RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK

Sekolah Selamat Sekolah Harmoni
Pemahaman a. Dialog Penulisan a. Membina dialog b. Melengkapkan Perenggan KOMSAS a. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - Sinopsis

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA TATABAHASA
Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama

BBM

1

Di akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama. 3. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 4. Mengenal pola ayat.

Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera

6. Menulis dialog. 7. Melengkapkan perenggan dengan perkataan yang sesuai.

8. Menerangkan biodata penulis. 9.Menyenaraikan ciri-ciri novel. 10. Menulis sinopsis.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI

KBKK a. Menyusun mengikut keutamaan. b. Menjana idea. c. Mencirikan d. Merumus.

2.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK Sekolah Selamat Sekolah Harmoni PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama Terbitan PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama BBM 2 Di akhir pelajaran. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. pelajar dapat: 1. Menyebut vokal /a/. Merumus. Mengenal pola ayat. Menjana idea. 7. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama terbitan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 4. Menyatakan nilai/pengajaran. . 3. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Menyenaraikan. 8. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. b. Menganalisis gaya bahasa. PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN Vokal /a/ INTONASI KOMSAS Pak Belalang KBKK a. 2. Menguasai kecekapan berbahasa. c. 9. 1. 3. 5. Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera 6. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan.

2. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen / sajak. Mencirikan. 5. Menyenaraikan isi dalam surat kiriman tidak rasmi. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Membaca surat kiriman tidak rasmi dengan suara yang jelas. 3. 2. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen / sajak. pelajar dapat: 1.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Surat Kiriman Tidak Rasmi KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 3 Pada akhir pelajaran. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran Sajak Rumah Baru/ Cerpen Anak Bumi Tercinta Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar 1. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. 4. b. NILAI Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. 3. Merumus.Menjana idea. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. . c.

3. c. b. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Merumus.Menjana idea. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Berpandu OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 4 Pada akhir pelajaran. 3. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 5 Cuti Berganti/cuti wilayah/ cuti peristiwa/cuti Tahun Baru Cina . Mencirikan. pelajar dapat: 1. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran NILAI KOMSAS Sayang Ayah (Cerpen) Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 2. 1. 2. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. 4. 5. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. Mencari kesalahan kata dalam ayat.

8. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 2. 3. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. . memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. b. 4. pelajar dapat: 1. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Nilai dan pengajaran. KBKK a. Menganalisis ayat dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan pemahaman. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 7 Intervensi 1 PMR . Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Syair Yatim Nestapa a. Menyatakan pendapat tentang isi puisi. 1. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 6.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Fakta OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 6 Pada akhir pelajaran. Mencirikan. 5.Menjana idea. 3. Gaya bahasa. b. c. Merumus. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menulis karangan yang panjangnya lebih 200 patah perkataan tentang karangan berbentuk fakta. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan bagi latihan melengkapkan perenggan. 7. Mengucap puisi dengan intonasi menarik 2.

9. Menyatakan nilai/pengajaran.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 8 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 7. Mencirikan. 4. . 3. Nilai dan pengajaran. 3. c. 2. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. pelajar dapat: 1. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 5. KBKK a. 8. Menganalisis gaya bahasa. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 1. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 2. Gaya bahasa. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. . Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan.Menjana idea. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari a. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. Merumus. b. 6.

c.Menjana idea. 2. 4. Mencirikan. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Tugas KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains Dan Teknologi NILAI Kasih-sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir BBM 9 Pada akhir pelajaran. 1. Merumus. b. 5. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyatakan tema dan persoalan dalam sajak. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam sajak. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran PENULISAN Karangan Perbahasan/Ucapan/ Syarahan/ Pidato KOMSAS Sajak Bahasa KBKK a. pelajar dapat: 1. Membaca petikan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato dan menyenaraikan isi dalam perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. . Menyatakan format penulisan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. 2. 1. 3. memberi maksud dan contoh kata tugas. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 3. 2.

Tema dan persoalan KBKK a. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Menerangkan ciri-ciri novel. 2. memberi maksud dan contoh kata tugas. c. . Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Pengenalan novel b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Novel Panas Salju a. 6. 7.Menulis tema /persoalan. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan.Menjana idea. 2. 1. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. b. Mencari kesalahan kata dalam ayat. pelajar dapat: 1. Mencirikan. 9. 8. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. . Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 5. 4. Merumus.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Pembentukan Kata Tugas KOSA KATA SISTEM EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sastera Isu Semasa NILAI Kasih-sayang Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir BBM 10 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 3.

3. pelajar dapat: 1. 2. b. . c. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat.Menjana idea. 4. 5. Mencirikan. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. memberi maksud dan contoh kata praklausa. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. . Mencari kesalahan kata dalam ayat. 5. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK Novel a. Plot a. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 4. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Sajak: Aku Boleh PENULISAN Karangan Berpandu KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA Tatabahasa Morfologi Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 11 Pada akhir pelajaran. b. Watak dan perwatakan. Merumus.

8. 5. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 12 KOMSAS Novel a. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 6. 9. b. . c. 4. Gaya bahasa. memberi maksud dan contoh peribahasa. . Mencirikan. 3. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. pelajar dapat: 1. Latar b. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK a. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman.Menjana idea. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 7. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. . 4. Pada akhir pelajaran. 2. Mencari kesalahan kata dalam ayat. 5. Merumus.

c. pelajar dapat: 1.s 99) PENULISAN Karangan Berpandu Pada akhir pelajaran. Latar b. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 9.Menjana idea. Gaya bahasa. Merumus. Novel a.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Khazanah Milik Kita OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 13 TAJUK : Pelancongan PEMAHAMAN Malaysia Destinasi Pelancongan Kesihatan Terunggul (m. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Mencirikan. 6. 3. . 7. . Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Mencari kesalahan kata dalam ayat. 4. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK KOMSAS a. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 5. . b. 8. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. memberi maksud dan contoh peribahasa. 5. 4. 2. Menulis ringkasan berdasarkan petikan.