P. 1
note peranan akidah dalam membina teras pembangunan kehidupan muslim

note peranan akidah dalam membina teras pembangunan kehidupan muslim

|Views: 1,946|Likes:
Published by ainalyahya

More info:

Published by: ainalyahya on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

2.3.

2 Kepercayaan kepada Malaikat Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun-rukun iman yang enam. Beriman kepada malaikat ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam (pasti dan tetap) bahawa Allah telah menciptakan malaikat daripada cahaya (Haji Said, 1996). Malaikat-malaikat itu tidak pernah menderhaka kepada Allah dan tidak pernah membantah apa sahaja yang diperintah Allah kepada mereka. Malaikat-malaikat itu adalah sejenis makhluk Allah Azza Wajalla yang kita wajib beriman terhadap kewujudan malaikat-malaikat itu. Firman-firman Allah s.w.t yang bermaksud, Rasulullah S.A. W telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatmalaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya... (Al-Baqarah: 285) Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi... (Al-Baqarah: 177) Hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Umar bin al-Khattab RA ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi s.a.w menyerupai seorang Arab Badwi bertanya mengenai iman. Rasulullah s.a.w menjawab yang bermaksud, Bahawa beriman dengan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan beriman dengan takdir baik dan jahat (Riwayat Muslim) Nas-nas tersebut adalah menjadi dalil wajib beriman dengan malaikat-malaikat dan tidak diterima iman seseorang itu jika mereka tidak beriman kepada malaikat. Mereka yang ingkar kewujudan malaikat adalah termasuk dalam golongan orang-orang kafir dan telah sesat sejauh-jauhnya. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, .Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya (An-Nisa': 136) Allah s.w.t terlebih dahulu menciptakan malaikat sebelum mencipta manusia. Sebelum itu Allah s.w.t telah memberitahu kepada semua malaikat bahawa manusia akan diciptakan untuk dilantik menjadi khalifah di muka bumi ini. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, Dan ingatlah! Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang) hikmat ketetapan Allah itu dengan berkata : Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Mu dan mensucikanMu? Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya" (Al-Baqarah: 30) Allah s.w.t menciptakan malaikat itu daripada nur (cahaya) sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam AS daripada tanah dan menciptakan jin daripada nyalaan api. Sabda Rasulullah s.a.w dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada Aisyah R. A bermaksud, Malaikat itu diciptakan daripada nur (cahaya) dan jin diciptakan daripada nyalaan api dan Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu (Riwayat Muslim) Malaikat, suatu 'alam yang halus dan termasuk dalam alam yang ghaib yang tidak dapat dirasai oleh pancaindera insan dan malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniyahnya iaitu tidak dapat dilihat, diraba, didengar, dicium dan dirasa. Malaikat hidup dalam suatu alam yang berbeza dengan kehidupan manusia. Oleh itu malaikat tidak pernah dilihat oleh manusia. Perihal keadaan dan hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah s.w.t sahaja. Malaikat itu bersih daripada syahwat haiwaniyah dan jauh dari keinginan hawa nafsu dan perbuatan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka tidak makan, minum, tidur dan berkahwin. Malaikat-malaikat mempunyai alamnya yang tersendiri. Mereka bebas mengikut hal ehwal mereka sendiri dan tidak melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia.

Malaikat itu juga boleh menjelma menyerupai bentuk manusia atau lain-lain bentuk yang boleh dilihat. Menurut hadith yang diriwayatkan daripada Umar bin al-Khattab, malaikat Jibril itu datang menjelma menyerupai keadaan seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, sangat hitam rambutnya, tidak diketahui dari mana datangnya lelaki itu. Lelaki tadi terus duduk berhadapan dengan Nabi s.a.w lalu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian lelaki tadi mulai mengemukakan pertanyaan pertanyaan tersebut. Selepas itu, ia pun hilang tidak diketahui ke mana perginya. Nabi pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Adakah kamu kenal siapakah yang datang tadi?" Sahabat sahabatnya menjawab : "Kami tidak kenal ya Rasulullah". Maka Nabi s.a.w bersabda :"Itulah malaikat Jibril". Hadith yang diriwayatkan daripada Umar al-Khattab ini juga menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu boleh menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki Allah, dimana malaikat Jibril itu selalu datang menemui Rasulullah s.a.w membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. 2.3.2.1 Kejadian dan hakikat Malaikat Malaikat-malaikat itu berbeza di antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain, sebagaimana ada perbezaan mereka dari aspek kedudukan, pangkat, tug dan sebagainya. Semua perkara itu as hanya diketahui oleh Allah s.w.t sendiri. Firman Allah s.w.t bermaksud, Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap dua, tiga dan empat. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan -Nya apa jua yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu (Faatir: 1) Maksud firman Allah s.w.t ini memberi pengertian yang jelas bahawa Allah s.w.t menciptakan malaikat berupa makhluk yang bersayap. Di antaranya ada yang bersayap dua, tiga dan empat. Ada pula yang lebih dari itu. Semuanya ini adalah menunjukkan nilai dan kedudukan malaikat malaikat itu di sisi Allah s.w.t dan juga tentang kekuasaannya cepat atau lambatnya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadith daripada Abdullah bin Mas'ud R.Ayang bermaksud, Bahawa Rasulullah s.a.w melihat Jibril A.S mempunyai enam ratus sayap (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Malikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalah-risalah-Nya dan mereka sentiasa bertasbih. Firman Allah s.w.t yang bermaksud, Malaikat-malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata :Dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukanyang tertentu (dalam menyempurnakan tugasnya) dan sesungguhnya Kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat) dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih (mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan) (As-Saafat: 164-166) Maksud ayat di atas menjelaskan bahawa malaikat-malaikat itu mempunyai darjah kedudukan yang tertentu dan masing-masing menjalankan tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikatmalaikat itu juga taat melaksanakan perintah Allah dan beribadat kepada-Nya. Mereka juga sentiasa bertasbih dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa sayap malaikat-malaikat itu adalah termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib yang wajib setiap orang yang beriman mempercayainya tanpa mempersoalkan bagaimana keadaan, sifat bentuk, warna dan lain-lainnya kerana orang-orang yang beriman tidak di wajibkan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut di mana Rasulullah s.a.w sendiri pun tidak memberitahu mengenai perkara itu. 2.3.2.2 Peranan dan tanggungjawab Malaikat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Di bawah ini dikemukakan tugas -

w. Dia mempunyai ramai pembantu daripada para malaikat juga. Di dalam perjalanan itu Jibrillah yang menjadi teman Rasulullah s. Ia di bawa turun Malaikat Jibril yang amanah. Firman Allah yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran iti adalah benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang kuat gagah.. Mikail Tugasnya ialah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman dan tumbuh -tumbuhan.a. Munkar dan Nakir Tugas kedua-dua malaikat ini ialah menyoal orang yang mati di dalam kubur mereka mengenai Allah s. (ar-Rad: 11) Ibnu Abbas R. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatubahaya) dengan perintah Allah.a.Sehingga apabila sampailah ajal maut kepada seseorang di antara kamu. (Tafsir Ibnu Kathir). supaya engkau(wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi pemberi ajar an dan amaran (kepada umatmanusia) (Asy-Syu'araa': 192-194) Dan ada pula hadith sahih daripada Rasulullah s. lalu diambil (nyawanya) oleh utusanutusan Kami (malaikat). Di sebelah kanan setiap orang mukallaf (yang cukup umur dan kelayakan memikul tanggungjawab beragama) ada seorang malaikat yang mencatakan amal kebajikan. 3. orang berkenaan akan ditimpa bencana.tugas para malaikat itu secara agak terperinci berdasarkan keterangan yang didapati daripada al Qur'an dan hadith. Jibril Jibril dan juga dipanggil Ruhul Qudus.a.a. Firman Allah s.w dalam Israk dari Mekah ke Masjid Aqsa dan perjalanan Mikraj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntahaa yang mulia dan agung itu.w. yang ditaati di sana ( dalam kalangan malaikat) lagi dipercayai (At-Takwir: 19-21) Allah s. Izrail Diberi tugas khas yang sangat penting iaitu mengambil nyawa (roh). lagi berkedudukan tinggi.A mentafsirkan ayat ini sebagai : Malaikat-malaikat itu menjaganya dari sebelah hadapan dan belakangnya.w.w sendiri yang menyatakan bahawa malaikat Jibrillah yang telah menjadi teman kepada Rasulullah s. manakala di sebelah kiri pula ada seorang malaikat yang menuliskan amal jahatnya.t telah mengurniakan kepada Jibril dengan tugas yang mulia dan penting.. Tetapi bila tiba takdir Allah. 1986). Malaikat penulis amalan manusia yang mulia dan jujur (al-Kiramul Katibun) Tugas mereka ialah menulis dan mencatatkan semua amal perbuatan umat manusia.t mengenai agama si mati dan juga diri Nabi Muhammad s. Dengan demikian maka Jibril membawa turun wahyu Allah kepada para rasul-Nya.w di dalam Israk dan Mikraj. 2. sedangkan mereka (malaikat itu) tidak cuai (dalam menjalankan tugasnya) (AI-An'am: 61) 5.. juga mengumpulkan data amalan mereka itu. maka malaikat yang mengawalnya itu pun mengelakkan diri daripadanya. . 6. 1. yang disifatkan oleh Allah sebagai mempunyai sifat kuat dan amanah di dalam firman-Nya yang bermaksud: Sebenarnya al-Quran itu.t yang bermaksud: . 4..w.t yang bermaksud: Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya.w (Al-Jazaairi. Israfil Tugas yang telah diserahkan Allah kepadanya ialah meniupkan sangkakala pada hari kiamat kelak. iaitu menjadi duta dan utusan di antaraNya dengan para Rasul-Nya. seperti firman Allah s. di sisi Allah yang mempunyai 'Arasy. sungguh-sungguh kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) utusan yang mulia.ke dalam hatimu.

7. Firman Allah s. mereka itu terdiri daripada para malaikat yang sangat ramai dan tidak terhitung jumlah mereka. iaitu yang ditugaskan menjaga perbendaharaan dan segenap isi syurga. dan beriman kepada-Nya. Tetapi bila tiba hari kiamat mereka ditambah dengan seramai empat puluh orang pembantu lagi. (memberi hormat dengan berkata) : " Selamat sejahteralah kamu berpanjangan. akan tetapi kebanyakan kamu (telah menentangnya. Dan (ketahuilah bahawa hikmat) kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat. Dan apajalannya engk au dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan (binasa terus). Az-Zabaaniah Mereka terdiri daripada sembilan belas malaikat. . Para penanggung/ pemikul/ pengusung 'Arasy (iaitu singgahsana Tuhan) atau dipanggil ('Arasyur Rahman).w. 10. tugas yang telah ditetapkan kepada mereka ialah menjaga kesemua neraka dan pengusaha yang mengazabkan para penghuni neraka. yang sentiasa berada bersama malaikat maut itu. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Firman Allah s. disebabkan dengan kesabaran kamu.Mujahid pula mengatakan: malaikat mengawalnya ketika dia jaga dan juga pada ketika tidur dari gangguan jin.t yang bermaksud: Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. di dalam surah di atas. (bagi menyatakan sebabnya mereka dibiarkan di dalam azab.. utusan-utusan Kami mengambil nyawanya. sedangkan mereka tidak cuai. bertasbih memuji Tuhannya. Allah Taala berfirman:" Demi sesungguhnya. 9. kerana (merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah Kami) dan (hikmat) kami tidak menerangkan jumlah mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu (Al-Muddathir: 26-31) Ketua az-Zabaniah itu dinamakan Malik. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu (al-Rad: 23-24) Dan ada hadith (riwayat at-Tarmizi) yang menyatakan bahawa setiap orang penghuni syurga itu ada pembantu dan orang-orang suruhan daripada para malaikat yang tidak kurang dari lapan puluh .t yang bermaksud: Malaikat yang memikul 'Arasy dan malaikat. Malaikat Ridwan.t mengenai keadaan penghuni neraka yang bermaksud: Dan mereka menyeru (ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata): "Wahai Malik! Biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami (kerana kami tidak tahan menderita)".Dan 'Arasy Tuhanmu pada hari itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu (Al-Haqqah: 17) 11. Para pengawal (khadam) syurga.w. yang berada di sekelilingnya. Mereka empat orang semuanya. manusia dan binatang-binatang yang membahaya. seperti firman Allah s. Firman Allah yang bermaksud: Sedangkan malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Para pembantu malaikat maut Iaitu ada dua golongan iaitu malaikat rahmah dan malaikat azab. Kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu (melalui rasul kami). pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat).w. kerana kamu) tidak sukakan kebenaran itu (Az-Zukhruf: 77-78) 8. serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan berdoa dan merayu) (Al-Mukmin: 7) . Dialah Pengurus Besar Syurga dan ketua segala pengawal syurga. itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah yang bermaksud.

Ya Tuhanku (seketul daging). Para malaikat yang selalu berjalan berulang alik dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain (meronda) . celaka atau bahagiakah? Bagaimana rezekinya? Bagaimanakah ajalnya? Maka kesemuanya itu akan dicatatkan di dalam perut ibunya (Riwayat Al-Bukhari) 13.(malaikat). semoga Allah memberi selamat sejahtera kepadamu dan kepada badan yang mengandungimu. iaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah s. apabila Allah hendak menjadikannya suatu makhluk hidup maka. 1.w kepadanya. iaitu para malaikat yang selalu meronda. Ada sebahagian lagi malaikat yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. Dan (Hammad) menyebutkan cerita roh orang kafir bertentangan dengan roh orang beriman tadi. Tugas mereka ialah menjadi khadam (orang suruhan) kepada penghuni syurga yang berkenaan itu.w. Malaikat penjaga bukit-bukau. apa sahaja perintah akan saya jalankan.di antaranya ialah. Malaikat bertugas bila sahaja seseorang hamba Allah itu mendoakan sesuatu untuk saudaranya yang beriman yang tiada bersamanya maka malaikat itu akan berkata: " Amin dan engkau pun akan beroleh seperti itu juga". juga kerana berpandu kepada hadith riwayat Imam Muslim yang bermaksud : Doa seseorang Islam kepada saudaranya seorang Islam yang lain yang ghaib (tidak berada di hadapannya) adalah diperkenankan kerana di hujungnya kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan khas untuk menerima doanya itu pada setiap kali orang itu berdoa untuk saudaranya dengan doa yang baik maka malaikat yang ditugaskan itu berkata: "Amin.a.t telah memberi tugas kepada seorang malaikat untuk menjaga rahim (kandungan) maka malaikat pun berkata: Ya Tuhanku Nutfah (air benih). untuk menyampaikan salam umatku kepadaku (dikeluarkan oleh An Nasai dan Ibnu Hibban) 15. 16). Malaikat yang ditugaskan mengawal rahim (kandungan wanita) berpandukan hadith: Sesungguhnya Allah s.t untuk menjaga bukit-bukau dan gunung-ganang berpandukan hadith Rasulullah s. Maka kata Hammad (yang meriwayatkan hadith) maka berbau semerbak bauan kasturi. berdasarkan hadith riwayat Imam Muslim: Sebaik sahaja roh seorang beriman itu keluar dari jasadnya maka roh itu disambut oleh dua orang malaikat yang ditugaskan khas lalu dibawanya roh itu naik.w : Lalu saya telah dipanggil oleh malaikat yang menjaga gunung-ganang sambil memberi salam kepada saya dengan mengatakan: "Wahai Muhammad. dan jika anda mahu saya boleh menindih mereka dengan Akhsaybain (dua gunung di Mekah) (dikeluarkan oleh An Nasai dan Ibnu Hibban) 14. dan anda sendiri pun akan mendapat kebajikan seperti yang anda mintakan untuk saudaramu itu . Mereka itu berkumpul .a. kemudian Allah pun berfirman : " Bawalah roh itu bersemadi di tempat yang mulia hingga ke akhir masa. Malaikat yang ditugaskan untuk membawa naik roh hamba Allah yang mati. lalu roh itu dibawa menghadap Tuhannya 'Azza wa Jalla. Ya Tuhanku Alaqah (sebuku darah beku). Malaikat-malaikat bergilir-gilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini.w. iaitu suatu golongan malaikat yang selalu berjalan-jalan meronda di seluruh muka bumi yang tugas mereka ialah menyampaikan salam dan selawat umat Nabi Muhammad s. maka (Hammad) pun berkata: Maka seluruh penghuni langit pun bercakap-cakap mengenai suatu roh yang baik yang baru tiba dari dunia (bumi). 12. gunung-ganang. Buktinya ialah hadith ini yang bermaksud: Allah ada mempunyai ramai malaikat di bumi. "Malaikat pun berkata: " Wahai Tuhanku lelakikah atau perempuan.

wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang menjadi salah satu dari rukun iman yang enam. 2.rahmat (mendoakan) ke atas orang-orang yang mengajar perkara-perkara kebaikan (Riwayat At-Tirmizi . bagi setiap orang yang sudah mukallaf.w bersabda dengan maksudnya. Sesungguhnya Engkaulah jua yang Maha Kuasa lagi Amat Bijaksana. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan itu (Riwayat At-Tirmizi) Selain dari tugas-tugas tersebut.A bahawa Rasulullah s. Malaikat-malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu : Wahai Tuhan kami! Rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya dan juga para penghuni langit dan burnt memberi selawat . yang Engkau telah janjikan kepada mereka dan (masukkanlah bersama-sama mereka) orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Hadith yang diriwayatkan daripada Abi AdDarda' R. Malaikat-malaikat bersama-sama dengan orang-orang yang solat yang mengucapkan amin. Wahai Tuhan kami! Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal. Apabila Imam berkata :"ghairil maghdhu bia'laihim Wala dhaallin" maka hendaklah kamu mengucapkan "amin". Malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman agar Allah menerima taubat mereka dan mengampunkan dosanya.3. Malaikat-malaikat yang bertugas malam bergilir-gilir dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang (mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia). seterusnya memasukkan mereka ke dalam syurga. Malaikat-malaikat itu menjawab : Kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang solat dan ketika kami datang mereka juga sedang solat (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 2.w dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah R. Dialah (Allah) yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikat-Nya pula (berdoa bagi kamu) untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita (kufur dan maksiat) kepada cahaya yang terang benderang (iman dan taat) dan adalah Dia sentiasa melimpah-limpah rahmatNya kepada orang-orang yang beriman (di dunia dan di akhirat) (Al-Ahzab: 43) Diriwayatkan daripada Abu Umamah R. Malaikat-malaikat memohon rahmat untuk orang-orang yang beriman.w dalam hadith yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah R.a. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka itu dan Dia adalah lebih mengetahui (tentang keadaan perbuatan hamba hamba-Nya itu).A bahawa Rasulullah s. diampunkan baginya dosa yang lalu (Riwayat Al-Bukhari) 4. banyak lagi tugas malaikat dalam alam roh dan alam dunia yang tidak disenaraikan di sini.a. Sabda Rasulullah s. kerana sesungguhnya malaikat-malaikat pun mengucapkan "amin". Maka sesiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat.hadith Hasan) Malaikat-malaikat juga merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar ilmu kerana kegembiraan mereka melihat orang-orang yang belajar.w bersabda dengan maksudnya.a.(bertemu) di waktu solat Subuh dan solat Asar. kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama-sama kamu itu. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan (yang dilakukannya) dan (sebenar-benarnya) sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena (balasan) kejahatan-kejahatan (yang dilakukannya) maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya dan yang demikian itulah kemenangan yang besar penghargaannya (Al-Mu'min:7-9) 3. Firman Allah yang bermaksud. Dan malaikat-malaikat itu berkumpulan (bertemu) di waktu solat Subuh dan solat Asar. apabila mereka itu berkata : "Wala dhaalin". maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka. bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku ketika kamu tinggalkan mereka?. Allah berfirman. Sabda Rasulullah s.a.A yang bermaksud. Sungguhpun demikian.3 Kepercayaan kepada Kitab . terutama para alim ulama.A yang bermaksud. Firman Allah yang bermaksud.

3. Dengan membaca al-Quran akan dapat menambah kebersihan jiwa. Ia termasuklah." ii. Injil: diturunkan kepada' Nabi Isa A. telah diubahsuai mengikut kehendak pihak-pihak tertentu. Memahami dan Menghayati Setiap peringkat kehidupan umat Islam perlu berpandukan kepada ajaran al Quran. Hendaknya kita hidup dengan al-Quran. kita perlu meningkatkan kemahiran membaca dan memahami al-Quran. memahami. kita mendapat ganjaran pahala dan syafaat daripada Allah. Al-Quran hendaklah dibaca dengan tartil iaitu dengan bacaan yang terang. Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya iaitu wajib. Allah s. Orang Islam percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Bacalah al-Quran. Membaca. Hendaklah sentiasa meneliti makna ayat. membaca. i.a. Ia diakhiri dengan kitab Al-Quran.a. Justeru. Saranan ini bertujuan agar mereka akan dapat terus melaksanakan tanggungjawab beramal dan memelihara kitab Allah ini. memahami kandungan dan pengertian yang disampaikan dalam al-Quran. Kitab-kitab yang wajib diimankan ialah: Taurat: diturunkan kepada Nabi Musa AS. jelas dan betul mengikut ilmu tajwid.S.3. Inilah manfaat dan faedah paling penting dan besar yang dapat dinikmati dan diperolehi daripada al-Quran selepas memahami isi kandungannya. sunat.S dan Al-Quran: diturunkan kepada Nabi Muhammad s.Memiliki. haram.1 4M . Dengan membaca al-Quran. keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita perlu menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. maka ia bukan lagi merupakan naskah yang tulen. Langkah positif yang perlu dilaksanakan untuk mendedahkan generasi muda kepada mendekati al Quran dengan memahami dan mengamalkan segala suruhan -Nya serta menjauhi segala laranganNya. makruh dan harus. samalah seperti rumah kosong yang menunggu masa akan roboh. 2. ill. Zabur: diturunkan kepada Nabi Daud A. Amatlah uialang sekali jika umat Islam hanya mengetahui isi kandungan al-Quran dan memperkatakannya. sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. ketenangan. Hendaklah sentiasa membaca dan berusaha menghafalnya. terutamanya kepada generasi muda. Janganlah biarkan jiwa dan hidup ini kosong tanpa al-Quran. Ini penting supaya mereka tidak menjadi kaku ketika melihat huruf al-Quran. Al-Quran menyempurnakan segala kitab-kitab yang terdahulu. Orang Islam percaya bahawa pada masa kini.w. Rasulullah s. tetapi gagal atau tidak mahu beramal dengannya.w bersabda bermaksud: Sesungguhnya mereka tidak mempunyai sedikit al.Rukun Iman yang seterusnya yang wajib diimani oleh orang Islam ialah percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. mengamalkan dan menghafal. Seterusnya hendaklah kita berusaha mengamalkan segala isi kandungan al Quran.Quran dalam jiwanya samalah seperti rumah yang hampir roboh (Riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas) Untuk melihatkan bahawa kita benar-benar beriman dan yakin terhadap isi dan kandungan al-Quran. Hendaklah al-Quran itu diajarkan kepada semua umat Islam iaitu disebarkan dengan seluasluasnya. Memperelokkan suara ketika membaca al-Quran akan menjadikan bacaan menyusuk ke dalam jiwa dan menyentuh perasaan pendengarnya.t berfirman bermaksud: Maka apakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Quran? Atau telah ada di atas hqti mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran al-Quran (Muhammad: 24) iy. kitab-kitab selain Al-Quran. Firman Allah bermaksud: Dan Rasul telah berkata: Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan (Al-Furqan: 30) Kita sebagai umat Islam wajib bersyukur kepada Allah kerana dapat menikmati petunjuk al-Quran. Hidup .w. terdapat beberapa ciri boleh dijadikan tanda dan ukurannya. Jiwa orang yang tidak mempedulikan ajaran al-Quran dalam al-Quran.

Para ulama ada menerangkan tentang aspek yang perlu diimani pada seseorang Rasul. keimanan kepada semua Rasul meliputi keimanan kepada tugas-tugas. . Taymiyyah (1969) dan Syah Wali Allah al-Dahlawi juga menerima dan mengakui bahawa agama yang dibawa dan dianuti oleh semua Rasul adalah satu iaitu Islam..dengan al-Quran adalah perbuatan terpuji. disepakati di atasnya semua Nabi AS. sifat-sifat keperibadian yang putih bersih.. Bila seorang membaca al-Quran bertemu dengan kalimat yang belum difahami. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari ku rnia-Nya. cerdik. dengan berdalilkan ayat-ayat al-Quran berpendapat bahawa wajib beriman dengan semua Rasul tanpa membeza-bezakan antara mereka kerana agama atau risalah Allah yang diutuskan melalui semua Rasul adalah satu dan ia bertujuan untuk membimbing dan mengarah manusia ke jalan kesempurnaan di dunia dan di akhirat.3. yang patut dilaksanakan oleh orang Mukmin. sesungguhya perbezaan hanya dalam syariah dan sistem". yang menyeru mereka beribadat kepada Allah.. sehingga menimbulkan pengetahuan yang akhirnya akan terce rna dalam amalan dalam kehidupan scharian. Muhammad Rasyid Rida (t. Ibn. dan berterima kasih atas pelaksanaan tugas.". Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih.w. menafkahkan sebahagian rezeki yang dikurniakan Allah secara diam-diam dan terang-terangan. Ibn.dan agama mereka adalah satu.thn) dan Mahmud Syaltut (1972).w. (An-Nahl:43) 2..t berfirman maksudnya. Abu Hurairah meriwayatkan Hadith tentang kesatuan agama para Rasul iaitu:". Taymiyyah menyatakan bahawa agama yang dibawa oleh semua Rasul adalah satu iaitu Islam dan Islam adalah agama Nabi Nabi/Rasul-Rasul sejak awal hingga akhir. Allah s. Oleh kerana itu kita harus selalu membaca al-Quran dengan perenungan dan kesedaran.t menganjurkan orang-orang yang membaca al-Quran agar disertai dengan perenungan. hendaklah bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan. (Faathir:29-30) Dalam dua ayat tersebut. mengampuni kelalaian.t iringi amalan membaca Al Quran dengan niendirikan solat. thn) juga berdalilkan ayat-ayat al-Quran telah membuat kesimpulan dengan katanya:"Ketahuilah bahawa asal agama adalah satu. . sehingga dapat memahami Al-Quran secara mendalam. baik.. Semua Rasul adalah benar. thn).w. Mereka mengetahui bahwa kurniaan Allah lebih baik dari apa yang mereka infakkan. Allah s. dan tidak beriman kepada yang lain) kerana beriman kepada semua Rasul adalah sesuatu yang jelas dikehendaki dan dituntut dalam Islam. Bagi alHakami (t. Oleh karena itu mereka mengadakan perniagaan di mana Allah menambahkan kurniaan -Nya. kemudian dengan demikian orang-orang yang membaca Al Quran itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.. Allah s. bukti-bukti dan ayat (tanda-tanda) yang menyokong dan menguatkan mereka. Nabi-nabi adalah bersaudara.4 Kepercayaan kepada Rasul Setiap Mukmin wajib mempercayai semua Rasul tanpa membeza-bezakan mereka (beriman kepada seorang Rasul. takwa. "Maksud iman kepada Rasul-rasul ialah pembenaran yang jazam bahawa Allah telah mengutuskan Rasul kepada setiap umat.w. Oleh kerana itu Allah s. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. mulia..Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jumhur ulama mengakui Hadith ini dan menerangkan bahawa prinsip aqidah semua Nabi adalah satu dan syariat mereka berbeza. Mereka bersatu pada prinsip Tauhid dan berbeza dalam cabang-cabang syariat. Al-Dahlawi (t.t berfirman yang bermaksud. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam -diam dan terang-terangan.. Beliau menyatakan hal ini dalam kata-kata.

Menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan menerangkan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan dan juga memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya? (Al-Mu'minun: 23) Dan kepada kaum Thamud. Kami utuskan saudara mereka. tidak mengubahsuai dan tidak membatalkan risalah itu.. mengajak dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Firman Allah yang bermaksud. Mengajar kandungan kitab suci al-Quran dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Dan tiadalah Kami menurunkan al-Quran (wahyu Allah) kepadamu (wahai Muhammad) melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang -orang yang beriman (An-Nahl: 64) 3.3.4. Secara langsung rasul-lasul menjadi pemimpin umatnya. lalu berkata ia : "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya). Salih. Dialah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya" (Hud: 61) Perutusan rasul-rasul ke alam dunia dengan tugas-tugasnya yang berat adalah mengandungi tujuantujuan berikut: 1. bukan menyembah selain daripada-Nya.1 Peranan Rasul Falsafah perutusan rasul-rasul ke alam dunia ini bertujuan untuk menyeru dan mengajak umatnya beribadat.amanah. berhala dan apa sahaja yang menyesatkan) (An-Nahl: 36) Maksud firman Allah s.w. Ia berkata : "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya. Mereka semua menyampaikan semua kandungan risalah Allah. menyembah Allah dan mentauhidkan-Nya. tidak menyembunyikan. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka):" Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut" (syaitan. Firman Allah yang bermaksud. Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat) supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (AnNisa': 165) 2.w. Pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa berita yang menakutkan kepada orang-orang yang kafir. Firman Allah yang bermaksud.. tidak ada. Semua Rasul berada di jalan yang jelas dan jalan petunjuk yang nyata". Firman Allah yang bermaksud.t mengutuskan seorang rasul kepada setiap umat untuk menyuruh inniyembah Allah dan mentauhidkan-Nya. (An-Nahl: 63) . Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Membersihkan amalan-amalan syirik dan maksiat. Tuhan bagi kamu selain daripadanya. samalah seperti (nikmat Kami) mengutuskan kepada kamu (iaitu Muhammad) yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan membersihkan kamu (dari . .. disertakan bukti-bukti yang nyata. Firman Allah yang bermaksud. Firman Allah Taala yang bermaksud. Demi Allah! Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad). 2.t tersebut dengan tegas menyatakan bahawa setiap umat diutus kepada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan tidak ada suatu umat pun yang tidak mempunyai rasul untuk menyeru.Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran (Faatir: 24) Allah s. penunjuk yang diberi petunjuk. tanda-tanda yang jelas Allah sebagai sokongan. Inilah yang menjadi asas dakwah kerasulan mereka sebagai utusan Allah untuk menegakkan agama-Nya (agama Islam). Nikmat berkiblatkan ke Kaabah yang Kami berikan (kepada kamu itu).

mencela.w sehingga Baginda digelar "al-Amin" iaitu orang yang dipercayai. Amalan itulah yang menarik perhatian dan menjadi kepercayaan orang ramai. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) daripada Allah dan sebuah kitab (al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. menipu. suka mengajak orang ke jalan kebaikan. memfitnah.a.w merupakan hasil didikan dan pengajaran dari al-Quran. Sayidatina Aisyah R. Dan firman Allah s.t dalam surah al-Ahzab ayat 21 tafsirnya. Akhlak mulia sangat dituntut dalam Islam kerana itu Baginda turut mendidik umatnya supaya berakhlak mulia. tidak sombong dan riya'. Baginda tidak bersifat mungkir janji. baginda s. Yang sebenarnya kunci utama ke arah pembentukan akhlak yang mulia itu adalah lahir daripada mempraktikkan sifat yang wajib bagi Rasul-rasul iaitu. Firman Allah Taala yang bermaksud.a. Walaupun di kalangan masyarakat sekeliling melakukan kejahatan kepadanya. Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaan-Nya dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang benderang dengan izin-Nya dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang betul lurus (agama Islam) (Al-Maidah : 15 -16) 2. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Baginda menunjuk ajar dan memberikan bimbingan akhlak bukan hanya setakat teori atau cakap sahaja. Memang benar dan tepatlah bahawa . Sifat-sifat inilah yang menjadi kunci kejayaan Baginda Rasulullah s.w. Membawa kebenaran dari Allah (al-Quran) dan mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan.a.4. pandai dan cerdas.A.w.w. adil.a. tetapi mendidik manusia supaya berakhlak mulia dan terpuji. bahkan ia dibalas dengan kebaika (Abul Khairi. Keperibadian tinggi serta ahklak mulia Baginda Rasulullah s.t lagi dalam surah al-Qalam ayat 4 yang bermaksud: Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Seorang yang tawaduk yakni merendah diri. bersifat belas kasihan dan suka memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Kedua : Amanah yang bermaksud jujur dan dipercayai.w dalam menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh dunia.a. pemaaf. melarang melakukan segala macam kemungkaran dan sebagainya. n 1994). Baginda Rasulullah s.amalan syirik dan maksiat) yang mengajarkan kamu kandungan kitab (al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui (Al-Baqarah: 151) 4. sebagaimana dijelaskan oleh Allah s. Keempat : Fatanah iaitu cerdik. baik dari segi pertuturan dan perbuatan. pernah berkata yang maksudnya: Sesungguhnya akhlak Nabi s. mengadu domba dan sebagainya. Di samping menunjukkan mereka ke jalan yang lurus (agama Islam). bijaksana.a.w itu adalah al-Quran (Riwayat Imam Muslim) Al-Quran mendidik Baginda supaya berakhlak mulia.a. Kita lihat kejujuran dan sifat amanah Rasulullah s.3. Baginda tidak pernah melakukan sesuatu yang boleh menyakitkan perasaan orang lain.t.w merupakan contoh terbaik untuk diteladani kerana Baginda memiliki keperibadian dan akhlak yang sangat mulia. Itulah cara pendidikan terbaik dan mendatangkan kesan yang mendalam. sekaligus mencontohi akhlak Baginda s. tetapi Baginda sendiri melakukannya. berbohong. Pertama : Siddiq yang bermaksud benar dalam perkataan dan perbuatannya. sabar.2 Aplikasi sifat-sifat Rasul pada diri manusia Islam sangat mementingkan akhlak yang mulia kerana itulah para rasul-rasul diutus bukan sahaja untuk menyebarkan syariat agama Islam yang benar dan hetul. amanah.w tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan.w. Sifat inilah yang sepatutnya menjadi pakaian umat Islam jika mahu berjaya disegani dan dihormati. Ketiga : Tabligh iaitu menyebarkan dan menerangkan apa jua wahyu yang diterimanya daripada Allah s.

Bukankah Allah s. 2. semua manusia berpindah hidupnya dari Darul Amal kepada Darul Jaza'.w ialah mereka yang baik akhlaknya. menimbulkan berbagai masalah dan penyakit sosial.t telah berfirman dalam surah alAnkabut ayat 45 tafsirnya: Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun.w. Dan Sesungguhnya ia berkata: Sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlaknya di kalangan kamu".a.wtelah bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya bahawa aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak".a. Jika kita seorang yang bakhil gantikanlah dengan bermurah hati.t dan menjauhi larangan-Nya. Perlu disedari bahawa akhlak yang buruk itu merugikan dan menjadi racun ya membunuh. Mohonlah kepada-Nya supaya kita dapat menteladani Rasulullah s.t membangkitkan semua manusia itu dari kubur mereka.5 Kepercayaan kepada Hari Akhirat Beriman kepada hari akhirat ialah mempercayai dengan kepercayaan yang jazam (pasti dan tetap) bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya sebagai hayat khalidah (hidup yang berkekalan) malah hidup mereka akan berakhir dengan kedatangan "hari akhirat". jika kita seorang pendendam jadilah seorang yang pemaaf dan begitulah seterusnya. Oleh itu elakkanlah diri kita bersifat keji yang dibenci Allah s.w.w. ingatlah bahawa akhlak buruk dan budi pekerti yang jahat itu merupakan penyakit yang bersarang dalam hati dan racun yang membelenggu jiwa yang tidak boleh dibiarkan. bermasyarakat. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan melarang-Nya. Apa yang penting kemahuan diri dan melazimkan diri dalam mentaati perintah Allah s. jika kita seorang yang sombong jadilah seorang yang merendah diri.w dengan sebaik-baiknya.a.w.a. sabda Rasulullah s. Semoga dengan demikian kita akan terselamat di dunia dan akhirat. Ingatlah bahawa akhlak buruk dan keji itu selalu mengganggu kehidupan. kedamaian dan kasih sayang dalam berkeluarga. tiada ketenangan. ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhl-Nya. kali yang kedua di negeri akhirat sebagai Darul Jaza' (negeri balasan). Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. bahkan sebagai penyebab jauhnya manusia dari sisi Allah s. percakapan dan perbuatannya dalam apa jua hal dan keadaannya. ibadat-ibadatnya dan amal-amal salihnya. Rasulullah s.t dan memudahkannya terperangkap ke dalam hasutan syaitan yang kesudahannya menjadi penghuni neraka. Rawatlah sebelum terlambat dengan membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita dan menggantikannya dengan sifat baik dan terpuji. Oleh itu. baik zahir mahupun batin. Mereka dihimpunkan di Mahsyar untuk dihisab amalan mereka masing-masing bagi menerima pembalasan daripada Allah Taala. ng perbuatan yang memalukan dan menandakan moral yang rendah. Apabila datang hari akhirat kelak. Semua ini boleh dilakukan jika ada azam dan tekad untuk mengubahnya. Beriman kepada hari akhirat adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam yang merupakan perkara utama dalam akidah.Rasulullah s. Firman Allah s.A dia berkata.w.w diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana sabda Baginda s.a. lalu Allah s.3. fikiran kacau.w bersabda yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari maksudnya: Daripada Masruq ia berkata: "Sesungguhnya kami duduk bersama Abdullah bin Amru. menghilangkan sifat perpaduan. jangan sampai kemaksiatan menguasai diri.w.t dalam surah an-Nahl ayat 90 yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan -perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman.w yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi yang maksudnya: Daripada Abu Hurairah R.t.a. malah sebagai unsur terpenting dalam keimanan di samping beriman kepada . Ketahuilah bahawa umat Islam yang dipandang mulia dan baik disisi Allah s. ia menceritakan kepada kami dan berkata: Tidak pernah Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara buruk dan tidak juga perkara-perkara keji. beragama dan bernegara. Mereka juga mempercayai dengan penuh keimanan bahawa manusia itu akan dihidupkan sem ula.

2 Pembalasan Syurga dan Neraka Syurga Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan syurga. iaitu dihidupkan lagi setelah mereka mati. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya menghadapkan muka ke pihak timur dan barat tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat (Al-Baqarah: 177) Sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal salih.t mencipta alam yang lain iaitu Alam Akhirat.Allah s. 1 Jannatul Ma'wa (syurga tempat kembali) 2 Jannatu Adnin (syurga tempat tinggal yang kekal) 3 Darul Khulud (rumah yang kekal abadi) 4 Jannatul Firdaus (syurga Firdaus) 5 Darussalam (rumah yang sejahtera) 6 Darul Maqamah (rumah yang tenteram) 7 Jannatun Nairn (rumah yang bernikmat) 8 Maqamun Amin (kedudukan yang sentosa) Syurga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang salih sebagai balasan dari amalan kebajikan yang mereka lakukan di dunia ini.w. Rohnya dikembalikan ke dalam tubuh dan mereka akan mengalami kehidupan kali kedua. nescaya akan dilihat (dalam suratan amalnya) (Al-Zalzalah : 1 . Syurga itu kini sudah wujud dan ia kekal selama-lamanya. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing)untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amalamal mereka. maka amalan mereka masing-masing akan dihisab untuk diberi balasan. Firman Allah yang bermaksud. Maka sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah.w. Pada hari itu Allah s. Di dalam al-Quran.3. Firman Allah yang bermaksud. "Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang -orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang salih ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai" (Muhammad: 12) Ahli-ahli syurga yang tinggal di dalam syurga itu dalam keadaan baik. Setelah manus ia itu dibangkitkan dari kuburnya. Allah s. Firman Allah yang bermaksud. syurga itu mempunyai beberapa nama. Syurga adalah makhluk Allah azza Wajalla yang disediakan untuk hamba-hamba-Nya yang beriman. tidak rosak binasa. aman dan sentosa menikmati . maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita (AlBaqarah: 62) Demikianlah diberi ingat dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat (Al-Baqarah: 232). 2. Di alam akhirat inilah seluruh manusia dibangkitkan.3.5. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya).8) 2.w.t telah mencipta syurga itu sebelum Dia menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah.t.1 Hakikat Hari Akhirat Hari akhirat ialah hari musnahnya alam dunia ini dan pada hari itu manusia yang inasih hidup kesemuanya akan mati. Maksud-maksud firman Allah di atas jelas menunjukkan bahawa beriman kepada hari akhirat merupakan suatu perkara yang terpenting dan utama dalam akidah dan keimanan.5. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat dahsyatnya serta bumi itu mengeluarkan segala isinya dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun) : "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya : "Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian)".

t menjanjikan memberi balasan syurga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan -pasangan/ isteri-isteri yang sentiasa suci bersih. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. tidak rosak binasa sebagaimana kekal syurga.nikmat-nikmat yang telah tersedia ada di dalam syurga itu. disediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhakai Allah.t mengikut qada' dan qadarnya. Neraka itu kini sudah pun wujud sebagaimana wujudnya syurga dan neraka itu kekal selama-lamanya.w. sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. sekiranya berlaku ke atas diri seseorang itu sesuatu perkara yang dibencinya janganlah mereka menganggap bahawa perkara itu buruk ke atas diri mereka kerana boleh jadi perkara yang dianggap buruk itu adalah baik bagi diri mereka. Firman Allah Taala yang bermaksud.6 Kepercayaan kepada Qada' dan Qadar Hcriman kepada qada' Allah dan qadar-Nya adalah salah satu daripada rukun-rukun akidah dan ia menduduki rukun yang keenam daripada rukun-rukun Imun. andainya seseorang ditimpa kesusahan atau bala bencana atau tidak berhasil apa yang dicita-citanya. selaku orang yang beriman kepada qada' dun qadar mereka tidak akan menyesal atau bersedih hati dan merasa kecewa kcrana semua perkara itu adalah qada' Allah dan qadarnya ke atas diri seseorang. Allah s.t. 2. sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya " (AI-Baqarah : 25) Neraka Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan neraka sebagaimana wajib bagi mereka itu mempercayai kewujudan syurga. Allah menjanjikan pula memberi balasan neraka Jahim kepada orang yang kafir dan orangorang yang menderhaka Allah s. Di dalam al-Quran. Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya. Sebaliknya jika seseorang itu dilimpahkan oleh Allah kurnia dan nikmat-Nya yang bcrupa kebendaan dan sebagainya janganlah mereka terlalu sangat bergembira schingga lupa daratan. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian daripada sejenis buah-buahan syurga dan mereka berkata :"Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu". Ini ialah kerana baik dan buruk sesuatu perkara itu adalah di dalam ilmu dan iradat-Nya yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah s. Setiap perkara yang berlaku dan terjadi ke atas diri seseorang itu. Justeru itu. Mereka yang tidak percaya kepada qada' dan qadar (takdir Allah) adalah bcrmakna mereka itu telah keluar daripada agama Allah s. Neraka itu dijadikan oleh Allah sebelum menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagaimana Allah menjadikan syurga juga.w. Sebaliknya perkara yang dianggap baik itu boleh jadi buruk bagi diri seseorang itu.3. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepadakamu. Beriman kepada qudu' dan qadar adalah kepercayaan atau akidah yang wajib ditanamk dalam hati an setiap Muslim dan Mu'min.t. Firman Allah s. Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu bend dan boleh jadi kamu benci .w.t yang bermaksud . Dan (ingatlah) Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri (Al-Hadid:2223) Sehubungan dengan ini.w. baik atau buruknya adalah mengikut ketentuan dan ketetapan yung telah dibuat oleh Allah Taala dengan ilmu dan iradat-Nya sendiri sebelum ncsuatu perkara itu berlaku. Neraka adalah makhluk Allah sebagaimana syurga.w. "Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ini telah diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya yang bermaksud.

w.w. isteri atau anak yang dikasihinya atau rugi dalam perniagaan dan sebagainya akan bersedih hati dan berdukacita menerima bala yang menimpa dirinya itu. Kesemuanya itu pasti akan berlaku.t untuk semua yang ada dalam alam yang maujud ini.6. Allah mampu mengubah takdir kita.t telah mengetahui apa sahaja yang akan berlaku dan yang akan terjadi ke atas sesuatu itu dalam masa dan waktu yang telah ditentukan Allah sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan -Nya. Dalam akidah Islam qada' dan qadar ialah ketetapan Allah s.3. Misalnya seseorang yang kematian suami. Berhubung dengan maksud qadar atau takdir.t di dalam azali tentang nasib atau untung seseorang manusia itu apakah mereka akan masuk dalam kumpulan orang yang beruntungatau orang yang bernasib tidak baik (sa'adah atau syaqawah). Imam Nawawi menta'rifkan dan berkata bahawa qadar atau takdir ialah semua perkara atau benda yang maujud di alam ini telah ditentukan dan ditetapkan mengikut garisan yang telah dibuat oleh Allah s. Dan (ingatlah) Allah jualah yang mengetahui (semuanya itu) sedang kamu tidak mengetahuinya (Al-Baqarah: 216) Firman Allah s. peraturan dan undang-undang yang diterapkan untuk semua yang maujud di alam ini.t membuat beberapa ketentuan. Firman Allah yang bermaksud. beredar dan berjalan tepat dan juga sesuai dengan apa yang telah dipastikan dalam ketentuan. Mereka yang tidak percaya kepada qada' dan qadar Allah akan dan berdukacita apabila mereka menerima sesuatu bala bencana. Kesimpulan daripada ayat-ayat tersebut bahawa maksud dan makna qadar atau takdir itu ialah suatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah s.w. peraturan dan undang-undang am yang menjadi dalil bahawa qada' dan qadar itu tertakluk di bawah kekuasaan Allah Taala. 2. Allah s.2 Kepentingan meyakini Qada' dan Qadar Percaya kepada qada' dan qadar Allah merupakan suatu perkara yang ama penting dalam t kehidupan manusia.1 Pengertian Qada' dan Qadar Qada' bererti ketetapan. Ini bermakna berlaku sesuatu itu sudah pasti akan berbetulan mengikut sifat-sifat dan keadaannya yang khusus dan tepat sebagaimana yang digariskan oleh Allah. nasib atau untung.t sebelum sesuatu itu berlaku.kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia jahat (buruk) bagi kamu. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisi-Nya dengan qadar yang tertentu (Al-Ra'd: 8) Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu (al Hijr: 21) Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan) (AlQamar: 49). Qadar bererti takdir. Di dalam al-Quran al-Karim telah disebutkan beberapa kali persoalan qadar atau takdir. malah hendaklah mereka itu bersyukur ketika dalam waktu senang dan bersabar waktu susah kerana semua perkara itu adalah qada' Allah dan qadar-Nya dan pasti mengandungi hikmah.w.3. Walaupun begitu kita masih boleh berusaha dan berdoa kerana dengan limpah rahmatnya.w. Tetapi pada mereka yang percaya kepada .6. Peraturan-peraturan tersebut merupakan undang-undang Am (Al-Qawaaninu al'Ammah) atau kepastian yang inempunyai pertalian di antara sebab dengan musababnya dan di antara sebab dan ukibatnya. Allah s.t tersebut mengingatkan kepada setiap orang yang beriman bahawa Allah Taala "mentakdirkan" seseorang itu baik atau buruk adalah di atas kebijaksanaan dan belas kasihan Allah yang bersifat "al-Hakim dan al-Rahim" di mana seseorang itu jangan memandang mudah atau memperkecilkan nikmat Allah (tidak bersyukur kepada nikmat-Nya) kerana angkuh dan besar diri dan jangan pula gelisah di atas bala bencana yang menimpa mereka. 2.w.

t yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita dengan mengucapkan "Semua puji dan syukur untuk Allah.4 PEMBINAAN DAN PENGUKUHAN AKIDAH Sistem kepercayaan dan nilai hidup manusia memainkan peranan penting dalam mewarnai. cendekiawan. dukacita dan keluh kesah. Mereka akan bersyukur dengan nikmat Allah yang diterimanya itu. Jelas bahawa tuntutan Allah s. mengarah dan mempertahankan tingkah laku mereka (Nik Azis. Sebaliknya jika kita menerima nikmat daripada Allah dan memperoleh kebahagiaan. Oleh itu bagi orang-orang yang beriman. 2.Kekuatan akidahlah yang mencorakkan cita rasa dan kemahuan seseorang Muslim. 1991). ekonomi.23) Maksud firman Allah Taala tersebut menegaskan setiap musibah (bala bencana) yang menimpa diri seseorang itu semuanya qada' dan takdir Allah.w. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 1994). melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum kami menjadikannya.1 llmu Ilmu adalah suatu alat yang terpenting untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. masyarakat dan alam sekitar sebagai usaha pengabdian mereka kepada Allah dan penyempurnaan amanah -Nya sebagai . Mereka menerima segalanya dengan penuh keinsafan dan ketakwaan kepada Allah s.4. Ilmu yang dititik beratkan di dalam Islam ialah ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu mengenai Allah dan rasul-Nya atau ilmu fardu ain. mencorakkan dan menimbulkan motiyasi dalam perkembangan kehidupan manusia.t adalah bertujuan untuk membolehkan orang yang berilmu atau para sarjana. Tanpa ilmu seseorang itu tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. malah hanya mengingatkan semua perkara itu adalah milik dan akan kembali kepada Allah dengan mengucapkan "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali". pemikir. yang mana perlu didahulukan dan dikemudiankan.w. Apabila seseorang itu mengetahui ilmu fardu ain.w. apabila mereka menerima sesuatu nikmat yang dikumiakan Allah kepadanya.t. Begitu juga bagi mereka yang percaya kepada qada' dan qadar Allah.t supaya ilmu dan pemikiran manusia diintegrasikan dengan iman terhadap Allah s. hendaklah bersyukur kepada Allah s. Kemahiran terhadap kedua -dua ilmu ini akan membawa kepada kekukuhan dan keyakinan yang jitu terhadap agama Allah.qada' dan qadar Allah. iaitu beribadat kepada Allah dalam erti kata yang luas (Hasan Langgulung. lagi membanggakan diri (Al-Hadid : 22 . kemuliaan dan kekayaan. ahli sains. menerima qada' dan qadar Allah Taala dengan penuh kesabaran dan keredaan tanpa merasa sedih. Seterusnya mempelajari ilmu fardu kifayah yang berhubung dengan kehidupan seharian seperti ilmu berkaitan politik. Hal ini telah diingatkan oleh Allah s. Mereka pasti akan bersabar dan menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Yang Maha Esa dan Berkuasa. ilmuan dan ulama membangunkan diri.t dalam firman-Nya yang bermaksud. Kekuatan akidah menjadi nadi bagi pelaksanaan tanggungjawab manusia sebagai insan ciptaan Allah. 2. sosial dan sebagainya adalah penting.w. Tuhan Sekelian Alam". seseorang hamba itu akan beribadah kepada Allah dengan sempurna. Kekuatan ini memberi tenaga.w. mal h a mereka berkata ini adalah nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Apabila tiba masanya tidak sesiapa pun boleh menahan dan menghalang qada' dan (akdir Allah Taala itu. Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana)yang ditimpakan di bumi dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu. mereka tidak sombong dan bangga diri. mereka hanya berkata kesemuanya itu adalah ketentuan qada' dan qadar yang telah ditentukan dan ditetapkan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang telah diberikan kepada kamu dan (ingatlah) Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong dan takbur.

t yang bermaksud: Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah(atom) nescaya akan dilihat -Nya (dalam surat amalnya) dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihat-Nya (dalam surat amalnya) (AI-Zalzalah:7-8) Bertitik-tolak dari kesedaran ini.4.4. Agama Islam telah menetapkan hukum bagi sesuatu perkara itu sama ada ia wajib dilaksanakan ataupun di haramkan. Oleh itu sedarlah akan kesilapan yang dilakukan. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan bermacam-macam dugaan dan cabaran. Dengan akal.2 Mengelakkan Diri Dari Suasana Dosa Dan Jahiliah Kalau hanya sekadar percaya adanya Allah s. tetapi kita pula jangan lupa yang Allah s.w. fikiran dan hati.Nafsu bergerak mengikut tabiat ia diciptakan dan seorang hamba dikehendaki mendidiknya supaya tunduk kepada peraturan dan adab. jasad dan roh. manusia boleh dilalaikan oleh permainan dunia khususnya maksiat dan kemungkaran.t samalah juga dengan orang-orang jahiliah kerana di antara mereka itu memang mempercayai adanya Allah s. Memang tepat sebagaimana firman Allah s. Oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir?. sayugialah akal itu digunakan dengan sebaik-baiknya.w. Mengawal nafsu adalah syarat untuk membentuk keperibadian yang luhur dan murni. Sememangnya diakui bahawa manusia tidak terlepas dari berbuat kesalahan dan bersifatlupa. Oleh itu sebelum terlambat.w. Hendaklah menyesali dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi.w.t.w.w. dan tidak menunaikan kewajipan yang sebenarnya terhadap Allah s. Jangan malu.3 lltizam Meninggalkan Yang Haram Manusia telah dilengkapkan dengan nafsu dan keinginan yang tidak terbatas. syariah dan akhlak Islam. Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. ayat 32 yang bermaksud. Dalam hal ini manusialah yang selalu alpa diri dan lupa tuhan.t telah memberikan kita akal untuk berfikir.w. Hati yang diisi dengan keimanan dan selari dengan rukun iman iaitu mempercayai konsep hari Akhirat yang meliputi pembalasan. Umur yang diberikan itu hanyalah pinjaman dari Allah s. Ingatlah bahawa hidup ini hanyalah sementara.w. dunia dan akhirat. kita boleh membezakan yang hak dan batil. bila-bila masa boleh dicabutnya.t. Mereka mengerti bahawa yang menjadikan alam semesta ini ialah Allah tetapi mereka dianggap jahiliah kerana mereka tidak menjalankan kewajipan yang sebenarnya terhadap Allah s. Desakan nafsu tidak mengenal adab dan kesopanan. cita-cita.w. 2.t dalam surah Al-An'am. keluruhan jiwa dan ketertiban kelakuan. Ini adalah penting untuk mengembalikan kestabilan diri. yang baik dan buruk. Pohonlah keampunan kepada Allah s. dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. perlaksanaan dan sebagainya akan menerima pembalasan daripada Allah. Ini dapat dijelaskan melalui firman Allah s. maka bersegeralah untuk bertaubat dan melakukan amal ibadat seandainya inginkan keselamatan di dunia dan di akhirat.Khalifah Allah di atas muka bumi. akal dan wahyu.w. timbangan serta dosa pahala akan membentuk personaliti dan individu yang meyakini setiap detik dan setiap apa sahaja yang dilakukan olehnya baik berbentuk niat.t sebelum terlambat.t yang mana setiap orang yang melakukan amalan baik walaupun seberat zarah akan dibalas baik dan sebaliknya jika melakukan amalan jahat walaupun sebesa zarah r juga akan dibalas dengan kejahatan yang dilakukan itu.t. sikap muslim terhadap ilmu dan usaha mempelajari serta mengembangkannya akan tunduk kepada tuntutan akidah. 2. seseorang itu akan sentiasa berhati-hati dalam setiap gerak perlakuannya dengan memastikan dia sentiasa berada dalam konteks amar ma'ruf dan nahi munkar. Berdasarkan kepada falsafah kesepaduan antara iman dan ilmu.t dengan tidak mempunyai tanggapan yang sebenar mengenai Allah s.w. Sebagaiman firman Allah s.t. takut atau sombong .

i. Dalam memohon keampunan. ayat 110 yang bermaksud. bersedekah dan sebagainya. yakinlah bahawa Allah s. iii.5 Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri Seseorang Mukmin harus menjadikan dirinya sebagai pengawas terhadap nafsunya sendiri sehingga mampu menjadikan hatinya ikhlas di dalam setiap perlakuannya. Firman Allah s.untuk mengakui kesilapan sendiri dan bertaubatlah kepada Allah s. Merenung diri sendiri sebelum melakukan sesuatu agar semua perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang baik dan ikhlas kerana Allah.w.t kerana Dia Maha Pengampun (crhadap hamba-hambanya. menyeru berbuat kebaikan dan kebajikan dan mencegah berbuat perk maksiat dan kejahatan.4. dan ada pula ibadat yang terpaksa dilaksanakan dengan menggabungkan jasad dan harta seperti menunaikan ibadat haji dan berjihad di jalan Allah s. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri (al-Qiamah: 14) Rasulullah s.4 lltizam Melakukan Ibadat Agama Islam telah mengaturkan bermacam-macam cara bagi manusia melakukan ihadah kepada Allah s. dan ada pula ibadat ara dengan menggunakan harta seperti mengeluarkan zakat. Memahami Islam sedalam-dalamnya dengan mengetahui kaedah-kaedahnya.t.w.w. Jika engkau menghendaki sesuatu perkara maka renungkanlah akibatnya. hendaklah dengan sepenuh hati dan niat yang ikhlas kerana Allah s. kemudian ia memohon ampun kepada Allah. nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun agi l Maha Mengasihani.w.t di antaranya dengan cara perbuatan lisan saperti herdoa.w.w. Dalam ibadah kita diminta agar mempunyai sifat itqan. Inilah kombinasi yang indah di dalam Islam yang tidak terdapat dalam ajaranajaran lain. Kita harus pertingkatkan kualiti ibadat kita agar setiap hari kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah.4.t. 2.w bersabda. 2. Ibadat-ibadat tersebut iliperintahkan Allah s. Ingatlah bahawa Allah s. urusan dunia dan akhirat. Apabila akibatnya baik maka lakukanlah dan apabila sesat maka cegahlah (Riwayat Ubad bin ah Shamit) Renungan mendalam akan menghindarkan dirinya dari terjerumus dalam kesalahan dan dosa dan mendorong dirinya ke arah kebaikan.a.w. sentiasa berpegang teguh dengan agama.t.w.t dan meninggalkan segala larangannya. ii. tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mudah mengikut ajakan syaitan kerana syaitan itu sentiasa mahu anak Adam terjerumus ke lembah kehinaan dan kebinasaan. Kita mesti melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh.t dalam surah An-Nisaa. berzikir. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat. Justeru itu setiap Muslim sepatutnya.t itu sentiasa bersama hambanya yang soleh dan beriltizamlah meninggalkan perkara -perkara yang haram.w. Ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah ilan jasmaniah.w.w. dengan saudara dan masyarakat. Seorang Muslim yang sebenar-benarnya inginkan rahmat dan pengampunan Allah s. taat perintah Allah s.t bukan sahaja semata-mata untuk taat kepada Allah s.t. hukum-hakam dan syarat-syaratnya yang harus dipegang teguh ketika menjalinkan hubungan de ngan Allah s.t.t tetapi disebaliknya penuh dengan rahsia dan hikmah yang wajib diterokai hagi menjalani kehidupan yang sempurna.t Maha Pengampun akan dosa hamba-hambanya yang mahu bertaubat dan janganlah ada sifat putus asa diilam memohon keampunan kepada Allah s.w. Dalam memenuhi tun tutan kehidupan seorang Muslim.w. seorang hamba hanya perlu melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mengikuti perbuatan yang telah mulai dilakukan agar ia merasa tenang bahawa dirinya berjalan . Ini adalah saranan yang disebut dalam ayat al Qur'an yang bermaksud. agar ibadah kita diterima oleh Allah.

