P. 1
KEMAHIRAN LISAN

KEMAHIRAN LISAN

|Views: 575|Likes:
Published by Faris Samsuri

More info:

Published by: Faris Samsuri on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

1.

0 KEMAHIRAN LISAN

1.1

Definisi dan konsep kemahiran lisan

Kemahiran lisan terbahagi kepada dua bahagian iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kedua -dua kemahiran ini memainkan peranan penting dalam mewujudkan kemahiran lisan. Elemen-elemen ini penting bagi membolehkan seseorang itu pelajar itu menyebut perkataan dengan betul dan fasih. Kemahiran lisan juga membantu melatih kanak-kanak bertutur dengan ayat yang tersusun dan teratur. Lisan bermaksud sesuatu ujaran atau perkara yang diucapkan. Mendengar adalah proses permulaan kemahiran lisan. Perkataan yang didengar akan cuba di dihuraikan atau dilaksanakan dalam kemahiran ini. Oleh yang demikian kemahiran bertutur merupakan langkah yang kedua dalam kemahiran lisan.

1.2 Cara untuk menyampaikan kemahiran lisan dengan lebih efisyen ialah :

a) Bercakap dengan tenang dan menggunakan gaya yang betul. b) Bertutur dengan nada, intonasi dan tekanan yang betul. c) Mendengar dengan baik, memahami perkara yang didengar dan menghormati percakapan orang lain. d) Berbicara atau berbincang dengan lanc ar dan fasih. e) Bercerita atau melapor dengan gaya bahasa yang menarik dan betul. f) Mengiklan atau membuat pengumuman dengan jelas dan tepat. g) Berkebolehan memberi arahan den tepat dan berkesan.

Kemahiran ini bermula diperingkat kanak -kanak mula menerima maklumat atau bunyi-bunyi bersuara dan mengolahnya melalui otak.1 KEMAHIRAN MENDENGAR 1. pendapat fikiran atau pandangan yang bernas.1. Definisi : Kemahiran mendengar adalah kemahiran yang paling asas dalam pembelajaran.h) Berupaya mengemukakan pendapat.1 Definisi dan konsep Mendengar adalah menerima bunyi-bunyian yang bermakna melalui cuping telinga yang berfungsi sebagai antena. 1. Bunyi-bunyi bermakna yang diterima kemudian disalurkan ke otak untuk dianalisis dan ditafsir. Konsep-konsep pendengaran : Konsep mendengar boleh dikategorikan kepada beberapa perkara berikut. i) Menggunakan bahasa dengan baik dalam situasi -situasi yang tertentu mengikut keperluan menggunakannya. Antaranya ialah: .

c) Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. b) Pendengaran boleh berlaku melalui latihan -latihan khas yang dilakukan secara berperingkat -peringkat. Hal ini. f) Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. hujah dan bukti. But while listening is important in all public speaking situations. e) Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan dea yang logik dan berkesan.a) Pendengaran merupakan gabungan segala yang di dengar. Pendapat tokoh: 1) Daskin (1980:31) ada mengatakan bahawa µ Listening is one half of the process of communication¶. 2) Hunt (1981:294) pula mengatakan. g) Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. jelas menunjukan ba hawa kemahiran mendengar adalah satu proses berkomunikasi. psikologi dan neutrologi mempengaruhi proses pendengaran.¶ . d) Aspek fizikal. µ Listening is a neglected skill. difaham dan diingat. h) Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis krirtis terhadap bentuk dan isi.

1. mendengar adalah perkara yang paling a sas untuk menerima maklumat.1. mendengar radio.1. a) Mendengar secara pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Bentuk kemahiran ini biasanya disebabkan kurangnya minat dalam . b) Mendengar untuk mendpatkan hiburan.  Misalnya.3) Rowntree (1979:163) berpendapat. perbincangan dan mesyuarat. berita dari radio atau televisyen. Antara tujuan manusia mendengar ialah : a) Mendengar dalam interaksi sosial. µSo we must ask explicitly: which assessment methods relate to our objectives and construction? Which will produce indications of the student abilities or qualities we are interested in? 1..2 Tujuan mendengar Dalam kehidupan seharian.  Misalnya dalam perbualan.3 Bentuk-bentuk Kemahiran Mendengar Lazimnya kemahiran mendengar terba hagi kepada mendengar secara pasif dan mendengar secara aktif. menonton televisyen dan filem c) Mendengar untuk mendapatkan maklumat atau pengetahuan  Misalnya. mendengar guru mengajar dan pensyarah memberikan kuliah.

kalangan pendengar. Kaedah mendengar ini biasanya kurang memberi pemahaman dalam kalangan pendengar serta bahan yang ingin disampaikan umpama µmencurahkan air ke daun keladi¶. mendengar secara bertelau-telau. mendengar tanpa tindak balas. mendengar secara kreatif . mendengar secara menebuk b. Mendengar secara aktif Mendengar secara aktif adalah kemahiran mendengar yang lazimnya menjana minda dan meningkatkan daya pemikiran pendengar. mendengar dengan pengamatan v. iii. penutur juga tudak memainkan peranan bagi menarik minat pendengar. Selain itu. ii. Jenis mendengar secara pasif adalah : i. mendengar secara kritikal iv. Jenis mendengar secara aktif adalah : i. mendengar secara berhati iii. Kemahiran mendengar secara aktif ini akan dapat mengaplikasikan elemem kemahiran lisan yang kedua iaitu kemahiran bertutur. `Mendengar dengan beremosi ii.

. it is frequently desirable to separate the two skills for teaching and testing. Murid -murid sepatutnya boleh menyusun fikiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan bertulis. Komunikasi dua hala sesama manusia yang berlaku memperlihat kewujudan dan kepentingan untuk seseorang itu bertutur..1 Definisi dan konsep Kemahiran bertutur adalah peringkat kedua dalam kemahiran berbahasa iaitu selepas kemahiran lisan.¶ 2) Mohd Hilmy Haji Ismail (1982:68-69) pula ada mengeluarkan pendapatnya.1.2. Kemahiran bertutur merupakan kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan ataupun artikulator manusia. Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis. µ pertuturan adalah menjadi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa.. since it is possible to develop listening abil ity much beyond the range of speaking ability.. Pendapat tokoh: 1) Heaton (1972:57) ada mengatakan pendapatnya. µAlthough the authority skills in normal speech situations.2 KEMAHIRAN BERTUTUR 1..... Kemahiran bertutur kebiasaannya berlaku pada peringkat penglahiran.¶ Shrope (1979) mengutarakan beberapa pendapat berkenaan tujuan mengapa manusia perlu bertutur : .

Gangguan bahasa ibunda sering menghalang pembelajaran mereka. kesalahan menyebut sering berlaku di kalangan para pelajar bahasa ked ua. Panjang dan Pendek (mora) Mora sebutan adalah kadar sesuatu bunyi itu diucapkan. bercakap untuk tujuan memaklumkan c./ menunjukkan setengah mora. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Penutur diajar mengenal huruf dan bunyi setiap huruf. Lambang /::/ menunjukkan dua mora dan lambang /.2. Tekanan juga adalah satu cara menyebut perkataan. Lambang tekanan ialah /?/. Biasanya. . perkataan. Konsepnya adalah sama dengan harakat dalam bahasa arab iaitu men unjukkan panjang atau pendek sesuatu bunyi. Sebutan Sebutan ialah cara kita menyebut atau membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. sebutan yang betul mengikut bunyi amat dititik beratkan. suku kata. 3.2 Aspek-aspek pertuturan 1. Tekanan Tekanan ialah tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menururt suku kata dalam sesuatu perkataan.a. Pada peringkat awal pertuturan. bercakap untuk keseronokan b. rangkai kata dan kalimat. 2. bercakap untuk tujuan mempengaruhi d. bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah 1.

Lambang jeda yang menunjukkan pemisahan antara suku kata atau perkataan biasanya boleh digunakan seperti ini /+/. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza -beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. 6. Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Jeda Jeda merupakan hentian di tengah baris -baris puisi atau hentian sementara ketika membacanya.4. Kelancaran Kelancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan tersusun. 7. 5. Ayat penyata pula mem punyai intonasi yang menurun dan mendatar. lambang ini boleh membezakan makna. rangkai kata atau ayat. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi yang menaik pada akhir ayat. lambang jeda ditandai seperti ini /#/. nada tidak bersifat fonemik. Ia juga disebut nada suara. penutur yang baik tidak akan mengalami masalah gangguan semasa percakapan berlangsung. Nada Berdasarkan kamus Dewan Edisi Ketiga. Dalam sesuatu ayat yang diucapkan. nada membawa maksud bunyi yang tertentu tinggi rendahnya. Dalam bahasa Melayu. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. . dan apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza. Dalam bahasa Melayu. Intonasi Intonasi ialah keadan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Penutur tersebut boleh mengeluarkan idea dan pendapat tanpa ada sekatan semasa bertutur.

Dari segi fonologi. Manakala dari segi morfologi pula. dan morfologi. sintaksis. Dari segi sintaksis pula. kemas dan jelas. Laras juga sebagai variasi bahasa yang dipilih dikait dengan pelbagai kegunaan. pelajar harus boleh mebunyikan kata dan menyebutnya dengan tepat. tetapi juga boleh mengeluarkan bunyi -bunyi bermakna secara tepat dan jelas. Laras bahasa Laras bahasa bererti kemampuan menggunakan sesuatu bahasa itu dalam berbagai-bagai konteks. 10. dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul. contohnya seperti pelajar yang menyertai perbahasan atau forum akan dinilai melalui kefasihannya mengeluarkan pendapat secara spontan ataupun tidak. teratur dan licin. Kefasihan Kefasihan bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. Aspek ini perlu bagi kalangan penutur yang mengaplikasikan konsep bertutur pada peringkat maju. suasana dan situasi tertentu. . pelajar haru memilih. Tatabahasa boleh dikategorikan kepada tiga bahagian besar iaitu fonologi. 9. membina. Tatabahasa Nahu atau tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. mereka harus membina ayat menggunakan tatabahasa dengan tepat.8.

pera saan. 5) Menyuburkan keyakinan dan kepercayaan diri. 2) Melatih seseorang mendengar dan memahami pertuturan orang lain dengan baik. 3) Membolehkan seseorang berhubung dengan orang lain secara tepat untuk menyatakan kehendak. 4) Membolehkan kanak-kanak bertutur dengan ayat-ayat tersusun. telah mengklasifikasikan bahasa lisan kepada beberapa kategori iaitu seperti bahasa sindiran.3 Tujuan kemahiran bertutur. bahasa mengejek. bahasa terbalik. dan menyelesaikan masalah.4 Penjenisan Ragam Bahasa Lisan Za¶ba (1962). bahasa melampau. tujuan bertutur adalah unt uk keseronokan. Menurut Shrope (1979). . memaklumkan. Antara tujuan kemahiran bertutur adalah: 1) Membolehkan seseorang murid itu menyebut sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. bahasa herdik.1. bahasa tempelak. 1.2.2. bahasa menggiat. bahasa merajuk. mempengaruhi. dan bahasa mengeluh. pengalaman serta mengutarakan pendapat yang jitu.

Terdapat beberapa aspek yang boleh dijalankan bagi meningkatkan mutu pertuturan. Antaranya adalah: a) Aspek suara b) Aspek sebutan dan intonasi c) Aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata d) Aspek gaya penyampaian e) Aspek tatatertib bercakap .

Menurut pendapat Mohd Baharudin Othman dan Mohd khaire Ahmad (2003) pula. melihat kesan dan akibat. mentafsirkan dan menilai sesuatu berkaitan dengan perkara atau apa -apa yang dibaca. kefahaman merupakan keupayaan menubuhkan. Perbezaan di kalangan manusia merupakan faktor terpenting yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu apa yang ingin ditafsirkan berdasarkan apa yang didengari atau dibaca. menghubungkaitk an idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. . menubuhkan generalisasi dan juga menilai. membuat interpretasi. Kefahaman juga boleh ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana seseorang itu ingin membuat perbandingan. menyusun idea. Proses ini juga merangkumi proses metal yang kompleks seperti mengecam perkataan. memilih makna yang sesuai. Kefahaman juga boleh ditafsirkan sebagai k ebolehan menterjemah idea dari satu bentuk kepada bentuk yang lain.KEFAHAMAN DEFINISI Menurut Marohaini Yusoff (1999). tulisan atau penggunaan lambang yang tertentu. Kefahaman merupakan suatu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. penerangan dan membezakan. Hal ini demikian kerana setiap individu itu mempunyai pegangan dan kepercayaan yang berbeza berdasarkan kepad a apa yang didengar atau dibaca. mereka menyatakan bahawa sebarang proses komunikasi yang tidak mewujudkan kefahaman adalah tidak bermakna.

Umpamanya murid mungkin : a. Tahap -tahap kefahaman tersebut adalah seperti berikut : 1. nama orang. dan definisi b. Terjemahan Tahap yang memerlukan murid memahami dan berupaya untuk mencari serta menulis semula maklumat yang terdapat dalam petikan. Pengecaman dan pengingatan butiran Pada tahap ini murid memahami dan berupaya mencari maklumat atau mengingat semula maklumat yang telah didengari olehnya. c. Satu contoh hierarki kefahaman yang dapat digunakan ialah hierarki kefahamn yang ditubuhkan oleh taksonomi kefahaman soalan Santoz. Pengelasan kefahaman Santoz dapat dibahagikan kepada enam. Urutan peristiwa d. Fakta. Kegiatan yang dapat murid lakukan pada tahap ini adalah seperti mengingat semula atau mengecam a. tarikh. ayat atau perkataanyang tertentu dengan menggunakan perkataan sendiri. De ngan itu para guru perlu memahami dan menggunakan hierarki tahap kefahaman bagi membolehkan guru membuat perancangan kegiatan pengajaran harian yang berkesan.Dalam pengajaran kefahaman. Idea pokok berdasarkan apa yang didengari atau dibaca. . perbualan atau arahan dalam bentuk yang lain tanpa mengubah maksud asal. guru perlu sentiasa menggalakkan murid mencapai tahap pemikiran yang tertinggi. Arahan yang diberikan 2. Menulis maksud frasa.

Perkara yang penting pada peringkat ini ialah murid perlu dapat melakukan sesuatu berdasarkan maklumat yang didapati. seperti : a. atau pengabstrakan seperti generalisasi. kemahiran. prinsip. 4. Menulis sebuah cerita berdasarkan sebuah drama atau lakonan pendek d. Tahap ini melibatkan tiga kebolehan.b. perbualan. Mengingat semula pengalaman. peta. 3. Menggunakan pengetahuan lalu untuk menyelesaikan masalah. b. c. b. Analisis Tahap yang memerlukan murid untuk memahami dan berupaya untuk mengenal atau menyemak bahagian tertentu sesuatu komponen. lukisan atau rangka atau sebaliknya. teori. Menggunakan makluamt yang terdapat dalam petikan untuk diguankan dalam keadaan baharu. carta. Mengikut arahan sebagaimana yang diberikan. Mengetahuai apa dan bila sesuatu prinsip itu dapat digunakan. Menggunakan teori atau prinsip untuk meramalkan kesan tertentu. Pada tahap . arahan dan mempersembahkannya dalam bentuk graf. Kegiatan yang murid dapat lakukan pada tahap ini ialah. Menggunakannya dengan berjaya. c. Mengambil maklumat daripada petikan. iaitu : a. Aplikasi Tahap yang memerlukan peringkat pemikiran yang agak tinggi. peraturan dan teknik yang dipelajarai atau yang diketahui. c.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah a. perbezaan atau percanggahan. 5. c. Untuk membuat inferens. generalisasi. Untuk membolehkan murid membuat penilaian. . Pada tahap ini murid perlu dapat mengeluarkan pendapat mereka dan juga menggunakan segala pengalaman. 6. atau ramalan tentang perkara yang terjadi berdasarkan bukti yang ada. Untuk menentukan sama ada idea yang diberikan itu mempunyai persamaan.ini juga ditentukan hubungan antara bahagian atau idea yang terdapat dalam komponen. murid perlu dapat memahami dan berupaya melakukan dua langkah yang berikut : a. Antara kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini termasuklah : a. Menghubungkan pengalaman sendiri dengan bahan yang dibaca dan soalan yang dikemukakan. Mengadakan satu standard atau kriteria bagi menilai sesu atu idea atau perkara lain. rumusan. b. menytususn semula. Sintesis Tahap murid memahami dan berupaya untuk membuat integrasi. Memberi tajuk berlainan untuk sesuatu topik atau bacaan. Penilaian Tahap penilaian merupakan tahap tertinggi dalam pengelasan kefahaman atau pemikiran. fakta atau propaganda terhadap sesuat perkara yang didengar atau dibaca. imaginasi dan intuisi mereka bagi membuat hipotesis. pengetahuan. rumusan. b. dan menyatupadukan idea-idea yang terdapat dalam bahan bacaan. Menentukan yang mana satu adalah andaian.

Proses interaksi lisan yang berlaku akan menjadi tidak berkesan jika kefahaman yang tepat tidak dapat dibentuk. Jika tiada kefahaman yang tepat tentang perkara yang ingin dilakukan maka sesuatu perkara yang akan dilaksanakan itu mungkin adalah tidak bermakna dan sia-sia. fakta dan isi tertentu yang terdapat dalam perbualan atau arahan yang diberikan. Selain itu mendengar dengan pengamatan juga amat penti ng untuk mengelakkan sebarang gangguan dalam proses memahami terutama gangguan daripada bunyi alam dan persekitaran sekeliling. Jika ketika proses mendengar tidak dapat dilaukan dnegan teliti maka akan menyebabkan gangguan ketika proses mendapatkan kefaham an yang lengkap. namun demikian individu terbabit tidak dapat menginterpretasi arahan itu dengan tepat maka proses maklum balas yang berlaku mungkin adalah tidak bermakna.b. Individu terbabit juga perlu mendengar dengan lebih berhati -hati supaya apa yang didengari tidak disalah erti dan tidak tercicir maklumat penting. Jika sesorang itu mendengar arahan yang diberikan. Oleh itu kefahaman adalah sesuatu perkara yang penting demi bagi mengelakkan sebarang kesalahan dalam mengikut arahan. Kaedah mendengar yang dapat dipraktikkan dalam usaha ini ialah mendengar secara aktif. yang telah PERKAITAN ANTARA KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN LISAN Dalam setiap apa perkara yang dilakukan. . Antara kemahiran asas dalam memastikan kefahaman dapat dicapai adalah kebolehan menghuraikan maklumat. Membuat penilaian antara standard atau kriteria ditetapkan dengan perkara yang hendak dinilai. kefahaman adalah perkara utama yang perlu dtitikberatkan. Individu terbabit perlu mendengar dengan emosi supaya setiap apa yang dituturkan dapat dihayati dan difahami.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->