P. 1
pengajian islam

pengajian islam

|Views: 400|Likes:
Published by norshidahmohd

More info:

Published by: norshidahmohd on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

JANUARI 2011 MPW143/2143 PENGAJIAN ISLAM

NO. MATRIKULASITE NO.KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: 800229065108001 : 800229065108 : 013-9583575 : nurshida

PUSAT PEMBELAJARAN

: PPT. KUALA TERENGGANU

ISI KANDUNGAN .

secara terangnya turut menyatakan galakan oleh Allah kepada manusia untuk mengamalkan sikap tolong-menolong. Dari segi tafsiran Syara¶ ia adalah satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. bermaksud ³ Dan hendaklah kamu tolong-menolong di atas perkars kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan´. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di kalangan mereka ketika ditimpa musibah. masyarakat telah banyak didedahkan dengan Sistem Perlindungan yang berteraskan Syariah atau lebih dikenali sebagai Sistem Takaful. . Secara amnya. objektif dalam industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. tolong-menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan.Objektif insurans dapatlah diungkapkan sebagai golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan iaitu insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans yang ada pada masa ini adalah suatu muamalah yang fasid rosak tidak sah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi aqadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar iaitu tidak ketentuan. Dalam Islam. Tanggal 15 Jun 1972 merupakan tarikh penting bermulanya pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak insurans konvensional. Pada tarikh tersebut. Sememangnya objektif tersebut adalah diiktiraf oleh Islam. sesuatu ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini.0 PENGENALAN Dewasa ini. maisir bermaksud judi dan riba. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. pemahaman dari maksud ini merupakan satu agenda yang penting. kedua-dua instrumen ini merupakan satu cara yang moden untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan. ayat 2. Dalam perniagaan takaful. Pengertian Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab µAl-Kafala¶ iaitu bermaksud µSaling jamin menjamin¶. Al-Quran dalam surah al-Maaidah. Secara jelasnya.1. perkataan takaful akan disandarkan kepada Sistem Insurans yang berteraskan prinsip Islam. Di dalam konteks ini.

iaitu sejakzaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu lagi. Konsep ini sebenarnya telah pun diamalkan sejak lebih 1400 tahun oleh masyarakat Arab zaman Jahiliyyah. Konsep ini pada hakikatnya mengambarkan satu rancangan insurans yang berasaskan perpaduan. 2. antara sistem Takaful yang digunakan oleh baginda ialah al-Qasamah dalam urusan perniagaan lebih kurang persamaannya dengan Takaful AM jika dilihat pada masa kini dan al-Aqilah iaitu urusan kebajikan lebih kurang menyerupai . Dengan demikian definisi takaful ialah sistem insurans secara Islam.Takaful merupakan salah satu konsep insuran yang berdasarkan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariah untuk mengalakkan tolong-menolong dan perpaduan di kalangan para peserta. Satu lagi konsep yang berkait rapat iaitu konsep ta¶min ijtima¶i iaitu wang tabungan yang berpunca daripada pemberian penyumbang-penyumbang akan digunakan oleh syarikat pengurusan tersebut bagi tujuan mencari keuntungan melalui perniagaan dan pelaburan. Konsep kedua berbentuk AlAqilah dimana diwujudkan di kalangan saudara mara orang yang didakwa membunuh untuk membantunya membayar gantirugi Ahli qabilah atau suku kaum atau kariah ahli-ahli masyarakat membantu ahli-ahli yang ditimpa musibah seperti kematian atau pembunuhan dan ketika Tabarru¶ iaitu peserta membuat derma ikhlas pada satu tabung dengan niat untuk saling bantu-membantu sesama peserta yang di dalam kesusahan.w. Pada zaman Nabi. sebagai institusi kewangan yang bergerak berdasarkan syariat hukum Islam dalam bentuk moden merupakan bidang perniagaan yang baru diterokai berdasarkan sejarah pada tahun 1979.t kepada tabung yang diuruskan secara profesional oleh syarikat Takaful bertujuan membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah. Ia mengandungi tiga konsep asas takaful iaitu konsep pertama bersifat Al-Qasamah diwujudkan bagi menbantu keluarga pembunuhan apabila tidak diketahui siapa pembunuhnya atau keterangan saksi yang layak mengenalpasti pembunuhnya tidak diperolehi dimana dikehendaki seseorang yang dituduh dikehendakai bersumpah dengan nama Allah sebanyak 50 kali atau satu kali untuk 50 orang.0 SEJARAH TAKAFUL Takaful sebenarnya telah lama diamalkan. rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara sesama peserta yang berdasarkan konsep tabarru¶ iaitu derma yang ikhlas kerana Allah s.

Di London pada tahun 1583. Pada tahun 1979. Prudential BSN Takaful Berhad.setelah itu insuran menguasai pasaran dunia hampir 500 tahun dan apabila penjajah membawa masuk ke negara kita. barat memperkenalkan Insurans pada kurun ke-15 yang berasaskan konsep jualbeli. dan pada tahun yang sama. Setelah kajian dibuat dengan teliti bersama dengan hujah yang jelas. HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd.Takaful Keluarga yang diamalkan kini. Kesimpulan daripada sejarah ini. para ulamak seluruh dunia bersidang bersama pakar-pakar ekonomi Islam termasuk Malaysia. insurans merupakan ciptaan manusia yang berkonsepkan "jual-beli" dan perniagaan untuk mengaut keuntungan manakala Takaful adalah bersumberkan Wahyu dan berteraskan nilai-nilai Islam iaitu Tabarru' bermaksud derma dan Ta'wun iaitu kerjasama.akhirnya mereka bersepakat mengeluarkan fatwa bahawa insurans konvensional adalah haram dan Takaful adalah dibenarkan. Ini merupakan satu konsep yang di iktiraf oleh Islam berdasarkan dalam pengertian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bermaksud ³Dan hendaklah kamu tolongmenolong di atas perkara kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong di atas . Hong Leong Tokio Marine Takaful. Bhd. Negara Sudan adalah sebuah negara Islam yang kecil. Takaful menpunyai lapan ciri-ciri utama yang diamalkan pertama adalah berdasarkan sistem Islam iaitu golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Etiqa Takaful. Sistem Takaful ini berkembang pesat dengan kehebatan Empayar Islam.MAA Takaful. Akta Takaful 1985 digubal dan penubuhan Syarikat Takaful Malaysia mula ditubuhkan sehingga tahun 2008. Hanya lapan syarikat ini sahaja yang menyediakan Perlindungan Ilam iaitu CIMB Aviva Takaful Berhad. sebanyak lapan syarikat Takaful telah pun berdaftar dan mematuhi Akta Majlis Pengawasan Syariah. dan mula mengalami proses kemodenan apabila Khalifah Umar r. Apabila Empayar Islam mengalami kemerosotan. Akhirnya. sistem Takaful ini mula lenyap. Pada tahun 1985.a memperkenalkan Takaful Marin. Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Takaful Ikhlas Sdn. melahirkan semula Takaful. mereka membawa memperkenalkan kepada negara kita sistem Insurans dari Barat ini.

Tiada unsur Maisir para ulama menyatakan Maisir dan Gharar merupakan kaitan yang amat rapat. harta pembangunan dan pembiayaan perumahan serta sekuriti saham yang tersenerai di kaunter yang diluluskan oleh syariah. syarikat akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman. Seterusnya Takaful mestilah bercirikan tiada unsur riba kerana elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. justeru itu seseorang peserta yang membawa risiko yang besar maka kadar yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut. Penubuhan Majlis Pengawasan Syariah ditubuhkan untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan Takaful untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan berdasarkan Akta Takaful 1984.perkara dosa dan permusuhan´ ia merupakan bukti utama betapa sikap saling bantu-menbantu merupakan salah satu akhlak mahmudah iaitu sifat terpuji. Dalam industri Takaful. Bersyarat adalah dimana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru¶at kerana ingin memastikan Tabarru¶at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Unsur riba juga terdapat dalam uruniaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini. Seterusnya ia mestilah bercirikan kepada pelaburan halal iaitu wang peserta akan dilaburkan di kuanter-kuanter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah contoh bentuk pelaburan yang dijalankan adalah bon kerajaan(Al-qardul Hassan). semua peserta tersebut bersetuju untuk saling bantu-membantu dikalangan mereka ketika ditimpa kemalangan. Jelas sekali faedah tersebut merupakan riba yang dilarang dalam Islam. Sumbangan At-Tabarru¶at merupakan ciri kedua iaitu Tabarru¶at adalah perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas iaitu peserta mestilah berniat ikhlas ketika menyumbang bagi bantu-membantu sesama peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata yang lebih tepat. At Tabarru¶at yang diperkenalkan ialah Al-Tabarru¶at yang bersyarat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan . akaun simpanan di bank(Al-Mudharabah). Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakkannya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. projek pelaburan(Al-Bai Bithaman Ajil).