dia melakukan sendiri pelurusan arah itu. Taubat dengan erti kembali dari jalan runtunan syahwat dan bertuhankan syaitan menuju ke jalan Allah. kesan daripada dosa dan maksiat yang dilakukan. Untuk itu hati yang diisi dengan keimanan dan akidah yang lurus pastinya akan menjuruskan individu dan personalitinya ke arah perawakan yang baik dan diredhai Allah.t sentiasa bersamanya sama ada ketika bersendirian atau dalam masyarakat ketika sembunyi atau terang-terangan. Dan apabila tingkah laku seseorang itu bertentangan dengan syariat Islam maka masyarakat akan menolaknya dan mereka akan hidup dalam kehidupan sempit. selagi itulah jiwanya sentiasa terpaksa menghadapi gangguan Dalam konteks ini. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun.w. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah.t yang bermaksud: "Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. iy. Jika mereka berada di jalan yang lurus maka dia akan diterima oleh masyarakat yang hidup bersama mereka dan mereka akan dapat kehidupan yang baik. nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya (Ibrahim: 51) Hati yang diisi dengan akidah dan iman akan sentiasa yakin Allah s. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan (al-Anbiya: 47) Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya." Bacalah kitabmu.t yang berma ksud .4.w. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia dan -sia mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu) dan mereka yang menjaga kehormatannya" (al-Mukminun: 1-5) 2. . Hal tersebut dapat dijelaskan melalui firman Allah s. maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Membetulkan diri sendiri. Agama adalah nasihat. Firman Allah s.sesuai dengan pensyaratan-pensyaratan ini.w. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Islam memandang taubat adalah jalan terpenting untuk mengatasinya.6 Taubat Jiwa yang gelisah dan tidak tenang adalah disebabkan oleh tipudaya dan gangguan syaitan. Dengan demikian setiap orang akan menemukan balasanya baik berupa pahala mahupun seksa. melihat serta mengetahui apa sahaja tindakan baik dari sudut hati atau perbuatan zahir. tetapi telah mempersiapkan baginya sebuah laporan yang menjelaskan semua perbuatan yang dia lakukan selama hidup di dunia.w. Demikian juga dengan kebaikan dan kesalahan yang dilakukan. Seseorang Muslim juga percaya bahawa di akhirat kelak akan terdapat perhitungan. Seorang mukmin harus mempelajari sebab-sebab kesalahan dan penyimpangan dirinya sehingga dapat memahami dirinya.t tidak membiarkan orang-orang yang menyimpang itu tanpa balasan. Kejayaan gangguan syaitan disebabkan jauhnya hubungan di antara seseorang hamba dengan Allah. Hal tersebut adalah kerana dia sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa bersamanya. Dan Kami keluarkannya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Seseorang Mukmin perlu membetulkan nafsunya melalui renungan diri atau melalui amalan amar makruf dan nahi mungkar yang mampu menyedarkan dan meluruskan perbuatannya sesuai dengan syariat Allah. Pada tahapan ini juga harus ada respon jawapan terhadap nasihat-nasihat dari saudara-saudaranya. (az-Zalzalah: 7-8) Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jika dosa dan maksiat itu masih berterusan. Allah s. cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu " (al Isra: 13-14) Agar Allah memberi pembalasan kepda tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan.

jernih. suci dan tenang. hai orang-orang yang beriman. keadaan ilu membawa. Apabila lerfikir di dalam benak hati kejahatan yang dilakukan dan melihat keburukan perbuatan itu. d engan taufiq Allah. Memperolok-olokkan salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. 2. Allah s. Aku akan memenuhi permintaan kamu (Al-Ghanr: 60). aku tidak akan lakukan. Dari segi istilah syara' ialah kembali dari keadaan yang dicela oleh syara' kepada keadaan yang terpuji oleh syara' (Mohd Nakhaie. menilai dan memilih jalan perlakuan sebenar.w. mereka ingat akan Allah lalu meminta ampun di atas dosanya itu. Firman Allah s.t dengan pendengaran hati. kepada kepekaan terhadap apa yang terbayang dilikirannya tentang larangan Allah s. Taubat yang memenuhi konsepnya dapat menghapuskan segala bentuk dosa kecuali syirik. Sebagai contohnya jika seseorang berkata.T bermaksud. janji Allah. perlulah ianya diperbaharui. Jika taubat ini dilanggar. Walaupun kiblat beralih arahnya ke arah ini aku tidak akan .w. apabila mereka berbuat kejahatan atau menganiayai diri mereka.t menggalakkan hamba-hambaNya supaya berdoa. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.berupaya bertindak sebagai langkah pertama menuju kesempumaan akhlak setelah sekian lama hati dan jiwanya menderita dalam kegelapan maksiat.t yang bermaksud .terpancarlah di dalam hati keinginan untuk bertaubat. Dan tiadalah yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Dan orang-orang.w. Hakikat taubat dari segi bahasa ialah kembali. meninggalkan serta merta keterlanjuran itu dan berazam tidak akan kembali lagi melakukannya seperti yang pernah dilakukannya. Unsur-unsur ilmu. 1998). 2.t.t.5.1 Percakapan Sesuatu perkataan yang dilafazkan boleh menyebabkan seseorang itu terbatalakidahnya. Proses taubat bermula dengan adanya kesedaran iaitu hati mula terjaga dari kclalaian dan mula terpandang keadaan buruk di dalam diri dan kelakuan. juga boleh membatalkan akidah seseorang.w. Mereka tidak berkekalan di atas perbuatan itu dan mereka mengetahui (Ali-Imran: 135).w.w.t kerana Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar dan dengan restu-Nya jua. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas (Al-A'raf: 55) Berdoalah kepadaKu. "kalau aku diperintahkan Allah melakukan sesuatu. peringatan atau amaran dari Allah s. mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan (AI-Nur: 31) Demikianlah betapa besarnya nilai keampunan Allah untuk hamba-hamba-Nyu yang bertaubat dan memohon keampunan-Nya. Titisan jernih airmata orang-orang yang bertaubat bagaikan keampunan Allah yang menghilangkan karat -karat dosa dan menjadikan hatinya bersih. kesedaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang dilakukan disertai dengan azam yang kuat untuk tidak akan mengulanginya lagi akan membimbing seseorang itu dalam mencari.7 Doa Selain berzikir dengan lisan dan hati untuk mengingati Allah s. Allah telah menentukan doa sebagai jalan yang luas terbentang untuk dilalui hamba bagi mendapatkan kurniaan-Nya.5 FAKTOR YANG MEMBATALKAN AKIDAH 2. syarat yang keempat ialah mengembalikan hak ilu kepada orang yang berhak. Firman Allah SW. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Antaranya ialah apabila seorang Muslim menuduh seorang Muslim lain kafir sedangkan orang yang dituduh adalah tidak layak kepada gelaran itu. seorang hamba akan sampai ke matlamat yang dituju iaitu mendekati Allah dan mendapat keredhaan-Nya. Seseorang yang bertaubat akan memohon ampun dan mengharapkan keredhaan dariNya. Jika maksiat yang dilakukan itu nda kaitan dengan hak orang lain. Tidak seharusnya putus harapan untuk Icrus bertaubat jika masih terlanjur. Untuk menjadikan sesuatu taubat itu sah mestilah memenuhi tiga syarat iaitu menyesal di atas keterlanjuran yang telah dilakukan.4. perbanyakkan doa kepada Allah s.

jika rukuk kepada makhluk dengan niat membesarkan makhluk seperti kita membesarkan Allah adalah kafir tetapi jika tujuannya sekadar untuk menghormati. melainkan dalam keadaan terpaksa seperti seorang tawanan perang yang dipaksa sujud kepada orang kafir di negara yang diperangi. iaitu agama. maksiat yang mesti dihindarkan akan membawa kepada terbatalnya dua kalimah syahadah dan terputuslah ikatan akidah seseorang . tamak dan rakus tetapi sebaliknya bersifat tenang dan tenteram.sembahyang menghadap kepadaNya. hukum Allah.3 Keyakinan atau Iktiqad Perkara yang membatalkan akidah juga ialah melalui keyakinan termasuklah syak atau ragu tentang Allah s. iii. kewajiban berzakat. maka mereka merasa bebas daripada kongkongan orang lain dan tidak terikat dengan sesiapa pun kecuali Allah. Tahsiniah : Kesempurnaan diri untuk menjadi insan kamil iaitu mengembangkan potensi diri. meneroka. memperoleh pengetahuan.w.5. perbuatan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan. Kekuatan akidah melahirkan jiwa yang berani dan selalu inginkan kemajuan jiwa agar tidak dihinggapi sifat-sifat kikir. 1992. rukun-rukun iman yang lain seperti Rasul-Nya. Dharuriah : Perkara yang amat penting bagi kebahagian di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jiwa tersebut yakin bahawa kebahagiaan hidup terletak pada kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah (AbdulHalim.5. memahami. Kekuatan akidah perlu dibina oleh setiap individu dengan berpandukan dasar-dasar hidup yang kekal. memperkecilkan Allah s. Perkara ini membabitkan pemeliharaan lima hak. MalaikatNya.t untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dalam satu rangka pengabdian (ubudiyyah) yang sangat unik. keturunan dan harta benda. 2. Model tersebut mengandungi beberapa kriteria keperluan manusia dalam kehidupan : i. janji dan amaranNya. ii. Berlainan dengan rukuk. akal. yang ditentukan sendiri oleh Allah. terhindar daripada segala macam nufsu syahwat dan merasa kurang memerlukan kelazatan keduniaan. Perkataan yang diucapkan secara memperkecilkan Allah s.6 PERANAN AKIDAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH Apubila manusia mengenal Allah dengan akal dan hati. Ternyata pemeliharaan akidah menduduki tempat teratas di dalam keperluan manusia. tidak menyebabkan kafir tetapi tetap hukumnya haram. KitabNya. Kesimpulannya ialah bahawa setiap simpulan dalam hati.w. menganalisis perhubungan dan mendapatkan kecantikan serta keindahan.1 Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul Manusia menurut akidah Tauhid. Kekuatan ini tidak diperolehi dengan meniru golongan Timur dan Barat alau dengan mencontohi ideologi sekularisme yang diambil daripada Barat moden.t. Beriktikad tentang ketiadaan sifat sifat yang wajib bagi Allah s. pahala dan dosa dan sebagainya. Kekuatan akidah membantu manusia melepaskan diri daripada tarikan kebendaan. Pengabdian ini harus berlaku dalam konteks menjalankan tugas dan amanah Allah selaku Pewaris (Khalifah) di bumi (al-An'am: 165) (al- .w. al-Quran. RasulNya. Hajiah: Pemuasan terhadap keperluan asas manusia seperti menhilangkan kesulitan hidup dan mempermudahkan pelaksanaan ibadah umum (muamalat). syiar agamaNya. Kekuatan akidah menjadi teras bagi model motiyasi Islam. 2. 2. menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat.6. meringan-ringankan.t. berpuasa dan haji.t atau menafikan wajibnya perkara yang diijma'kan tentang wajibnya seperti sembahyang lima waktu.2 Perbuatan Perbuatan yang membatalkan akidah ialah seperti sujud kepada berhala atau makhluk lain atau sujud kepada yang lain daripada Allah. Had Akhirat atau syurga dan neraka. ideologi yang mulia. Kalau aku diberikan oleh Allah syurga aku tidak akan masuk". loba. 2. 1979). jiwa.Siddiqi. dijadikan oleh Allah s.w. mencapai taraf yang tinggi.w.t atau melahirkan keangkuhan akan menyebabkan seseorang itu terbatal akidahnya.

t. Tanpa akidah dan keimanan yang kukuh kepada setiap individu akan dijadikan senjata terpenting bagi musuh Islam untuk meruntuhkan umat Islam. ketetapan. perbuatan dan segala gerak lakunya dalam pergaulan dan ketika bersendirian. bererti keimanan dalam sanubarinya inusih belum terikat kukuh dan masih belum mantap. lagi Maha Pengampun (Fatir :28) Akidah yang benar dapat menjaga individu atau tuannya beserta agama yang di nutinya agar a sentiasa patuh kepada Allah dan meninggikan syiar Islam di muka bumi ini.. (al-Anfal: 65) Ayat ini menjelaskan bahawa di peringkat pertama orang Islam mesti menghadapi musuh dan mereka tidak dapat meninggalkan medan peperangan apabila menghadapi musuh dalam nisbah 1 : 10. mengandungi tanda-tanda kewujudan. Di atas dasar iman kepada Allah s. Garis panduan. Firman Allah yang bermaksud : Wahai Nabi.39).. rangsangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. manusia harus membangunkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak dan ketetapan serta garis panduan Tuhannya.w. Keimanan yang kental dimiliki oleh para sahabat membuatkan mereka mampu menghadapi musuh walaupun jumlah serta kelengkapan dari sudut fizikal musuh itu jauh lebih lengkap berbanding dengan mereka.w yang bermaksud : Orang Islam itu adalah bersaudara kepada orang Islam yang lain (Riwayat Muslim dan Bukhari) Antara lain Nabi juga menjelaskan bahawa umat Islam itu seumpama satu hinaan sebagaimana sabda Rasulullah s..a. pemikiran dan pengajaran bagi orang yang berilmu (al-Baqarah : 164) (al-Imran :189 .191) (al-Rum : 20 . Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Akidah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat Islam demi mcncapai satu matlamat iaitu keredhaan Allah dan meninggikan syiar Islam.t atau ayatullah yang harus menjadi bahan renungan. sekaligus melenyapkan Islam di atas muka bumi ini. Alam. Untuk itu setiap Muslim dan Mukmin itu adalah bersaudara dan mesti hidup bersatu padu sebagaimana hadith Rasulullah s. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. keluarga. Apabila ia dipatuhi maka kehidupan individu.w. kitab-kitabNya. Ini bererti bahawa ilmu pengetahuan) dan kepintaran akal serta kejayaan teknologi manusia harus membawa kepada takwa kepada Allah sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Quran yang bermaksud. masyarakat dan negara akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat.25). termasuk insan...2 Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup .w yang bermaksud : Orang mukmin itu diumpama seperti satu binaan saling kuat menguat di antara satu sama lain (Riwayat Muslim) 2. kekuasaan dan kebijaksanaan Allah s. dan peraturan Ilahi ini disebut sebagai Syariah.6. nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang (dari pihak musuh yang kafir itu) dan jika ada di antara kamu 100 orang nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan yang kafir. Kecintaan kepada Allah dan RasulNya lebih dicintai olehnya dari segala sesuatu yang ada dan ini perlu diperlihatkan dalam setiap ucapan. Dalam konteks inilah juga dapat dikaitkan di mana persaudaraan di antara semua umat Islam sebenarnya bukan diasaskan atas dasar keturunan atau pertalian darah Ncmata-mata tetapi persaudaraan Islam itu dibina di atas dasar akidah yang satu. Jelas keimanan membuatkan mereka tidak rasa gentar untuk menghadapi segala cabaran demi untuk mempertahankan akidah dan Islam yang maha suci di samping tidak putus -putus mengharapkan pertolongan dari Allah.a.Baqarah: 30 . Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar. Jikalau dalam kalbunya itu dirasakan masih ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah dan RasulNya. para malaikatNya. Untuk itu walaupun seseorang itu sama keturunan dan pertalian darah tetapi herbeza dari sudut akidah dan keimanan menyebabkan ia adalah terpisah.

Sesungguhnya pandangan ini akan memberansangkan manusia untuk menghala dunia sekelilingnya mengikut kehendak Allah s..t semata -mata. Keberanian .w.t kerana Dia sahajalah yang paling berkuasa.w. Kematian dianggap tidak berharga sama sekali kecuali syahid kerana mempertahankan kebenaran dan keadilan Islam. 1992).w. Keimanan menukar seseorang daripada bersikap keakuan kepada sikap peribadahan yang memperhambakan diri hanya kepada Allah s. vi) Tersematnya iman ke dalam sanubari seseorang yang menjadikannya bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka.t.w.t (Syed Othman. Bagi merekayang merasakan dirinya terlalu hina di hadapan manusia lain. ii) Melahirkan ketulinan akidah yang akan mencetuskan sifat mulia. akidah akan dapat menurunkan keegoaannya.t.6. ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam sekaligus mampu menjadi model iitau tauladan kepada masyarakat Islam itu sendiri juga masyarakat bukan Islam supaya mengikuti ajaran Islam. i) Adanya peningkatan iman akan melahirkan segolongan ummah yang memiliki ketakwaan yang kental terhadap Pencipta dan saling menghormati di kalangan yang dicipta.3 Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul Hati yang diisi dengan keimanan dan akidah yang lurus pastinya akan melahirkan individu dan personaliti ke arah perawakan yang baik dan diredai Allah.t telah memberikannya suatu fahaman dan pandangan (paradigma) tentang masyarakat yang penuh dengan sistem nilai. Seseorang yang berakidah perlu menggunakan apa juga yang terdapat dalam alam sekelilingnya di atas jalan Tauhid. bebas dan merdeka serta dapat mengikis perasaan kehambaan dan kehinaan. Inilah misi manusia Muslim sebenamya yang mesti dilakukan dengan penuh penyerahan kepada Allah s. iv) Iman dan akidah mampu mengangkat martabat manusia.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.w.. di samping melahirkan sifat-sifat terpuji dan mampu menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela. berani kerana benar. Beberapa kesan jiwa yang beriman ialah.t. akidah akan dapat membebaskan jiwa dan perasaannya dengan merasakan bahawa manusia yang lain itu juga adalah hamba Allah. Akidah dan keimanan yang lurus itu dapat membentuk masyarakat yang saling bantu membantu untuk mencapai keredhaan Allah iaitu menyuruh kepada perkara yang baik serta bersatu padu membasmikan segala bentuk kemungkaran sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah yang bermaksud : ". Setiap insan yang lahir ke dunia ini adalah sama kecuali yang bertakwa kepada Allah s.ikan timbul disebabkan oleh keyakinannya bahawa yang memudoratkan dan mematikan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah s. lengkap dengan segala keperluan. v) Pemahaman tauhid mendalam akan memungkinkan memahami realiti Pencipta. Begitulah peranan akidah dalam membentuk matlamat dan halatuju perjuangan insan. diri individu itu sendiri dan persekitarannya. kesejahteraan hidup melalui kerjasama dengan manusia lain. hanya bermatlamatkan keredhaan Allah s.. sabar ketika mendapat ujian.t. terutama sebagai hamba dan khalifah Allah s. Hanya melalui Tauhid manusia tidak akan membuat kejahatan atau fasad di muka bumi ini. ikhlas dalam mengerjakan sesuatu.. Kemantapan akidah juga akan menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus inaju kerana membela kebenaran." (al-Maidah: 2) Berdasarkan dalil di atas menjelaskan kepada kita bahawa berteraskan akidah dan keimanan dapat membentuk masyarakat yang bermula dari individu yang sama-sama bersatu padu dan berganding bahu dalam apa jua bentuk sumbangan dari sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya untuk . Yang berhak ditakzimkan dan dibesarkan ialah Allah s. sifat.w. Ini adalah kerana Allah s.. iii) Jiwa sentiasa diliputi ketenangan. 2.Iman dan akidah yang diterjemahkan dalam bentuk perbuatan.w.w.t.w. Jika sebelum beriman seseorang itu adalah seorang yang bongkak dan ego.

A adalah seorang pemuda yang amat cerdas. Mereka akhimya musnah untuk menjadi pengajaran kepada kita sekalian di dunia ini dan azab yang menimpa mereka di akhirat nanti lebih sengsara.mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. berani dan lantang berbicara.t. rakus dan loba. Berteraskan akidah dan iman dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan bertamadun. Ekorannya sikap mementingkan diri sendiri dan menumpukan kepada amalan fardu (amalan berbentuk individu) lebih rendah keutamaannya berbanding amalan yang berbentuk kemasyarakatan (Ab. Cinta dan kasih kepada seseorang yang dikasihi Allah dan Rasul. Aspirasi . progresif dan dinamis dalam seluruh aspek kehidupan seperti. bertoleransi.5 Membangun ekonomi ummah secara komprehensif Abad ini umumnya dilihat sebagai abad persaingan ekonomi. Mereka mampu menjadi model untuk membina satu tamadun yang berkekalan. Sikap-sikap kritis.w melalui akidah. Dalam masa yang sama mereka sanggup berjuang mengikut kebolehan dan keistimewaan masing-masing dengan ikhlas dan rela hati tanpa mengharapkan upah. Sebagai contoh di sini dipaparkan lakaran sikap beberapa orang sahabat Rasulullah s.a. intelektual. Latif dan Rosmawati 1998). Beliau telah menggunakan kelebihannya untuk membela agama. Hal tersebut jelas melalui bukti sejarah melalui masyarakat Islam yang dibina oleh Rasululah s. Saidina Usman bin Afan R. sejarah telah membuktikan bahawa hasil didikan dan asuhan Rasulullah s. bukan hanya dari aspek kejadiannya malah meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam hal ini. progresif dan dinamis Setiap insan yang diciptakan Allah s. bertimbangrasa. dan hakikat ini sekaligus membawa erti bahawa keunggulan sesuatu bangsa atau negara tergantung pada kekuatan ekonominya. 2. mereka mencapai tamadun yang tinggi. dermawan. 2. tamak. telah muncul individu-individu yang kritis.4 Melahirkan ummah yang berfikiran kritis. suka menolong dan memaafkan kesalahan orag lain ke atas dirinya. bertolong Bantu dan sebagainya.A merupakan pemimpin yang tegas dan berwibawa. Sikap positif ini perlulah dicontohi oleh umat kemudian yang mampu membawa umat Islam masakini ke arah kegemilangan.6. masyarakat. Betapa banyak pula kerosakan dan kehancuran kita dapati akan menimpa sesuatu masyarakat yang tidak berpegang dengan asas akidah serta iman yang benar walaupun dari sudut material. dinamis dan progresif yang ditonjolkan oleh mereka inilah yang telah mempertingkatkan kecemerlangan Islam sehingga dipandang gerun oleh masyarakat seluruhnya. hanya untuk Islam semata -mata.w. Melalui pertapakan dan kesatuan umat dalam masa yang singkat sahaja Rasulullah mampu menyebarkan Islam keseluruh pelusuk tanah Arab serta keharmonian masyarakat terjamin baik masyarakat Islam mahupun bukan Islam yang tinggal di Madinah pada masa itu (Ab. 1997).6. material.a. Seseorang mukmin akan menaruh cinta kepada seseorang atas dasar ketakwaan dan kesolehannya bukan atas dasar kedudukan dan kekayaan. Abdullah. Saidina Ali bin Abu Talib R. fizikal.A merupakan seorang tokoh korporat yang bertaraf jutawan. Lahirnya sifat-sifat orang yang bersyukur apabila hilang daripada diri segala sifat kikir. Seseorang dianggap cemerlang kejadiannya jika mereka mengimplementasikan asas dari ajaran Islam iaitu akidah.A yang merupakan panglima perang yang menyerahkan segala pengorbanan demi meninggikan kalimah Allah s. Menggunakan ketegasan dan kewibawaannya untuk memperteguhkan Islam.t mempunyai keistimewaan berbanding dengan makhlukmakhluk yang lain. Latif & Rosmawati 1998). individu.w.A dalam bidang siasah dan kepakaran politiknya digunakan untuk menegakkan panji-panji Islam. Panglima Khalid bin al Walid R.a. contohnya tamadun Saba* dan Firaun.w dalam meninggikan syiar Islam seperti saidina Abu Dakar as-Siddiqy R. Saidina Umar al-Khattab R. spiritual. Akan lahir insan berbudi. Beliau telah menggunakan harta kekayaannya untuk memantapkan ketenteraan dan ekonomi umat Islam. dunia dan akhirat.w di Madinah seterusnya terbentuknya negara Islam pertama di dunia. syariah dan akhlak dalam segala aspek kehidupan (W. Oleh itu akan lahirlah sifat ukhuwwah.

6 Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil Pada prinsipnya Islam mengaplikasikan sistem pentadbiran dan pengurusan secara berorganisasi. Komunisme muncul akibat ketidakseimbangan penduduk antara kaya dan miskin. tidak lari dari akidah Islam. Apa yang jelas. sebaliknya menjadi bahagian daripada penghayatan agama itu sendiri. maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah) (An-Nisaa': 59) Madinah adalah satu-satunya negara model cara pelaksanaan sistem pentadbiran dan pengurusan berkualiti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.w. dan banyak lagi. Zakat dikenakan bagi mengagih-agihkan kekayaan dan menjanakan ekonomi serta silaturrahim antara kaya dan miskin 3. Membayar upah sebelum peluh kering.t yang dinamakan . Lantas mengukuhkan asas-asas ketamadunan Islam. mudharabah. Walaubagaimanapun sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak penguasa. Pada ketika itu baginda memegang dua bentuk kekuasaan iaitu ketua agama dan ketua pemerintah. 2005).w selalu menerima wahyu dari Allah s. agar dengan itu perjuangan mengangkat martabat ekonomi umat tidak akan berkonflik dengan akidah Islam.a. Dalam konteks Malaysia. di mana salah seorang daripada mereka perlu dilantik sebagai pemimpin tertinggi. tumpuanutama ialah keseimbangan pembangunan dan sifat komprehensif yang perlu diwujudkan dalam perencanaan pembangunan. Ia dapat direalisasikan apabila. murabahah. tanpa diganggu-gugat oleh unsur ketidakadilan. Golongan berada tidak disekat dari meneruskan aktiviti pengumpulan harta kekayaan.w. pendekatan ini semestinya. nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi perlu dipastikan tidak terhakis.a. perbankan Islam. yang setentunya bidang atau ilmu ekonomi turut terlibat. mewujudkan produk kewangan Islam. Walau apa pun. 5. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. 1. Rasulullah s. 2. Sungguhpun begitu. Bersedekah (membantu mereka yang berada dalam kesempitan) adalah perbuatan yang mulia. Islam pula sering mengaturkan tatacara kehidupan miskin-kaya dengan bermaruah dan jaminan iaitu dengan prinsip harta orang kaya adalah sebahagiannya milikan orang miskin. Kapitalisme ditentang kerana mengizinkan atau hanya mewujudkan peluang untuk mereka yang bermodal saja.pembinaan generasi unggul harus dijayakan menerusi kemantapan akidah yang meletakkan ekonomi sebagai salah satu nilai yang ingin dicapai. Ini kerana nilai-nilai inilah yang bakal menjamin kesinambungan pembangunan yang berterusan. Jika terdapat sebarang keraguan tentang sesuatu perkara. Tujuannya ialah untuk menyelaraskan kerja-kerja pegawai bawahan dengan saksama. maka hendaklah merujuk kepada al-Quran dan al-Hadis. 4. walau apa situasi dan kondisi sekali pun. Semua nilai-nilai Islam ini perlu ada dalam program keseimbangan dan ditentukan pula mekanisme yang sewajarnya. Menjaga kualiti. pembangunan ekonomi ini boleh dikaitkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. banyak istilah produk kewangan diketengahkan seperti bait mal ajil. taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulil-amri (pemimpin) di antara kamu. bukanlah bererti bahawa dia boleh bertindak sesuka hatinya tanpa batas. Wahai orang-orang yang beriman. malah mereka juga turut terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan Allah s. Melalui perbankan Islam. wajib dipatuhi selagi perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketua sebagai penyelaras. Firman Allah s.t bermaksud. Memang ajaran Islam pada dasarnya bersikap positif terhadap harta (kekayaan) dan kekuatan ekonomi keseluruhannya (Siddiq Fadzil.w pada permulaan pembentukan negara Islam. 2. 6. Nilai ekonomi dalam konteks budaya Melayu harus mengakar pada ajaran Islam.t. pengeksploitasian. Sifat amanah. Keseimbangan juga diperlukan dalam aspek kewujudan golongan kaya. Sebagai ketua agama. diskriminasi dan sebagainya. bon Islam dan seumpamanya. Para anggota panel syariah ternyata mempunyai mekanisme yang sewajarnya untuk digunakan bagi mengasingkan ajaran Islam dengan amalan konyensional dalam perbankan.6.w.

2. Berteraskan syariat itulah. Kekuatan jihad : memberi pengorbanan yang nyata demi membela hak.w adalah untuk kejayaan umat sejagat. Apakah penglibatan mereka dalam sesuatu bidang atau tugas sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kepakarannya atau tidak? Islam amat memandang berat terhadap kedua -dua perkara tersebut. keadilan. Kekuatan budi pekerti : Kelemahan jiwa diatasi dengan mensucikannya sehingga dapat berkembang di atas jalan yang lurus yang menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran rohani. berpegang teguh kepada kebenaran akan dapat mengusir kebatilan daripada hati dan fikiran. Sayid Sabiq (1978) telah menjelaskan tujuh kekuatan utama yang perlu dikuasai oleh setiap muslim bagi membina semula peradaban Islam: 1. Kedua-dua bentuk kepemimpinan seperti ini memang tidak boleh dipisahkan. Dari situ dapat dijelaskan bahawa iman itu adalah satu ikatan berbentuk maknawi yang menghubungkan individu dengan hakikat yan g sebenarnya. khususnya umat Islam itu sendiri. Kekuatan ekonomi : Memperolehi harta kekayaan. 4. persamarataan. 2. mengikut asas-asas syariah Islam. pergaulan baik dan undang-undang yang jujur. maka tunggulah kehancurannya: berkata seseorang: Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah ? Nabi bersabda : Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya (kepakarannya). maka mereka itulah sebaik-baik makhluk (al-Bayyinah: 7) Bertunjangkan akidah. 6. . Untuk itu orang-orang yang beriman dan mempraktikkan keimanannya akan mencapai kemanisan iman scrta merekalah sebaik-baik makhluk sebagaimana firman Allah s. Kekuatan ikatan masyarakat : Menegakkan masyarakat dengan dasar kemerdekaan.w. Harta kekayaan dan sumber alam itu perlu digunakan dengan adil dan bijaksana. Begitu juga. sudah tentu akan menimbulkan kesan buruk dalam sesuatu pentadbiran dan pengurusan di samping kemerosotan prestasi dan kualiti sesuatu organisasi yang dipegangnya.t di dalam al-Qur'an yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. bahkan saling kait mengait di antara satu safna lain. Berjaya atau tidaknya sesuatu pentadbiran dan pengurusan yang baik dan semp urna adalah bergantung kepada kepada sejauh mana sikap dan tanggungjawab mereka yang terlibat. 5. 3.a. memperoleh kehidupan yang merdeka dan memperoleh kehidupan yang mulia. Kekuatan akidah : Keimanan yang mutlak kepada Allah akan melahiran kepuasan dalam hati dan fikiran.a. Model yang ditonjolkan baginda s. Apabila amanah disia-siakan. memperkembangkan kekuatan alam dan kemudian mengambil kemanfaatan daripada sumber alam.syariat. bekerja kuat. Kekuatan ilmu : Ilmu pengetahuan merupakan penegak peribadi manusia. memakmurkan bumi. Tanpa iman dan akidah segala-galanya akan musnah dan tidak dinilai di sisi Allah. Jika tugas dan tanggungjawab itu tidak sesuai atau sejajar dengan keilmuan dan kepakarannya. pemimpin atau pemerintah hendaklah menjadikan ukidah sebagai teras ke arah menegakkan pemerintahan yang stabil.7 KESIMPULAN Iman dan akidah adalah pusat segala aktiviti manusia yang menetukan setiap kelakuan dan perkataan yang keluar hasil bisikan perasaan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah s. menyingkap hakikat kewujudan sesuatu benda atau perkara dalam alam nyata dan alam yang tidak dapat dilihat dengan mata. baginda mengimplimentasikan terhadap masyarakat dan negara sebagai ketua pemerintah. maka tunggulah kehancurannya" (Riwayat Al Bukhari) Sebagai kesimpulannya. Semua ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.w bermaksud.

Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jilid 1. Qahirah : Mat.Salahuddin Abdullah. Muda dan Rosmawati All @Mat Zin. 1994. Prof. Juz. Justeru itu jugalah dalam konteks Islam. Al-Ta'rifat. t. Risalah Usrah. 80 AI-Dahlawi. Haron Din. t. Islam dan Aqidah. Bhd. Bhd.thn. RUJUKAN Al-Quran Al-Karim. Ab. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. 1996. M. Bayrut : Dar al-Fikr. Kuala Lumpur : Pustaka Antara. Haji Said Haji Ibrahim. menjaga keimanan dan akidah itu satu perkara wajib terhadap individu. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd. 7 Jilid. Bayrut : al-Maktab al-Islami. Muhammad Rasyid Rida. Kenalilah Islam. Kekuatan susunan perdamaian : melaksanakan perdamaian umum yang berteraskan hormat menghormati antara sesama manusia dan menghorniati serta melindungi semua perjanjian. Kerana dengan selamatnya iman dan akidah itu menyebabkan semua anggota lain juga terselamat dari seksaan dan azab di akhirat nanti. Tarikh Falsafah al-'Arabiyah. Al-Tasawwuf: al-Thawrah al-Ruhiyyah fi al-Islam. Abdul Halim (ed. Kuala Lumpur : Darul Ma'rifah. Muhammad b. 1985. Abdul Halim. Ibn Taymiyyah. Abu Bazli Abdul Kadir Bin Che Kob. Abu Urwah 1986. Muhammad Ala b. 2 Jilid. berbekalkan akidah yang benar dan iman yang mantap akan membentuk masyarakat. Bayrut: Dar al-Shuruq. Terjemahan H. Bayrut: al-Salafiyyah. Bhd. Selangor: Al-Qamari Sdn. Aqidatul Mukmin. llasan Langgulung. Kuala Lumpur : Institut Muamalat Islam Malaysia.thn. Abul Khairi Al-Latifi. Latif b. Jilid 1. Nik Azis Nik Pa. 1978.thn. 1992. 1957. Al-Wahyu al-Muhammadi. Tafsir al-Quran al-'Azim. 1963. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Aqidah dan Keimanan. Di Bawah Naungan Islam. Tehran: Maktabah Khayyar wa Shurakahu. Kashaf Istilahat al-Funun. 1993. Misr : Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi. 'Ali al-Sayyid al-Zayn Abi al-Hassan al-Husayni. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. I lukami.7. Al-madani. Ma'arij al-Qabul bi Syarh Sulam al-Wusul ila 'Ilm al-Usul fi al-Tauhid. 1972. Misr : Dar al-Ma'arif. Unsur-unsur Kekuatan Dalam Islam. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di sini dapat dirumuskan bahawa iman yang bertapak di dalam hati itu dapat mendorong individu ke arah segala bentuk kebaikan berupa niat. Ltd. 2. Pengantar Aqidah. Kota Bharu : Pustaka Aman Press. "Al-Quran dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum dan Ilmu" dim. Sayid Sabiq. Hujjah Allah al-Balighah. 1998. Dinamika Dakwah. 1986. . Dr. Ibn Kathir. 1969. Nik Mohd Rosdi & Nik Kamaliah. Syah Wall Allah ibn al-Rahim. Aqidah wa Syari'ah. Bayrut : Darul Ma'arif.). 1994. 1970. 2 Jil. Manna al-Fakhu dan Khalil. Abu al-Fida' Isma'il. Mohd Sulaiman Yasin. 1991. 1948. 1985. 1998. Aqidah Ahli Sunnah Wal jamaah. Manusia dan Islam. Abu Bakar Jaabir. 1988. Kuala Lumpur : Darul Nu'man. 'Ali b. ucapan dan perbuatan demi untuk mencapai keredhaan Allah. bangsa dan akhirnya negara ke arah mencapai kemajuan dari sudut material dan rohani. Petaling Jaya Budaya Ilmu Sdn. Kreativiti dan Pendidikan. Sebagai rumusannya. 1938. Abu al-'Ula 'Afifi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. t. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Al-Jazaairi. Martabat Umat Islam. Singapura : Pustaka Nasional Pte. Jami' al-Rasa'il. Mahmud Syaltut.Hafiz ibn Ahmad. Mohd Sulaiman Yasin. Pengantar Ilmu Tauhid . 'Al-Thanawi. Mohd Nakhaie Ahmad. 1984. Qahirah : Dar al-Kutub alHadithah.

1993. Zakaria Stapa. Mahmood dan Dra. Mohammed Yusoff Hussain. Kongres "Menjelang Abad 21 : Islam Dan Wawasan 2020".N. "Konsep Tauhid. Khurshid Ahmad & Zafar Ishaq (ed. Islam Dan Pembangunan Ekonomi Di Malaysia : Satu Perubahan Paradigma.) Isu-isu Dalam Usuluddin dan Falsafah. M. Abdullah bin Hj. "Tawhid : The Concept and Process". Syed Othman AlHabshi. .Dlm. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah.). Abdul Shukor Hj. Dim. Zainal Abidin (pnyt. Islamic Perspectiyes. Wista Ahmad. Pendekatan dari Sudut Pandangan Sufi". Pembangunan Watak Bangsa. 1997. Leicester : Islamic Foundation. Bangi Uniyersiti Kebangsaan Malaysia.Siddiqi. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. 1979. 3-4 Julai 1992. 1992. Husin. Siddiq Fadzil. 2005. W. Dr. Idris Zakaria & Anisah Hj. Dim. Selangor : Global Printers Sdn. W. Kuala Lumpur : Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->