Usahawan Bumiputera Dot Com

Program Prasarana Pemasaran untuk Usahawan Bumiputera untuk industri kecil dan sederhana. Halaman web ini adalah untuk pengiklanan percuma bagi usahawan bumiputera yang baru menempah nama dan cuba memasarkan produk atau perkhidmatan. Untuk meletakkan ikan anda. sila hantar email kepada usahawanbumiputera@yahoogroups.com dan membuat mengesahan, setelah itu email iklan anda kepada alamat email yang sama. Terima kasih! Pengen Pengenalan > Pertanian > Taugeh > Panduan Sponsored By alan Rumah Anak Yatim menanam Taugeh Minyak Lintah Tapa Pertani Dunia internet - Domain Murah an bagi blogger ◦Buah- Panduan Menanam Taugeh Buaha n Tauge merupakan sejenis makanan ◦Herba daripada percambahan kekacang atau bean sprout sama ada daripada kacang hijau ◦Indust (vigna radiata) atau kacang hitam (vigna ri mungo) yang diimport dari Thailand atau herba Cina. Kajian menunjukkan penghasilan wujud tauge merupakan satu bidang usaha yang ramai berdaya maju. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan tauge perlu usaha diberi pengamalan dan dilihat pada setiap Link Exchange with Usahawan wan peringkat proses pengeluaran. Bumiputera <a href="http://usahaw anbumip baru target="_blank"><img ◦Serai Kaedah dan Pemerhatian: src="http://i668.photobucket.com border="0" ◦Cili Walaupun proses penghasilan tauge ◦Cenda nampak mudah, hampir setiap peringkat wan pemprosesan mempunyai kesan kepada ◦Hidro penghasilan. Pemilihan lokasi yang betul ponik dari segi sumber air dan luang pasaran adalah untuk memastikan projek yang ◦Apa berterusan. Bahan mentah terutama benih itu kacang mestilah bernas dan bersaiz besar hidrop bagi mendapatkan hasil yang baik dan onik diperolehi secara berterusan dengan harga yang berpatutan. ◦Aeron opik Aktiviti mengasing dan membasuh perlu &lt;a ◦Fertig dibuat dengan teliti sebelum kacang href="http://www5.shoutmix.com/ direndam. Tempoh rendaman 6-8 jam asi ?ternakanpuyuh"&gt;View dengan larutan hormon pembesaran ◦Halia Sontoso sudah memadai dan menggaul shoutbox&lt;/a&gt; ◦Kenaf dengan Siako (selepas mengetos) sebelum ShoutMix chat widget

◦ Kamb benih menghasilkan 8. boleh memberikan akan hasil yang paling tinggi di mana 11 kg. tauge dan ing keperluan air siraman menjadi lebih rendah Feedjit Live Blog Stats dibandingkan dengan hanya menggunakan ◦ Ayam hormon. penggunaan ◦ Itik tong-tong plastik yang telah digunakan atau recycle container yang tebal dan tidak ◦ Lintah lut cahaya lebih baik kerana ia tahan lasak ◦ Puyuh dan memberi lindungan yang secukupnya ◦ Burun pada tauge untuk bercambah. batu dan sampah) | ◦ Lemb Membasuh (hingga kacang benar-benar u bersih) ◦ Arnab | ◦ Cacin Merendam (6-8 jam menggunakan larutan hormon jika mahu.3 kg berbandingan dengan 8. Pemerhatian yang dijalankan di Air PKT Serdang menunjukkan jarak antara Masin siraman 3 dan 4 jam memberikan hasil ◦ Ikan tauge 6.Pentern peringkat mencambah. 1.5% Sontoso) g | ◦ Belut Mengetos (digaul dengan 1% Siako) Perikan Mencambah (4-6 hari dalam bilik yang an gelap dan suhu rendah serta tong bersesuaian) ◦ Ikan | Keli Menyiram (2-4 jam sekali) ◦ Ikan | Ketut Mengasingkan kulit | u Membungkus ◦ Ikan | Kelah Menjual ◦ Ikan Hiasa Pertambahan jarak masa siraman dan pemberhentian siraman selepas tengah n malam boleh menyebabkan hasil tauge ◦ Ikan rendah.7 kg. Untuk percambahan.4 kg dan 5.7 kg. g Proses Pengeluaran Tauge Layan gMenyediakan persekitaran dan lokasi layang | ◦ Burun Mendapatkan bahan mentah (kacang hijau / kacang hitam) g | Unta Mengasingkan benih (benda asing. tauge pada jarak masa Tilipi siraman 2 jam. kacang ◦ Rusa rosak. a ◦ Udan | .

g Produk dari kulitnya dengan mudah dan tauge Sampin yang dituai hendaklah terus ditoskan selama satu hari sebelum dibungkus gan supaya kering kerana tauge lebih tahan ◦ Pelet dijual secara kering. Hasil n tauge kurang berkualiti iaitu tauge yang ◦ Gara halus. s Pertan Sistem Pengairan ian ◦Kursu SepTA terdiri daripada tiga (3) komponen s Asas asas iaitu sistem pengairan. ◦ Gula Merah PENGHASILAN TAUGE CARA ◦ Mesin AUTOMATIK Tauge yang telah matang boleh diasingkan Chop Sumber: Dipetik dari Akhbar Tani Bil. tempoh Siliko pengeluaran yang lebih panjang dan pengasingan kulit biji daripada tauge. Tauge yang hendak Ikan dijual hendaklah dipastikan supaya sampai Keli kepada pengguna dalam keadaan segar. akar pendek. penggunaan buruh ◦ Baja yang intensif. nan sekumpulan pegawai yang diketuai oleh ◦Kursu Encik Amat Khri bin Mardi. Johor telah Perter merekacipta Set Pengeluaran Tauge nakan Automatik (SepTA) yang membolehkan ◦Kursu siraman dijalankan secara automatik dengan kos sebanyak RM500. antara masalah yang dihadapi ialah ketidak seragaman na Sejuk waktu penyiraman. hasil tidak konsisten. kegagalan menyiram pada waktu malam. Secara umumnya. 1/2001 per ◦ Konte Dalam pengeluaran tauge. akar panjang.00. Kualiti tauge yang ◦ EM-1 dikeluarkan secara manual berubah kerana suhu dalam tong percambahan tidak Kursus menentu. man Sistem pengairan ini digunakan bagi memudahkan kerja siraman air secara Serai berjadual dan kuantiti air siraman yang ◦Kursu sekata dapat dilakukan secara automatis. kulit atau m testa terlekat pada tauge dan tidak tahan Bukit disimpan lama. ◦Kursu s Bagi memudahkan kerja menyiram tauge Perika serta meningkatkan hasil dan kualiti tauge. pelaras masa Tana Galcon (timer) dan tong penanaman. bahagian dan peralatan s . Penolong Pegawai Pertanian Kanan dari Institut s Pertanian Ayer Hitam. isipadu air siraman Beku yang tidak konsisten. Suhu dipengaruhi oleh kekerapan siraman dan kuantiti air.

Alat kawalan ini amat g mudah digunakan. Keret Nozel yang digunakan ialah jenis 'spray jet' a dan bersambung kepada 'rigid riser'. Empat aliran air keluar diselaraskan dengan Autom tempoh pengeluaran tauge di dalam tong percambahan iaitu selama 4 hari.Fertig bagi sistem ini ialah PVC tubing. selama 4 hari hanya menggunakan sebanyak 270 liter air a sahaja. Tana man Setiap unit asas sistem ini mengandungi Cenda empat (4) cabang aliran air keluar di mana wan setiap satunya mempunyai injap kawalan. Pada Makan tekanan 10-15 psi. Susunan otif boleh diubahsuai tetapi untuk pengeluaran ◦ Bengk berterusan (harian) mesti mempunyai 4 el arah aliran air keluar. nozel ini menghasilkan semburan berbentuk kabus (mist) dan an Kesihat menyiram air dengan kadar 50 liter/jam. Nozel jenis ini amat sesuai untuk siraman an tauge kerana siramannya sekata. Rawata Pelarasan Masa Galcon (Timer) n Alterna Pelaras masa (Timer) jenis Galcon ialah alat tif yang mengawal masa bagi membolehkan Produk secara automatik. Jangka hayat minimum bateri ialah 15 bulan. pelaras masa Galcon mempunyai kawalan masa minimum an ◦ Froze sehingga 5 minit. kadar ◦ Cokla aliran yang tetap dan isipadu siraman yang rendah. Dengan berbekal kuasa Makan dua biji bateri 9V. Siraman selama 5 minit dengan t Mind kekerapan 90 minit sekali. ◦13 Bahagian penutup tong ditebuk untuk bidang memasukkan nozel penyembur. Bahagian kritika . Penutupan semula berlaku dengan sahaja perlu dibuat iaitu tempoh siraman sistem pengairan dapat membuat siraman Inform dan kekerapan siraman. Punca air diperolehi daripada paip air s rumah. asi Usaha Tong Penanaman wan Bumip Tong yang digunakan ialah tong plastik utera berwarna hitam berukuran 30 liter dengan ketinggian 60 cm (seperti tong sampah). Kuasa bateri hanya n Pau diperlukan untuk membuka 'solonoid valve' Caterin tolakan spring. injap asi ◦Kursu kawalan (control valves) dan nozel kabus. Hanya 2 pelarasan sahaja.

Anda Penggunaan alat pelaras masa Galcon digela mengurangkan penggunaan air untuk siraman. 3. Siraman berlaku mengikut pelarasan (tempoh menyiram: 5 minit setiap Pernia 2. Tekan butang operasi (di bahagian Kesila bawah 'timer') pan 5. Pasangkan 2 biji bateri 9V ◦10 4. murah dan menguntungkan. r penjimatan masa dilihat daripada aspek Usaha menyiram air. Dengan rekacipta SePTA. Laraskan kekerapan dan ulang Strategi siraman (watering time No. Sambungkan sistem pengairan Perkah SePTA kepada paip bekalan air winan rumah. atur Strate gi Pemas aran Berke san .Dengan tong ini.15 kg setiap n tong. dan waterring cycle No. Pastikan penunjuk kawalan berada Utama di tengah (auto) dalam 6. 1. 2 (maksudnya: Pemasa Siraman selama 5 minit setiap 90 ran minit). Lubang ini bertujuan wan mengalir air siraman keluar. membersihkan tauge wan daripada kulit benih dan pusingan ◦Meng pengeluaran.0 kg. kacang) gaan Kecil Set model pengeluaran tauge automatik ◦Layak memudahkan pengeluaran taugeh secara kah komersil. kuantiti benih kacang yang boleh ◦7 Janga dimasukkan ialah 1.l untuk bawah tong. dibuat 20-30 lubang bergaris Usaha pusat 4-5 mm. benih kacang boleh dalam menghasilkan 7-9 kg. tauge).2.0 kg dan kapasiti pengeluaran tauge ialah 10 . Tong yang digunakan mesti berwarna hitam kerana Bumip keadaan gelap dalam tong diperlukan utera untuk percambahan tauge. Secara ringkasnya. (Setiap 1 kg.5 . operasi SePTA adalah 2. bidang pernia Operasi SePTA gaan Fotogra seperti berikut:fi 1.

◦Tips Untuk Berjay aTekni k Menju al Site Map Perhatian ! Alat ini telah dicipta oleh sekumpulan pegawai yang diketuai .

Penolong Pegawai Pertanian Kanan.oleh Encik Ahmat Khir bin Mardi. Pengusaha juga tidak terikat dengan waktu atau kekerapan siraman berbanding secara manual. atau 50%. Penukaran saiz tong adalah dari segi garispusatnya. kos operasi yang rendah serta mudah dikendalikan. modal yang rendah. pengusaha boleh mendapat kembali modal yang dilaburkan dalam tempoh yang singkat iaitu dalam tempoh 2 tahun atau dengan menanam 100 kg benih kacang. Ketinggian optimum yang disyorkan tidak melebihi 80 tan. Kualiti Hasil Yang Tinggi dan . Institut Pertanian Ayer Hitam Johor pada bulan April 1999 dengan kos (bahan dan upah penyediaan) sebanyak RM500. Kepuasan Hati Pelanggan Selain daripada aspek pengurangkan kos. iaitu peningkatan sebanyak 3 kg. purata bagi setiap kilogram benih kacang. Inovasi yang diperkenalkan ini menyebabkan pengusaha dapat menjimatkan masa yang amat banyak untuk kerja-kerja penyiraman. Hasil Meningkat Inovasi SePTA berjaya meningkatkan hasil tauge daripada 6 kg purata kepada 9 kg. tauge sehari dengan menambah bilangan saiz tong yang sama atau menukar saiz tong yang lebih besar. Kapasiti Pengeluaran Boleh Ditingkatkan Pengeluaran boleh ditingkatkan sehingga mencapai 60-160 kg.00 seunit. Pengeluaran tauge boleh dikawal berdasarkan permintaan pasaran. Tempoh Pulangan Modal Yang Singkat Dengan SePTA. rekacipta SePTA sebagai teknologi tinggi. penjimatan masa dan peningkatan hasil.

putih dan berakar pendek serta tahan disimpan. Keberkesanan SePTA telah mendapat pengiktirafan Jabatan Pertanian apabila inovasi ini memenangani Anugerah Inovasi Jabatan Pertanian 2000. Buah Naga Dragon Fruit Panduan tanaman pisang Panduan menanam buah pitaya Betik Lembah betik Tingkat pengeluaran tebu Ceburi Industri herba Pisang Embun Pagi Tebu Nanas Serai Kampung Cendawan Ling Zhi Nangka atau Cempedak Tembikai Serai Wangi Panduan tanaman tebu Anti penuaan dalam kacip fatimah Serai Peha Ayam Semerah cili hibrid baru Cendawan Jarum Mas Serai Makan RM40000 untuk pengurusan benih tanaman cili Cendawan Tiram Putih DIY Set Hidroponik Tomato DIY Set Mini Fertigasi Cendawan Tiram Kelabu Cendawan Bunga Kubis Fertigasi teknologi yang popular dan menguntungkan Panduan Tamanan Halia Ubi Cassava Taugeh Kambing Boer Kambing Feral Tingkatkan tamanan halia Kambing Jamnapari Kambing Katjang Panduan menanam Taugeh Fertigasi secara autopot tanaman tomato moden Kenaf sumber baru mengantikan tembakau Sesuai ternak kambing jamnapari Kambing Saanen Ayam Kampung Perternakan itik Reban Ayam Mudah Alih Ternakan Puyuh makin popular Kambing Kalahari Kambing Biri Merino Panduan memelihara ayam kampung secara kecil-kecilan Skim kontrak ternakan ayam daging Lintah Lubuk duit Ternak lintah memang menguntungkan Lembu Fidlot Panduan Membuat Telur Itik Masin Panduan Penternakan burung layang-layang Panduan menternak lembu daging Panduan ternakan cacing Panduan pembenihan ikan Arowana Ternakan Kerang Anadara Granosa Ikan Patin Panduan menternak rusa Penternakan Arnab secara komersil Kompos cacing alternatif kepada baja kimia Hasil lumayan usaha benih ikan Rumpai Laut Panduan ternak udang Konsep EM Coklat Gamat komersial projek ternakan belut Malaysia .hub pengeluar ikan hiasan terbesar Panduan penternakan Ikan Tilipia efektif mikrob Promosi Ikan Patin Sangkar Probac+ baja kompos(bokashi) diperkaya dengan Efektif Mikrob(EM) EM digunakan untuk merawat air Produk Makanan Teknologi EM diwajibkan Kerepek Air Jana Engin Kereta Bekas mekanik kini pengusaha cendawan My Haiz unjur jualan RM10 juta PNS peruntuk RM300j bagi melahirkan 1000 francaisi Tokoh Usahawan . Inovasi ini juga diterima sebagai salah satu teknologi yang akan disebarkan kepada para petani untuk diterima pakai.Konsisten Kualiti tauge yang dihasilkan oleh SePTA lebih tinggi serta konsisten. iaitu tauge yang gemuk.