hanya 34. ini sesuatu yang agak menyedihkan.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN KURANG PENYERTAAN ORANG ISLAM DALAM SISTEM TAKAFUL.27 April 2009). . pembahagian untung bergantung kepada aqad yang telah dibuat contohnya nisbah 80:20 atau 50:50 atas keuntungan diantara peserta dan syarikat. tahap penembusan takaful berbanding nisbah masyarakat Malaysia dan Muslim khususnya masih lagi rendah dan belum memuaskan. Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi rakyat Malaysia terutamanya Muslim belum menpunyai apa-apa perlindungan takaful.2003). Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan Nisbah . Bersistemkan Al-Mudaharabah iaitu Mudharabah bererti perkongsian untung diantara peserta dan syarikat. Maisir iaitu Judi dalam kontrak insurans wujud bila mana. Kaitan antaranya adalah terlalu rapat dan saling berkait. Ia juga perlu mendapat Kelulusan dari Bank Negara Malaysia. Jumlah orang Islam yang menyertainya pula adalah kurang daripada 20%. Di dalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan tidak diketahui kadar bayarannya dan tidak diketahui bila masanya. Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungani tidak berlaku dan syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.Faktor-faktor atau beberapa aspek utama yang menjadi penghalang penyertaan orang Islam dalam sistem Takaful antaranya ialah dari segi aspek kewangan.sendirinya unsur judi turut ada.7% pasaran rakyat Malaysia yang telah ditembusi (MTEN. Daripada keseluruhan industri insurans. peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. kefahaman agama. Tiada unsur Gharar maksud Gharar ialah "Ketidakpastian". 3. Industri takaful pula walaupun berkembang pesat tetapi penembusan pasarannya hanyalah sekitar 7% sahaja(Bernama. kefahaman masyarakatdan kekurangan promosi serta produk atau polisi yang ditawarkan oleh syarikat. Walaupun perkembangan industri takaful di peringkat antarabangsa agak memberansangkan.

. Faktor seterusnya adalah kefahaman agama orang Islam berkaitan Takaful juga menjadi penghalang penyertaan mereka dalam menyertai Takaful. buruh dan sebagainya merupakan faktor yang menghalang penyertaan golongan Islam ( Hussin Salamon & Maisarah Mat Saat.7% responden bersetuju bahawa orang Islam menpunyai pendapatan yang rendah kerana majoriti di antara mereka bekerja sendiri contohnya sebagai petani. Malahan mereka juga hanya banyak menfokuskan kehidupan mereka dengan mengerjakan ibadat khusus juga segelintir daripada mereka tidak menyertai Takaful berpendapat bahawa setiap yang berlaku adalah takdir dan ketentuan Allah dan mereka tidak memerlukan kepada Takaful kerana mereka percaya segala rezeki mereka adalah ditentukan oleh Allah. Selain itu. Melalui kajian oleh Zarina Noor (2006) menunjukkan kefahaman pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam aliran pendidikan tinggi agama juga masih lagi di tahap rendah.Berdasarkan satu kajian yang telah dibuat bertajuk Aspek kewangan merupakan faktor penghalang kepada penyertaan orang Islam dalam Takaful merupakan peratusan pencapaian yang tertinggi iaitu 66. Malahan mereka menganggap Takaful adalah tidak berbeza berbanding skim insurans konvensional lain. Pendapatan yang diperolehi cukup untuk membiayai keperluan keluarga sahaja malahan jika ada lebihan pendapatan pun ia masih lagi tidak mampu untuk menyertai skim takaful berikutan ketiadaan skim kelompok atau skim bayaranyang mudah untuk golongan yang berpendapatan rendah. oleh itu bagaimana hendak diharapkan terhadap masyarakat biasa yang tidak menpunyai pendidikan tinggi agama. 2010). Fakulti Pendidikan Universiti Teknilogi Malaysia. orang Islam kebanyakkannnya tidak menpunyai lebihan pendapatan untuk melaburkan wang mereka dalam menyertai takaful. nelayan. Kebanyakkan dari mereka menganggap Takaful ini tidak penting sepertimana ibadat khusus yang lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->