TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengurus Kewangan bagi sesebuah syarikat PUM mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tersendiri

. Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah seperti berikut :

Menyimpan wang dengan selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Mengeluarkan wang tunai untuk menjelaskan pembayaran dan merekodkannya. Menerima wang masuk dan merekodkannya. Mengawal pembelanjaan syarikat dengan mencadangkan dan melaksanakan kaedah-kaedah kawalan yang difikirkan perlu. Menyimpan kira-kira dengan mengemaskini lejar dan menyediakan Penyata Untung Rugi serta kunci kira-kira setiap bulan. Menyiapkan laporan kewangan untuk Laporan Tahunan.

PENGURUSAN KEWANGAN

Seterusnya pengurus kewangan juga bertanggungjawab bagi menjaga pengaliran wang keluar dan masuk bagi setiap projek. Ahli-ahli syarikat yang menganggotai jawatankuasa kewangan terdiri daripada: . Pengurusan kewangan yang baik akan membantu syarikat tersebut mencapai keuntungan yang maksima sekaligus menyebabkan syarikat berada pada tahap yang selesa tanpa sebarang kerugian dan liabiliti semasa mahupun bukan semasa. Sebagai seorang pengurus kewangan. Perancangan kewangan bagi sesuatu projek dimulakan dengan menentukan jumlah modal yang sepatutnya dikeluarkan bagi projek tersebut. Pengurusan kewangan yang efektif memerlukan kerjasama dan sokongan ahli-ahli syarikat sendiri.Pengurusan kewangan yang berkesan dan efektif amatlah penting bagi menentukan naik turunnya sesebuah syarikat . pengurusan kewangan yang efektif dilakukan bagi memastikan syarikat sentiasa mencapai keuntungan dan matlamat di tahap yang membanggakan. Keuntungan bagi setiap projek sedikit sebanyak bergantung kepada pengurusan kewangan bagi projek itu. Perancangan kewangan yang teliti dilakukan bagi setiap projek bagi mengelakkan sebarang kerugian berlaku bagi projek itu.

Projek yang tidak memberikan sebarang keuntungan adalah projek pembiayaan kek hari guru kerana projek itu merupakan salah satu sumbangan kepada pihak maktab. syarikat kami mendapat peratusan seperti berikut : Peratusan Untung Kasar Atas kos operasi = = = Untung Kasar x 100 kos operasi 28929.ANGGARAN PRESTASI KEWANGAN KESELURUHAN Secara keseluruhan. Nisbah kecairan 3.80 manakala projek yang paling banyak memberikan keuntungan adalah projek nasyid yang berjumlah RM5580. Nisbah kecekapan Nisbah Keuntungan Nisbah keuntungan digunakan bagi mengukur keupayaan perniagaan dalam membuat pelbagai jenis pembayaran seperti pemiutang dan pinjaman bank.00.Bhd. menunjukkan Syarikat Empiris Corporation Sdn. jualan yang paling banyak memberikan keuntungan adalah jualan mingguan yang berjumlah RM5807.85x 100 29309. Prestasi syarikat diukur mengikut beberapa jenis nisbah iaitu : 1. Dari segi peratusan untung kasar atas Kos Jualan (Tokokan atau mark-up). Nisbah keuntungan 2. .80 98% Pada nilai 98%. mempunyai prestasi keuntungan yang memuaskan.

00 x 10 2400. Bhd.51 Pada nisbah 1 : 0. Walaupun kami menjalankan kebanyakan urusniaga dalam tunai tetapi terdapat sesetengah kes kami terpaksa berhutang dengan pihak pembekal. Nisbah Kecekapan Nisbah kecekapan dalam perniagaan jenis perkhidmatan digunakan untuk kecekapan pihak pengurusan syarikat dari segi pengurusan stok. Nisbah Kecairan Keseluruhan = = Jumlah pendapatan Kos Operasi 57760.Nisbah Kecairan Nisbah ini digunakan untuk mengukur keupayaan sesebuah syarikat dalam menjelaskan semua liabiliti semasa dalam masa yang ditetapkan.65 29309.00 29.51 menunjukkan Syarikat Empiris Corporation Sdn. Walaupun kebanyakan projek kami berbentuk perkhidmatan tetapi Kadar pusing ganti Stok (bulanan) = = = Kos Jualan X 10 Stok bulanan 6387.80 = 1 : 0. berada dalam situasi mampu bayar terhadap semua operasi kos tanpa menanggung sebarang kerugian.49 .

Bhd. telah memperoleh sebanyak RM 40. kami turut berjaya meningkatkan harga seunit saham syarikat beberapa kali ganda.syarikat dapat melaksanakan segala projek dan memastikan prestasi syarikat berada di tahap optimum.69 % x 100 % Kesimpulannya.Walaupun nilai ini kecil namun kami mampu untuk menghadapi segala masalah dan meneruskan aktiviti perniagaan kami.00 yang dilaburkan sepanjang syarikat beroperasi. . Syarikat Empiris Corporation Sdn.55 RM 630.PULANGAN ATAS MODAL Laporan Pengurus Kewangan Modal yang diperolehi oleh syarikat bagi memulakan operasi adalah RM 630.05 bagi setiap RM 1.00 = RM 4004.00 . Kami turut bersyukur kerana dengan berkat ketelitian di dalam membuat perancangan dan melaksanakan projekprojek. Bagi tahun berakhir pada 31 Januari 2009. pulangan atas modal syarikat adalah seperti berikut: Pulangan atas Modal : Untung Modal x 100% = RM 25229.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful