P. 1
ASSIGNMENT bahasa melayu

ASSIGNMENT bahasa melayu

|Views: 5,789|Likes:
Published by cikliey28

More info:

Published by: cikliey28 on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.com.

my

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmat-Nya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu En. Abdul Aziz bin Haji Sulaiman di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan-rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini. Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya. Terima Kasih.

.. 1 1 2 . . ii) Vokal suku kata tertutup iii) Konsonan Melayu 9 Tugasan (c) Bincangkan Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu. ..... i) Vokal suku kata akhir terbuka.com..... Tugasan (d) 10 Rumusan 11 Rujukan 15 13 10 11 6 7 8 Definisi Sebutan Baku Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 3 4 PERKARA MUKA SURAT .my ISI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 Sekapur Sireh Isi Kandungan Soalan Tugasan Pendahuluan Kedudukan Bahasa Melayu Pandangan Asraf tentang bahasa baku Tugasan (a) Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu i) ii) 8 Tugasan (b) Perbezaan Sebutan Baku dengan Sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi....... i) Kebaikan Sebutan Baku Bahasa Melayu ii) Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu......RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.

Ekoran keputusan ini Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.com. sebutan biasa digunakan. untuk tujuan ujian lisan dalam peperiksaan awam. .." Kenyataan ini telah dikeluarkan selepas pemansuhan penggunaan sebutan baku diputuskan oleh mesyuarat Jemaah Menteri Malaysia pada tahun 2000. sebutan baku atau sebutan biasa boleh digunakan.´ Berdasarkan kenyataan di atas.my SOALAN TUGASAN KUALA LUMPUR. sila buat SATU kertas kerja berdasarkan soalan berikut: (a) Berikan definisi sebutan baku dan dasar umum sebutan baku bahasa Melayu. 26 Jan (Bernama)«kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi "Kita lihat pada waktu ini sebutan baku ini masih tak diterima tetapi yang popular dan diterima ialah sebutan bahasa yang lebih mirip sebutan Johor-Riau.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. (b) Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi. 3/2000 untuk memaklumkan keputusan mesyuarat jemaah menteri yang berbunyi: ³«sebutan baku yang terus dilaksanakan di sekolah hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja«Walau bagaimanapun.. Bagi pengajaran dan pembelajaran mata-mata pelajaran selain Bahasa Melayu serta urusan-urusan lain di sekolah.

serta d) Mendirikan sebuah Maktab Perguruan Bahasa untuk melatih guru Bahasa Melayu untuk segala jenis sekolah Kedudukan Bahasa Melayu . Antaranya ialah : a) Perkembangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. b) Perluasan penggunaan Bahasa Melayu di semua bidang kehidupan penuturpenuturnya.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.my (c) Bincangkan kebaikan dan keburukan sebutan baku bahasa Melayu. Untuk melaksanakan peruntukkan di bawah Perkara 152 ini. Untuk memastikan semua perancangan tersebut berjaya. b) Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah c) Memperluaskan penggunaannya dalam pentadbiran negara.com. kerajaan telah merancangkan beberapa perkara bagi memantapkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh parlimen. Rumuskan perbincangan anda. kerajaan telah melaksanakan beberapa perkara berikut : a) Membina Dewan Bahasa dan Pustaka. Berdasarkan Perkara 152 tersebut. PENDAHULUAN Bahasa Melayu adalah satu bahasa yang termaktub di dalam Perlembagaan Tanah Melayu Perkara 152 sebagai Bahasa Kebangsaan sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

dialek Johor. Penutur-penutur dialek yang berbeza ini akan menggunakan gaya bahasa yang sama apabila mereka menulis. Oleh itu. Bahasa Melayu Pasar ini dikatakan wujud disebabkan gangguan daripada bahasa Cina. dialek Pulau Pinang. Di antara dialek -dialek ini wujud pula sejumlah dialek yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain daripada segi geografi dan kekeluargaan. Dialek-dialek yang pelbagai ini ada yang mudah difahami dan ada yang sukar difahami oleh penutur dialek yang lain. penulisan Bahasa Melayu masih menjadi sesuatu yang standard bagi kebanyakan pengguna Bahasa Melayu. Walaupun terdapat banyak dialek yang dituturkan oleh penutur Bahasa Melayu.my Bahasa Melayu adalah satu kontinum dialek-dialek. Selain Bahasa Melayu dialek yang digunakan oleh penutur -penutur Melayu di daerahdaerah yang berbeza. Secara umumnya di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat banyak dialek-dialek Bahasa Melayu yang dituturkan mengikut daerah-daerah atau kelompok masyarakat seperti dialek Negeri Sembilan. Pandangan Asraf Tentang Bahasa Melayu Baku . Pada ketika ini masing-masing cuba untuk melampaui ciri-ciri dialek kedaerahan semata-mata untuk memudahkan perhubungan.com. Secara tidak langsung terdapat satu keseragaman tatabahasa apabila Bahasa Melayu digunakan di dalam penulisan berbanding ketika digunakan dalam pertuturan. dialek Perak dan sebagainya. bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain ke atas bahasa Melayu sebagai norma. dialek Kedah dan dialek Perlis. mereka mampu menyesuaikan bahasa mereka dari segi sebutan dan istilah sehinggalah berlaku perhubungan. Walau bagaimanapun. bahasa Tamil.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. dialek Kelantan. boleh dikatakan penutur-penutur dialek akan meminimakan penggunaan dialek mereka apabila mereka mula bergerak meninggalkan daerahnya dan seterusnya melakukan penyesuaian bagi memudahkan perhubungan di tempat yang baru. dialek Kedah. dialek Melaka. Banyak persamaan yang terdapat di dalam ko ntinum ini seperti mana kesamaan di antara dialek Perak Utara. apab seseorang penutur ila Bahasa Melayu yang berlainan dialek ini bertemu. Mengikut Za¶ba bahasa Melayu Pasar ini adalah Bahasa Melayu yang tidak lengkap perkataannya serta bahasa yang dipakai ala kadar sahaja bagi tujuan perhubungan dan pergaulan. terdapat juga Bahasa Melayu Pasar yang digunakan oleh penuturpenutur bukan Melayu yang tidak fasih berbahasa Melayu.

my Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV (1981). Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa.. Sehubungan itu beliau beranggapan sebutan dialek Johor-Riau itu sebagai sebutan baku bahasa Melayu. Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku.dan seterusnya dapat dijadikan asas perbandingan´ . accepted by and serving as a model to a larger speech community´. Ahli-ahli bahasa seperti Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai ³a codified form of language. sebutan ejaan. Di dalam Kamus Dewan. (a) Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu i) Definisi Sebutan Baku Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Malah pola-pola ayat Melayu di dalam Sejarah Melayu itu dianggap sebagai pola-pola ayat Melayu baku. yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah«.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.. seperti penutur-penutur di Kelantan mempunyai variasi bahasanya yang tersendiri dan tidak sama dengan penutur-penutur di . saudara Asraf berpendapat bahasa Melayu Baku adalah berasal daripada dialek Johor-Riau. penutur-penutur dialek dari daerah-daerah lain berusaha untuk bertutur seperti mana pertuturan orang-orang yang menggunakan dialek Johor-Riau. Oleh itu.com.. perkataan µbaku¶ ini membawa pengertian ³. pengkamusan dan peristilahan. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikod ifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Pandangan beliau berlandaskan kepada karya-karya Melayu lama yang kebanyakannya berasal dari daerah Johor-Riau seperti Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Seri Lanang..

RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.my Perlis. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Pulau Pinang serta Perak utara. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Melaka. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Namun semua kelainan ini sebenarnya merupakan cabang-cabang daripada Bahasa Melayu yang dirujuk sebagai dialek. Akan tetapi. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahas a baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. ii) Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu .com. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Jadi. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : ³Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. khususnya di negeri Johor. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri´. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Kedah.

serta fungisnya di dalam ayat. Pada umumnya. setiap huruf vokal melambangkan satu bunyi (fonem) vokal. disebut sebagaimana dieja dan dieja segaimana disebut dan tiada huruf yang disenyapkan. b) Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. Dasar tersebut adalah dari segi ejaan. Justeru itu setiap huruf di dalam ejaan rumi hendaklah jelas menurut bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). nada suara jarang-jarang mendatar.my Matlamat pembakuan bahasa Melayu amat penting terutamanya demi kepentingan nasional. Aspek-aspek berikut hendaklah diberikan perhatian agar dasar umum tersebut dapat dipatuhi:a) Sebutan huruf Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaannya. Dalam percakapan seharian.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Harapan kita adalah akan berlaku penyeragaman dalam berbagai aspek bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat Malaysia.com. iaitu sebutan menurut perlambangan huruf dan penyukuan kata. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa . Selain itu dengan wujudnya penyeragaman ini. tetapi berbeza-beza. Menurut beliau : ³Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. Oleh itu wujudlah satu dasar umum bahasa Melayu bagi mencapai matlamat-matlamat tersebut. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. dan setiap huruf konsonan melambangkan satu bunyi (fonem) konsonan. Dasar sebutan baku ialah mengikut sistem fonemik. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris´. Dasar sebutan fonemik ini atau sebutan berasaskan ejaan ini seringkali juga dikritik dan dipertikaikan apabila ada orang-orang tertentu yang menafsirkan dasar itu menurut pengertian selapis sahaja. atau apabila ada orang yang menekankan kekecualiankekecualian yang berlaku lebih daripada prinsip itu sendiri. bahasa Melayu akan dituturkan dengan betul dalam komunikasi rasmi. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi.

e. Terdapat perbezaan dalam sebutan di antara sebutan baku Bahasa Melayu dengan sebutan Johor-Riau.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. c) Sebutan kata Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola-pola suku kata). Dalam bahasa Melayu baku. Memandangkan penutur bahasa Melayu Johor-Riau berada pada tahap majoriti. timbul anggapan bahasa Melayu Johor-Riau perlu dijadikan sebagai bahasa standard. Contoh: Kata ada tiada Bahasa Melayu Baku [ad + a] [tia + da] Johor-Riau [a + de] [tia + de] Begitu juga kata-kata yang diambil dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Sanskrit akan diucapkan sebagai [e] di dalam dialek Johor Riau. fonem /a/ tersebut tetap diucapkan sebagai [a]. Berikut adalah perbezaan cara sebutan enam fonem vokal tersebut mengikut dialek Johor-Riau berbanding dengan cara sebutan dalam bahasa Melayu Baku. a) Fonem /a/ pada suku kata akhir terbuka di dalam bahasa Melayu Johor-Riau tidak diucapkan sebagai [a] tetapi diucapkan sebagai [e] di dalam pertuturan. (b) Perbezaan Sebutan Baku dengan Sebutan Johor -Riau (biasa) dari segi fonologi. i. Contoh: .com.my Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagian-bahagian subjek dan predikat. i) Vokal suku kata akhir terbuka. o dan u. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau terdapat enam fonem vokal iaitu a. sama ada kata dasar atau kata terbitan.

RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Contoh : Kata Bahasa Melayu Baku Johor-Riau . e) Fonem /o/ sebagai vokal pada suku kata akhir terbuka tidak berlaku di dalam dialek Johor-Riau ii) Vokal suku kata tertutup a) Fonem /a/ tetap diucapkan dengan bunyi [a] seperti dilambangkan dalam ejaan dalam sebutan bahasa Melayu Baku dan sebutan Johor-Riau. Contoh : Kata ini sini Bahasa Melayu Baku [i + ni] [si + ni] Johor-Riau [i + ni] [si + ni] c) Fonem /u/ sebagai vokal pada suku kata akhir terbuka diucapkan dengan bunyi [u] seperti yang dilambangkan dalam ejaan sama ada dalam bahasa Melayu baku dan dialek Johor-Riau.com. Contoh: Kata merdeka anda Bahasa Melayu Baku [mer + de + ka] [an + da] Johor-Riau [mer + de + ka] [an + da] b) Fonem /i/ diucapkan dengan bunyi [i] seperti yang dilambangkan dalam ejaan sama ada dalam bahasa Melayu baku dan dialek Johor-Riau. Contoh : Kata situ Bahasa Melayu Baku [si + tu] Johor-Riau [si + tu] d) Fonem /e/ pada suku kata akhir terbuka tidak berlaku di dalam dialek Johor-Riau asli.my Kata dunia Bahasa Bahasa Melayu Baku [du + nia] [ba + ha + sa] Johor-Riau [du + nie] [ba + ha + se] Namun terdapat kekecualian bagi kata yang diambil daripada bahasa Indonesia bagi fonem /a/ dalam sebutan Johor-Riau yang masih mengekalkan bunyi [a].

