P. 1
note peranan akidah dalam membina teras pembangunan kehidupan muslim

note peranan akidah dalam membina teras pembangunan kehidupan muslim

|Views: 1,936|Likes:
Published by ainalyahya

More info:

Published by: ainalyahya on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

2.3.

2 Kepercayaan kepada Malaikat Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun-rukun iman yang enam. Beriman kepada malaikat ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam (pasti dan tetap) bahawa Allah telah menciptakan malaikat daripada cahaya (Haji Said, 1996). Malaikat-malaikat itu tidak pernah menderhaka kepada Allah dan tidak pernah membantah apa sahaja yang diperintah Allah kepada mereka. Malaikat-malaikat itu adalah sejenis makhluk Allah Azza Wajalla yang kita wajib beriman terhadap kewujudan malaikat-malaikat itu. Firman-firman Allah s.w.t yang bermaksud, Rasulullah S.A. W telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatmalaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya... (Al-Baqarah: 285) Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi... (Al-Baqarah: 177) Hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Umar bin al-Khattab RA ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi s.a.w menyerupai seorang Arab Badwi bertanya mengenai iman. Rasulullah s.a.w menjawab yang bermaksud, Bahawa beriman dengan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan beriman dengan takdir baik dan jahat (Riwayat Muslim) Nas-nas tersebut adalah menjadi dalil wajib beriman dengan malaikat-malaikat dan tidak diterima iman seseorang itu jika mereka tidak beriman kepada malaikat. Mereka yang ingkar kewujudan malaikat adalah termasuk dalam golongan orang-orang kafir dan telah sesat sejauh-jauhnya. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, .Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya (An-Nisa': 136) Allah s.w.t terlebih dahulu menciptakan malaikat sebelum mencipta manusia. Sebelum itu Allah s.w.t telah memberitahu kepada semua malaikat bahawa manusia akan diciptakan untuk dilantik menjadi khalifah di muka bumi ini. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, Dan ingatlah! Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang) hikmat ketetapan Allah itu dengan berkata : Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Mu dan mensucikanMu? Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya" (Al-Baqarah: 30) Allah s.w.t menciptakan malaikat itu daripada nur (cahaya) sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam AS daripada tanah dan menciptakan jin daripada nyalaan api. Sabda Rasulullah s.a.w dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada Aisyah R. A bermaksud, Malaikat itu diciptakan daripada nur (cahaya) dan jin diciptakan daripada nyalaan api dan Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu (Riwayat Muslim) Malaikat, suatu 'alam yang halus dan termasuk dalam alam yang ghaib yang tidak dapat dirasai oleh pancaindera insan dan malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniyahnya iaitu tidak dapat dilihat, diraba, didengar, dicium dan dirasa. Malaikat hidup dalam suatu alam yang berbeza dengan kehidupan manusia. Oleh itu malaikat tidak pernah dilihat oleh manusia. Perihal keadaan dan hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah s.w.t sahaja. Malaikat itu bersih daripada syahwat haiwaniyah dan jauh dari keinginan hawa nafsu dan perbuatan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka tidak makan, minum, tidur dan berkahwin. Malaikat-malaikat mempunyai alamnya yang tersendiri. Mereka bebas mengikut hal ehwal mereka sendiri dan tidak melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia.

Malaikat itu juga boleh menjelma menyerupai bentuk manusia atau lain-lain bentuk yang boleh dilihat. Menurut hadith yang diriwayatkan daripada Umar bin al-Khattab, malaikat Jibril itu datang menjelma menyerupai keadaan seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, sangat hitam rambutnya, tidak diketahui dari mana datangnya lelaki itu. Lelaki tadi terus duduk berhadapan dengan Nabi s.a.w lalu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian lelaki tadi mulai mengemukakan pertanyaan pertanyaan tersebut. Selepas itu, ia pun hilang tidak diketahui ke mana perginya. Nabi pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Adakah kamu kenal siapakah yang datang tadi?" Sahabat sahabatnya menjawab : "Kami tidak kenal ya Rasulullah". Maka Nabi s.a.w bersabda :"Itulah malaikat Jibril". Hadith yang diriwayatkan daripada Umar al-Khattab ini juga menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu boleh menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki Allah, dimana malaikat Jibril itu selalu datang menemui Rasulullah s.a.w membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. 2.3.2.1 Kejadian dan hakikat Malaikat Malaikat-malaikat itu berbeza di antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain, sebagaimana ada perbezaan mereka dari aspek kedudukan, pangkat, tug dan sebagainya. Semua perkara itu as hanya diketahui oleh Allah s.w.t sendiri. Firman Allah s.w.t bermaksud, Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap dua, tiga dan empat. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan -Nya apa jua yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu (Faatir: 1) Maksud firman Allah s.w.t ini memberi pengertian yang jelas bahawa Allah s.w.t menciptakan malaikat berupa makhluk yang bersayap. Di antaranya ada yang bersayap dua, tiga dan empat. Ada pula yang lebih dari itu. Semuanya ini adalah menunjukkan nilai dan kedudukan malaikat malaikat itu di sisi Allah s.w.t dan juga tentang kekuasaannya cepat atau lambatnya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadith daripada Abdullah bin Mas'ud R.Ayang bermaksud, Bahawa Rasulullah s.a.w melihat Jibril A.S mempunyai enam ratus sayap (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Malikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalah-risalah-Nya dan mereka sentiasa bertasbih. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, Malaikat-malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata :Dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukanyang tertentu (dalam menyempurnakan tugasnya) dan sesungguhnya Kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat) dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih (mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan) (As-Saafat: 164-166) Maksud ayat di atas menjelaskan bahawa malaikat-malaikat itu mempunyai darjah kedudukan yang tertentu dan masing-masing menjalankan tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikatmalaikat itu juga taat melaksanakan perintah Allah dan beribadat kepada-Nya. Mereka juga sentiasa bertasbih dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa sayap malaikat-malaikat itu adalah termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib yang wajib setiap orang yang beriman mempercayainya tanpa mempersoalkan bagaimana keadaan, sifat bentuk, warna dan lain-lainnya kerana orang-orang yang beriman tidak di wajibkan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut di mana Rasulullah s.a.w sendiri pun tidak memberitahu mengenai perkara itu. 2.3.2.2 Peranan dan tanggungjawab Malaikat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Di bawah ini dikemukakan tugas -

Jibril Jibril dan juga dipanggil Ruhul Qudus..t mengenai agama si mati dan juga diri Nabi Muhammad s. (Tafsir Ibnu Kathir).a. yang disifatkan oleh Allah sebagai mempunyai sifat kuat dan amanah di dalam firman-Nya yang bermaksud: Sebenarnya al-Quran itu. Ia di bawa turun Malaikat Jibril yang amanah.Sehingga apabila sampailah ajal maut kepada seseorang di antara kamu.ke dalam hatimu. 1986). Munkar dan Nakir Tugas kedua-dua malaikat ini ialah menyoal orang yang mati di dalam kubur mereka mengenai Allah s. seperti firman Allah s.t telah mengurniakan kepada Jibril dengan tugas yang mulia dan penting.w. 3. (ar-Rad: 11) Ibnu Abbas R.w. Izrail Diberi tugas khas yang sangat penting iaitu mengambil nyawa (roh).a. iaitu menjadi duta dan utusan di antaraNya dengan para Rasul-Nya. yang ditaati di sana ( dalam kalangan malaikat) lagi dipercayai (At-Takwir: 19-21) Allah s. 6. 2. supaya engkau(wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi pemberi ajar an dan amaran (kepada umatmanusia) (Asy-Syu'araa': 192-194) Dan ada pula hadith sahih daripada Rasulullah s. Mikail Tugasnya ialah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman dan tumbuh -tumbuhan. .w (Al-Jazaairi. lagi berkedudukan tinggi. manakala di sebelah kiri pula ada seorang malaikat yang menuliskan amal jahatnya.t yang bermaksud: .w. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatubahaya) dengan perintah Allah.A mentafsirkan ayat ini sebagai : Malaikat-malaikat itu menjaganya dari sebelah hadapan dan belakangnya. Dia mempunyai ramai pembantu daripada para malaikat juga. Israfil Tugas yang telah diserahkan Allah kepadanya ialah meniupkan sangkakala pada hari kiamat kelak.w. Di sebelah kanan setiap orang mukallaf (yang cukup umur dan kelayakan memikul tanggungjawab beragama) ada seorang malaikat yang mencatakan amal kebajikan. maka malaikat yang mengawalnya itu pun mengelakkan diri daripadanya. Malaikat penulis amalan manusia yang mulia dan jujur (al-Kiramul Katibun) Tugas mereka ialah menulis dan mencatatkan semua amal perbuatan umat manusia.w di dalam Israk dan Mikraj. di sisi Allah yang mempunyai 'Arasy.w dalam Israk dari Mekah ke Masjid Aqsa dan perjalanan Mikraj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntahaa yang mulia dan agung itu. orang berkenaan akan ditimpa bencana.a.. Firman Allah s. juga mengumpulkan data amalan mereka itu. Firman Allah yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran iti adalah benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam..a.. 1.tugas para malaikat itu secara agak terperinci berdasarkan keterangan yang didapati daripada al Qur'an dan hadith. Di dalam perjalanan itu Jibrillah yang menjadi teman Rasulullah s. sedangkan mereka (malaikat itu) tidak cuai (dalam menjalankan tugasnya) (AI-An'am: 61) 5.t yang bermaksud: Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya. 4. Tetapi bila tiba takdir Allah.w sendiri yang menyatakan bahawa malaikat Jibrillah yang telah menjadi teman kepada Rasulullah s. lalu diambil (nyawanya) oleh utusanutusan Kami (malaikat). sungguh-sungguh kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) utusan yang mulia. Dengan demikian maka Jibril membawa turun wahyu Allah kepada para rasul-Nya. Yang kuat gagah.

Firman Allah s.w. Firman Allah s. di dalam surah di atas. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Para penanggung/ pemikul/ pengusung 'Arasy (iaitu singgahsana Tuhan) atau dipanggil ('Arasyur Rahman). yang berada di sekelilingnya.. (memberi hormat dengan berkata) : " Selamat sejahteralah kamu berpanjangan. sedangkan mereka tidak cuai. utusan-utusan Kami mengambil nyawanya. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu (al-Rad: 23-24) Dan ada hadith (riwayat at-Tarmizi) yang menyatakan bahawa setiap orang penghuni syurga itu ada pembantu dan orang-orang suruhan daripada para malaikat yang tidak kurang dari lapan puluh .Mujahid pula mengatakan: malaikat mengawalnya ketika dia jaga dan juga pada ketika tidur dari gangguan jin. manusia dan binatang-binatang yang membahaya. tugas yang telah ditetapkan kepada mereka ialah menjaga kesemua neraka dan pengusaha yang mengazabkan para penghuni neraka. 9. pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat). akan tetapi kebanyakan kamu (telah menentangnya. bertasbih memuji Tuhannya. seperti firman Allah s.t yang bermaksud: Malaikat yang memikul 'Arasy dan malaikat. .Dan 'Arasy Tuhanmu pada hari itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu (Al-Haqqah: 17) 11. Para pengawal (khadam) syurga. 7. Allah Taala berfirman:" Demi sesungguhnya. kerana kamu) tidak sukakan kebenaran itu (Az-Zukhruf: 77-78) 8. (bagi menyatakan sebabnya mereka dibiarkan di dalam azab. Az-Zabaaniah Mereka terdiri daripada sembilan belas malaikat. 10. dan beriman kepada-Nya. Tetapi bila tiba hari kiamat mereka ditambah dengan seramai empat puluh orang pembantu lagi. Para pembantu malaikat maut Iaitu ada dua golongan iaitu malaikat rahmah dan malaikat azab. disebabkan dengan kesabaran kamu. Malaikat Ridwan. Kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu (melalui rasul kami). itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah yang bermaksud. Mereka empat orang semuanya. Dan apajalannya engk au dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan (binasa terus). Dan (ketahuilah bahawa hikmat) kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat.t mengenai keadaan penghuni neraka yang bermaksud: Dan mereka menyeru (ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata): "Wahai Malik! Biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami (kerana kami tidak tahan menderita)".w. Firman Allah yang bermaksud: Sedangkan malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu.t yang bermaksud: Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. kerana (merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah Kami) dan (hikmat) kami tidak menerangkan jumlah mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu (Al-Muddathir: 26-31) Ketua az-Zabaniah itu dinamakan Malik. serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan berdoa dan merayu) (Al-Mukmin: 7) . Dialah Pengurus Besar Syurga dan ketua segala pengawal syurga. yang sentiasa berada bersama malaikat maut itu. mereka itu terdiri daripada para malaikat yang sangat ramai dan tidak terhitung jumlah mereka.w. iaitu yang ditugaskan menjaga perbendaharaan dan segenap isi syurga.

Dan (Hammad) menyebutkan cerita roh orang kafir bertentangan dengan roh orang beriman tadi. kemudian Allah pun berfirman : " Bawalah roh itu bersemadi di tempat yang mulia hingga ke akhir masa.(malaikat). berdasarkan hadith riwayat Imam Muslim: Sebaik sahaja roh seorang beriman itu keluar dari jasadnya maka roh itu disambut oleh dua orang malaikat yang ditugaskan khas lalu dibawanya roh itu naik. 1. iaitu para malaikat yang selalu meronda. Mereka itu berkumpul . untuk menyampaikan salam umatku kepadaku (dikeluarkan oleh An Nasai dan Ibnu Hibban) 15. Buktinya ialah hadith ini yang bermaksud: Allah ada mempunyai ramai malaikat di bumi. apa sahaja perintah akan saya jalankan. Ada sebahagian lagi malaikat yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. celaka atau bahagiakah? Bagaimana rezekinya? Bagaimanakah ajalnya? Maka kesemuanya itu akan dicatatkan di dalam perut ibunya (Riwayat Al-Bukhari) 13. maka (Hammad) pun berkata: Maka seluruh penghuni langit pun bercakap-cakap mengenai suatu roh yang baik yang baru tiba dari dunia (bumi). lalu roh itu dibawa menghadap Tuhannya 'Azza wa Jalla. 12. iaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah s.w. dan jika anda mahu saya boleh menindih mereka dengan Akhsaybain (dua gunung di Mekah) (dikeluarkan oleh An Nasai dan Ibnu Hibban) 14.t untuk menjaga bukit-bukau dan gunung-ganang berpandukan hadith Rasulullah s.t telah memberi tugas kepada seorang malaikat untuk menjaga rahim (kandungan) maka malaikat pun berkata: Ya Tuhanku Nutfah (air benih).a. Malaikat penjaga bukit-bukau. Para malaikat yang selalu berjalan berulang alik dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain (meronda) . semoga Allah memberi selamat sejahtera kepadamu dan kepada badan yang mengandungimu.w : Lalu saya telah dipanggil oleh malaikat yang menjaga gunung-ganang sambil memberi salam kepada saya dengan mengatakan: "Wahai Muhammad. dan anda sendiri pun akan mendapat kebajikan seperti yang anda mintakan untuk saudaramu itu . Malaikat-malaikat bergilir-gilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini. Malaikat yang ditugaskan untuk membawa naik roh hamba Allah yang mati. gunung-ganang. Tugas mereka ialah menjadi khadam (orang suruhan) kepada penghuni syurga yang berkenaan itu. Malaikat bertugas bila sahaja seseorang hamba Allah itu mendoakan sesuatu untuk saudaranya yang beriman yang tiada bersamanya maka malaikat itu akan berkata: " Amin dan engkau pun akan beroleh seperti itu juga".di antaranya ialah.w. Malaikat yang ditugaskan mengawal rahim (kandungan wanita) berpandukan hadith: Sesungguhnya Allah s. 16). "Malaikat pun berkata: " Wahai Tuhanku lelakikah atau perempuan.a. Ya Tuhanku Alaqah (sebuku darah beku). apabila Allah hendak menjadikannya suatu makhluk hidup maka. iaitu suatu golongan malaikat yang selalu berjalan-jalan meronda di seluruh muka bumi yang tugas mereka ialah menyampaikan salam dan selawat umat Nabi Muhammad s. Ya Tuhanku (seketul daging).w kepadanya. Maka kata Hammad (yang meriwayatkan hadith) maka berbau semerbak bauan kasturi. juga kerana berpandu kepada hadith riwayat Imam Muslim yang bermaksud : Doa seseorang Islam kepada saudaranya seorang Islam yang lain yang ghaib (tidak berada di hadapannya) adalah diperkenankan kerana di hujungnya kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan khas untuk menerima doanya itu pada setiap kali orang itu berdoa untuk saudaranya dengan doa yang baik maka malaikat yang ditugaskan itu berkata: "Amin.

yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan (masukkanlah bersama-sama mereka) orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama-sama kamu itu. Malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman agar Allah menerima taubat mereka dan mengampunkan dosanya.a. terutama para alim ulama.a. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya dan juga para penghuni langit dan burnt memberi selawat . Malaikat-malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu : Wahai Tuhan kami! Rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Sabda Rasulullah s. Malaikat-malaikat yang bertugas malam bergilir-gilir dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang (mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia). Malaikat-malaikat itu menjawab : Kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang solat dan ketika kami datang mereka juga sedang solat (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 2.a.A yang bermaksud.A bahawa Rasulullah s.w dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah R. Sabda Rasulullah s. Malaikat-malaikat memohon rahmat untuk orang-orang yang beriman.rahmat (mendoakan) ke atas orang-orang yang mengajar perkara-perkara kebaikan (Riwayat At-Tirmizi . Sesungguhnya Engkaulah jua yang Maha Kuasa lagi Amat Bijaksana. seterusnya memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan (yang dilakukannya) dan (sebenar-benarnya) sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena (balasan) kejahatan-kejahatan (yang dilakukannya) maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya dan yang demikian itulah kemenangan yang besar penghargaannya (Al-Mu'min:7-9) 3. diampunkan baginya dosa yang lalu (Riwayat Al-Bukhari) 4. Apabila Imam berkata :"ghairil maghdhu bia'laihim Wala dhaallin" maka hendaklah kamu mengucapkan "amin". Maka sesiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berkumpulan (bertemu) di waktu solat Subuh dan solat Asar.w dalam hadith yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah R. Firman Allah yang bermaksud.3 Kepercayaan kepada Kitab .A bahawa Rasulullah s. Allah berfirman. Hadith yang diriwayatkan daripada Abi AdDarda' R.w bersabda dengan maksudnya. banyak lagi tugas malaikat dalam alam roh dan alam dunia yang tidak disenaraikan di sini. 2. bagi setiap orang yang sudah mukallaf. kerana sesungguhnya malaikat-malaikat pun mengucapkan "amin".3. bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku ketika kamu tinggalkan mereka?. wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang menjadi salah satu dari rukun iman yang enam. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka itu dan Dia adalah lebih mengetahui (tentang keadaan perbuatan hamba hamba-Nya itu).hadith Hasan) Malaikat-malaikat juga merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar ilmu kerana kegembiraan mereka melihat orang-orang yang belajar. Firman Allah yang bermaksud. apabila mereka itu berkata : "Wala dhaalin". Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan itu (Riwayat At-Tirmizi) Selain dari tugas-tugas tersebut. maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Malaikat-malaikat bersama-sama dengan orang-orang yang solat yang mengucapkan amin. Wahai Tuhan kami! Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal.w bersabda dengan maksudnya. Sungguhpun demikian.(bertemu) di waktu solat Subuh dan solat Asar.a.A yang bermaksud. Dialah (Allah) yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikat-Nya pula (berdoa bagi kamu) untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita (kufur dan maksiat) kepada cahaya yang terang benderang (iman dan taat) dan adalah Dia sentiasa melimpah-limpah rahmatNya kepada orang-orang yang beriman (di dunia dan di akhirat) (Al-Ahzab: 43) Diriwayatkan daripada Abu Umamah R.

Hendaklah sentiasa meneliti makna ayat. Hendaklah sentiasa membaca dan berusaha menghafalnya. mengamalkan dan menghafal. i. Memahami dan Menghayati Setiap peringkat kehidupan umat Islam perlu berpandukan kepada ajaran al Quran. Justeru. haram. Inilah manfaat dan faedah paling penting dan besar yang dapat dinikmati dan diperolehi daripada al-Quran selepas memahami isi kandungannya.S. Al-Quran hendaklah dibaca dengan tartil iaitu dengan bacaan yang terang. memahami kandungan dan pengertian yang disampaikan dalam al-Quran.Quran dalam jiwanya samalah seperti rumah yang hampir roboh (Riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas) Untuk melihatkan bahawa kita benar-benar beriman dan yakin terhadap isi dan kandungan al-Quran. Injil: diturunkan kepada' Nabi Isa A.S dan Al-Quran: diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Bacalah al-Quran. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran akan menjadikan bacaan menyusuk ke dalam jiwa dan menyentuh perasaan pendengarnya.3. Janganlah biarkan jiwa dan hidup ini kosong tanpa al-Quran. sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya.w. terutamanya kepada generasi muda.Memiliki. samalah seperti rumah kosong yang menunggu masa akan roboh. kitab-kitab selain Al-Quran. Kita perlu menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saranan ini bertujuan agar mereka akan dapat terus melaksanakan tanggungjawab beramal dan memelihara kitab Allah ini. keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Firman Allah bermaksud: Dan Rasul telah berkata: Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan (Al-Furqan: 30) Kita sebagai umat Islam wajib bersyukur kepada Allah kerana dapat menikmati petunjuk al-Quran. kita mendapat ganjaran pahala dan syafaat daripada Allah. terdapat beberapa ciri boleh dijadikan tanda dan ukurannya. Langkah positif yang perlu dilaksanakan untuk mendedahkan generasi muda kepada mendekati al Quran dengan memahami dan mengamalkan segala suruhan -Nya serta menjauhi segala laranganNya. Jiwa orang yang tidak mempedulikan ajaran al-Quran dalam al-Quran. Rasulullah s. Seterusnya hendaklah kita berusaha mengamalkan segala isi kandungan al Quran.w bersabda bermaksud: Sesungguhnya mereka tidak mempunyai sedikit al. Hidup .1 4M .Rukun Iman yang seterusnya yang wajib diimani oleh orang Islam ialah percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. ill. maka ia bukan lagi merupakan naskah yang tulen.w. memahami. makruh dan harus. jelas dan betul mengikut ilmu tajwid. Amatlah uialang sekali jika umat Islam hanya mengetahui isi kandungan al-Quran dan memperkatakannya.t berfirman bermaksud: Maka apakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Quran? Atau telah ada di atas hqti mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran al-Quran (Muhammad: 24) iy. Al-Quran menyempurnakan segala kitab-kitab yang terdahulu. Ini penting supaya mereka tidak menjadi kaku ketika melihat huruf al-Quran. Ia diakhiri dengan kitab Al-Quran. Dengan membaca al-Quran." ii. telah diubahsuai mengikut kehendak pihak-pihak tertentu.3. Orang Islam percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dengan membaca al-Quran akan dapat menambah kebersihan jiwa. Hendaklah al-Quran itu diajarkan kepada semua umat Islam iaitu disebarkan dengan seluasluasnya. Hendaknya kita hidup dengan al-Quran. Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya iaitu wajib.a. ketenangan. Ia termasuklah. sunat. Membaca.a. Orang Islam percaya bahawa pada masa kini. Kitab-kitab yang wajib diimankan ialah: Taurat: diturunkan kepada Nabi Musa AS. Zabur: diturunkan kepada Nabi Daud A. membaca. tetapi gagal atau tidak mahu beramal dengannya. kita perlu meningkatkan kemahiran membaca dan memahami al-Quran. Allah s. 2.

