RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK

Sekolah Selamat Sekolah Harmoni
Pemahaman a. Dialog Penulisan a. Membina dialog b. Melengkapkan Perenggan KOMSAS a. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - Sinopsis

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA TATABAHASA
Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama

BBM

1

Di akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama. 3. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 4. Mengenal pola ayat.

Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera

6. Menulis dialog. 7. Melengkapkan perenggan dengan perkataan yang sesuai.

8. Menerangkan biodata penulis. 9.Menyenaraikan ciri-ciri novel. 10. Menulis sinopsis.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI

KBKK a. Menyusun mengikut keutamaan. b. Menjana idea. c. Mencirikan d. Merumus.

Menyebut vokal /a/. Merumus. 3. 7. Menyenaraikan. pelajar dapat: 1. . Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. b. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Mengenal pola ayat. c. 2. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 2. 5. 4. 9. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN Vokal /a/ INTONASI KOMSAS Pak Belalang KBKK a. 1. Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera 6. Menguasai kecekapan berbahasa. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama terbitan. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. Menganalisis gaya bahasa. Menyatakan nilai/pengajaran. 8.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK Sekolah Selamat Sekolah Harmoni PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama Terbitan PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama BBM 2 Di akhir pelajaran. 3. Menjana idea. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan.

Membaca surat kiriman tidak rasmi dengan suara yang jelas. Merumus. Mencirikan. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran Sajak Rumah Baru/ Cerpen Anak Bumi Tercinta Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar 1.Menjana idea. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen / sajak. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. 3. 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Surat Kiriman Tidak Rasmi KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 3 Pada akhir pelajaran. 2. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. c. pelajar dapat: 1. b. 4. 2. NILAI Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. Mencari kesalahan kata dalam ayat. . Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan isi dalam surat kiriman tidak rasmi. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen / sajak. 3.

Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 5. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Merumus. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen. 1. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen . Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. 2. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. b. 2.Menjana idea. c. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 5 Cuti Berganti/cuti wilayah/ cuti peristiwa/cuti Tahun Baru Cina . 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Berpandu OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 4 Pada akhir pelajaran. pelajar dapat: 1. 4. Mencirikan. 3. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran NILAI KOMSAS Sayang Ayah (Cerpen) Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif.

. 6. 7.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Fakta OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 6 Pada akhir pelajaran. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Nilai dan pengajaran. Gaya bahasa. Menganalisis ayat dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan pemahaman. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menyatakan pendapat tentang isi puisi.Menjana idea. 8. 3. 1. 2. b. 5. pelajar dapat: 1. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Syair Yatim Nestapa a. Mencirikan. Merumus. c. b. KBKK a. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 7 Intervensi 1 PMR . 4. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. Mengucap puisi dengan intonasi menarik 2. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan bagi latihan melengkapkan perenggan. 3. Menulis karangan yang panjangnya lebih 200 patah perkataan tentang karangan berbentuk fakta.

memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. 6. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari a. Menyatakan nilai/pengajaran. pelajar dapat: 1. Mencirikan. 8. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 3. KBKK a. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Nilai dan pengajaran. 9. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Gaya bahasa. 7. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. 2. c. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Mencari kesalahan kata dalam ayat. b. 4. . .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 8 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. b. Merumus. 3. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 1.Menjana idea. Menganalisis gaya bahasa. 5. 2.

Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran PENULISAN Karangan Perbahasan/Ucapan/ Syarahan/ Pidato KOMSAS Sajak Bahasa KBKK a. 2. Mencari kesalahan kata dalam ayat.Menjana idea. Menyatakan tema dan persoalan dalam sajak. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Merumus. b. 1. 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Tugas KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains Dan Teknologi NILAI Kasih-sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir BBM 9 Pada akhir pelajaran. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. pelajar dapat: 1. . Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam sajak. memberi maksud dan contoh kata tugas. 3. 2. Menyatakan format penulisan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. c. Membaca petikan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato dan menyenaraikan isi dalam perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. 4. Mencirikan. 2. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 5. 1.

8. 4. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. b.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Pembentukan Kata Tugas KOSA KATA SISTEM EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sastera Isu Semasa NILAI Kasih-sayang Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir BBM 10 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 2.Menjana idea. Menerangkan ciri-ciri novel. c. . pelajar dapat: 1. . Mencari kesalahan kata dalam ayat. memberi maksud dan contoh kata tugas. 6. Pengenalan novel b. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 5. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Tema dan persoalan KBKK a. 2. 7. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Novel Panas Salju a.Menulis tema /persoalan. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. 9. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Merumus. 1. 3. Mencirikan.

Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. 5. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. . 5. 4. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. . b. Watak dan perwatakan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK Novel a. Mencari kesalahan kata dalam ayat. c.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Sajak: Aku Boleh PENULISAN Karangan Berpandu KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA Tatabahasa Morfologi Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 11 Pada akhir pelajaran. Merumus. 3.Menjana idea. 2. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Plot a. b. memberi maksud dan contoh kata praklausa. pelajar dapat: 1. 4. Mencirikan.

3. 8. . Merumus. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Gaya bahasa. b. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. pelajar dapat: 1. . Latar b. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 4. 7. 6. Mencirikan. 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 12 KOMSAS Novel a. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK a. 9. memberi maksud dan contoh peribahasa. .Menjana idea. 5. Pada akhir pelajaran. 4. 2. c.

Gaya bahasa. 2.Menjana idea. b. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 4. 6. . Latar b. 9. Mencari kesalahan kata dalam ayat.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Khazanah Milik Kita OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 13 TAJUK : Pelancongan PEMAHAMAN Malaysia Destinasi Pelancongan Kesihatan Terunggul (m. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 5. memberi maksud dan contoh peribahasa. 5. Merumus. 8. . Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. . pelajar dapat: 1. Mencirikan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK KOMSAS a. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. 3. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 7. c. Novel a.s 99) PENULISAN Karangan Berpandu Pada akhir pelajaran. 4. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful