KONSEP PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PENGELOLAAN

penyelarasan. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi Pengurusan sebagai proses perancangan.. http://members.Pengurusan sebagai proses pengarahan. dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi PENGURUSAN Pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. ". penyusunan. pengarahan.htm .tripod. dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan.com/steadfast _uiam/Asas%20Pengurusan..

perancangan. dasar. dan mengimplementasikan strategi bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan TUGAS PENGURUS mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya .penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi mewujudkan matlamat.

Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu menggembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang diperlukan PENTADBIRAN Diperlukan untuk menubuhkan sesuatu organisasi Membimbing tingkah laku individu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Wee Eng Hoe (1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Fajar Bakti .

(2008). HBPE3403. . Kuala Lumpur.Meliputi pengagihan dan pengumpulan kerja yang patut dilakukan oleh individu tertentu dan menjelaskan jenis perhubungan antara individu yang menjalankan tugas Mengelak berlakunya kekalutan di dalam organisasi PENGELOLAAN Merujuk kepada usaha-usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenalpasti sumber Open University. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan.