1. 4.

Bilangan Kuantum Spin (s) :

Bilangan Kuantum Utama (n) :

menyatakan arah rotasi

menyatakan kulit tempat electron berada

2.

Bilangan Kuantum Azimuth (l) :

Bilangan Kuantum
3. Bilangan Kuantum Magnetik (m) :

menyatakan sub kulit dan bentuk orbital

Contoh Soal :

menyatakan orbital tempat electron berada