TOKOH CENDEKIAWAN ISLAM

AL-KHAWARIZMI SARJANA MATEMATIK, ASTRONOMI, GEOGRAFI, DAN MUZIK

DISEDIAKAN OLEH SOLEHUDDIN B ZAINOL ABIDIN MOHD LUKMAN B MOHD GHAZALI .

AL-KHAWARIZMI .

al-Karismi. alAhawizmi.LATAR BELAKANG Nama sebenar Abu Ja far Muhammad bin Musa AlKhawarizmi Gelaran Gelaran di barat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff al-Khawarizmi. alGorismi . al-Cowarizmi. al-Goritmi.

Uzbekistan selatan Aral Sea di Asia Tengah pada 194H/780 M ‡ Padan tahun 780-850M merupakan zaman kegemilangan Al-khawarizmi ‡ Beliau meninggal tahun 266H/850M di Baghdad .‡ Dilahirkan di Khat Khawarizmi.

Ini dapat dibuktikan bahawa G. Tokoh lain.´ Dalam hal ini AlKhawarizmi. .Keperibadian al-Khawarizmi Diakui oleh orang Islam mahupun dunia Barat.Sarton mengatakan bahawa³pencapaianpencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur«." al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains". Wiedmann berkata«.

Beliau menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. kejuruteraan. ‡ Beliau bekerja dalam sebuah µobservatory' iaitu tempat untuk belajar matematik dan astronomi. logik. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma¶mun. geometri. .PENDIDIKAN ‡ Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tetapi ia juga meliputi di dalam bidang falsafah. sejarah Islam dan kimia. ‡ Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljebra dan hisab. ‡ Al-Khawarizmi sebagai guru aljebra di Eropah. aritmetik. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. muzik.

Sistem Nombor l.k tasar Fi Hisab alJabr wa alqabala Hasil karya l- fati all m l-Jami wa alTafsir bi Hisab al-Hind .

Astronomi Geografi Sumbangan beliau Matematik Muzik .

ASTRONOMI Di bawah Khalifah Ma mun.  Hasilnya hanya selisih 2. Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang penghitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari.877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya. sebuah pasukan astronomi yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Penelitian ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. .

sukatan masa dan jam matahari . Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang telah diterokai pada zaman itu.Beliau telah dinobatkan sebagai Ahli Falak Diraja atas sumbangan dan kajian beliau. mencipta alat penentu kedudukan bintang. Beliau juga telah menghitung isipadu dan ukurlilit bumi.

tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenali oleh bangsa Arab. penghitungan integrasi dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeza.MATEMATIK Hisab al-Jabr wa al-Muqabla (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) dan Al-Jama wa atTafriq bi Hisab al-Hind (Menambah dan Mengurang dalam Matematik Hindu) adalah dua di antara karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematik yang sangat penting. .  Kedua karya tersebut banyak menguraikan tentang persamaan (linear & quadratic).

Karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. termasuk angka nombor dalam kehidupan sehari-hari. . Memperkenalkan kaedah antaranya ialah kos. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Al-Khawarizmi menjelaskan tentang selok-belok kegunaan angkaangka. segi empat selari dan bulatan dalam geometri.Dalam Al-Jama¶ wa at-Tafriq. Al-Khawarizmi juga sebagai penemu angka no l.

Surat al-Ardl (Bentuk Rupa Bumi). Karya tersebut masih tersimpan di Strassberg. menjadi dasar geografi Arab. Jerman. Bukunya. .GEOGRAFI  Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi.

AlKhawarizmi menuliskan pula teori seni muzik. Pengaruh buku ini sampai ke Eropah dan dianggap sebagai perkenalan muzik Arab ke dunia Latin. .MUZIK  Al-Khawarizmi juga seorang ahli seni muzik. Dalam salah satu buku matematiknya.

AL JABR WA AL MUQABILAH .

TERIMA KASIH .SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful