PBSM

LAGU PERSATUAN BULAN SABIT MERAH Bulan Sabit Merah Di Malaysia Giat Berjasa Untuk Negara Tidak Kira

Kaum Dan Agama Waktu Aman Atau Bahaya Di Mana Jua Adanya Sengsara Di Sana Ada Kita Di Darat Dan Laut Kita Bersedia Walaupun Diancam Bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu Semua Yang Menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan Tabah Dan Bersemangat Lyrics Song : : Tan Sri Dato¶ Dol Ramli Dato¶ Johari Salleh

"Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.

IKRAR IKK

IKRARIKRAR PBSM BAHAWA KAMI, ALHI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA, BELIA PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA DENGAN INI BERJANJI, AKAN TAAT TUHAN, SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG & YANG DIPERTUAN, NEGERI KAMI, BERDASARKAN PRINSIP RUKUN NEGARA, SERTA AKAN BERSAMA-SAMA MEREKA DI SELURUH DUNIA, MEMBANTU MEREKA YANG SAKIT DAN MENDERITA, BERDASARKAN KEPADA PRISIP PALANG MERAH, BULAN SABIT MERAH SEPERTI BERIKUT; KAMANUSIAN KESAKSAMAAN KEBERKECUALIAN KEBEBASAN PERKHIMATAN SUKARELA KETANGGALAN KESEJAGATAN

2005 .my .http://www.redcrescent.org.org. DI MANA-MANA JUA.2009 Strategi 5 tahun bagi memperkukuhkan keupayaan dan keprihatinan kami terhadap penjagaan Masyarakat kami dan kepada mereka yang memerlukan Diterima pakai oleh Mesyuarat Majlis Kebangsaan ke 108 2004.redcrescent.my Terjemahan Buku BULAN SABIT MERAH MALAYSIA BILA-BILA MASA. http://www.

Hasil-hasil yang dijangkakan 20 H. Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat 15 4. 21 http://www.KANDUNGAN INDEKS MUKA SURAT A. Pelan Strategik 10 1. Mara kehadapan 8 F.redcrescent. Pengurusan Bencana 12 3. Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan. Objektif-objektif Perlembagaan 5 D. Situasi semasa 4 C. Tahun-tahun Silam 2 B. Promosi Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai 11 Kemanusiaan.my . 2. Pembangunan Organisasi 17 G.org. Analisa Situasi semasa 6 E.

1963 dan telah diterima keanggotaan nya didalam Persekutuan Antarabangsa PersatuanPersatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 24hb Ogos. 4. dan Singapura http://www. Sarawak. suatu Akta bagi memperbadankan Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu dan Cawangan-Cawangan Persatuan Palang Merah British di Sabah.3. Kemudiannya. yang mana Kemudiannya telah diperbadankan dengan nama Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu. A. banyak lagi Cawangan-Cawangan telah diwujudkan dilain-lain pelusuk Malaysia bermula dengan Pulau Pinang dalam tahun 1950. 1963. TAHUN-TAHUN SILAM Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM) telah bermula dalam Tahun 1948 sebagai sebuah Cawangan Persatuan Palang Merah British di Sabah dan Sarawak. Setelah merdeka 1957.redcrescent. Cawangan-cawangan didalam Semenanjung Tanah Melayu telah bersatu menjadi satu organisasi yang dikenali sebagai Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu.my . PBSMM telah mendapat pengiktirafan sebagai Persatuan Kebangsaan yang bebas daripada Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) pada 4hb Julai. 1963. Setelah tertubuhnya Malaysia pada bulan September.org.

yang dinamakan Unit Kanak -Kanak Bulan Sabit Merah didalam Sekolah Rendah. B.Belia Bulan Sabit Merah didalam Sekolah-sekolah Menengah dan Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) bagi ahli-ahli yang berumur 18 tahun keatas. Cawangan-Cawangan. Belia Bulan Sabit Merah merangkumi ahli-ahli Bulan Sabit Merah Kanak-Kanak. Belia Bulan Sabit merah dan Pasukan Bantuan Sukarela yang menjangkau umur http://www.(Persekutuan).my . iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. PBSMM menjalankan program-program dan aktiviti selaras dengan semangat dan kehendak Akta Perbadanan dan Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 1975Parlimen Malaysia telah meluluskan´ Akta 1975.org.dibawah nama µPersatuan Palang Merah Malaysia¶ telah diluluskan oleh Parlimen dibawah Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Perbadanan) . SITUASI SEMASA Organisasi PBSMM terdiri daripada Majlis Kebangsaan. Lembaga Eksekutif Kebangsaan.redcrescent. 1965 (Akta 540). PBSMM adalah salah sebuah Persatuan Kebangsaan dikalangan 181 buah Persatuan Persatuan Kebangsaan Sedunia yang menganggotai Persekutuan Antarabangsa Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Cabang-Cabang dan Unit-Unit Subsidairi. Pada masa ini. dimana pertukaran nama PPMM kepada nama terkini. Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama).

ANALISA SITUASI SEMASA http://www. Program Darah. dan orang awam yang menderita akibat peperangan. 2002 telah mewujudkan 14 Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan mengandungi portfolio Perkhidmatan Ambulans. kepada orang tawanan perang. mengikut semangat dan waad-waad Konvensyen Geneva dan menjalankan segala kewajipan keatas sesuatu Persatuan Kebangsaan oleh tiap-tiap Negara yang telah menjadi suatu pihak kepaada Konvensyen Geneva.org. Tender. memberi bantuan sukarela kepada orang sakit dan cedera samaada dari angkapan tentera atau pihak yang tidak berperang .832 ahli-ahli yang berdaftar. 2004 PBSMM mempunyai seramai 290. C. Lembaga Eksekutif Kebangsaan didalam Mesyuarat ke 220 nya pada 3hb Ogos.25 tahun. Objektif-Objektif PBSMM termasuklah ³ Dalam masa aman atau peperangan. Kesihatan dan Perkhidmatan Masyarakat.redcrescent. Bangunan. OBJEKTIF-OBJEKTIF PERLEMBAGAAN Dibawah Peruntukan Akta Perbadanan. D. Kewangan. Latihan dan Belia. Undang-Undang Kemanusia Antarabangsa dan Hal Ehwal Undang-Undang. Pengurusan Bencana. Anugerah. Pentadbiran dan Perjawatan. Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti masing-masing melalui sokongan daripada 15 Cawangan-Cawangan dan 148 Cabang-Cabangnya.my . Setakat 8hb Mei. Informasi da Kutipan Derma. Perhubungan Antarabangsa.

dan mesyuarat telah diadakan melibatkan lebih kurang 200 peserta daripada Angkatan Tentera Malaysia dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan.Dalam tempoh 2001 . PBSMM meneruskan peranan nya dengan berkesan didalam arena persediaan bencana dan respons bencana. pembangunan belia dan pertolongan cemas kepada semua http://www. Sebagai sebuah organisasi kemanusiaan. pandanganpandangan berhubung dengan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Konfliks Bersenjata. menyahut 211. bengkel-bengkel. lebih kurang 17. yang mencerminkan bahawa keperluan perkhidmatan tersebut sangat diperlukan dimasa -masa akan datang. Dalam tempoh 2001-2003. Program Seorang Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah.redcrescent.768 panggilan kecemasan sepanjang 2001-2003 dengan peratus 605 panggilan pada setiap bulan. PBSMM mengambil bahagian yang aktif didalam mempromosi Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-nilai Kemanusiaan. Dalam tempoh masa yang sama. PBSMM juga terlibat secara aktif didalam program-program masyarakat dan kesihatan. kebakaran dan tanah runtuh telah diberikan bantuan dan perlindungan melalui rangkaian perkhidmatan serta kerjasama daripada lain-ain agensi dan Jabatan-Jabatan Kerajaan.2003. PBSMM juga telah memberikan perkhidmatan kepada 2. PBSMM telah menjalankan program-program dalam skop dan sumber-sumber kewangan yang diperolehi daripada derma yang diperolehi melalui orang ramai dan daripada Geran Kerajaan. sama ada melalui kursuskursus.my . Aktiviti-aktiviti termasuklah pendaftaran penderma darah.399 tugas-tugas tunggu Sedia dalam tempoh tiga tahun.954 mangsa akibat kejadian banjir.org.

Mengenalpasti keperluan untuk menggalakkan dan mengamalkan terus semangat dan elemen-elemen Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan diseluruh negara. Menerima pakai dan melaksanakan objektif-objektif dan peruntukanperuntukan yang terkandung didalam Undang -Undang & Peraturan Perbadanan PBSMM yang diperbadankan dibawah Akta 1965. Mengambil ingatan sasaran dan objektif Plan Tindakan Manila 2002. terutamanya kepada kawasan-kawasan luar bandar yang miskin dan maysarakat diluar bandar dengan mengadakan kem-kem perubatan dan program penjagaan keluarga.my . Menegaskan komitmen dan menyokong didalam memenuhi kehendak Strategi Pergerakan 2010.kelompok masyarakat. Menyokong Wawasan Malaysia 2020 dan Dasar Sosial Negara. E. MARA KEHADAPAN Dengan itu.org. Rancangan Tindakan Lima Tahun PBSMM mengandungi perkara perkara berikut:http://www.redcrescent. Menghurmati pelbagai peringkat Pergerakan didalam makanisma kerjasama dan hubungan keraja sepertimana yang dipersetujui didalam Perjanjian Seville 1997.

Mengiktiraf pelbagai cabaran dan menghadapi situasi yang bertentangan didalam menyebarkan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) dan Prinsip_prinsip Asas. Pembangunan Organisasi. Mempromosikan Prinsip-Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan.org. PELAN STRATEGIK Pelan Strategik adalah berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti Teras Pergerakan iaitu: 1. objektif-objektif strategic berikut telah ditentukan: http://www.Visi Untuk dikenali sebagai organisasi kemanusiaan yang unggul. Promosi Prinsip_Prinsip Asas Pergerakan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Kesihatan dan Penjagaan didalam Masyarakat 4. diperingkat kebangsaan dan antarabangsa Misi. 1.redcrescent. Berkhidmat kepada yang memerlukan dengan berkesan MOTTO ³Inter arma carita´ (didalam peperangan ada kebajikan) dan ³Per Humanitatem ad pacem (melalui kemanusiaan menuju keamanan) F. Pengurusan Bencana 3.my . 2.

Pengurusan Bencana Pengurusan Bencana adalah merupakan aktiviti-aktiviti terkehadapan PBSMM.org. iii) Bekerjasama degan pakar-pakar teknikal tempatan dan antarabangsa didalam membangunkan garispanduan makanisma penilaian didalam mempromosi UUKA diseluruh Negara. ii) mewujudkan rangkaian kerja yang berdaya tahan dan berkesan dengan JKPM (ICRC). iv) Mempromosi penulisan perundangan mengenai UUKA dikalangan ahli-ahli Persatuan dan masyarakat umum. ii) Memperbaiki kridibiliti dan kemampuan sukarelawan dan kakitangan sebagai professional yang berkesan entitinya berbekalkan dengan kemudahan-kemudahan yang canggih. dengan lain-lain komponan Pergerakan sepertimana yang termaktub didalam Perjanjian Seville l997. iii) Untuk mengwujudkan dan mengekalkan pasukan http://www. Bagi terus memperkukuhkan kecekapan dan untuk memberikan perkhidmatan segera.redcrescent. Ia adalah sebagai penanda aras kepada kebolehan dan imej kepada Persatuan. objektif-objektif berikut harus diwujudkan: i) Bagi memperkukuhkan dan menyusun semula stukturPengurusan Bencana masa kini kepada respon yang lebih baik didalam mengendalikan tindakan bantuan kemanusiaan.i) memainkan peranan yang utama dan diiktiraf didalam mempromosikan UUKA didalam negara ini. 2. dan dengan Kementerian Kementerian Kerajaan dan lain-lain agensi.my . bagi keduaduanya diperingkat tempatan dan antarabangsa.

2(A). bertujuan mempertingkatkan Status Perkhidmatan Ambulan dari Kelas µB¶ kepada Perkhidmatan Ambulan Kelas µA¶ diseluruh negara. Sejak tahun 1960n lagi.bantuan diperingakt Cawangan dan peringkat kebangsaan. iv) Sama-sama bekerja dengan rakan kongsi lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan. http://www. ii) Mempastikan agar kelengkapan dan peralatan sentiasa dipertingkatkan selaras dengan kehendak-kehendak peraturan perundangan. respons terhadap bencana diperingkat tempatan dan antarabangsa.my . Untuk memperkembangkan perkhidmatan yang sama keseluruh negara.redcrescent. perkhimatan asas yang disediakan oleh peringkat Ibu Pejabat Kebangsaan dengan bantuan kewangan daripada Kerajaan. sebagai Pusat Krisis Pengurusan Bencana Serantau dibekalkan lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang canggih. Perkhidmatan Ambulans Perkhidmatan Ambula adalah satu perkhidmatan yang tersangat mustahak dan perkhidmatan langsung disediakan oleh PBSMM. secara strategiknya perkara-perkara berikut telah dikenalpasti: i) Untuk meneruskan khidmat yang berdaya tahan dan mengembangkan perkhidmatan keseluruh Negara untuk orang awam dengan percuma dan mempunyai sukarelawan dan kakitangan yang terlatih dengan lebih efisyen dan professional.org.

3 (A).my . khususnya didalam Program-Program Pemulihan Kesihatan dan pelbagai Kecemasan dan Program penstrukturan semula .3. Program Darah Peruntukan mendapatkan darah secara percuma kepada mereka yang memerlukan adakan merupakan satu aktiviti yang tidak kurang pentingnya kepada Pergerakan ini. Pusat Darah Negara (PDN) merupakan badan untuk mengagihkan darah. Badan-Badan Korporat dan didalam Pergerakan bagi Projek-Projek Penjagaan Kesihatan dan berteraskan Masyarakat.org. sementara itu PBSMM masih http://www.redcrescent. Ini adalah selaras dengan tujuan Pergerakan ini dimana memberi perlindungan kepada maruah manusia dan kepada mereka yang memerlukan kesan daripada tindak tanduk kemanusiaan diseluruh dunia. ii) Menjengkau sampai kepada mereka yang memerlukan terutamanya dikawasan yang dilanda bencana. iii) Untuk meraih derma dan pakar-pakar daripada agensi-agensi Kerajaan. Berikut adalah objektif objektif Strategik yang digariskan: i) Mewujudkan program kesihatan masyarakat yang berdaya tahan kepada mereka yang memerlukan terutamanya kepada mereka penduduk-penduduk yang berpendapatan rendah dan miskin didalam bandar dan diluar bandar. Kesihatan dan Penjagaan Masyarakat Pentingnya gaya hidup sihat dan kehidupan masyarakat yang berkualiti telah begitu kuat difahami oleh semua orang.

ii) mempastikan bekalan darah yang selamat sentiasa dikoordinasikan dengan baik dan berterusan dengan kerjasama Pusat Darah Negara.org.bertahan sebagai Sebuah Organisasi yang menrekrut dan memberikan Perkhidmatan kepada penderma-penderma darah. termasuklah Kursus Kaedah Pemulihan Jantung Dan Paru-Paru (Cardio-Pulmonary Resuscitation) Atau CPR. Keutamaan untuk mempromosi Program ³ Seorang Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah´ untuk melahirkan Penolong Cemas yang terlatih didalam setiap keluarga diMalaysia menjelang tahun 2010. 3 (B) Latihan Pertolongan Cemas PBSMM menjalankan pelbagai kategori Kursus Pertolongan Cemas daripada Asas kepada Peringkat Lanjutan.my Pekerja . dan menumpukan program Pertolongan Cemas kepada pekerja-pekerja Industri adalah sejajar dengan kehendak Akta Kesihatan dan Keselamatan http://www. Hingga ke saat ini objektif strategik Persatuan adalah seperti berikut:i) menjadi sebuah pertubuhan yang unggul didalam mendaftarkan dan mepromosi tentang darah yang selamat.redcrescent.

redcrescent. PBSMM akan melancarkan strategi-strategi berikut: i) Membangunkan Tabungan Induk. menyatupadukan sistem-sistem pencapaian berindikator dan memantau pemberian perkhidmatan serta tujuan-tujuan Persatuan. Pembangunan Organisasi Pembangunan Organisasi adalah satu proses yang berterusan untuk memperkukuhkan keupayaan dan kebolehan PBSMM untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kemanusiaannya. 4 (A) Kewangan Bagi mempastikan bebas daripada cengkaman kewangan.atau the Occupational Safety and Health Act (OSHA).org. Ini melibatkan obilisasi sumber-sumber kewangan dan modal insan untuk perkara yang memberikan faedah yang berkesan. 4. http://www. iv) menyumbang didalam memperkukuhkan Pergerakan dengan bekerjasama dengan lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan juga dengan Persekutuan dan JPMA.my . Strategik objektif-objektif adalah adalah seperti berikut:i) mencapai kebebasan daripada cengkaman kewangan ii) mencapai ISO Standards disemua peringkat pengurusan. iii) membangun dan mengekalkan sum ber-sumber kecekapan dan berdaya saing dengan sukaralawan-sukarelawan dan kakitangan PBSMM untuk melahirkan perkhidmatan yang lebih baik.

kerjasama dan kedamaian yang berke kalan di kalangan manusia. Walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius. . agama.Prinsip-Prinsip Asas KEMANUSIAAN (Humanity) KHIDMAT SUKARELA (Voluntary Service) KEBEBASAN (Independence) KESEJAGATAN (Universality) KETUNGGALAN (Unity) KEBERKECUALIAN (Neutrality) KESAKSAMAAN (Impartiality) Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan dimana jua ianya wujud. Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya. Tidak membezakan bangsa. darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. perkauman. kaum. agama dan ideologi. Tujuannya adalah melindungi nyawa dan kesihatan serta hormat menghormati sesama manusia. Ia mempupuk kesefahaman. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara. Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung. Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak plitik. persahabatan.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia. . dimana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain.

org.redcrescent. Belia Sukarelawan muda Palang Merah dan Bulan Sabit Merah disepadukan kedalam kerja-kerja didalam setiap Persatuan Kebangsaan bagi mempromosi nilai-nilai kemanusiaan. Kesihatan. 4(C). iii) Menyediakan ³focal point´ didalam pembangunan kecekapan dan Pusat Penyelidikan didalam mempromosi nilai-nilai kemanusiaan.ii) Melahirkan sistem pengurusan kewangan yang lebih baik 4 (B) Institut PBSMM Keperluan melatih modal insan yang terlatih dan berkualiti adalah merupakan satu proses yang berterusan bagi melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti PBSMM. Berikut adalah objektifobjektif strategik: i) Program-program latihan akan diinstitusikan dengan mewujudkan Institut Latihan PBSMM dan diakreditasikan sepenuhnya oleh LAN (Lembaga Ekreditasi Negara).my . ii) Bekerjasama dengan lain-lain Institusi Pengajian Tinggi dan Agensi-Agensi kerajaan didalam menyediakan kursus-kursus yang berkredibiliti. perkhidmatan masyarakat dan persahabatan http://www.

ii) Menggerakan kuasa kemanusiaan dikalangan belia bagi perkhidmatan berkesan dan mengambil bahagian didalam projek-projek berteraskan masyarakat bagi faedah mereka yang memerlukan. bekerja dengan cekap bersama JPMA. Keupayaan dan status Perkhidmatan Ambulan dengan respons masa lebih professional akan dipertingkatkan dan diper kukuhkan. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIJANGKAKAN. Ditambah pula PBSMM mempunyai sumber bantuan kemanusiaa dengan Agensi agensi Kerajaan di Malaysia. G.my . Persediaan bencana dan keupayaan untuk menyahut kepada situasisituasi bencana .antarabangsa. rantau dan antarabangsa melalui aktiviti-aktiviti terasnya akan diwujudkan melalui struktur yang teratur. diperingkat kebangsaan. dikenali dan dihormati oleh segenap warganegara Malaysia. http://www. PBSMM seharusnya menjadi Persatuan Kebangsaan yang berfungsi dengan baik. Objektif strategic adalah seperti berikut: i) Memperkukuhkan Faktor Belia PBSMM dengan melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kecekapan-kecekapan.org.redcrescent. Persekutuan Antarabangsa dan lain-lain Persatuan-Persatuan Kebangsaan diseluruh dunia.

..... H... Keupayaan Belia dan sokongan didalam projek-projek berteraskan masyarakat dan kecemasan akan diperkukuhkan/pertingkatkan. KEMANUSIAAN ««««««««««««««««««««««««««««.... KEBEBASAN «««««««««««««««««««««««««««« . kesedaran awam betapa pentingnya menderama darah akan di giatkan.. Barisan ahli-ahli yang terlatih dan cekap...... ««««««««««««««««««««««««««««.. PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA.. KETUNGGALAN «««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««« KESEJAGATAN ««««««««««««««««««««««««««««.. . ««««««««««««««««««««««««««..... ««««««««««««««««««««««««««««............. PERKHIDMATAN SUKARELA «««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««. KEBERKECUALIAN ««««««««««««««««««««««««««««.... sukarelawan dan kakitangan akan sentiasa siap sedia... ««««««««««««««««««««««««««««.Melalui Program Darah. ««««««««««««««««««««««««««««. KESAKSAMAAN ««««««««««««««««««««««........

