Konsep Mencari dan Membelanjakan Harta Menurut Islam Pengertian Harta Istilah harta atau al-mal dalam al-Quran

mahupun sunnah tidak dibatasi dalam raung lingkup makna tertentu, sehinggakan pengertian al-mal sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fiqh meliputi adanya nilai ekonomi dan unsur manfaat yang diperoleh dari suatu barang. Pandangan Islam mengenai harta Prinsip Harta 1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah. 2. Status harta  Harta sebagai amanah dari Allah  Harta sebagai perhiasan hidup untuk manusia menikmatinya dan tidak boleh berlebih-lebihan (membazir). (surah ali Imran :ayat 14)  Harta sebagai ujian keimanan-cara mendapatkan dan memanfaatkannya. (surah alAnfal:ayat 28)  Harta sebagai bekal ibadah-muamalah sesama manusia melalui zakat,infak dan sedekah(surah attaubah:ayat 41 dan 46) 3. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau pekerjaan yang halal 4. (surah al-baqarah:ayat 267) 5. Larangan mencari harta sehingga melupakan perintahNya 6. Larangan terlibat dalam aktiviti atau kegiatan yang haram seperti riba,perjudian, rasuah dan jualbeli barang yang haram. Pemilikan harta 1. Hak milik khusus: Pemilikan harta secara individu dibenarkan di dalam Islam.  Harta termasuk lima perkara yang wajib dipelihara  Islam tidak membenarkan pencerobohan terhadap pemilikan harta seperti mencuri dan merampas.  Diperoleh melalui perwarisan, wasiat, jualbeli, pemberian (derma/hadiah),bekerja, bercucuk tanam dan mengerjakan tanah terbiar. 2. Hak milik awam : Harta yang dikhususkan untuk kepentingan awam seperti jalanraya, sungai dan tempat rekreasi. Semua umat Islam berkongsi dalam tiga perkara iaitu air,rumput dan api . (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Kaedah Memperoleh Harta :a. Mengusai harta yang belum dimiliki oleh orang lain. b. Perjanjian hak-hak milik seperti jualbeli, hibah dan wasiat

Warisnan sesuai dengan aturan Islam d. Barang keperluan asas : tanpanya seseorang akan hidup susah 3. Barang keselesaaan 5. Contoh makanan bagi orang yang dilanda kebuluran dan rumah bagi orang yang sedang kedinginan 2. . Barang keperluan hidup:tanpanya seseorang akan mati. Hak hak keagamaan : contoh agihan zakat Konsep perbelanjaan harta Keutamaan dalam perbelanjaan 1. Barang keperluan kecekapan 4. Syuf ah (pemberian dari pemerintah) e. Larangan membelanjakan harta untuk barang merbahaya atau merosakkan. Barang mewah 6.c.