P. 1
pengajian islam

pengajian islam

|Views: 399|Likes:
Published by norshidahmohd

More info:

Published by: norshidahmohd on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

JANUARI 2011 MPW143/2143 PENGAJIAN ISLAM

NO. MATRIKULASITE NO.KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: 800229065108001 : 800229065108 : 013-9583575 : nurshida

PUSAT PEMBELAJARAN

: PPT. KUALA TERENGGANU

ISI KANDUNGAN .

Secara jelasnya.1. objektif dalam industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. perkataan takaful akan disandarkan kepada Sistem Insurans yang berteraskan prinsip Islam. ayat 2. Di dalam konteks ini. Dari segi tafsiran Syara¶ ia adalah satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Dalam Islam. kedua-dua instrumen ini merupakan satu cara yang moden untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Sememangnya objektif tersebut adalah diiktiraf oleh Islam. bermaksud ³ Dan hendaklah kamu tolong-menolong di atas perkars kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan´. . Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan iaitu insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans yang ada pada masa ini adalah suatu muamalah yang fasid rosak tidak sah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi aqadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar iaitu tidak ketentuan. secara terangnya turut menyatakan galakan oleh Allah kepada manusia untuk mengamalkan sikap tolong-menolong.Objektif insurans dapatlah diungkapkan sebagai golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di kalangan mereka ketika ditimpa musibah. Tanggal 15 Jun 1972 merupakan tarikh penting bermulanya pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak insurans konvensional. tolong-menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan. maisir bermaksud judi dan riba. Secara amnya. masyarakat telah banyak didedahkan dengan Sistem Perlindungan yang berteraskan Syariah atau lebih dikenali sebagai Sistem Takaful. Pada tarikh tersebut. Al-Quran dalam surah al-Maaidah.0 PENGENALAN Dewasa ini. pemahaman dari maksud ini merupakan satu agenda yang penting. Dalam perniagaan takaful. Pengertian Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab µAl-Kafala¶ iaitu bermaksud µSaling jamin menjamin¶. sesuatu ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini.

Konsep kedua berbentuk AlAqilah dimana diwujudkan di kalangan saudara mara orang yang didakwa membunuh untuk membantunya membayar gantirugi Ahli qabilah atau suku kaum atau kariah ahli-ahli masyarakat membantu ahli-ahli yang ditimpa musibah seperti kematian atau pembunuhan dan ketika Tabarru¶ iaitu peserta membuat derma ikhlas pada satu tabung dengan niat untuk saling bantu-membantu sesama peserta yang di dalam kesusahan.t kepada tabung yang diuruskan secara profesional oleh syarikat Takaful bertujuan membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah. rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara sesama peserta yang berdasarkan konsep tabarru¶ iaitu derma yang ikhlas kerana Allah s. Ia mengandungi tiga konsep asas takaful iaitu konsep pertama bersifat Al-Qasamah diwujudkan bagi menbantu keluarga pembunuhan apabila tidak diketahui siapa pembunuhnya atau keterangan saksi yang layak mengenalpasti pembunuhnya tidak diperolehi dimana dikehendaki seseorang yang dituduh dikehendakai bersumpah dengan nama Allah sebanyak 50 kali atau satu kali untuk 50 orang. 2. Konsep ini pada hakikatnya mengambarkan satu rancangan insurans yang berasaskan perpaduan. iaitu sejakzaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu lagi. Pada zaman Nabi.Takaful merupakan salah satu konsep insuran yang berdasarkan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariah untuk mengalakkan tolong-menolong dan perpaduan di kalangan para peserta. antara sistem Takaful yang digunakan oleh baginda ialah al-Qasamah dalam urusan perniagaan lebih kurang persamaannya dengan Takaful AM jika dilihat pada masa kini dan al-Aqilah iaitu urusan kebajikan lebih kurang menyerupai .0 SEJARAH TAKAFUL Takaful sebenarnya telah lama diamalkan. Satu lagi konsep yang berkait rapat iaitu konsep ta¶min ijtima¶i iaitu wang tabungan yang berpunca daripada pemberian penyumbang-penyumbang akan digunakan oleh syarikat pengurusan tersebut bagi tujuan mencari keuntungan melalui perniagaan dan pelaburan. Dengan demikian definisi takaful ialah sistem insurans secara Islam.w. sebagai institusi kewangan yang bergerak berdasarkan syariat hukum Islam dalam bentuk moden merupakan bidang perniagaan yang baru diterokai berdasarkan sejarah pada tahun 1979. Konsep ini sebenarnya telah pun diamalkan sejak lebih 1400 tahun oleh masyarakat Arab zaman Jahiliyyah.

Takaful menpunyai lapan ciri-ciri utama yang diamalkan pertama adalah berdasarkan sistem Islam iaitu golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. sebanyak lapan syarikat Takaful telah pun berdaftar dan mematuhi Akta Majlis Pengawasan Syariah. Negara Sudan adalah sebuah negara Islam yang kecil. Pada tahun 1985. Sistem Takaful ini berkembang pesat dengan kehebatan Empayar Islam. Bhd. Etiqa Takaful.a memperkenalkan Takaful Marin.setelah itu insuran menguasai pasaran dunia hampir 500 tahun dan apabila penjajah membawa masuk ke negara kita. Ini merupakan satu konsep yang di iktiraf oleh Islam berdasarkan dalam pengertian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bermaksud ³Dan hendaklah kamu tolongmenolong di atas perkara kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong di atas . insurans merupakan ciptaan manusia yang berkonsepkan "jual-beli" dan perniagaan untuk mengaut keuntungan manakala Takaful adalah bersumberkan Wahyu dan berteraskan nilai-nilai Islam iaitu Tabarru' bermaksud derma dan Ta'wun iaitu kerjasama. dan mula mengalami proses kemodenan apabila Khalifah Umar r. mereka membawa memperkenalkan kepada negara kita sistem Insurans dari Barat ini. dan pada tahun yang sama.Takaful Keluarga yang diamalkan kini. Hong Leong Tokio Marine Takaful. Kesimpulan daripada sejarah ini. para ulamak seluruh dunia bersidang bersama pakar-pakar ekonomi Islam termasuk Malaysia. Apabila Empayar Islam mengalami kemerosotan. Akhirnya. Pada tahun 1979. sistem Takaful ini mula lenyap. barat memperkenalkan Insurans pada kurun ke-15 yang berasaskan konsep jualbeli. Akta Takaful 1985 digubal dan penubuhan Syarikat Takaful Malaysia mula ditubuhkan sehingga tahun 2008. Di London pada tahun 1583.akhirnya mereka bersepakat mengeluarkan fatwa bahawa insurans konvensional adalah haram dan Takaful adalah dibenarkan. Hanya lapan syarikat ini sahaja yang menyediakan Perlindungan Ilam iaitu CIMB Aviva Takaful Berhad. melahirkan semula Takaful. Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Takaful Ikhlas Sdn.MAA Takaful. Setelah kajian dibuat dengan teliti bersama dengan hujah yang jelas. HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd. Prudential BSN Takaful Berhad.

Dalam industri Takaful. Tiada unsur Maisir para ulama menyatakan Maisir dan Gharar merupakan kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan . akaun simpanan di bank(Al-Mudharabah). Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakkannya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Dalam erti kata yang lebih tepat. syarikat akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman.perkara dosa dan permusuhan´ ia merupakan bukti utama betapa sikap saling bantu-menbantu merupakan salah satu akhlak mahmudah iaitu sifat terpuji. projek pelaburan(Al-Bai Bithaman Ajil). Sumbangan At-Tabarru¶at merupakan ciri kedua iaitu Tabarru¶at adalah perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas iaitu peserta mestilah berniat ikhlas ketika menyumbang bagi bantu-membantu sesama peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. justeru itu seseorang peserta yang membawa risiko yang besar maka kadar yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut. At Tabarru¶at yang diperkenalkan ialah Al-Tabarru¶at yang bersyarat. Seterusnya Takaful mestilah bercirikan tiada unsur riba kerana elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Unsur riba juga terdapat dalam uruniaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini. Bersyarat adalah dimana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Penubuhan Majlis Pengawasan Syariah ditubuhkan untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan Takaful untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan berdasarkan Akta Takaful 1984. harta pembangunan dan pembiayaan perumahan serta sekuriti saham yang tersenerai di kaunter yang diluluskan oleh syariah. Seterusnya ia mestilah bercirikan kepada pelaburan halal iaitu wang peserta akan dilaburkan di kuanter-kuanter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah contoh bentuk pelaburan yang dijalankan adalah bon kerajaan(Al-qardul Hassan). Jelas sekali faedah tersebut merupakan riba yang dilarang dalam Islam. semua peserta tersebut bersetuju untuk saling bantu-membantu dikalangan mereka ketika ditimpa kemalangan. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru¶at kerana ingin memastikan Tabarru¶at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak.

peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. kefahaman agama. ini sesuatu yang agak menyedihkan. Tiada unsur Gharar maksud Gharar ialah "Ketidakpastian".2003). kefahaman masyarakatdan kekurangan promosi serta produk atau polisi yang ditawarkan oleh syarikat.7% pasaran rakyat Malaysia yang telah ditembusi (MTEN. Walaupun perkembangan industri takaful di peringkat antarabangsa agak memberansangkan. Industri takaful pula walaupun berkembang pesat tetapi penembusan pasarannya hanyalah sekitar 7% sahaja(Bernama. hanya 34. Bersistemkan Al-Mudaharabah iaitu Mudharabah bererti perkongsian untung diantara peserta dan syarikat. Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.sendirinya unsur judi turut ada. Ia juga perlu mendapat Kelulusan dari Bank Negara Malaysia. Jumlah orang Islam yang menyertainya pula adalah kurang daripada 20%. tahap penembusan takaful berbanding nisbah masyarakat Malaysia dan Muslim khususnya masih lagi rendah dan belum memuaskan. . Kaitan antaranya adalah terlalu rapat dan saling berkait. 3. pembahagian untung bergantung kepada aqad yang telah dibuat contohnya nisbah 80:20 atau 50:50 atas keuntungan diantara peserta dan syarikat. Maisir iaitu Judi dalam kontrak insurans wujud bila mana. Daripada keseluruhan industri insurans. Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan Nisbah .0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN KURANG PENYERTAAN ORANG ISLAM DALAM SISTEM TAKAFUL. peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungani tidak berlaku dan syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.Faktor-faktor atau beberapa aspek utama yang menjadi penghalang penyertaan orang Islam dalam sistem Takaful antaranya ialah dari segi aspek kewangan. Di dalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan tidak diketahui kadar bayarannya dan tidak diketahui bila masanya. Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi rakyat Malaysia terutamanya Muslim belum menpunyai apa-apa perlindungan takaful.27 April 2009).

orang Islam kebanyakkannnya tidak menpunyai lebihan pendapatan untuk melaburkan wang mereka dalam menyertai takaful. . Kebanyakkan dari mereka menganggap Takaful ini tidak penting sepertimana ibadat khusus yang lain.Berdasarkan satu kajian yang telah dibuat bertajuk Aspek kewangan merupakan faktor penghalang kepada penyertaan orang Islam dalam Takaful merupakan peratusan pencapaian yang tertinggi iaitu 66. Malahan mereka menganggap Takaful adalah tidak berbeza berbanding skim insurans konvensional lain.7% responden bersetuju bahawa orang Islam menpunyai pendapatan yang rendah kerana majoriti di antara mereka bekerja sendiri contohnya sebagai petani. Melalui kajian oleh Zarina Noor (2006) menunjukkan kefahaman pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam aliran pendidikan tinggi agama juga masih lagi di tahap rendah. 2010). Faktor seterusnya adalah kefahaman agama orang Islam berkaitan Takaful juga menjadi penghalang penyertaan mereka dalam menyertai Takaful. Malahan mereka juga hanya banyak menfokuskan kehidupan mereka dengan mengerjakan ibadat khusus juga segelintir daripada mereka tidak menyertai Takaful berpendapat bahawa setiap yang berlaku adalah takdir dan ketentuan Allah dan mereka tidak memerlukan kepada Takaful kerana mereka percaya segala rezeki mereka adalah ditentukan oleh Allah. oleh itu bagaimana hendak diharapkan terhadap masyarakat biasa yang tidak menpunyai pendidikan tinggi agama. Selain itu. Pendapatan yang diperolehi cukup untuk membiayai keperluan keluarga sahaja malahan jika ada lebihan pendapatan pun ia masih lagi tidak mampu untuk menyertai skim takaful berikutan ketiadaan skim kelompok atau skim bayaranyang mudah untuk golongan yang berpendapatan rendah. nelayan. buruh dan sebagainya merupakan faktor yang menghalang penyertaan golongan Islam ( Hussin Salamon & Maisarah Mat Saat. Fakulti Pendidikan Universiti Teknilogi Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->