NKRA ketiga pula ialah Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkempampuan.

Perdana Menteri mengumumkan pra sekolah akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Langkah ini katanya bagi mencapai matlamat agar sekurang-kurangnya 80 peratus kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan pra sekolah menjelang tahun 2012 berbanding 60 peratus sahaja buat masa ini. Selain itu Perdana Menteri turut memberikan jaminan jaminan melalui NKRA pendidikan ini, bagi kanak-kanak yang normal, mereka akan boleh membaca, menulis dan mengira apabila memasuki Tahun 4 sebelum hujung 2012. Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan, Najib turut menawarkan ‘new deal’ kepada semua pengetua atau guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Dalam meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan pula, Perdana Menteri berkata kerajaan akan memberi keutamaan untuk menyediakan pendidikan terbaik bermula daripada peringkat asas, iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, katanya, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. "Suka atau tidak, adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah dan masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. "Maka, bagi menangani kemelut ini, saya telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012," kata Najib. Sekolah ditawar ganjaran Beliau berkata kerajaan juga akan menawarkan satu ganjaran atau satu Bai'ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah rendah dan menengah dengan memberi ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Selain itu sebagai projek perintis, 100 sekolah jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. "Dengan ini kita akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh tiga tahun sebelum penamat 2012," katanya. Najib juga mengumumkan bahawa bermula Januari 2010, semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada setiap 1 haribulan bagi bulan berkenaan di bawah NKRA meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Kerajaan juga telah menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan dalam kalangan wanita kepada seramai 4,000 orang menjelang 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. Sehingga Jun 2009, seramai 717 wanita telah dikenal pasti berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program itu, katanya.

1Malaysia diwujudkan dengan tujuan untuk menyediakan satu forum yang bebas dan terbuka bagi membincangkan tentang perkara yang benar-benar dekat di hati kita sebagai satu bangsa. Ia menyediakan peluang untuk meluahkan dan menerokai kepelbagaian perspektif masyarakat kita. Apa yang menjadikan Malaysia unik adalah kepelbagaian rakyat kita. Matlamat 1Malaysia adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di dalam kepelbagaian ini yang selama ini menjadi kekuatan kita dan akan kekal sebagai bekalan terbaik kita untuk masa hadapan. Saya berharap agar laman web ini akan menjadi permulaan kepada satu dialog yang penting dan terbuka bagi menerokai identiti, tujuan dan hala tuju kita sebagai rakyat Malaysia. Saya menggalakkan setiap orang daripada anda menyertai saya dalam memberikan takrifan kepada Malaysia kita dan peranan yang perlu kita mainkan untuk masa hadapannya. Setiap kita – di sebalik segala perbezaan kita – berkongsi impian untuk satu masa hadapan yang lebih baik. Setiap kita mahukan peluang, dihormati, persahabatan dan saling memahami.

Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. 4. Usaha ini pastinya akan meningkatkan penyertaan menyeluruh di kalangan pelajar sekolah yang berjumlah 5. Sehubungan itu. Yayasan ini ditubuhkan oleh sekumpulan rakyat Malaysia yang sealiran berminat untuk melihat konsep 1Malaysia. Menyedari hakikat tersebut. Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang Pengetua. Beberapa strategi telah dikenal pasti untuk melaksanakan program ini. melaksana dan memantau program membangunkan sukan di sekolah ini. Semua pengetua. Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain. MEMPERKUKUHKAN AKTIVITI SUKAN DI SEKOLAH 1. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri telah diarahkan supaya mengambil tindakan di atas pelaksanaan dasar ini sejajar dengan hasrat kita untuk melaksanakan Konsep 1Malaysia dan mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah diminta untuk membuat perancangan rapi berkaitan pembangunan sukan di sekolah-sekolah dengan menjadualkan program sukan sepanjang tahun supaya memberi peluang yang luas untuk setiap pelajar menyertai pelbagai jenis sukan di sekolah. Meningkatkan motivasi guru. Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).PENGENALAN Yayasan 1Malaysia (Y1M) adalah sebuah yayasan bebas. . dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.4 juta di 10. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah. Jawatankuasa ini. Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran. yang dipandu oleh Perlembagaan Persekutuan menjadi tunjang kepada kehidupan semua rakyat Malaysia. kemahiran. Guru Cemerlang “Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan. 2. Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang • • • • • • Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. menyokong dan menerajui kegiatan dan program yang akan melibatkan semua rakyat Malaysia dalam usaha ke arah mencapai perpaduan nasional dan konsep 1Malaysia.” . Secara tidak langsung.000 buah sekolah di negara kita. Perincian strategi ini akan dilakukan apabila data dan maklumat berkaitan diperolehi daripada sekolah-sekolah bagi menentukan supaya strategi yang dikenal pasti menepati sasaran yang dikehendaki. yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Pelajaran sendiri akan merancang. bukan berasaskan keuntungan yang ditubuhkan khusus untuk membangun. Sebagai langkah ke arah ini Kementerian Pelajaran akan memastikan supaya sukan di sekolahsekolah dianjurkan dengan lebih meriah dengan penglibatan masyarakat setempat. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan potensi individu sepenuhnya. Dasar ini akan memastikan setiap pelajar melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Kementerian telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pembangunan Sukan di Sekolah yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada wakil pelbagai pihak yang berkepentingan dalam sukan di negara kita. 3. bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat. perlu dilihat dalam pelbagai perspektif. Di antara strategi yang akan dilaksanakan dalam memenuhi hasrat ini ialah dengan melaksanakan dasar mewajibkan setiap pelajar menyertai sekurang-kurangnya satu sukan mulai tahun 2011. pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Penolong Pengetua. Bagi memastikan hasrat ini dicapai.

· Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini tidak bermaksud untuk menggantikan atau mengganggu inisiatif penambahbaikan sekolah yang sedang dilaksanakan. dengan memberi fokus kepada sekolah-sekolah yang paling memerlukan perhatian. Q5. · Sementara Sekolah Berprestasi Tinggi menentukan piawai kecemerlangan yang perlu dicontohi. LINUS dan transformasi kurikulum. Q4. · Band ini akan membolehkan pihak kementerian memantau prestasi sekolah-sekolah terutamanya sekolah berprestasi rendah dan mengambil langkah-langkah penambaikan yang sesuai di bawah Program Pembangunan Prestasi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Instrumen secara online ini mengumpul maklumat keperluan spesifik sekolah bagi membantu Pengetua dan Guru Besar membuat perancangan serta mengadakan perbincangan dengan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah keperluan utama sekolah bagi menangani masalah-masalah di sekolah. Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track). Program Pembangunan Prestasi Sekolah merupakan usaha meningkatkan prestasi kesemua sekolah serta menghubungkait inisiatif yang dilaksanakan seperti Tawaran Baru (New Deal) untuk para Guru. memotivasi dan membantu semua sekolah di Malaysia dalam meningkatkan prestasi murid dan menjadikan semua sekolah cemerlang. · Pada masa ini guru-guru dibebani dengan melaksanakan tugas-tugas yang di luar bidang pengajaran dan pembelajaran. Program Pembangunan Prestasi Sekolah yang dibangunkan ini adalah program yang seragam dan berpusat yang bertujuan untuk mengurangkan kerenah birokrasi serta memberi ruang untuk Pengetua dan Guru Besar lebih masa dan autonomi untuk mengurus dan mentadbir sekolah dengan lebih efektif bagi meningkat prestasi murid. · Teras kepada program ini ialah sistem pengumpulan data berpusat dan toolkit yang membantu Guru Besar untuk dengan mudah mengakses dan menjejaki maklumat prestasi sekolah dan merancang kaedah-kaedah bagi meningkatkan prestasi masing-masing. khas Untuk Penyandang (KUP). dengan meluaskan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan kepada semua akan lebih ramai rakyat Malaysia mendapat peluang pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.Bagaimanakah Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini akan berkesan? • Program Pembangunan Prestasi sekolah yang dilaksanakan ini mengandungi tiga elemen utama iaitu : 1. oleh itu lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk memastikan setiap kanak-kanak diberikan peluang yang saksama untuk berjaya . 3. serta infrastruktur.• • • • • • • • Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran. · Setiap kanak-kanak mampu berjaya. Band Prestasi Sekolah . Apakah yang dimaksudkan dengan “Program Pembangunan Prestasi Sekolah”? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah merupakan suatu usaha yang komprehensif dan bermatlamat tinggi bagi mencabar. Program Pembangunan prestasi sekolah pula meletakkan dasar untuk mencapai standard-standard tersebut. Mengapakah “Program Pembangunan Prestasi sekolah” ini dilancarkan? · Peningkatan pencapaian pelajar . Q3.Bantuan dan sokongan diberikan berdasarkan maklumat keperluan sekolah yang dijana secara oleh Kementerian yang disasarkan untuk membantu kepada Pengetua/Guru Besar. Toolkit Penambahbaikan Sekolah .ini sangat krusial dalam membangunkan tenaga kerja yang lebih kompetitif selaras dengan hasrat Malaysia untuk menjadi Negara Maju pada tahun 2020. Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini yang akan dilancarkan adalah program sepadu yang digunapakai di 10. pelajar dan ibu bapa.sementara program Sekolah Berprestasi Tinggi menentukan standard emas untuk kecemerlangan.000 buah sekolah di seluruh negara. Berlainan daripada inisiatif-ini sedia ada yang dirancang dan dilaksanakan secara bersendiri oleh oleh Bahagian. Q2. tetapi program ini diharap akan memberi impak dengan pantas bagi memastikan Program Transformasi Kerajaan dalam bidang pendidikan mencapai hasrat yang dirancang. · Akses yang lebih luas. Q1. Kegagalan akademik adalah kumulatif. Bagaimanakah Program Pembangunan Prestasi sekolah ini berbeza dengan inisiatif-inisiatif yang sedia ada? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini adalah usaha secara berpusat bagi menyeragamkan sistempemantauan dan penaksiran sedia ada untuk memberi Pengetua/Guru besar lebih autonomi dalam mentadbir dan mengurus sekolah dan guru untuk meningkatkan pencapaian pelajar. JPN dan PPD. guru.Penyenaraian band prestasi sekolah berdasarkan kepada Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan awam dan skor penarafan kendiri sekolah menggunakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2. Apakah objektif Penyenaraian Kedudukan (Ranking/Banding) Sekolah? · Penyenaraian kedudukan atau Band pada awalnya diperkenalkan sebagai sebahagian daripada Tawaran Baru kepada Guru Besar yang mana Band itu menjadi asas kepada pemberian ganjaran berasaskan kepada penilaian pencapaian. Talian Khidmat Bantuan .

700 sekolah rendah. Kementerian akan memberi sokongan sambil memantau progres sekolah dalam mencapai sasaran. Q13. bagaimana pula Kementerian Pelajaran menangani sekolah berprestasi rendah? · Penarafan sekolah berperanan sebagai alat analitikal bagi menentukan sekolah-sekolah yang amat memerlukan bantuan dan sokongan dari Kementerian Pelajaran bagi meningkatkan prestasi. · Kerajaan akan melancarkan Program Pembangunan Prestasi Sekolah bagi memastikan kegusaran ibu bapa terhadap keadaan sekolah-sekolah mereka diberi perhatian. Berapakah jangkamasa yang dianggarkan untuk melaksanakan perubahan di sekolah-sekolah setelah keperluan itu dipastikan? · Jangka masa bagi penyelesaian masalah bergantung kepada kesungguhan dan komitmen Pengetua/guru dalam memastikan masalah yang dihadapi diselesaikan dengan strategi yang dirancang. latihan semula dan kaunseling) Ø Bahan-bahan sokongan/bantuan (seperti garis panduan untuk perancangan dan bahan pengajaran preskriptif) Ø Sumber-sumber tambahan (seperti menaik taraf prasarana) Q9. Maklumat ini memberi Pengetua dan Guru Besar dan Kementerian gambaran yang lebih mendalam untuk menentukan jenis sokongan yang diperlukan oleh setiap sekolah itu. Siapakah yang akan membiayai program ini ataupun untuk cadangan penambahbaikan sekolah yang lain? Adakah ini bermakna peningkatan anggaran perbelanjaan untuk sekolah? • • • • • • . Sekolah-sekolah manakah yang akan menerima impak program ini? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini akan menyokong kesemua 10. Program ini disediakan untuk membantu sekolah-sekolah terutamanya yang berprestasi rendah. Apakah bentuk dan nilai ganjaran yang diberi kepada sekolah berjaya meningkat prestasi? · Ganjaran dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan prestasi. Contohnya: Ø Pembangunan kapasiti (seperti menambahbaikan kemahiran. Pihak Kementerian kemudian akan berbincang dengan Pengetua/Guru Besar tentang perkhidmatan yang diperlukan seperti pembangunan kapasiti. • • • • • • • • • Q6. Adakah ini akan mengakibatkan gangguan kepada kurikulum / peperiksaan? · Program Pembangunan prestasi sekolah adalah sebahagian besar daripada matlmat Program Transformasi Kerajaan bagi mempertingkatkan pencapaian pelajar. Sekiranya sekolah berprestasi lebih baik diberi ganjaran. Pengetua/Guru Besar sekolah yang berprestasi rendah akan menerima bantuan atau sokongan yang dikenali sebagai “Talian Khidmat Bantuan”. Berapa kerapkah sekolah-sekolah akan diberi penarafan? · Penarafan sekolah akan dilakukan secara tahunan berasaskan kepada prestasi sekolah-sekolah berkenaan dalam peperiksaan awam dan Skor Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) yang menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Di sub NKRA Tawaran Baru untuk Pengetua /Guru Besar.Sekolah. Q14. meningkatkan prestasi pelajar dengan lebih cepat berkesan . Q8. Sekolah yang berprestasi rendah adalah sasaran utama untuk diberikan bantuan dan sokongan melalui prorgam ini. Fasa pertama Program Pembangunan prestasi sekolah akan melibatkan pembabitan kesemua 7. Q7. salah satu daripada komponen penting bagi program ini adalah bantuan yang disasarkan terhadap ibu bara dan para pelajar. peralatan sokongan atau sumber tambahan seperti menaiktaraf prasarana. Memindahkan pelajar dari sekolah sedia ada adalah suatu pengalaman yang mungkin akan memberi tekanan kepada seorang kanak-kanak dan boleh dikatakan lebih mengganggu daripada membantu. dalam usaha memastikan sekolah-sekolah berkenaan dapat melonjakkan prestasi sekolah ke tahap yang lebih baik. Apakah yang dimaksudkan dengan “ penyelesaian khusus’ (tailored solution)? · Penyelesaian akan berasaskan kepada penilaian ketua sekolah tentang isu dan kekangan utama yang dihadapi oleh sekolah. • • • • • • • • • • • • • Q10. Q12. Walaupun Program Pembangunan prestasi sekolah akan memastikan kurikulum dan peperiksaan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan terbaik. Fasa kedua pula akan tertumpu kepada semua sekolah menengah.000 sekolah di Malaysia yang mengikuti kurikulum kebangsaan termasuk sekolah jenis kebangsaan. Apakah alternatif yang disediakan kepada ibu bapa yang mahu anak mereka keluar daripada sekolah berpretasi rendah? · Pemindahan dan penukaran antara sekolah tidak digalakkan dan sepatutnya menjadi pilihan terakhir ibu bapa. pihak kementerian komited dalam melaksanakan transformasi dan penambahbaikan daripada semasa ke semasa untuk menjamin kualiti pendidikan negara berada pada tahap yang tinggi. Malah. Q11.

2. Keunikan program ini ialah pihak sekolah tidak akan dibiarkan bersendirian dalam usaha untuk melonjakkan prestasi masing-masing. • • • • PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH 1. Justeru. tekanan pada peperiksaan akan dikurangkan. yang ditulis bukan sebagai buku teks. melaksanakan program pembinaan keupayaan guru dan membekalkan alat-alat bantuan mengajar tambahan mengikut keperluan. Tan Sri Alimudddin. Bantuan yang diberikan ini adalah bertujuan untuk membantu pihak sekolah mengatasi kelemahan dan meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi. Ini termasuklah menyediakan bimbingan kepada kepimpinan sekolah. setiap sekolah akan mengetahui kedudukan masing-masing dari segi prestasi akademik murid dan kualiti pengurusan sekolah secara keseluruhan. Program ini adalah satu mekanisme komprehensif yang dirangka khusus oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Unit Pengurusan Prestasi dan Penyampaian (PEMANDU) Jabatan Perdana Menteri dan pihak McKinsey Consultant. Ini bermakna. melalui penilaian pencapaian sekolah secara kendiri. iaitu satu instrumen penilaian kendiri secara on-line yang akan membantu setiap sekolah untuk menilai pencapaian semasa. setiap sekolah akan dibekalkan dengan “tool kit” pembangunan prestasi sekolah. Jika kelemahan itu berpunca daripada kaedah pengajaran yang kurang berkesan. Perbezaan yang paling besar antara KBSR & KBSM dengan Kurikulum Transformasi adalah pada isu peperiksaan. Apakah kesan program ini ke atas para warga pendidik dan pelajar? · Pelaksanaan program ini akan membantu para Pengetua/Guru Besar sekolah merancang usaha penambahbaikan berasaskan kepada penilaian kendiri dan pada masa yang sama akan membolehkan para pengetua bekerjasama dengan pihak kementerian untuk mencapai sasaran tahunan mereka. Dengan adanya maklumat ini. 3. bagi para penerbit. Setiap sekolah akan dibantu oleh Kementerian melalui satu program sokongan yang dikenali sebagai “service line” yang merupakan komponen ketiga program pembangunan prestasi sekolah. tetapi sebagai buku rujukan. Berdasarkan keperluan setiap sekolah yang telah dikenalpasti melalui aplikasi “tool kit”. matematik dan lain-lain. pihak Kementerian akan memberikan bantuan tambahan kepada sekolah-sekolah yang paling memerlukan. Sebaliknya. kepada para penerbit buku pada suatu majlis taklimat barubaru ini. · Berasaskan kepada usaha penambahbaikan yang dikenalpasti. Kenyataan itu disampaikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. pihak sekolah akan dapat menentukan garis mula proses peningkatan prestasi sekolah dan menetapkan sasaran yang realistik. maka guru besar atau pengetua boleh mengambil inisiatif melaksanakan program bimbingan untuk guru-guru mata pelajaran berkenaan dan memantau perkembangannya dari masa ke semasa. sekolah akan memerlukan buku-buku sains. terutamanya sekolah-sekolah berprestasi rendah. Sebagai contoh. Dalam Kurikulum Transformasi. Kedua. untuk membantu setiap sekolah meningkatkan keberhasilan murid secara konsisten. permintaan bagi buku-buku pengkayaan pelbagai subjek akan meningkat. Pertama ialah penarafan tahap pencapaian sekolah ( banding sekolah) berdasarkan Skor Komposit Sekolah yang mengambilkira GPS dan skor SKPM. Kementerian Pelajaran akan Menamatkan Kurikulum KBSR dan KBSM yang Ada Sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan memperkenalkan "Kurikulum Transformasi" bagi menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang digunakan sekarang. mereka akan kehilangan bisnes menerbitkan buku-buku teks dan buku-buku ulangkaji peperiksaan. Q15. Melalui penarafan ini. guru besar atau pengetua dapat mengesan kelemahan murid dalam mata pelajaran tertentu. . 4. Program ini mempunyai tiga komponen utama. program ini mampu meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Maksudnya. langkah seterusnya ialah mengenalpasti punca kelemahan tersebut dan merancang tindakan susulan untuk mengatasinya.• · Program Pembangunan Prestasi Sekolah bertujuan untuk membantu Pengetua/Guru Besar sekolah mengenalpasti cabaran-cabaran khusus untuk sekolah mereka dan sekali gus membolehkan pihak kementerian membantu dan menyokong rancangan mereka dengan sistem pemantauan yang lebih sistematik bagi membantu sekolah-sekolah melonjakkan prestasi pencapaian masing-masing. buku bacaan umum dan juga dalam bentuk buku-buku cerita. apabila Kurikulum Transformasi dilaksanakan. Pemahaman dan maklumat yang diperolehi melalui program ini akan membolehkan para pengetua sekolah untuk merangka strategi yang sesuai dan merancang peruntukkan yang ada secara optima dengan sokongan padu daripada pihak kementerian. contohnya melalui program latihan dan mentor untuk warga pendidik menguasai dan meningkatkan kepakaran mereka dalam matapelajaran yang mereka ajar ataupun memperuntukkan sumber kewangan untuk membeli buku teks. mengenalpasti bidang-bidang yang perlu ditambahbaik dan menyediakan pelan tindakan penambahbaikan secara terarah.

dan memudah cara. pengkelompokan memberi gambaran kepada pencapaian sesebuah sekolah dan memudahkan untuk dibantu. dengan mutu perkhidmatan mereka menjadi pertaruhan. Program penambahbaikan sekolah terdiri daripada tiga elemen. Semua pengetua dan guru besar akan diberi kuasa autonomi untuk mengurus tadbir sekolah. serta menghubungkan segala inisiatif yang ada di KPM. Sementara program sekolah berprestasi tinggi bertujuan meletakkan tahap sekolah pada satu kedudukan yang cemerlang. FORMULA 10 + 2 BILANGAN MATA PELAJARAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA FORMULA 10 + 2 BILANGAN MATA PELAJARAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1. Program penambahbaikan sekolah ini akan menjadi asas kepada usaha untuk semua sekolah mencapai standard sekolah berprestasi tinggi. Antaranya mengikut Piawaian Gred Purata Sekolah (GPS) dan Piawaian Kualiti Pendidikan Malaysia (SQEM). daya kesedaran dan kemahiran yang menjadikan mereka sensitif terhadap latar belakang pelajar yang berbeza-beza dan menangani perhubungan antara kaum dalam kaedah yang positif dan proaktif.Kelas 2020: Sekolah lemah dipantau KERAJAAN akan membantu sekolah yang kurang berdaya maju untuk melaksanakan impian kelas 2020. Program kali ini bukan lagi berfokus kepada kawasan atau sekolah tertentu. bertujuan menangani isu kritikal tenaga kerja yang mampu berdaya saing khususnya dalam mengejar impian menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 2. program penambahbaikan sekolah ini pula bertujuan meningkatkan mutu semua sekolah. sekolah yang telah menjalankan program penambahbaikan diminta meneruskan inisiatif mereka. Program itu yang dilancarkan baru-baru ini. Kerajaan telah menerima pandangan pelbagai pihak yang mendakwa keputusan itu menyebabkan murid Cina dan murid India terhalang daripada mengambil mata pelajaran Bahasa Cina atau Bahasa Tamil dan Kesusasteraan Cina atau Kesusasteraan Tamil. seperti inisiatif baru kepada pentadbiran sekolah.000 buah sekolah di seluruh negara. dengan fokus memperbaiki pencapaian pelajar.Sekolah akan diberi penarafan mengikut kelompok pencapaian. 2. Program penambahbaikan sekolah lebih bersifat berpusatkan sekolah. Di bawah program penambahbaikan sekolah. Pengenalan kepada inisiatif pengkelompokan sekolah adalah sebahagian daripada kelancaran program inisiatif dan tawaran baru kepada pengetua dan guru besar. melalui program penambahbaikan pencapaian sekolah. program penambahbaikan sekolah akan membantu memudahkan program sedia ada oleh pihak sekolah. satu sistem pengumpulan data berpusat dan mekanisme bantu kendiri akan diperkenalkan bagi membolehkan guru menjejak dan mencapai maklumat tentang pencapaian sekolah masing-masing. mengurus sumber yang sedia ada dan menghasilkan pelajar seperti mana yang diharapkan. akan disalurkan dari Kementerian Pelajaran kepada sekolah. Pengkelompokan . Selain itu. dokumen Program Transformasi Kerajaan juga mahu institusi latihan perguruan menyediakan guru yang mempunyai pengetahuan. dan apakah langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik. yang akan dilaksanakan mengikut urutan berikut: 1.selain infrastruktur. Ke arah itu. membantu pentadbir sekolah membuat keutamaan dan perancangan. 3. . pelajar dan ibu bapa . program literasi dan numerasi (LINUS) serta transformasi kurikulum. Status ranking ini akan dimaklumkan kepada sekolah pada setiap tahun. Talian khidmat .sama ada berkaitan hal pentadbiran sekolah atau penambahbaikan program keguruan masing-masing. Program ini akan meliputi 10.Data keperluan khusus sesebuah sekolah akan dikumpul. Dalam kes ini. Kerajaan kini menggalakkan Sekolah Berasrama 1Malaysia dengan menjadikan sekolah berasrama semasa lebih berciri pelbagai kaum dalam komposisi pelajar dan menubuhkan sekolah asrama berkualiti tinggi yang terbuka kepada semua. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Jun 2009 telah membuat keputusan bahawa mulai tahun 2010 calon yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dihadkan untuk mengambil maksimum 10 mata pelajaran kecuali murid-murid aliran agama sains yang boleh mengambil 11 mata pelajaran sehingga tahun 2010 sahaja. Hal ini bagi membolehkan pengetua atau guru besar memiliki kuasa autonomi untuk melaksanakan program penambahbaikan . dengan sasarannya ialah para pengetua. diskusi berterusan antara pihak sekolah dengan Jabatan Pelajaran Negeri. Bagaimanapun. dan menjadikan semua sekolah berprestasi tinggi menjelang tarikh keramat itu.Mengenal pasti ruang yang perlu diperakui berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Perkakasan penambahbaikan sekolah .

termasuk syarat mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif sedia ada. Syarat-syarat lain pengambilan mata pelajaran dalam peperiksaan SPM. 8. mata pelajaran tambahan yang dinyatakan di atas akan hanya diambil kira dalam pengiraan mata. adalah kekal tetapi kelonggaran diberi kepada murid untuk mengambil tidak lebih daripada dua mata pelajaran tambahan seperti dinyatakan di atas sahaja. MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS: TAWARAN BARU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA 8 JULAI 2009 Kabinet hari ini meluluskan cadangan strategi Kementerian Pelajaran untuk memartabatkan Bahasa Melayu dan memantapkan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan. murid juga dibenarkan mengambil Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran tambahan. Selain maksud yang dinyatakan dalam perenggan 4 di atas. Kementerian Pelajaran ingin mengumumkan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah kebangsaan akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia. kerajaan telah bersetuju menerima rayuan pelbagai pihak agar murid dibenarkan mengambil dua lagi mata pelajaran tambahan dalam peperiksaan SPM mulai tahun peperiksaan 2010. Sukacita saya maklumkan bahawa dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Disember 2009. 4. bagi tujuan kemasukan ke kursus-kursus Pengajian Bahasa Tamil atau Bahasa Cina atau Bahasa Arab atau kursus-kursus berkaitan di IPTA. Murid aliran agama sains juga boleh mengambil mana-mana 10 mata pelajaran dan satu mata pelajaran tambahan iaitu Bahasa Arab (lihat lampiran) walaupun selepas 2010. Formula 10 + 2 diterima oleh kerajaan dengan syarat-syarat berikut: (i) (ii) (iii) (iv) mata pelajaran tambahan yang dinyatakan di atas akan hanya diambil kira dalam penganugerahan Biasiswa Nasional Tajaan Kerajaan sekiranya ianya termasuk dalam 10 matapelajaran maksimum yang diambil oleh murid. Sehubungan dengan keputusan ini. kedua-dua mata pelajaran tambahan itu boleh digunakan bagi menyertai latihan perguruan untuk menjadi guru bahasa Cina atau bahasa Tamil atau bahasa Arab. juga kekal. Perubahan ini bagaimanapun tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi. Mereka boleh mengambil mana-mana satu atau dua mata pelajaran tambahan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di atas.3. Strategi ini dirangka berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran mengenai pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) sejak dasar ini mula dilaksanakan pada tahun 2003. Formula 10 + 2 ini bermaksud dasar mengehadkan 10 mata pelajaran dalam peperiksaan SPM yang diputuskan terdahulu. Keputusan kerajaan membenarkan dua mata pelajaran tambahan dalam peperiksaan SPM ini adalah selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya. 6. 5. Alimuddin bin Hj. Bahasa Tamil. Dengan formula 10 + 2 ini. Dua mata pelajaran tambahan tersebut adalah Bahasa Cina atau Bahasa Tamil DAN Kesusasteraan Cina atau Kesusasteraan Tamil. Pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula akan dilaksanakan dalam bahasa ibunda masing-masing. Kelonggaran ini boleh diguna pakai untuk semua murid di semua aliran. Kumpulan yang mewakili sekolah agama dalam beberapa pertemuan dengan KPM menyatakan 11 mata pelajaran telah mencukupi. tidak timbul lagi masalah murid yang tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran Bahasa Cina. Keputusan Kabinet untuk pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik ini akan mula berkuatkuasa pada tahun 2012. keputusan dalam peperiksaan SPM bagi kedua-dua mata pelajaran tambahan itu akan dicatatkan di atas sijil SPM yang sama. Mohd Dom Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU. Sehubungan itu. Pelaksanaan akan diadakan secara bertahap di Tahun Satu dan Tahun Empat di sekolah rendah dan Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat di sekolah menengah bermula pada tahun 2012. . 7. Kesusasteraan Cina dan Kesusasteraan Tamil. Tan Sri Dato’ Hj.

• Hanya sebahagian guru Matematik dan Sains di sekolah menengah dan rendah yang mengambil ujian Penilaian Tahap Profisiensi bahasa Inggeris pada tahun 2008 mencapai tahap profisiensi. • Peruntukan waktu bagi MUET untuk Tingkatan Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 320 minit menjadi 400 minit seminggu. • Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83. Laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 menyatakan kedudukan murid Malaysia dalam mata pelajaran Sains telah merosot daripada tangga ke-20 pada tahun 2003 ke tangga ke-21 pada tahun 2007. Sehubungan itu. Keutamaan akan diberikan kepada sekolah luar bandar dan pedalaman untuk mendapatkan guru terbaik. Bagi mata pelajaran Matematik pula. Selain daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran. iaitu tidak lebih 3 peratus sepanjang pelaksanaan PPSMI. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Tingkatan Satu hingga Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 200 minit menjadi 280 minit seminggu. Ini termasuklah 1000 orang guru luar negara. Pihak Kementerian juga akan menyediakan guru penolong bahasa Inggeris gred DG 41 bagi kelas besar seperti kelas yang melebihi 35 murid di Tahun Satu dan Dua untuk meningkatkan ”contact time” antara guru dan murid. iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.933 orang untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. .8 peratus kepada 80. pengajaran dan peperiksaan untuk kedua-dua mata pelajaran ini akan dibuat dalam dwi bahasa sehingga kohort terakhir PPSMI tamat pada tahun 2014.333 guru tambahan daripada IPGM.7 peratus bagi sekolah luar bandar. IPTA dan IPTS.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot daripada 80. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SJKC/T Tahap I ditambah seratus peratus iaitu daripada 60 minit menjadi 120 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 30 minit daripada 90 minit menjadi 120 minit seminggu. iaitu guru-guru mengajar pelajaran Sains dan Matematik dalam dwi bahasa. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SK Tahap I ditambah sebanyak 90 minit daripada 240 minit menjadi 330 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 90 minit daripada 210 minit menjadi 300 minit seminggu. Kerajaan mengambil keputusan ini setelah meneliti secara terperinci hasil kajian dan pemantauan mengenai PPSMI yang menunjukkan bahawa PPSMI tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dihasratkan. Bagi mata pelajaran Matematik. • Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Bahasa Inggeris diperkenalkan kepada semua murid Tahap II untuk mengukuhkan minat membaca di kalangan murid di samping memperkenalkan unsur-unsur sastera. 600 orang guru bersara dan 12. kerajaan yakin bahawa Sains dan Matematik perlu diajar dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid. Kementerian Pelajaran akan melaksanakan langkah-langkah berikut untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Kerajaan juga telah memutuskan agar pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan dimantapkan.2 peratus kepada 79. Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan mereka sukar untuk memahami pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris. Pemantauan Kementerian Pelajaran pada tahun 2008 mendapati: • Hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. • Peratusan murid yang mendapat gred A. bahasa Cina di SJK(C) dan bahasa Tamil SJK(T).9 peratus kepada 77 peratus. Berdasarkan pengamatan ini. B dan C bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 telah merosot daripada 85.Untuk memastikan pelaksanaan ini tidak menjejaskan pencapaian murid yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI). • Secara purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53–58 peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik. Kajian universiti-universiti tempatan pula mendapati tahap peningkatan penguasaan bahasa Inggeris murid adalah nominal. pencapaian murid bandar telah merosot daripada 84. • Menambah bilangan guru bahasa Inggeris seramai 13. iaitu bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan.1 peratus kepada 82. kedudukan murid kita telah merosot daripada tangga ke10 pada tahun 2003 ke tangga ke-20 pada tahun 2007. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Matrikulasi ditambah seratus peratus iaitu daripada 3 jam menjadi 6 jam seminggu. Apa yang dilaksanakan ialah PPSMI/BM.

Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah dengan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu. Teknologi maklumat akan dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai. memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai ilmu sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan negara. nilai. elemen sains dan teknologi akan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. .• • • • Makmal bahasa Inggeris akan diwujudkan di sekolah-sekolah untuk memudahkan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan. budaya masyarakat Malaysia. serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Kerajaan percaya bahawa dengan pendekatan baru ini kita akan dapat memartabatkan Bahasa Malaysia. kerajaan menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains. transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberikan penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu di samping memantapkan kemahiran mendengar. Dengan keputusan ini. bertutur. Penekanan terhadap aspek Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memperkayakan aspek kebahasaan di samping menonjolkan aspek pemikiran. Selaras dengan hasrat untuk memartabatkan Bahasa Malaysia. Di peringkat sekolah menengah. membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa diberi penekanan dalam kurikulum BM sekolah rendah. membaca dan menulis. Untuk mendedahkan murid dengan istilah-istilah sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris. bertutur. Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Matematik. Pelajaran tatabahasa Inggeris akan diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran BI. Modul yang disediakan meliputi aspek kemahiran mendengar. seimbang dan holistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful