EXECUTIVE DIPLOMA IN INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT ASSIGNMENT

MODULE SUBMITTED BY CLASS LECTURER SUBMITTED MARKS : ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGEMENT : EDIBM 7 -16 (Matrix Number Only) : EDIBM 7 : HASNUDEN BIN HASHIM : 13 FEB 2011 : ____________

1

2

TAJUK ASSIGNMENT:

PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN

3

Pengenalan perakaunan

Perakaunan merupakan satu cabang Sains matematik yang berguna didalam penemuan sebab musabab kejayaan dan kegagalan di dalam perniagaan.Prinsip-prinsip perakaunan diaplikasi di dalam entiti perniagaan dalam tiga bahagian seni gunaan, dinamakan perakaunan, buku kira-kira, dan pengauditan. Perakaunan atau prinsip akaun merupakan pengukuran, pendedahan atau peruntukan kepastian mengenai maklumat yang membantu pengurus dan orang lain yang membuat keputusan perniagaan bagi membuat keputusan mengenai peruntukan sumber. Perakaunan kewangan ialah salah satu cabang perakaunan yang asas kerana melibatkan proses-proses yang mana maklumat kewangan mengenai suatu perniagaan direkod, dikelas, dirumus, ditafsir dan dihubungkan. Kerja audit, disiplin yang berkait rapat tetapi berbeza daripada perakaunan, merupakan proses yang mana seorang juruaudit yang bebas (tidak menyebelahi mana-mana pihak) mengkaji penyata kewangan sesebuah pertubuhan agar boleh memberi pandangan - yang memberi jaminan yang boleh diterima akal tetapi bukan secara mutlak - mengenai keadilan dan ketepatan penyata kewangan terhadap prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP), sejauh mana yang dianggap mustahak (material). Pengamal perakaunan dikenali sebagai akauntan. Akauntan yang dilesenkan secara rasmi boleh dikenalpasti melalui gelaran-gelaran seperti Chartered Accountant (di UK, New Zealand, Kanada, India, Australia,Pakistan), Certified Public Accountant (AS, Hong Kong), Certified Management Accountant (Kanada), Certified General Accountant (Kanada), Certified Practicing Accountant (Australia). Beberapa negara Komanwelseperti Australia dan Kanada mengiktiraf kedua-dua badan perakaunan

4

berkanun (chartered) atau bersijil (certified). Kebanyakan akauntan "awam" ("public" accountants) di New Zealand dan Kanada adalah akauntan berkanun; namun, Certified General Accountant juga diberi hak oleh undang-undang untuk mempraktikkan perakaunan awam dan kerja audit di semua wilayah Kanada, kecuali Ontario dan Québec, sejak tahun 2005. Perakaunan bertujuan memastikan ketepatan laporan kewangan yang berguna untuk pengurus, penguatkuasa korporat (regulator), dan pemegang kepentingan (stakeholders) yang lain seperti pemegang saham(shareholders), pemiutang (creditors), atau pemilik perniagaan. Penyimpanan rekod harian yang terlibat dalam proses ini involved in this process juga dikenali sebagai bookkeeping. Sistem catatan bergu (double-entry bookkeeping system) merupakan unsur terpenting bagi perakaunan kewangan moden. Sistem ini melibatkan pemasukan sekurangkurangnya dua catatan bagi setiap pertukaran yang dibuat dalam aliran perniagaan: satu catatan debit dalam satu akaun, serta satu catatan kredit yang serentak dengan catatan debit itu dalam satu akaun yang lain. Jumlah kesemua catatan debit mestilah senantiasa menyamai jumlah kesemua catatan kredit. Ini memudahkan seseorang untuk menyemak kesilapan dalam akaun. Sistem ini julung kali digunakan di Eropah sewaktu zaman pertengahan, walaupun ada sesetengah pihak mengakui bahawa sistem ini direka di Greece zaman kuno. Menurut pembangkang amalan perakauanan piawaian, sistem perakaunan amat sedikit perubahannya sejak dahulu. Langkah rombakan perakaunan dalam bentuk-bentuk tertentu telah diambil dalam setiap generasi untuk cuba memastikan amalan penyimpanan buku sentiasa relevan kepada aset modal atau kapasiti pengeluaran. Bagaimanapun, perubahan ini tidak dapat mengubah prinsip-prinsip asas perakaunan, yang sewajarnya tidak bergantung kepada keadaan ekonomi.

5

Sejarah perakaunan
Sejarah awal perakaunan dijejaki ke zaman awal pertanian dan tamadun manusia (orang Sumeria di Mesopotamia), sewaktu tercetusnya buat julung kalinya keperluan mengekalkan catatan tepat mengenai kuantiti dan nilai relatif hasil pertanian. Seni perakaunan yang berdasarkan sistem matematik logik (sistem catatan bergu) barangkali telah difahami orang di Itali sebelum tahun 1495, sewaktu Luca Pacioli (1445 - 1517), juga dikenali sebagai Friar Luca dal Borgo, menerbitkan kaedah perakaunannya di Venice. Buku ilmu perakaunan bahasa Inggeris yang tertua pernah diketahui diterbit di London oleh John Gouge @ Gough pada tahun 1543. Buku ini dikenali sebagai A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order of the kepyng of the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in English, Debitor and Creditor (Karangan yang menguntungkan bergelar alatan atau buku untuk belajar mengetahui susunan baik penyimpanan pihak yang dikenali, iaitu penghutang dan pemiutang). Buku kecil panduan perakaunan telah diterbitkan pada tahun 1588 oleh John Mellis dari Southwark, di mana beliau berkata, "Akulah yang memperbaharui dan membangkitkan semula sesuatu catatan lama yang dicetak di sini di London pada 14 Ogos1543: dikumpul, diterbit, dibuat dan dikemukakan oleh seseorang bernama Hugh Oldcastle, Scholemaster, yang, menurut catatannya, kemudian mengajar aritmetik, maka adanya buku ini di Lorong Marko, mukim Santo Ollaves." John Mellis merujuk kepada fakta bahawa prinsip perakaunan yang dijelaskannya (yang merupakan sistem catatan bergu) ialah bentuk "selepas bentuk Venice". Buku yang digelar The Merchants Mirrour, or directions for the perfect ordering and keeping of his accounts formed by way of Debitor and Creditor (Cermin Saudagar, atau panduan bagi penyusunan dan penyimpanan akaun suadarar yang sempurna mengikut kaedah Penghutang dan Pemiutang), bersempena (yang kononnya) kaedah Itali, oleh Richard Dafforne, seorang akauntan, diterbitkan pada tahun 1635, mengandungi banyak rujukan kepada karya-karya yang lebih terdahulu mengenai sains perakaunan. 6

Salam satu bab buku ini, bertajuk "Opinion of Book-keeping's Antiquity" (Pandangan Antikuiti Penyimpanan Akaun) pengarang menyatakan, dengan kebenaran seorang penulis yang lain, bahawa sungguhpun bentuk perakaunan yang dirujuk dalam buku ini ketika itu telah dipakai di Itali selama dua ratus tahun, namun kaedah yang sama atau amat serupa pernah dipakai sewaktu zaman Julius Caesar di Rom purba ("but that the same, or one in many parts very like this, was used in the time of Julius Caesar, and in Rome long before.") Seorang pengarang Belanda tampil untuk mencadangkan bahawa sistem catatan bergu wujud ketika zaman Yunani purba, merujuk kepada perakaunan saintifik yang sudah lebih lama dicipta daripada yang disangkakan. Terdapat beberapa edisi buku Dafforne yang pernah dicetak—edisi kedua pernah diterbit pada tahun 1636, edisi ketiga pada tahun 1656, dan keempat pada tahun 1684. Buku ini merupakan karangan yang paling lengkap dalam perakaunan saintifik, dengan penjelasan terperincinya; edisi-edisi yang berbeza ini sering membuktikan bahawa sains ini banyak dihargai pada abad ke-17. Sejak itu terdapat bekalan yang berterusan bagi hasil sastera dalam subjek ini, kebanyakan pengarangnya menggayakan diri mereka sebagai akauntan dan guru jurusan ini, maka terbuktilah bahawa akauntan profesional dikenali dan diupah. Pada awal abad ke-18, perkhidmatan akauntan di kota London digunakan dalam penyiasatan urus niaga seorang pengarah South Sea Company, yang telah lama berurusan dengan saham syarikat. Ketika penyiasatan inilah adalah kelihatan bahwa akauntannya telah menyemak catatan akaun sekurang-kurangya dua firma saudagar. Laporannya dikenali sebagai Observations (Pemerhatian) dihasilkan dengan penyemakan catatan Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant di Foster Lane, London. England mereka konsep Akauntan Berpiagam (Chartered Accountant) pada abad ke-19, yang kemudiannya dipeluk oleh Amerika Syarikat dengan gelaran Akautan Awam Sah (Certified Public Accountant). [sunting]Kelayakan dan peraturan profesional Syarat-syarat kemasukan dalam profesion perakaunan berbeza mengikut negara.

7

[sunting]Negara-negara Komanwel Di United Kingdom, Kanada, Australia, Malaysia dan beberapa Negara-negara Komonwel lain, persamaan Certified Public Accountant (CPA) termasuk Chartered Accountant (CA - di UK, negara Komanwel dan bekas tanah jajahan British), Chartered Certified Accountant (ACCA - United Kingdom), International Accountant (AIA United Kingdom), Certified Public Accountant (CPA - Ireland and CPA - Hong Kong), Certified General Accountant (CGA - Canada), dan Certified Practising Accountant (CPA - Australia). Sila rujukkan pada statut terkini mengudit hak-hak perbadanan perakaunan di atas dalam individual jurisdictions and distinction from non-audit bodies for various consumers. Di UK, hanya 3 akauntan chartered (England & Wales, Scotland dan Ireland) dan persamaan mereka (AIA and ACCA) adalah "Auditors Berdaftar" di bawah Akta Syarikat. ACCA juga sangat dikenali dan kualifikasi yang sangat diketahui di UK, sama dengan sebuah CA tetapi dipegang oleh papan lain ICAEW. 4 firma perakaunan Besar semua boleh melatar belakang sejarah mereka pada firma di Eropah, dari mana mereka telah menurun melalui sebaris penggabung. Kebanyakan firma itu berasal dari United Kingdom. Apabila keminatan perdagangan British mengembang, firma berkerosponden telah didirikan di merata dunia oleh pertubuhan itu. Firma-firma adalah persatuan perkongsian dalam setiap negara daripada mengadakan struktur klasik pada pemegang syarikat dan subsidiari, tetapi setiap mempunyai sebuath persatuan 'payung' antarabangsa untuk ko-ordinasi. Meskipun, oleh kerana saiz paling berpengaruh ekonomi Amerika Syarikat, pejabat-pejabat 4 firma perakaunan Besar berasaskan di Amerika Syarikat telah mewujudkan lebih jualan dari 4 pejabat firma perakaunan Besar yang lain di dunia bergabung. Sebelu Enron dan skandal perakaunan lain, ada lima firma besar lain dan dipanggil Lima Besar. Sejak amalan assurance Arthur Andersen berpisah, dengan suatu kejamakan menggabungkan KPMG di AS dan Deloitte & Touche di luar AS, Arthur Andersen

8

berpisah dari kumpulan tersebut. Sebelum ini adalah juga pengumpulan yang dirujuk sebagai "Enam Besar" dan "Lapan Besar". Ini lebih-lebihnya mendapatkan akibat yang far-reaching untuk industri perakaunan A.S. Application of International Accounting Standards berasal di Papan Piawai Perakaunan Antarabangsa beribupejabat di London dan bearing more resemblance to UK daripada US practices kini sering disokong oleh mereka yang menyatakan kaitan penstabilan sistem perakaunan U.K. (yang mempebaharui dirinya sendiri selepas skandal pada lewat 1980an dan awal 1990an). Pembaharuan perakaunan pada jenis lebih komprehensif disokong oleh mereka yang melihat isu dengan kapitalisme atau ekonomi, dan mencari kebertanggungjawapan ekologi atau masyarakat. Jenis perakaunan

• • • • • • •

Perakaunan kos

Asas-tunai dan asas-akrual

Financial accountancy

Perakaunan dalam dan luar

Perakaunan pengurusan

Perakaunan projek

Perakaunan positif

9

Perakaunan persekitaran

Prinsip-prinsip akaun Prinsip-prinsip perakaunan, peraturan dalaman dan tindakan dikenalpasti melalui pelbagai istilah seperti konsep, konvensyen, tenet, anggapan, aksiom, dan postulat. [sunting]Konsep perakaunan

• Konsep entiti {Entity concept) • Konsep aspek duaan (Dual aspect concept) • Konsep usaha berterusan (Going concern concept) • Konsep tempoh perakaunan (Accounting period concept) • Konsep ukuran wang (Money measurement concept) • Konsep kos sejarah (Historical cost concept) • Konsep penyesuaian kos dan hasil mengikut masa (Periodic matching of cost and
revenue concept)

• Konsep bukti objektif boleh dikenalpasti (Verifiable objective evidence concept) • Konsep realisasi (Realisation concept)
1

• Konsep tertunggak (Accrual concept)

1

Pengenalan
AVON COSMESTICS (M) SDN. BHD( 12757) Lot 13A,Jalan 219, Seksyen 51A, 46100, Petaling Jaya,Selangor. AVON slogan ialah AVON keranamu wanita. ~ Warisan Kami… Masa Depan Kita “Kita bertuah menjadi peneraju Avon di abad ke 21. Inilah saat istimewa dalam sejarah syarikat sebab kegigihan dan kepercayaan kita akan membantu mencipta hidup yang lebih baik dan membuka peluang-peluang baru untuk generasi wanita akan datang. Bagaimanapun peluang ini membawa tanggungjawa besar. Kita amat bertuah kerana dipimpin oleh visi,misi,nilai dan prinsip kita – mengingatkan kita tentang titik permulaan kita dan laluan yang kita terangi”. (Pengerusi dan CEO – AVON (Malaysia) ~ Andrea Jung). “ Bila pelanggan mengatakan perkhidmatan Avon sangat Baik” Dari hari ke hari, Avon terus maju dalam perniagaan serta membuatkan pelanggan berpuashati dengan layanan yang diberikan. Dengan termetrinya kempen “Customer Service Excellence Programme” kita akan belajar bagaimana perkhidmatan kita kepada pelanggan kita dari masa ke semasa.Dengan ini kita perlu bekerjasama untuk menjayakan kempen ini.” (President AVON Malaysia,Thailand &Vietnam - Mr. Mansoor Bin Wan Abdullah) “ Didalam negara yang globalisasi, serta kemajuan teknologi dalam bidang perkhidmatan untuk menjadikan Avon sebagai pasaran yang dominan. Pelanggan mempunyai pelbagai pilihan untuk membuat keputusan membeli dan belajar bagaimana cara untuk membuat perniagaan menerusi sistem MLM. Di AVON kita mempunyai seramai 330,000 orang wakil penjual Avon yang sangat inginkan mimpi yang indah, untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan AVON.Kita adalah pemimpin untuk membawa mereka menempah kejayaan dalam perniagaan AVON ”.(Human Resource Director Avon– Mr. Azlan Bin Ismail) 1

Visi Kita.
Visi Kita mewakili aspirasi unggul kita. Inilah niat kita, kita wujud sebagai satu syarikat dan ia mencerminkan amalan kita di dunia. AVON keranamu wanita. Menjadi syarikat yang benar-benar memahami dan memenuhi kehendak wanita melalui kepuasan barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Kita komited untuk mengunjungi lebih ramai wanita dan melayani mereka lebih sempurna Dari mana-mana syarikat di dunia,dengan memupuk nilai hormat,percaya serta prihatin dan menjalinkan pertalian sepanjang hayat.

1

Misi Kita

Misi kita menentukan matlamat jangka panjang terhadap mereka yang kita berkhidmat: Pelanggan kita,Wakil kita, Rakan Sekerja kita, Pemegang Saham kita dan wanita dimana jua mereka berada. Misi kita adalah menyambungkan Visi kita kepada rancangan perniagaan seperti yang dicatat pada Agenda Operasi Tahunan dan strategi korporat. Misi kita adalah untuk menjadi: 1) Pemimpin Kecantikan Dunia Kita akan membina satu rangkaian jenama kecantikan dan yang berkaitan. Ia akan mendahului pesaing-pesaing kita dalam kualiti,inovasi dan nilai serta meningkatkan imej untuk menjdai syarikat kecantikan yang dirujuk oleh setiap wanita di seluruh dunia. 2) Pilihan Wanita Kita akan menjadi butik destinasi wanita,menawarkan kemudahan beraneka jenama dan saluran perniagaan serta menyediakan pengalaman membeli-belah serba canggih dan peribadi yang menjalin pertalian pelanggan sepangjang hayat. 3) Penjual Langsung Terunggul Kita akan memperluaskan kewujudan kita dalam jualan langsung dan menerajui usaha penciptaan semula saluran perniagaan,menawarkan satu peluang usahawan yang memberi pendapatan lumayan,pengiktirafan,perkhidmatan dan sokongan, menjdaikan ia mudah dan beruntung dapat bersama Avon dan meningkatkan imej industri kita. 4) Tempat Kerja Terbaik Kita akan dikenali diatas daya kepimpinan kita yabg berteraskan kesetiaan terhadap piawai kerja berkualiti,penghormatan terhadap kepelbagaian dan komitmen kita terhadap

1

peluang besar untuk memajukan kerjaya supaya rakan sekerja dapat mencapai potensi terhebat. 5) Yayasan Wanita Terbesar Kita akan menjadi juara global yang komited terhadap kesihatan dan kesejahteraan wanita menerusi usaha kebajikan yang menghapuskan kanser payudara dari muka dunia ini dan menyerahkan kuasa ke tangan wanita untuk mencapai kebebasan ekonomi. 6) Syarikat Paling Disegani Kita akan memberi pulangan paling lumayan kepada pemegang-pemegang saham kita melalui usaha gigih terhadap peluang-peluang pembangunan yang baru sambil terus membaiki tahap keuntungan kita – satu syarikat beretika dan bertanggungjawab sosial yang diperhatikan dan dicontohi sebagai satu model kecemerlangan.

1

Nilai Kita
Lima nilai asal kita iaitu Amanah,Hormat,Percaya,Insan dan Piawaian Cemerlang telah teruji zaman-berzaman dan merupakan sebahagian daripada warisan Avon. Pada masa yang sama, kita percaya pada nilai baru – Maruah – akan membantu menunjangkan Avon dalam dunia yang semakin mendesak dan kompleks ini. Bergerak maju, maruah adalah satu komitmen terhadap piawaian beretika cemerlang,mengambil tempatnya sebagai asa wakil Avon. Sementara Piawaian Cemerlang kini dimasukkan ke Misi Avon sebagai sebahagian daripada kepimpinan gemilang kita. Lima Nilai Avon Amanah – kita mahu tinggal dan bekerja di satu suasana dimana perhubungannya terbuka dimana masyarakatnya rasa bebas mengambil risiko, memberi pandangan dan bercakap benar mengikut kaca mata mereka sendiri. Bila anda percaya mereka melakukan perkara yang betul dan mereka memahamisebab dan falsafah yang didokong maka mereka tidak akan mengecewakan anda. Hormat – membantu kita menilai perbezaan,menghargai kualiti unik yang ada pada diri seseorang. Melalui nilai hormat ini kita membantu menonjolkan bakat mereka. Percaya – adalah teras kepada kuasa yang diberikan kepada Rakan Sekerja. Inin membolhkan mereka menunaikan tanggungjawab dengan cemerlang. Bila anda percaya kepada seseorang dan laksanakannya maka orang tersebut akan membuktikan anda betul. Insan – anda tidak sentiasa betul – anda tidak mepunyai segala jawapan dan anda puntahu. Anda sama seperti rakan sekerja anda dan anda tidak takut memohon pertolongan. Maruah – menjadi tunggak kepada setiap Rakan Sekerja Avon. Dalam usaha merancang serta menilai piawai etika cemerlang dan melakukan perkara yang betul, kita melaksanakan satu amanah, bukan saja kepada wakil dan pelanggan dalam masyarakat yang kita bekerja tapiu juga kepada rakan-taulan dan diri kita sendiri.

1

Prinsip Kita
Prinsip yang memimpin kita seperti yang dinyatakan oleh Pengasas kita,telah menjadi satu sumber kekuatan setiap detil sejarah gemilang Avon dan kekal di hati sanubari kita. “ Bila kita berhenti dan menoleh ke belakang dan kemudian ke hadapan,saban hari kita boleh lihat kuasnya peluang yang ada, namun kita takut mencapai hasil yang sepatutnya dari ruang terbuka di hadapan kita” ~ Pengasas Avon ( David H. McConnell). Prinsip Yang Memimpin Avon Kenyataan dari Pengasas Kita Menyediakan setiap individu satu peluang pendapatan dalam menyokong kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Berkhidmat kepada keluarga diseluruh dunia melalui barangan berkualiti yang disokong dengan jaminan kepuasan. Menawarkan satu perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dalam semangat tolong –menolong dan bersopan-santun Memberi pengiktirafan kepada pekerja dan wakil dimana sumbangan mereka terhadap Avon amat diharapkan. Berkongsi sesama sendiri penghargaan hasil sari pertumbuhan dan kejayaan Menunaikan tanggungjawab sebagai warga korporat dengan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan persekitan saetempat. Mengekalkan dan memupuk semangat setia kawan Avon.

1

Sejarah Produk Avon
Avon Produk mempunyai jualan diserata dunia mencecah 4.5 Billion USD,dan menjadikan Avon sebagai Peneraju Syarikat Kecantikan didunia. Jenama Avon yang mana merupakan sebuah syarikat yang paling besar pasarannya untuk wangian dan juga penjagaan badan telah berkembang dengan pesatnya diserata dunia. Avon juga mempunyai pasaran di 120 buah negara didunia dan mempunyai pekerja melebihi 30,000 orang ,serta mempunyai organisasi lebih dari 1.9juta ahli. Syarikat Avon ini diusahakan di New York City pada tahun 1886 oleh David H. McConnell. Beliau memberi nama California Perfume Co. kerana beliau merasakan nama tersebut sesuai di hati setiap penduduk New York City. McConnell telah menjual buku dari rumah ke rumah. Beliau juga telah medapat idea untuk membawa produknya dijual melalui pintu ke pintu dan mendapat tempahan dari pelangan-pelangan. Oleh yang demikian, beliau telah berhasrat menjual wangian-wangian dan penjagaan badan melalui kaedah dari jualan rumah ke rumah. Oleh kerana mendapat pulangan yang sangat bagus ,beliau akhirnya melebarkan sayapnya dan meluaskan pasaran barangannya ke serata New York City. Akhirnya beliau berjaya dan menjadi orang yang terkenal dan profesional. Kemudian ,beliau mengambil keputusan untuk mencari pekerja wanita untuk urusan jualan dan khidmat di kaunter .Dengan idea yang sangat bernas itu beliau telah mendapat keuntungan sebanyak 2juta pada tahun 1926. Selepas 60 tahun syarikatnya telah beroperasi, beliau akhirnya mengambil keputusan untuk meluaskan empayar syarikat ke serata dunia pada tahun awal 1950.

1

Dunia Avon dan jenis perniagaan
Dunia Avon telah berkembang pesat dan telah dibahagikan kepada 6 bahagian (Commercial Business Units) yang mana telah beroperasi dan berpusat di China, Asia Pasific,Latin Amerika, North Amerika, Western and Eastern Europe & Central Europe,Middle East and Africa. Avon merupakan sebuah syarikat kosmetik yang terunggul dan telah dibawa ke Malaysia pada tahun 1977, dengan seramai 412 orang pekerja pada tahun tersebut. Syarikat Avon ini adalah syarikat monopoli. Serta mempunyai ahli seramai 300,000 orang termasuk Semenanjung Malaysia ,Sabah dan Sarawak. Jenis perniagaan Avon adalah berunsurkan wangi-wangian ,penjagaan badan dan muka,penjagaan kesihatan,aksesori, pakaian dalaman wanita & juga gincu bibir wanita.Struktur pasaran Avon mengunakan kaedah Multi Level marketing(MLM) dan juga cara jualan persendirian serta kumpulan. Avon mempunyai 180 buah butik di Semenanjung Malaysia ,termasuk Sabah dan Sarawak. Setiap butik telah diseragamkan dan mempunyai kakitangan yang diusahakan oleh pemilik butik itu sendiri. Avon mempunyai sebanyak 24 kempen setahun iaitu sebulan akan mengeluarkan 2 kempen (buku risalah untuk pelanggan). Setiap keluaran kempen akan mempunyai sasaran jualan purata sebanyak RM 19juta setiap bulan. Pembekalan produk Avon Malaysia adalah diimport dari negara Filipina,Thailand dan Vietnam dimana harga yang di bekalkan disana lebih murah dibandingkan dibuat di Malaysia. Avon Malaysia hanya menjadi pembekal kepada setiap stokis-stokis atau butik-butik Avon di Malaysia. Untuk permulaan membuka butik Avon adalah sekitar RM 250,000. Cara Butik-butik mendapatkan bekalan dari Avon melalui kaedah jual dahulu kemudian bayar, dan peratus keuntungan setiap produk adalah sebanyak 20%.

1

Avon Beauty Boutique

Avon Customer relationship
Avon Associates Dealers Call Centre

“Avon Customer relationship” mempunyai 3 bahagian iaitu Avon Beaty Boutique, Call Centre dan Avon Associates. Sasaran Avon ialah untuk menjadikan perkidmatan khidmat pelanggan yang terbaik di Malaysia. Di pihak pemasaran pula,selain daripada menyediakan barangan bernilai tinggi pada harga istimewa,Avon melancarkan 6 Program Super Hit untuk mereka meingkatkan jualan peribadi dan kumpulan dengan barangan kecantikan Avon iaitu haruman Eternal Magic dan Fergie,barangan jagaan kulit ANEW White,mekap Smooth Mineral Lipstick , Avon Color Mega Impact ( Contoh untuk proses pembelian barangan Avon) di bawah dan terakhir sekali jagaan peribadi Avon Baby.

2

KONSEP, KLASIFIKASI DAN PENGANGGARAN KOS
Written by En.Ilyasak on 6:45 PM
2.1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, kita akan menghuraikan secara komprehensif tentang konsep asas kos. Kita akan cuba menjelaskan pelbagai jenis kos yang digunakan bagi tujuan yang berbeza didalam mengurus aktiviti sesebuah organisasi. Bagi memudah perbincangan konsep asas kos, kos-kos ini diklasifikasikan berasaskan objektif kos i e. penilaian inventori, pembuatan keputusan dan kawalan Juga, kita akan cuba memberi contoh-contoh berkaitan dengan jenis kos yang dibincangkan nanti. Di bawah objektif kos pembuatan keputusan, pengasingan kos kepada tetap clan berubah adalah penting bagi melihat respon kos terhadap perubahan aktiviti. Tetapi, jika kos tersebut mempunyai elemen tetap dan berubah ataupun dikenali sebagai kos campuran, kaedah pengasingan diperlukan. Kaedah yang akan kita pelaj-an' dalam pelajaran ini ialah Kaedah Tinggi Rendah.

2.2

KEPENTINGAN

MAKLUMAT

KOS

KEPADA

PIHAK

PENGURUS.

Apabila seseorang pengurus hendak melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan i.e. perancangan, kawalan clan pembuatan keputusan, beliau memerlukan maklumat, di antaranya maklumat yang disediakan oleh akauntan pengurusan. Kebanyakan daripada makiumat ini adalah berfokuskan kepada kos-kos yang dilibatkan di dalam sesebuah orgarusasi. Sebagai ilfustrasi, cuba bayangka;i diri anda sebagai seorang pengurus penerbangan Sistem Penerbangan Malaysia. Ketika merancang untuk merangka jadual perjalanan penerbangan bagi tempoh sebulan, sudah tentu maklumat kos mengenai minyak, gaji kakitangan anak kapal, yuran pendaratan lapangan terbang clan hidangan di dalam kapalterbang perlu diambilkira. Begitu juga dari aspek kawalan ke atas setiap penerbangan, anda perlu mengetahui kos perkhidmatan yang dilibatkan dimana pengukuran dan pengenalpastian kos dilakukan secara berhati-hati oleh akauntan pengurusan. Dalam pembuatan keputusan, contohnya menentukan harga jualan tiket sesebuah penerbangan, anda juga memerlukan maklumat mengenai kos untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan. Illustrasi di atas hanya memfokus kepada satu situasi tertentu iaitu syarikat penerbangan. Jenis kos yang dilibatkan akan berbeza dari satu syarikat ke satu syar-ikat. Oleh itu, pelajaran ini akan dapat memberi kefahaman kepada anda mengenai pelbagai jenis kos yang dilibatkan di dalam organisasi. Kefa}iaman anda mengenai konsep asas dan klasifikasi kos akan meningkatkan keupayaan melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan kelak.

2.3.

MAKSUD

PERKATAAN

KOS,

BELANJA

DAN

ASET

2

Perakaunan kos dan pengurusan seperti lain-lain disiplin mempunyai perbendaharaan kata tersendiri. Mempelajari perbendaharaan kata ini amat penting bagi memahami konsep dan prosedur yang akan dibincangkan di dalam kursus ini. Dua istilah yang seringkali digunakan adalah kos dan belanja. Walaupun kedua-dua istilah ini selalu digunakan secara sinonim bagi tujuan kemudahan, tetapi terdapat perbezaan teknikal di antaranya. Kos merupakan sumber yang dikorbankan (dalam bentuk nilai wang atau nilai persamaan wang) untuk mendapatkan keluaran dan perkhidmatan yang akan memberi faedah semasa atau masa hadapan kepada organisasi Dikatakan nilai persamaan wang kerana terdapat kemungkinan bahawa aset bukan tunai; e.g. tanah ditukarkan dengan keluaran e.g. peralatan. Apabila kos lrij diluputkan atau digunakan bagi proses menjanakan hasil, kos luput tersebut dikatakan sebagai belanja. Belanja ini akan ditolak dari hasil dalam setiap tempoh perakaunan bagi rrlenentukan keuntungan. Kos-kos yang tidak luput atau digunakan dalam mana-mana tempoh masa, kos ini diklasifikasikan sebagai aset dan akan dilaporkan di dalam Kunci Kira-Kira. Telitikan transaksi-transaksi berikut:¬

1. Syarikat Pengilangan ABC Bhd membeli bahan mentah berharga RM50,000 pada lhb Mac, 1997. Pembelian RM50,000 bahan mentah tersebut merupakan kos kerana ia akan memberi faedah masa hadapan apabila bahan tersebut digunakan untuk proses pengeluaran kemudian. -' 2. Pada lOhb Mac 1997, bahan mentah sebanyak KM20,000 digunakan bagi tujuan pemprosesan. Ini bermakna kos sebanyak RM20,000 telah menjadi belanja kerana kos tersebut telah luput atau digunakan. Jumlah 'rni akan diklasifikasikan di dalam Penyata Pendapatan. 3. Pada 30 hb Mac 1997, baki inventori yang masih belum diguna adalah RM30,000 dan masih mempunyai potensi menjanakan hasil. Jumlah ini akan diklasifikasi di dalam Kunci Kira-Kira sebagai aset. 2.4 KOS BERBEZA BAGI TUJUAN BERBEZA

Perkataan kos akan mempunyai maksud berbeza bergantung kepada kontek situasi di mana ia digunakan. Kos-kos data yang diklasifikasikan dan direkodkan bagi sesuatu tujuan mungkin tidak bersesuaian bagi tujuan lain. Sebagai contoh, kos-kos yang dilibatkan didalam pengeluaran petroleum pada tahun lepas adalah penting untuk mengukur pendapatan Mobil Bhd. pada tahun tersebut. Tetapi, bagi merancang operasi kilang penapisan bagi tahun hadanan, kos-kos ini tidak bersesuaian digunakan jika kos minyak adalah berbeza secara signifikan atau kaedah memproses petroleum telah diperbaiki Apa yang ingin kita tekankan ialah kos berbeza akan diaplikasikan bagi tujuan berbeza. Memahami konsep clan klasifikasi kos membolehkan akauntan pengurusan menyediakan data bersesuaian dengan keperluan pengurus.

2.5

KLASIFIKASI

KOS

Seperti yang telah dinyatakan di bahagian pendahuluan, kos-kos yang dilibatkan di sesebuah organisasi boleh dikiasifikasj.mengikut objektif kos iaitu penilaian inventori, pembuatan keputusan dan kawalan.

2.5.1

OBJEKTIF

KOS

PENILAIAN

INVENTORI

Bagi objektif kos penilaian inventori, kos-kos dilibatkan akan diklasifikasi mengikut fungsi pemiagaan yang dilaksanakan. Memandangkan organisasi perkilangan mempunyai fungsi perniagaan dan kos-kos yang lebih komplek dibandingkan dengan organisai perkhidmatan dan pembarangarrs kita akan lebih menumpukan kepada jenis operasi perkilangan untuk mengilustrasi klasifikasi kos mengikut fungsi pemiagaan. Walaupun begitu, kebanyakan konsep adalah sama dan boleh diapplikasikan di dalam organisasi bukan perkilangan. Di dalam organisasi perkilangan, klasifikasi kos boleh dikategorikan sebagai perkilangan, jualan dan pentadbiran. Kos perkilangan termasuk semua kos yang diperlukan untuk memperolehi bahan mentah daripada pembekal dan menukarkan bahan tersebut kepada keluaran barang siap boleh jual. Kos jualan adalah semua kos yang dilibatkan untuk memasarkan

2

keluaran siap, seperti pengiklanan, gaji jurujual dan caj penghantaran kepada pelanggan. Kos pentadbiran pula merupakan kos-kos yang diperlukan bagi mengurus hal ehwal organisasi termasuk gaji eksekutlf, perkhidmatan perakaunan clan bekalan pejabat am. Langkah seterusnya kita perlu menentukan manakah kos yang perlu diinventori sebagai aset di dalam kunci kirakira clan manakah kos yang akan ditolak daripada hasil di dalam penyata kewangan. Kos keluaran @, kos produk adalah kos yang dilibatkan untuk menghasilkan inventori bagi tujuan penjualan semula. Kos-kos ini akan diinventorikan sebagai aset sehingga keluaran dijual. Pada titik jualan, kos keluaran telah digunakan untuk menjanakan hasil; oleh itu tidak mendatangkan faedah lagi kepada syarikat dan dibelanjakan di dalam penyata pendapatan bagi tempoh tersebut. ' Kos tempoh @ kos semasa merupakan kos-kos bukan keluaran clan boleh dikenaI secara khusus dengan tempoh masa. Urutan dari itu, kita dapati kos-kos ini tidak diinventorikan dan dicajkan sebagai belanja pada tempoh masa ia dilibatkan selaras dengan prinsip pcmadanan belanja dengan hasil. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana belanja diiktirafkan bagi kos.keluaran dan kos semasa.

Di dalam; organisasi perkilangan, kesemua elemen kos perkilangan yang diperlukan t;ntuk mengeluarkan keluaran dalam bentuk boleh dijual dianggap sebagai kos keluaran. Kos pefkilangan ini akan diinventori sebagai aset di dalam kunci kira-kira sehingga ia dijual. Apabila keluaran dial, kos perkilangan ini dip'indahkan sebagai belanja di bahagian kos barang dijual di Penyata Pendapatan Kos bukan keluaran atau kos tempoh yang boleh dicaj kepada tempoh masa khusus diklasifikasikan sebagai belanja jualan atau pentadbiran bergantung kepada kefungsian; dan dibelanjakan pada tempoh penyata pendapatan tersebut disebabkan kos-kos ini tidak dilibatkan untuk mengeluarkan keluaran boleh dijual semulA Organisasi pembarangan jika kita fikirkan, kos keluaran hanya terdiri daripada kos perolehan inventori barangniaga disebabkan inventori ini telah pun bersedia untuk dijual. Lain-lain kos dicaj kepada tempoh masa khusus sebagai belanja jualan atau pentadiran (secara kolektif dikenali sebagai belanja operas:). Organisasi perkhidmatan pula; sebagai contoh klinik perubatan atau agen insuran tidak mempunyai kos keluaran kerana kos perkhidmatan tidak boleh diinventorikan. Oleh itu, kesemua kos adalah kos tempoh disebabkan ia dibelanjakan dengan perakaunan akruan di dalam tempoh masa khusus ia dilibatkan. Jadual 2.1 menunjukkan ringkasan jenis kos keluaran dan kos semasa bagi setiap jenis organisasi.

Organisasi

Kos Keluarnn

Kos Semasa @ Tempub e.

Pembarangan Kos perolehan inventori barangniaga (kosKos-kos lain belian inventori termasuk insuran, dutig. Kos pengiklanan, impot) pentadbiran Perkilangan Perkhidmatan Kos perkilangan -

Kos bukan perkilangan e.g kos pengiklanan, pentadbiran Sernua Kos

Jadua12.1 Ringkasan Klasifikasi Kos Keluaran dan Kos Tempuh Bagi Setiap Jenis Organisasi

Sebelum kita membincangkan elemen-elemen kos perkilangan, terdapat dua lagi klasifikasi kos yang perlu diketahui iaitu kos langsung dan kos tak langsung. Kedua-dua klasifikasi kos ini perlu bersandaran kepada kos objek (jabatar., lini keluaran, projek dan sebagainya) untuk menjadi lebih berguna kepada pihak pengurusan. Kos langsung adalah kos-kos yang boleh

2

dikenalpasti secara terus kepada kos objek. Cuba ambil salah satu fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia, katakan Fakulti Pengurusan Perniagaan sebagai kos objek; apakah kos langsung dan kos tak langsung bagi jabatan tersebut? Di sini, kita dapat mengenalpasti gaji professor, pensyarah, setiausaha dan kerani Fakulti Pengurusan Perniagaan adalah kos langsung kerana dapat diieiaki secara pasti kepada jabatan itu. Tetapi, gaji pekerja keselamatan kampus adalah kos tak langsung; tidak dapat dijejaki secara pasti kepada jabatan perakaunan sebaliknya memberi perkhidmatan kepada keseluruhan universiti. Konsep yang sama boleh juga kita aplikasi di dalam organisasi perkilangan bersandarkan kepada fungsi pengeluaran atau keluaran sebagai kos objek. Organisasi perkilangan memerlukan tiga elernen kos perkiiungan untak mengeluarkan keluaran iaitu: l. Bahan Mentah langsung 2. Buruh langsung (Kedua -dua kos adalah kos langsung kepada jungsi pengeluaran alau keluaran ) 3. Overhed perkilangan ( araupun kos rak langsung kepada;ungsi pengeluaran atau keluaran ) Bahan mentah yang boieh dikenalpasti secara terus kepada keluaran sebagai sebahagian daripada keluaran siap adalah dikenali sebagai bahan mentah langsung, Aluminium di dalam industri automobil, dan silicon chip di dalam industri mikro komputer merupakan sebahagian contoh bahan mentah langsung. Pembayaran kepada pekerja-pekerja dimana masa dan usahanva boleh dikenalpasti secara terus kepada keluaran merupakan buruh langsung. Contoh buruh langsung ialah gaji operator pemasangan silicon chip di dalam organisasi perkilangan mikro komputer. Overhed pericilangan pula merupakan kos-kos perkilangan selain daripada bahan mentah langsung dan buruh langsung. Ini termasuk kos¬kos seperti buruh tak langsung (penyelia kilang), bahan langsung (amaun kecil bagi gam atau paku) clan lain -lain kos perkilangan yang tidak boleh dikenalpasti secara terus kepada sesuatu keluaran (insuran kilang, cukai harta kilang, susutiulai kilang, kos lebih masa, utiliti). Jumlah kedua-dua bahan mentah langsung dan buruh langsung membentuk satu lagi istilah kos iaitu kos prima. Kos periukaran ialah jundah kos buruh langsung dan kos overhed. Kos pertukaran boleh ditafsirkan sebagai kos penukaran bahan mentah langsung kepada keluaran akhir. Rajah 2.2 menujukkan ringkasan elemen-elemen kos perkilangan yang telah dibincangkan.

Cuba bual latihan berikut:¬ Syarikat Bzee adalah pengeluar anak patung. Pada tahun iepas syarikat mengeluar dan menjual 60,000 unit anak patung pada harga RM20.00. Kos-kos yang dilibatkan adalah seperti berikut :

Bahan Mentah Buruh Langsung Overhed Komisyen jurujual Pengiklanan Pentadbiran

RM 120,000 RM 30,000 RM 570,000 RM 120,000 RM 90,000 RM 40,000

Syarikat tidak mempunyai inventor; barang slap awal dan akh:r, dan kerja dalam proses. Dikehendaki : Kirakan kos-kos berikut dengan asas seunit - kos prima, kos pertukaran dan kos keluaran.

2

2.5.2 OBJEKTIF KOS PEMBUATAN KEPUTUSAN A. Tingkah Laku Kos Salah satu gambaran yang ingin diketahui oleh pengurus apabila menilai keputusan berkaitan dengan keseluruhan keuntungan syarikat ialah bagaimana perubahan unit jualan atau unit pengeluaran akan memberi kesan ke atas keuntungan itu. Bagi membolehkan pengurus melihat gambaran tersebut, beliau mesti meramal apakah yang akan terjadi kepada kos-kos apabila tahap aktiviti di ubah. Setiap kos diklasifikasi mengikut tingkah laku sendiri, dimana ia mengukur sebanyak mana jumlah kos berubah apabila tahap aktiviti berubah. Kos-kos berkaitan dengan aktiviti merupakan kos-kos yang disebabkan oleh aktiviti tersebut. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih ukuran tahap aktiviti dan ukuran yang dipilih mestilah merupakan faktor penyebab kepada kos aktiviti tersebut. Faktor yang menyebabkan @ mengerakkan kos aktiviti adalah dipanggil pengerak kos. Sebagai illustrasi, jika kerjakerja di lini pengeluaran di dalam persekitaran perkilangan berintensif buruh merupakan aktiviti, maka kos-kos buruh langsung yang dilibatkan adalah disebabkan oleh aktiviti tersebut. Oleh itu, adalah lebih logikal jika kita memilih jam buruh langsung sebagai pengerak kos berbanding dengan unit keluaran. Aktiviti bukan sahaja merujuk kepada unit keluaran atau bilangan perkhidmatan tetapi juga lain-lain pengerak kos seperti jam buruh langsung atau jam mesin langsung

Secara tipikal, tiga kategori umum tingkah laku kos boleh dikenalpasti iaitu 1. kos tetap 2. kos berubah 3. kos campuran Kos Tetap Kos tetap merupakan kos yang secara jumlah amaunnya tidak berubah atau malar apabila tahap pengerak kos @ tahap aktiviti berubah. Untuk mengilustrasikan tingkah laku kos tetap, lihat contoh syarikat pengeluar basikal Mountainbike. Definisikan pengeluaran basikal sebagai aktiviti dan. pengerak kosnya adalah unit keluaran basikal. Syarikat berupaya mengeluarkan 1,000 basikal sebulan. Salah satu kos aktiviti yang disebabkan oleh aktiviti pengeluaran basikal adalah belanja susutnilai peralatan kilang sebanyak RM10,000 sebulan.. Berikut ialah belanja susutnilai bagi tahap pengeluaran berbeza.

SYARIKAT MOUNTAINBIKE Susutnilai peralatan Unit Keluaran kilang RM10,000 RM10,000 RM10,000 RM10,000 1 10 100 1000 RM 10,000 RM 1,000 RM 100 RM 10 Kos Unit

Dari contoh di atas, kita dapati bahawa belanja susutnilai kekal malar walaupun ia mengeluar 1, 10, 100 atau 1000 buah basikal. Tetapi, perlu diingat bahawa kos ini dianggap tetap hanya pada sesuatu julat unit pengeluaran tertentu. Julat ini, yang disebut sebagai julat revelan, dimana andaian berhubung dengan tingkah laku kos adalah sah. Selepas julat ini, kos tetap akan bertukar. Jika pengeluaran ditingkatkan kepada 1,100 buah basikal, peralatan kilang tambahan diperlukan dan sejumlah belanja susutnilai yang baru Juga dilibatkan. Oleh itu pada tahap pengeluaran 1,100 buah basikal, belanja susutnilai bukan lagi

2

RM 10, 000 sebulan. Di dalam.contoh di atas, kos tetap seunit berubah apabila terdapat perubahan di dalam tahap aktiviti. Apabila tahap aktiviti ditambah, kos tetap akan menjadi lebih kecil, dan begitu sebaliknya apabila tahap aktiviti berkurangan. Kita akan dapat gambaran tambahan mengenai tingkah laku kos tetap dengan - menggunakan Rajah 2.3.

Kos Berubah Kos berubah pula didefinisikan sebagai kos yang jumlahnya berubah dengan kadar terus kepada perubahan di dalam unit aktiviti. Menggunakan contoh syarikat yang sama, Syarikat Mountainbike, setiap buah basikal memerlukan satu unit bahan langsung tempat duduk plastik. Andaikan juga aktiviti adalah pengeluaran basikal dan pengerak kos ialah unit basikal Setiap unit bahan mentah adalah berkos RM10.00. Berikut adalah kos bahan mentah tangsung bagi pelbagai tahap unit pengeluaran.

SYARTKAT MOUNTAINBIKE Jumlah Kos Bahan Mentah RM 5 RM 50 RM 500 RM5000 1 10 100 1000 RM 5 RM 5 RM 5 RM 5 Unit Keluaran Kos Unit

Perhatikan bahawa meskipun jumlah kos berubah ini mengalami perubahan akibat perubahan tahap ak-tiviti pengeluaran, tetapi kos berubah seunit adalah tetap iaifu RM5.00 bagi mana -mana tahap aktiviti pengeluaran. Keluk kos berubah dan keluk kos berubah seunit digambarkan seperti Rajah 2.4. 10 100 1000 10 100 1000 buah basikal buah basikal

Rajah 2.4 Hubungan antara Kos Berubah (Jumlah & Seunit) Dengan Aktiviti

Di antara kos berubah bagi syarikat perkilangan adalah kos buruh langsung, bekalan, dan konusen jurujual, dan bagi syarikat peruncitan adalah kos barang dijual. Kos Campuran Kos campuran merupakan kos yang terdiri daripada komponen kos tetap dan berubah. Sebagai contoh, seorang operator

2

pengeluaran Syarikat Mountainbike memperolehi gaji tetap bulanan RM400 disamping upah RM10 diberikan bagi setlap unit keluaran. Bayaran kepada operator pengeluaran ini merupakan kos campuran di mana terdapat komponen kos tetap (gaji bulanan) dan kos berubah (upah). Ini bermakna sepanjang julat relevan aktiviti pengeluaran andaikan 1 sehingga 100 unit keluaian, syarikat perlu membayar sejumlah gaji sebanyak RM400 kepada seorang operator tanpa mengambilkira unit keluaran dapat disiapkan oleh seseorang operator. Jika seunit keluaran dapat disiapkan oleh operator, tambahan upah RMIO diperolehi, 10 unit keluaran dapat disiapkan tambahan upah RM100, 100 unit keluaran dapat disiapkan tambahan upah RM1,000 dan seterusnya dengan kos berubah seunit yang tetap iaitu RM10. Berikut merupakan bayaran kepada seorang operator pengeluaran berhubungkait dengan tahap pengeluaran yang berbeza.

SYARIKAT MOUNTAINBIKE Gaji Tetap Kos berubah Jumlah Kos Bulanan RM400 RM400 RM400 upah. RM 10 RM 100 RM 1000 RM410 RM500 RM 1400 1 10 100 Unit keluaran Jumlah Bayaran Operator Seunit RM410 RM 50 RM 14

Secara graf, kos campuran di wakili oleh garisan yang bersiiang pada paksi X ( di dalam contoh ini RM400). Rujuk Rajah 2.5

Kos campuran mungkin merupakan kos separa tetap ataupun kos separa berubah. Tingkah laku kos separa tetap ialah kos adalah tetap pada satu tahap dan kemudian ianya menjadi berubah. Sebagai contoh, bayaran telefon bagi 100 panggilan pertama adalah tetap -M40 dan panggilan yang melebihi 100 panggilan akan dicaj pada kadar RM0.50 setiap panggilan. Ini boleh diga;nbar secara gambarajah seperti di Rajah 2.6 berikut.

Kos separa berubah pula sebaliknya, iaitu kos tersebut berubah pada tahap tertentu dan kemudian ianya menjadi tetap. Ini boleh dilihat di dalam situasi pembayaran upah kepada seorang operator RMSO seunit sehingga 10 unit maksima. Oleh itu upah maksima yang diterima oleh operator adalah RM500.

Bagi membolehkan kos campuran dirancang dan dikawal, kos ini mestilah diasingkar, kepada komponen tetap dan berubah. beberapa teknik boleh kita gunakan untuk pengasingan kos campuran. Di antaranya ialah Kaedah Tinggi Rendah, Analisis Lini Regressi, Kaedah Kuasa Dua Terendah dan Gambarajah Taburan Walau bagaimanapun kita hanya akan membincangkan Kaedah Tinggi Rendah. Kaedah Tinggi Rendah memilih dua titik yang akan digunakan untuk mengira parameter kos tetap dan kos berubah Dua titik yang dipilih merupakan titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tahap aktiviti tertinggi. Manakala, titik terendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tahap aktiviti terendah. Berikut merupakan data berkaitan kos utiliti sebulan Syarikat Makmur pada tahap pengeluaran berbeza.

Bulan Jan

Unit (X) Kos Utiliti (Y) 6000 6 500 2

Feb Mac April

7000 8000 9000

6 500 7 000 8,000

Biarkan (Xi, Yi) sebagai titik terendah dan (X2, Y2) sebagai titik tertinggi. Daripada data di atas:¬Titik terendah - (Xi, Yi) ---> (6000, RM6500) Titik tertinggi - (X2,Y2) ---> (9000, RM8000) Kos berubah seunit diperolehi dengan mencari kecerunan persamaan.

Perubahan dalam Kos Kecerunan = Perubahan dalam Aktiviti (Y2 –Y1) = (X2 – X1) (RM8000 - RM6500) = (9000 - 6000) = RM 1500 3000 = RM0.5 seunit

Elemen kos tetap dikira dengan menggunakan jumlah kos samada pada (X1,Y1) ataupun (X2, Y2)

Komponen kos tetap = Jumlah Kos - Kos Berubah = RM8000 - RM0.5 (9000 unit)

2

= RM8000 - RM4500 = RM3,500

Oleh itu, formula kos menggunakan Kaedah Tinggi Rendah Y = RM3,500 + RM0.5X Ini bermakna jika pengeluaran pada bulan April ialah 10,000 unit maka diramalkan kos keseluruhan adalah RM8,500; kos tetap RM3,500 dan kos berubah RM5,000. B. Kos Relevan dan Kos Tak Relevan Satu lagi konsep yang berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan adalah kerelevanan. Kos relevan merupakan kos masa hadapan yang akan berbeza daripada satu alternatif kepada satu alternatif. Manakala kos tak relevan adalah kos yang tiada bezanya diantara kesemua alternatif Sebagai contoh, jika pihak pengurusan bercadang untuk menentukan mana satu di antara dua mesin yang akan dipilih, kos bahan langsung kemungkitian relevan atau kemungkinan tidak relevan? Sekiranya kos bahan langsung RN::O sekg diperlukan bagi kedua-dua mesin tersebut, kos bahan langsung adalah kos tak relevan. Tetapi jika satu mesin boleh beroperasi dengan bahan langsung berkos hanya RM8 sekg, sementara mesin yang lagi satu memerlukan kualiti bahan mentah yang tinggi berkos RM12 sekg, kos bahan langsung merupakan kos relevan. Kos tenggelam juga dianggap sebagai kos tak relevan. Kos tenggelam ialah kos yang telah dibayar dan tidak dapat dipulihkan. Susutnilai peralatan merupakan kos tenggelarn, di mana, sebagai contoh amaun susutnilai peralatan RM200 sebulan merupakan pengagihan semula kos pembelian peralatan RM12,000 yang dibeli 3 tahun lalu Oleh yang demikian kos peralatan sebenarnya telah pun dilibatkan dan amaun susutnilai ini tidak akan memberi kesan kepada sebarang keputusan yang akan dibuat. Pengurus juga perlu mengetahui satu lagi konsep kos yang berkaitan dengan aktiviti pembuatan keputusan iaitu kos melepas. Kos melepas adalah manafaat yang dilepaskan atau dikorbankan apabila satu alternatif dipilih ke atas satu alternatif yang lain. Jika syarikat mengambil keputusan untuk melabur RM 100,000 di dalam inventori daripada melabur jumlah tersebut ke dalam pelaburan produktif yang boleh memberi pulangan 12% setahun, kos melepasnya adalah faedah yang akan diterima daripada pelaburan produktif iaitu RM12,000 (0.12 x.RM100,000). Dalam mempertimbangkan sesuatu keputusan, kos melepas merupakan kos relevan kerana ia merupakan kos masa hadapan clan berbeza dari satu alternatif ke satu alternatif. Pihak pengurus perlu mendefinisikan secara jelas antara kos relevan dan kos tak relevan supaya mereka tidak membazirkan masa mempertimbangkan kos yang sama yang tidak memberi kesan ke atas mana-mana keputusan yang akan diambil.

2.5.3 OBJEKTIF KOS KAWALAN

Penjanaan hasil dan penglibatan belanja di dalam organisasi perlu dikesankan kepada individu yang bertanggungjawab terhadap hasil clan kos tersebut bagi membolehkan penilaian prestasi dilakukan. Ini boleh dicapai melalui Sistem Perakaunan Tanggungjawab, di mana pusat-pusat tanggunjawab bertanggungjawab kepada elemen¬elemen tertentu di dalam penyata pendapatan. Umumnya terdapat 3 jenis pusat tanggungjawab iaitu : 1. Pusat Kos Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap beianja-belanja pusat tersebut. 2. Pusat Untung Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap kedua-dua hasil jualan dan belanja 3. Pusat Pelaburan Disamping hasil jualan dan belanja, pengunis pusat juga bertanggungjawab terhadap sebahagian keputusan pelaburan. Dalam menganalisa prestasi pengurusan, kesemua hasil clan kos hendaklah diklasifikasikan samada hasil dan kos tersebut

2

dibawah kawalan atau diluar kmvalan pengurus pusat. Pengkiasifikasian ini adalah perlu kerana pada tahap pengurusan tertentu terutarna pengurusan bawahan, terdapat beberapa kos yang diluar kawalannya. Sebagai contoh, kos¬ kos berkaitan dengan pelupusan aset dan penambahan atau pengurangan bilangan pekerja adalah dibawah kawalan pengurus atasan tetapi tidak bagi pengurus bawahan kerana mereka tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan tersebut. Tanpa pengasingan kos dibawah kawalan dan diluar kawalan maka amatlah sukar untuk menilai prestasi pengurus-pengurus. Tambahan pula, pengurus-pengurus mungkin akan kehilangan minat didalam mengawal kos apabila mereka mengetahui prestasi mereka dinilai berdasarkan item-item diluar kawalan mereka. Kos dibawah kawalan boleh didefinisikan sebagai kos di mana seseorang pengurus mempunyai pengaruh terhadapnya. Manakala, kos diluar kawalan adalah kos diluar pengaruh pengurus. NOTA RINGKAS

OBJEKTIF PFNGKLASIFIKASI: KOS Penilaian Inventori

JENIS - JENIS KOS

Kos Keluaran / Kos Semasa @ Tempoh Kos Langsung / Kos Tak Langsung

Pembuatan Keputusan

Kos Tetap / Kos Berubah / Kos Campuran Kos Relevan / Kos Tak Relevan Kos Tenggelam5 Kos,Melepas

Kawalan

Kos dibawah kawal / Kos diluar Kawal

2.6 RUMUSAN Maklumat kos digunakan bagi pelbagai tujuan pengurusan seperti penilaian inventori, pembuatan keputusan dan kawalan. Berbagai jenis kos yang wujud di dalam organisasi perlu difahami oleh pengurus supaya mereka boleh memilih jenis kos yang betul bagi tujuan-tujuan yang berbeza. Oleh itu, tema " kos berbeza bagi tujuan berbeza" merupakan asas bagi perakaunan untuk pengurusan. Ini bermakna tujuan penggunaan maklumat kos tersebut perlu dikenalpasti secara berhati-hati sebelum memilih apakah jenis kos boleh digunakan. Untuk memenuhi keperluan penggunaan maklumat kos yang berbagai ini, kita mengklasifikasikan kos-kos organisasi mengikut tiga objektif kos iaitu kos bagi penilaian inventori, kos bagi pembuatan keputusan dan kos bagi kawalan. Bagi kos penilaian inventori, kos-kos diklasifikasikan kepada kategori perkilangan dan bukan perkilangan, elemen-elemen kos perkilangan ( kos langsung dan kos tak langsung), kos keluaran dan kos semasa Bagi pembuatan keputusan, kos diklasifikasikan mengikut tingkahlaku kos, kos relevan dan kos tenggelam. Bagi objektif kos terakhir i.e. kawalan, kos-kos di klasifikasikan samada di bawah kawalan atau di luar kawalan.

3

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN UNTUK PENGURUSAN
Written by En.Ilyasak on 9:55 PM
Objektif pembelajaran :Selepas mengikuti modul ini, anda seharusnya berkebolehan • Menerangkan mengapa pengurus perlukan maklumat perakaunan. • Menerangkan empat proses seas pengurusan yang membantu organisasi mencapai matlamatnya. • Menerangkan perbezaan di antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan. • Menjelaskan peranan akauntan pengurusan dalam organisasi. • Secara ringkas memahami aliran perakaunan mass kini.

1.1

MAKLUMAT

PERA

KAUNAN

DAN

PENGURUSAN

Pengurus-pengurus perlukan satu sistem maklumat yang boleh mengenalpasti masalah. Apabila masalah telah dapat diketahui, tindakan dapat di ambil untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah. Maklumat perakaunan boleh membantu mengenalpasti penyelesaiannya. Pengurus bergantung kepada maklumat perakaunan pengurusan untuk merancang dan mengawal organisasi. Oleh itu, mereka perlu tahu bagaimana untuk menggunakannya.

1.2

ORGANISASI

DAN

MATLAMATNYA

Sebuah organisasi boleh didefinisikan sebagai satu kumpulan manusia yang bergabung untuk satu tujuan yang sama. Kolej yang memberikan perkhidmatan pembelajaran merupakan sebuah organisasi sama seperti sebuah firma yang mengeluarkan barangan pengguna. Semua organisasi memerlukan maklumat perakaunan samada organisasi itu adalah organisasi perkilangan, pengangkutan, begitu juga dengan organisasi berorientasikan untung atau tidak. Oleh itu, pengurus-pengurus haruslah cekap menggunakan maklumat perakaunan. Pemilik, pengarah atau pemegang amanah sesebuah organisasi menetapkan matlamat organisasi untuk memudahkan pengurusan. Adalah menjadi tugas pihak pengurusan untuk memastikan ini tercapai. Matlamat sesebuah organisasi itu berbeza-beza. Sebahagian dari matlamat organisasi yang biasa dinyatakan adalah: • • • • • • Keuntungan Kos Pasaran Keluaran Keluaran Persekitaran

Meminimakan Pelbagaian Kualiti Pemimpin Tanggungjawab

1.3

PROSES

PENGURUSAN

Proses pengurusan menerangkan tiga fungsi yang dijalankan oleh pengurus-pengurus. Ia termasuklah aktiviti-aktiviti : (a) Perancangan (b) Kawalan dan (c) Membuat Keputusan.

3

Perancangan Perancangan adalah aktiviti pengurusan untuk membentuk tindakan-tindakan bagi mencapai sesuatu matlamat. Contohnya, sesebuah firma mungkin mempunyai objektif untuk meningkatkan untung jangkapanjang dan jangkapendek dengan memperbaiki kualiti keluarannya. Pengurus dengan ini akan merancang tindakan yang perlu untuk mencapai matlamat in seperti meningkatkan kemahiran buruh langsung atau meningkatkan k-ualiti bahan mentah. Kawalan Setelah satu perancangan dibuat, pengurus mestilah memastikan ianya dijalankan seperti yang diingini. Kawalan dengan ini perlu dilakukan untuk memastikan pedalanan perancangan yang lancar dan sebarang tindakan pembetulan yang perlu akan diambil Kawalan selalunya tercapai dengan adanya maklumbalas. Maklumbalas adalah maklumat yang boleh digunakan untuk menilai atau memperbaiki langkah perancangan yang telah dijalankan. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan merupakan satu proses memilih di antara alternatif -alternatif yang tersedia. Seseorang pengurus tidak dapat merancang tanpa membuat keputusan kerana mereka perlu memilih antara objektif-objektif yang bersaingan dan kaedah-kaedah untuk menjalankan objektif yang dipilih. Keputusan dapat diperbaiki jika maklumat tentang alternatif-alternatif disediakan untuk peng-urus. Sistem maklumat perakaunan dapat membantu menyediakan maklurnat ini.

1.4

PERAKAUNAN

PENGURUSAN,

PERAKAUNAN

KEWANGAN

DAN

PERAKAUNAN

KOS

Dua subsistern utama sistem maklumat perakaunan adalah perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan. Kew-ujudan dua subsistem ini adalah kerana wujud dua pengguna maklurnat yang berminat terhadap maklumat perakaunan dengan penekanan yang berbeza Pengguna maklumat itu boleh dikelaskan kepada pengguna luaran dan pengguna dalaman. Pengguna luaran terdiri dari mereka yang mernpunyai kepentingan terhadap firma tetapi tidak terlibat secara langsting di dalam pengurusan organisasi. Mereka terdiri dari pemegang saham, bakal pelabur, sipiutang dan pihak kerajaan. Pengguna dalarnan adalah mereka yang terlibat secara langsung di dalarn operasi hariarl organisasi. Mereka terdiri dart pihak pengurusan dan kakitangan sesebuah organhasi. Maklumat yang disediakan oleh perakaunan pengurusan menekankan kepada keperluan pengurus-pengurus dalam organisasi manakala maklumat perakaunan kewangan adalah untuk tujuan pelaporan kepada pengguna luaran. Jangkamasa yang diliputi oleh laporan yang disediakan dalam perakaunan pengurusan bergantung kepada keperluan pihak pengurusan. Ia boleh jadi secara semasa, harian, bulanan setahun atau sepuluh tahun. Laporan yang disediakan oleh perakaunan kewangan yangan biasanya rneliputi satu jangkamasa perakaunan. Berbeza dengan perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan tidak tertakluk kepada prinsip perakaunan diterinna urnum. Pengurus bebas memilih maklumat yang diperlukan asalkan maklumat yang, disediakan mempunyai benafaat melebihi kos menyediakan maklumat tersebut. Selain dari perbezaan, yang disebutkan, terdapat persamaan di antara maklumat ¬perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan, kerana keduanya mengambil data dari sistern asas perakaunan organisasi. Perakaunan kos adalah perakaunan pengurusan dan sebahagian perakaunan kewangan. Ia adalah perakaunan pengurusan kerana ia menyediakan rnaklumat untuk pengguna dalaman seperti data kos pengeluaran, membantu keputusan perletakan harga dan kawalan kos. Perakaunan kos juga menyediakan maklumat untuk penguna luaran misalnya maklumat penilaian inventori untuk tujuan penyediaan kunci kira-kira.

3

1.5

AKAUNTAN

PENGURUSAN

Akauntan pengurusan bertanggungjawab untuk mengumpul, memproses dan melapor maklumat yang dapat membantu pihak pengurusan organisasi merancang, mengawal dan membuat keputusan. Di dalam sesebuah organisasi, akauntan pengurusan mempunyai peranan sebagai penyokong kepada mereka yang bertanggungjawab menjalankan objektif asas organisasi. Mereka yang mempunyai tanggungjawab langsung terhadap objektif asas organisasi mempunyai kedudukan lini dalam carta organisasi manakala mereka yang menyokong dan hanya mempunyai tanggungjawab tidak langsung terhadap objektif asas organisasi berada di kedudukan staf di dalamm carta organisasi.

1.6

ALIRAN

PERAKAUNAN

MASA

KINI

Kaedah-kaedah pengekosan dan amalan perakaunan pengurusan telah dibentuk dan digunakan untuk satu jangkamasa yang lama. Sejak kebelakangan ini, tekanan persaingan dari seluruh dunia telah mengubah bentuk ekonomi dan membentuk persekitaran perakaunan pengurusan yang baru sekurang-kljrangnya kepada beberapa organisasi. Perubahan-perubahan ini menjadikan sistem perakaunan pengurusan tradisional menjadi tidak lagi sesuai. Aliran utama yang membawa perubahan ini adalah:

1 2. 3. 4. 5.

Implementasi perkilangan 'Just-in Peningkatan keperluan Kepelbagaian keluaran dan kitaran hayat keluaran Pengenalan kepada perkilangan Diregulasi industri

.

time' yang

(JIT) kualiti semakin pendek berintegrasi-komputer perkhidmatan

Implementasi

Perkilangan

JIT

Di bawah sistem perkilangan JIT, keluaran hanya dikeluarkan hanya apabila diperlukan dan hanya di dalam kuantiti yang diminta oleh pelanggan. Bahan mentah juga akan dibeli hanya apabila I akan digunakan untuk pengeluaran. Proses perkilangan yang berfalsafah-:an sistem RT mengi-irangkan inventori kepada tahap yang lebih rendah dari sistern konvensional, meningkatkan penekanan atas kawalan kualiti dan menyebabkan perubahan dalam cara pengendalian pengeluaran. Kesannya, pengeluar akan dapat menjimatkan kos dalam jundah yang signifikan kerana melalui falsafah perkilangan JIT kos pegangan inventori dapat dikurangkan dan seterusnya sumber yang digunakan untuknya sebelum ini dapat digunakan untuk menangani masalah yang lain. Peningkatan Keperluan Kualiti

Asas kepada kejayaan dalam persekitaran persaingan bertaraf dunia menekankan pengeluaran yang mencapai tahap kualiti yang membanggakan di samping pengurangan sebarang sisa dan kerosakan. Kawalan kualiti menyeluruh atas keluaran kini menjadi falsafah bagi pengeluar-pengeluar barangan. Peningkatan kualiti akan menambah kebolehan untuk firma bersaing.

Pelbagaian

Keluaran

Dan

Kitaran

Hayat

Pendek

Pada masa kini, kebanyakan firma mengeluarkan keluaran dalarn pelbagai kumpulan dan menggunakan sumber-sumber pada kadar yang berbeza. Kemajuan teknologi juga menjadikan hayat keluaran tertentu semakin pendek. Pengurus harus berupaya bertindakbalas dengan cepat terhadap perubahan pasaran. Maklumat yang mencukupi haruslah dapat disediakan dengan cepat.

3

Perkilangan

Berintegrasi

Komputer

Proses berintensifkan buruh kini telah banyalk beralih kepada proses berintensifkan komputer. Sistem perkilangan berintegrasi komputer (Computer-integrated Manufacturing - CIM) kini menjadi satu fenomena biasa. Di bawah proses CIM, komputer mengawal seluruh proses pengeluaran, dengan itu kos-kos yang dilibatkan oleh pengeluar juga menjadi berbeza dari persekitaran peikilangan konvensional.

Diregulasi

Industri

Perkhidmatan

Terdapat semakin banyak syarikat pada masa ini yang inenyediakan perkhidmatan kewangan, perubatan., komunikasi, pengangkutan dan perundingan. Peningkatan persaingan daiam industri perkhidmatan menyedarkan akauntan pengurusan tentang pentingnya maklumat perakaunan untuk tujuan merancang, mengawal dan membuat keputusan khusus untuk industri tersebut. Teknik-teknik perakaunan pengurusan haruslah disesuaikan untuk menangani perkembangan dalam industri perkhidmatan ini.

1.7

RUMUSAN

Pengurus-pengurus menggunakan maklumat perakaunan untuk menjalankan fungsi merancang, mengawal dan membuat keputusan. Akauntan pengurusan membantu pengurus-pengurus menjalankan fungsi-fungsi ini untuk memastikan objektif organisasi tercapai. Akauntan pengurusan bertanggungjawab mengenalpasti, mengumpul, mengukur, menganalisa, menyedia, menafsir dan menyampaikan maklumat-maklumat perakaunan kepada pengurus-pengurus. Pada masa kini, beberapa perubahan telah berlaku yang memberi kesan kepada amalan perakaunan pengurusan. Di antaranya adalah implementasi perkilangan JIT, peningkatan keperluan kualiti, pelbagaian keluaran dan pengurangan hayat keluaran. Revolusi yang berlaku di kebanyakan firma pengeluaran ini menyebabkan banyak amalan perakaunan terpaksa diubah. Diregulasi sektor perkhidmatan juga telah meningkatkan keperluan amalan perakaunan pengurusan.

Perakaunan kewangan Accountancy adalah suatu seni komunikasi maklumat kewangan mengenai

satu

entiti perniagaan
pengguna seperti

kepada pengguna-

pemegang
. Secara

saham pengurus [1]
dan umumnya,

komunikasi
3

ini di dalam bentuk penyataan

kewangan yang menunjukkan wang menetapkan

sumberdi bawah kawalan

summber ekonomi

pengurusan; seni berkenaan terletak di dalam pemilihan maklumat yang

berkaitan dengan pengguna dan ia boleh dipercayai.

[2]

Perakaunan merupakan satu cabang Sains matematik yang berguna didalam penemuan sebab musabab kejayaan dan kegagalan di dalam perniagaan.Prinsipprinsip perakaunan diaplikasi di dalam entiti perniagaan dalam tiga bahagian seni gunaan, dinamakan perakaunan, buku kira-kira, dan pengauditan.[3] Perakaunan atau prinsip akaun merupakan pengukuran, pendedahan atau peruntukan kepastian mengenai maklumat yang membantu pengurus dan orang lain yang membuat keputusan perniagaan bagi membuat keputusan mengenai peruntukan sumber. Perakaunan kewangan ialah salah satu cabang perakaunan yang asas kerana melibatkan proses-proses yang mana maklumat kewangan mengenai suatu perniagaan direkod, dikelas, dirumus, ditafsir dan dihubungkan. Kerja audit, disiplin yang berkait rapat tetapi berbeza daripada perakaunan, merupakan proses yang mana seorang juruaudit yang bebas (tidak menyebelahi mana-mana pihak) mengkaji penyata kewangan sesebuah pertubuhan agar boleh memberi pandangan - yang memberi jaminan yang boleh diterima akal tetapi bukan secara mutlak - mengenai keadilan dan ketepatan penyata kewangan terhadap prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP), sejauh mana yang dianggap mustahak (material). Pengamal perakaunan dikenali sebagai akauntan. Akauntan yang dilesenkan secara rasmi boleh dikenalpasti melalui gelaran-gelaran seperti Chartered Accountant (di UK, New Zealand, Kanada, India, Australia,Pakistan), Certified Public Accountant (AS, Hong Kong), Certified Management Accountant (Kanada), Certified General Accountant (Kanada), Certified Practicing Accountant (Australia). Beberapa negara Komanwelseperti Australia dan Kanada mengiktiraf kedua-dua badan perakaunan berkanun (chartered) atau bersijil (certified). Kebanyakan akauntan "awam" ("public" accountants) di New Zealand dan Kanada adalah akauntan berkanun; namun, Certified General Accountant juga diberi hak oleh undang-undang untuk mempraktikkan perakaunan awam dan kerja audit di semua wilayah Kanada, kecuali Ontario dan Québec, sejak tahun 2005. Perakaunan bertujuan memastikan ketepatan laporan kewangan yang berguna untuk pengurus, penguatkuasa korporat (regulator), dan pemegang

3

kepentingan (stakeholders) yang lain seperti pemegang saham(shareholders), pemiutang (creditors), atau pemilik perniagaan. Penyimpanan rekod harian yang terlibat dalam proses ini involved in this process juga dikenali sebagai bookkeeping. Sistem catatan bergu (double-entry bookkeeping system) merupakan unsur terpenting bagi perakaunan kewangan moden. Sistem ini melibatkan pemasukan sekurang-kurangnya dua catatan bagi setiap pertukaran yang dibuat dalam aliran perniagaan: satu catatan debit dalam satu akaun, serta satu catatan kredit yang serentak dengan catatan debit itu dalam satu akaun yang lain. Jumlah kesemua catatan debit mestilah senantiasa menyamai jumlah kesemua catatan kredit. Ini memudahkan seseorang untuk menyemak kesilapan dalam akaun. Sistem ini julung kali digunakan di Eropah sewaktu zaman pertengahan, walaupun ada sesetengah pihak mengakui bahawa sistem ini direka di Greece zaman kuno. Menurut pembangkang amalan perakauanan piawaian, sistem perakaunan amat sedikit perubahannya sejak dahulu. Langkah rombakan perakaunan dalam bentukbentuk tertentu telah diambil dalam setiap generasi untuk cuba memastikan amalan penyimpanan buku sentiasa relevan kepada aset modal atau kapasiti pengeluaran. Bagaimanapun, perubahan ini tidak dapat mengubah prinsip-prinsip asas perakaunan, yang sewajarnya tidak bergantung kepada keadaan ekonomi.

3

Isi kandungan

Sejar ah 2 Kelayakan dan peraturan profesional • 2.1 N egara negar a Koma nwel 3 Firma perakaunan utama di dunia 4 Topik perakaunan • 4.1 A udit • 4.2 Je nis perak aunan • 4.3 Pr insipprinsi p akaun 5 Konsep perakaunan 6 Konvensye n perakaunan • 6.1 P enggu naan komp uter dalam perak aunan • 6.2 Pi awaia n perak 3

[sorok]1

[sunting]Sejarah Sejarah awal perakaunan dijejaki ke zaman awal pertanian dan tamadun manusia (orang Sumeria di Mesopotamia), sewaktu tercetusnya buat julung kalinya keperluan mengekalkan catatan tepat mengenai kuantiti dan nilai relatif hasil pertanian. Seni perakaunan yang berdasarkan sistem matematik logik (sistem catatan bergu) barangkali telah difahami orang di Itali sebelum tahun 1495, sewaktu Luca Pacioli (1445 - 1517), juga dikenali sebagai Friar Luca dal Borgo, menerbitkan kaedah perakaunannya di Venice. Buku ilmu perakaunan bahasa Inggeris yang tertua pernah diketahui diterbit di London oleh John Gouge @ Gough pada tahun 1543. Buku ini dikenali sebagai A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order of the kepyng of the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in English, Debitor and Creditor (Karangan yang menguntungkan bergelar alatan atau buku untuk belajar mengetahui susunan baik penyimpanan pihak yang dikenali, iaitu penghutang dan pemiutang). Buku kecil panduan perakaunan telah diterbitkan pada tahun 1588

oleh

John Mellis Southwark
dari sesuatu catatan lama yang dicetak di sini di London pada

, di

mana beliau berkata, "Akulah yang memperbaharui dan membangkitkan semula

14

Ogos1543

: dikumpul, diterbit, dibuat dan dikemukakan oleh

seseorang bernama Hugh Oldcastle, Scholemaster, yang, menurut catatannya, kemudian mengajar aritmetik, maka adanya buku ini di Lorong Marko, mukim Santo Ollaves." John Mellis merujuk kepada fakta bahawa prinsip perakaunan yang dijelaskannya (yang merupakan sistem catatan bergu) ialah bentuk "selepas bentuk Venice". Buku yang digelar The Merchants Mirrour, or directions for the perfect ordering and keeping of his accounts formed by way of Debitor and Creditor (Cermin Saudagar, atau panduan bagi penyusunan dan penyimpanan akaun suadarar yang sempurna mengikut kaedah Penghutang dan Pemiutang), bersempena (yang kononnya) kaedah Itali, oleh Richard Dafforne, seorang akauntan, diterbitkan pada tahun 1635, mengandungi banyak rujukan kepada karya-karya yang lebih terdahulu mengenai

3

sains perakaunan. Salam satu bab buku ini, bertajuk "Opinion of Book-keeping's Antiquity" (Pandangan Antikuiti Penyimpanan Akaun) pengarang menyatakan, dengan kebenaran seorang penulis yang lain, bahawa sungguhpun bentuk perakaunan yang dirujuk dalam buku ini ketika itu telah dipakai di Itali selama dua ratus tahun, namun kaedah yang sama atau amat serupa pernah dipakai sewaktu zaman Julius Caesar di Rom purba ("but that the same, or one in many parts very like this, was used in the time of Julius Caesar, and in Rome long before.") Seorang pengarang Belanda tampil untuk mencadangkan bahawa sistem catatan bergu wujud ketika zaman Yunani purba, merujuk kepada perakaunan saintifik yang sudah lebih lama dicipta daripada yang disangkakan. Terdapat beberapa edisi buku Dafforne yang pernah dicetak—edisi kedua pernah diterbit pada tahun 1636, edisi ketiga pada tahun 1656, dan keempat pada tahun 1684. Buku ini merupakan karangan yang paling lengkap dalam perakaunan saintifik, dengan penjelasan terperincinya; edisi-edisi yang berbeza ini sering membuktikan bahawa sains ini banyak dihargai pada abad ke-17. Sejak itu terdapat bekalan yang berterusan bagi hasil sastera dalam subjek ini, kebanyakan pengarangnya menggayakan diri mereka sebagai akauntan dan guru jurusan ini, maka terbuktilah bahawa akauntan profesional dikenali dan diupah. Pada awal abad ke-18, perkhidmatan akauntan di kota London digunakan dalam penyiasatan urus niaga seorang pengarah South Sea Company, yang telah lama berurusan dengan saham syarikat. Ketika penyiasatan inilah adalah kelihatan bahwa akauntannya telah menyemak catatan akaun sekurang-kurangya dua firma saudagar. Laporannya dikenali sebagai Observations (Pemerhatian) dihasilkan dengan penyemakan catatan Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant di Foster Lane, London. England mereka konsep Akauntan Berpiagam (Chartered Accountant) pada abad ke-19, yang kemudiannya dipeluk oleh Amerika Syarikat dengan gelaran Akautan Awam Sah (Certified Public Accountant). [sunting]Kelayakan

dan peraturan profesional

Syarat-syarat kemasukan dalam profesion perakaunan berbeza mengikut negara. [sunting]Negara-negara Komanwel Di United Kingdom, Kanada, Australia, Malaysia dan beberapa Negara-negara Komonwel lain, persamaan Certified Public Accountant (CPA) termasuk Chartered Accountant (CA - di UK, negara Komanwel dan bekas tanah jajahan British), Chartered Certified Accountant (ACCA - United Kingdom), International Accountant (AIA - United Kingdom), Certified Public Accountant (CPA - Ireland and CPA - Hong Kong), Certified General Accountant (CGA - Canada), dan Certified Practising Accountant (CPA - Australia). Sila rujukkan pada statut terkini mengudit hak-hak perbadanan perakaunan di atas dalam individual jurisdictions and distinction from non-audit bodies for various

3

consumers. Di UK, hanya 3 akauntan chartered (England & Wales, Scotland dan Ireland) dan persamaan mereka (AIA and ACCA) adalah "Auditors Berdaftar" di bawah Akta Syarikat. ACCA juga sangat dikenali dan kualifikasi yang sangat diketahui di UK, sama dengan sebuah CA tetapi dipegang oleh papan lain ICAEW. [sunting]Firma perakaunan utama di dunia "Empat juruaudit besar" adalah firma perakaunan terbesar pelbagai negara.

• •

PricewaterhouseCoopers

Deloitte Touche Tohmatsu

Ernst & Young

KPMG

4 firma perakaunan Besar semua boleh melatar belakang sejarah mereka pada firma di Eropah, dari mana mereka telah menurun melalui sebaris penggabung. Kebanyakan firma itu berasal dari United Kingdom. Apabila keminatan perdagangan British mengembang, firma berkerosponden telah didirikan di merata dunia oleh pertubuhan itu. Firma-firma adalah persatuan perkongsian dalam setiap negara daripada mengadakan struktur klasik pada pemegang syarikat dan subsidiari, tetapi setiap mempunyai sebuath persatuan 'payung' antarabangsa untuk ko-ordinasi. Meskipun, oleh kerana saiz paling berpengaruh ekonomi Amerika Syarikat, pejabat-pejabat 4 firma perakaunan Besar berasaskan di Amerika Syarikat telah mewujudkan lebih jualan dari 4 pejabat firma perakaunan Besar yang lain di dunia bergabung. Sebelu Enron dan skandal perakaunan lain, ada lima firma besar lain dan dipanggil Lima Besar. Sejak amalan assurance Arthur Andersen berpisah, dengan suatu kejamakan menggabungkan KPMG di AS dan Deloitte & Touche di luar AS, Arthur Andersen berpisah dari kumpulan tersebut. Sebelum ini adalah juga pengumpulan yang dirujuk sebagai "Enam Besar" dan "Lapan Besar". Enron rupa-rupanya suatu siri skandal perakaunan pertama satu-satunya yang menyelubung industri perakaunan pada 2002. Ini lebih-lebihnya mendapatkan akibat yang far-reaching untuk industri perakaunan A.S. Application of International Accounting Standards berasal di Papan Piawai Perakaunan Antarabangsa beribupejabat di London dan bearing more resemblance to UK daripada US practices kini sering disokong oleh mereka yang

4

menyatakan kaitan penstabilan sistem perakaunan U.K. (yang mempebaharui dirinya sendiri selepas skandal pada lewat 1980an dan awal 1990an). Pembaharuan perakaunan pada jenis lebih komprehensif disokong oleh mereka yang melihat isu dengan kapitalisme atau ekonomi, dan mencari kebertanggungjawapan ekologi atau masyarakat. [sunting]Topik perakaunan Lihat pula senarai topik perakaunan untuk senarai lengkap. [sunting]Audit

[sunting]Jenis

perakaunan

• Audit teknologi maklumat

• Assurance services • Audit

[sunting]Prinsip-prinsip akaun Prinsip-prinsip perakaunan, peraturan dalaman dan tindakan dikenalpasti melalui pelbagai istilah seperti konsep, konvensyen, tenet, anggapan, aksiom, dan postulat. [sunting]Konsep

• • • • • • •

Perakaunan kos

Asas-tunai dan asas-akrual Financial accountancy Perakaunan dalam dan luar Perakaunan pengurusan Perakaunan projek Perakaunan positif Perakaunan persekitaran

Perakaunan tanggung jawab masyarakat

perakaunan

Konsep entiti {Entity concept)

4

• • • •

Konsep aspek duaan (Dual aspect concept)

Konsep usaha berterusan (Going concern concept)

Konsep tempoh perakaunan (Accounting period concept) Konsep ukuran wang (Money measurement concept)

Konsep kos sejarah (Historical cost concept)

Konsep penyesuaian kos dan hasil mengikut masa (Periodic matching of cost and revenue concept)

Konsep bukti objektif boleh dikenalpasti (Verifiable objective evidence concept)

[sunting]Konvensyen

• •

Konsep realisasi (Realisation concept) Konsep tertunggak (Accrual concept) • konvensyen disclosure • konvensyen materiality • konvensyen consistency • konvensyen conservatism

perakaunan

[sunting]Penggunaan

komputer dalam perakaunan


[sunting]Piawaian

Perisian perakaunan

perakaunan

Pangkalan data

Program spreadsheet

• •

Amerika Syarikat generally accepted accounting principles United Kingdom generally accepted accounting principles

4

[sunting]Agensi

International Financial Reporting Standards

Amerika Syarikat

Federal Reserve (untuk bank)

Suruhanjaya Pengawalan dan Penukaran A.S. (for syarikat awam)

[sunting]Accounting

standard-setting bodies

• •

Kesatuan Eropah European Central Bank

• •

Amerika Syarikat

American Institute of Certified Public Accountants Financial Accounting Standards Board

• • • • • • •

Governmental Accounting Standards Board

Federal Accounting Standards Advisory Board U.S. Securities and Exchange Commission

United Kingdom

Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

4

• •

Chartered Institute of Public Finance Accountants (CIPFA)

Association of International Accountants (AIA), a UK Registered Auditor is being consulted for Standard setting.

• •

Association of Accounting Technicians (AAT)

• •

New Zealand

Accounting Standards Review Board

New Zealand Institute of Chartered Accountants Republik Ireland

Institute of Chartered Accountants in Ireland

• •

• •

Kanada

Accounting Standards Board "AcSB" Afrika Selatan

South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)

• • • •

Malaysia

Malaysian Accounting Standards Board Malaysian Institute of Accountants • Antarabangsa

International Accounting Standards Board International Federation of Accountants

[sunting]Badan

penetapan piawaian audit

4

• • •

Amerika Syarikat

Public Company Accounting Oversight Board - syarikat awam American Institute of Certified Public Accountants - umum Government Accountability Office - penerima permintaan persekutuan

[sunting]Lihat

juga

• • •

Afrika Selatan

Public Accountants and Auditors Board - syarikat awam

Accounting reform

Perbankan

Cultural references to accountants

• •

• • • • •

Ekonomi

Kewangan

Tahun fiskal Luca Pacioli

Standard accounting practices

Cukai

Critical accounting policy

Timeline of management techniques

4

[sunting]Pautan

luar

Invois

• •

Association Of Chartered Certified Accountants(ACCA)

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (formerly Hong Kong Society of Accountants)

The Institute of Chartered Accountants (UK)

Mohd. Noor Azli Ali Khan (2003). Konsep dan Bukti Empirikal Pendedahan Perubahan Perakaunan. Jurnal Kemanusiaan ISSN 1675-1930.

[sunting]Rujukan

1. ↑ 2. ↑ 3. ↑

Elliot, Barry & Elliot, Jamie: Financial accounting and reporting, Prentice

Hall, London 2004, ISBN 0-273-70364-1, p. 3, Books.Google.co.uk Elliot, Barry & Elliot, Jamie: Financial accounting and reporting, Prentice Hall, London 2004, ISBN 0-273-70364-1, p. 3 Goodyear, Lloyd Earnest: Principles of Accountancy, Goodyear-Marshall Publishing Co., Cedar Rapids, Iowa, 1913, p.7 Archive.org

• •

1. BERTERUSAN Perakaunan mengandaikan bahawa perniagaan akan terus berj alan untuk suatu tempoh yang sangat lama Aset perniagaan akan terus digunakan untuk menghasilkan pe ndapatan bagi perniagaan itu.

MENU
4

2. PEMADANAN  Untuk menentukan untung bersih bagi sesuatu tempoh perakaunan, jumlah belanja bagi tempoh itu ditolak daripada hasil yang diperoleh dalam tempo h itu  Segala belanja dan pendapatan terakru bagi tempoh berkenaan diambil kira semasa mencari untung atau rugi semasa walaupun wang belum dibayar at au diterima kerana ia merupakan urusniaga bagi tempoh perakaunan terseb ut  Segala belanja dan pendapatan terdahulu bagi urusniaga tempoh perakauna n akan dating (walaupun wang sudah dibayar atau diterima) tidak dianggap sebagai bela nja atau pendapatan bagi tempoh perakaunan semasa.

MENU

3. KETEKALAN  Konsep ini menekankan kepentingan mengamalkan kaedah merekodkan b utiran dalam akaun-akaun secara konsisten.  Kaedah yang sesuai perlu dipilih bagi memberikan gambaran paling adil te ntang aktiviti perniagaan.

4

MENU

4. MATERIALITI  Dalam perakaunan, perbelanjaan perniagaan boleh bersifat kebendaan atau bukan kebendaan.  Soal butiran yang manakah berbentuk kebendaan dan bukan kebendaan be rgantung kepada kebijaksanaan membuat pertimbangan dan keadaankeadaan yang tertentu.  Tidak ada undang-undang yang menetapkan perkara ini.

MENU

5. ENTITI BERASINGAN  Sesebuah perniagaan itu wujud sebagai satu entity atau unit yang berasingan daripada pemiliknya.  Rekod perakaunan hanya merekod urusniaga perniagaan. Urusniaga periba di pemiliknya tidak direkodkan kerana tiada kaitan dengan perniagaan.  Tujuan memisahkan entity perniagaan daripada pemiliknya adalah untuk membezakan urusniaga perniagaan daripada urusniaga peribadi.

MENU

4

6. WANG SEBAGAI UKURAN  Perakaunan hanya melibatkan urusniaga yang dapat dinilaikan dalam bent uk wang.

Tujuan adalah untuk mendapatkan ukuran yang seragam supaya pe rbandingan dapat dibuat.

MENU

7. TEMPOH PERAKAUNAN  Tempoh perakaunan ialah jangka masa perakaunan atau jangka masa perni agaan yang telah ditetapkan oleh syarikat supaya dapat mengetahui prestas i perniagaan dari semasa ke semasa.  Tempoh perakaunan adalah sama dan tetap bagi sesebuah perniagaan iaitu boleh terdiri daripada 1 tahun, setengah tahun, suku tahun atau satu bulan. 4

MENU

8.

KOS SEJARAH

 Ia bermaksud urusniaga direkodkan mengikut nilai yang sebenar, iaitu ber asaskan kos belian pada tarikh belian dilakukan.  Kos ini dikekalkan dalam rekod perakaunan dan sebarang perubahan harga tidak mempengaruhi rekod yang telah dibuat.

MENU

9. PRINSIP CATATAN BERGU  Setiap urusniaga melibatkan 2 catatan iaitu satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan.  Jumlah yang didebitkan mestilah sama dengan jumlah yang dikreditkan.

MENU

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.