TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengurus Kewangan bagi sesebuah syarikat PUM mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tersendiri

. Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah seperti berikut :

Menyimpan wang dengan selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Mengeluarkan wang tunai untuk menjelaskan pembayaran dan merekodkannya. Menerima wang masuk dan merekodkannya. Mengawal pembelanjaan syarikat dengan mencadangkan dan melaksanakan kaedah-kaedah kawalan yang difikirkan perlu. Menyimpan kira-kira dengan mengemaskini lejar dan menyediakan Penyata Untung Rugi serta kunci kira-kira setiap bulan. Menyiapkan laporan kewangan untuk Laporan Tahunan.

PENGURUSAN KEWANGAN

Pengurusan kewangan yang efektif memerlukan kerjasama dan sokongan ahli-ahli syarikat sendiri. Perancangan kewangan bagi sesuatu projek dimulakan dengan menentukan jumlah modal yang sepatutnya dikeluarkan bagi projek tersebut. Seterusnya pengurus kewangan juga bertanggungjawab bagi menjaga pengaliran wang keluar dan masuk bagi setiap projek. Pengurusan kewangan yang baik akan membantu syarikat tersebut mencapai keuntungan yang maksima sekaligus menyebabkan syarikat berada pada tahap yang selesa tanpa sebarang kerugian dan liabiliti semasa mahupun bukan semasa. Keuntungan bagi setiap projek sedikit sebanyak bergantung kepada pengurusan kewangan bagi projek itu. Perancangan kewangan yang teliti dilakukan bagi setiap projek bagi mengelakkan sebarang kerugian berlaku bagi projek itu. Ahli-ahli syarikat yang menganggotai jawatankuasa kewangan terdiri daripada: . Sebagai seorang pengurus kewangan. pengurusan kewangan yang efektif dilakukan bagi memastikan syarikat sentiasa mencapai keuntungan dan matlamat di tahap yang membanggakan.Pengurusan kewangan yang berkesan dan efektif amatlah penting bagi menentukan naik turunnya sesebuah syarikat .

Nisbah keuntungan 2. Prestasi syarikat diukur mengikut beberapa jenis nisbah iaitu : 1. . menunjukkan Syarikat Empiris Corporation Sdn. Nisbah kecairan 3.Bhd. Projek yang tidak memberikan sebarang keuntungan adalah projek pembiayaan kek hari guru kerana projek itu merupakan salah satu sumbangan kepada pihak maktab. Dari segi peratusan untung kasar atas Kos Jualan (Tokokan atau mark-up). syarikat kami mendapat peratusan seperti berikut : Peratusan Untung Kasar Atas kos operasi = = = Untung Kasar x 100 kos operasi 28929. jualan yang paling banyak memberikan keuntungan adalah jualan mingguan yang berjumlah RM5807. Nisbah kecekapan Nisbah Keuntungan Nisbah keuntungan digunakan bagi mengukur keupayaan perniagaan dalam membuat pelbagai jenis pembayaran seperti pemiutang dan pinjaman bank. mempunyai prestasi keuntungan yang memuaskan.80 98% Pada nilai 98%.85x 100 29309.ANGGARAN PRESTASI KEWANGAN KESELURUHAN Secara keseluruhan.80 manakala projek yang paling banyak memberikan keuntungan adalah projek nasyid yang berjumlah RM5580.00.

49 .00 29.51 menunjukkan Syarikat Empiris Corporation Sdn.51 Pada nisbah 1 : 0. Nisbah Kecairan Keseluruhan = = Jumlah pendapatan Kos Operasi 57760.80 = 1 : 0.Nisbah Kecairan Nisbah ini digunakan untuk mengukur keupayaan sesebuah syarikat dalam menjelaskan semua liabiliti semasa dalam masa yang ditetapkan.00 x 10 2400.65 29309. Bhd. Nisbah Kecekapan Nisbah kecekapan dalam perniagaan jenis perkhidmatan digunakan untuk kecekapan pihak pengurusan syarikat dari segi pengurusan stok. Walaupun kami menjalankan kebanyakan urusniaga dalam tunai tetapi terdapat sesetengah kes kami terpaksa berhutang dengan pihak pembekal. Walaupun kebanyakan projek kami berbentuk perkhidmatan tetapi Kadar pusing ganti Stok (bulanan) = = = Kos Jualan X 10 Stok bulanan 6387. berada dalam situasi mampu bayar terhadap semua operasi kos tanpa menanggung sebarang kerugian.

kami turut berjaya meningkatkan harga seunit saham syarikat beberapa kali ganda.syarikat dapat melaksanakan segala projek dan memastikan prestasi syarikat berada di tahap optimum.05 bagi setiap RM 1. Bhd. telah memperoleh sebanyak RM 40.Walaupun nilai ini kecil namun kami mampu untuk menghadapi segala masalah dan meneruskan aktiviti perniagaan kami. Syarikat Empiris Corporation Sdn. Kami turut bersyukur kerana dengan berkat ketelitian di dalam membuat perancangan dan melaksanakan projekprojek.00 yang dilaburkan sepanjang syarikat beroperasi. pulangan atas modal syarikat adalah seperti berikut: Pulangan atas Modal : Untung Modal x 100% = RM 25229.00 = RM 4004.PULANGAN ATAS MODAL Laporan Pengurus Kewangan Modal yang diperolehi oleh syarikat bagi memulakan operasi adalah RM 630. Bagi tahun berakhir pada 31 Januari 2009.55 RM 630.69 % x 100 % Kesimpulannya.00 . .