P. 1
BAB 1

BAB 1

|Views: 193|Likes:
Published by inawani

More info:

Published by: inawani on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

TAJUK 1 FALSAFAH: HUBUNGANNYA DENGAN SAINS, PEMIKIRAN DAN ETIKA

FALSAFAH

memahami

Fenomena alam

Peranan Pengendalian pengurusan

FALSAFAH
akal

falsafah amanah hikmah

Falsafah

Akal

Hati

FALSAFAH Pemikiran berperanan penting dalam menjana falsafah berdasarkan kepada tiga topik yang tidak mampu dijawab melalui pengetahuan biasa. Topik tersebut terdiri drpd: Hakikat Alam Hakikat Kemanusiaan-roh Hakikat Ketuhanan.keselamatan abadi dan anugerah .

DEFINISI FALSAFAH .

Falsafah secara semantik bhw ia berasal drpd dua cantuman perkataan Bhs Greek iaitu Philo dan Sophia.:dibahaskan dalam dua bidang ilmu iaitu semantik dan praktik. Philosophia ialah cintakan kebijaksanaan @ cintakan hikmah. Philo bererti cinta atau suka (loving) manakala sophia pula membawa maksud pengetahuan @ hikmah (wisdom). Org yg cintakan kebenaran dan pengetahuan dikenali sbg philosopher dan failasuf FALSAFAH .

DEFINISI kamus dewan Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yg dianggap sbg ilmu dasar bg ilmu-ilmu yg lain. Kedudukannya dr aspek teori merupakan disiplin ilmu yg penting serta mampu melahirkan cbg ilmu yg lain spt: -Epistemologi -metafizik -estetika -logik -etika Menurut .

logika. retorika. etika. ekonomi dan politik. Dr. Meliputi kebenaran yg terkandung dlm ilmu-ilmu metafizik. . Aristotle: ilmu pengetahuan yg.DEFINISI FALSAFAH MENGIKUT AHLI FALSAFAH segi istilah@terminologi: Plato: ilmu pengetahuan yg berminat mencapai kebenaran yg. asli. Al-Farabi: ilmu pengetahuan ttg alam maujud bgmn hakikat yg sebenar.

10. 9. 8. 13. 11. 5. 4. 12. 6.SKOP FALSAFAH Frost 1. (1962) membahagikan falsafah kepada 13 isu : Tabii alam semesta Tabii Tuhan Kedudukan manusia dlm alam semesta Manusia dan negara Manusia dan pendidikan Konsep jahat dan baik Nasib dan ikhtiar Roh dan kematian Minda dan jirim Idea dan pemikiran Tabii kewujudan Isi sebenar sesuatu benda Metafizik . 2. 7. 3.

BIDANG-BIDANG FALSAFAH Terdapat tiga bidang falsafah : 1. Aksiologi (teori nilai) a) etika b) estetika . Epistemologi (teori ilmu) 3. Ontologi (teori hakikat/wujud) a) hakikat Tuhan ( teologi/metafizik) b) hakikat alam semesta (kosmologi) c) hakikat manusia (psikologi) 2.

Logik 3. Epistemologi 4. Estetika 6.CABANG-CABANG FALSAFAH Cabang falsafah : 1. Etika 5. Metafizik 2. Falsafah khusus : a) Falsafah Agama b) Falsafah ilmu sains c) Falsafah hukum d) Falsafah pendidikan e) Falsafah sejarah f) Falsafah politik g) Falsafah matematik .

Peranan falsafah dalam menjelesaikan masalah asasi. Apabila pengetahuan menjadi tersusun menurut kaedah dan sistem tertentu. Peranan agama utk menyelesaikan masalah yg tidak dpt diselesaikan oleh falsafah. . Persoalan falsafah dan agama dikaitkan dgn persoalan pengetahuan dan ilmu : 1.SAMB«. yg dimiliki setiap org. 2. maka ia meningkat menjadi ilmu/sains. 4. Pengetahuan merujuk kpd hal2 biasa. 3.

ALIRAN FALSAFAH 1.METAFIZIKA KUANTITI MONISME DUALISME PLURALISME KUALITI TETAP KEJADIAN MEKANISME SPIRITUALISME TEOLOGI MATERIALISME DETERMINISME INDERMINISME .

ALIRAN ETIKA NATURALISME HEDONISME IDEALISME ALIRAN ETIKA UTILITARISME TEOLOGIS VITALISME .

ALIRAN PENGETAHUAN EMPIRISME RASIONALISME KRITISME IDEALISME ALIRAN PENGETAHUAN REALISME .

HUBUNGAN FALSAFAH .

dan kebarangkalian dengan keyakinan.HUBUNGAN FALSAFAH&SAINS Proses memahami kebenaran ilmu dengan mencari jawapan soalan-soalan berkenaan punca-punca ilmu. Perbezaan antara pengetahuan dengan kepercayaan. . ciri-ciri ilmu. Status pengetahuan tentang benda dan zat sama ada ia bersifat lebih pasti daripada pengetahuan dan berkenaan kesan-kesannya kepada deria atau sebaliknya. perkaraperkara yang sememangnya mustahil diketahui (jika ada).

dan sebagainya? . bulan. Dalam hal ini. Oleh itu. Tidak semua yang difikirkan diketahui. tetapi ia juga meliputi status pengetahuan terhadap bintang. pengetahuan sains bukan setakat perkara-perkara yang hanya kelihatan jelas dengan manusia. perlu berfikir. untuk menjawab soalan yang benarbenar diketahui bukan mudah kerana sudah tentu ada cara yang menimbulkan keraguan kepada apabila berfikir tentang sesuatu yang diketahui.FALSAFAH & SAINS Sebagai contoh. planet.

Oleh yang demikian. Ia secara langsung membahaskan kedudukan sains sebagai sejenis ilmu. sebutan-sebutan asas dan kaedah-kaedah asasi sains. sains mempunyai hubungan dengan falsafah dalam proses memperolehi sesuatu ilmu melalui beberapa pendekatan seperti epistemologi dan logik.FALSAFAH & SAINS tersebut memerlukan jawapan yang berasaskan prinsip-prinsip. Persoalan-persoalan .

Wahyu Autoritarianisme Empirisisme Rasionalisme Intuisionisme .EPISTEMOLOGI Epistemologi ialah perbahasan tentang teori-teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal daripada perkataan Latin Yunani ¶episteme· yang bermaksud pengetahuan.

vitamin baik untuk kesihatan. Sebagai contoh. logik juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidik kebenaran pemikiran manusia melalui proses analisis dan kuasa pendalilan. Justeru semua sayur baik untuk kesihatan. Selain itu. Kaedah Induksi pula bermaksud penyataan khusus kepada penyataan umum. manusia adalah sejenis haiwan yang boleh berfikir. Kaedah deduksi bermaksud suatu penyataan yang bersifat kesimpulan atau rumusan umum kepada penyataan bersifat khusus. Sebagai contoh. pernyataan dan pengucapan.LOGIK Istilah logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ¶logos· yang bermaksud pemikiran. maka Ali adalah haiwan yang boleh berfikir. . Ali adalah manusia. Semua sayur mengandungi vitamin.

PEMIKIRAN .

Berfikir membawa maksud menggunakan akal untuk membuat atau mengambil keputusan yang wajar dan rasional tentang sesuatu perkara atau masalah (Mohd. Azhar Abdul Hamid. .TAKRIF PEMIKIRAN Pemikiran dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai thinking iaitu fikir atau renung dengan menggunakan akal yang diberikan kepada manusia. 2003) dan (K.J Gilhooly. 1996).

2000). Edward Anderson Atan .DEFINISI E. Long menerangkan pemikiran itu ialah pengolahan bahan-bahan pengalaman terhadap fenomena atau keadaan yang sedia ada untuk menghasilkan keputusan (Mohd. pula menegaskan pemikiran ialah proses menyusurgalurkan keterangan-keterangan untuk mengenal pasti masalah. de Bono menjelaskan pemikiran ialah mencipta cara penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman. Yusof Hassan. Moore mengatakan pemikiran ialah mencari cara penyelesaian masalah atau hal.

Kesimpulannya. dalam proses pemikiran terdapat tiga perkara utama iaitu masalah.KESIMPULAN Definisi-definisi yang dikemukakan ini menunjukkan pemikiran ialah proses ke arah penyelesaian masalah. Yusof Hassan. . pengalaman dan pembacaan sendiri. 2000). pemikiran dan penyelesaian (Mohd. Proses tersebut memerlukan fikiran berdasarkan kemampuan otak.

Sarjana Islam sebaliknya mengatakan fikir berasal daripada bahasa Arab yang digunakan secara meluas dalam al-Quran. Perkataan fikr yang digunakan dalam al-Quran disebut dalam bentuk fi'il madhi menggambarkan amalan atau aktiviti berfikir sama seperti dengan amalan atau aktiviti jasad fizikal yang lain hanya berfikir merupakan aktiviti akal yang tidak nampak secara lahiriah Pemikiran .PERBEZAAN KONSEP PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF ISLAM & BARAT dan fungsi akal pada pandangan Islam berbeza dengan sarjana Barat. Sarjana Barat berkeyakinan bahawa berfikir hanya ditentukan oleh persepsi dan tanggapan diri manusia.

et. deria rasa dan sentuhan. penglihatan. penghiduan. Makhluk .W.T. haiwan berkeupayaan menganggapi segala fenomena yang berlaku di luar dirinya dengan perantaraan pancaindera yang dianugerahkan oleh Allah S. iaitu pendengaran.SAMB Menurut Ibn Khaldun dalam Mukadimah mengatakan berfikir merupaka kesedaran dalam diri seseorang tentang hal yang dianggap suatu yang khusus dimiliki oleh makhluk-makhluk yang hidup sahaja (Mohd.al. Yusof Hj. Othman. 1999).

iaitu pendengaran. mempunyai kelebihan daripada makhluk yang lain kerana mereka boleh menanggapi sesuatau dari luar diri melalui kemampuan berfikir. penghiduan. mewujudkan imaginasi sesuatu perkara berdasarkan kepada analisis dan sistesis. penglihatan. deria rasa dan sentuhan.SAMB Makhluk haiwan berkeupayaan menganggapi segala fenomena yang berlaku di luar dirinya dengan perantaraan pancaindera yang dianugerahkan oleh Allah S.T.W. Manusia .

.. penglihatan dan afidah (kebolehan untuk berfikir).T yang bermaksud: ´Katakanlah : Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. 23).....µ kemampuan berfikir analisis sintesis masalah pemikiran penyelesaian .W.rujuk rajah Berfikir merupakan sentuhan imaginasi dan aplikasi untuk melakukan analisis dan sintesis sejajar dengan firman Allah S.KELEBIHAN MANUSIA Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lain kerana boleh ...(Al-Mulk.

MENURUT IBN KHALDUN LAGI. iaitu tanggapan diri. Tingkat ini membolehkan akal melakukan perbezaan antara baik dan buruk untuk dimanfaatkan dalan kehidupan mereka. FUAD MERUJUK KEPADA KEMAMPUAN BERFIKIR MEMPUNYAI BEBERAPA TINGKATAN IAITU : (i) PERINGKAT PERTAMA Pemahaman intelek manusia terhadap segala sesuatu yang berada di luar alam semesta. .

. Kemampuan berfikir sejenis ini diperolehi melalui pengalaman yang dirasakan benar-benar bermanfaat kepada manusia.PERINGKAT 2 Kemampuan berfikir yang menyediakan manusia dengan segala idea dan perilaku yang diperlukan dalam perhubungan dengan persekitaran. Ia juga dikenali sebagai intelek eksperiman.

Intelek ini mengandungi tanggapan (perception) tasawwur (worldview) dan tashdiq. seumpama ini dikatakan intelek spekulatif (al-aql an-nadzari).PERINGKAT 3 Kemampuan berfikir yang melengkapkan manusia dengan pengetahuan (ilmu) atau pengetahuan andaian (dzann) tentang sesuatu objek yang berada melampaui persepsi pancaindera tanpa perantaraan pengalaman hidup. Hal .

.PERINGKAT 4 Pada peringkat ini. seseorang itu mampu membuat perbandingan dan penggabungan antara beberapa pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan baru seperti yang terungkap dalam pendapat al-Ghazali : Ketahuilah. berfikir itu ialah menghadirkan dua makrifah dalam hati yang dapat mengeluarkan makrifah yang ketiga.

1999). perbezaan sebab musabab dan punca. Yusof Hj. Othman. intelek yang murni dan jiwa yang berperseptif (Mohd.al. Kemampuan berfikir pada tahap ini menunjukkan pemikiran tersebut sudah mencapai kesempurnaan dalam realiti.PERINGKAT 5 Tingkat untuk memberikan tanggapan tentang wujud mengikut pelbagai kepintaran. . et.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN Pendidikan Emosi FAKTOR Nilai Pengalaman .

Pengetahuan adalah salah satu asas komponen pemikiran yang menyediakan bahan atau tajuk untuk difikirkan. Oleh itu. Operasi pemikiran yang khusus untuk nilai mungkin berbeza daripada operasi untuk bahasa dan sejarah. . emosi yang positif dapat dibentuk melalui pemikiran yang berdikari. emosi dan dorongan boleh merangsang seseorang untuk berfikir dalam memahami erti kehidupan dengan lebih komprehensif. berfikir dengan bijak memerlukan pengetahuan tentang ilmu yang dibincangkan.  Emosi yang positif seperti motivasi. Oleh itu. Oleh itu. pengesanan pengetahuan dan objektif serta kesediaan untuk mencuba dalam kehidupan. pendidikan memainkan peranan penting dalam membina pengetahuan dalam proses pemikiran.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN  Pendidikan adalah proses yang diperolehi melalui pengetahuan. pemikiran dalam nilai dipengaruhi dengan tingkah laku atau sikap yang dikategorikan baik atau buruk. Sebagai contoh.

Melalui pengalaman manusia akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai panduan dalam mengendalikan kehidupan. sanggup mencari pelbagai alternatif yang berlainan dan lebih suka menimbangkan keputusan yang pelbagai. mencari sumber maklumat yang diterima. . pengalaman dapat membantu manusia dalam menangani situasi berfikir yang kompleks dan inovatif. a dapat melatih seseorang berfikir dalam bertindak secara toleransi terhadap kesangsian. Oleh itu.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN  Nilai Nilai berperanan penting dalam membentuk sikap seseorang. Sikap yang baik dipertingkatkan dengan pengolahan pemikiran terhadap sesuatu nilai tingkah laku yang dibentuk. menghargai sumber maklumat yang diperolehi.  Pengalaman Berfikir melalui proses perkembangan yang membawa kepada pengalaman dalam kehidupan.

konstruktif dan kritikal dan membantu menyelesaikan masalah. Program ini mengandungi 10 alat berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi pemikir. mempertingkatkan pemikiran kreatif.ALAT-ALAT BERFIKIR Alat-alat berfikir diperkenalkan oleh Edward de Bono melalui program yang dinamakan CORT iaitu Cognitive Researh Trust dan diterangkan dalam bukunya Direct Attention Thinking Tools. .

Choices (Alternatif. Objectives (Tujuan. menarik (Pertimbangkan semua faktor) Decisions (Keputusan) C&S Consequence and Sequel (Kesan dan akibat daripada kesan) Planning (Perancangan) ALAT-ALAT BERFIKIR AGO Aims. pilihan) OPV Other People's Views (Pandangan orang lain) . Goals. CAF Interesting ConsiderAll Factors Kebaikan.PMI Plus. Possibilities. keburukan. kemungkinan. matlamat. objektif) RulesRules- (Peraturan) FIP First Important Priorities (Perkara(Perkara-perkara yang diberi keutamaan) APC Alternatives. Minus.

PMI Digunakan untuk menilai sesuatu idea dari segi kebaikannya. P (Kebaikan) Harga seunit pansapuri lebih murah daripada harga sebuah rumah di kawasan yang sama M (Keburukan) I (Menarik) . Contohnya:Anda bercadang untuk membeli satu unit pangsapuri mewah di tengah bandar. dan apa yang menarik seterusnya berupaya membuat perbandingan antara ketiga-tiga perkara tersebut dengan jelas dan teratur Perkara yang baik tidak semestinya baik atau buruk tetapi sesuatu yang boleh dipertimbangkan. Buat PMI tentang cadangan ini. apa yang buruk. keburukannya an apa yang menarik tentang idea tersebut Mengelakkan pemikir dari terlalu cenderung terhadap pemikiran beremosi atau yang bersifat negatif Dapat membuat penilaian dengan objektif Dengan membuat PMI kita berupaya mengasingkan apa yang baik.

