUM RACUN DAN DIBAWA BALIK KE PENJARA. APABILA BELIAU MELIHAT RAMAI ULAMA MENDEKATI KHALIFAH UNTUK TUJUAN-TUJUAN TERTENTU. BELIAU SUJUD KEPADA ALLAH DAN TERUS WAFAT IAITU KETIKA BERUSIA 70 TAHUN DALAM BULAN REJAB 150 HIJRAH BERSAMAAN 767 MASIHI DAN DIKEBUMIKAN DI PERKUBURAN HIZRAN. BELIAU PERNAH DIPENJARA LAGI OLEH KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR KERANA ABU HANIFAH ENGGAN MENERIMA JAWATAN HAKIM DI BAGHDAD. BELIAU KEMUDIANNYA DIBAWA MENGHADAP KHALIFAH ABU JAAFAR KERANA MASIH ENGGAN MENERIMA JAWATAN ITU WALAUPUN SETELAH DIPENJARAKAN.

Gelaran beliau sebagai ³Abu Hanifah´ diambil kerana beliau sentiasa membawa dakwat ke mana . Alqama ibni Qays. TETAPI DIGALAKKAN MENGGUNAKAN FIKIRAN ATAU DALIL-DALIL TENTANG SESUATU HUKUM. Abu Yusuf Diilhami: Jaafar al-Saddiq. Fiqah al-Akbar Pengaruh: Imam Syafie. Abu Hanifah Cendekiawan Islam Zaman Kegemilangan Islam Nama: Muhammad Nukman bin Thabit Gelaran: Imam segala Imam Lahir: 699 Wafat: 767 Etnik: Parsi Rantau: Iraq Bidang: Fiqah.SUMBANGAN ABU HANIFAH. Iraq ketika zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Qatada ibni al-Nu'man Abu Hanifah ( ) atau nama sebenar beliau Nukman bin Thabit ( ) dilahirkan pada 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi dalam sebuah kampung bernama Anbar di Kufah. Beliau berasal dari keturunan Parsi dan merupakan ulama terkenal Islam yang mengasaskan Mazhab Hanafi. Hadis Idea utama: Mazhab Hanafi Karya: Kitab al-Athar. inilah yang menyebabkan beliau tidak termasuk dalam golongan periwayat hadis. B) BELIAU MERUPAKAN SEORANG ULAMA YANG banyak berpegang kepada fikiran dalam menetapkan hukum kecuali ada dalil-dalil yang kuat. A) BELIAU TIDAK SUKA MURID-MURIDNYA BERTAKLID.

Selain itu. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ahli fikir dalam Islam kerana menggunakan akal fikirannya dalam memutuskan sesuatu hukum apabila hikum tidak terdapat di dalam al-Quran. 3. Sahal bin Abi Saad. Fikah Akbar Al-Alim Wal-Muta allim Masnad Fikah Akbar Masail An-Nawadir Masail Usul Fatwa Al-Waqiah . 5. 2. Beliau juga mendapat gelaran Abu Hanifah kerana mempunyai seorang anak bernama Hanifah dan Hanifah juga bermaksud cenderung agama. dan ilmu hadis selain mahir dalam bidang sastera. 6. Pendidikan Beliau sempat belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad s. Berbekalkan kebolehan yang dimiliki beliau. belia berjaya menyusun ilmu-ilmu berkenaan hukum fikah sehingga menjadi bab-bab seperti yang terdapat pada masa kini dan beliau merupakan ulama pertama yang menyusun kitab fikah secara tersusun mengikut bab dan fasal. Abdullah bin Abi Aufa. Beliau terkenal dengan sifatnya yang suka menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuannya dan rajin berusaha serta mempunyai cita-cita yang tinggi dalam hidupnya. Ilmu yang dipelajari beliau termasuklah ilmu tauhid.w. Kecintaan beliau terhadap ilmu telah membawa beliau untuk menuntut ilmu dengan 200 orang ulama termasuk para sahabat dan tabiin. Beliau pernah dipujuk oleh khalifah untuk memegang jawatan dalam kerajaan tetapi ditolaknya kerana bimbang dirinya dipergunakan oleh khalifah.sahaja beliau pergi untuk mencatat ilmu yang dicari. Beliau meninggal dunia pada 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi di penjara ketika berusia 70 tahun dan dikebumikan di Baghdad. dan Syria. 4. Beliau acapkali menegah muridmuridnya bertaklid tetapi menggalakkan menggunakan akal fikiran mengenai sesuatu hukum dan menegah umat Islam beramal dengan perkara-perkara bidaah dalam ibadat. Beliau pernah berguru dengan Hamad bin Sulaiman selama 20 tahun sebelum mengambil alih tempat gurunya itu setelah gurunya itu meninggal dunia. Beliau juga terkenal dengan kebijaksanaan beliau dalam membezakan hadis sahih dan juga sebaliknya kerana beliau sangat berhati-hati dalam menentukan sesuatu hukum mengikut martabat hadis.a. termasuklah Anas bin Malik. Abdullah bin Al-Harith dan Abdullah bin Anas. Beliau juga menyusun kitab ³Al-Faraid´ (harta pusaka) dengan lengkap. ilmu al-Quran. Lubnan. Karya-karya 1. Beliau juga sangat menghormati guru-gurunya sehinggakan sering memberi hadiah kepada guru-gurunya dan guru-guru yang mengajar anaknya. Cara pemikiran beliau mempengaruhi anak-anak muridnya yang menyebarkan ilmu mengikut aliran pendapat melalui kuliah dan penulisan. Sumbangan Beliau banyak menghabiskan masa di masjid untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tertutama berkenaan bidang agama kepada orang ramai. Mazhab beliau tersebar di negaranegara Islam dan berpengaruh di Iraq. mazhab ini juga merupakan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniyah serta jajahan takluknya seperti Mesir.

the Great Imam of jurisprudence and theology. which. Such questions include: Where is Allah? Does Allah evolve? What constitutes true Islamic belief? Are prophets capable of sinning? Is there creation beyond what we see? What comes after death? . if left unanswered. textured approach to understanding divine oneness (tawhid). and enables one to gain much-needed insight into the realities of this life and the events of the hereafter. It refines one¶s understanding of the Creator. Studied for centuries in the Muslim world. could leave insidious doubt and cause communal division. but it endeavors to address questions. the focal point of Islamic belief. the messengers and divine communication.7. Al-Kisanayat Karya: Al-Fiqh al-Akbar Al-Fiqh al-Akbar is one of the earliest texts written on Islamic creed and one of the surviving works of Abu Hanifa. Al-Fiqh al-Akbar not only improves one¶s understanding of 'aqida and deepens one¶s appreciation of his or her beliefs. Al-Fiqh al-Akbar offers a more nuanced.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful