SKIM KERJA MELAYU ISLAM BERAJA MENENGAH 1

MGU 1-3

TAJUK PELAJARAN
PENGISYTIHARAN DAN TAKRIF FALSAFAH MIB TAFSIRAN PENERAPAN & PELAKSANAAN

OBJEKTIF
Mengetahui dan mempelajari takrif falsafah MIB Memperkenalkan konsep MIB dan kepentingannya sebagai falsafah kenegaraan Menghuraikan maksud setiap konsep iaitu Melayu, Islam & Beraja

HASIL PEMBELAJARAN
Menceritakan kembali peristiwa yang berlaku pada hari kemerdekaan NBD

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
Perbincangan Berkumpulan Menghuraikan maksud ketiga-tiga konsep MIB mengikut kefahaman sendiri Menceritakan peristiwa hari kemerdekaan secara ringkas mengikut pengetahuan sedia ada pelajar

SUMBER
Latihan Ilmiah 1998 / 1999 Oleh: Qusairy Hj Abd Kahar Sukatan Pelajaran Melayu Islam Beraja, Menengah Bawah, Jabatan Perkembangan Kurikulum 1991

CATATAN
Tajuk diambil dari menengah empat untuk memperkenalkan konsep MIB kepada pelajar dan kepentingannya sebagai falsafah negara

4-7

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP KELUARGA, MASYARAKAT & NEGARA SIKAP HORMATMENGHORMATI BERTIMBANG RASA BERBUDI BAHASA MELAYAN ETIKA PAKAIAN GOTONG-ROYONG PERSATUAN-PERSATUAN KAMPUNG BADAN-BADAN PERTUBUHAN

Mengetahui peranan dan tanggungjawab mereka terhadap keluarga Menyedari peranan individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara

Mendefinisikan maksud hormat-menghormati, bertimbang rasa dan berbudi bahasa Melakonkan semula sikap perpaduan sesama masyarakat melalui aktiviti berkumpulan dan penglibatan diri dalam persatuan

Mencari gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti memucang-mucang kemudian pelajar diarah mengulas gambar tersebut Simulasi – menunjukkan sikap sopan santun Projek – menyenaraikan nama-nama kampung mengikut kawasan yang ditetapkan oleh guru

Buku MIB menengah 1, Jab. Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan, NBD, ms: 314, 27-36 Carta Keluarga

Ketiga-tiga tajuk telah digabungkan di bawah tajuk yang pertama iaitu “Peranan dan Tanggungjawab Individu Terhadap Keluarga, Masyarakat dan Negara’’ bagi mengelakkan kekeliruan dan kebosanan di kalangan pelajar Tajuk ‘Melayan dan Etika Pakaian’ dimasukkan di bawah tajuk ini kerana ianya berkaitan dan sesuai dengan tanggungjawab dan peranan individu

8-12

KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DIINGINI (MASALAH SOSIAL) PENYALAHGUNAAN DADAH MEMINUM MINUMAN KERAS MEROKOK

Mengetahui akan bahayanya masalahmasalah sosial ini terhadap diri, keluarga dan masyarakat

Menyebutkan beberapa masalah sosial di kalangan pelajar

Membuat kerja berkumpulan dengan memberikan tajuktajuk tertentu untuk menghuraikan kesan-kesan negatif, cara-cara menyelesaikan serta

Merokok1. “Rokok & Merokok” (Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, NBD-2004)

Tajuk Vandalisme, Budaya Lepak dan Pembuangan Anak dimuatkan di bawah tajuk ini atas sebab bersesuaian dengan

1

Lepak Laman Web – 1. Syabu. http//www. 2.brunet.htm. Vandalisme Laman Web – 1.htm. http://blog. htm. www.http://www.Illegal %20Drugs. Dadah 1.yahoo. Laman Web – file:///G.bn/gov/mufti/ irsyad/pelita/2001/ic61_2001 .brunet.MENGHIDU GAM / INHALAN. Darul Nu’man1995) Menghidu Gam / Inhalan.htm. 2.mailarchive. isu semasa 2 . Biiro Kawalan Narkotik 2.htm.brunet. http://www. Pembuangan Anak Laman Web– 1.com/msg0922/ht ml.com/mi/ salleh/lepak. SYABU VANDALISME BUDAYA LEPAK PEMBUANGAN ANAK PUNCA-PUNCANYA CARA MENGATASINYA Menghindarkan diri dari terlibat dengan aktiviti negatif ini Menyebutkan cara mengatasi atau menghindari masalah sosial memberikan motivasi untuk berubah 2.com/ blog 3.bn/nems /pelita/22nov/minda. http://www.com/hidayahnet@ya hoogroups. “Rokok” (Abdullah Al-Qari bin Hj Salleh.angelfire.bn/news/ pelita/22nov/minda.360.

gasing dan pasang Praktikal membuat kikik Mengadakan perlawanan bermain permainan tradisi Menonton televisyen atau menjemput penari tempatan dengan mendedahkan pelajar pada tarian asli (Samalindang. GASING) NYANYIAN (KANAK-KANAK & ORANG DEWASA) TARIAN ASLI (SAMALINDANG. KIKIK. Cetakan Pertama 1990) “Inambang (Dewan Bahasa & Pustaka Brunei. Pustaka Antara) Panduan Solat Lengkap (ms:158-168. Ustaz Maftuh Ahnan. Kikik. Pustaka Syuhada) Ditambah dengan doadoa harian bagi menggalakkan pelajar sentiasa mengamalkannya 23-25 Memperkenalkan pelajar alat-alat kebesaran diraja yang masih digunakan dalam sesuatu majlis Menyenarai dan memadankan nama dan alat-alat kebesaran diraja mengikut gambar yang diberikan Memadankan alat-alat kebesaran diraja dengan acara yang diadakan Projek Berkumpulan – Mencari dan mengumpul gambar alat-alat kebesaran diraja kemudian disatukan dalam bentuk ‘scrap book’ Mengadakan lawatan ke Bangunan Alat Kebesaran Diraja Memperkenalkan lebih awal kepada pelajar alat–alat kebesaran diraja sesuai dengan tahap pemikiran mereka dan menarik perhatian 3 .13-15 MENGENAL DAN MEMAHAMI KESENIAN ASLI BRUNEI PERMAINAN (CONGKAK. Mei-Jun 2000 19-22 IBADAT (AMALAN-AMALAN YANG DILAKUKAN UNTUK DIKERJAKAN MEMBERI SALAM BERDOA BERSEDEKAH TOLONG-MENOLONG MENGHADIRI MAJLIS SUKADUKA BERKASIH SAYANG DOA-DOA AMALAN HARIAN ALAT-ALAT KEBESARAN DIRAJA MAHKOTA PAYONG DIRAJA KALASAK & KAMPILAN PAMURAS & KARGA SINIPIT & TAMING KASUR & NAMAT SI NAGA TONGKAT AJAI Menyebutkan beberapa amalan mulia dalam kehidupan bermasyarakat Mensimulasikan sifat dan sikap yang mulia ini sebagai amalan hidup sepanjang masa Simulasi – menunjukkan sikap sopan santun dalam sesuatu majlis atau acara. ALUS JUA DENDANG) Memperkenalkan permainan tradisi dan tarian asli kepada generasi moden Menghidupkan kembali permainan tradisional dan tarian asli Terdedah dengan permainan dan tarian warisan dengan cara partisipasi diri pelajar Memainkan Congkak. Bil:32. PASANG. Pasang dan Gasing dengan betul Menyanyikan beberapa buah lagu tradisi kanakkanak dan orang dewasa Menyebutkan nama-nama tarian asli Simulasi – menunjukkan cara bermain permainan tradisional seperti bermain congkak. ADAI-ADAI. Bimbingan Doa Untuk Anak-Anak & Remaja (Abdullah Faqih S. Cetakan Pertama 1993) “Kikik Sarbang Merah (Dewan Bahasa & Pustaka 1980) “Naindong” (Dewan Bahasa & Pustaka Brunei) 16-18 ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG LENGKAP RUKUN ISLAM RUKUN IMAN Memahami secara mendalam kepentingan amalan kedua-dua kandungan rukun ini sepertimana yang dituntut oleh agama Islam Memberikan kesan yang positif dalam diri dan masyarakat dengan melakukan amalanamalan ini Menyebutkan kedua-dua rukun secara ringkas Menerangkan beberapa perkara yang terkandung dalam kedua-dua rukun Perbincangan Berkumpulan Membentangkan kandungan rukun berserta gambar Juara. Adai-adai & Alus Jua Dendang) RTB – bagi aktiviti mendedahkan tarian asli “Permainan Pasang” (Muzium Brunei.

Adalah disarankan supaya undang-undang menguatkuasakan larangan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah 29-32 RASUAH HORMAT AMANAH DISIPLIN JUJUR DAN IKHLAS Menyerapkan nilai-nilai murni terhadap diri individu dan masyarakat sejagat supaya menjadi insan kamil Menghuraikan secara ringkas kesemua sub topik yang tersenarai di bawah tajuk rasuah ini Melakukan Kerja Berkumpulan Pembentangan hasil kerja yang dibincangkan Pendidikan Pencegahan Rasuah (Buku Kerja Menengah 1) 4 . GURU PERATURAN SEKOLAH & DI TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM (TELEFON BIMBIT) Mengetahui akan kegunaan alat-alat kebesaran ini dalam sesuatu majlis diraja Mengetahui pentingnya peraturan dan disiplin diwujudkan di manamana tempat untuk menanamkan sikap sayangkan diri sendiri dan negara Menyenaraikan beberapa tatatertib yang perlu diamalkan apabila berhadapan dengan pemimpin Menyebutkan beberapa peraturan dan etika bekerja Melakukan kerja berkumpulan Pembentangan hasil kerja yang dibincangkan ‘”Peraturan & Disiplin” Buku Hijau (1984) Ditambah dengan tajuk “Telefon Bimbit” kerana masalah penggunaan telefon bimbit berleluasa di kalangan pelajar semasa belajar dan mengajar sehingga mengganggu sesi tersebut. IBU BAPA.SI BONGKOK KASKUL TUMBAK TUNGGAL PEDANG & PERISAI CANGKAH BIASA 26-28 PERATURAN DAN DISIPLIN TAAT KEPADA PEMIMPIN (RAJA. KETUA.

Awang Hairoddin bin Abdullah 11. Awang Muhammad Al-Qusyairi bin Haji Abdul Kahar 3. Dayang Maswati binti Haji Mohd Yusof 7. Awang Haji Hussin bin Haji Matniah 4. Awang Haji Ajak bin Merusin 8.SENARAI NAMA KOMITI PENYEDIAAN SKIM KERJA 1. DK Nor Ainun binti Pg Besar 5 . Awang Haji Mohd Yusof bin Haji Tengah Jabatan Perkembangan Kurikulum (Fasilitator) Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam (Ketua Penyelaras) SM PAP Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah. Dayang Hajah Beriah binti Haji Abdul Ghani 9. Lumut (Penolong Ketua Penyelaras) Sekolah Menengah Sayyidina Hussain (Setiausaha) Sekolah Menengah Awang Semaun (Setiausaha) Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam (Setiausaha) Sekolah Menengah Awang Semaun (Ahli) Sekolah Menengah Rimba (Ahli) Sekolah Menengah Sayyidina Hassan (Ahli) Sekolah Menengah RIPAS (Ahli) Sekolah Menengah Sharif Ali (Ahli) 2. Dayang Maslina binti Haji Ali 5. Dayang Hajah Siti Mardiana binti Haji Guras 6. Dayang Hajah Aiasah binti Haji Abdul Jalil 10.