. June 22. Friday.. France . BLOG INI DIILHAMKAN OLEH MA MD ZAKUAN MOHAMAD UNTUK MEMBANTU AHLI PBSM KAWASAN CHINI TIMUR(DI DAERAH PEKAN) UNTUK LEBIH CERDAS DAN BERPENGETAHUAN DALAM PBSM MAHUPUN KEHIDUPAN SEHARIAN... Pada tahun 1849 .& Belgium yang terkenal dgn nama Young Mens Christian Union dan di England di kenali sbg Young Mens Christian Assosiation ..Kemudiannya beliau berhenti berkerja dan bekerja sendiri dan akhirnya berjaya dalam perniagaan . 1853 ..PBSM Chini Timur SELAMAT DATANG KE BLOG PBSM CHINI TIMUR. TERUSKAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN BLOG INI DARI MASA KE SEMASA UNTUK NOTA . SEGALA KEKELIRUAN DALAM BLOG INI SILA KEMUKAKAN EMAIL ANDA KEPADA mdzkn80@yahoo. utk mempelajari perniagaan bank ..Ibunya seorang penyayang dan patuh pada arahan agama .. Dunant menentang dan mencadangkan satu gagasan sedunia termasuk YMCA di England patut diwujudkan dan tidak terhad di Eropah sahaja . Dunant berkerja sebagai perantis dalam sebuah syarikat bank di Geneva ....... Beliau aktif dalam pelbagai kegiatan amal dan agama aktif dalam menyatukan orang kristian dan yahudi menjadi ahli LEAGUE OF ALMS di Geneva ( objektif utama: membantu penduduk miskin dan sakit melawat penjara untuk memulihkan banduan . ..) Pada usia 30 tahu n minatnya adalah kepada sekumpulan organisasi di Switzerland ..NOTA TERKINI DAN ILMU BARU DALAM PBSM... 2007 Sejarah PBSM Jean Henry Dunant telah dilahirkan pada 8 Mei 1828 terkenal dgn gelaran bapa palang merah. satu pergerakan untuk menyatukan beberapa kumpulan di Eropah dimulakan .....com atau REPLY SAHAJA POST YANG DIUPLOAD. Hasil desakan Dunant .Ayahnya seorang peniaga terkenal dan berharta.disebabkan ketekunannya itu dia telah diberikan tugas sementara sebagai pengurus besar di sebuah cawangan di Algeria yang dikenali sebaga i Colonies Suieses de Setif . satu persidangan YMCA sedunia telah diadakan di Paris pada tahun 1855.

ini kerana perasaan malu dan kurang keyakinan terhadap diri sendiri Pada 1867 merupakan tahun yang amat malang bagi Dunant kerana urusan perniagaan yang diabaikanny a juga turut merosot sehingga beliau terpaksa meggunakan hartanya untuk membayar hutang -piutang.Ini kerana sokongan orang ramai kepada beliau sehingga tertubuhnya jawatankuasa Palang Merah.beliau menyepikan diri dan tempatnya itu digantikan oleh orang lebih praktikal pada 1865 & 1866.Ekoran daripada itu beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan Geneva pada usia 39 tahun. 20 tahun kemudian. Switzerland mengenalinya. Beliau cuba membantu orang yang sakit dengan sedaya -upaya beliau. Pada Julai 1887 (dalam usia 59 tahun) beliau kelihatan sangat tua akibat kekecewaan yang dialami selama 20 tahun.Konsep "trinity" antarabangsa di antara negara untuk menentukan penjagaan orang sakit telah menarik minat ramai . Dunant menghadapi hidup yang paling malang. Jerman. Pada tahun 1863 & 1864 kejayaannya meningkat kemudian menurun semula pada selepas itu. i ni kerana beliau terpaksa hidup dengan ehsan sahabat dan sedikit elaun keluarganya. Beliau cuba menumpukan pemikirannya tentang bagaimana penderitaan dan peperangan dapat diringankan .Di tempat tinggalnya itu r amai orang yang menghormatinya sejak beliau menaruh minat dalam pergerakan yang beliau . "Kenangan di Solfarino" buku yang ditulis olehnya adalah permulaan bagi kejayaan kerjayanya . Itali & England untuk diberi penghormatan atas sumbangan tertubuhnya Palang Merah & projek projek lain.Pengalaman tersebut telah menyebabkan beliau meninggalkan hal perniagaan .Setelah itu pula persidangan di adakan dalam tranformasi itu . Ia menyarankan agar pasukan yang mempunyai sukarelawan terlatih patut ditubuhkan untuk menolong anggota yang tercedera di semua negara ianya telah mendapat sambutan yang luar biasa . Walaubagaimanapun beliau terpaksa hidup keseorangan. Kadangkala beliau muncul di khalayak ramai di Perancis.beliau.Namun penduduk di bandar kecil Heidden.Pernyataannya semakin merosot. Pada bulan Jun 1859 semasa dalam perjalanan untuk menguruskan perniagaan di Itali apabila sampai di Castiglione della Pie re ketika pertempuran di Solferino mula meletus beliau dapati banyak mangsa perperangan yang mati dan sakit.

