TULISAN BERANGKAI

a _ h_ o_ v_

b_ i_ p_ w_

c_ j_ q_ x_

d_ k_ r_ y_

e_ l_ s_ z_

f_ m_ t_

g_ n_ u_

TULIS SEMULA TULISAN DI BAWAH DENGAN TULISAN BERANGKAI YANG CANTIK .

Buah jambu masaknya merah ----------------------------------------------------------Mari dipetik untuk dirasa -----------------------------------------------------------Saya sayang ibu dan ayah -----------------------------------------------------------Mendidik saya sepanjang masa

Padankan perkataan di bawah dengan makna yang betul. 1/ tolong elok / rapi 2/ cuci bantu 3/ sapu tidak timbul dalam fikiran 4/ bantu basuh 5/ kemas mengajar / membimbing 6/ lupa perasaan sayang 7/ kasih tolong 8/ jasa bakti / pekerjaan baik untuk orang 9/ jaga membersihkan dengan alat seperti penyapu .

10/ didik .