LATIHAN PMI Antara cara-cara yang mungkin mampu menyelesaikan masalah kemalangan jalanraya yang semakin meningkat adalah: A) Kurangkan had laju B) Hukuman yang lebih besar C) Adakan kempen kesedaran tentang kepentingan keselamatan jalanraya .

menyelesaikan masalah (problem solving). . STRATEGI BERFIKIR menganalisis isu (issues analyzing) membina konsep (conceptualizing). membuat keputusan (decisions making).

tahap intelektual dan rujukan persekitaran. Justeru terdapat empat aliran pemikiran yang wujud iaitu: PEMIKIRAN Naturalisme Emotivisme Intuisionisme Rasionalisme .ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM MEMBENTUK TINGKAH LAKU Aliran pemikiran bergantung kepada persepsi seseorang terhadap isu atau situasi yang dihadapi dan alternatif penyelesaian masalah yang diambil. Ia bergantung kepada seseorang menyelesaikannya berdasarkan kepada pengalaman.

. Sifat-sifat tersebut membentuk diri pemikir golongan ini berjiwa lemah dan tidak bermaya serta menghalang usaha dalam mencapai kehidupan yang lebih sempurna. tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Golongan ini sentiasa berfikir dengan melihat objek pada keadaan sebenarnya tanpa mempersoalkan hakikat atau sebab-sebab kewujudan sesuatu isu. tidak bermotivasi dan kurang berusaha.PEMIKIRAN NATURALISME Aliran pemikiran naturalisme ialah seseorang yang berfikir dengan menggambarkan keadaan sebenar yang berlaku. Manusia yang mempunyai pemikiran ini juga akan hidup tertekan kerana sentiasa mengelak daripada mengetahui punca-punca yang berlaku sesuatu isu dan tidak dapat mengeluarkan pandangan terhadap sesuatu yang berlaku. Sifat pemikir aliran ini juga sentiasa merendahkan diri.

Sebaliknya perasaan benci wujud apabila keadaan yang tidak menyenangkan. golongan ini juga mempunyai nilai positif seperti sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri untuk mendapatkan perhatian orang lain. Mereka juga sentiasa menghadapi tekanan emosi dan rasa keberatan untuk bergaul dengan orang lain. Walau bagaimanapun. Sifat-sifat orang yang mempunyai pemikiran emotif ialah agresif. .PEMIKIRAN EMOTIVISME Golongan pemikiran ini berasaskan kepada emosi yang membangkitkan perasaan terhadap sesuatu objek atau situasi. mudah tersinggung dan tahap cemburu yang tinggi. bertanggungjawab dan mengambil berat tentang orang lain serta serius terhadap kerja yang dilakukannya. Oleh yang demikian. Perasaan ini boleh wujud sama ada gembira atau benci. aliran pemikiran emotif merujuk kepada manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi tanpa melihat kepada fakta atau bukti. marah dan iri hati. Perasaan gembira merujuk kepada perkara yang menyenangkan. disetujui dan puas hati. cemburu. pendiam.

Pemikiran dan perasaan hanya menggunakan maklumat atau apa yang ada di depan matanya. .PEMIKIRAN INTUISIONISME Intuisi bermaksud suatu proses melihat dan memahami sesuatu perkara secara intelektual. Hasil instuisi adalah refleksi atau respon separuh sedar terhadap objek dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang wujud. Unsur intuisi boleh melahirkan perasaan dalaman yang lebih bermakna dengan mengikut pengetahuan dan kefahaman individu. Orang beraliran intuisi ini biasanya bertindak mengikut bisikan hati kecilnya. Dalam hal ini menunjukkan bahawa pemikiran instuisi mempunyai kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

Golongan ini sentiasa berusaha mencari bukti dan kebenran. Aliran pemikiran ini juga mewujudkan pengalaman.PEMIKIRAN RASIONALISME Golongan pemikiran rasionalisme sentiasa berfikir sesuatu dengan waras dan logik. Namun mereka sering kali membawa kebosanan dalam persahabatan kerana mereka lebih mengutamakan sifat meneroka dan memperolehi pengetahuan baru dalam kehidupan mereka. Pendekatan jenis rasional menekankan nilai-nilai seperti kebenaran. manfaat dan logik tentang sesuatu perkara. logik dan penghayatan rohani terhadap ciptaan Tuhan. . Mereka sentiasa berfikir untuk memperbaiki diri untuk mencapai kejayaan dan berbahas tentang isu-isu yang dapat meningkat pengetahuan dalam perkara-perkara yang ditemuinya.

ETIKA .

.DEFINISI Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud perangai. cara hidup atau adat resam.

dapat bergaul dengan orang lain dan memerlukan perkara yang betul dalam hidup.Etika merupakan sebahagian daripada bidang falsafah yang berkaitan dengan kehidupan yang baik. menjadi orang baik. TEORI TINGKAH LAKU MANUSIA BAIK & BURUK AKAL . melakukan perkara yang betul.

Moral boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku atau amalan yang sejajar dengan tatasusila dan undang-undang undangmasyarakat. . akhlak bermaksud keadaan jiwa yang menerbitkan tingkah laku dan perbuatan manusia.Istilah Perbuatan Manusia Etika bermaksud satu ukuran dan piawaian yang digunakan untuk membezakan kelakuan seseorang sama ada baik atau buruk. menyenangkan atau tidak menyenangkan.

KONSEP AKHLAK Etika daripada perspektif Islam dikenali sebagai ¶akhlak· berasal daripada perkataan bahasa Arab jamak kepada perkataan ¶khuluq·. Pengertian akhlak menurut bahasa bermaksud tabiat. . adat maruah. sifat semula jadi dan gambaran batin seseorang.

mempraktiskan seseuatu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang . Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu Akhlak natural atau tabii seperti perasaan cepat marah melalui latihan dan kebiasaan pertimbangan dan pemikiran yang teliti.MENURUT IBN MISKAWAIH Akhlak ialah keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran.

.MENURUT AL-GHAZALI MENDEFINISIKAN AKHLAK SEBAGAI SIFAT YANG TERTANAM DALAM JIWA SESEORANG YANG MEMBENTUK PERBUATAN DENGAN MUDAH DAN TIDAK MEMERLUKAN PERTIMBANGAN FIKIRAN TERLEBIH DAHULU aspek batin atau keadaan jiwa seseorang sebagai tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku aspek luaran yang melibatkan tingkah laku yang dilakukan bukan kerana tekanan emos atau desakan-desakan desakanluar seperti paksaan. sesuatu perbuatan yang dikehendaki menjadi tabiat perlu diamalkan secara berterusan agar ia menjadi sebati dalam kehidupan.

PEMBAHAGIAN ETIKA Ahli falsafah mengklasifikasikan etika Deskriptif Normatif .

dan keadaan. Buddha. tempat.ETIKA DESKRIPTIF Sosial Individu Gunaan Deskriptif Meta Kerja Etika ini merupakan satu disiplin yang membicarakan sejarah sistem moral. Kristian. Ia akan menyedarkan kita bahawa di dunia ini terdapat pelbagai sistem moral yang relatif. . masa. Contohnya seperti kepada orang Islam. dan Hindu mempunyai fahaman yang tersendiri berdasarkan perbezaan individu.

tidak lalai daripada beribadat. psikologikal dan linguistik yang menjadi konsep yang tidak dapat dilihat secara kasar. Meta bermaksud µdi sebalik apa yang dapat diliat secara kasar¶ di mana ia mengkaji asalusul serta maksud konsep-konsep etika melalui luahan manusia dan emosi seseorang. etika sosial menerangkan tentang hubungan dengan persekitaran sosial dari aspek kejiranan dan perhubungan mesra antara satu sama lain. sebagai panduan tingkah laku dalam menguruskan kehidupan secara sistematik. dan sangat suka memerhatikan buku-buku agama menjelaskan bahawa perlakuan individu seharusnya berhubung kait antara alam sosial dengan individu. Seseorang individu perlu memiliki kehidupan yang sederhana.ETIKA DESKRIPTIF individu Sosial Gunaan Kerja Meta melihat kepada sifat seseorang dalam menjalani kehidupan seharian. perubatan dan alam sekitar. kuasa Tuhan. melibatkan analisis ke atas isu-isu khusus dan kontrovesi dalam pelbagai bidang seperti bisnes. Etika ini juga fokus kepada isu-isu metafizikal. . Ia amat penting bagi memastikan urusan yang dijalankan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. tidak suka membuang waktu kepada yang tidak berfaedah. peranan akal dan makna istilah etika. Ia cuba mencari penyelesaian ke atas masalahmasalah dengan menggunakan pelbagai konsep dalam kedua-dua etika meta dan normatif. Berhubung itu. Ia tertumpu kepada isu-isu kebenaran sejagat.

Etika Normatif (normative ethic ) Bahagian ini berkaitan kritikan dan penilaian terhadap sistem moral sekaligus mencadangkan satu sistem yang standard bagi semua golongan. Etika normatif mengemukakan banyak teori dalam memperkatakan perilaku manusia sama ada baik atau buruk. Namun yang kebanyakan etika yang digunakan hari ini ialah teori deontologikal yang berasaskan kepada tindakan seseorang dan teori teleologikal yang berdasarkan kesan tindakan tersebut.

Aliran-Aliran Etika Aliran Intuisi Aliran AdatAdat-kebiasaan Aliran teologi

ALIRAN INTUISI 
Pengalaman

manusia dan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir dan mengkaji serta penggunaan akal telah dianggap oleh segolongan ahli fikir sebagai kriteria yang boleh dinilai sebagai suatu perkara yang betul atau salah. Aliran ini berpendapat bahawa setiap manusia itu mempunyai kekuatan naluri batin yang dapat membezakan baik dan buruk dengan hanya melihat sahaja. Kekuatan ini berbeza pada setiap masa dan keadaan.

 Ini .ALIRAN ADAT KEBIASAAN Aliran ini menerangkan bahawa tingkah laku manusia turut dipengaruhi oleh adat kebiasaan sebuah bangsa dan masyarakat. berlaku disebabkan faktor persekitaran adalah pendidikan tidak formal yang menyumbang pembentukan tingkah laku.

Buddha dan Hindu. . Kristian. Terdapat beberapa aliran dalam etika yang terkandung dalam agama-agama yang terdapat di dunia seperti Islam.ALIRAN TEOLOGI Aliran etika teologi merupakan aliran yang berkeyakinan bahawa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai daripada kesesuaiannya dengan perintah tuhan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ETIKA Etika Penentu Pengukur Objektif Tuhan Masyarakat Individu Undang Sejagat Keperluan Masyarakat Individu Tuntutan Tuhan Kepentingan Masyarakat Kehendak Individu .

KEPENTINGAN BERETIKA .

. memandu ke arah kehidupan yang sempurna dan menjana pelbagai tingkah laku yang baik. pemikiran dan etika saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan daripada setiap individu. Falsafah akan mengangkat martabat manusia.PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Falsafah.HUBUNGAN FALSAFAH.

PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Pemikiran lebih dekat kepada satu proses penggunaan akal yang mampu menjana ilmu supaya berubah mengikut keadaan. tradisi dan adat resam sesebuah masyarakat.HUBUNGAN FALSAFAH. kehendak agama dalam lingkungan budaya. .

HUBUNGAN FALSAFAH. masyarakat dan negara yang berjaya. masyarakat. keluarga. Ketiga-tiga . unsur ini perlu dilaksanakan secara berterusan dan bergandingan untuk memastikan pembangunan serta keterampilan diri. negara dan tamadun agar dunia ini dapat dimakmurkan dengan penuh tanggungjawab.PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Manakala etika memastikan falsafah dan pemikiran digunakan dengan betul dalam hubungannya dengan pembangunan diri.

W.T. antara akal dan pemikiran melahirkan pula persoalan falsafah yang indah. Kelebihan Akal Jalinan .MANUSIA DAN KEHIDUPAN Manusia diberikan oleh Allah S. dan keistimewaan akal yang diberi tidak disia-siakan oleh manusia. juga telah membantu menyelesai dan menyusun kehidupan di muka bumi dengan baik dan sempurna. akal dan fikiran untuk mentadbir kehidupan mereka di muka bumi.

. kejatuhan peradaban. kelahiran falsafah bukan satu percubaan untuk menyelesaikan masalah sosial. keruntuhan moral dan kemunduran pendidikan. ekonomi dan politik tetapi bertujuan memikirkan dengan penuh hati-hati melalui kaedah yang sistematik tentang beberapa persoalan dasar tertentu yang ada kaitan dengan diri dan persoalan mereka. Justeru.KEHIDUPAN MANUSIA Kehidupan manusia penuh dengan kepayahan seperti kemelaratan sosial. kemelesetan ekonomi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->