TOKOH CENDEKIAWAN ISLAM

AL-KHAWARIZMI SARJANA MATEMATIK, ASTRONOMI, GEOGRAFI, DAN MUZIK

DISEDIAKAN OLEH SOLEHUDDIN B ZAINOL ABIDIN MOHD LUKMAN B MOHD GHAZALI .

AL-KHAWARIZMI .

alAhawizmi. alGorismi . al-Karismi.LATAR BELAKANG Nama sebenar Abu Ja far Muhammad bin Musa AlKhawarizmi Gelaran Gelaran di barat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff al-Khawarizmi. al-Goritmi. al-Cowarizmi.

Uzbekistan selatan Aral Sea di Asia Tengah pada 194H/780 M ‡ Padan tahun 780-850M merupakan zaman kegemilangan Al-khawarizmi ‡ Beliau meninggal tahun 266H/850M di Baghdad .‡ Dilahirkan di Khat Khawarizmi.

. Ini dapat dibuktikan bahawa G." al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains". Tokoh lain. Wiedmann berkata«.Sarton mengatakan bahawa³pencapaianpencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur«.´ Dalam hal ini AlKhawarizmi.Keperibadian al-Khawarizmi Diakui oleh orang Islam mahupun dunia Barat.

kejuruteraan. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma¶mun.Beliau menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. logik. geometri.PENDIDIKAN ‡ Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tetapi ia juga meliputi di dalam bidang falsafah. muzik. ‡ Beliau bekerja dalam sebuah µobservatory' iaitu tempat untuk belajar matematik dan astronomi. . Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. ‡ Al-Khawarizmi sebagai guru aljebra di Eropah. ‡ Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljebra dan hisab. aritmetik. sejarah Islam dan kimia. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.

k tasar Fi Hisab alJabr wa alqabala Hasil karya l- fati all m l-Jami wa alTafsir bi Hisab al-Hind .Sistem Nombor l.

Astronomi Geografi Sumbangan beliau Matematik Muzik .

. Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. sebuah pasukan astronomi yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi.ASTRONOMI Di bawah Khalifah Ma mun. Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang penghitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari. Penelitian ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra.  Hasilnya hanya selisih 2.877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya.

Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang telah diterokai pada zaman itu. sukatan masa dan jam matahari . Beliau juga telah menghitung isipadu dan ukurlilit bumi. mencipta alat penentu kedudukan bintang.Beliau telah dinobatkan sebagai Ahli Falak Diraja atas sumbangan dan kajian beliau.

tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenali oleh bangsa Arab. penghitungan integrasi dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeza.MATEMATIK Hisab al-Jabr wa al-Muqabla (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) dan Al-Jama wa atTafriq bi Hisab al-Hind (Menambah dan Mengurang dalam Matematik Hindu) adalah dua di antara karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematik yang sangat penting. .  Kedua karya tersebut banyak menguraikan tentang persamaan (linear & quadratic).

sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. Karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. termasuk angka nombor dalam kehidupan sehari-hari. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga.Dalam Al-Jama¶ wa at-Tafriq. Al-Khawarizmi menjelaskan tentang selok-belok kegunaan angkaangka. . Memperkenalkan kaedah antaranya ialah kos. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Al-Khawarizmi juga sebagai penemu angka no l. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.

Surat al-Ardl (Bentuk Rupa Bumi). Jerman. . Karya tersebut masih tersimpan di Strassberg. Bukunya. menjadi dasar geografi Arab.GEOGRAFI  Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi.

Pengaruh buku ini sampai ke Eropah dan dianggap sebagai perkenalan muzik Arab ke dunia Latin.MUZIK  Al-Khawarizmi juga seorang ahli seni muzik. Dalam salah satu buku matematiknya. . AlKhawarizmi menuliskan pula teori seni muzik.

AL JABR WA AL MUQABILAH .

TERIMA KASIH .SEKIAN .