RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK

Sekolah Selamat Sekolah Harmoni
Pemahaman a. Dialog Penulisan a. Membina dialog b. Melengkapkan Perenggan KOMSAS a. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - Sinopsis

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA TATABAHASA
Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama

BBM

1

Di akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama. 3. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 4. Mengenal pola ayat.

Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera

6. Menulis dialog. 7. Melengkapkan perenggan dengan perkataan yang sesuai.

8. Menerangkan biodata penulis. 9.Menyenaraikan ciri-ciri novel. 10. Menulis sinopsis.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI

KBKK a. Menyusun mengikut keutamaan. b. Menjana idea. c. Mencirikan d. Merumus.

b. 5. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama terbitan. Menyenaraikan. 1. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Menjana idea. c. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. . 7. 9. 3. 2. Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera 6. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Menyatakan nilai/pengajaran. pelajar dapat: 1. 3. Menyebut vokal /a/. Menganalisis gaya bahasa. 4. Merumus. 8. Mengenal pola ayat. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN Vokal /a/ INTONASI KOMSAS Pak Belalang KBKK a.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK Sekolah Selamat Sekolah Harmoni PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama Terbitan PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama BBM 2 Di akhir pelajaran. Menguasai kecekapan berbahasa.

Menyenaraikan isi dalam surat kiriman tidak rasmi. Membaca surat kiriman tidak rasmi dengan suara yang jelas. . Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. Mencari kesalahan kata dalam ayat. 4. b. 2. 3. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran Sajak Rumah Baru/ Cerpen Anak Bumi Tercinta Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar 1. c. NILAI Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. 2. Mencirikan. 5. pelajar dapat: 1. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen / sajak.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Surat Kiriman Tidak Rasmi KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 3 Pada akhir pelajaran. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen / sajak. 3. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif.Menjana idea. Merumus.

MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 5 Cuti Berganti/cuti wilayah/ cuti peristiwa/cuti Tahun Baru Cina . 2. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 5. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen. pelajar dapat: 1. 2. Merumus. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen . 4. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran NILAI KOMSAS Sayang Ayah (Cerpen) Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. 1.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Berpandu OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 4 Pada akhir pelajaran. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 3. c. Mencirikan.Menjana idea. b. 3. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak.

Menjana idea. Merumus. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan bagi latihan melengkapkan perenggan. . MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 7 Intervensi 1 PMR . Mengucap puisi dengan intonasi menarik 2. 6. pelajar dapat: 1. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. KBKK a. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 3. b. Nilai dan pengajaran. 8. Menulis karangan yang panjangnya lebih 200 patah perkataan tentang karangan berbentuk fakta. Menyatakan pendapat tentang isi puisi. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Menganalisis ayat dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan pemahaman. 3. 5. Mencirikan. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Syair Yatim Nestapa a. 1. 2. 4. 7. Gaya bahasa. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. c.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Fakta OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 6 Pada akhir pelajaran.

. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. 3. c. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari a. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Merumus. pelajar dapat: 1. Mencirikan. KBKK a. 3. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. 2. Nilai dan pengajaran. 8.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 8 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. Gaya bahasa. 6. 5. 1. b. 4. 9. Menganalisis gaya bahasa. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. b. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. . 2. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. 7. Menyatakan nilai/pengajaran.Menjana idea.

Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 4. Menyatakan format penulisan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. 3. Merumus.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Tugas KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains Dan Teknologi NILAI Kasih-sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir BBM 9 Pada akhir pelajaran. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menyatakan tema dan persoalan dalam sajak. 5. pelajar dapat: 1.Menjana idea. Mencari kesalahan kata dalam ayat. c. memberi maksud dan contoh kata tugas. b. 2. 2. Mencirikan. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. 3. 1. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran PENULISAN Karangan Perbahasan/Ucapan/ Syarahan/ Pidato KOMSAS Sajak Bahasa KBKK a. 2. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 1. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam sajak. . Membaca petikan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato dan menyenaraikan isi dalam perbahasan/ucapan/syarahan/pidato.

Tema dan persoalan KBKK a.Menjana idea. 4. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 8. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. memberi maksud dan contoh kata tugas. pelajar dapat: 1. 3. . Pengenalan novel b. .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Pembentukan Kata Tugas KOSA KATA SISTEM EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sastera Isu Semasa NILAI Kasih-sayang Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir BBM 10 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 2. 9.Menulis tema /persoalan. Merumus. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Mencirikan. c. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 7. 1. Menerangkan ciri-ciri novel. 2. 5. 6. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Novel Panas Salju a.

b. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. 4. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Mencari kesalahan kata dalam ayat.Menjana idea. 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Sajak: Aku Boleh PENULISAN Karangan Berpandu KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA Tatabahasa Morfologi Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 11 Pada akhir pelajaran. b. 5. Merumus. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. . pelajar dapat: 1. 2. 4. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK Novel a. c. 3. Plot a. memberi maksud dan contoh kata praklausa. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Mencirikan. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Watak dan perwatakan. .

Mencirikan. Merumus. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 8. 7. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 4. pelajar dapat: 1.Menjana idea. 4. 9. . Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 12 KOMSAS Novel a. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Pada akhir pelajaran. 5. memberi maksud dan contoh peribahasa. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK a. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Latar b. Gaya bahasa. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 3. 2. 6. . c. . b. 5. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan.

Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Merumus. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. . 5.Menjana idea. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK KOMSAS a. 7. c. b. 5. memberi maksud dan contoh peribahasa. Mencirikan. pelajar dapat: 1. Novel a. Latar b. 4. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 3. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 2.s 99) PENULISAN Karangan Berpandu Pada akhir pelajaran. Mencari kesalahan kata dalam ayat.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Khazanah Milik Kita OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 13 TAJUK : Pelancongan PEMAHAMAN Malaysia Destinasi Pelancongan Kesihatan Terunggul (m. 6. 8. 9. . 4. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Gaya bahasa. . Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful