P. 1
garis,piawaian & gp perancangan

garis,piawaian & gp perancangan

|Views: 476|Likes:
Published by Fardiya Azanie

More info:

Published by: Fardiya Azanie on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN
 • PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
 • SKOP PTK UNTUK J17-J22
 • RUJUKAN
 • GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN
 • PEMBANGUNAN SEJAGAT (EDISI KEDUA)
 • GARIS PANDUAN PERANCANGAN
 • SUSUN ATUR OPTIMA BAGI KAWASAN PERUMAHAN
 • KONSEP PUSAT KEJIRANAN
 • PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG
 • DAN REKREASI
 • ISU/MASALAH
 • HIRARKI, EKSESIBILITI DAN FUNGSI TANAH
 • LAPANG DAN REKREASI
 • GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN
 • MASYARAKATKEMUDAHAN KESIHATAN
 • KEMUDAHAN PENDIDIKAN
 • GARIS PANDUAN DAN MANUAL PENGGUNAAN
 • PETUNJUK BANDAR MAMPAN (MURNInet)

DASAR, PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN JURUTEKNIK PERANCANGAN BANDAR & DESA & PELUKIS PELAN

GRED J17-J22

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
Merupakan instrumen yang menentukan keperluan ruang, tapak, penempatan dan lain-lain kriteria perancangan yang perlu dipatuhi di dalam sesuatu pembangunan tanah.

OBJEKTIF PIAWAIAN & GARIS PANDUAN PERANCANGAN

‡

Memastikan perancangan dan pembangunan fizikal mencapai misi jabatan untuk mewujudkan persekitaran manusia yang berkualiti dan mampan selaras dengan Wawasan 2020. Menterjemahkan falsafah ´Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat´ di dalam perancangan dan pembangunan fizikal.

‡

‡
‡

Bagi memandu di dalam aktiviti kawalan perancangan. Sebagai input yang penting di dalam penyediaan Rancangan Pembangunan (Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas). Menetapkan dasar-dasar pelaksanaan yang perlu dipatuhi.

‡

SKOP PTK UNTUK J17-J22
1. PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN UTAMA ISU SEMASA Penyediaan tanah lapang dan rekreasi Banjir Degradasi sumber sungai Penyediaan kemudahan masyarakat

2. -

RUJUKAN
1. GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT ± EDISI KEDUA. GARIS PANDUAN PERANCANGAN SUSUN ATUR OPTIMA BAGI KAWASAN PERUMAHAN.

2.

3. PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI. 4. GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 5. GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN TANAH LAPANG DAN REKREASI. PEMBANGUNAN

6. GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN RIZAB SUNGAI SEBAGAI SEBAHAGIAN TANAH LAPANG AWAM. 7. GARIS PANDUAN PETUNJUK BANDAR MAMPAN MURNInet.

Nilai kerohanian ini pula adalah hasil daripada jalinan 3 hubungan yang menjadi asas sesuatu masyarakat iaitu: Hubungan MANUSIA dengan PENCIPTA Hubungan MANUSIA dengan MANUSIA Hubungan MANUSIA dengan ALAM SEKITAR. Sifat Menyeluruh Perancangan dan pembangunan tidak boleh memisahkan aspek nilai.GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT (EDISI KEDUA) DOKTRIN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT (DPPS) Teras utama DPPS ialah integrasi nilai kerohanian dalam perancangan dan pembangunan. moral dan kerohanian dari aspek fizikal dan kebendaan . DPPS diterjemahkan pada 5 ciri falsafah.

sikap. dorongan perasaan dan aspirasi manusia amat penting dan di beri fokus dalam perancangan dan pembangunan. Perubahan Kuantitatif dan Kualitatif Perancangan dan pembangunan akan menghasilkan perubahan dari segi kuantitatif dan juga kualitatif. Walau bagaimanapun keupayaan alam sekitar di dalam memenuhi keperluan tersebut perlulah diseimbangi. Perseimbangan antara keduanya perlu ada dan perubahan harus membawa manusia mensyukuri nikmat pencipta. Penggunaan dan Pengagihan Sumber dengan Saksama Penggunaan secara optimum serta pengagihan yang saksama segala sumber alam antara manusia berasaskan hak dan keadilan. Aktiviti Pelbagai Dimensi Semua pembolehubah (variables) perlu diberi pertimbangan di dalam sesuatu perancangan dan pembangunan. Manusia Sebagai Fokus Pembangunan Keperluan. .

 Kurang ruang untuk interaksi. lorong belakang tak berfungsi. Tiada sistem rangkaian pejalan kaki. Tiada ruang pejalan kaki. lebar jalan hadapan rumah yang tidak lagi sesuai. berselerak dan tidak digunakan Tidak selamat. Susun atur Kurang kreatif (berderet dan lurus) Wujud tanah lapang yang kecil. . Sistem Jalan Tiada hierarki jalan raya yang jelas.GARIS PANDUAN PERANCANGAN SUSUN ATUR OPTIMA BAGI KAWASAN PERUMAHAN ISU/MASALAH a. b. utiliti dan anjakan antara kenderaan dan pejalan kaki.

Gambarajah Keratan Rentas Jalan Pengumpul Kecil (20 m) .

Alam Sekitar  Kurang penekanan kepada alam sekitar Pembuangan sampah yang tidak teratur di ´high rise´ . Kawasan Lapang  Lokasi tidak strategic dan kurang penyediaan. Kemudahan awam di ´high rise´ yang tidak lengkap. Perletakan tidak sesuai. Kurang kemudahan bagi golongan remaja/ orang tua/OKU f. Kemudahan Awam  e. Infrastruktur dan Utiliti  Kurang ambilkira keadaan fizikal dan topografi.c. tidak cukup serta tidak mudah sampai. d. Perletakan/agihan yang tidak sesuai seperti kolam oksidasi dll.

bina parit dan jalan masuk tetapi tidak membina bangunan. Menerimapakai dasar MNKT mengenai pelaksanaan tanah lapang awam di kawasan PBT  b. Tapak kemudahan sosial adalah 20%. Selenggaraan oleh PBT. Tanah lapang awam diserahkan kepada PBN dan diwartakan. tanam rumput. Menerimapakai dasar J/K Kabinet bagi Membenteras MasalahMasalah Sosial  Menyediakan 10% tanah lapang awam Pemaju buat kerja tapak. .DASAR PELAKSANAAN a. Pemaju buat kerja tapak. bina parit dan jalan masuk.

JPS . 2000. JPP .Akta Jalan.Manual Mesra Alam.Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) .c.Kanun Tanah Negara 1960 (Akta 385) .Guidelines for Developers ± Sewerage Policy for New Developments 1999. parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) . Memenuhi konsep asas perumahan iaitu:  Mengikut Rancangan Pembangunan Mematuhi Akta-Akta . Mengikut Garis Panduan Jabatan Teknikal seperti: .

 Berasaskan konsep kejiranan.  Rumah kos rendah sekurang-kurangnya 30% Bagi ³high-rise´. . kawasan tanah lapang dll. Setiap kejiranan mempunyai minimum 1 padang bola sepak Pembangunan perlu menunjukkan hierarki kejiranan. 20% dari jumlah letak kereta hendaklah di dalam bangunan. Merancang tapak gerai Pembinaan perumahan tidak mengatasi kemampuan infrastruktur seperti jalan raya.

Gambarajah Hierarki Kejiranan .

Syarat-syarat kelulusan Kebenaran Merancang meliputi perkara berikut:  Tidak digalak susun atur berderet/lurus.6 hek).6 hek) Saiz minimum tanah lapang awam tidak kurang 0. e. Pemaju sedia 1 padang permainan kanak-kanak/padang bola (minimum 0. .d. Mematuhi Garis Panduan Perancangan oleh JPBD Sem Malaysia. Kemudahan sosial mudah sampai.

a. Zon penampan = industri kecil: 30-50m. . Infra dan Utiliti ± merancang kepadatan (density) pembangunan mengikut keupayaan infra dan kemudahan sosial. b.GARIS PANDUAN A. TLK. halang pemandangan tidak menarik. Zon penampan bagi kawal udara dan bunyi. industri sederhana: 250m dan induatri berat: 500m. c. iv. Aksessibiliti ± kemudahsampaian yang tinggi mengikut hirarki jalan dan kesinambungan dengan jalan sedia ada. iii. PERANCANGAN TAPAK i. Orientasi bangunan disesuaikan dengan sinaran matahari. bengkel. Gunatanah yang sesuai di zon penampan ± tanah lapang. v. edaran udara dan vista semulajadi. ii. Lokasi ± jarak yang sesuai dari kawasan yang mencemarkan. Alam Sekitar ± kecantikan/keaslian alam semulajadi dikekalkan. Topografi ± Mengikut topografi asal.

kedudukan pintu dan tingkap. Rumah kos rendah diintegrasikan di dalam keseluruhan pembangunan. SUSUNATUR DAN REKABENTUK Wujudkan ruang interaksi ± tanah lapang & rekreasi. OKU. Beridentiti. .B. kem masyarakat. Bagi ´high-rise´. Pelbagai pilihan jenis rumah dari segi harga. bertaman. laluan pejalan kaki dan rumah tidak berpagar. Mengikut arah kiblat Mengandungi komponen riadah dan khidmat sosial. orang tua. Galakkan perumahan secara berkelompok (cluster) berkonsep ´courtyard´ ± bertujuan mengoptimumkan tapak. Wujudkan ciri-ciri keselamatan. rekabentuk dan lokasi bersesuaian dengan kemampuan. indah dan harmoni dengan alam sekitar. Wujudkan ruang kesendirian (privacy) dari segi bilangan bilik (min 3 bilik tidur). dan mewujudkan tanah lapang awam untuk interaksi. penyayang terutama kanak-kanak. kemudahan lif dan tangga perlu cukup untuk membawa jenazah/orang sakit.

d. b. Asingkan through traffic dengan sistem siar kaki dan laluan berbasikal. a. Jalan pengumpul. tersusun. Jalan susur bagi rumah berhadapan jalan utama. Utamakan pejalan kaki melalui penyediaan sistem siar kaki dan juga laluan berbasikal.Sistem siar kaki yang yang berfungsi sebagai penghubung antara rumah dan sekolah.C. 15m (50 kaki) c. SISTEM PERHUBUNGAN Mempunyai sistem rangkaian jalan yang selamat. - . Jalan tempatan. Jalan pengumpul kecil. 22 ± 30m (70 -100 kaki). ´Cul-de-sac´. 12m (40 kaki). mudah difahami serta mudah dituju. padan permainan perlu diutamakan untuk wujudkan kawasan kejiranan yang mesra kanak-kanak.

Penggunaan permukaan yang meresap air seperti pelantar kayu untuk memperkayakan air bawah tanah. .D. SISTEM PERPARITAN DAN SALIRAN Arah aliran perparitan semulajadi perlu dikekal dan digabungkan sebagai sebahagian rekabentuk projek. Parit buatan manusia perlu diselindungkan melalui penggunaan batuan sungai. konkrit berwarna dan dilanskap.

(0.6 hektar) c. Pusat perniagaan menempatkan kedai mini market. . 1 kawasan kejiranan ± 1. perpustakaan awam.500 penduduk). pusat perniagaan dan penjaja serta kemudahan masyarakat (dewan orang ramai. klinik awam.KONSEP PUSAT KEJIRANAN a. kedai gunting rambut dan bengkel.500 unit perumahan atau 3. kedai runcit. Pusat kejiranan meliputi tanah lapang. tadika. sekolah dll) hendaklah di jadikan fokus dan hendaklah mencukupi (selfcontained) serta mudahsampai. b.000 ± 7. surau. Perlu mempunyai minimum 1 padang permainan kanak-kanak atau padang bola sepak.

Seksyen 2(f).PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI DEFINISI TANAH LAPANG DAN REKREASI ´mana-mana tanah samada yang dikepong atau tidak yang dikhas atau direzabkan untuk dikhaskan keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam. taman awam. padang sukan dan rekreasi awam atau sebagai suatu tempat awam´ ± Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995. . Akta (A933).

Keselamatan  c. Lokasi Perletakan tidak sesuai -tidak dipusatkan di tempat tumpuan penduduk. -bersebelahan pencawang elektik. Tidak diselenggarakan Diperbuat dari permukaan bahan-bahan yang keras spt konkrit. Tiada sistem saliran baik menyebabkan air bertakung Kemudahan tiada menggunakannya. d.ISU/MASALAH a. Sistem Saliran  Kemudahan dan Peralatan Peralatan tidak mengikut piawaian yang disediakan. menyebabkan tidak ramai b. . jalan besar yang membahayakan.

Kemudahan Awam Tandas awam. . Bentuk Lot Tanah Lapang dan Taman Rekreasi ´Odd-lots´ (segi tiga contohnya) atau ´incidental spaces´ digunakan untuk lot permainan dan padang permainan. Tempat Letak Kereta Tiada TLK yang mencukupi dan sesuai. lampu dan pencahayaan kurang disediakan. Ini menyusahkan susunan peralatan dan perancangan aktiviti dalam taman rekreasi. f. Kemudahan untuk OKU Tiada kemudahan untuk OKU seperti ´ramp´ untuk kerusi roda dll. h. tempat berteduh. g. wakaf.e.

Pembangunan di bawah KTN.pembangunan perindustrian . Menyediakan 10% tanah lapang bagi semua jenis pembangunan berikut: .pembangunan institusi PBN merizab dan mewartakan tanah lapang yang diluluskan dalam Ranc. menyediakan parit dan jalan masuk serta tanam rumput. Pemaju merata dan membersihkan tapak.DASAR PELAKSANAAN a.pembangunan pelancongan . c. .pembangunan bercampur . b.pembangunan perdagangan .pembangunan perumahan .

. JPBD Sem Malaysia. Hirarki dan fungsi pengagihan tanah lapang dan rekreasi perlu berlandaskan ¶Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi¶.d. Menyediakan kolam takungan sebagai sebahagian tanah lapang bagi mengelak banjir. e. Syarat CFO supaya tanah lapang diselenggarakan oleh pemaju sebelum diambilalih oleh PBT. f.

Taman Tempatan. longkang besar. Taman Bandar dan Taman Wilayah.GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAPAK i. Sistem saliran perlu ada di sekeliling tapak. Bentuk Tanah Lapang dan Rekreasi ± seboleh-bolehnya berbentuk segi-empat. iv. hiking dan berkelah. iii. Saliran yang Baik ± bukan kawasan berpaya atau senang berlaku banjir. Lokasi ± perlu jauh dari tapak pelupusan seperti kolam oksidasi dan gunatanah yang boleh membahayakan spt pencawang elektik. Rupa Bentuk Bumi Semulajadi ± untuk Padang Kejiranan. kawasan beralun/berbukit dikekalkan untuk mengembara. ii. .

v.Taman kejiranan dan taman tempatan = <6% . . Sumber Air atau Punca Air ± dikekalkan dan dirancang sebagai tempat rekreasi berasaskan air. Plot Ratio Tanah Lapang dan Rekreasi ± 60% keluasan tapak tanah lapang dan rekreasi merupakan kawasan lanskap lembut. vi. Kecerunan Maksimum bagi Taman Rekreasi .Taman bandar dan taman wilayah = tidak terhad. vii.Lot permainan dan taman permainan = 1-4% .

luar bandar dan dari daerah luar. Taman Wilayah . EKSESIBILITI DAN FUNGSI TANAH LAPANG DAN REKREASI Taman Negara menampung penduduk satu negara kepentingan pengekalan alam semulajadi warisan kepada negara dan bahan terpenting untuk penyelidikan. keluasan ± tiada had jarak dengan kediaman ± tiada terhad.HIRARKI. keperluan mengekal alam semulajadi dan penyelidikan keluasan ± 100 hektar jarak dengan kediaman ± 1 jam perjalanan kenderaan. kawasan unik. penduduk tampungan > 1 juta pusat tumpuan penduduk bandar. wujud ´wildlife´ dan bahan penyelidikan.

Taman Tempatan - e.000 penduduk. Padang Kejiranan - . d. menempatkan rekreasi pasif dan kegiatan sukan mengadakan acara-acara pertandingan sukan pusat interaksi sosial kebudayaan. keluasan ± 8-40 hektar jarak dengan kediaman ± 3km penduduk tampungan = 3.000 penduduk. penduduk tampungan 12. pusat kegiatan sukan aktif dan tersusun. kemudahan untuk menikmati keindahan semulajadi. keluasan ± 40-100 hektar jarak dengan kediaman ± 5-10km.000-12.000-50. Taman Bandar penduduk tampungan < 1 juta.c.

penduduk tampungan = 300-1.6 hektar jarak dengan kediaman ± 0.000 penduduk Tempat kanak-kanak berumur bawah umur persekolahan.5km penduduk tampungan = 1.000 penduduk kemudahan bagi kegiatan permainan sama ada tersusun atau tidak formal khususnya kanak-kanak peringkat umur persekolahan rendah. Padang Permainan g - Lot Permainan .f.6-2 hektar jarak dengan kediaman ± 1km. keluasan ± 0. keluasan ± 0. Dilengkapi dengan padang/gelanggang sukan keluasan ± 2-8 hektar jarak dengan kediaman ± 1. - tempat melakukan kegiatan sukan dan rekreasi pasif.2-0.5km.000-3.

Gambarajah Konsep Kawasan Lapang Awam di Kawasan Kejiranan (Keluasan dan Kegiatan). Jarak Maksimum dan Jarak Berjalan kaki .

Gambarajah Hirarki Tanah Lapang dan Rekreasi .

sebuah kolam yang digunakan untuk menahan air. Penyediaan kolam takungan di kawasan pembangunan merupakan satu langkah yang lebih mampan untuk mengatasi masalah banjir yang mendatangkan kerosakan harta benda dan bencana kepada penduduk dan orang awam. . Fungsi kolam takungan ialah untuk mengatasi masalah banjir dan juga sebagai kolam penapis kelodak dan tempat beriadah. bagi beberapa jam supaya saliran perparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian (surface run-off) ke lautan.GARIS PANDUAN KAWASAN KOLAM TAKUNGAN SEBAGAI SEBAHAGIAN TANAH LAPANG DEFINISI KOLAM TAKUNGAN (Detention pond) .

Dibenar guna maksimum 30% peruntukan tanah lapang.dapat menampung saliran dari sekitar pembangunan. Penyediaan kolam takungan sebagai sebahagian dari tanah lapang digunapakai di kawasan bandar di mana terdapat masalah banjir. Bagi kawasan perumahan dan industri > 10 hek.mengikut topografi (saliran semulajadi) ii. Saiz minimum tanah lapang setelah diperuntukkan untuk kolam takungan tidak kurang saiz padang bola. Perletakannya yang sesuai: i. Menakung air selama 5 jam sebelum ke sungai Bercirikan ´wet pond´ Mengambilkira kos penyelenggaraan oleh PBT. - .GARIS PANDUAN a.mudah sampai iii.

Di atas taman permainan kanak-kanak di mana keluasan adalah terlalu kecil dan tidak sesuai untuk diintegrasikan - - . Penyediaan kolam takungan sebagai sebahagian dari tanah lapang tidak perlu digunapakai: Kawasan luar bandar yang tidak ada banjir. kolam khas. Di kawasan industri yang menggunakan air larian untuk aktivitinya (recycling). Sudah wujud kolam semulajadi Terdapat alternatif lain yang digunakan spt penakungan di atas bumbung.b.

kekalkan kawasan pembiakan flora dan fauna. Pembinaan struktur konkrit di tebing-tebing kolam takungan dihadkan. Bangunan dan jalan perlu menghadap tanah lapang utama (termasuk kolam takungan). rizab untuk tujuan lanskap. d. f. kumbahan dari kediaman.c. industri tidak disalur ke kolam takungan. . aktiviti yang boleh dilaksanakan: Taman rekreasi (termasuk rekreasi air spt ´boating´) dan tempat memancing Tempat beristirehat Berkelah Laluan jogging. e. g.

iii. Rezab sungai -Dataran banjir (flood plain) -Ban dan benteng sungai Dalam sungai ii.DEFINISI RIZAB SUNGAI Kawasan sungai dibahagi kepada 3 iaitu: i. Koridor sungai GAMBARAJAH : KERATAN RENTAS REZAB SUNGAI .

Kawasan sungai Koridor sungai Rizab sungai Dataran banjir Ban dan benteng * ** ** *** ** * ** * Sementara Kekal * Pasif *** Aktif *** Dalam sungai Petunjuk: * ** *** Agak sesuai Sesuai Sangat sesuai b. . Susunatur Komponen-komponen rekreasi yang sesuai sahaja yang boleh diletakkan di rizab sungai. Perancangan Lanskap merancang dan mereka bentuk lanskap di kawasan sungai terhakis dan tepubina.GARIS PANDUAN a.

- - e. saliran. bekas lombong. d. menyediakan zon penampan yang secukupnya di antara pembangunan taman dengan sungai. bukit-bukau dan kehijauan dalam mereka bentuk imej kawasan taman. mengekalkan ekologi sungai (flora dan fauna) dalam perancangan tapak. Infrastruktur jalan masuk dan jalan perkhidmatan disediakan di kawasan rizab sungai disepanjang sungai .c Kemudahan awam menyediakan sistem pelupusan sampah dan kumbahan yang berkesan untuk mengelak pembuangan ke sungai. Perancangan Tapak memaksimumkan kelebihan alam semulajadi seperti badan air.

lanskap dan kemudahan sokongan serta pembesaran masa hadapan. d. c. Keluasan Tapak .GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT KEMUDAHAN KESIHATAN GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. Tidak di kawasan yang terlalu bising dan ada pencemaran. Tidak di pusat bandar untuk mengelak kesesakan lalulintas.hospital besar dan daerah Klinik kesihatan ± di peringkat tempatan Klinik desa ± di peringkat petempatan kecil (kawasan luar bandar) Mestilah mudah sampai oleh rangkaian jalan dan berdekatan pusat pengangkutan awam. Mencukupi untuk menyediakan bangunan dengan kemudahan yang perlu ada. a. ii. b. Disediakan mengikut hirarki dan tadahan penduduk: i. iii. hospital . tempat letak kenderaan.

Rekabentuk yang memudah dan tidak menghalang pergerakan pesakit dan pegawai perubatan. Kemudahan tempat persinggahan/ruang rehat pelawat. b. Sirkulasi yang lancar serta TLK yang mencukupi. Lanskap untuk mengindah/menceriakan kebaikan pesakit dan pelawat. d. Laluan khas ´ramp´ untuk OKU. Ruang/taman untuk beriadah. b. Laluan yang efektif bagi kenderaan kecemasan. c. e. Kemudahan Sokongan a. Berfungsi sebagai pusat rawatan untuk semua golongan. Lintasan laluan pejalan kaki yang selamat dan pertimbangan khusus bagi keperluan OKU Teratur dan indah serta mewujudkan satu taman masyarakat. persekitaran untuk .Rekabentuk dan Susunatur a. d. Kiosk keperluan harian dan pusat maklumat. c.

8km-1. .4km-0. lokasi. Penyediaan mengikut hirarki berdasarkan bilangan penduduk tadahan. Jarak sekolah rendah dengan rumah.000-7. Tidak sesuai di kawasan paya.KEMUDAHAN PENDIDIKAN GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. 1 sekolah rendah bagi 1 unit kejiranan (3. keluasan dan kemudahan minimum b. Jarak yang optimum dengan kawasan perumahan supaya pelajar tidak perlu jarak perjalanan jauh.0.0.5000 penduduk) 1 sekolah menengah bagi setiap 2 atau 3 unit kejiranan. banjir atau berisiko tanah runtuh.6km (1/2 ± 1 batu) c.8km (1/4 ± ½ batu) Jarak sekolah menengah dengan rumah. berbukit.

h. Tidak terletak di tapak yang melibatkan perjalanan melalui loronglorong yang sunyi/terpencil. contohnya agar padang permainan dapat berfungsi. f. e. Terletak berhampiran kemudahan awam yang lain spt bas awam. . Mempunyai ciri fizikal yang baik spt saliran yang baik. Jauh dari kawasan industri dan mempunyai pemisah yang cukup dari gunatanh tidak sesuai seperti lebuhraya. Tidak terletak di sepanjang atau berhampiran jalan utama bagi mengelak kesesakan dan mengutamakan keselamatan. g.d.

GAMBARAJAH LOKASI DAN JARAK SEKOLAH DARI RUMAH .

Keluasan Tapak a. 4 hektar untuk kawasan berbukit dengan ketinggian tidak melebihi 60 m (200 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 10 dargah - b. Rekabentuk dan Susunatur a. Rekabentuk yang mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Rekabentuk yang berfungsi dengan ciri-ciri keselamatan. Mengikut garis kontor dan bentuk bumi yang disesuaikan dengan perancangan lanskap. Keluasan perlu mencukupi` Sekolah rendah: 2-4 hektar atau 5-10 ekar (2 hektar untuk kawasan rata. c. b. Keluasan boleh dikecilkan di kawasan bandar.2-6 hektar atau 8-15 ekar (3 hektar untuk kawasan rata. . 3 hektar untuk kawasan berbukit dengan ketinggian tidak melebihi 60 m (200 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 10 dargah Sekolah menengah: 3.

Tempat menunggu berbumbung bagi kanak-kanak dan ´Lay-by´ untuk bas menunggu di luar sekolah. Menyediakan lorong khas bas sekolah dan perhentian sekolah Menyediakan laluan sehala Menyediakan beberapa laluan jalan keluar. Sistem perhubungan yang selamat bagi kanak-kanak. b.SISTEM PERHUBUNGAN DAN KEMUDAHAN SOKONGAN a. TLK yang mencukupi. Lanskap dengan pokok bersesuaian. Laluan bas dan kenderaan ibu-bapa dengan laluan utama mestilah diasingkan c. menarik dan senang diselenggara bagi mewujudkan sekolah yang ceria. e. . d.

pembelajaran dan rekreasi. c. Juga berfungsi sebagai alat untuk memupuk semangat perpaduan dan kejiranan.000 penduduk) GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. aktiviti penerangan dan sebagainya. . (>10. melaksanakan perkhidmatan kerajaan seperti kempen kesihatan.000-10. d.balai raya . Terdapat 3 jenis dewan orang ramai: i. pusat kesihatan dan sebagainya. politik. b.di kawasan bandar.000 penduduk) ii. Di lokasi yang mudah dikunjungi. Di tempatkan berhampiran kemudahan masyarakat yang lain seperti padang.000-3. Aktivitnya tidak bercanggah dengan aktiviti gunatanah berhampiran.di kawasan luar bandar (200-1.di kawasan bandar (3.000 penduduk) iii.dewan orang ramai .dewan sebaguna .DEWAN ORANG RAMAI Merupakan keperluan penting bagi masyarakat sebagai tempat perjumpaan umum untuk tujuan sosial.000 penduduk) dan di kawasan bandar (1. Mudahsampai dan dihubungi dengan pengangkutan awam.

Mengikut garis kontor dan diintegrasikan dengan alam semulajadi. Mengambilkira keperluan ruang aktiviti-aktiviti tertentu seperti bilik mesyuarat. Keluasan adalah berdasarkan kepada jenis dan fungsi ± 0.1 ± 0.6 hektar. Rekabentuk dan Susunatur a. b. d.Keluasan Tapak a. dewan untuk majlis sosial seperti perkahwinan dan sebagainya. Dilengkapi dengan kemudahan sokongan spt TLK yang mencukupi dan lanskap yang memerlukan penelenggaraan yang rendah. Melambangkan budaya tempatan. Mudah diselenggara. c. e. Rekabentuk kemudahan hendaklah sesuai dengan fungsi dan aktiviti yang akan dijalankan dan fleksibel untuk pelbagai aktiviti. .

Tapak mestilah mempunyai laluan khas keluar masuk kenderaan bomba yang tidak mewujudkan bahaya kepada pengguna jalanraya terutama kanak-kanak dan murid sekolah. Tidak sesuai berhampiran kawasan rendah seperti berhampiran sungai. . c. e. dewan orang ramai dan lain-lain tempat perhimpunan.KEMUDAHAN BOMBA DAN PENYELAMAT GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. Di lokasi yang strategik dan ideal supaya perlindungan kebakaran dapat diberi secara cepat dan optimum. b. d. Penyediaan kemudahan bomba berdasarkan fungsi dan hirarki perbandaran dan kadar pembangunan sesuatu kawasan. Tidak sesuai berhampiran dengan sekolah. stadium.

Rekabentuk dan Susunatur a.Keluasan Tapak a. Perlu dilanskap untuk pengindahan kawasan sekeliling. b. Keluasan adalah hendaklah mencukupi mengikut piawaian terkini bomba. . Mempunyai jalan keluar yang cukup untuk memastikan tindakan dapat diambil dengan pantas sekiranya berlaku kebakaran.

pengangkutan dan aksessibiliti dan pengurusan dan kewangan.GARIS PANDUAN DAN MANUAL PENGGUNAAN PETUNJUK BANDAR MAMPAN (MURNInet) MURNinet (³Malaysia Urban Indicators Network´) merupakan satu perisian computer bagi membantu perancangan pembangunan bandar mampan di Malaysia. sosiologi dan impak sosial. Ia berupaya menganalisis keadaan semasa iaitu mengkaji isu. . Di dalam MURNInet. perumahan. alam sekitar. terdapat 44 petunjuk bandar mampan yang meliputi 11 sektor perancangan telah dipilih untuk di analisis tahap pemampanannya. reka bentuk bandar dan warisan. masalah dan kekuatan sesebuah bandar berdasarkan petunjuk-petunjuk bandar mampan dan berupaya menyediakan scenario-senario dan seterusnya cadangan dan strategi pembangunan bandar mampan bagi sesebuah bandar. utiliti dan infrastruktur. ekonomi. Sektor-sektor perancangan tersebut adalah sektor demografi. guna tanah. kemudahan masyarakat dan rekreasi.

Kepadatan penduduk. Teknik/Metodologi: Pengumpulan dan kemasukan data i. Mengumpul data dan maklumat sekunder berpandukan kehendak sesuatu petunjuk.bagi membangunkan pangkalan data ii. Contoh petunjuk-petunjuk bagi sektor demografi adalah: i. iii. Kadar perbandaran. serta disesuaikan dengan keperluan tempatan.Petunjuk di dalam MURNInet adalah merupakan satu alat pengukur yang digunakan bagi menilai pencapaian kemampanan sesebuah bandar Pembentukan petunjuk bandar mampan di negara ini adalah berdasarkan kepada konsep pembangunan mampan dan bandar mampan yang diterima pakai di dalam dan luar negara. ii. Segala data dan maklumat yang telah diperolehi dan disahkan ketepatannya akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi MURNInet. Purata saiz isi rumah. . Umur median v. Kadar pertumbuhan purata tahunan penduduk iv.

skor dan sasaran piawaian bagi sektor ´Demografi´ dan petunjuk kemampanan iaitu ´Kadar Perbandaran´ adalah: . Ianya akan di bandingkan dengan sasaran piawaian yang telah ditetapkan dan analisis pencapaian kemampanan boleh dibuat Tahap pencapaian kemampanan sesuatu petunjuk dan sesuatu sektor perancangan serta kemampanan keseluruhan kawasan bandar dapat dibuat. Contoh formula. Cadangan-cadangan bagi memperbaiki kekurangan kemampanan bagi sesuatu sektor perancangan dan sesuatu petunjuk boleh diketengahkan.Analisis Data i. Dari analisis data-data tersebut. ii. isu-isu dan kelemahan-kelemahan serta kekuatan sesuatu sektor perancangan dan sesuatu petunjuk boleh dikenalpasti. Melaluinya. piawai. nilai skor setiap petunjuk akan dihasilkan. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem perlu dianalisa menggunakan formula-formula yang telah dibina untuk menghasilkan petunjuk bandar digunakan untuk menganalisis datadata yang telah dimasukkan.

SEKTOR DEMOGRAFI Petunjuk Bandar Formula Piawaian <30% rendah Skor Sasaran Piawaian = 2 30%-60% P1-1: P 1-1 = Pbandar X 100 Kadar Pkajian Perbandaran Di mana.60% 3 =sederhana >60% tinggi = 1 . Pbandar = Jumlah penduduk bandar pada tahun kajian. PPBT = Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian Skor 1: Tidak memuaskan/Rendah 2: Memuaskan/Sederhana 3: Paling memuaskan/Paling Baik/Tinggi. 30% .

Maklumat dapat disimpan secara sistematik dan boleh digunakan secara mudah.. ii. i. Ini dapat mempertingkatkan ketelusan dan kefahaman orang ramai mengenai keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa dan mempermudahkan pihak berkuasa untuk memohon peruntukan menggunakan justifikasi-justifikasi yang terhasil dari sistem ini.yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. iii. Boleh membantu di dalam membuat keputusan dengan lebih rasional dengan menggunakan kaedah yang lebih scientifik.Kepentingan MURNInet. Pengurusan maklumat yang bersistematik akan mempertingkatkan keupayaan untuk menilai keberkesanan dasar. . proses. program dan aktiviti pembangunan bandar mampan dan menjana senario-senario ke arah pembangunan bandar yang berkualiti dan mampam. Memberi kebaikan kepada masyarakat bandar keseluruhan melalui pentadbiran bandar yang lebih efektif.

misalnya ii. . iii. Kalau adapun tidak dikumpul dan disimpan secara rutin dan berstruktur bagi setiap bulan/tahun. Walaupun tidak tepat untuk menunjukkan kualiti petunjuk yang dibangunkan. Ini adalah kerana maklumat yang terbaik dan paling tepat bagi petunjuk tidak dapat diperolehi kerana tidak terdapat dalam simpanan PBT atau agensi-agensi yang lain.Kekurangan i. Data-data boleh di manupulasi untuk menghasilkan skor kemampanan yang tinggi. Terdapat juga petunjuk yang kaitannya tidak secara langsung terpaksa diambil. ketepatan dan kualiti data yang dikumpulkan. petunjuk tersebut dapat mencerminkan sedikit sebanyak isu utama sektor-sektor yang tertentu. Kebanyakan data yang terdapat pada agensi-agensi adalah tidak di dalam bentuk yang diperlukan. Petunjuk bandar mampan yang dicadangkan adalah tidak exhaustive. Ketepatan hasil penemuan adalah bergantung kepada iii.

sederhana dan tinggi. dan yang demikian akan mendapat skor yang lebih tinggi berbanding lain-lain bandar yang kekurangan dari aspek tersebut. Petunjuk. vii. Sistem yang tidak dipantau dan diselaras tidak memberi gambaran yang tepat. vi. v. Di dapati kebanyakan bandar yang menggunakan sistem ini di dapati berada pada tahap sederhana walaupun dari pemerhatian. Skor hanya di bahagikan kepada 3 kategori iaitu rendah. Tiada pemberat (weightage) diberi kepada indikator-indikator mengikut keutamaan dan kepentingan masing-masing. formula dan piawaian perlulah di pantau dan dikemaskini selalu selaras perkembangan semasa.iv. terdapat sesetengah dari bandarbandar ini termasuk di dalam sama ada kategori sederhana rendah atau sederhana tinggi. Tiap-tiap bandar mempunyai ciri-ciri tersendiri di mana Melaka contohnya mempunyai banyak elemen warisan yang menyumbang kepada skor kemampanan. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->