TOKOH CENDEKIAWAN ISLAM

AL-KHAWARIZMI SARJANA MATEMATIK, ASTRONOMI, GEOGRAFI, DAN MUZIK

DISEDIAKAN OLEH SOLEHUDDIN B ZAINOL ABIDIN MOHD LUKMAN B MOHD GHAZALI .

AL-KHAWARIZMI .

al-Karismi. alGorismi . al-Cowarizmi.LATAR BELAKANG Nama sebenar Abu Ja far Muhammad bin Musa AlKhawarizmi Gelaran Gelaran di barat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff al-Khawarizmi. alAhawizmi. al-Goritmi.

‡ Dilahirkan di Khat Khawarizmi. Uzbekistan selatan Aral Sea di Asia Tengah pada 194H/780 M ‡ Padan tahun 780-850M merupakan zaman kegemilangan Al-khawarizmi ‡ Beliau meninggal tahun 266H/850M di Baghdad .

Tokoh lain. .Keperibadian al-Khawarizmi Diakui oleh orang Islam mahupun dunia Barat.´ Dalam hal ini AlKhawarizmi. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sarton mengatakan bahawa³pencapaianpencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur«. Wiedmann berkata«." al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains".

Beliau menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. geometri.PENDIDIKAN ‡ Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tetapi ia juga meliputi di dalam bidang falsafah. ‡ Al-Khawarizmi sebagai guru aljebra di Eropah. sejarah Islam dan kimia. muzik. ‡ Beliau bekerja dalam sebuah µobservatory' iaitu tempat untuk belajar matematik dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma¶mun. kejuruteraan. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. logik. . ‡ Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljebra dan hisab. aritmetik. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.

k tasar Fi Hisab alJabr wa alqabala Hasil karya l- fati all m l-Jami wa alTafsir bi Hisab al-Hind .Sistem Nombor l.

Astronomi Geografi Sumbangan beliau Matematik Muzik .

ASTRONOMI Di bawah Khalifah Ma mun. sebuah pasukan astronomi yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi.877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. . Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang penghitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari. Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu.  Hasilnya hanya selisih 2.

Beliau juga telah menghitung isipadu dan ukurlilit bumi. Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang telah diterokai pada zaman itu.Beliau telah dinobatkan sebagai Ahli Falak Diraja atas sumbangan dan kajian beliau. sukatan masa dan jam matahari . mencipta alat penentu kedudukan bintang.

penghitungan integrasi dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeza. tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenali oleh bangsa Arab.MATEMATIK Hisab al-Jabr wa al-Muqabla (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) dan Al-Jama wa atTafriq bi Hisab al-Hind (Menambah dan Mengurang dalam Matematik Hindu) adalah dua di antara karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematik yang sangat penting.  Kedua karya tersebut banyak menguraikan tentang persamaan (linear & quadratic). .

Al-Khawarizmi juga sebagai penemu angka no l. Al-Khawarizmi menjelaskan tentang selok-belok kegunaan angkaangka. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. Memperkenalkan kaedah antaranya ialah kos.Dalam Al-Jama¶ wa at-Tafriq. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. Karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. termasuk angka nombor dalam kehidupan sehari-hari. . segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.

Karya tersebut masih tersimpan di Strassberg. menjadi dasar geografi Arab. . Bukunya.GEOGRAFI  Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi. Jerman. Surat al-Ardl (Bentuk Rupa Bumi).

Dalam salah satu buku matematiknya.MUZIK  Al-Khawarizmi juga seorang ahli seni muzik. Pengaruh buku ini sampai ke Eropah dan dianggap sebagai perkenalan muzik Arab ke dunia Latin. AlKhawarizmi menuliskan pula teori seni muzik. .

AL JABR WA AL MUQABILAH .

TERIMA KASIH .SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful