P. 1
Sistem Persekolahan Sebagai Satu Birokrasi

Sistem Persekolahan Sebagai Satu Birokrasi

|Views: 1,007|Likes:
Published by Chu Wai Seng

More info:

Published by: Chu Wai Seng on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

SISTEM PERSEKOLAHAN ADALAH SATU BIROKRASI.

BINCANGKAN DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN BERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN

1.0

PENGENALAN Merujuk kepada penyataan di atas, sekolah dikatakan sebagai satu birokrasi. Untuk

melihat perkara ini dengan lebih lanjut, kita perlu melihat dahulu kepada pengertian dan definasi birokrasi itu sendiri. Wikipedia mendefinasikan birokrasi sebagai satu konsep sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara pentadbiran melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara sosial. Pengurusan ini disifatkan dengan tatacara piawai, pembahagian tanggungjawab yang formal, dan tidak melibatkan hubungan peribadi serta melibatkan sesuatu yang disebut hieraki. Wikipedia turut memberikan beberapa contoh birokrasi-birokrasi harian termasuk birokrasi kerajaan, angkatan bersenjata, perbadanan, hospital, mahkamah, kementerian, dan sekolah. Selain daripada itu, satu penyelidikan diuniversiti Malaya oleh Sufean Hussin, menyatakan bahawa birokrasi adalah satu konsep pentadbiran yang menegaskan pembahagian kerja mengikut bidang, dan juga pembahagian kerja mengikut taraf serta kedudukan mengikut jawatan dan kuasa seseorang itu. Melihat kepeda definasi ini, secara tidak langsung, kita dapat mengaitkan birokrasi dengan sistem persekolahan. Bagaimanakah sekolah dikatakan satu birokrasi? Lihat kepada contoh ini. Seorang pengetua membuat keputusan terhadap sesuatu perkara dengan sendiri tanpa berbincang dengan lebih lanjut dengan guru- guru di sekelilingnya. Tanpa perbincangan yang dilakukan, guru- guru diberikan arahan dan diminta mengikut arahan yang dibuat. Sistem yang diamalkan oleh pengetua tersebut merupakan sistem birokrasi. Selain birokrasi, terdapat juga sekolah yang masih mengamalkan sestem demokrasi di mana pengetua bersama-sama guru berbincang mengenai sesuatu masalah serta mengenakan undian bagi memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah tersebut. Namun, sistem ini sudah menjadi kurang popular di kalangan pentadbiran sekolah.

0 PEMBIROKRASIAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA Seperti yang kita ketahui pembirokrasian merupakan salah satu konsep sosiologi dan sains politik yang mana berkait rapat dengan pentadbiran melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara sosial. Manakala pendidikan merupakan modal rakyat untuk digunakan dalam persaingan dunia globalisasi yang kian berkembang dengan pesatnya. membuat pemantauan agar sistem pendidikan di Malaysia sentiasa berjalan dengan lancar. Pembirokrasian di Malaysia berlaku melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. Kemudian ianya diikuti dengan Laporan Fenn-Wu (1951) di mana laporan ini mengemukakan untuk penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa Melayu. bahasa Inggeris dan bahasa Cina dijadikan sebagai bahasa pengantar. yang mana merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab mentadbir dan menguruskan pendidikan di Malaysia secara berpusat. menentukan dasar. Dasar. Pembirokrasian pendidikan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Ordinan Pelajaran (1952) dan Laporan Razak (1957). membuat penyelarasan serta kewangan agar sistem pendidikan di Malaysia selaras dan tidak mempunyai masalah kewangan. menetapkan peraturan. hal ini terbukti dengan adanya pendidikan swatsa yang disebut yayasan. KPM mempunyai kuasa untuk mentadbir. Dan dari pemantauan yang dibuat. Laporan Talib dikemukakan.2.dasar yang boleh meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Sistem persekolahan dikatakan merupakan satu birokrasi. Di mana dalam laporan itu mencadangkan supaya pendidikan sekolah rendah dari darjah satu sehingga darjah enam percuma kepada kanak-kanak. pada tahun 1960. Segala dasar dan peraturan yang dikemukakan oleh KPM akan dilaksanakan di peringkat negeri dan daerah di seluruh negara. iaitu apabila Laporan Barnes dikemukakan pada awal tahun 1951. Disusuli oleh Ordinan Pelajaran (1967) dan . Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransur. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina. pihak KPM akan buat penyelarasan untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan di Malaysia. Birokrasi sistem pendidikan tidak ditadbir secara mutlak oleh pemerintah. Selepas beberapa tahun. Sistem yang dilaksanakan oleh yayasan secara peratusan adalah kurang lebih 75% perusahaan yang mencari keuntungan dan 10% amal dan 15% pendidikan. Selain itu harus ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya.dasar dan peraturan yang dilaksanakan akan dipantau oleh pihak KPM dari semasa ke semasa.

Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. Akta ini masih berpaksikan kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan selama ini. satu kurikulum kebangsaan yang wajib digunakan oleh semua sekolah di seluruh Malaysia termasuk juga sekolah-sekolah swasta di Malaysia. menulis dan mengira) dan pengajaran pemulihan. pendidikan kerohanian yang kukuh dan peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. Secara amnya. pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mereka berpendapat bahawa sesebuah organisasi yang paling cekap dan efektif adalah sebuah organisasi yang mempunyai . Perkara yang ketiga adalah memperkenalkan peperiksaan awam yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia sahaja. Akta Pendidikan 1996 menekankan tiga perkara penting iaitu yang pertama bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa pengantar utama untuk semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah rendah jenis kebangsaan. Perlaksanaan dasar pendidikan negara yang diperkenalkan seperti perlaksanaan Akta Pendidikan .Manakala yang kedua pula. tetapi masih merupakan kesinambungan kepada dasar pendidikan yang sedia ada. Frederick Taylor dan Henri Fayol yang merupakan pelopor pengurusan klasik dan saintifik terhadap reka bentuk organisasi. iii. Max Weber. iaitu penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. Surat-surat pekeliling dari semasa ke semasa. iv.Laporan Kabinet (1979) dimana ia mencadangkan enam aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam sistem pendidikan di Malaysia. Secara ringkasnya. Akta Pendidikan 1996 telah mengekalkan banyak peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang didapati masih relevan. Kempen-kempen ii. Walaupun Akta Pendidikan 1996 adalah satu akta baru. Selepas beberapa tahun. semua laporan-laporan dan akta-akta di atas tadi telah dirangka dan dibentuk untuk dilaksanakan secara centralisasi dan birokrasi di seluruh negara melalui: i. peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. kemudian Akta Pendidikan iaitu pada tahun 1995 dan 1996. penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca. wujudnya Akta Pelajaran (1961). Justeru itu. Pertukaran dasar pendidikan negara.

Ini kerana setiap perkerja di sekolah mendapat autoritinya melalui jawatan yang dijawat bukan kepakarannya. sebagai contoh guru di sekolah haruslah mendapat kebenaran daripada pengetua atau penolong kanan atas segala keputusan yang hendak dibuat.masing menguruskan dasar pembangunan pendidikan. bahagian dasar pembangunan pendidikan dan pembangunan profesionalisme keguruan. Organisasi KPM mempunyai pembahagian kerja yang jelas. Manakala dibawah jagaan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) adalah tiga orang Timbalam Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Menurutnya lagi. Walaupun guru baru tersebut mempunyai kelulusan yang baik berbanding guru lama. dalam organisasi KPM.masing menguruskan pembangunan dan pengurusan. Max Weber menyatakan bahawa organisasi yang mempunyai struktur sedemikian adalah sebagai birokrasi. Jikalau kita imbas kembali ciri utama birokrasi iaitu pembahagian kerja yang jelas. malah di peringkat yang lebih tinggi juga menggunakan konsep yang sama. walaubagaimanapun sebarang keputusan yang hendak dibuat haruslah dirujuk kepada orang atasan terlebih dahulu. kemasukan seorang guru adalah mengikut kelulusannya bukan kepakaran yang ada. Selepas itu disusuli oleh Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Tambahan pula. hubungan yang impersonal. Seperti yang telah kita lihat dari laporan-laporan dan akta-akta yang digubal ini. Oleh itu sistem pendidikan yang baik adalah menggunakan konsep birokrasi. Dari sini wujudnya pembahagian kerja. sistem persekolahan di Malaysia telah dijadikan sebagai satu birokrasi. operasi pendidikan dan pembangunan profesionalisme keguruan. Selain daripada itu terdapatnya kakitangan yang berkhususan sebagai contoh guru bertanggungjawab untuk mengajar murid. Dimana terdapatnya orang atasan dan orang bawahan. dimana KPM dibahagikan kepada beberapa bahagian sebagai contoh bahagian operasi pendidikan. adanya hirarki. organisasi di sekolah berhirarki. susunan formal. guru baru mempunyai peluang yang amat tipis untuk naik pangkat.suatu struktur hierarki yang berasaskan autoriti yang formal dan sah. Di Malaysia. Selain itu organisasi mempunyai hirarki posisi. kemudian diikuti dua orang Timbalan Menteri. Bukan hanya di peringkat sekolah. yang masing. walaupun guru tersebut memang mempunyai kepakaran yang mendalam tentang hal tersebut. pengetua lebih kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah. dan kerja berdasarkan kelulusan. Dibawah Ketua Setiausaha terdapat dua Timbalan Ketua Setiausaha yang masing. Dalam . Jikalau kita lihat organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menggunakan konsep birokrasi. seseorang guru yang telah lama berkhidmat akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk naik pangkat berbanding guru yang baru masuk. posisi yang paling atas adalah seorang menteri iaitu Menteri Pelajaran. Dan kenaikan pangkat atau erti kata lain kenaikan autoriti adalah mengikut senioriti atau kekananan.

Oleh itu. Manakala kolej-kolej.organisasi KPM juga terdapatnya susunan formal yang mana perilaku pekerja diatur secara samarata. dan PPD akan memaklumkan semua sekolah yang termasuk dalam jagaannya. universiti. PPD maklumkan sekolah. jikalau dilihat pihat atasan yang sering membuat keputusan selalunya tidak merujuk kepada pihak yang terlibat. pihak KPM akan memaklumkan kepada setiap Jabatan Pelajaran Negeri di Malaysia. Sebagai contoh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. yang bermaksud orang-orang pihak atasan bekerja secara profesional. Kemudian ianya akan diberikan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). setiap dasar atau peraturan yang hendak dilaksanakan haruslah disusuli oleh surat pekeliling yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha atau Ketua Pengarah Pelajaran. bukan sebarang orang boleh jadi Ketua Setiausaha.universiti awam dan swasta adalah di bawah pentadbiran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pihak KPM dibantu oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Dimana mereka tidak membandingkan saudara mara dengan orang yang lain. Ianya mampu untuk menjamin prestasi kerja yang cemerlang dalam organisasi. Organisasi KPM juga memilih pekerja dengan kriteria yang telah ditentukan. oleh itu terdapatnya rungutan dalam setiap keputusan yang dibuat ini kerana. bukan semua orang boleh berjumpa dan berbincang dengan Menteri Pelajaran. Oleh kerana dalam birokrasi hanya pihak atasan yang membuat keputusan. Ini akan memberikan tanggapan yang . jabatan ini akan memaklumkan kepada semua PPD yang ada di negeri Sabah. Untuk memastikan segala dasar dan peraturan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ini kerana sebarang kesilapan dalam pemilihan pekerja boleh membawa kepada kecacatan pada sistem pendidikan itu sendiri. Dalam erti kata lain mereka memantau orang-orang bawahan dengan adil dan saksama. Pengetua tidak mempunyai autoriti untuk berbincang dengan Menteri Pelajaran. Selain daripada itu tiada hubungan yang personal. Bukannya ahli kelurga yang terdekat atau kawan baik yang langsung tidak memenuhi kriteria sebagai Ketua Setiausaha. oleh itu untuk menyelaraskan dan menguruskan sistem pendidikan di Malaysia. Pihak KPM hanya mengawal semua sekolah sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Selain daripada itu. Struktur organisasi KPM mempunyai birokrasi yang ketat. kemudian JPN akan maklumkan kepada PPD. Malaysia terdiri daripada beberapa buah negeri. Dan setiap surat pekeliling yang hendak dihantar memakan masa yang panjang. Dikatakan birokrasi sangat penting dalam sistem pendidikan di Malaysia ini kerana ianya mampu untuk melicinkan perjalanan atau pentadbiran sistem pendidikan yang ditadbir dan diuruskan oleh pihak KPM dan KPT. hanya orang yang telah memenuhi kriteria sahaja boleh pegang jawatan Ketua Setiausaha. Dimana dibawah jabatan ini terdapatnya Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. sebagai contoh.

buruk kepada sistem pendidikan negara kita. Sebaliknya. ibu bapa dan pelajar. Selain peraturan dan arahan yang formal.guru. ini boleh menganggu kelicinan pentadbiran sesebuah sekolah 3. Tetapi faedah daripada sistem birokrasi juga memberikan kesan yang baik kepada organisasi sekolah kerana semua pihak mempunyai garis panduan yang perlu dipatuhi dan ini menjamin kepada pengurusan yang lebih sistematik kepada para guru. “Sistem sosial organisasi pendidikan mempunyai peraturan dan arahan untuk membentuk tingkah laku yang baik dan berkesan. Kebanyakan guru-guru dan ibubapa lebih bersetuju menggunakan sistem sosial yang terbuka disekolah kerana sikap keterbukaan yang diamalkan disekolah memberikan peluang kepada para guru dan ibubapa untuk menyuarakan pendapat mereka dalam menjamin . terdapat juga keadaan biasa yang membentuk tingkah laku manusia dalam menjalani tugasan dan fungsi masing-masing di dalam organisasi. pihak guru merasakan perkara ini memberikan tekanan kepada mereka kerana tidak diberi peluang untuk mencuba kaedah mereka sendiri malah terpaksa mengharungi masalah dengan pelajar yang tidak dapat menerima cara pembelajaran mereka yang telah diatur. sekolah tidak boleh sesuka hati menambah jawatan atau membahagika tugas dalam sekolah. Ketiadaan hak bersuara dan juga membuat keputusan memyebabkan beberapa pihak kecewa seperti guru.sebanyak akan menganggu prestasi kerja seseorang guru tersebut. Guruguru juga akan menzahirkan protes secara senyap melalui prestasi kerja yang tidak menentu akibat perlu terikat dengan peraturan-peraturan rasmi yang kadangkala tidak praktikal untuk dilaksanakan di sesetengah sekolah. pelajar dan ibubapa.” (Rahmad Sukor Ab. Samad et al). Terdapat juga guru yang secara senyap menentang perubahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kerana peraturan dan pekeliling yang diterima tidak memenuhi kehendak dan mendengar suara serta pandangan guru. Kekecewaan ini sedikit.0 PENUTUP Secara ringkasnya sistem birokrasi yang diamalkan disekolah mempunyai kesan yang positif dan negatif bergantung kepada pandangan setiap individu. Bukan itu sahaja sebarang pembahagian tugas dan penambahan jawatan dalam sekolah haruslah mempunyai surat rasmi dari pihak atasan. Sikap autoriti yang diamalkan dalam system birokrasi di sekolah oleh pihak atasan dianggap satu perkara yang memudahkan pihak guru disekolah kerana mereka diberikan garis panduan untuk cara pengajaran mereka sendiri tetapi mendatangkan akibat kepada pelajar kerana penerimaan setiap pelajar dalam pembelajaran adalah berbeza.

bekerjasama ke arah matlamat yang sama dan juga berinteraksi dengan persekitaran luarnya (Lunenburg. Elemen-elemen ini diambil kira dalam menguruskan sistem sosial organisasi pendidikan adalah bagi keseimbangan di dalam organisasi (Evers & Lakomski. . Walaubagaimanapun cara untuk menyuarakan pendapat adalah mengikut prosedur yang baik. 1995). Menurut Cole (1995) sistem sosial adalah berasaskan perhubungan dan sistem keterbukaan yang diamalkan oleh sesebuah organisasi. pihak kementerian perlu melihat semula faedah dan akibat yang ada pada sekolah yang mengamalkan sistem birokrasi di sekolah dan membuat keputusan yang tebaik untuk menjana system pendidikan kepada kualiti yang paling optimum. individu. Menurut Rahmad Sukor Ab. 2001). Organisasi pendidikan seperti sekolah. Samad et al. sistem sosial organisasi pendidikan mempunyai beberapa elemen yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia di dalamnya untuk bekerja ke arah matlamat yang telah ditetapkan (Hoy & Miskel. kolej dan universiti dikenal pasti sebagai mengamalkan sistem sosial kerana di dalam organisasi ini terdapat sekumpulan manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lain. Akhir sekali. 2005). budaya dan politik.kemajuan anak mereka dalam pendidikan. Elemen-elemen penting sistem sosial yang dinyatakan oleh Hoy dan Miskel (2005) adalah struktur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->