dan y. kh. m. n. ny. v dan z adalah fonem-fonem asing yang dipinjam daripada pelbagai bahasa lain seperti Arab dan Inggeris. iii) Konsonan Melayu Terdapat 18 fonem konsonan dalam bahasa Melayu yang dianggap sebagai konsonan asli yang dilambangkan dengan huruf-huruf b. s. ng. Contoh: Kata alih hasil kutip Bahasa Melayu Baku [a + lih] [ha + sil] [ku + tip] Johor-Riau [a + leh] [ha + sel] [ku + tep] c) Fonem /u/ diucapkan dengan bunyi [o] dalam dialek Johor-Riau berbanding diucapkan dengan bunyi [u] dalam sebutan baku. Contoh : Kata jatuh belum Parut Bahasa Melayu Baku [ja + tuh] [be + lum] [pa + rut] Johor-Riau [ja + toh] [be + lom] [pa + rot] d) Fonem /e/ tidak berlaku pada suku kata tertutup dalam dialek Johor-Riau. p. gh.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. c. sy. a) Semua fonem konsonan yang berlaku di awal kata. r. q. l. t. Jadi.com. diucapkan dengan bunyi yang sama dengan yang dilambangkan dalam ejaan. k. sistem dan sumber adalah asing dalam sebutan menurut dialek Johor-Riau dan di sebut berdasarkan ejaan sebenar. Manakala fonem-fonem yang dilambangkan dengan huruf-huruf f. d. w. j. Contoh : . e) Fonem /o/ tetap diucapkan dengan bunyi [o] seperti yang dilambangkan dalam ejaan. h. kata-kata seperti artikel. g.my dapat salam [da + pat] [sa + lam] [da + pat] [sa + lam] b) Fonem /i/ diucapkan dengan bunyi [e] dalam dialek Johor-Riau berbanding diucapkan dengan bunyi [i] dalam sebutan bahasa Melayu baku.

Sebutan baku bahasa Melayu bukan sengaja diperkenalkan untuk kepentingan individu-individu tertentu atau demi kepentingan politik golongan-golongan tertentu.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Contoh : Kata tidur telur Bahasa Melayu Baku [ti + dur] [te + lur] Johor-Riau [ti + do] [te + lo] d) Bagi kata yang terdapat konsonan /r/ di tengah. akan berlaku pengguguran dalam sebutan penutur Johor-Riau.com. Jika dihalusi tentunya terdapat kebaikan dan keburukan apabila sebutan baku bahasa Melayu diperkenalkan. Contoh : Kata besar sabar lebar Bahasa Melayu Baku [be + sar] [sa + bar] [le + bar] Johor-Riau [be + sa] [sa + ba] [le + ba] c) Bagi kata yang berakhir dengan /ur/. Ahli-ahli bahasa berpendapat dengan adanya penyeragaman dari aspek sebutan baku ini akan wujudlah sebuah masyarakat Melayu yang beridentitikan Melayu dan menggunakan bahasa yang seragam dalam semua acara rasmi. Contoh : Kata kerja pergi Bahasa Melayu Baku [ker + ja] [per + gi] Johor-Riau [ke + ja] [pe + gi] (c) Bincangkan Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku B ahasa Melayu. i) Kebaikan Sebutan Baku Bahasa Melayu . penutur Johor-Riau lebih cenderung untuk menggantikan dengan bunyi [o] berbanding penutur bahasa Melayu baku.my Kata badan ganti Bahasa Melayu Baku [ba + dan] [gan + ti] Johor-Riau [ba + dan] [gan + ti] b) Penutur Johor-Riau cenderung untuk menggugurkan akhiran /r/ di akhir suku kata berbanding dengan penutur bahasa Melayu baku.

RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. c) Sebutan baku memudahkan pembelajaran Bagi yang hendak mempelajari bahasa Melayu. sebutan baku akan memberikan kemudahan kepada mereka. Malah penuturpenutur dialek yang berbeza ini akan cuba membuang cara pertuturan masingmasing bagi memudahkan interaksi berlaku. b) Sebutan baku sebagai alat perpaduan Penggunaan sebutan baku melalui media-media elektronik sekurangkurangnya dapat merapatkan jurang di antara penutur-penutur berbilang dialek yang terdapat di negara kita. Dengan adanya hanya satu jenis sebutan.com. Bagi seseorang pelajar. bahasa Indonesia dan bahasa Jepun. penguasaan ejaan akan dapat ditingkatkan apabila mereka bertutur dalam sebutan baku bahasa Melayu. Jadi tidak timbul kekeliruan untuk menyebut sesuatu perkataan. Bahasa yang sebutannya seragam akan menjadi lebih mantap dan dapat berkembang pesat. Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu dalam acara-acara rasmi di berbagai peringkat pasti boleh memartabatkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Malaysia. Secara tidak langsung.my a) Sebutan baku sebagai sebutan rasmi dalam situasi formal Penyeragaman dalam sebutan akan menyebabkan bahasa Melayu dapat digunakan di dalam pelbagai situasi yang formal. bangsa Melayu mempunyai sebuah bahasa yang boleh dibanggakan di peringkat antarabangsa sebagaimana yang berlaku kepada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Malah bahasa Melayu akan dapat menjadi bahasa ilmu di dalam bidang pendidikan apabila terdapat keseragaman dari segi sebutan. d) Sebutan baku memberikan identiti Malaysia . kaumkaum atau kelompok-kelompok sesuatu dialek akan mudah berinteraksi dan seterusnya akan wujud perasaan saling hormat menghormati. Ini disebabkan sebutan baku bahasa Melayu adalah dituturkan berdasarkan ejaan memandangkan telah ditentukan keselarasan vokalnya.

terdapat pelbagai pandangan yang sinis. pasti wujudlah sebuah masyarakat yang mempunyai identiti Malaysia. Salah faham mungkin berlaku di kalangan rakyat yang berada di daerah-daerah pendalaman atau kaum bukan Melayu yang masih menggunakan bahasa pasar dalam komunikasi harian mereka. b) Berlaku kecairan maklumat Memandangkan sebutan baku bahasa Melayu ini masih baru. aspek bahasa amat penting supaya Malaysia dapat menonjolkan bahasa Melayu yang hanya terdapat satu jenis sebutan sahaja. Masyarakat antarabangsa akan mengenali Malaysia melalui bahasa Melayu yang mempunyai identitinya sendiri iaitu sebutan baku.my Apabila terdapat keseragaman di dalam sebutan. Masalah komunikasi di antara penutur-penutur berbagai dialek di Malaysia akan wujud apabila sebutan baku ini diperkenalkan memandangkan penutur-penutur dialek ini telah sebati dengan dialek masing-masing. Maklumat-maklumat yang disampaikan oleh media elektronik mungkin akan disalah tafsirkan oleh penutur-penutur dialek. Proses untuk meminimakan penggunaan dialek-dialek daerah ini akan mengambil masa yang agak lama.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. ii) Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu. . Jadi sebutan baku bahasa Melayu ini menjadi sukar untuk diterjemahkan menjadi realiti di dalam masyarakat Malaysia yang berbilang dialek dan berbilang kaum ini. a) Masalah Komunikasi Apabila sebutan baku bahasa Melayu diperkenalkan.com. kemungkinan berlakunya kecairan maklumat adalah agak tinggi. Bagi mewujudkan sebuah bangsa Malaysia. Jadi penggunaan dialek-dialek daerah serta bahasa pasar akan diminimakan sekiranya segenap lapisan masyarakat bertutur dengan sebutan baku bahasa Melayu.

Sebagai negara yang berdaulat.my c) Sebutan baku adalah bahasa Indonesia Sebutan baku bahasa Melayu yang didasarkan kepada ejaan fonemik mirip kepada bahasa Indonesia.com. Kita sepatutnya mencontohi masyarakat Jepun dan Indonesia yang kekal menggunakan bahasa mereka sendiri walaupun acara yang dianjurkan bersifat antarabangsa. golongan-golongan birokrat. Oleh yang demikian. ahli-ahli politik. Sebutan berdasarkan ejaan menampakkan kejanggalan seseorang yang menuturkannya. Malah para pemimpin. kita tidak sepatutnya menjadikan bahasa asing sebagai contoh untuk diikuti. d) Sebutan baku terdapat kejanggalan sebutan Apabila penggunaan sebutan baku ini diperkenalkan. Bunyi-bunyi perkataan yang berdasarkan sebagaimana ejaan jelas menunjukkan seperti berlaku peniruan daripada bahasa Indonesia. ahli-ahli akademik. Ketika mula digunakan di stesen-stesen televisyen suatu ketika dahulu. para penonton atau pendengar beranggapan agak melucukan apabila pembaca-pembaca berita menyebut perkataan-perkataan seperti /universiti/ sebagai [universiti]. (d) Rumusan Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu sepatutnya dimulakan dengan satu peraturan atau undang-undang yang sepatutnya dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. perlulah kita mencuba untuk memahami apa yang kita anggap baku itu. Penggunaan bahasa Inggeris lebih diutamakan dalam acaraacara rasmi yang dianjurkan oleh kerajaan. Kita tidak sepatutnya menjadikan kelainan dialek sebagai satu halangan . negeri dan daerah. dan ahli-ahli korporat Melayu sepatutnya memulakan langkah pertama ke arah penggunaan sebutan baku bahasa Melayu ini di dalam segala bentuk acara atau situasi rasmi atau tidak rasmi. /teknologi/ sebagai [teknologi] dan /unit/ sebagai [unit]. Secara tidak langsung mereka telah memartabatkan bahasa mereka. ramai yang beranggapan agak pelik untuk dituturkan. Kita menjadi terkilan apabila para pemimpin kita sendiri bukan sahaja gagal menggunakan sebutan baku bahasa Melayu tetapi gagal menggunakan bahasa Melayu di dalam acara-acara yang dihadiri atau yang dianjurkan di peringkat nasional.

Sumber : Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain. sudahlah tiba masanya kita mendisiplinkan diri dan menggunakan sebutan baku bahasa Melayu yang bebas daripada ¨©¨§ ¦ ¢£¥ ¤£ £¢¡  B SEM com..R ci li untuk membakukan bahasa Melayu. Oleh yang demikian. D7 ± Dialek 7 el # " !       : . kita mengharapkan penutur-penutur dialek mampu membuat penyesuaian sebutan bahasa sehingga akhirnya mereka menggunakan sebutan baku bahasa Melayu di dalam perhubungan. Penyesuaian sebutan di kalangan penuturpenutur dialek akan memudahkah komunikasi sebagaimana rajah di bawah. Kuala Lumpur:DBP. Kelainan dialek itu sepatutnya dianggap sebagai suatu variasi bahasa Melayu yang boleh diterima serta di ahami oleh majoriti penuturnya. m/s 7 Berdasarkan rajah di atas. (1982)..my A ± Sebutan baku D1 ± Dialek 1 D2 ± Dialek 2 . Apa yang kita inginkan ialah masyarakat Malaysia yang mampu menggunakan satu bahasa iaitu bahasa Melayu baku untuk berinteraksi. Pembi Perancangan Bahasa Di Malaysia. Di dalam masyarakat kita yang berbilang dialek serta berbilang kaum ini pastinya akan wujud satu dasar bahasa yang serupa dan boleh di ahami..

Isu-isu Bahasa Malaysia. Bhd. (1981). (2008). (1984).s. Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain. ISBN 967-933-190-3. HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Pengenalan Fonetik dan $ . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). al. (2007). (2010). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Mashudi Bahari dan Lokman Abd Wahid. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV. (1982) Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahasa di Malaysia. Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar. Batu Caves: PTS Profesional.com. Rujukan Abdullah Hassan. 84-85. Dengan usaha ini Insya-Allah Bahasa Melayu akan terus gah di persada dunia. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dr. et. Asraf.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Ali Mahmood. Linguistik Am. Ali Mahmood. Batu Caves : PTS Profesional. Selangor : Open University Malaysia. Awang Sariyan.my sebarang kesalahan yang boleh mengganggu pemahaman. Fonetik dan Fonologi. m.

DBP. 24. ³Tatabahasa Generatif " dlm. Kepelbagaian Fonologi Dialek.Jurnal Bahasa . Prof.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Kuala Lumpur.4 Disember 2004 . Selangor : Meteor Doc. Dr.dialek Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka ± Jilid 4 Bil.Halaman 705-723 . Dewan Bahasa bil.ISSN 1511-9084 . (1977).my Fonologi Bahasa Melayu HBML1203. Asmah Hj Omar. Sdn Bhd. 6 jil.com..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->