PERBEZAAN UJIAN RUJUKAN NORMA DAN UJIAN RUJUKAN KRITERIA

Perkara
Konsep

Ujian Rujukan Norma
Ujian yang relatif yang menggambarkan prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal.

Ujian Rujukan Kriteria
Ujian rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. i. Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan.

Tujuan

i. Membandingkan prestasi antara murid atau kumpulan.

ii.

Menentukan murid sama ada lulus, gagal, cemerlang dan sederhana.

ii.

iii. Memilih murid untuk tujuan pengiktirafan ² sijil
Ciri-ciri Soalan Bermula dengan soalan yang mudah kepada lebih sukar dan mempunyai diskriminasi yang tinggi

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian.

Soalan yang hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran.

Ciri-ciri ujian

Penentuan pangkat, gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai peringkat.

Tiada gred ditetapkan dan memadai penyataan lulus gagal.

Kandungan cakupan

Meliputi topik pembelajaran yang lebih luas

Tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus.

Contoh ujian

Peperiksaan akhir penggal, UPSR, PMR, SPM, STPM

Ujian pendek, tugasan, latihan, soal jawab dalam bilik darjah.

Ujian Rujukan Norma (URN) Fungsi utama ujian rujukan norma (URN) ialah untuk membandingkan pelajar di antara pelajar di dalam sesuatu bidang. dan STPM yang melibatkan bilangan pelajar yang banyak adalah ujian rujukan norma. Ujian rujukan norma yang baik dapat mendiskriminasikan pelajar. . Oleh itu ujian jenis ini mengandungi soalansoalan yang sederhana kesukarannya kerana soalan-soalan yang sederhana kesukarannya mempunyai kuasa diskriminasi yang lebih tinggi. Markah ujian hanyalah dapat ditafsirka melalui perbandingan prestasi seseorang pelajar dengan prestasi kumpulan tertentu yang mengambil ujian yang sama. Ujian-ujian pada peperiksaan UPSR. sifat atau kemahiran yang diuji di dalam ujian itu. PMR. SPM. Ia seharusnya boleh membezakan pelajar yang terpandai daripada pelajar yang kedua terpandai dan pelajar kedua terpandai daripada pelajar yang ketiga terpandai dan seterusnya.

Markah yang dihasilkan mengelaskan pelajar kepada kategori: 1.Taburan Skor Ujian Rujukan Normal Ujian Rujukan Kriteria (URK) Ujian rujukan kriteria (URK) dibina untuk menentukan status seseorang pelajar dalam sesuatu bidang. Oleh itu pada ujian rujukan kriteria. 2. iaitu (1) tugasan. Contoh ujian menaip: Tugasan : Syarat : Boleh menaip 10 muka surat Mengguna mesin taip elektrik . dan (3) piawaian. Ujian seperti ini mempunyai tiga bahagian penting. (2) syarat. sifat atau kemahiran berbandingkan dengan pengetahuan atau kemahiran yang telah ditetapkan kriterianya. telah menguasai atau belum menguasai. perbandingan antara pelajar tidak timbul. Contoh ujian rujukan kriteria ialah seperti ujian menaip bagi jurutaip.

. Kelajuan menaip 50 psm atau lebih Kesilapan ejaan 2 perkataan atau kurang pada setiap muka surat. 2.Piawaian : 1.