Skirt Kembang Payung – Latihan 2

Rajah 1

1. Menggunakan ukuran dalam jadual 1 nyatakan ukuran berikut dan tunjukkan jalan pengiraannya;
i.
ukuran a-b = ………………………………………………………………………………………………………………………….
ii.

ukuran b-c = ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lakarkan pola akhir skirt di atas.