NKRA ketiga pula ialah Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkempampuan.

Perdana Menteri mengumumkan pra sekolah akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Langkah ini katanya bagi mencapai matlamat agar sekurang-kurangnya 80 peratus kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan pra sekolah menjelang tahun 2012 berbanding 60 peratus sahaja buat masa ini. Selain itu Perdana Menteri turut memberikan jaminan jaminan melalui NKRA pendidikan ini, bagi kanak-kanak yang normal, mereka akan boleh membaca, menulis dan mengira apabila memasuki Tahun 4 sebelum hujung 2012. Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan, Najib turut menawarkan ‘new deal’ kepada semua pengetua atau guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Dalam meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan pula, Perdana Menteri berkata kerajaan akan memberi keutamaan untuk menyediakan pendidikan terbaik bermula daripada peringkat asas, iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, katanya, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. "Suka atau tidak, adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah dan masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. "Maka, bagi menangani kemelut ini, saya telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012," kata Najib. Sekolah ditawar ganjaran Beliau berkata kerajaan juga akan menawarkan satu ganjaran atau satu Bai'ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah rendah dan menengah dengan memberi ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Selain itu sebagai projek perintis, 100 sekolah jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. "Dengan ini kita akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh tiga tahun sebelum penamat 2012," katanya. Najib juga mengumumkan bahawa bermula Januari 2010, semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada setiap 1 haribulan bagi bulan berkenaan di bawah NKRA meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Kerajaan juga telah menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan dalam kalangan wanita kepada seramai 4,000 orang menjelang 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. Sehingga Jun 2009, seramai 717 wanita telah dikenal pasti berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program itu, katanya.

1Malaysia diwujudkan dengan tujuan untuk menyediakan satu forum yang bebas dan terbuka bagi membincangkan tentang perkara yang benar-benar dekat di hati kita sebagai satu bangsa. Ia menyediakan peluang untuk meluahkan dan menerokai kepelbagaian perspektif masyarakat kita. Apa yang menjadikan Malaysia unik adalah kepelbagaian rakyat kita. Matlamat 1Malaysia adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di dalam kepelbagaian ini yang selama ini menjadi kekuatan kita dan akan kekal sebagai bekalan terbaik kita untuk masa hadapan. Saya berharap agar laman web ini akan menjadi permulaan kepada satu dialog yang penting dan terbuka bagi menerokai identiti, tujuan dan hala tuju kita sebagai rakyat Malaysia. Saya menggalakkan setiap orang daripada anda menyertai saya dalam memberikan takrifan kepada Malaysia kita dan peranan yang perlu kita mainkan untuk masa hadapannya. Setiap kita – di sebalik segala perbezaan kita – berkongsi impian untuk satu masa hadapan yang lebih baik. Setiap kita mahukan peluang, dihormati, persahabatan dan saling memahami.

bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat. MEMPERKUKUHKAN AKTIVITI SUKAN DI SEKOLAH 1. Usaha ini pastinya akan meningkatkan penyertaan menyeluruh di kalangan pelajar sekolah yang berjumlah 5. Beberapa strategi telah dikenal pasti untuk melaksanakan program ini. Penolong Pengetua. kemahiran. Sehubungan itu. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. melaksana dan memantau program membangunkan sukan di sekolah ini. 4. Perincian strategi ini akan dilakukan apabila data dan maklumat berkaitan diperolehi daripada sekolah-sekolah bagi menentukan supaya strategi yang dikenal pasti menepati sasaran yang dikehendaki. kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah. menyokong dan menerajui kegiatan dan program yang akan melibatkan semua rakyat Malaysia dalam usaha ke arah mencapai perpaduan nasional dan konsep 1Malaysia. Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah. yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Pelajaran sendiri akan merancang.Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang Pengetua. Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. 2. perlu dilihat dalam pelbagai perspektif. Sebagai langkah ke arah ini Kementerian Pelajaran akan memastikan supaya sukan di sekolahsekolah dianjurkan dengan lebih meriah dengan penglibatan masyarakat setempat. . Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah diminta untuk membuat perancangan rapi berkaitan pembangunan sukan di sekolah-sekolah dengan menjadualkan program sukan sepanjang tahun supaya memberi peluang yang luas untuk setiap pelajar menyertai pelbagai jenis sukan di sekolah. Menyedari hakikat tersebut. Yayasan ini ditubuhkan oleh sekumpulan rakyat Malaysia yang sealiran berminat untuk melihat konsep 1Malaysia. pihak Jabatan Pelajaran Negeri. 3. Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P). Meningkatkan motivasi guru.” .PENGENALAN Yayasan 1Malaysia (Y1M) adalah sebuah yayasan bebas. Secara tidak langsung. bukan berasaskan keuntungan yang ditubuhkan khusus untuk membangun. Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang • • • • • • Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. Guru Cemerlang “Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan. Semua pengetua. Guru Besar dan Pegawai Pendidikan. Dasar ini akan memastikan setiap pelajar melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sukan di sekolah masing-masing.4 juta di 10. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri telah diarahkan supaya mengambil tindakan di atas pelaksanaan dasar ini sejajar dengan hasrat kita untuk melaksanakan Konsep 1Malaysia dan mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.000 buah sekolah di negara kita. Kementerian telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pembangunan Sukan di Sekolah yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada wakil pelbagai pihak yang berkepentingan dalam sukan di negara kita. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan potensi individu sepenuhnya. Di antara strategi yang akan dilaksanakan dalam memenuhi hasrat ini ialah dengan melaksanakan dasar mewajibkan setiap pelajar menyertai sekurang-kurangnya satu sukan mulai tahun 2011. Bagi memastikan hasrat ini dicapai. yang dipandu oleh Perlembagaan Persekutuan menjadi tunjang kepada kehidupan semua rakyat Malaysia. Jawatankuasa ini.

Instrumen secara online ini mengumpul maklumat keperluan spesifik sekolah bagi membantu Pengetua dan Guru Besar membuat perancangan serta mengadakan perbincangan dengan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah keperluan utama sekolah bagi menangani masalah-masalah di sekolah. JPN dan PPD. Berlainan daripada inisiatif-ini sedia ada yang dirancang dan dilaksanakan secara bersendiri oleh oleh Bahagian.Bagaimanakah Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini akan berkesan? • Program Pembangunan Prestasi sekolah yang dilaksanakan ini mengandungi tiga elemen utama iaitu : 1. pelajar dan ibu bapa. · Setiap kanak-kanak mampu berjaya. Q5. Program Pembangunan Prestasi Sekolah yang dibangunkan ini adalah program yang seragam dan berpusat yang bertujuan untuk mengurangkan kerenah birokrasi serta memberi ruang untuk Pengetua dan Guru Besar lebih masa dan autonomi untuk mengurus dan mentadbir sekolah dengan lebih efektif bagi meningkat prestasi murid. guru.000 buah sekolah di seluruh negara. LINUS dan transformasi kurikulum. · Pada masa ini guru-guru dibebani dengan melaksanakan tugas-tugas yang di luar bidang pengajaran dan pembelajaran. · Sementara Sekolah Berprestasi Tinggi menentukan piawai kecemerlangan yang perlu dicontohi. oleh itu lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk memastikan setiap kanak-kanak diberikan peluang yang saksama untuk berjaya . · Band ini akan membolehkan pihak kementerian memantau prestasi sekolah-sekolah terutamanya sekolah berprestasi rendah dan mengambil langkah-langkah penambaikan yang sesuai di bawah Program Pembangunan Prestasi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . khas Untuk Penyandang (KUP). Q4.ini sangat krusial dalam membangunkan tenaga kerja yang lebih kompetitif selaras dengan hasrat Malaysia untuk menjadi Negara Maju pada tahun 2020. serta infrastruktur.Bantuan dan sokongan diberikan berdasarkan maklumat keperluan sekolah yang dijana secara oleh Kementerian yang disasarkan untuk membantu kepada Pengetua/Guru Besar. · Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini tidak bermaksud untuk menggantikan atau mengganggu inisiatif penambahbaikan sekolah yang sedang dilaksanakan.sementara program Sekolah Berprestasi Tinggi menentukan standard emas untuk kecemerlangan. Program Pembangunan prestasi sekolah pula meletakkan dasar untuk mencapai standard-standard tersebut.• • • • • • • • Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran. Q1. Program Pembangunan Prestasi Sekolah merupakan usaha meningkatkan prestasi kesemua sekolah serta menghubungkait inisiatif yang dilaksanakan seperti Tawaran Baru (New Deal) untuk para Guru. Band Prestasi Sekolah . dengan memberi fokus kepada sekolah-sekolah yang paling memerlukan perhatian. Apakah yang dimaksudkan dengan “Program Pembangunan Prestasi Sekolah”? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah merupakan suatu usaha yang komprehensif dan bermatlamat tinggi bagi mencabar. Apakah objektif Penyenaraian Kedudukan (Ranking/Banding) Sekolah? · Penyenaraian kedudukan atau Band pada awalnya diperkenalkan sebagai sebahagian daripada Tawaran Baru kepada Guru Besar yang mana Band itu menjadi asas kepada pemberian ganjaran berasaskan kepada penilaian pencapaian. · Teras kepada program ini ialah sistem pengumpulan data berpusat dan toolkit yang membantu Guru Besar untuk dengan mudah mengakses dan menjejaki maklumat prestasi sekolah dan merancang kaedah-kaedah bagi meningkatkan prestasi masing-masing. Mengapakah “Program Pembangunan Prestasi sekolah” ini dilancarkan? · Peningkatan pencapaian pelajar .Penyenaraian band prestasi sekolah berdasarkan kepada Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan awam dan skor penarafan kendiri sekolah menggunakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2. memotivasi dan membantu semua sekolah di Malaysia dalam meningkatkan prestasi murid dan menjadikan semua sekolah cemerlang. Q2. Toolkit Penambahbaikan Sekolah . Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini yang akan dilancarkan adalah program sepadu yang digunapakai di 10. 3. Kegagalan akademik adalah kumulatif. Talian Khidmat Bantuan . · Akses yang lebih luas. Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track). tetapi program ini diharap akan memberi impak dengan pantas bagi memastikan Program Transformasi Kerajaan dalam bidang pendidikan mencapai hasrat yang dirancang. dengan meluaskan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan kepada semua akan lebih ramai rakyat Malaysia mendapat peluang pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Q3. Bagaimanakah Program Pembangunan Prestasi sekolah ini berbeza dengan inisiatif-inisiatif yang sedia ada? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini adalah usaha secara berpusat bagi menyeragamkan sistempemantauan dan penaksiran sedia ada untuk memberi Pengetua/Guru besar lebih autonomi dalam mentadbir dan mengurus sekolah dan guru untuk meningkatkan pencapaian pelajar.

peralatan sokongan atau sumber tambahan seperti menaiktaraf prasarana. Memindahkan pelajar dari sekolah sedia ada adalah suatu pengalaman yang mungkin akan memberi tekanan kepada seorang kanak-kanak dan boleh dikatakan lebih mengganggu daripada membantu. Pengetua/Guru Besar sekolah yang berprestasi rendah akan menerima bantuan atau sokongan yang dikenali sebagai “Talian Khidmat Bantuan”. Maklumat ini memberi Pengetua dan Guru Besar dan Kementerian gambaran yang lebih mendalam untuk menentukan jenis sokongan yang diperlukan oleh setiap sekolah itu. salah satu daripada komponen penting bagi program ini adalah bantuan yang disasarkan terhadap ibu bara dan para pelajar. Apakah yang dimaksudkan dengan “ penyelesaian khusus’ (tailored solution)? · Penyelesaian akan berasaskan kepada penilaian ketua sekolah tentang isu dan kekangan utama yang dihadapi oleh sekolah. Adakah ini akan mengakibatkan gangguan kepada kurikulum / peperiksaan? · Program Pembangunan prestasi sekolah adalah sebahagian besar daripada matlmat Program Transformasi Kerajaan bagi mempertingkatkan pencapaian pelajar. Program ini disediakan untuk membantu sekolah-sekolah terutamanya yang berprestasi rendah. pihak kementerian komited dalam melaksanakan transformasi dan penambahbaikan daripada semasa ke semasa untuk menjamin kualiti pendidikan negara berada pada tahap yang tinggi. meningkatkan prestasi pelajar dengan lebih cepat berkesan . Malah. Q7. Q14. Di sub NKRA Tawaran Baru untuk Pengetua /Guru Besar.Sekolah. Q13. Sekolah-sekolah manakah yang akan menerima impak program ini? · Program Pembangunan Prestasi Sekolah ini akan menyokong kesemua 10. Q12. Q11. • • • • • • • • • Q6. Fasa pertama Program Pembangunan prestasi sekolah akan melibatkan pembabitan kesemua 7. Walaupun Program Pembangunan prestasi sekolah akan memastikan kurikulum dan peperiksaan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan terbaik. Berapa kerapkah sekolah-sekolah akan diberi penarafan? · Penarafan sekolah akan dilakukan secara tahunan berasaskan kepada prestasi sekolah-sekolah berkenaan dalam peperiksaan awam dan Skor Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) yang menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Kementerian akan memberi sokongan sambil memantau progres sekolah dalam mencapai sasaran. Sekolah yang berprestasi rendah adalah sasaran utama untuk diberikan bantuan dan sokongan melalui prorgam ini. bagaimana pula Kementerian Pelajaran menangani sekolah berprestasi rendah? · Penarafan sekolah berperanan sebagai alat analitikal bagi menentukan sekolah-sekolah yang amat memerlukan bantuan dan sokongan dari Kementerian Pelajaran bagi meningkatkan prestasi. Contohnya: Ø Pembangunan kapasiti (seperti menambahbaikan kemahiran. Pihak Kementerian kemudian akan berbincang dengan Pengetua/Guru Besar tentang perkhidmatan yang diperlukan seperti pembangunan kapasiti. Apakah alternatif yang disediakan kepada ibu bapa yang mahu anak mereka keluar daripada sekolah berpretasi rendah? · Pemindahan dan penukaran antara sekolah tidak digalakkan dan sepatutnya menjadi pilihan terakhir ibu bapa. Apakah bentuk dan nilai ganjaran yang diberi kepada sekolah berjaya meningkat prestasi? · Ganjaran dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan prestasi. Berapakah jangkamasa yang dianggarkan untuk melaksanakan perubahan di sekolah-sekolah setelah keperluan itu dipastikan? · Jangka masa bagi penyelesaian masalah bergantung kepada kesungguhan dan komitmen Pengetua/guru dalam memastikan masalah yang dihadapi diselesaikan dengan strategi yang dirancang.000 sekolah di Malaysia yang mengikuti kurikulum kebangsaan termasuk sekolah jenis kebangsaan. Q8. dalam usaha memastikan sekolah-sekolah berkenaan dapat melonjakkan prestasi sekolah ke tahap yang lebih baik. latihan semula dan kaunseling) Ø Bahan-bahan sokongan/bantuan (seperti garis panduan untuk perancangan dan bahan pengajaran preskriptif) Ø Sumber-sumber tambahan (seperti menaik taraf prasarana) Q9.700 sekolah rendah. Fasa kedua pula akan tertumpu kepada semua sekolah menengah. • • • • • • • • • • • • • Q10. Sekiranya sekolah berprestasi lebih baik diberi ganjaran. Siapakah yang akan membiayai program ini ataupun untuk cadangan penambahbaikan sekolah yang lain? Adakah ini bermakna peningkatan anggaran perbelanjaan untuk sekolah? • • • • • • . · Kerajaan akan melancarkan Program Pembangunan Prestasi Sekolah bagi memastikan kegusaran ibu bapa terhadap keadaan sekolah-sekolah mereka diberi perhatian.

Jika kelemahan itu berpunca daripada kaedah pengajaran yang kurang berkesan. sekolah akan memerlukan buku-buku sains. mengenalpasti bidang-bidang yang perlu ditambahbaik dan menyediakan pelan tindakan penambahbaikan secara terarah. Ini bermakna. tetapi sebagai buku rujukan. • • • • PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH 1.• · Program Pembangunan Prestasi Sekolah bertujuan untuk membantu Pengetua/Guru Besar sekolah mengenalpasti cabaran-cabaran khusus untuk sekolah mereka dan sekali gus membolehkan pihak kementerian membantu dan menyokong rancangan mereka dengan sistem pemantauan yang lebih sistematik bagi membantu sekolah-sekolah melonjakkan prestasi pencapaian masing-masing. terutamanya sekolah-sekolah berprestasi rendah. Program ini adalah satu mekanisme komprehensif yang dirangka khusus oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Unit Pengurusan Prestasi dan Penyampaian (PEMANDU) Jabatan Perdana Menteri dan pihak McKinsey Consultant. Dalam Kurikulum Transformasi. contohnya melalui program latihan dan mentor untuk warga pendidik menguasai dan meningkatkan kepakaran mereka dalam matapelajaran yang mereka ajar ataupun memperuntukkan sumber kewangan untuk membeli buku teks. maka guru besar atau pengetua boleh mengambil inisiatif melaksanakan program bimbingan untuk guru-guru mata pelajaran berkenaan dan memantau perkembangannya dari masa ke semasa. apabila Kurikulum Transformasi dilaksanakan. Perbezaan yang paling besar antara KBSR & KBSM dengan Kurikulum Transformasi adalah pada isu peperiksaan. pihak sekolah akan dapat menentukan garis mula proses peningkatan prestasi sekolah dan menetapkan sasaran yang realistik. Maksudnya. Program ini mempunyai tiga komponen utama. permintaan bagi buku-buku pengkayaan pelbagai subjek akan meningkat. Sebaliknya. Melalui penarafan ini. melaksanakan program pembinaan keupayaan guru dan membekalkan alat-alat bantuan mengajar tambahan mengikut keperluan. Kementerian Pelajaran akan Menamatkan Kurikulum KBSR dan KBSM yang Ada Sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan memperkenalkan "Kurikulum Transformasi" bagi menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang digunakan sekarang. Keunikan program ini ialah pihak sekolah tidak akan dibiarkan bersendirian dalam usaha untuk melonjakkan prestasi masing-masing. Setiap sekolah akan dibantu oleh Kementerian melalui satu program sokongan yang dikenali sebagai “service line” yang merupakan komponen ketiga program pembangunan prestasi sekolah. program ini mampu meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kedua. Justeru. Apakah kesan program ini ke atas para warga pendidik dan pelajar? · Pelaksanaan program ini akan membantu para Pengetua/Guru Besar sekolah merancang usaha penambahbaikan berasaskan kepada penilaian kendiri dan pada masa yang sama akan membolehkan para pengetua bekerjasama dengan pihak kementerian untuk mencapai sasaran tahunan mereka. langkah seterusnya ialah mengenalpasti punca kelemahan tersebut dan merancang tindakan susulan untuk mengatasinya. Q15. Pertama ialah penarafan tahap pencapaian sekolah ( banding sekolah) berdasarkan Skor Komposit Sekolah yang mengambilkira GPS dan skor SKPM. Pemahaman dan maklumat yang diperolehi melalui program ini akan membolehkan para pengetua sekolah untuk merangka strategi yang sesuai dan merancang peruntukkan yang ada secara optima dengan sokongan padu daripada pihak kementerian. Bantuan yang diberikan ini adalah bertujuan untuk membantu pihak sekolah mengatasi kelemahan dan meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi. Dengan adanya maklumat ini. 2. iaitu satu instrumen penilaian kendiri secara on-line yang akan membantu setiap sekolah untuk menilai pencapaian semasa. Kenyataan itu disampaikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. setiap sekolah akan mengetahui kedudukan masing-masing dari segi prestasi akademik murid dan kualiti pengurusan sekolah secara keseluruhan. buku bacaan umum dan juga dalam bentuk buku-buku cerita. setiap sekolah akan dibekalkan dengan “tool kit” pembangunan prestasi sekolah. guru besar atau pengetua dapat mengesan kelemahan murid dalam mata pelajaran tertentu. melalui penilaian pencapaian sekolah secara kendiri. matematik dan lain-lain. kepada para penerbit buku pada suatu majlis taklimat barubaru ini. Berdasarkan keperluan setiap sekolah yang telah dikenalpasti melalui aplikasi “tool kit”. Sebagai contoh. Tan Sri Alimudddin. 3. yang ditulis bukan sebagai buku teks. . pihak Kementerian akan memberikan bantuan tambahan kepada sekolah-sekolah yang paling memerlukan. Ini termasuklah menyediakan bimbingan kepada kepimpinan sekolah. 4. untuk membantu setiap sekolah meningkatkan keberhasilan murid secara konsisten. bagi para penerbit. tekanan pada peperiksaan akan dikurangkan. mereka akan kehilangan bisnes menerbitkan buku-buku teks dan buku-buku ulangkaji peperiksaan. · Berasaskan kepada usaha penambahbaikan yang dikenalpasti.

sekolah yang telah menjalankan program penambahbaikan diminta meneruskan inisiatif mereka. program penambahbaikan sekolah ini pula bertujuan meningkatkan mutu semua sekolah.Data keperluan khusus sesebuah sekolah akan dikumpul. Di bawah program penambahbaikan sekolah. Program ini akan meliputi 10. Pengenalan kepada inisiatif pengkelompokan sekolah adalah sebahagian daripada kelancaran program inisiatif dan tawaran baru kepada pengetua dan guru besar. pelajar dan ibu bapa .selain infrastruktur. dan menjadikan semua sekolah berprestasi tinggi menjelang tarikh keramat itu. program penambahbaikan sekolah akan membantu memudahkan program sedia ada oleh pihak sekolah. Dalam kes ini. FORMULA 10 + 2 BILANGAN MATA PELAJARAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA FORMULA 10 + 2 BILANGAN MATA PELAJARAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1. dengan mutu perkhidmatan mereka menjadi pertaruhan. serta menghubungkan segala inisiatif yang ada di KPM. Program penambahbaikan sekolah terdiri daripada tiga elemen. Antaranya mengikut Piawaian Gred Purata Sekolah (GPS) dan Piawaian Kualiti Pendidikan Malaysia (SQEM). Ke arah itu. bertujuan menangani isu kritikal tenaga kerja yang mampu berdaya saing khususnya dalam mengejar impian menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Program itu yang dilancarkan baru-baru ini. 2.Mengenal pasti ruang yang perlu diperakui berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. . pengkelompokan memberi gambaran kepada pencapaian sesebuah sekolah dan memudahkan untuk dibantu. program literasi dan numerasi (LINUS) serta transformasi kurikulum. Bagaimanapun. membantu pentadbir sekolah membuat keutamaan dan perancangan. 3. yang akan dilaksanakan mengikut urutan berikut: 1. dengan fokus memperbaiki pencapaian pelajar. Program penambahbaikan sekolah ini akan menjadi asas kepada usaha untuk semua sekolah mencapai standard sekolah berprestasi tinggi. Program penambahbaikan sekolah lebih bersifat berpusatkan sekolah.Sekolah akan diberi penarafan mengikut kelompok pencapaian. Hal ini bagi membolehkan pengetua atau guru besar memiliki kuasa autonomi untuk melaksanakan program penambahbaikan . Kerajaan telah menerima pandangan pelbagai pihak yang mendakwa keputusan itu menyebabkan murid Cina dan murid India terhalang daripada mengambil mata pelajaran Bahasa Cina atau Bahasa Tamil dan Kesusasteraan Cina atau Kesusasteraan Tamil. melalui program penambahbaikan pencapaian sekolah. dan memudah cara. Talian khidmat . Status ranking ini akan dimaklumkan kepada sekolah pada setiap tahun. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Jun 2009 telah membuat keputusan bahawa mulai tahun 2010 calon yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dihadkan untuk mengambil maksimum 10 mata pelajaran kecuali murid-murid aliran agama sains yang boleh mengambil 11 mata pelajaran sehingga tahun 2010 sahaja. Perkakasan penambahbaikan sekolah . satu sistem pengumpulan data berpusat dan mekanisme bantu kendiri akan diperkenalkan bagi membolehkan guru menjejak dan mencapai maklumat tentang pencapaian sekolah masing-masing. mengurus sumber yang sedia ada dan menghasilkan pelajar seperti mana yang diharapkan. diskusi berterusan antara pihak sekolah dengan Jabatan Pelajaran Negeri. Kerajaan kini menggalakkan Sekolah Berasrama 1Malaysia dengan menjadikan sekolah berasrama semasa lebih berciri pelbagai kaum dalam komposisi pelajar dan menubuhkan sekolah asrama berkualiti tinggi yang terbuka kepada semua. Selain itu. akan disalurkan dari Kementerian Pelajaran kepada sekolah. daya kesedaran dan kemahiran yang menjadikan mereka sensitif terhadap latar belakang pelajar yang berbeza-beza dan menangani perhubungan antara kaum dalam kaedah yang positif dan proaktif. dengan sasarannya ialah para pengetua. dokumen Program Transformasi Kerajaan juga mahu institusi latihan perguruan menyediakan guru yang mempunyai pengetahuan. dan apakah langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik.sama ada berkaitan hal pentadbiran sekolah atau penambahbaikan program keguruan masing-masing. Program kali ini bukan lagi berfokus kepada kawasan atau sekolah tertentu. Sementara program sekolah berprestasi tinggi bertujuan meletakkan tahap sekolah pada satu kedudukan yang cemerlang. 2. Semua pengetua dan guru besar akan diberi kuasa autonomi untuk mengurus tadbir sekolah.Kelas 2020: Sekolah lemah dipantau KERAJAAN akan membantu sekolah yang kurang berdaya maju untuk melaksanakan impian kelas 2020. Pengkelompokan .000 buah sekolah di seluruh negara. seperti inisiatif baru kepada pentadbiran sekolah.

Dua mata pelajaran tambahan tersebut adalah Bahasa Cina atau Bahasa Tamil DAN Kesusasteraan Cina atau Kesusasteraan Tamil. Keputusan Kabinet untuk pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik ini akan mula berkuatkuasa pada tahun 2012. Perubahan ini bagaimanapun tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi. Formula 10 + 2 diterima oleh kerajaan dengan syarat-syarat berikut: (i) (ii) (iii) (iv) mata pelajaran tambahan yang dinyatakan di atas akan hanya diambil kira dalam penganugerahan Biasiswa Nasional Tajaan Kerajaan sekiranya ianya termasuk dalam 10 matapelajaran maksimum yang diambil oleh murid. Dengan formula 10 + 2 ini. Selain maksud yang dinyatakan dalam perenggan 4 di atas. tidak timbul lagi masalah murid yang tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran Bahasa Cina. Bahasa Tamil. Pelaksanaan akan diadakan secara bertahap di Tahun Satu dan Tahun Empat di sekolah rendah dan Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat di sekolah menengah bermula pada tahun 2012. Tan Sri Dato’ Hj. Strategi ini dirangka berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran mengenai pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) sejak dasar ini mula dilaksanakan pada tahun 2003. Mohd Dom Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU. Sukacita saya maklumkan bahawa dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Disember 2009. . kedua-dua mata pelajaran tambahan itu boleh digunakan bagi menyertai latihan perguruan untuk menjadi guru bahasa Cina atau bahasa Tamil atau bahasa Arab. Mereka boleh mengambil mana-mana satu atau dua mata pelajaran tambahan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di atas. Keputusan kerajaan membenarkan dua mata pelajaran tambahan dalam peperiksaan SPM ini adalah selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kelonggaran ini boleh diguna pakai untuk semua murid di semua aliran.3. kerajaan telah bersetuju menerima rayuan pelbagai pihak agar murid dibenarkan mengambil dua lagi mata pelajaran tambahan dalam peperiksaan SPM mulai tahun peperiksaan 2010. adalah kekal tetapi kelonggaran diberi kepada murid untuk mengambil tidak lebih daripada dua mata pelajaran tambahan seperti dinyatakan di atas sahaja. Kementerian Pelajaran ingin mengumumkan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah kebangsaan akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia. Alimuddin bin Hj. Sehubungan dengan keputusan ini. mata pelajaran tambahan yang dinyatakan di atas akan hanya diambil kira dalam pengiraan mata. 6. Formula 10 + 2 ini bermaksud dasar mengehadkan 10 mata pelajaran dalam peperiksaan SPM yang diputuskan terdahulu. MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS: TAWARAN BARU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA 8 JULAI 2009 Kabinet hari ini meluluskan cadangan strategi Kementerian Pelajaran untuk memartabatkan Bahasa Melayu dan memantapkan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan. keputusan dalam peperiksaan SPM bagi kedua-dua mata pelajaran tambahan itu akan dicatatkan di atas sijil SPM yang sama. murid juga dibenarkan mengambil Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran tambahan. 7. Pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula akan dilaksanakan dalam bahasa ibunda masing-masing. termasuk syarat mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif sedia ada. Sehubungan itu. 5. Murid aliran agama sains juga boleh mengambil mana-mana 10 mata pelajaran dan satu mata pelajaran tambahan iaitu Bahasa Arab (lihat lampiran) walaupun selepas 2010. bagi tujuan kemasukan ke kursus-kursus Pengajian Bahasa Tamil atau Bahasa Cina atau Bahasa Arab atau kursus-kursus berkaitan di IPTA. Kesusasteraan Cina dan Kesusasteraan Tamil. Syarat-syarat lain pengambilan mata pelajaran dalam peperiksaan SPM. juga kekal. 8. 4. Kumpulan yang mewakili sekolah agama dalam beberapa pertemuan dengan KPM menyatakan 11 mata pelajaran telah mencukupi.

Selain daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran.Untuk memastikan pelaksanaan ini tidak menjejaskan pencapaian murid yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI). Bagi mata pelajaran Matematik. pengajaran dan peperiksaan untuk kedua-dua mata pelajaran ini akan dibuat dalam dwi bahasa sehingga kohort terakhir PPSMI tamat pada tahun 2014. • Peratusan murid yang mendapat gred A. iaitu tidak lebih 3 peratus sepanjang pelaksanaan PPSMI. Pihak Kementerian juga akan menyediakan guru penolong bahasa Inggeris gred DG 41 bagi kelas besar seperti kelas yang melebihi 35 murid di Tahun Satu dan Dua untuk meningkatkan ”contact time” antara guru dan murid.333 guru tambahan daripada IPGM. 600 orang guru bersara dan 12. Bagi mata pelajaran Matematik pula. Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan mereka sukar untuk memahami pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris. kedudukan murid kita telah merosot daripada tangga ke10 pada tahun 2003 ke tangga ke-20 pada tahun 2007. • Menambah bilangan guru bahasa Inggeris seramai 13.1 peratus kepada 82. iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Kerajaan mengambil keputusan ini setelah meneliti secara terperinci hasil kajian dan pemantauan mengenai PPSMI yang menunjukkan bahawa PPSMI tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dihasratkan.2 peratus kepada 79. Berdasarkan pengamatan ini. • Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Bahasa Inggeris diperkenalkan kepada semua murid Tahap II untuk mengukuhkan minat membaca di kalangan murid di samping memperkenalkan unsur-unsur sastera. Pemantauan Kementerian Pelajaran pada tahun 2008 mendapati: • Hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. kerajaan yakin bahawa Sains dan Matematik perlu diajar dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid.933 orang untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SK Tahap I ditambah sebanyak 90 minit daripada 240 minit menjadi 330 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 90 minit daripada 210 minit menjadi 300 minit seminggu. Keutamaan akan diberikan kepada sekolah luar bandar dan pedalaman untuk mendapatkan guru terbaik. Apa yang dilaksanakan ialah PPSMI/BM. • Secara purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53–58 peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik. • Hanya sebahagian guru Matematik dan Sains di sekolah menengah dan rendah yang mengambil ujian Penilaian Tahap Profisiensi bahasa Inggeris pada tahun 2008 mencapai tahap profisiensi. bahasa Cina di SJK(C) dan bahasa Tamil SJK(T). iaitu guru-guru mengajar pelajaran Sains dan Matematik dalam dwi bahasa. Ini termasuklah 1000 orang guru luar negara. Kementerian Pelajaran akan melaksanakan langkah-langkah berikut untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Matrikulasi ditambah seratus peratus iaitu daripada 3 jam menjadi 6 jam seminggu. IPTA dan IPTS. Kajian universiti-universiti tempatan pula mendapati tahap peningkatan penguasaan bahasa Inggeris murid adalah nominal. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Tingkatan Satu hingga Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 200 minit menjadi 280 minit seminggu. iaitu bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot daripada 80. Sehubungan itu.8 peratus kepada 80.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83. B dan C bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 telah merosot daripada 85. pencapaian murid bandar telah merosot daripada 84. Laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 menyatakan kedudukan murid Malaysia dalam mata pelajaran Sains telah merosot daripada tangga ke-20 pada tahun 2003 ke tangga ke-21 pada tahun 2007. • Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan. Kerajaan juga telah memutuskan agar pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan dimantapkan.9 peratus kepada 77 peratus. .7 peratus bagi sekolah luar bandar. • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SJKC/T Tahap I ditambah seratus peratus iaitu daripada 60 minit menjadi 120 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 30 minit daripada 90 minit menjadi 120 minit seminggu. • Peruntukan waktu bagi MUET untuk Tingkatan Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 320 minit menjadi 400 minit seminggu.

Penekanan terhadap aspek Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memperkayakan aspek kebahasaan di samping menonjolkan aspek pemikiran. memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai ilmu sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan negara. bertutur. serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Kerajaan percaya bahawa dengan pendekatan baru ini kita akan dapat memartabatkan Bahasa Malaysia. elemen sains dan teknologi akan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. nilai. Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah dengan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu. transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberikan penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu di samping memantapkan kemahiran mendengar. membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. budaya masyarakat Malaysia. Di peringkat sekolah menengah. Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. membaca dan menulis. Dengan keputusan ini. seimbang dan holistik.• • • • Makmal bahasa Inggeris akan diwujudkan di sekolah-sekolah untuk memudahkan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan. Untuk mendedahkan murid dengan istilah-istilah sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris. Selaras dengan hasrat untuk memartabatkan Bahasa Malaysia. Modul yang disediakan meliputi aspek kemahiran mendengar. Pelajaran tatabahasa Inggeris akan diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran BI. Matematik. . kerajaan menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains. Pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa diberi penekanan dalam kurikulum BM sekolah rendah. bertutur. Teknologi maklumat akan dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai.