Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (Faculty of Medicine & Defence Health

)
1. Program 1.1 1.2 Nama Program Fakulti : : Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

2.

Pengasas Fakulti 2.1 2.2 Dekan Penolong Pendaftar : : Briged. Jen. Dato’ Dr. Mohd Zin Bin Bidin Norsyuhada Binti Ab Shukor

3.

Latar Belakang 3.1 UPNM bercadang untuk mewujudkan sebuah fakulti perubatan dan kesihatan pertahanan, bertujuan untuk menambah bilangan doktor perubatan dan lain-lain tenaga pakar kesihatan untuk ATM khasnya dan Malaysia amnya. Pendekatan pembelajaran dan pengajaran perubatan dan kesihatan pertahanan di UPNM adalah ke arah melahirkan doktor dan tenaga professional kesihatan yang berpengetahuan luas dalam perubatan ketenteraan, keperluan operasi tentera dan bencana yang boleh berkhidmat di dalam atau luar negara. Penubuhan fakulti perubatan dan kesihatan pertahanan ini akan dapat memenuhi aspirasi ATM untuk menjadi satu angkatan yang versatil dan kredibel. Ianya akan dibentuk ke arah sebuah pusat rujukan perubatan dan penyelidikan ketenteraan terulung dengan penekanan kepada penyakit-penyakit yang unik di dalam perubatan ketenteraan termasuk perubatan selam, perubatan kapal selam, perubatan penerbangan, CBRNE dan perubatan operasi. Fakulti ini akan menyediakan doktor perubatan dan tenaga pakar kesihatan yang mempunyai asas ketenteraan secara berterusan untuk mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan ATM. Tenaga ini boleh digunakan dalam keadaan aman dan juga boleh digerakkan untuk keperluan semasa peperangan, misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Fakulti ini akan mengkonsolidasikan aset-aset perubatan ATM yang terdiri daripada hospital-hospital angkatan tentera, INSAN, IPP, IPBAH, batalionbatalion perubatan dan pusat-pusat perubatan Angkatan Tentera. Ini membolehkan aset-aset tersebut dapat diguna secara optimum untuk tujuan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan demi kepentingan ATM khasnya dan negara amnya.

3.2

3.3

3.4

11 . St John dan lain-lain. tiada institusi yang khusus berperanan dalam mengeluarkan pada doktor bagi memenuhi keperluan perubatan tentera. Kepakaran klinikal. Oleh yang demikian. ancaman perang adalah nyata.10 4.8 4.9 4. Dapat mengumpul ilmu-ilmu tinggi serta pengalaman perubatan ketenteraan di Negara ini dalam satu sistem akademik universiti.1 Keperluan tenaga mahir dalam perkhidmatan kesihatan semakin meningkat. 4. Disaster Management dan CBRNE. penyelidikan dan pendidikan perubatan ke satu tahap yang holistic dan berkualiti.5 4. Justifikasi 4. separa klinikal dan ketenteraan sedia ada yang dimiliki oleh PKAT adalah sebagai modal insan yang berguna untuk tujuan tersebut.6 4. bantuan bencana dan perkhidmatan berkualiti dan setaraf dengan keperluan antarabangsa memberi satu kredibiliti dalam menjalankan program ini. Dengan adanya program ini. PKAT yang mempelopori dalam pelbagai misi kemanusian. 30 x RSAT/PPAT. Institut Kesihatan Angkatan Tentera.4 4. Di dalam mengharungi cabaran dunia globalisasi.4. Penubuhan fakulti ini adalah penting bagi mengadakan program yang khusus untuk badan beruniform yang lain seperti Polis. perlu ada satu institusi dalam melantik para doktor yang boleh diaturgerakkan di mana sahaja pada bila-bila masa. Bomba dan JPA 3 serta NGO seperti Red Cross.7 4.2 4. UPNM bertekad mewujudkan fakulti ini yang boleh menyumbang sains perubatan klinikal dan kesihatan pertahanan dalam meningkatkan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan. Institut Perubatan Bawah Air dan Hiperbarik dan Institut Perubatan Penerbangan yang dapat menampung keperluan bagi menjalankan latihan dan penempatan untuk tujuan melaksanakan program ijazah ini.3 4. PKAT mempunyai asset-aset yang sedia ada seperti 5x Hospital. Under Water Medicine. keperluan doktor perubatan dengan kemahiran khusus dan unik menjadi agenda utama penubuhan fakulti ini. ia dapat menjana penyelidikan dan perkembangan (R&D) dalam industri ketenteraan di mana terdapat kepakaran dalam bidang khusus iaitu Aviation. Fakulti yang dicadangkan akan mengintegrasikan aspek –penjagaan pesakit. Oleh yang demikian. Buat masa ini. Pendekatan sedemikian akan menjana anjakan paradigma perkhidmatan kesihatan di Malaysia ke tahap yang lebih tinggi.

2 Fasa satu (1) .1 Pengajian akan dimulakan pada tahun 2011 dan para pelajar akan menamatkan pengajian Doktor Perubatan pada tahun 2015. Program ini dijangka akan dapat menjadikan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan sebagai sebuah agensi yang berpengaruh (Nasional Lead Agency) di dalam kesihatan pertahanan. 4.2 5. .5 4.3 5.3 4.4 4.2 4.5.1 Program ditawarkan dalam tiga (3) fasa iaitu: 5. Untuk memberi peluang kepada anak-anak dari pasukan beruniform mendapatkan tempat pengajian. Untuk menjadikan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan sebuah institusi yang cemerlang di dalam bidang Perubatan Operasi.1. Untuk mengurangkan kebergantungan tenaga pegawai perubatan tentera daripada agensi-agensi yang lain seperti Kementerian Kesihatan dan Pegawai-pegawai Perubatan Luar Negara. Skop dan Struktur Program 5. Tahun dimulakan Pengajian 6.963 orang doktor perubatan menjelang tahun 2020. Wawasan dan Tujuan Program 4.7 4.Separa klinikal selama dua (2) tahun Fasa tiga (3) klinikal selama dua (2) tahun.Pra klinikal selama satu (1) tahun Fasa dua (2) .1.1 5.1 Tujuan utama penubuhan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perubatan ketenteraan yang tidak ditawarkan oleh lain-lian universiti dalam Malaysia.8 5. Untuk menjadikan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan sebagai pusat rujukan terulung bagi misi-misi kemanusiaan badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan di Malaysia.6 4. Tempoh minimum pengajian adalah 5 tahun (10 semester) dan maksimum adalah 7 tahun (14 semester) 6. Untuk menjadikan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan sebagai pusat penyelidikan Human Performance dan Bioterrosim.1. Untuk merealisasikan matlamat kerajaan memenuhi seramai 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful