LAGU PERSATUAN BULAN SABIT MERAH Bulan Sabit Merah Di Malaysia Giat Berjasa Untuk Negara Tidak Kira

Kaum Dan Agama Waktu Aman Atau Bahaya Di Mana Jua Adanya Sengsara Di Sana Ada Kita Di Darat Dan Laut Kita Bersedia Walaupun Diancam Bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu Semua Yang Menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan Tabah Dan Bersemangat Lyrics Song : : Tan Sri Dato¶ Dol Ramli Dato¶ Johari Salleh

"Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.

IKRAR IKK

IKRARIKRAR PBSM BAHAWA KAMI, ALHI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA, BELIA PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA DENGAN INI BERJANJI, AKAN TAAT TUHAN, SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG & YANG DIPERTUAN, NEGERI KAMI, BERDASARKAN PRINSIP RUKUN NEGARA, SERTA AKAN BERSAMA-SAMA MEREKA DI SELURUH DUNIA, MEMBANTU MEREKA YANG SAKIT DAN MENDERITA, BERDASARKAN KEPADA PRISIP PALANG MERAH, BULAN SABIT MERAH SEPERTI BERIKUT; KAMANUSIAN KESAKSAMAAN KEBERKECUALIAN KEBEBASAN PERKHIMATAN SUKARELA KETANGGALAN KESEJAGATAN

2009 Strategi 5 tahun bagi memperkukuhkan keupayaan dan keprihatinan kami terhadap penjagaan Masyarakat kami dan kepada mereka yang memerlukan Diterima pakai oleh Mesyuarat Majlis Kebangsaan ke 108 2004.my . http://www.org.http://www. 2005 .redcrescent.org.my Terjemahan Buku BULAN SABIT MERAH MALAYSIA BILA-BILA MASA. DI MANA-MANA JUA.redcrescent.

redcrescent. Tahun-tahun Silam 2 B.my . 21 http://www. Promosi Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai 11 Kemanusiaan. 2. Analisa Situasi semasa 6 E. Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan. Pembangunan Organisasi 17 G. Situasi semasa 4 C.KANDUNGAN INDEKS MUKA SURAT A. Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat 15 4. Hasil-hasil yang dijangkakan 20 H. Pelan Strategik 10 1.org. Pengurusan Bencana 12 3. Mara kehadapan 8 F. Objektif-objektif Perlembagaan 5 D.

dan Singapura http://www. Kemudiannya. 1963. Cawangan-cawangan didalam Semenanjung Tanah Melayu telah bersatu menjadi satu organisasi yang dikenali sebagai Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu. TAHUN-TAHUN SILAM Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM) telah bermula dalam Tahun 1948 sebagai sebuah Cawangan Persatuan Palang Merah British di Sabah dan Sarawak.redcrescent.org. banyak lagi Cawangan-Cawangan telah diwujudkan dilain-lain pelusuk Malaysia bermula dengan Pulau Pinang dalam tahun 1950. suatu Akta bagi memperbadankan Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu dan Cawangan-Cawangan Persatuan Palang Merah British di Sabah. yang mana Kemudiannya telah diperbadankan dengan nama Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu.3. A.my .1963 dan telah diterima keanggotaan nya didalam Persekutuan Antarabangsa PersatuanPersatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 24hb Ogos. 1963. Setelah merdeka 1957. Setelah tertubuhnya Malaysia pada bulan September. Sarawak. 4. PBSMM telah mendapat pengiktirafan sebagai Persatuan Kebangsaan yang bebas daripada Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) pada 4hb Julai.

yang dinamakan Unit Kanak -Kanak Bulan Sabit Merah didalam Sekolah Rendah.Belia Bulan Sabit Merah didalam Sekolah-sekolah Menengah dan Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) bagi ahli-ahli yang berumur 18 tahun keatas.dibawah nama µPersatuan Palang Merah Malaysia¶ telah diluluskan oleh Parlimen dibawah Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Perbadanan) . Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama). PBSMM adalah salah sebuah Persatuan Kebangsaan dikalangan 181 buah Persatuan Persatuan Kebangsaan Sedunia yang menganggotai Persekutuan Antarabangsa Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lembaga Eksekutif Kebangsaan.my .redcrescent. iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.(Persekutuan). PBSMM menjalankan program-program dan aktiviti selaras dengan semangat dan kehendak Akta Perbadanan dan Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 1975Parlimen Malaysia telah meluluskan´ Akta 1975. Belia Bulan Sabit Merah merangkumi ahli-ahli Bulan Sabit Merah Kanak-Kanak. Cabang-Cabang dan Unit-Unit Subsidairi. Belia Bulan Sabit merah dan Pasukan Bantuan Sukarela yang menjangkau umur http://www. 1965 (Akta 540). Cawangan-Cawangan. dimana pertukaran nama PPMM kepada nama terkini. Pada masa ini.org. SITUASI SEMASA Organisasi PBSMM terdiri daripada Majlis Kebangsaan. B.

org. mengikut semangat dan waad-waad Konvensyen Geneva dan menjalankan segala kewajipan keatas sesuatu Persatuan Kebangsaan oleh tiap-tiap Negara yang telah menjadi suatu pihak kepaada Konvensyen Geneva. Pentadbiran dan Perjawatan. Informasi da Kutipan Derma. Lembaga Eksekutif Kebangsaan didalam Mesyuarat ke 220 nya pada 3hb Ogos. dan orang awam yang menderita akibat peperangan. Undang-Undang Kemanusia Antarabangsa dan Hal Ehwal Undang-Undang. Setakat 8hb Mei. Pengurusan Bencana.redcrescent. Latihan dan Belia. Kesihatan dan Perkhidmatan Masyarakat. Program Darah. Tender. Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti masing-masing melalui sokongan daripada 15 Cawangan-Cawangan dan 148 Cabang-Cabangnya.25 tahun. ANALISA SITUASI SEMASA http://www. 2004 PBSMM mempunyai seramai 290. Objektif-Objektif PBSMM termasuklah ³ Dalam masa aman atau peperangan. Kewangan. OBJEKTIF-OBJEKTIF PERLEMBAGAAN Dibawah Peruntukan Akta Perbadanan.832 ahli-ahli yang berdaftar. C. Anugerah.my . Bangunan. D. Perhubungan Antarabangsa. 2002 telah mewujudkan 14 Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan mengandungi portfolio Perkhidmatan Ambulans. kepada orang tawanan perang. memberi bantuan sukarela kepada orang sakit dan cedera samaada dari angkapan tentera atau pihak yang tidak berperang .

PBSMM mengambil bahagian yang aktif didalam mempromosi Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-nilai Kemanusiaan. lebih kurang 17. PBSMM juga terlibat secara aktif didalam program-program masyarakat dan kesihatan. Aktiviti-aktiviti termasuklah pendaftaran penderma darah. Dalam tempoh masa yang sama. bengkel-bengkel.954 mangsa akibat kejadian banjir. sama ada melalui kursuskursus.my . pembangunan belia dan pertolongan cemas kepada semua http://www.org. PBSMM telah menjalankan program-program dalam skop dan sumber-sumber kewangan yang diperolehi daripada derma yang diperolehi melalui orang ramai dan daripada Geran Kerajaan. Sebagai sebuah organisasi kemanusiaan. menyahut 211. kebakaran dan tanah runtuh telah diberikan bantuan dan perlindungan melalui rangkaian perkhidmatan serta kerjasama daripada lain-ain agensi dan Jabatan-Jabatan Kerajaan.2003.redcrescent.Dalam tempoh 2001 . PBSMM juga telah memberikan perkhidmatan kepada 2. yang mencerminkan bahawa keperluan perkhidmatan tersebut sangat diperlukan dimasa -masa akan datang.399 tugas-tugas tunggu Sedia dalam tempoh tiga tahun. Program Seorang Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah. pandanganpandangan berhubung dengan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Konfliks Bersenjata. Dalam tempoh 2001-2003.768 panggilan kecemasan sepanjang 2001-2003 dengan peratus 605 panggilan pada setiap bulan. PBSMM meneruskan peranan nya dengan berkesan didalam arena persediaan bencana dan respons bencana.dan mesyuarat telah diadakan melibatkan lebih kurang 200 peserta daripada Angkatan Tentera Malaysia dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan.

Menyokong Wawasan Malaysia 2020 dan Dasar Sosial Negara.org. E. Mengenalpasti keperluan untuk menggalakkan dan mengamalkan terus semangat dan elemen-elemen Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan diseluruh negara.redcrescent.my . MARA KEHADAPAN Dengan itu. terutamanya kepada kawasan-kawasan luar bandar yang miskin dan maysarakat diluar bandar dengan mengadakan kem-kem perubatan dan program penjagaan keluarga. Menerima pakai dan melaksanakan objektif-objektif dan peruntukanperuntukan yang terkandung didalam Undang -Undang & Peraturan Perbadanan PBSMM yang diperbadankan dibawah Akta 1965. Mengambil ingatan sasaran dan objektif Plan Tindakan Manila 2002. Rancangan Tindakan Lima Tahun PBSMM mengandungi perkara perkara berikut:http://www. Menegaskan komitmen dan menyokong didalam memenuhi kehendak Strategi Pergerakan 2010.kelompok masyarakat. Menghurmati pelbagai peringkat Pergerakan didalam makanisma kerjasama dan hubungan keraja sepertimana yang dipersetujui didalam Perjanjian Seville 1997.

org.my . 1. Mempromosikan Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan.redcrescent. Berkhidmat kepada yang memerlukan dengan berkesan MOTTO ³Inter arma carita´ (didalam peperangan ada kebajikan) dan ³Per Humanitatem ad pacem (melalui kemanusiaan menuju keamanan) F. PELAN STRATEGIK Pelan Strategik adalah berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti Teras Pergerakan iaitu: 1. diperingkat kebangsaan dan antarabangsa Misi. 2. objektif-objektif strategic berikut telah ditentukan: http://www. Kesihatan dan Penjagaan didalam Masyarakat 4. Promosi Prinsip_Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Pembangunan Organisasi.Visi Untuk dikenali sebagai organisasi kemanusiaan yang unggul. Pengurusan Bencana 3. Mengiktiraf pelbagai cabaran dan menghadapi situasi yang bertentangan didalam menyebarkan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) dan Prinsip_prinsip Asas.

my . ii) Memperbaiki kridibiliti dan kemampuan sukarelawan dan kakitangan sebagai professional yang berkesan entitinya berbekalkan dengan kemudahan-kemudahan yang canggih.i) memainkan peranan yang utama dan diiktiraf didalam mempromosikan UUKA didalam negara ini. iii) Bekerjasama degan pakar-pakar teknikal tempatan dan antarabangsa didalam membangunkan garispanduan makanisma penilaian didalam mempromosi UUKA diseluruh Negara. dan dengan Kementerian Kementerian Kerajaan dan lain-lain agensi. 2. ii) mewujudkan rangkaian kerja yang berdaya tahan dan berkesan dengan JKPM (ICRC). Ia adalah sebagai penanda aras kepada kebolehan dan imej kepada Persatuan.redcrescent. iii) Untuk mengwujudkan dan mengekalkan pasukan http://www. Bagi terus memperkukuhkan kecekapan dan untuk memberikan perkhidmatan segera. iv) Mempromosi penulisan perundangan mengenai UUKA dikalangan ahli-ahli Persatuan dan masyarakat umum. bagi keduaduanya diperingkat tempatan dan antarabangsa. Pengurusan Bencana Pengurusan Bencana adalah merupakan aktiviti-aktiviti terkehadapan PBSMM.org. objektif-objektif berikut harus diwujudkan: i) Bagi memperkukuhkan dan menyusun semula stukturPengurusan Bencana masa kini kepada respon yang lebih baik didalam mengendalikan tindakan bantuan kemanusiaan. dengan lain-lain komponan Pergerakan sepertimana yang termaktub didalam Perjanjian Seville l997.

Untuk memperkembangkan perkhidmatan yang sama keseluruh negara.org. secara strategiknya perkara-perkara berikut telah dikenalpasti: i) Untuk meneruskan khidmat yang berdaya tahan dan mengembangkan perkhidmatan keseluruh Negara untuk orang awam dengan percuma dan mempunyai sukarelawan dan kakitangan yang terlatih dengan lebih efisyen dan professional. Perkhidmatan Ambulans Perkhidmatan Ambula adalah satu perkhidmatan yang tersangat mustahak dan perkhidmatan langsung disediakan oleh PBSMM. 2(A). iv) Sama-sama bekerja dengan rakan kongsi lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan. perkhimatan asas yang disediakan oleh peringkat Ibu Pejabat Kebangsaan dengan bantuan kewangan daripada Kerajaan. bertujuan mempertingkatkan Status Perkhidmatan Ambulan dari Kelas µB¶ kepada Perkhidmatan Ambulan Kelas µA¶ diseluruh negara. http://www. Sejak tahun 1960n lagi. ii) Mempastikan agar kelengkapan dan peralatan sentiasa dipertingkatkan selaras dengan kehendak-kehendak peraturan perundangan. sebagai Pusat Krisis Pengurusan Bencana Serantau dibekalkan lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang canggih. respons terhadap bencana diperingkat tempatan dan antarabangsa.my .bantuan diperingakt Cawangan dan peringkat kebangsaan.redcrescent.

Kesihatan dan Penjagaan Masyarakat Pentingnya gaya hidup sihat dan kehidupan masyarakat yang berkualiti telah begitu kuat difahami oleh semua orang.org.redcrescent. Berikut adalah objektif objektif Strategik yang digariskan: i) Mewujudkan program kesihatan masyarakat yang berdaya tahan kepada mereka yang memerlukan terutamanya kepada mereka penduduk-penduduk yang berpendapatan rendah dan miskin didalam bandar dan diluar bandar. sementara itu PBSMM masih http://www. Program Darah Peruntukan mendapatkan darah secara percuma kepada mereka yang memerlukan adakan merupakan satu aktiviti yang tidak kurang pentingnya kepada Pergerakan ini.my . ii) Menjengkau sampai kepada mereka yang memerlukan terutamanya dikawasan yang dilanda bencana. Pusat Darah Negara (PDN) merupakan badan untuk mengagihkan darah. Ini adalah selaras dengan tujuan Pergerakan ini dimana memberi perlindungan kepada maruah manusia dan kepada mereka yang memerlukan kesan daripada tindak tanduk kemanusiaan diseluruh dunia. iii) Untuk meraih derma dan pakar-pakar daripada agensi-agensi Kerajaan. khususnya didalam Program-Program Pemulihan Kesihatan dan pelbagai Kecemasan dan Program penstrukturan semula .3. Badan-Badan Korporat dan didalam Pergerakan bagi Projek-Projek Penjagaan Kesihatan dan berteraskan Masyarakat. 3 (A).

bertahan sebagai Sebuah Organisasi yang menrekrut dan memberikan Perkhidmatan kepada penderma-penderma darah.redcrescent. 3 (B) Latihan Pertolongan Cemas PBSMM menjalankan pelbagai kategori Kursus Pertolongan Cemas daripada Asas kepada Peringkat Lanjutan. Keutamaan untuk mempromosi Program ³ Seorang Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah´ untuk melahirkan Penolong Cemas yang terlatih didalam setiap keluarga diMalaysia menjelang tahun 2010.org.my Pekerja . Hingga ke saat ini objektif strategik Persatuan adalah seperti berikut:i) menjadi sebuah pertubuhan yang unggul didalam mendaftarkan dan mepromosi tentang darah yang selamat. ii) mempastikan bekalan darah yang selamat sentiasa dikoordinasikan dengan baik dan berterusan dengan kerjasama Pusat Darah Negara. dan menumpukan program Pertolongan Cemas kepada pekerja-pekerja Industri adalah sejajar dengan kehendak Akta Kesihatan dan Keselamatan http://www. termasuklah Kursus Kaedah Pemulihan Jantung Dan Paru-Paru (Cardio-Pulmonary Resuscitation) Atau CPR.

Strategik objektif-objektif adalah adalah seperti berikut:i) mencapai kebebasan daripada cengkaman kewangan ii) mencapai ISO Standards disemua peringkat pengurusan. 4 (A) Kewangan Bagi mempastikan bebas daripada cengkaman kewangan. iii) membangun dan mengekalkan sum ber-sumber kecekapan dan berdaya saing dengan sukaralawan-sukarelawan dan kakitangan PBSMM untuk melahirkan perkhidmatan yang lebih baik.redcrescent.org. http://www. Ini melibatkan obilisasi sumber-sumber kewangan dan modal insan untuk perkara yang memberikan faedah yang berkesan. PBSMM akan melancarkan strategi-strategi berikut: i) Membangunkan Tabungan Induk.my . iv) menyumbang didalam memperkukuhkan Pergerakan dengan bekerjasama dengan lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan juga dengan Persekutuan dan JPMA.atau the Occupational Safety and Health Act (OSHA). 4. menyatupadukan sistem-sistem pencapaian berindikator dan memantau pemberian perkhidmatan serta tujuan-tujuan Persatuan. Pembangunan Organisasi Pembangunan Organisasi adalah satu proses yang berterusan untuk memperkukuhkan keupayaan dan kebolehan PBSMM untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kemanusiaannya.

Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak plitik. Ia mempupuk kesefahaman.Prinsip-Prinsip Asas KEMANUSIAAN (Humanity) KHIDMAT SUKARELA (Voluntary Service) KEBEBASAN (Independence) KESEJAGATAN (Universality) KETUNGGALAN (Unity) KEBERKECUALIAN (Neutrality) KESAKSAMAAN (Impartiality) Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan dimana jua ianya wujud. agama. Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung. perkauman. Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan. agama dan ideologi. Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya. Tujuannya adalah melindungi nyawa dan kesihatan serta hormat menghormati sesama manusia. persahabatan. Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. kerjasama dan kedamaian yang berke kalan di kalangan manusia. darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara. . Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius. Tidak membezakan bangsa. kaum. Walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara.

dimana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain.Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia. .

ii) Bekerjasama dengan lain-lain Institusi Pengajian Tinggi dan Agensi-Agensi kerajaan didalam menyediakan kursus-kursus yang berkredibiliti.my .ii) Melahirkan sistem pengurusan kewangan yang lebih baik 4 (B) Institut PBSMM Keperluan melatih modal insan yang terlatih dan berkualiti adalah merupakan satu proses yang berterusan bagi melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti PBSMM. Berikut adalah objektifobjektif strategik: i) Program-program latihan akan diinstitusikan dengan mewujudkan Institut Latihan PBSMM dan diakreditasikan sepenuhnya oleh LAN (Lembaga Ekreditasi Negara). perkhidmatan masyarakat dan persahabatan http://www. Kesihatan.org. Belia Sukarelawan muda Palang Merah dan Bulan Sabit Merah disepadukan kedalam kerja-kerja didalam setiap Persatuan Kebangsaan bagi mempromosi nilai-nilai kemanusiaan. 4(C). iii) Menyediakan ³focal point´ didalam pembangunan kecekapan dan Pusat Penyelidikan didalam mempromosi nilai-nilai kemanusiaan.redcrescent.

Persekutuan Antarabangsa dan lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan diseluruh dunia. dikenali dan dihormati oleh segenap warganegara Malaysia. ii) Menggerakan kuasa kemanusiaan dikalangan belia bagi perkhidmatan berkesan dan mengambil bahagian didalam projek-projek berteraskan masyarakat bagi faedah mereka yang memerlukan. Persediaan bencana dan keupayaan untuk menyahut kepada situasisituasi bencana . Keupayaan dan status Perkhidmatan Ambulan dengan respons masa lebih professional akan dipertingkatkan dan diper kukuhkan.redcrescent. PBSMM seharusnya menjadi Persatuan Kebangsaan yang berfungsi dengan baik. http://www. Ditambah pula PBSMM mempunyai sumber bantuan kemanusiaa dengan Agensi agensi Kerajaan di Malaysia.org. bekerja dengan cekap bersama JPMA.antarabangsa. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIJANGKAKAN. rantau dan antarabangsa melalui aktiviti-aktiviti terasnya akan diwujudkan melalui struktur yang teratur.my . Objektif strategic adalah seperti berikut: i) Memperkukuhkan Faktor Belia PBSMM dengan melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kecekapan-kecekapan. diperingkat kebangsaan. G.

. Barisan ahli-ahli yang terlatih dan cekap. KEBERKECUALIAN ««««««««««««««««««««««««««««. KETUNGGALAN «««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««« KESEJAGATAN ««««««««««««««««««««««««««««. kesedaran awam betapa pentingnya menderama darah akan di giatkan. . PERKHIDMATAN SUKARELA «««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««..... H.. KEMANUSIAAN ««««««««««««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««««««........ ««««««««««««««««««««««««««««. PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA.. sukarelawan dan kakitangan akan sentiasa siap sedia.....Melalui Program Darah....... Keupayaan Belia dan sokongan didalam projek-projek berteraskan masyarakat dan kecemasan akan diperkukuhkan/pertingkatkan..... KESAKSAMAAN ««««««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««««««««««««...... KEBEBASAN «««««««««««««««««««««««««««« ...........

satu pergerakan untuk menyatukan beberapa kumpulan di Eropah dimulakan ..) Pada usia 30 tahu n minatnya adalah kepada sekumpulan organisasi di Switzerland .. Dunant berkerja sebagai perantis dalam sebuah syarikat bank di Geneva ... 2007 Sejarah PBSM Jean Henry Dunant telah dilahirkan pada 8 Mei 1828 terkenal dgn gelaran bapa palang merah... BLOG INI DIILHAMKAN OLEH MA MD ZAKUAN MOHAMAD UNTUK MEMBANTU AHLI PBSM KAWASAN CHINI TIMUR(DI DAERAH PEKAN) UNTUK LEBIH CERDAS DAN BERPENGETAHUAN DALAM PBSM MAHUPUN KEHIDUPAN SEHARIAN... Friday. 1853 .com atau REPLY SAHAJA POST YANG DIUPLOAD.& Belgium yang terkenal dgn nama Young Mens Christian Union dan di England di kenali sbg Young Mens Christian Assosiation . Beliau aktif dalam pelbagai kegiatan amal dan agama aktif dalam menyatukan orang kristian dan yahudi menjadi ahli LEAGUE OF ALMS di Geneva ( objektif utama: membantu penduduk miskin dan sakit melawat penjara untuk memulihkan banduan ... Hasil desakan Dunant .....NOTA TERKINI DAN ILMU BARU DALAM PBSM..Ayahnya seorang peniaga terkenal dan berharta. satu persidangan YMCA sedunia telah diadakan di Paris pada tahun 1855. Pada tahun 1849 .....disebabkan ketekunannya itu dia telah diberikan tugas sementara sebagai pengurus besar di sebuah cawangan di Algeria yang dikenali sebaga i Colonies Suieses de Setif . SEGALA KEKELIRUAN DALAM BLOG INI SILA KEMUKAKAN EMAIL ANDA KEPADA mdzkn80@yahoo.PBSM Chini Timur SELAMAT DATANG KE BLOG PBSM CHINI TIMUR. TERUSKAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN BLOG INI DARI MASA KE SEMASA UNTUK NOTA .Kemudiannya beliau berhenti berkerja dan bekerja sendiri dan akhirnya berjaya dalam perniagaan . utk mempelajari perniagaan bank . France ...Ibunya seorang penyayang dan patuh pada arahan agama . . June 22.. Dunant menentang dan mencadangkan satu gagasan sedunia termasuk YMCA di England patut diwujudkan dan tidak terhad di Eropah sahaja .

Pernyataannya semakin merosot.Di tempat tinggalnya itu r amai orang yang menghormatinya sejak beliau menaruh minat dalam pergerakan yang beliau . Ia menyarankan agar pasukan yang mempunyai sukarelawan terlatih patut ditubuhkan untuk menolong anggota yang tercedera di semua negara ianya telah mendapat sambutan yang luar biasa . Walaubagaimanapun beliau terpaksa hidup keseorangan. i ni kerana beliau terpaksa hidup dengan ehsan sahabat dan sedikit elaun keluarganya. Itali & England untuk diberi penghormatan atas sumbangan tertubuhnya Palang Merah & projek projek lain. Beliau cuba membantu orang yang sakit dengan sedaya -upaya beliau.beliau.Ini kerana sokongan orang ramai kepada beliau sehingga tertubuhnya jawatankuasa Palang Merah.Konsep "trinity" antarabangsa di antara negara untuk menentukan penjagaan orang sakit telah menarik minat ramai . Pada tahun 1863 & 1864 kejayaannya meningkat kemudian menurun semula pada selepas itu. "Kenangan di Solfarino" buku yang ditulis olehnya adalah permulaan bagi kejayaan kerjayanya . Switzerland mengenalinya. Beliau cuba menumpukan pemikirannya tentang bagaimana penderitaan dan peperangan dapat diringankan . Kadangkala beliau muncul di khalayak ramai di Perancis.ini kerana perasaan malu dan kurang keyakinan terhadap diri sendiri Pada 1867 merupakan tahun yang amat malang bagi Dunant kerana urusan perniagaan yang diabaikanny a juga turut merosot sehingga beliau terpaksa meggunakan hartanya untuk membayar hutang -piutang. Jerman. 20 tahun kemudian. Dunant menghadapi hidup yang paling malang.Setelah itu pula persidangan di adakan dalam tranformasi itu .beliau menyepikan diri dan tempatnya itu digantikan oleh orang lebih praktikal pada 1865 & 1866.Pengalaman tersebut telah menyebabkan beliau meninggalkan hal perniagaan .Ekoran daripada itu beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan Geneva pada usia 39 tahun. Pada bulan Jun 1859 semasa dalam perjalanan untuk menguruskan perniagaan di Itali apabila sampai di Castiglione della Pie re ketika pertempuran di Solferino mula meletus beliau dapati banyak mangsa perperangan yang mati dan sakit.Namun penduduk di bandar kecil Heidden. Pada Julai 1887 (dalam usia 59 tahun) beliau kelihatan sangat tua akibat kekecewaan yang dialami selama 20 tahun.

Pada akhir hayatnya beliau dapat menikmati ketenangan hidup. perkataan First Paz In Virtute Ma Deus.Ekoran wawancara itu seluruh dunia mengetahui bahawa Dunant masih hidup walaupun dalam keadaan daif. pada Ahad. 1895 seorang wartawan muda dalam pengembaraannya telah mendapat tahu mengenai Dunant dan memohon untuk mewawancara Dunant.Manakala Pope Leo pula menghantar potret yang yang ditandatangannya yang ditulis dengan tangannya.pelopori. Dunant tenang semasa hari tuanya. Akhir sekali. Setrusnya pada 1901. 30 Oktober 1910 beliau telah meninggal dunia di pergunungan Heidden. Posted by metallism at 11:37 PM 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Persatuan Bulan Sabit Merah Chini Timur .Beliau juga turut dihubungi oleh rakan lama beliau 1892.Pelbagai pihak mahu membantu beliau.Pen giktirafan terhadap khidmat beliau dihantar melalui surat oleh pihak atasan dan bawahan dari jauh dan dekat. di kalangan penduduk. kerana bagi beliau sudah memadai dengan bantuan pihak hospital dan jiran -jirannya di Heidden.Kerana masalah kesihatan beliau telah dimasukkan ke hospital dan hidup di sana selama 18 tahun. jalinan persahabatan dan keselamatan hingga hari tuanya.Beliau tidak dapat pergi ke Christiana untuk menerima anugerah kerana terlalu lemah tatapi hadiah itu dihantar ter us kepadanya dari Geneva. Jawatankuasa Nobel menganugerahkan Dunant dengan Hadiah Keamanan (Peace Prize) yang pertama dan dikongsi dengan Frederick Pessy dari Perancis. ia menghargai segala pujian yang dicurahkan terhadap beliau dan mengatakan bahawa beliau tidak perlu dibantu.

com 7 21 6 6 ) 4 3 5 ( y y y y y y y y y i e a sa dan e ini my e sonal blog mdzakuancatalogs Mari ual re aid cara SMS laman rasmi klinik kesi atan chini free software and ebook Free ebook capaian segera link popular blog metal 0 L n lain blog dan web MA Zakuan ' ' & % J   Fe     ¢ y 2007 ¡  e 2) Ti i Se ) bandaging C R Nadi PBSM C INI TIMUR .Blog Arch v Ai SM  #   $ " !      ¨§¦ © ¥ ¤£ o o Lain lain PBSM Link y y International Commitee of Red Cross(ICRC) Malaysian Red Crescent iklan @98 Powered byIP2Loc on.

.

persahabatan. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua . Ketunggalan Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan Perkhidmatan sukarela Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung. Ia mempupuk kesefahaman. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius. kaum. darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. kesaksamaan Tidak membezakan bangsa. Keberkecualiaan Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak plitik. Kebebasan Walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara. perkauman. Tujuannya adalah melindungi nyawa dan kesihatan serta hormat menghormati sesama manusia. agama dan ideologi.Prinsip-prinsip asas Kemanusiaan (humanity) Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan dimana jua ianya wujud. kerjasama dan kedamaian yang berkekalan di kalangan manusia. agama.

pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara. Kesejagatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia. dimana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain. .