PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN MURID

PERANAN KAUNSELING

20/06/2003

NORMALA - MPT

1

DEFINISI KAUNSELING
Menurut Akta Kaunselor 1998 (Akta 508) “Kaunseling bererti suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan, dan penyesuaian yang holistik, baik, dan sukarela pada diri klien supaya perubahan ,kemajuan, dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien”.
20/06/2003 NORMALA - MPT 2

KONSEP KAUNSELING
Ada beberapa konsep penting dalam kaunseling, antaranya ialah: - kaunselor seorang yang terlatih - seorang klien yang terperangkap - mengenal pasti keadaan diri sendiri - kaunseling ialah suatu proses - mencari jalan penyelesaian sendiri - bertanggungjawab atas keputusan yang diambil
20/06/2003 NORMALA - MPT 3

DEFINISI BIMBINGAN
Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.
20/06/2003 NORMALA - MPT 4

KONSEP BIMBINGAN
Ada beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya: - bimbingan ialah suatu proses - proses menolong - proses pengajaran

20/06/2003

NORMALA - MPT

5

Guru Bimbingan dan Kaunseling (B & K)
Guru yang dilantik sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti kaunseling. Guru ini tidak digelar kaunselor

20/06/2003

NORMALA - MPT

6

MODEL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

• • • •

Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan. Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran serta bimbingan dan kaunseling kelompok. Perkhidmatan lebih bersifat terbuka . Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin. Perkhidmatan bersifat pelbagai modaliti
NORMALA - MPT 7

20/06/2003

BENTUK PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH
DI SEKOLAH

PEMULIHAN

PENCEGAHAN

PERKEMBANGAN

PELAJAR BERMASALAH

SEMUA PELAJAR PENGLIBATAN SEMUA

SEMUA PELAJAR

PENGLIBATAN GURU B & K

PENGLIBATAN SEMUA

REAKTIF

PROAKTIF

PROAKTIF

20/06/2003

NORMALA - MPT

8

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN B&K
1. PERKHIDMATAN KAUNSELING a). Kaunseling individu atau kelompok. - pencapaian akademik yang tidak memuaskan. - rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. - kerjaya, pelajaran, dan peribadi. - tidak turut serta dalam ko-kurikulum. - masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok, bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalen
20/06/2003 NORMALA - MPT 9

b). Kaunseling keluarga - jika perlu dan jika guru bimbingan dan kaunseling boleh mengendalikannya . c). Kaunseling tunjuk ajar - guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian diri, penjelasan nilai, kemahirankemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menghindar diri dari tercebur dalam pengguaan dadah dan inhalen.
20/06/2003 NORMALA - MPT 10

2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN - Bimbingan kelompok dan pengajaran iaitu bimbingan perkembangan yang mengandungi aktiviti terancang dan tersusun

20/06/2003

NORMALA - MPT

11

3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD PELAJAR. - sistem fail - rekod - dokumentasi

20/06/2003

NORMALA - MPT

12

4. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT. - pendidikan pencegahan dadah - latihan dan kerjaya - sosial dan peribadi

20/06/2003

NORMALA - MPT

13

5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN - membantu memilih aktiviti kokurikulum. - penempatan pekerjaan - penempatan IPT dan IPTS

20/06/2003

NORMALA - MPT

14

6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH - memberi bimbingan dan kaunseling penyalahgunaan dadah - membuat penilaian dan memberi maklum balas tentang program pencegahan penggunaan dadah.

20/06/2003

NORMALA - MPT

15

7. PERKHIDMATAN RUNDINGCARA DAN RUJUKAN - membantu bekas pelajar - membantu dan berunding dengan pihak pentadbir dan staf sekolah - membantu ibu bapa atau penjaga tentang kebajikan pelajar - membuat rujukan

20/06/2003

NORMALA - MPT

16

8. PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA - memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan perkembangan kerjaya anak-anak mereka.

20/06/2003

NORMALA - MPT

17

9. PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOS - menyelaras aktiviti kebajikan pelajar dengan agensi luar - merancang dan berusaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti B & K kepada komuniti luar.
20/06/2003 NORMALA - MPT 18

10. PERKHIDMATAN PENILAIAN - membuat penilaian aktiviti bimbingan - menilai model atau modul bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah

20/06/2003

NORMALA - MPT

19

SEKIAN

DAN TERIMA KASIH
20/06/2003 NORMALA - MPT 20