Posted by metallism at 11:37 PM 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Persatuan Bulan Sabit Merah Chini Timur . 1895 seorang wartawan muda dalam pengembaraannya telah mendapat tahu mengenai Dunant dan memohon untuk mewawancara Dunant.Pelbagai pihak mahu membantu beliau.Pen giktirafan terhadap khidmat beliau dihantar melalui surat oleh pihak atasan dan bawahan dari jauh dan dekat. Dunant tenang semasa hari tuanya. Akhir sekali.Kerana masalah kesihatan beliau telah dimasukkan ke hospital dan hidup di sana selama 18 tahun. kerana bagi beliau sudah memadai dengan bantuan pihak hospital dan jiran -jirannya di Heidden.Manakala Pope Leo pula menghantar potret yang yang ditandatangannya yang ditulis dengan tangannya.Ekoran wawancara itu seluruh dunia mengetahui bahawa Dunant masih hidup walaupun dalam keadaan daif.Beliau tidak dapat pergi ke Christiana untuk menerima anugerah kerana terlalu lemah tatapi hadiah itu dihantar ter us kepadanya dari Geneva. Jawatankuasa Nobel menganugerahkan Dunant dengan Hadiah Keamanan (Peace Prize) yang pertama dan dikongsi dengan Frederick Pessy dari Perancis.Pada akhir hayatnya beliau dapat menikmati ketenangan hidup. 30 Oktober 1910 beliau telah meninggal dunia di pergunungan Heidden. pada Ahad. ia menghargai segala pujian yang dicurahkan terhadap beliau dan mengatakan bahawa beliau tidak perlu dibantu. Setrusnya pada 1901. jalinan persahabatan dan keselamatan hingga hari tuanya.pelopori. di kalangan penduduk.Beliau juga turut dihubungi oleh rakan lama beliau 1892. perkataan First Paz In Virtute Ma Deus.

com 7 21 6 6 ) 4 3 5 ( y y y y y y y y y i e a sa dan e ini my e sonal blog mdzakuancatalogs Mari ual re aid cara SMS laman rasmi klinik kesi atan chini free software and ebook Free ebook capaian segera link popular blog metal 0 L n lain blog dan web MA Zakuan ' ' & % J   Fe     ¢ y 2007 ¡  e 2) Ti i Se ) bandaging C R Nadi PBSM C INI TIMUR .Blog Arch v Ai SM  #   $ " !      ¨§¦ © ¥ ¤£ o o Lain lain PBSM Link y y International Commitee of Red Cross(ICRC) Malaysian Red Crescent iklan @98 Powered byIP2Loc on.

.

perkauman. darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya.Prinsip-prinsip asas Kemanusiaan (humanity) Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan dimana jua ianya wujud. kesaksamaan Tidak membezakan bangsa. Ia mempupuk kesefahaman. kerjasama dan kedamaian yang berkekalan di kalangan manusia. kaum. Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan Perkhidmatan sukarela Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak plitik. Ketunggalan Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. persahabatan. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius. agama dan ideologi. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua . Keberkecualiaan Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya. Tujuannya adalah melindungi nyawa dan kesihatan serta hormat menghormati sesama manusia. Kebebasan Walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara. agama.

. dimana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain.pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara. Kesejagatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful