FADILAH AYAT KURSI

Mahfum ayat: Allah, tidak ada yang benar disembah hanya Dia yang Hidup dan Maha Kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidur, bagi-Nya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yag boleh memberi syafaat kecuali denga izin-Nya. Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan dibelakang mereka. Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit jua kecuali yang dikehendakki-Nya. Lebih luas kerusinya dari langit dan bumi. Tidak susah bagi Nya memelihara keduanya. Ia maha Tinggi dan maha Besar. Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam selepas Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, kerana kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan Iblis menjadi gempar kerana adanya suatu alamat yang menjadi perintang dalam perjuangan nya. Rasulallah s.a.w segera memerintah kepada penulis alQuran iaitu Zaid bin Thabit agar segera menulisnya dan menyebarkannya. Ada terdapat sembilan puluh lima buah hadis yang menjelaskan fazilat ayat kursi. Sebabnya ayat ini disebut ayat KURSI kerana di dalam nya terdapat perkataan KURSI, artinya tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat. Perlu di ingat, bukan yang di maksudkan dengan KURSI ini tempat duduk tuhan, tetapi adalah KURSI itu syiar atas kebesaran Tuhan. Khasiat Ayat Kursi: 1. Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anakanak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman. 2. Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, insyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t. 3. Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w. 4. Syeikh Abul ‘Abas alBunni menerangkan: “Sesiapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka

dipeliharakan dari segala bencana dengan izin Allah SWT.Syekh Al-Bunni menerangkan:"Siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya. ia apabila masuk kerumahnya dibaca ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan. Syeikh alBuni menerangkan: Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf).Syekh Abul 'Abbas Al-Bunni menerangkan:"Siapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya. terpelihara dari gangguan syaitan. Tuhan akan mengampunkan dosanya.dan diberikan apa yang dituntutnya. (terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar). 5.dihilangkan kedukaannya. 10. maka insyaallah.Allah SWT akan memberikan pertolongan pada hal dan menunaikan segala hajatnya dan melapangkan pikiranpikirannya. (dari kitab Khawasul Qur’an) Berikut adalah beberapa fadhilah dari ayat Kursi (Surah Al-Baqarah:255).diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya. 2.maka insyaAllah. diluluskan rezekinya. demi alQuran yang mulia.Terdapat keterangan dalam kitab-kitab Asrarul Mufidah:Barang siapa mengamalkan membaca ayat Kursi.dibukakan dadanya dengan berbagai hikmat. Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani.yaitu 170 huruf.maka insyaAllah. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh. insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya. maka Tuhan mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi. maka akan hilang rasa marahnya. dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.dimudahkan rizkinya. dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia.setiap kali membaca sebanyak 18 kali. Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa.dinaikkan martabatnya.yaitu 50 kali. .inysyaallah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari. Syeikh Buni menerangkan: sesiapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran denga nisyarat nafas sambil membaca ayat Kuris. Sesiapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu. dam melapangkan fikiranyan. (terdapat dalam tafsir Al-Qudsi). sesiapa yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari. 9. Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa. demi Rasul.Allah SWT mencerdaskan akalnya dan memudahkannya faham pada ilmu yang dipelajarinya. atau sebanayk 170 kali. maka demi Allah.diluluskan rizkinya. 8. 3.dari 99 hadits yang menerangkan besar fadhilahnya. 1. 7.insyaAllah dia akan hidup berjiwa Tauhid. 6. Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur.ditiupkan pada air hujan kemudian diminumnya. Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya. Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur. sambil membaca ayat Kursi sebayak 50 kali. dan sesiapa yang membacanya ketika ia marah.

Syaikhul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan: Bahwa siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam kemudian dawam (kontinyu) membacanya sampai 40 hari.setiap kali masuk kerumah dan kepasar.w.didalamnya terdapat ismul-a'zam.diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahantan binatang2 yang memudharatkan. (terdapat dalam kitab itqan).Siapa yang membaca ayat Kursi secara kontinyu setiap kali selesai sembahyang fardhu. 6.Yang terafdhal diantara surah-surah dalam Al-Qur'an adalah Suratul Baqarah dan yang terbesar diantara ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ialah ayat Kursi.tersusun dalam 50 kata-kata.Terpelihara dirinya dan keluarganya. (terdapat dalam kitab Durrulmantsur). 9.Abdurrahman bin 'Auf menerangkan: Bahwa ia apabila masuk kerumahnya. fadhFilat ayat Al-Kursi mengikut hadis-hadis. bersabda bermaksud : .dibacanya ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pendinding syaitan. Demikian sabda nabi Muhammad SAW dari Abi Qutadah.terdapat 17 nama Tuhan dhahir dan dhamir.setiap kali masuk ketempat tidur dan pergi musafir.niscaya akan sembuh dengan seizin Allah SWT. (terdapat dalam kitab Khawasul Qur'an).Ayat Kursi membahas ke-Esaan dzat Allah SWT dan kesempurnaan sifat-sifatnya.a.maka demi Allah dan demi Rasulullah dan demi Al-Qur'an yang mulia.insyaAllah ia akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja kejam.4. (terdapat dalam kitab Khawasul Qur'an kaya Imam Ghazali).setiap pagi dan petang.Didapatny keselamatan dan kesehatan jasmaninya dengan izin Allah SWT yg Hidup dan Berdiri Sendiri.anak2nya. Ayat kursi mengandung keistimewaan. (Abdullah Al-Qurtubi) Untuk amalan kita semua. (terdapat dalam tafsir Al-Qudsi).maka ia dan keluarganya tidak didekati syaitan. 7.rumahnya dari kecurian.hartanya.ditambah 2 ayat setelah ayat Kursi kemudian ditutup dengan 3 ayat pada akhir suratul Baqarah.dan jika dibacakan pada orang gila.Sesungguhnya syaitan melarikan diri dari rumah yang didalamnya dibaca suratul Baqarah.maka Allah SWT mewakilkan kepada dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia.kekaraman dan kebakaran. 8. Allahu Akbar.Bahwa siapa yang membaca 4 ayat pada permulaan suratul Baqarah dan ayat Kursi. 5.terdapat 17 huruf mim dan 17 huruf wawu.Allah akan membukakan baginya pandangan rohani.Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur. * Rasullullah s.

w. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.” * Rasullullah s. Allah hilangkan segala kefakiran didepan matanya.“Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat Kursi.a.a. dengan izin Allah.” * Rasullullah s.w.a.” * Rasullullah s. bersabda bermaksud : “Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan.w. insya-Allah.a. boleh menyebabkan syaitan dan jin terbakar.a.w.a. Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya hingga subuh. bersabda bermaksud : “Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi Jumaat.a. Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar. bersabda bermaksud : “Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu eloklah anda membaca ayat Kursi 100 kali.a.w. bersabda bermaksud : “Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.” * Rasullullah s.w.” * Rasullullah s.” * Rasullullah s. bersabda bermaksud : “Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk. kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat.” * Rasullullah s. insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan lahir dan batin. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya.w.” * Rasullullah s. bersabda bermaksud : “Pengamal ayat Kursi juga.w. bersabda bermaksud : “Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana DIA memelihara Nabi Muhammad.” . akan terhindar daripada pencerobohan pencuri.

. rumah jirannya & ahli rumah2 di sekitanya.” * Rasullullah s.” Dari Abdullah bin ‘Amr r. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya. bersabda : “SAMPAIKANLAH PESANKU BIARPUN SATU AYAT.a.a.w.w.w. tidak menegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut.* Rasullullah s.” * Rasullullah s.a.a. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap-tiap sembahyang Fardhu.w. pahala nabi2 juga Allah melimpahkan padanya rahmat. * Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wa jalla akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati syahid. bersabda bermaksud : “Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya. dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur.a. Allah memelihara akan dia ke atas rumahnya. mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.” * Rasullullah s.a.” .w.” * Rasullullah s. ia akan berada dalam lindungan Allah hingga sembahyang yang lain. Rasullullah s. Allah menganugerahkan dia hati-hati orang yang bersyukur perbuatan2 orang yang benar.000 Malaikat kepadanya.w. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang. maka Allah mengutuskan 70. bersabda bermaksud : “Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful