Doa mohon rizki

Allahumma inkana rizqi fi al-samai fa anzilhu (Ya Allah, jika rizkiku di langit turunkanlah) wainkana fi al-ardli fa akhrijhu (dan jika di bumi keluarkanlah) wainkana ba'idan faqorribhu (jika jauh, dekatkanlah) wainkana qalilan fa katstsirhu (jika sedikit, banyakkanlah) wainkana mu'assiran fa yassirhu (jika sulit mendapatkannya, mudahkanlah) ... Amin...