Taymiyyah menyatakan bahawa agama yang dibawa oleh semua Rasul adalah satu iaitu Islam dan Islam adalah agama Nabi Nabi/Rasul-Rasul sejak awal hingga akhir.3.. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. dengan berdalilkan ayat-ayat al-Quran berpendapat bahawa wajib beriman dengan semua Rasul tanpa membeza-bezakan antara mereka kerana agama atau risalah Allah yang diutuskan melalui semua Rasul adalah satu dan ia bertujuan untuk membimbing dan mengarah manusia ke jalan kesempurnaan di dunia dan di akhirat.. menafkahkan sebahagian rezeki yang dikurniakan Allah secara diam-diam dan terang-terangan. kemudian dengan demikian orang-orang yang membaca Al Quran itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. (Faathir:29-30) Dalam dua ayat tersebut. takwa. Jumhur ulama mengakui Hadith ini dan menerangkan bahawa prinsip aqidah semua Nabi adalah satu dan syariat mereka berbeza.thn) dan Mahmud Syaltut (1972). . Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Semua Rasul adalah benar. Oleh kerana itu kita harus selalu membaca al-Quran dengan perenungan dan kesedaran. "Maksud iman kepada Rasul-rasul ialah pembenaran yang jazam bahawa Allah telah mengutuskan Rasul kepada setiap umat. cerdik. Oleh kerana itu Allah s.. Abu Hurairah meriwayatkan Hadith tentang kesatuan agama para Rasul iaitu:". keimanan kepada semua Rasul meliputi keimanan kepada tugas-tugas. Allah s. Al-Dahlawi (t. baik. Muhammad Rasyid Rida (t. disepakati di atasnya semua Nabi AS. thn). Beliau menyatakan hal ini dalam kata-kata.w.t berfirman maksudnya. dan berterima kasih atas pelaksanaan tugas. Allah s. sesungguhya perbezaan hanya dalam syariah dan sistem".w.Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bagi alHakami (t. Oleh karena itu mereka mengadakan perniagaan di mana Allah menambahkan kurniaan -Nya. (An-Nahl:43) 2.". hendaklah bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan.4 Kepercayaan kepada Rasul Setiap Mukmin wajib mempercayai semua Rasul tanpa membeza-bezakan mereka (beriman kepada seorang Rasul. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari ku rnia-Nya. yang patut dilaksanakan oleh orang Mukmin. Ibn.t iringi amalan membaca Al Quran dengan niendirikan solat. Bila seorang membaca al-Quran bertemu dengan kalimat yang belum difahami. Mereka bersatu pada prinsip Tauhid dan berbeza dalam cabang-cabang syariat. dan tidak beriman kepada yang lain) kerana beriman kepada semua Rasul adalah sesuatu yang jelas dikehendaki dan dituntut dalam Islam.. mulia. Mereka mengetahui bahwa kurniaan Allah lebih baik dari apa yang mereka infakkan..dengan al-Quran adalah perbuatan terpuji.w.t berfirman yang bermaksud. Allah s.. sehingga dapat memahami Al-Quran secara mendalam. yang menyeru mereka beribadat kepada Allah. Nabi-nabi adalah bersaudara. Ibn. sifat-sifat keperibadian yang putih bersih. sehingga menimbulkan pengetahuan yang akhirnya akan terce rna dalam amalan dalam kehidupan scharian. bukti-bukti dan ayat (tanda-tanda) yang menyokong dan menguatkan mereka.w. mengampuni kelalaian.dan agama mereka adalah satu. Taymiyyah (1969) dan Syah Wali Allah al-Dahlawi juga menerima dan mengakui bahawa agama yang dibawa dan dianuti oleh semua Rasul adalah satu iaitu Islam.t menganjurkan orang-orang yang membaca al-Quran agar disertai dengan perenungan.. . Para ulama ada menerangkan tentang aspek yang perlu diimani pada seseorang Rasul.. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam -diam dan terang-terangan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih. thn) juga berdalilkan ayat-ayat al-Quran telah membuat kesimpulan dengan katanya:"Ketahuilah bahawa asal agama adalah satu.

(An-Nahl: 63) .1 Peranan Rasul Falsafah perutusan rasul-rasul ke alam dunia ini bertujuan untuk menyeru dan mengajak umatnya beribadat.t tersebut dengan tegas menyatakan bahawa setiap umat diutus kepada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan tidak ada suatu umat pun yang tidak mempunyai rasul untuk menyeru. Kami utuskan saudara mereka. Dialah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya" (Hud: 61) Perutusan rasul-rasul ke alam dunia dengan tugas-tugasnya yang berat adalah mengandungi tujuantujuan berikut: 1. . Nikmat berkiblatkan ke Kaabah yang Kami berikan (kepada kamu itu). tidak menyembunyikan. Secara langsung rasul-lasul menjadi pemimpin umatnya. lalu berkata ia : "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya). Firman Allah yang bermaksud. Membersihkan amalan-amalan syirik dan maksiat. Mengajar kandungan kitab suci al-Quran dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. 2. samalah seperti (nikmat Kami) mengutuskan kepada kamu (iaitu Muhammad) yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan membersihkan kamu (dari . disertakan bukti-bukti yang nyata. Firman Allah yang bermaksud. menyembah Allah dan mentauhidkan-Nya. Menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan menerangkan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan dan juga memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.. Ia berkata : "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya. Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat) supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (AnNisa': 165) 2. berhala dan apa sahaja yang menyesatkan) (An-Nahl: 36) Maksud firman Allah s.amanah.4. tanda-tanda yang jelas Allah sebagai sokongan.t mengutuskan seorang rasul kepada setiap umat untuk menyuruh inniyembah Allah dan mentauhidkan-Nya..w. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya? (Al-Mu'minun: 23) Dan kepada kaum Thamud.3.. tidak ada. Semua Rasul berada di jalan yang jelas dan jalan petunjuk yang nyata". Firman Allah Taala yang bermaksud. Firman Allah yang bermaksud. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka):" Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut" (syaitan. Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. penunjuk yang diberi petunjuk.Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran (Faatir: 24) Allah s. mengajak dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. tidak mengubahsuai dan tidak membatalkan risalah itu. Dan tiadalah Kami menurunkan al-Quran (wahyu Allah) kepadamu (wahai Muhammad) melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang -orang yang beriman (An-Nahl: 64) 3. Pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa berita yang menakutkan kepada orang-orang yang kafir. Demi Allah! Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad). bukan menyembah selain daripada-Nya. Tuhan bagi kamu selain daripadanya.w. Mereka semua menyampaikan semua kandungan risalah Allah. Inilah yang menjadi asas dakwah kerasulan mereka sebagai utusan Allah untuk menegakkan agama-Nya (agama Islam). Firman Allah yang bermaksud. Salih. Firman Allah yang bermaksud.

2 Aplikasi sifat-sifat Rasul pada diri manusia Islam sangat mementingkan akhlak yang mulia kerana itulah para rasul-rasul diutus bukan sahaja untuk menyebarkan syariat agama Islam yang benar dan hetul. mencela. amanah. Yang sebenarnya kunci utama ke arah pembentukan akhlak yang mulia itu adalah lahir daripada mempraktikkan sifat yang wajib bagi Rasul-rasul iaitu. Kedua : Amanah yang bermaksud jujur dan dipercayai.w. mengadu domba dan sebagainya. sekaligus mencontohi akhlak Baginda s. Sayidatina Aisyah R.w merupakan contoh terbaik untuk diteladani kerana Baginda memiliki keperibadian dan akhlak yang sangat mulia. Pertama : Siddiq yang bermaksud benar dalam perkataan dan perbuatannya.w merupakan hasil didikan dan pengajaran dari al-Quran. Baginda tidak pernah melakukan sesuatu yang boleh menyakitkan perasaan orang lain. bijaksana. Ketiga : Tabligh iaitu menyebarkan dan menerangkan apa jua wahyu yang diterimanya daripada Allah s.a. Kita lihat kejujuran dan sifat amanah Rasulullah s.w tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda Rasulullah s.a.a. suka mengajak orang ke jalan kebaikan. memfitnah. pernah berkata yang maksudnya: Sesungguhnya akhlak Nabi s. bersifat belas kasihan dan suka memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. tidak sombong dan riya'. Itulah cara pendidikan terbaik dan mendatangkan kesan yang mendalam. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) daripada Allah dan sebuah kitab (al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. bahkan ia dibalas dengan kebaika (Abul Khairi. pemaaf. adil. pandai dan cerdas.4. melarang melakukan segala macam kemungkaran dan sebagainya.a. n 1994).w dalam menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh dunia.amalan syirik dan maksiat) yang mengajarkan kamu kandungan kitab (al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui (Al-Baqarah: 151) 4.w. Baginda menunjuk ajar dan memberikan bimbingan akhlak bukan hanya setakat teori atau cakap sahaja. Sifat inilah yang sepatutnya menjadi pakaian umat Islam jika mahu berjaya disegani dan dihormati.t lagi dalam surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud: Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Seorang yang tawaduk yakni merendah diri.w. Walaupun di kalangan masyarakat sekeliling melakukan kejahatan kepadanya. Baginda tidak bersifat mungkir janji.a. sabar. tetapi mendidik manusia supaya berakhlak mulia dan terpuji. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. baik dari segi pertuturan dan perbuatan. Akhlak mulia sangat dituntut dalam Islam kerana itu Baginda turut mendidik umatnya supaya berakhlak mulia.w sehingga Baginda digelar "al-Amin" iaitu orang yang dipercayai.a. baginda s. Firman Allah Taala yang bermaksud. Keempat : Fatanah iaitu cerdik.w itu adalah al-Quran (Riwayat Imam Muslim) Al-Quran mendidik Baginda supaya berakhlak mulia.A. Memang benar dan tepatlah bahawa .t dalam surah al-Ahzab ayat 21 tafsirnya. Sifat-sifat inilah yang menjadi kunci kejayaan Baginda Rasulullah s. sebagaimana dijelaskan oleh Allah s.t. Membawa kebenaran dari Allah (al-Quran) dan mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Amalan itulah yang menarik perhatian dan menjadi kepercayaan orang ramai. Di samping menunjukkan mereka ke jalan yang lurus (agama Islam).3. Dan firman Allah s. Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaan-Nya dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang benderang dengan izin-Nya dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang betul lurus (agama Islam) (Al-Maidah : 15 -16) 2. menipu. berbohong.w. tetapi Baginda sendiri melakukannya.a. Keperibadian tinggi serta ahklak mulia Baginda Rasulullah s.

bermasyarakat.a. Mereka juga mempercayai dengan penuh keimanan bahawa manusia itu akan dihidupkan sem ula.A dia berkata. Beriman kepada hari akhirat adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam yang merupakan perkara utama dalam akidah.w. Ingatlah bahawa akhlak buruk dan keji itu selalu mengganggu kehidupan. ia menceritakan kepada kami dan berkata: Tidak pernah Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara buruk dan tidak juga perkara-perkara keji. ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhl-Nya. Ketahuilah bahawa umat Islam yang dipandang mulia dan baik disisi Allah s. ibadat-ibadatnya dan amal-amal salihnya. Firman Allah s. Semua ini boleh dilakukan jika ada azam dan tekad untuk mengubahnya. percakapan dan perbuatannya dalam apa jua hal dan keadaannya. bahkan sebagai penyebab jauhnya manusia dari sisi Allah s.a.w.t dan memudahkannya terperangkap ke dalam hasutan syaitan yang kesudahannya menjadi penghuni neraka. ingatlah bahawa akhlak buruk dan budi pekerti yang jahat itu merupakan penyakit yang bersarang dalam hati dan racun yang membelenggu jiwa yang tidak boleh dibiarkan. Apabila datang hari akhirat kelak.w dengan sebaik-baiknya. Jika kita seorang yang bakhil gantikanlah dengan bermurah hati. Dan Sesungguhnya ia berkata: Sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlaknya di kalangan kamu".w.t telah berfirman dalam surah alAnkabut ayat 45 tafsirnya: Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Apa yang penting kemahuan diri dan melazimkan diri dalam mentaati perintah Allah s. Oleh itu.a.t dan menjauhi larangan-Nya. lalu Allah s. baik zahir mahupun batin.w.t dalam surah an-Nahl ayat 90 yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan -perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. menimbulkan berbagai masalah dan penyakit sosial. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan melarang-Nya.Rasulullah s.t. Rasulullah s. kedamaian dan kasih sayang dalam berkeluarga.w yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi yang maksudnya: Daripada Abu Hurairah R. menghilangkan sifat perpaduan.a.a.w. fikiran kacau.a. jika kita seorang yang sombong jadilah seorang yang merendah diri.w ialah mereka yang baik akhlaknya. Mereka dihimpunkan di Mahsyar untuk dihisab amalan mereka masing-masing bagi menerima pembalasan daripada Allah Taala. malah sebagai unsur terpenting dalam keimanan di samping beriman kepada . jika kita seorang pendendam jadilah seorang yang pemaaf dan begitulah seterusnya.5 Kepercayaan kepada Hari Akhirat Beriman kepada hari akhirat ialah mempercayai dengan kepercayaan yang jazam (pasti dan tetap) bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya sebagai hayat khalidah (hidup yang berkekalan) malah hidup mereka akan berakhir dengan kedatangan "hari akhirat". Mohonlah kepada-Nya supaya kita dapat menteladani Rasulullah s. ng perbuatan yang memalukan dan menandakan moral yang rendah.3. Bukankah Allah s. jangan sampai kemaksiatan menguasai diri.w diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana sabda Baginda s. Oleh itu elakkanlah diri kita bersifat keji yang dibenci Allah s. semua manusia berpindah hidupnya dari Darul Amal kepada Darul Jaza'.w bersabda yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari maksudnya: Daripada Masruq ia berkata: "Sesungguhnya kami duduk bersama Abdullah bin Amru. sabda Rasulullah s. Perlu disedari bahawa akhlak yang buruk itu merugikan dan menjadi racun ya membunuh.t membangkitkan semua manusia itu dari kubur mereka. 2.wtelah bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya bahawa aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak".w. kali yang kedua di negeri akhirat sebagai Darul Jaza' (negeri balasan). tiada ketenangan. Rawatlah sebelum terlambat dengan membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita dan menggantikannya dengan sifat baik dan terpuji. Semoga dengan demikian kita akan terselamat di dunia dan akhirat. beragama dan bernegara.

Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah. Firman Allah yang bermaksud.w. Di alam akhirat inilah seluruh manusia dibangkitkan. 2.Allah s. Di dalam al-Quran. Maka sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah. Setelah manus ia itu dibangkitkan dari kuburnya. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat dahsyatnya serta bumi itu mengeluarkan segala isinya dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun) : "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya : "Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian)". Rohnya dikembalikan ke dalam tubuh dan mereka akan mengalami kehidupan kali kedua.w. Syurga adalah makhluk Allah azza Wajalla yang disediakan untuk hamba-hamba-Nya yang beriman.1 Hakikat Hari Akhirat Hari akhirat ialah hari musnahnya alam dunia ini dan pada hari itu manusia yang inasih hidup kesemuanya akan mati.t telah mencipta syurga itu sebelum Dia menciptakan makhluk-makhluk yang lain. nescaya akan dilihat (dalam suratan amalnya) (Al-Zalzalah : 1 . Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing)untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amalamal mereka. iaitu dihidupkan lagi setelah mereka mati.t.w.3.8) 2. Maksud-maksud firman Allah di atas jelas menunjukkan bahawa beriman kepada hari akhirat merupakan suatu perkara yang terpenting dan utama dalam akidah dan keimanan.5. maka amalan mereka masing-masing akan dihisab untuk diberi balasan.3. syurga itu mempunyai beberapa nama.t mencipta alam yang lain iaitu Alam Akhirat. Pada hari itu Allah s. 1 Jannatul Ma'wa (syurga tempat kembali) 2 Jannatu Adnin (syurga tempat tinggal yang kekal) 3 Darul Khulud (rumah yang kekal abadi) 4 Jannatul Firdaus (syurga Firdaus) 5 Darussalam (rumah yang sejahtera) 6 Darul Maqamah (rumah yang tenteram) 7 Jannatun Nairn (rumah yang bernikmat) 8 Maqamun Amin (kedudukan yang sentosa) Syurga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang salih sebagai balasan dari amalan kebajikan yang mereka lakukan di dunia ini. Firman Allah yang bermaksud. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya).5.2 Pembalasan Syurga dan Neraka Syurga Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan syurga. Syurga itu kini sudah wujud dan ia kekal selama-lamanya. tidak rosak binasa. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat (Al-Baqarah: 177) Sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal salih. Allah s. "Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang -orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang salih ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai" (Muhammad: 12) Ahli-ahli syurga yang tinggal di dalam syurga itu dalam keadaan baik. maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita (AlBaqarah: 62) Demikianlah diberi ingat dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat (Al-Baqarah: 232). Firman Allah yang bermaksud. aman dan sentosa menikmati .

Sebaliknya jika seseorang itu dilimpahkan oleh Allah kurnia dan nikmat-Nya yang bcrupa kebendaan dan sebagainya janganlah mereka terlalu sangat bergembira schingga lupa daratan.6 Kepercayaan kepada Qada' dan Qadar Hcriman kepada qada' Allah dan qadar-Nya adalah salah satu daripada rukun-rukun akidah dan ia menduduki rukun yang keenam daripada rukun-rukun Imun. tidak rosak binasa sebagaimana kekal syurga.t. Ini ialah kerana baik dan buruk sesuatu perkara itu adalah di dalam ilmu dan iradat-Nya yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah s. Firman Allah Taala yang bermaksud. andainya seseorang ditimpa kesusahan atau bala bencana atau tidak berhasil apa yang dicita-citanya.t. Neraka itu kini sudah pun wujud sebagaimana wujudnya syurga dan neraka itu kekal selama-lamanya.t yang bermaksud . Ini telah diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya yang bermaksud. Neraka adalah makhluk Allah sebagaimana syurga. 2. Mereka yang tidak percaya kepada qada' dan qadar (takdir Allah) adalah bcrmakna mereka itu telah keluar daripada agama Allah s.t menjanjikan memberi balasan syurga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Sebaliknya perkara yang dianggap baik itu boleh jadi buruk bagi diri seseorang itu. sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya " (AI-Baqarah : 25) Neraka Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan neraka sebagaimana wajib bagi mereka itu mempercayai kewujudan syurga. Justeru itu. Di dalam al-Quran. Neraka itu dijadikan oleh Allah sebelum menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagaimana Allah menjadikan syurga juga.w. Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya. Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu bend dan boleh jadi kamu benci . Firman Allah s.nikmat-nikmat yang telah tersedia ada di dalam syurga itu. Setiap perkara yang berlaku dan terjadi ke atas diri seseorang itu.w. "Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan -pasangan/ isteri-isteri yang sentiasa suci bersih. Allah s. Dan (ingatlah) Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri (Al-Hadid:2223) Sehubungan dengan ini. Beriman kepada qudu' dan qadar adalah kepercayaan atau akidah yang wajib ditanamk dalam hati an setiap Muslim dan Mu'min. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian daripada sejenis buah-buahan syurga dan mereka berkata :"Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu".w. sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.t mengikut qada' dan qadarnya. sekiranya berlaku ke atas diri seseorang itu sesuatu perkara yang dibencinya janganlah mereka menganggap bahawa perkara itu buruk ke atas diri mereka kerana boleh jadi perkara yang dianggap buruk itu adalah baik bagi diri mereka.w. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepadakamu. selaku orang yang beriman kepada qada' dun qadar mereka tidak akan menyesal atau bersedih hati dan merasa kecewa kcrana semua perkara itu adalah qada' Allah dan qadarnya ke atas diri seseorang. disediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhakai Allah.w.3. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. baik atau buruknya adalah mengikut ketentuan dan ketetapan yung telah dibuat oleh Allah Taala dengan ilmu dan iradat-Nya sendiri sebelum ncsuatu perkara itu berlaku. Allah menjanjikan pula memberi balasan neraka Jahim kepada orang yang kafir dan orangorang yang menderhaka Allah s.

Allah s. Mereka yang tidak percaya kepada qada' dan qadar Allah akan dan berdukacita apabila mereka menerima sesuatu bala bencana. Kesemuanya itu pasti akan berlaku.t membuat beberapa ketentuan. beredar dan berjalan tepat dan juga sesuai dengan apa yang telah dipastikan dalam ketentuan.w. Kesimpulan daripada ayat-ayat tersebut bahawa maksud dan makna qadar atau takdir itu ialah suatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah s.w. Berhubung dengan maksud qadar atau takdir.t di dalam azali tentang nasib atau untung seseorang manusia itu apakah mereka akan masuk dalam kumpulan orang yang beruntungatau orang yang bernasib tidak baik (sa'adah atau syaqawah). malah hendaklah mereka itu bersyukur ketika dalam waktu senang dan bersabar waktu susah kerana semua perkara itu adalah qada' Allah dan qadar-Nya dan pasti mengandungi hikmah.w. peraturan dan undang-undang am yang menjadi dalil bahawa qada' dan qadar itu tertakluk di bawah kekuasaan Allah Taala. Allah s.t untuk semua yang ada dalam alam yang maujud ini. isteri atau anak yang dikasihinya atau rugi dalam perniagaan dan sebagainya akan bersedih hati dan berdukacita menerima bala yang menimpa dirinya itu. Misalnya seseorang yang kematian suami. 2.6.1 Pengertian Qada' dan Qadar Qada' bererti ketetapan. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisi-Nya dengan qadar yang tertentu (Al-Ra'd: 8) Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu (al Hijr: 21) Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan) (AlQamar: 49).t telah mengetahui apa sahaja yang akan berlaku dan yang akan terjadi ke atas sesuatu itu dalam masa dan waktu yang telah ditentukan Allah sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan -Nya. Di dalam al-Quran al-Karim telah disebutkan beberapa kali persoalan qadar atau takdir.t tersebut mengingatkan kepada setiap orang yang beriman bahawa Allah Taala "mentakdirkan" seseorang itu baik atau buruk adalah di atas kebijaksanaan dan belas kasihan Allah yang bersifat "al-Hakim dan al-Rahim" di mana seseorang itu jangan memandang mudah atau memperkecilkan nikmat Allah (tidak bersyukur kepada nikmat-Nya) kerana angkuh dan besar diri dan jangan pula gelisah di atas bala bencana yang menimpa mereka. Dalam akidah Islam qada' dan qadar ialah ketetapan Allah s.w. Peraturan-peraturan tersebut merupakan undang-undang Am (Al-Qawaaninu al'Ammah) atau kepastian yang inempunyai pertalian di antara sebab dengan musababnya dan di antara sebab dan ukibatnya.2 Kepentingan meyakini Qada' dan Qadar Percaya kepada qada' dan qadar Allah merupakan suatu perkara yang ama penting dalam t kehidupan manusia.3. Firman Allah yang bermaksud.w. Tetapi pada mereka yang percaya kepada . 2. nasib atau untung. Allah mampu mengubah takdir kita.w.t sebelum sesuatu itu berlaku.kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia jahat (buruk) bagi kamu. Ini bermakna berlaku sesuatu itu sudah pasti akan berbetulan mengikut sifat-sifat dan keadaannya yang khusus dan tepat sebagaimana yang digariskan oleh Allah. Imam Nawawi menta'rifkan dan berkata bahawa qadar atau takdir ialah semua perkara atau benda yang maujud di alam ini telah ditentukan dan ditetapkan mengikut garisan yang telah dibuat oleh Allah s. Qadar bererti takdir.6. peraturan dan undang-undang yang diterapkan untuk semua yang maujud di alam ini. Walaupun begitu kita masih boleh berusaha dan berdoa kerana dengan limpah rahmatnya. Dan (ingatlah) Allah jualah yang mengetahui (semuanya itu) sedang kamu tidak mengetahuinya (Al-Baqarah: 216) Firman Allah s.3.

t. sosial dan sebagainya adalah penting. Tanpa ilmu seseorang itu tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Mereka menerima segalanya dengan penuh keinsafan dan ketakwaan kepada Allah s. iaitu beribadat kepada Allah dalam erti kata yang luas (Hasan Langgulung. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang telah diberikan kepada kamu dan (ingatlah) Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong dan takbur. Sebaliknya jika kita menerima nikmat daripada Allah dan memperoleh kebahagiaan.w.t supaya ilmu dan pemikiran manusia diintegrasikan dengan iman terhadap Allah s. Kemahiran terhadap kedua -dua ilmu ini akan membawa kepada kekukuhan dan keyakinan yang jitu terhadap agama Allah. Ilmu yang dititik beratkan di dalam Islam ialah ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu mengenai Allah dan rasul-Nya atau ilmu fardu ain. pemikir. ekonomi. mereka hanya berkata kesemuanya itu adalah ketentuan qada' dan qadar yang telah ditentukan dan ditetapkan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Hal ini telah diingatkan oleh Allah s. masyarakat dan alam sekitar sebagai usaha pengabdian mereka kepada Allah dan penyempurnaan amanah -Nya sebagai . lagi membanggakan diri (Al-Hadid : 22 .4 PEMBINAAN DAN PENGUKUHAN AKIDAH Sistem kepercayaan dan nilai hidup manusia memainkan peranan penting dalam mewarnai.w. menerima qada' dan qadar Allah Taala dengan penuh kesabaran dan keredaan tanpa merasa sedih. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kekuatan ini memberi tenaga.1 llmu Ilmu adalah suatu alat yang terpenting untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. mencorakkan dan menimbulkan motiyasi dalam perkembangan kehidupan manusia.w.23) Maksud firman Allah Taala tersebut menegaskan setiap musibah (bala bencana) yang menimpa diri seseorang itu semuanya qada' dan takdir Allah. Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana)yang ditimpakan di bumi dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu. 1991). ahli sains.t yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita dengan mengucapkan "Semua puji dan syukur untuk Allah.Kekuatan akidahlah yang mencorakkan cita rasa dan kemahuan seseorang Muslim. 2. Seterusnya mempelajari ilmu fardu kifayah yang berhubung dengan kehidupan seharian seperti ilmu berkaitan politik. Tuhan Sekelian Alam". 2.t adalah bertujuan untuk membolehkan orang yang berilmu atau para sarjana. Jelas bahawa tuntutan Allah s.qada' dan qadar Allah. ilmuan dan ulama membangunkan diri. Oleh itu bagi orang-orang yang beriman. melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum kami menjadikannya. dukacita dan keluh kesah. mengarah dan mempertahankan tingkah laku mereka (Nik Azis. 1994). cendekiawan. Kekuatan akidah menjadi nadi bagi pelaksanaan tanggungjawab manusia sebagai insan ciptaan Allah. yang mana perlu didahulukan dan dikemudiankan. seseorang hamba itu akan beribadah kepada Allah dengan sempurna. Apabila seseorang itu mengetahui ilmu fardu ain. apabila mereka menerima sesuatu nikmat yang dikumiakan Allah kepadanya. kemuliaan dan kekayaan.w. malah hanya mengingatkan semua perkara itu adalah milik dan akan kembali kepada Allah dengan mengucapkan "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali". Mereka pasti akan bersabar dan menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Yang Maha Esa dan Berkuasa. hendaklah bersyukur kepada Allah s. Begitu juga bagi mereka yang percaya kepada qada' dan qadar Allah.4. Mereka akan bersyukur dengan nikmat Allah yang diterimanya itu.w. mal h a mereka berkata ini adalah nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Apabila tiba masanya tidak sesiapa pun boleh menahan dan menghalang qada' dan (akdir Allah Taala itu. mereka tidak sombong dan bangga diri.t dalam firman-Nya yang bermaksud.

w.t yang mana setiap orang yang melakukan amalan baik walaupun seberat zarah akan dibalas baik dan sebaliknya jika melakukan amalan jahat walaupun sebesa zarah r juga akan dibalas dengan kejahatan yang dilakukan itu.w. Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.w. dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir?. Ini dapat dijelaskan melalui firman Allah s. Mereka mengerti bahawa yang menjadikan alam semesta ini ialah Allah tetapi mereka dianggap jahiliah kerana mereka tidak menjalankan kewajipan yang sebenarnya terhadap Allah s.w. Mengawal nafsu adalah syarat untuk membentuk keperibadian yang luhur dan murni. bila-bila masa boleh dicabutnya.t samalah juga dengan orang-orang jahiliah kerana di antara mereka itu memang mempercayai adanya Allah s. Pohonlah keampunan kepada Allah s.t dalam surah Al-An'am. Hati yang diisi dengan keimanan dan selari dengan rukun iman iaitu mempercayai konsep hari Akhirat yang meliputi pembalasan. Dalam hal ini manusialah yang selalu alpa diri dan lupa tuhan.3 lltizam Meninggalkan Yang Haram Manusia telah dilengkapkan dengan nafsu dan keinginan yang tidak terbatas. Oleh itu sebelum terlambat.w. ayat 32 yang bermaksud. Agama Islam telah menetapkan hukum bagi sesuatu perkara itu sama ada ia wajib dilaksanakan ataupun di haramkan.t dengan tidak mempunyai tanggapan yang sebenar mengenai Allah s. 2. Dengan akal. sayugialah akal itu digunakan dengan sebaik-baiknya. timbangan serta dosa pahala akan membentuk personaliti dan individu yang meyakini setiap detik dan setiap apa sahaja yang dilakukan olehnya baik berbentuk niat.w.4. takut atau sombong .w.t yang bermaksud: Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah(atom) nescaya akan dilihat -Nya (dalam surat amalnya) dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihat-Nya (dalam surat amalnya) (AI-Zalzalah:7-8) Bertitik-tolak dari kesedaran ini. Sememangnya diakui bahawa manusia tidak terlepas dari berbuat kesalahan dan bersifatlupa.t. akal dan wahyu.t. Oleh itu sedarlah akan kesilapan yang dilakukan. fikiran dan hati. Umur yang diberikan itu hanyalah pinjaman dari Allah s. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan bermacam-macam dugaan dan cabaran. Desakan nafsu tidak mengenal adab dan kesopanan. jasad dan roh.Khalifah Allah di atas muka bumi. Hendaklah menyesali dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Ini adalah penting untuk mengembalikan kestabilan diri. Jangan malu. dan tidak menunaikan kewajipan yang sebenarnya terhadap Allah s. seseorang itu akan sentiasa berhati-hati dalam setiap gerak perlakuannya dengan memastikan dia sentiasa berada dalam konteks amar ma'ruf dan nahi munkar.4. sikap muslim terhadap ilmu dan usaha mempelajari serta mengembangkannya akan tunduk kepada tuntutan akidah. Sebagaiman firman Allah s. maka bersegeralah untuk bertaubat dan melakukan amal ibadat seandainya inginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahawa hidup ini hanyalah sementara. syariah dan akhlak Islam. dunia dan akhirat.w.2 Mengelakkan Diri Dari Suasana Dosa Dan Jahiliah Kalau hanya sekadar percaya adanya Allah s.t. perlaksanaan dan sebagainya akan menerima pembalasan daripada Allah. Memang tepat sebagaimana firman Allah s.t telah memberikan kita akal untuk berfikir. cita-cita.t sebelum terlambat. manusia boleh dilalaikan oleh permainan dunia khususnya maksiat dan kemungkaran.Nafsu bergerak mengikut tabiat ia diciptakan dan seorang hamba dikehendaki mendidiknya supaya tunduk kepada peraturan dan adab. keluruhan jiwa dan ketertiban kelakuan.w. 2. yang baik dan buruk.t. Berdasarkan kepada falsafah kesepaduan antara iman dan ilmu.w. kita boleh membezakan yang hak dan batil. tetapi kita pula jangan lupa yang Allah s.w.

Ini adalah saranan yang disebut dalam ayat al Qur'an yang bermaksud.t itu sentiasa bersama hambanya yang soleh dan beriltizamlah meninggalkan perkara -perkara yang haram. yakinlah bahawa Allah s.w. Dalam memenuhi tun tutan kehidupan seorang Muslim. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat.t. tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mudah mengikut ajakan syaitan kerana syaitan itu sentiasa mahu anak Adam terjerumus ke lembah kehinaan dan kebinasaan.t.4 lltizam Melakukan Ibadat Agama Islam telah mengaturkan bermacam-macam cara bagi manusia melakukan ihadah kepada Allah s. dengan saudara dan masyarakat. Jika engkau menghendaki sesuatu perkara maka renungkanlah akibatnya. Ingatlah bahawa Allah s. menyeru berbuat kebaikan dan kebajikan dan mencegah berbuat perk maksiat dan kejahatan.w.w.w.w. dan ada pula ibadat ara dengan menggunakan harta seperti mengeluarkan zakat. ayat 110 yang bermaksud.4. 2.a. Dalam ibadah kita diminta agar mempunyai sifat itqan.t. hukum-hakam dan syarat-syaratnya yang harus dipegang teguh ketika menjalinkan hubungan de ngan Allah s.w.w. bersedekah dan sebagainya.untuk mengakui kesilapan sendiri dan bertaubatlah kepada Allah s. Apabila akibatnya baik maka lakukanlah dan apabila sesat maka cegahlah (Riwayat Ubad bin ah Shamit) Renungan mendalam akan menghindarkan dirinya dari terjerumus dalam kesalahan dan dosa dan mendorong dirinya ke arah kebaikan.w. Seorang Muslim yang sebenar-benarnya inginkan rahmat dan pengampunan Allah s.w. urusan dunia dan akhirat. agar ibadah kita diterima oleh Allah.t di antaranya dengan cara perbuatan lisan saperti herdoa. Dalam memohon keampunan. Kita harus pertingkatkan kualiti ibadat kita agar setiap hari kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah.w. seorang hamba hanya perlu melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita mesti melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. iii. berzikir. i. Firman Allah s. Mengikuti perbuatan yang telah mulai dilakukan agar ia merasa tenang bahawa dirinya berjalan . Memahami Islam sedalam-dalamnya dengan mengetahui kaedah-kaedahnya.w.t kerana Dia Maha Pengampun (crhadap hamba-hambanya. taat perintah Allah s. kemudian ia memohon ampun kepada Allah.t.t bukan sahaja semata-mata untuk taat kepada Allah s.w bersabda. Inilah kombinasi yang indah di dalam Islam yang tidak terdapat dalam ajaranajaran lain. sentiasa berpegang teguh dengan agama.t Maha Pengampun akan dosa hamba-hambanya yang mahu bertaubat dan janganlah ada sifat putus asa diilam memohon keampunan kepada Allah s.t dan meninggalkan segala larangannya.w. 2.4. dan ada pula ibadat yang terpaksa dilaksanakan dengan menggabungkan jasad dan harta seperti menunaikan ibadat haji dan berjihad di jalan Allah s. Ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah ilan jasmaniah.t.t tetapi disebaliknya penuh dengan rahsia dan hikmah yang wajib diterokai hagi menjalani kehidupan yang sempurna. Ibadat-ibadat tersebut iliperintahkan Allah s. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri (al-Qiamah: 14) Rasulullah s. Justeru itu setiap Muslim sepatutnya. nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun agi l Maha Mengasihani.t dalam surah An-Nisaa. hendaklah dengan sepenuh hati dan niat yang ikhlas kerana Allah s.5 Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri Seseorang Mukmin harus menjadikan dirinya sebagai pengawas terhadap nafsunya sendiri sehingga mampu menjadikan hatinya ikhlas di dalam setiap perlakuannya. ii.w. Merenung diri sendiri sebelum melakukan sesuatu agar semua perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang baik dan ikhlas kerana Allah.

. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun.w.6 Taubat Jiwa yang gelisah dan tidak tenang adalah disebabkan oleh tipudaya dan gangguan syaitan.w.4. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan (al-Anbiya: 47) Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia dan -sia mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu) dan mereka yang menjaga kehormatannya" (al-Mukminun: 1-5) 2. Jika dosa dan maksiat itu masih berterusan. Dan Kami keluarkannya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Bacalah kitabmu. Demikian juga dengan kebaikan dan kesalahan yang dilakukan. Pada tahapan ini juga harus ada respon jawapan terhadap nasihat-nasihat dari saudara-saudaranya. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya (Ibrahim: 51) Hati yang diisi dengan akidah dan iman akan sentiasa yakin Allah s. maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Untuk itu hati yang diisi dengan keimanan dan akidah yang lurus pastinya akan menjuruskan individu dan personalitinya ke arah perawakan yang baik dan diredhai Allah. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah. Taubat dengan erti kembali dari jalan runtunan syahwat dan bertuhankan syaitan menuju ke jalan Allah. Dan apabila tingkah laku seseorang itu bertentangan dengan syariat Islam maka masyarakat akan menolaknya dan mereka akan hidup dalam kehidupan sempit. iy. Membetulkan diri sendiri. (az-Zalzalah: 7-8) Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu " (al Isra: 13-14) Agar Allah memberi pembalasan kepda tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Hal tersebut adalah kerana dia sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa bersamanya. Islam memandang taubat adalah jalan terpenting untuk mengatasinya. dia melakukan sendiri pelurusan arah itu. Allah s. nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula.w. Jika mereka berada di jalan yang lurus maka dia akan diterima oleh masyarakat yang hidup bersama mereka dan mereka akan dapat kehidupan yang baik. Seseorang Mukmin perlu membetulkan nafsunya melalui renungan diri atau melalui amalan amar makruf dan nahi mungkar yang mampu menyedarkan dan meluruskan perbuatannya sesuai dengan syariat Allah. Firman Allah s. nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui firman Allah s.t sentiasa bersamanya sama ada ketika bersendirian atau dalam masyarakat ketika sembunyi atau terang-terangan.t yang berma ksud . Agama adalah nasihat. tetapi telah mempersiapkan baginya sebuah laporan yang menjelaskan semua perbuatan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Kejayaan gangguan syaitan disebabkan jauhnya hubungan di antara seseorang hamba dengan Allah.sesuai dengan pensyaratan-pensyaratan ini.w. selagi itulah jiwanya sentiasa terpaksa menghadapi gangguan Dalam konteks ini.t tidak membiarkan orang-orang yang menyimpang itu tanpa balasan. kesan daripada dosa dan maksiat yang dilakukan. Dengan demikian setiap orang akan menemukan balasanya baik berupa pahala mahupun seksa.t yang bermaksud: "Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Seorang mukmin harus mempelajari sebab-sebab kesalahan dan penyimpangan dirinya sehingga dapat memahami dirinya. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Seseorang Muslim juga percaya bahawa di akhirat kelak akan terdapat perhitungan. melihat serta mengetahui apa sahaja tindakan baik dari sudut hati atau perbuatan zahir.

7 Doa Selain berzikir dengan lisan dan hati untuk mengingati Allah s. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. d engan taufiq Allah. kesedaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang dilakukan disertai dengan azam yang kuat untuk tidak akan mengulanginya lagi akan membimbing seseorang itu dalam mencari. Titisan jernih airmata orang-orang yang bertaubat bagaikan keampunan Allah yang menghilangkan karat -karat dosa dan menjadikan hatinya bersih. Jika taubat ini dilanggar. Dan orang-orang.t kerana Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar dan dengan restu-Nya jua. Tidak seharusnya putus harapan untuk Icrus bertaubat jika masih terlanjur. Mereka tidak berkekalan di atas perbuatan itu dan mereka mengetahui (Ali-Imran: 135). Memperolok-olokkan salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. peringatan atau amaran dari Allah s. keadaan ilu membawa. aku tidak akan lakukan. meninggalkan serta merta keterlanjuran itu dan berazam tidak akan kembali lagi melakukannya seperti yang pernah dilakukannya.w. 2. Walaupun kiblat beralih arahnya ke arah ini aku tidak akan .w.t menggalakkan hamba-hambaNya supaya berdoa.w. "kalau aku diperintahkan Allah melakukan sesuatu. mereka ingat akan Allah lalu meminta ampun di atas dosanya itu. 2.terpancarlah di dalam hati keinginan untuk bertaubat. kepada kepekaan terhadap apa yang terbayang dilikirannya tentang larangan Allah s.5 FAKTOR YANG MEMBATALKAN AKIDAH 2.4.5. Proses taubat bermula dengan adanya kesedaran iaitu hati mula terjaga dari kclalaian dan mula terpandang keadaan buruk di dalam diri dan kelakuan.berupaya bertindak sebagai langkah pertama menuju kesempumaan akhlak setelah sekian lama hati dan jiwanya menderita dalam kegelapan maksiat. perbanyakkan doa kepada Allah s.t dengan pendengaran hati. Apabila lerfikir di dalam benak hati kejahatan yang dilakukan dan melihat keburukan perbuatan itu. suci dan tenang. syarat yang keempat ialah mengembalikan hak ilu kepada orang yang berhak.w.1 Percakapan Sesuatu perkataan yang dilafazkan boleh menyebabkan seseorang itu terbatalakidahnya.w.t yang bermaksud . Dan tiadalah yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Aku akan memenuhi permintaan kamu (Al-Ghanr: 60). seorang hamba akan sampai ke matlamat yang dituju iaitu mendekati Allah dan mendapat keredhaan-Nya. Firman Allah s. hai orang-orang yang beriman. Allah s. menilai dan memilih jalan perlakuan sebenar. Taubat yang memenuhi konsepnya dapat menghapuskan segala bentuk dosa kecuali syirik. Untuk menjadikan sesuatu taubat itu sah mestilah memenuhi tiga syarat iaitu menyesal di atas keterlanjuran yang telah dilakukan. Sebagai contohnya jika seseorang berkata.T bermaksud. juga boleh membatalkan akidah seseorang. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. 1998).w. Antaranya ialah apabila seorang Muslim menuduh seorang Muslim lain kafir sedangkan orang yang dituduh adalah tidak layak kepada gelaran itu. Jika maksiat yang dilakukan itu nda kaitan dengan hak orang lain. Seseorang yang bertaubat akan memohon ampun dan mengharapkan keredhaan dariNya. jernih.t. janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas (Al-A'raf: 55) Berdoalah kepadaKu. Dari segi istilah syara' ialah kembali dari keadaan yang dicela oleh syara' kepada keadaan yang terpuji oleh syara' (Mohd Nakhaie. mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan (AI-Nur: 31) Demikianlah betapa besarnya nilai keampunan Allah untuk hamba-hamba-Nyu yang bertaubat dan memohon keampunan-Nya. Unsur-unsur ilmu. Allah telah menentukan doa sebagai jalan yang luas terbentang untuk dilalui hamba bagi mendapatkan kurniaan-Nya. perlulah ianya diperbaharui. Firman Allah SW.t. Hakikat taubat dari segi bahasa ialah kembali. apabila mereka berbuat kejahatan atau menganiayai diri mereka.

ideologi yang mulia.t. akal. tidak menyebabkan kafir tetapi tetap hukumnya haram. Perkara ini membabitkan pemeliharaan lima hak. kewajiban berzakat. menganalisis perhubungan dan mendapatkan kecantikan serta keindahan. jiwa. iaitu agama. Had Akhirat atau syurga dan neraka.6 PERANAN AKIDAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH Apubila manusia mengenal Allah dengan akal dan hati. yang ditentukan sendiri oleh Allah. mencapai taraf yang tinggi.w. KitabNya. syiar agamaNya. memperkecilkan Allah s.w. tamak dan rakus tetapi sebaliknya bersifat tenang dan tenteram. Kekuatan akidah membantu manusia melepaskan diri daripada tarikan kebendaan. Pengabdian ini harus berlaku dalam konteks menjalankan tugas dan amanah Allah selaku Pewaris (Khalifah) di bumi (al-An'am: 165) (al- . hukum Allah. meneroka. Kekuatan akidah melahirkan jiwa yang berani dan selalu inginkan kemajuan jiwa agar tidak dihinggapi sifat-sifat kikir. terhindar daripada segala macam nufsu syahwat dan merasa kurang memerlukan kelazatan keduniaan. Perkataan yang diucapkan secara memperkecilkan Allah s.Siddiqi. melainkan dalam keadaan terpaksa seperti seorang tawanan perang yang dipaksa sujud kepada orang kafir di negara yang diperangi. 2. meringan-ringankan. janji dan amaranNya. berpuasa dan haji. rukun-rukun iman yang lain seperti Rasul-Nya.w. Kalau aku diberikan oleh Allah syurga aku tidak akan masuk". 1992.2 Perbuatan Perbuatan yang membatalkan akidah ialah seperti sujud kepada berhala atau makhluk lain atau sujud kepada yang lain daripada Allah. Berlainan dengan rukuk. Hajiah: Pemuasan terhadap keperluan asas manusia seperti menhilangkan kesulitan hidup dan mempermudahkan pelaksanaan ibadah umum (muamalat). Dharuriah : Perkara yang amat penting bagi kebahagian di dunia dan di akhirat. Kekuatan akidah perlu dibina oleh setiap individu dengan berpandukan dasar-dasar hidup yang kekal. Beriktikad tentang ketiadaan sifat sifat yang wajib bagi Allah s. Ternyata pemeliharaan akidah menduduki tempat teratas di dalam keperluan manusia. loba. Model tersebut mengandungi beberapa kriteria keperluan manusia dalam kehidupan : i.6. RasulNya. jika rukuk kepada makhluk dengan niat membesarkan makhluk seperti kita membesarkan Allah adalah kafir tetapi jika tujuannya sekadar untuk menghormati. 2. 1979). keturunan dan harta benda. al-Quran. Kesimpulannya ialah bahawa setiap simpulan dalam hati.3 Keyakinan atau Iktiqad Perkara yang membatalkan akidah juga ialah melalui keyakinan termasuklah syak atau ragu tentang Allah s. pahala dan dosa dan sebagainya. ii.sembahyang menghadap kepadaNya.5.t atau melahirkan keangkuhan akan menyebabkan seseorang itu terbatal akidahnya.w. Kekuatan akidah menjadi teras bagi model motiyasi Islam.t atau menafikan wajibnya perkara yang diijma'kan tentang wajibnya seperti sembahyang lima waktu.w. 2. memahami.t untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dalam satu rangka pengabdian (ubudiyyah) yang sangat unik. menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. memperoleh pengetahuan. Sebaliknya jiwa tersebut yakin bahawa kebahagiaan hidup terletak pada kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah (AbdulHalim. Kekuatan ini tidak diperolehi dengan meniru golongan Timur dan Barat alau dengan mencontohi ideologi sekularisme yang diambil daripada Barat moden. 2.5. maka mereka merasa bebas daripada kongkongan orang lain dan tidak terikat dengan sesiapa pun kecuali Allah. dijadikan oleh Allah s. iii. MalaikatNya. maksiat yang mesti dihindarkan akan membawa kepada terbatalnya dua kalimah syahadah dan terputuslah ikatan akidah seseorang .t.1 Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul Manusia menurut akidah Tauhid. perbuatan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan. Tahsiniah : Kesempurnaan diri untuk menjadi insan kamil iaitu mengembangkan potensi diri.

a.t atau ayatullah yang harus menjadi bahan renungan. dan peraturan Ilahi ini disebut sebagai Syariah. sekaligus melenyapkan Islam di atas muka bumi ini.t. bererti keimanan dalam sanubarinya inusih belum terikat kukuh dan masih belum mantap. keluarga. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar.25). Firman Allah yang bermaksud : Wahai Nabi.. kitab-kitabNya. Kecintaan kepada Allah dan RasulNya lebih dicintai olehnya dari segala sesuatu yang ada dan ini perlu diperlihatkan dalam setiap ucapan. Jikalau dalam kalbunya itu dirasakan masih ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah dan RasulNya.2 Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup . Untuk itu setiap Muslim dan Mukmin itu adalah bersaudara dan mesti hidup bersatu padu sebagaimana hadith Rasulullah s. Untuk itu walaupun seseorang itu sama keturunan dan pertalian darah tetapi herbeza dari sudut akidah dan keimanan menyebabkan ia adalah terpisah. pemikiran dan pengajaran bagi orang yang berilmu (al-Baqarah : 164) (al-Imran :189 . lagi Maha Pengampun (Fatir :28) Akidah yang benar dapat menjaga individu atau tuannya beserta agama yang di nutinya agar a sentiasa patuh kepada Allah dan meninggikan syiar Islam di muka bumi ini. Garis panduan. manusia harus membangunkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak dan ketetapan serta garis panduan Tuhannya.w yang bermaksud : Orang mukmin itu diumpama seperti satu binaan saling kuat menguat di antara satu sama lain (Riwayat Muslim) 2. termasuk insan. kekuasaan dan kebijaksanaan Allah s.6... masyarakat dan negara akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Tanpa akidah dan keimanan yang kukuh kepada setiap individu akan dijadikan senjata terpenting bagi musuh Islam untuk meruntuhkan umat Islam. Jelas keimanan membuatkan mereka tidak rasa gentar untuk menghadapi segala cabaran demi untuk mempertahankan akidah dan Islam yang maha suci di samping tidak putus -putus mengharapkan pertolongan dari Allah..Baqarah: 30 . Di atas dasar iman kepada Allah s. Ini bererti bahawa ilmu pengetahuan) dan kepintaran akal serta kejayaan teknologi manusia harus membawa kepada takwa kepada Allah sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Quran yang bermaksud.a. Keimanan yang kental dimiliki oleh para sahabat membuatkan mereka mampu menghadapi musuh walaupun jumlah serta kelengkapan dari sudut fizikal musuh itu jauh lebih lengkap berbanding dengan mereka. Dalam konteks inilah juga dapat dikaitkan di mana persaudaraan di antara semua umat Islam sebenarnya bukan diasaskan atas dasar keturunan atau pertalian darah Ncmata-mata tetapi persaudaraan Islam itu dibina di atas dasar akidah yang satu. (al-Anfal: 65) Ayat ini menjelaskan bahawa di peringkat pertama orang Islam mesti menghadapi musuh dan mereka tidak dapat meninggalkan medan peperangan apabila menghadapi musuh dalam nisbah 1 : 10. ketetapan. rangsangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. perbuatan dan segala gerak lakunya dalam pergaulan dan ketika bersendirian.w. para malaikatNya. Akidah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat Islam demi mcncapai satu matlamat iaitu keredhaan Allah dan meninggikan syiar Islam. Alam.. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa.39). Apabila ia dipatuhi maka kehidupan individu.w yang bermaksud : Orang Islam itu adalah bersaudara kepada orang Islam yang lain (Riwayat Muslim dan Bukhari) Antara lain Nabi juga menjelaskan bahawa umat Islam itu seumpama satu hinaan sebagaimana sabda Rasulullah s. mengandungi tanda-tanda kewujudan.191) (al-Rum : 20 . nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang (dari pihak musuh yang kafir itu) dan jika ada di antara kamu 100 orang nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan yang kafir.w.

. bebas dan merdeka serta dapat mengikis perasaan kehambaan dan kehinaan.. hanya bermatlamatkan keredhaan Allah s.w.t (Syed Othman.w.t semata -mata. vi) Tersematnya iman ke dalam sanubari seseorang yang menjadikannya bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka. Yang berhak ditakzimkan dan dibesarkan ialah Allah s. sabar ketika mendapat ujian. Beberapa kesan jiwa yang beriman ialah. Bagi merekayang merasakan dirinya terlalu hina di hadapan manusia lain.w. Keimanan menukar seseorang daripada bersikap keakuan kepada sikap peribadahan yang memperhambakan diri hanya kepada Allah s.t.6. Ini adalah kerana Allah s. diri individu itu sendiri dan persekitarannya.t kerana Dia sahajalah yang paling berkuasa. Kemantapan akidah juga akan menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus inaju kerana membela kebenaran.w. v) Pemahaman tauhid mendalam akan memungkinkan memahami realiti Pencipta. iii) Jiwa sentiasa diliputi ketenangan.Iman dan akidah yang diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Begitulah peranan akidah dalam membentuk matlamat dan halatuju perjuangan insan.w.t telah memberikannya suatu fahaman dan pandangan (paradigma) tentang masyarakat yang penuh dengan sistem nilai. akidah akan dapat menurunkan keegoaannya." (al-Maidah: 2) Berdasarkan dalil di atas menjelaskan kepada kita bahawa berteraskan akidah dan keimanan dapat membentuk masyarakat yang bermula dari individu yang sama-sama bersatu padu dan berganding bahu dalam apa jua bentuk sumbangan dari sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya untuk . lengkap dengan segala keperluan.ikan timbul disebabkan oleh keyakinannya bahawa yang memudoratkan dan mematikan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah s. di samping melahirkan sifat-sifat terpuji dan mampu menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela. Seseorang yang berakidah perlu menggunakan apa juga yang terdapat dalam alam sekelilingnya di atas jalan Tauhid.w. Setiap insan yang lahir ke dunia ini adalah sama kecuali yang bertakwa kepada Allah s. 2. Hanya melalui Tauhid manusia tidak akan membuat kejahatan atau fasad di muka bumi ini.3 Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul Hati yang diisi dengan keimanan dan akidah yang lurus pastinya akan melahirkan individu dan personaliti ke arah perawakan yang baik dan diredai Allah.. Akidah dan keimanan yang lurus itu dapat membentuk masyarakat yang saling bantu membantu untuk mencapai keredhaan Allah iaitu menyuruh kepada perkara yang baik serta bersatu padu membasmikan segala bentuk kemungkaran sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah yang bermaksud : ". kesejahteraan hidup melalui kerjasama dengan manusia lain.t. Keberanian . Sesungguhnya pandangan ini akan memberansangkan manusia untuk menghala dunia sekelilingnya mengikut kehendak Allah s. akidah akan dapat membebaskan jiwa dan perasaannya dengan merasakan bahawa manusia yang lain itu juga adalah hamba Allah. berani kerana benar.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.w.t..t. Kematian dianggap tidak berharga sama sekali kecuali syahid kerana mempertahankan kebenaran dan keadilan Islam.w. terutama sebagai hamba dan khalifah Allah s. Jika sebelum beriman seseorang itu adalah seorang yang bongkak dan ego. ii) Melahirkan ketulinan akidah yang akan mencetuskan sifat mulia.w. Inilah misi manusia Muslim sebenamya yang mesti dilakukan dengan penuh penyerahan kepada Allah s. sifat. ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. i) Adanya peningkatan iman akan melahirkan segolongan ummah yang memiliki ketakwaan yang kental terhadap Pencipta dan saling menghormati di kalangan yang dicipta. ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam sekaligus mampu menjadi model iitau tauladan kepada masyarakat Islam itu sendiri juga masyarakat bukan Islam supaya mengikuti ajaran Islam.t.. iv) Iman dan akidah mampu mengangkat martabat manusia. 1992).

Mereka mampu menjadi model untuk membina satu tamadun yang berkekalan. Seseorang dianggap cemerlang kejadiannya jika mereka mengimplementasikan asas dari ajaran Islam iaitu akidah. sejarah telah membuktikan bahawa hasil didikan dan asuhan Rasulullah s.6. bertolong Bantu dan sebagainya.A merupakan pemimpin yang tegas dan berwibawa. bukan hanya dari aspek kejadiannya malah meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. 2.t. Cinta dan kasih kepada seseorang yang dikasihi Allah dan Rasul.w dalam meninggikan syiar Islam seperti saidina Abu Dakar as-Siddiqy R. Sebagai contoh di sini dipaparkan lakaran sikap beberapa orang sahabat Rasulullah s. Panglima Khalid bin al Walid R. Mereka akhimya musnah untuk menjadi pengajaran kepada kita sekalian di dunia ini dan azab yang menimpa mereka di akhirat nanti lebih sengsara. telah muncul individu-individu yang kritis.w melalui akidah. progresif dan dinamis Setiap insan yang diciptakan Allah s. Beliau telah menggunakan harta kekayaannya untuk memantapkan ketenteraan dan ekonomi umat Islam. Dalam hal ini.A adalah seorang pemuda yang amat cerdas. Latif & Rosmawati 1998). masyarakat. berani dan lantang berbicara. syariah dan akhlak dalam segala aspek kehidupan (W. dunia dan akhirat. mereka mencapai tamadun yang tinggi.w di Madinah seterusnya terbentuknya negara Islam pertama di dunia. Berteraskan akidah dan iman dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan bertamadun. Akan lahir insan berbudi.4 Melahirkan ummah yang berfikiran kritis. Saidina Usman bin Afan R. fizikal.mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sikap positif ini perlulah dicontohi oleh umat kemudian yang mampu membawa umat Islam masakini ke arah kegemilangan. Menggunakan ketegasan dan kewibawaannya untuk memperteguhkan Islam. Hal tersebut jelas melalui bukti sejarah melalui masyarakat Islam yang dibina oleh Rasululah s. Beliau telah menggunakan kelebihannya untuk membela agama. suka menolong dan memaafkan kesalahan orag lain ke atas dirinya. tamak. Abdullah. material. hanya untuk Islam semata -mata. Ekorannya sikap mementingkan diri sendiri dan menumpukan kepada amalan fardu (amalan berbentuk individu) lebih rendah keutamaannya berbanding amalan yang berbentuk kemasyarakatan (Ab.t mempunyai keistimewaan berbanding dengan makhlukmakhluk yang lain. Dalam masa yang sama mereka sanggup berjuang mengikut kebolehan dan keistimewaan masing-masing dengan ikhlas dan rela hati tanpa mengharapkan upah.A yang merupakan panglima perang yang menyerahkan segala pengorbanan demi meninggikan kalimah Allah s. Melalui pertapakan dan kesatuan umat dalam masa yang singkat sahaja Rasulullah mampu menyebarkan Islam keseluruh pelusuk tanah Arab serta keharmonian masyarakat terjamin baik masyarakat Islam mahupun bukan Islam yang tinggal di Madinah pada masa itu (Ab.a.w. progresif dan dinamis dalam seluruh aspek kehidupan seperti. Seseorang mukmin akan menaruh cinta kepada seseorang atas dasar ketakwaan dan kesolehannya bukan atas dasar kedudukan dan kekayaan.a. Oleh itu akan lahirlah sifat ukhuwwah.5 Membangun ekonomi ummah secara komprehensif Abad ini umumnya dilihat sebagai abad persaingan ekonomi. contohnya tamadun Saba* dan Firaun. bertoleransi. 1997). individu.A merupakan seorang tokoh korporat yang bertaraf jutawan. Saidina Ali bin Abu Talib R.A dalam bidang siasah dan kepakaran politiknya digunakan untuk menegakkan panji-panji Islam. rakus dan loba. Sikap-sikap kritis. 2. Latif dan Rosmawati 1998). Lahirnya sifat-sifat orang yang bersyukur apabila hilang daripada diri segala sifat kikir. Saidina Umar al-Khattab R. bertimbangrasa. dermawan. Betapa banyak pula kerosakan dan kehancuran kita dapati akan menimpa sesuatu masyarakat yang tidak berpegang dengan asas akidah serta iman yang benar walaupun dari sudut material.6.a. spiritual. Aspirasi . intelektual.w. dan hakikat ini sekaligus membawa erti bahawa keunggulan sesuatu bangsa atau negara tergantung pada kekuatan ekonominya. dinamis dan progresif yang ditonjolkan oleh mereka inilah yang telah mempertingkatkan kecemerlangan Islam sehingga dipandang gerun oleh masyarakat seluruhnya.

Ini kerana nilai-nilai inilah yang bakal menjamin kesinambungan pembangunan yang berterusan. Nilai ekonomi dalam konteks budaya Melayu harus mengakar pada ajaran Islam. Semua nilai-nilai Islam ini perlu ada dalam program keseimbangan dan ditentukan pula mekanisme yang sewajarnya. dan banyak lagi. Komunisme muncul akibat ketidakseimbangan penduduk antara kaya dan miskin. taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulil-amri (pemimpin) di antara kamu. 2005). 2. Bersedekah (membantu mereka yang berada dalam kesempitan) adalah perbuatan yang mulia. diskriminasi dan sebagainya. 1. 6. mudharabah.w pada permulaan pembentukan negara Islam. agar dengan itu perjuangan mengangkat martabat ekonomi umat tidak akan berkonflik dengan akidah Islam. Sifat amanah. Walaubagaimanapun sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak penguasa.pembinaan generasi unggul harus dijayakan menerusi kemantapan akidah yang meletakkan ekonomi sebagai salah satu nilai yang ingin dicapai. Apa yang jelas. Menjaga kualiti. Firman Allah s. Dalam konteks Malaysia. Zakat dikenakan bagi mengagih-agihkan kekayaan dan menjanakan ekonomi serta silaturrahim antara kaya dan miskin 3. Para anggota panel syariah ternyata mempunyai mekanisme yang sewajarnya untuk digunakan bagi mengasingkan ajaran Islam dengan amalan konyensional dalam perbankan. Membayar upah sebelum peluh kering. tidak lari dari akidah Islam. Islam pula sering mengaturkan tatacara kehidupan miskin-kaya dengan bermaruah dan jaminan iaitu dengan prinsip harta orang kaya adalah sebahagiannya milikan orang miskin.w. tumpuanutama ialah keseimbangan pembangunan dan sifat komprehensif yang perlu diwujudkan dalam perencanaan pembangunan. wajib dipatuhi selagi perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sungguhpun begitu. Jika terdapat sebarang keraguan tentang sesuatu perkara. Ketua sebagai penyelaras. Walau apa pun.6 Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil Pada prinsipnya Islam mengaplikasikan sistem pentadbiran dan pengurusan secara berorganisasi.t bermaksud. pendekatan ini semestinya. Kapitalisme ditentang kerana mengizinkan atau hanya mewujudkan peluang untuk mereka yang bermodal saja.w.t yang dinamakan . perbankan Islam. Lantas mengukuhkan asas-asas ketamadunan Islam. Pada ketika itu baginda memegang dua bentuk kekuasaan iaitu ketua agama dan ketua pemerintah. Memang ajaran Islam pada dasarnya bersikap positif terhadap harta (kekayaan) dan kekuatan ekonomi keseluruhannya (Siddiq Fadzil. nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi perlu dipastikan tidak terhakis. mewujudkan produk kewangan Islam. bon Islam dan seumpamanya. Golongan berada tidak disekat dari meneruskan aktiviti pengumpulan harta kekayaan. Ia dapat direalisasikan apabila. bukanlah bererti bahawa dia boleh bertindak sesuka hatinya tanpa batas. 4.w. Keseimbangan juga diperlukan dalam aspek kewujudan golongan kaya.a.w selalu menerima wahyu dari Allah s. di mana salah seorang daripada mereka perlu dilantik sebagai pemimpin tertinggi. banyak istilah produk kewangan diketengahkan seperti bait mal ajil. pengeksploitasian.a. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.6. Sebagai ketua agama. Wahai orang-orang yang beriman. pembangunan ekonomi ini boleh dikaitkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Rasulullah s. walau apa situasi dan kondisi sekali pun. 2. yang setentunya bidang atau ilmu ekonomi turut terlibat.t. malah mereka juga turut terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan Allah s. murabahah. sebaliknya menjadi bahagian daripada penghayatan agama itu sendiri. maka hendaklah merujuk kepada al-Quran dan al-Hadis. tanpa diganggu-gugat oleh unsur ketidakadilan. Melalui perbankan Islam. Tujuannya ialah untuk menyelaraskan kerja-kerja pegawai bawahan dengan saksama. 5. maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah) (An-Nisaa': 59) Madinah adalah satu-satunya negara model cara pelaksanaan sistem pentadbiran dan pengurusan berkualiti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.

Sayid Sabiq (1978) telah menjelaskan tujuh kekuatan utama yang perlu dikuasai oleh setiap muslim bagi membina semula peradaban Islam: 1. khususnya umat Islam itu sendiri. memperoleh kehidupan yang merdeka dan memperoleh kehidupan yang mulia. Kekuatan ilmu : Ilmu pengetahuan merupakan penegak peribadi manusia. Apabila amanah disia-siakan. bekerja kuat.w adalah untuk kejayaan umat sejagat. Semua ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Berteraskan syariat itulah. Kekuatan ekonomi : Memperolehi harta kekayaan. memakmurkan bumi. Kekuatan jihad : memberi pengorbanan yang nyata demi membela hak.t di dalam al-Qur'an yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. maka tunggulah kehancurannya" (Riwayat Al Bukhari) Sebagai kesimpulannya. Tanpa iman dan akidah segala-galanya akan musnah dan tidak dinilai di sisi Allah. Kedua-dua bentuk kepemimpinan seperti ini memang tidak boleh dipisahkan. 3. 2. Model yang ditonjolkan baginda s. sudah tentu akan menimbulkan kesan buruk dalam sesuatu pentadbiran dan pengurusan di samping kemerosotan prestasi dan kualiti sesuatu organisasi yang dipegangnya. berpegang teguh kepada kebenaran akan dapat mengusir kebatilan daripada hati dan fikiran. keadilan. mengikut asas-asas syariah Islam. 4. persamarataan.w bermaksud. baginda mengimplimentasikan terhadap masyarakat dan negara sebagai ketua pemerintah. 6.syariat. pergaulan baik dan undang-undang yang jujur. Kekuatan ikatan masyarakat : Menegakkan masyarakat dengan dasar kemerdekaan. Harta kekayaan dan sumber alam itu perlu digunakan dengan adil dan bijaksana. . Begitu juga. Sebagaimana sabda Rasulullah s. Kekuatan budi pekerti : Kelemahan jiwa diatasi dengan mensucikannya sehingga dapat berkembang di atas jalan yang lurus yang menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran rohani. Apakah penglibatan mereka dalam sesuatu bidang atau tugas sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kepakarannya atau tidak? Islam amat memandang berat terhadap kedua -dua perkara tersebut. 5. menyingkap hakikat kewujudan sesuatu benda atau perkara dalam alam nyata dan alam yang tidak dapat dilihat dengan mata. Kekuatan akidah : Keimanan yang mutlak kepada Allah akan melahiran kepuasan dalam hati dan fikiran. maka tunggulah kehancurannya: berkata seseorang: Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah ? Nabi bersabda : Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya (kepakarannya).w. Berjaya atau tidaknya sesuatu pentadbiran dan pengurusan yang baik dan semp urna adalah bergantung kepada kepada sejauh mana sikap dan tanggungjawab mereka yang terlibat. Dari situ dapat dijelaskan bahawa iman itu adalah satu ikatan berbentuk maknawi yang menghubungkan individu dengan hakikat yan g sebenarnya. pemimpin atau pemerintah hendaklah menjadikan ukidah sebagai teras ke arah menegakkan pemerintahan yang stabil. memperkembangkan kekuatan alam dan kemudian mengambil kemanfaatan daripada sumber alam.a. bahkan saling kait mengait di antara satu safna lain. 2.a. Jika tugas dan tanggungjawab itu tidak sesuai atau sejajar dengan keilmuan dan kepakarannya.7 KESIMPULAN Iman dan akidah adalah pusat segala aktiviti manusia yang menetukan setiap kelakuan dan perkataan yang keluar hasil bisikan perasaan seseorang. Untuk itu orang-orang yang beriman dan mempraktikkan keimanannya akan mencapai kemanisan iman scrta merekalah sebaik-baik makhluk sebagaimana firman Allah s. maka mereka itulah sebaik-baik makhluk (al-Bayyinah: 7) Bertunjangkan akidah.

1948. 1992. 'Al-Thanawi. Kuala Lumpur : Institut Muamalat Islam Malaysia. Bayrut : Darul Ma'arif. Kuala Lumpur : Pustaka Antara. 1963. Terjemahan H.thn. 'Ali b. t. Unsur-unsur Kekuatan Dalam Islam. Sebagai rumusannya. Bayrut: al-Salafiyyah. Sayid Sabiq. Di Bawah Naungan Islam. Kerana dengan selamatnya iman dan akidah itu menyebabkan semua anggota lain juga terselamat dari seksaan dan azab di akhirat nanti. Al-Tasawwuf: al-Thawrah al-Ruhiyyah fi al-Islam. Mohd Sulaiman Yasin. Jilid 1. Misr : Dar al-Ma'arif. Juz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abu Bazli Abdul Kadir Bin Che Kob. t. Prof. Manusia dan Islam.7. . 1985.thn. Pengantar Aqidah. Bhd. Tarikh Falsafah al-'Arabiyah. 1985. Bayrut: Dar al-Shuruq. 1970. Abdul Halim. 1996. Abu Bakar Jaabir. Al-Jazaairi. Pengantar Ilmu Tauhid . Dr. ucapan dan perbuatan demi untuk mencapai keredhaan Allah.Hafiz ibn Ahmad. Mohd Nakhaie Ahmad. Muhammad b. Abul Khairi Al-Latifi. llasan Langgulung. Aqidah Ahli Sunnah Wal jamaah. RUJUKAN Al-Quran Al-Karim. 1986. Latif b. Mahmud Syaltut. Haron Din. Tehran: Maktabah Khayyar wa Shurakahu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya Budaya Ilmu Sdn. Al-Wahyu al-Muhammadi. Abu al-Fida' Isma'il. bangsa dan akhirnya negara ke arah mencapai kemajuan dari sudut material dan rohani. Justeru itu jugalah dalam konteks Islam. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. berbekalkan akidah yang benar dan iman yang mantap akan membentuk masyarakat. 1988. Selangor: Al-Qamari Sdn. Bayrut : Dar al-Fikr. "Al-Quran dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum dan Ilmu" dim. Al-Ta'rifat. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di sini dapat dirumuskan bahawa iman yang bertapak di dalam hati itu dapat mendorong individu ke arah segala bentuk kebaikan berupa niat. Aqidah wa Syari'ah. Kuala Lumpur : Darul Ma'rifah. 1972. Ibn Kathir. 2. Singapura : Pustaka Nasional Pte. Jami' al-Rasa'il. Aqidah dan Keimanan. 1969. Syah Wall Allah ibn al-Rahim. Muhammad Ala b. 2 Jil.). I lukami.thn. Ab. 1957. Risalah Usrah. Bayrut : al-Maktab al-Islami. Jilid 1. Bhd. 1994. Qahirah : Dar al-Kutub alHadithah. 1991. Kashaf Istilahat al-Funun. 1978. Haji Said Haji Ibrahim. Dinamika Dakwah. Al-madani. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd. Muhammad Rasyid Rida. Abu Urwah 1986. Abu al-'Ula 'Afifi. Islam dan Aqidah. 7 Jilid. Kota Bharu : Pustaka Aman Press. Abdul Halim (ed. Ma'arij al-Qabul bi Syarh Sulam al-Wusul ila 'Ilm al-Usul fi al-Tauhid. Kreativiti dan Pendidikan.Salahuddin Abdullah. 1984. 1993. M. t. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Kekuatan susunan perdamaian : melaksanakan perdamaian umum yang berteraskan hormat menghormati antara sesama manusia dan menghorniati serta melindungi semua perjanjian. Kenalilah Islam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1938. Kuala Lumpur : Darul Nu'man. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. Bhd. Ibn Taymiyyah. Muda dan Rosmawati All @Mat Zin. menjaga keimanan dan akidah itu satu perkara wajib terhadap individu. Nik Azis Nik Pa. Qahirah : Mat. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Aqidatul Mukmin. Mohd Sulaiman Yasin. 1998. Hujjah Allah al-Balighah. Nik Mohd Rosdi & Nik Kamaliah. 2 Jilid. 'Ali al-Sayyid al-Zayn Abi al-Hassan al-Husayni. 1994. Martabat Umat Islam. Misr : Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Ltd. Tafsir al-Quran al-'Azim. 80 AI-Dahlawi. Manna al-Fakhu dan Khalil. 1998.

) Isu-isu Dalam Usuluddin dan Falsafah. Bhd. Kuala Lumpur : Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). 1979. Khurshid Ahmad & Zafar Ishaq (ed. Abdul Shukor Hj. Siddiq Fadzil. Zakaria Stapa. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. 1997. Mahmood dan Dra. Dim. Kongres "Menjelang Abad 21 : Islam Dan Wawasan 2020". Selangor : Global Printers Sdn. Zainal Abidin (pnyt. Wista Ahmad. Islam Dan Pembangunan Ekonomi Di Malaysia : Satu Perubahan Paradigma. Bangi Uniyersiti Kebangsaan Malaysia. Dim.). W. Syed Othman AlHabshi. Leicester : Islamic Foundation. "Konsep Tauhid. Pendekatan dari Sudut Pandangan Sufi". 2005. Pembangunan Watak Bangsa.Siddiqi.N. 1992. Islamic Perspectiyes. 1993. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah. Idris Zakaria & Anisah Hj. Husin.Dlm. "Tawhid : The Concept and Process". Mohammed Yusoff Hussain. 3-4 Julai 1992. W. M. Dr. Abdullah bin Hj. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->