TOKOH CENDEKIAWAN ISLAM

AL-KHAWARIZMI SARJANA MATEMATIK, ASTRONOMI, GEOGRAFI, DAN MUZIK

DISEDIAKAN OLEH SOLEHUDDIN B ZAINOL ABIDIN MOHD LUKMAN B MOHD GHAZALI .

AL-KHAWARIZMI .

al-Goritmi. al-Cowarizmi. alAhawizmi.LATAR BELAKANG Nama sebenar Abu Ja far Muhammad bin Musa AlKhawarizmi Gelaran Gelaran di barat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff al-Khawarizmi. alGorismi . al-Karismi.

‡ Dilahirkan di Khat Khawarizmi. Uzbekistan selatan Aral Sea di Asia Tengah pada 194H/780 M ‡ Padan tahun 780-850M merupakan zaman kegemilangan Al-khawarizmi ‡ Beliau meninggal tahun 266H/850M di Baghdad .

" al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains".´ Dalam hal ini AlKhawarizmi.Sarton mengatakan bahawa³pencapaianpencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur«. Tokoh lain. .Keperibadian al-Khawarizmi Diakui oleh orang Islam mahupun dunia Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G. Wiedmann berkata«.

‡ Beliau bekerja dalam sebuah µobservatory' iaitu tempat untuk belajar matematik dan astronomi.PENDIDIKAN ‡ Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tetapi ia juga meliputi di dalam bidang falsafah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. aritmetik. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma¶mun. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. . ‡ Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljebra dan hisab. kejuruteraan. sejarah Islam dan kimia. logik. geometri.Beliau menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. muzik. ‡ Al-Khawarizmi sebagai guru aljebra di Eropah.

Sistem Nombor l.k tasar Fi Hisab alJabr wa alqabala Hasil karya l- fati all m l-Jami wa alTafsir bi Hisab al-Hind .

Astronomi Geografi Sumbangan beliau Matematik Muzik .

Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. .ASTRONOMI Di bawah Khalifah Ma mun. Penelitian ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang penghitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari.  Hasilnya hanya selisih 2.877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya. sebuah pasukan astronomi yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi.

Beliau juga telah menghitung isipadu dan ukurlilit bumi. Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang telah diterokai pada zaman itu. sukatan masa dan jam matahari .Beliau telah dinobatkan sebagai Ahli Falak Diraja atas sumbangan dan kajian beliau. mencipta alat penentu kedudukan bintang.

tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenali oleh bangsa Arab. .MATEMATIK Hisab al-Jabr wa al-Muqabla (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) dan Al-Jama wa atTafriq bi Hisab al-Hind (Menambah dan Mengurang dalam Matematik Hindu) adalah dua di antara karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematik yang sangat penting.  Kedua karya tersebut banyak menguraikan tentang persamaan (linear & quadratic). penghitungan integrasi dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeza.

teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. Memperkenalkan kaedah antaranya ialah kos. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. . Karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. termasuk angka nombor dalam kehidupan sehari-hari. Al-Khawarizmi menjelaskan tentang selok-belok kegunaan angkaangka.Dalam Al-Jama¶ wa at-Tafriq. Al-Khawarizmi juga sebagai penemu angka no l.

menjadi dasar geografi Arab. . Surat al-Ardl (Bentuk Rupa Bumi). Karya tersebut masih tersimpan di Strassberg. Jerman.GEOGRAFI  Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi. Bukunya.

AlKhawarizmi menuliskan pula teori seni muzik. Dalam salah satu buku matematiknya.MUZIK  Al-Khawarizmi juga seorang ahli seni muzik. Pengaruh buku ini sampai ke Eropah dan dianggap sebagai perkenalan muzik Arab ke dunia Latin. .

AL JABR WA AL MUQABILAH .

TERIMA KASIH .SEKIAN .