P. 1
ASSIGNMENT bahasa melayu

ASSIGNMENT bahasa melayu

|Views: 5,678|Likes:
Published by cikliey28

More info:

Published by: cikliey28 on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.com.

my

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmat-Nya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu En. Abdul Aziz bin Haji Sulaiman di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan-rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini. Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya. Terima Kasih.

..my ISI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 Sekapur Sireh Isi Kandungan Soalan Tugasan Pendahuluan Kedudukan Bahasa Melayu Pandangan Asraf tentang bahasa baku Tugasan (a) Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu i) ii) 8 Tugasan (b) Perbezaan Sebutan Baku dengan Sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi..com... ii) Vokal suku kata tertutup iii) Konsonan Melayu 9 Tugasan (c) Bincangkan Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu..... i) Vokal suku kata akhir terbuka....RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo..... . . i) Kebaikan Sebutan Baku Bahasa Melayu ii) Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu. 1 1 2 ..... Tugasan (d) 10 Rumusan 11 Rujukan 15 13 10 11 6 7 8 Definisi Sebutan Baku Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu 3 4 PERKARA MUKA SURAT ..

untuk tujuan ujian lisan dalam peperiksaan awam. . Bagi pengajaran dan pembelajaran mata-mata pelajaran selain Bahasa Melayu serta urusan-urusan lain di sekolah. (b) Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi...com. Ekoran keputusan ini Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sebutan biasa digunakan. sebutan baku atau sebutan biasa boleh digunakan.´ Berdasarkan kenyataan di atas. 3/2000 untuk memaklumkan keputusan mesyuarat jemaah menteri yang berbunyi: ³«sebutan baku yang terus dilaksanakan di sekolah hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja«Walau bagaimanapun.my SOALAN TUGASAN KUALA LUMPUR." Kenyataan ini telah dikeluarkan selepas pemansuhan penggunaan sebutan baku diputuskan oleh mesyuarat Jemaah Menteri Malaysia pada tahun 2000.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. sila buat SATU kertas kerja berdasarkan soalan berikut: (a) Berikan definisi sebutan baku dan dasar umum sebutan baku bahasa Melayu. 26 Jan (Bernama)«kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi "Kita lihat pada waktu ini sebutan baku ini masih tak diterima tetapi yang popular dan diterima ialah sebutan bahasa yang lebih mirip sebutan Johor-Riau.

Untuk memastikan semua perancangan tersebut berjaya. serta d) Mendirikan sebuah Maktab Perguruan Bahasa untuk melatih guru Bahasa Melayu untuk segala jenis sekolah Kedudukan Bahasa Melayu . Antaranya ialah : a) Perkembangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. b) Perluasan penggunaan Bahasa Melayu di semua bidang kehidupan penuturpenuturnya.my (c) Bincangkan kebaikan dan keburukan sebutan baku bahasa Melayu.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. kerajaan telah merancangkan beberapa perkara bagi memantapkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.com. Untuk melaksanakan peruntukkan di bawah Perkara 152 ini. PENDAHULUAN Bahasa Melayu adalah satu bahasa yang termaktub di dalam Perlembagaan Tanah Melayu Perkara 152 sebagai Bahasa Kebangsaan sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Rumuskan perbincangan anda. Berdasarkan Perkara 152 tersebut. b) Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah c) Memperluaskan penggunaannya dalam pentadbiran negara. kerajaan telah melaksanakan beberapa perkara berikut : a) Membina Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh parlimen.

dialek Pulau Pinang.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Banyak persamaan yang terdapat di dalam ko ntinum ini seperti mana kesamaan di antara dialek Perak Utara. penulisan Bahasa Melayu masih menjadi sesuatu yang standard bagi kebanyakan pengguna Bahasa Melayu. Dialek-dialek yang pelbagai ini ada yang mudah difahami dan ada yang sukar difahami oleh penutur dialek yang lain. dialek Perak dan sebagainya.com. Pada ketika ini masing-masing cuba untuk melampaui ciri-ciri dialek kedaerahan semata-mata untuk memudahkan perhubungan. terdapat juga Bahasa Melayu Pasar yang digunakan oleh penuturpenutur bukan Melayu yang tidak fasih berbahasa Melayu. Bahasa Melayu Pasar ini dikatakan wujud disebabkan gangguan daripada bahasa Cina. bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain ke atas bahasa Melayu sebagai norma. Oleh itu. Secara tidak langsung terdapat satu keseragaman tatabahasa apabila Bahasa Melayu digunakan di dalam penulisan berbanding ketika digunakan dalam pertuturan. boleh dikatakan penutur-penutur dialek akan meminimakan penggunaan dialek mereka apabila mereka mula bergerak meninggalkan daerahnya dan seterusnya melakukan penyesuaian bagi memudahkan perhubungan di tempat yang baru. Pandangan Asraf Tentang Bahasa Melayu Baku . Secara umumnya di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat banyak dialek-dialek Bahasa Melayu yang dituturkan mengikut daerah-daerah atau kelompok masyarakat seperti dialek Negeri Sembilan. Di antara dialek -dialek ini wujud pula sejumlah dialek yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain daripada segi geografi dan kekeluargaan. Selain Bahasa Melayu dialek yang digunakan oleh penutur -penutur Melayu di daerahdaerah yang berbeza. Walaupun terdapat banyak dialek yang dituturkan oleh penutur Bahasa Melayu. dialek Kedah dan dialek Perlis. dialek Melaka. Mengikut Za¶ba bahasa Melayu Pasar ini adalah Bahasa Melayu yang tidak lengkap perkataannya serta bahasa yang dipakai ala kadar sahaja bagi tujuan perhubungan dan pergaulan. mereka mampu menyesuaikan bahasa mereka dari segi sebutan dan istilah sehinggalah berlaku perhubungan. dialek Kelantan. bahasa Tamil. Penutur-penutur dialek yang berbeza ini akan menggunakan gaya bahasa yang sama apabila mereka menulis.my Bahasa Melayu adalah satu kontinum dialek-dialek. Walau bagaimanapun. dialek Kedah. apab seseorang penutur ila Bahasa Melayu yang berlainan dialek ini bertemu. dialek Johor.

Ahli-ahli bahasa seperti Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai ³a codified form of language. accepted by and serving as a model to a larger speech community´.. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa.my Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV (1981). sebutan ejaan. Di dalam Kamus Dewan. (a) Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu i) Definisi Sebutan Baku Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama.. yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah«. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikod ifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. perkataan µbaku¶ ini membawa pengertian ³. Malah pola-pola ayat Melayu di dalam Sejarah Melayu itu dianggap sebagai pola-pola ayat Melayu baku..dan seterusnya dapat dijadikan asas perbandingan´ . seperti penutur-penutur di Kelantan mempunyai variasi bahasanya yang tersendiri dan tidak sama dengan penutur-penutur di . Sehubungan itu beliau beranggapan sebutan dialek Johor-Riau itu sebagai sebutan baku bahasa Melayu. penutur-penutur dialek dari daerah-daerah lain berusaha untuk bertutur seperti mana pertuturan orang-orang yang menggunakan dialek Johor-Riau. saudara Asraf berpendapat bahasa Melayu Baku adalah berasal daripada dialek Johor-Riau. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku.. Oleh itu. Pandangan beliau berlandaskan kepada karya-karya Melayu lama yang kebanyakannya berasal dari daerah Johor-Riau seperti Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Seri Lanang.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa. pengkamusan dan peristilahan.com.

Akan tetapi. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Namun semua kelainan ini sebenarnya merupakan cabang-cabang daripada Bahasa Melayu yang dirujuk sebagai dialek. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua.my Perlis. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini.com. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri´. ii) Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu . Melaka. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahas a baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : ³Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. khususnya di negeri Johor. Kedah. Pulau Pinang serta Perak utara. Jadi.

Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa . Aspek-aspek berikut hendaklah diberikan perhatian agar dasar umum tersebut dapat dipatuhi:a) Sebutan huruf Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaannya. iaitu sebutan menurut perlambangan huruf dan penyukuan kata. dan setiap huruf konsonan melambangkan satu bunyi (fonem) konsonan. Dalam percakapan seharian.my Matlamat pembakuan bahasa Melayu amat penting terutamanya demi kepentingan nasional. atau apabila ada orang yang menekankan kekecualiankekecualian yang berlaku lebih daripada prinsip itu sendiri.com. nada suara jarang-jarang mendatar. Pada umumnya. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris´. tetapi berbeza-beza.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Harapan kita adalah akan berlaku penyeragaman dalam berbagai aspek bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat Malaysia. b) Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. Menurut beliau : ³Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. Dasar sebutan baku ialah mengikut sistem fonemik. disebut sebagaimana dieja dan dieja segaimana disebut dan tiada huruf yang disenyapkan. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. Justeru itu setiap huruf di dalam ejaan rumi hendaklah jelas menurut bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan. serta fungisnya di dalam ayat. setiap huruf vokal melambangkan satu bunyi (fonem) vokal. Oleh itu wujudlah satu dasar umum bahasa Melayu bagi mencapai matlamat-matlamat tersebut. Selain itu dengan wujudnya penyeragaman ini. bahasa Melayu akan dituturkan dengan betul dalam komunikasi rasmi. Dasar sebutan fonemik ini atau sebutan berasaskan ejaan ini seringkali juga dikritik dan dipertikaikan apabila ada orang-orang tertentu yang menafsirkan dasar itu menurut pengertian selapis sahaja. Dasar tersebut adalah dari segi ejaan.

Memandangkan penutur bahasa Melayu Johor-Riau berada pada tahap majoriti. c) Sebutan kata Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola-pola suku kata).RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. o dan u.com.my Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagian-bahagian subjek dan predikat. (b) Perbezaan Sebutan Baku dengan Sebutan Johor -Riau (biasa) dari segi fonologi. Berikut adalah perbezaan cara sebutan enam fonem vokal tersebut mengikut dialek Johor-Riau berbanding dengan cara sebutan dalam bahasa Melayu Baku. Contoh: Kata ada tiada Bahasa Melayu Baku [ad + a] [tia + da] Johor-Riau [a + de] [tia + de] Begitu juga kata-kata yang diambil dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Sanskrit akan diucapkan sebagai [e] di dalam dialek Johor Riau. i) Vokal suku kata akhir terbuka. Terdapat perbezaan dalam sebutan di antara sebutan baku Bahasa Melayu dengan sebutan Johor-Riau. Dalam bahasa Melayu baku. e. i. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau terdapat enam fonem vokal iaitu a. Contoh: . timbul anggapan bahasa Melayu Johor-Riau perlu dijadikan sebagai bahasa standard. a) Fonem /a/ pada suku kata akhir terbuka di dalam bahasa Melayu Johor-Riau tidak diucapkan sebagai [a] tetapi diucapkan sebagai [e] di dalam pertuturan. fonem /a/ tersebut tetap diucapkan sebagai [a]. sama ada kata dasar atau kata terbitan.

my Kata dunia Bahasa Bahasa Melayu Baku [du + nia] [ba + ha + sa] Johor-Riau [du + nie] [ba + ha + se] Namun terdapat kekecualian bagi kata yang diambil daripada bahasa Indonesia bagi fonem /a/ dalam sebutan Johor-Riau yang masih mengekalkan bunyi [a]. Contoh: Kata merdeka anda Bahasa Melayu Baku [mer + de + ka] [an + da] Johor-Riau [mer + de + ka] [an + da] b) Fonem /i/ diucapkan dengan bunyi [i] seperti yang dilambangkan dalam ejaan sama ada dalam bahasa Melayu baku dan dialek Johor-Riau. Contoh : Kata Bahasa Melayu Baku Johor-Riau .com. e) Fonem /o/ sebagai vokal pada suku kata akhir terbuka tidak berlaku di dalam dialek Johor-Riau ii) Vokal suku kata tertutup a) Fonem /a/ tetap diucapkan dengan bunyi [a] seperti dilambangkan dalam ejaan dalam sebutan bahasa Melayu Baku dan sebutan Johor-Riau. Contoh : Kata situ Bahasa Melayu Baku [si + tu] Johor-Riau [si + tu] d) Fonem /e/ pada suku kata akhir terbuka tidak berlaku di dalam dialek Johor-Riau asli. Contoh : Kata ini sini Bahasa Melayu Baku [i + ni] [si + ni] Johor-Riau [i + ni] [si + ni] c) Fonem /u/ sebagai vokal pada suku kata akhir terbuka diucapkan dengan bunyi [u] seperti yang dilambangkan dalam ejaan sama ada dalam bahasa Melayu baku dan dialek Johor-Riau.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.

c. kata-kata seperti artikel.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo.com. s. h. d. v dan z adalah fonem-fonem asing yang dipinjam daripada pelbagai bahasa lain seperti Arab dan Inggeris. k. l. a) Semua fonem konsonan yang berlaku di awal kata. Contoh : Kata jatuh belum Parut Bahasa Melayu Baku [ja + tuh] [be + lum] [pa + rut] Johor-Riau [ja + toh] [be + lom] [pa + rot] d) Fonem /e/ tidak berlaku pada suku kata tertutup dalam dialek Johor-Riau. n. e) Fonem /o/ tetap diucapkan dengan bunyi [o] seperti yang dilambangkan dalam ejaan. gh. Contoh : . Manakala fonem-fonem yang dilambangkan dengan huruf-huruf f. j. Jadi. iii) Konsonan Melayu Terdapat 18 fonem konsonan dalam bahasa Melayu yang dianggap sebagai konsonan asli yang dilambangkan dengan huruf-huruf b. w. kh. dan y. ng. diucapkan dengan bunyi yang sama dengan yang dilambangkan dalam ejaan. p.my dapat salam [da + pat] [sa + lam] [da + pat] [sa + lam] b) Fonem /i/ diucapkan dengan bunyi [e] dalam dialek Johor-Riau berbanding diucapkan dengan bunyi [i] dalam sebutan bahasa Melayu baku. r. Contoh: Kata alih hasil kutip Bahasa Melayu Baku [a + lih] [ha + sil] [ku + tip] Johor-Riau [a + leh] [ha + sel] [ku + tep] c) Fonem /u/ diucapkan dengan bunyi [o] dalam dialek Johor-Riau berbanding diucapkan dengan bunyi [u] dalam sebutan baku. sy. sistem dan sumber adalah asing dalam sebutan menurut dialek Johor-Riau dan di sebut berdasarkan ejaan sebenar. m. q. t. ny. g.

penutur Johor-Riau lebih cenderung untuk menggantikan dengan bunyi [o] berbanding penutur bahasa Melayu baku. Contoh : Kata tidur telur Bahasa Melayu Baku [ti + dur] [te + lur] Johor-Riau [ti + do] [te + lo] d) Bagi kata yang terdapat konsonan /r/ di tengah.com. Contoh : Kata kerja pergi Bahasa Melayu Baku [ker + ja] [per + gi] Johor-Riau [ke + ja] [pe + gi] (c) Bincangkan Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku B ahasa Melayu. Contoh : Kata besar sabar lebar Bahasa Melayu Baku [be + sar] [sa + bar] [le + bar] Johor-Riau [be + sa] [sa + ba] [le + ba] c) Bagi kata yang berakhir dengan /ur/.my Kata badan ganti Bahasa Melayu Baku [ba + dan] [gan + ti] Johor-Riau [ba + dan] [gan + ti] b) Penutur Johor-Riau cenderung untuk menggugurkan akhiran /r/ di akhir suku kata berbanding dengan penutur bahasa Melayu baku. Jika dihalusi tentunya terdapat kebaikan dan keburukan apabila sebutan baku bahasa Melayu diperkenalkan. i) Kebaikan Sebutan Baku Bahasa Melayu . Sebutan baku bahasa Melayu bukan sengaja diperkenalkan untuk kepentingan individu-individu tertentu atau demi kepentingan politik golongan-golongan tertentu.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. akan berlaku pengguguran dalam sebutan penutur Johor-Riau. Ahli-ahli bahasa berpendapat dengan adanya penyeragaman dari aspek sebutan baku ini akan wujudlah sebuah masyarakat Melayu yang beridentitikan Melayu dan menggunakan bahasa yang seragam dalam semua acara rasmi.

Bagi seseorang pelajar. Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu dalam acara-acara rasmi di berbagai peringkat pasti boleh memartabatkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Malaysia.my a) Sebutan baku sebagai sebutan rasmi dalam situasi formal Penyeragaman dalam sebutan akan menyebabkan bahasa Melayu dapat digunakan di dalam pelbagai situasi yang formal. c) Sebutan baku memudahkan pembelajaran Bagi yang hendak mempelajari bahasa Melayu. Dengan adanya hanya satu jenis sebutan. sebutan baku akan memberikan kemudahan kepada mereka. b) Sebutan baku sebagai alat perpaduan Penggunaan sebutan baku melalui media-media elektronik sekurangkurangnya dapat merapatkan jurang di antara penutur-penutur berbilang dialek yang terdapat di negara kita. Ini disebabkan sebutan baku bahasa Melayu adalah dituturkan berdasarkan ejaan memandangkan telah ditentukan keselarasan vokalnya. kaumkaum atau kelompok-kelompok sesuatu dialek akan mudah berinteraksi dan seterusnya akan wujud perasaan saling hormat menghormati. Secara tidak langsung. bahasa Indonesia dan bahasa Jepun. Jadi tidak timbul kekeliruan untuk menyebut sesuatu perkataan. Malah penuturpenutur dialek yang berbeza ini akan cuba membuang cara pertuturan masingmasing bagi memudahkan interaksi berlaku.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. bangsa Melayu mempunyai sebuah bahasa yang boleh dibanggakan di peringkat antarabangsa sebagaimana yang berlaku kepada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. penguasaan ejaan akan dapat ditingkatkan apabila mereka bertutur dalam sebutan baku bahasa Melayu.com. d) Sebutan baku memberikan identiti Malaysia . Bahasa yang sebutannya seragam akan menjadi lebih mantap dan dapat berkembang pesat. Malah bahasa Melayu akan dapat menjadi bahasa ilmu di dalam bidang pendidikan apabila terdapat keseragaman dari segi sebutan.

Masalah komunikasi di antara penutur-penutur berbagai dialek di Malaysia akan wujud apabila sebutan baku ini diperkenalkan memandangkan penutur-penutur dialek ini telah sebati dengan dialek masing-masing. b) Berlaku kecairan maklumat Memandangkan sebutan baku bahasa Melayu ini masih baru. Maklumat-maklumat yang disampaikan oleh media elektronik mungkin akan disalah tafsirkan oleh penutur-penutur dialek. Jadi penggunaan dialek-dialek daerah serta bahasa pasar akan diminimakan sekiranya segenap lapisan masyarakat bertutur dengan sebutan baku bahasa Melayu.com. Bagi mewujudkan sebuah bangsa Malaysia. Salah faham mungkin berlaku di kalangan rakyat yang berada di daerah-daerah pendalaman atau kaum bukan Melayu yang masih menggunakan bahasa pasar dalam komunikasi harian mereka. . Proses untuk meminimakan penggunaan dialek-dialek daerah ini akan mengambil masa yang agak lama.my Apabila terdapat keseragaman di dalam sebutan.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. a) Masalah Komunikasi Apabila sebutan baku bahasa Melayu diperkenalkan. terdapat pelbagai pandangan yang sinis. Jadi sebutan baku bahasa Melayu ini menjadi sukar untuk diterjemahkan menjadi realiti di dalam masyarakat Malaysia yang berbilang dialek dan berbilang kaum ini. ii) Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu. aspek bahasa amat penting supaya Malaysia dapat menonjolkan bahasa Melayu yang hanya terdapat satu jenis sebutan sahaja. Masyarakat antarabangsa akan mengenali Malaysia melalui bahasa Melayu yang mempunyai identitinya sendiri iaitu sebutan baku. kemungkinan berlakunya kecairan maklumat adalah agak tinggi. pasti wujudlah sebuah masyarakat yang mempunyai identiti Malaysia.

(d) Rumusan Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu sepatutnya dimulakan dengan satu peraturan atau undang-undang yang sepatutnya dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Sebagai negara yang berdaulat. ahli-ahli akademik. negeri dan daerah. perlulah kita mencuba untuk memahami apa yang kita anggap baku itu. dan ahli-ahli korporat Melayu sepatutnya memulakan langkah pertama ke arah penggunaan sebutan baku bahasa Melayu ini di dalam segala bentuk acara atau situasi rasmi atau tidak rasmi.my c) Sebutan baku adalah bahasa Indonesia Sebutan baku bahasa Melayu yang didasarkan kepada ejaan fonemik mirip kepada bahasa Indonesia. ramai yang beranggapan agak pelik untuk dituturkan. ahli-ahli politik. Ketika mula digunakan di stesen-stesen televisyen suatu ketika dahulu. Kita menjadi terkilan apabila para pemimpin kita sendiri bukan sahaja gagal menggunakan sebutan baku bahasa Melayu tetapi gagal menggunakan bahasa Melayu di dalam acara-acara yang dihadiri atau yang dianjurkan di peringkat nasional. kita tidak sepatutnya menjadikan bahasa asing sebagai contoh untuk diikuti. Sebutan berdasarkan ejaan menampakkan kejanggalan seseorang yang menuturkannya. para penonton atau pendengar beranggapan agak melucukan apabila pembaca-pembaca berita menyebut perkataan-perkataan seperti /universiti/ sebagai [universiti]. Kita tidak sepatutnya menjadikan kelainan dialek sebagai satu halangan . Bunyi-bunyi perkataan yang berdasarkan sebagaimana ejaan jelas menunjukkan seperti berlaku peniruan daripada bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggeris lebih diutamakan dalam acaraacara rasmi yang dianjurkan oleh kerajaan.com. Malah para pemimpin.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Oleh yang demikian. golongan-golongan birokrat. Secara tidak langsung mereka telah memartabatkan bahasa mereka. Kita sepatutnya mencontohi masyarakat Jepun dan Indonesia yang kekal menggunakan bahasa mereka sendiri walaupun acara yang dianjurkan bersifat antarabangsa. d) Sebutan baku terdapat kejanggalan sebutan Apabila penggunaan sebutan baku ini diperkenalkan. /teknologi/ sebagai [teknologi] dan /unit/ sebagai [unit].

D7 ± Dialek 7 el # " !       : .. Pembi Perancangan Bahasa Di Malaysia.. sudahlah tiba masanya kita mendisiplinkan diri dan menggunakan sebutan baku bahasa Melayu yang bebas daripada ¨©¨§ ¦ ¢£¥ ¤£ £¢¡  B SEM com. Penyesuaian sebutan di kalangan penuturpenutur dialek akan memudahkah komunikasi sebagaimana rajah di bawah.R ci li untuk membakukan bahasa Melayu. Kelainan dialek itu sepatutnya dianggap sebagai suatu variasi bahasa Melayu yang boleh diterima serta di ahami oleh majoriti penuturnya. (1982). Di dalam masyarakat kita yang berbilang dialek serta berbilang kaum ini pastinya akan wujud satu dasar bahasa yang serupa dan boleh di ahami. Apa yang kita inginkan ialah masyarakat Malaysia yang mampu menggunakan satu bahasa iaitu bahasa Melayu baku untuk berinteraksi. Kuala Lumpur:DBP..my A ± Sebutan baku D1 ± Dialek 1 D2 ± Dialek 2 . kita mengharapkan penutur-penutur dialek mampu membuat penyesuaian sebutan bahasa sehingga akhirnya mereka menggunakan sebutan baku bahasa Melayu di dalam perhubungan. m/s 7 Berdasarkan rajah di atas. Oleh yang demikian. Sumber : Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain.

Penerbit Fajar Bakti Sdn.com. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV. Linguistik Am. Ali Mahmood. Selangor : Open University Malaysia. (1984). (2007). Dengan usaha ini Insya-Allah Bahasa Melayu akan terus gah di persada dunia. 84-85. (2010). Awang Sariyan. Rujukan Abdullah Hassan. (1982) Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahasa di Malaysia. Mashudi Bahari dan Lokman Abd Wahid. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Fonetik dan Fonologi. HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Batu Caves : PTS Profesional. Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar. Batu Caves: PTS Profesional. Pengenalan Fonetik dan $ . Asraf. Bhd. (2008). (1981). Dr. Ali Mahmood. al. ISBN 967-933-190-3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007).RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. et. Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain. m.my sebarang kesalahan yang boleh mengganggu pemahaman. Isu-isu Bahasa Malaysia.s.

³Tatabahasa Generatif " dlm. (1977).com. Dewan Bahasa dan Pustaka ± Jilid 4 Bil. 24.RUSLI BIN SEMAIL cikliey28@yahoo. Kepelbagaian Fonologi Dialek. Sdn Bhd.Jurnal Bahasa . Selangor : Meteor Doc. Prof.ISSN 1511-9084 . Asmah Hj Omar. Dewan Bahasa bil.dialek Melayu.Halaman 705-723 . Kuala Lumpur.4 Disember 2004 .my Fonologi Bahasa Melayu HBML1203.. DBP. Dr. 6 jil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->