RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK

Sekolah Selamat Sekolah Harmoni
Pemahaman a. Dialog Penulisan a. Membina dialog b. Melengkapkan Perenggan KOMSAS a. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - Sinopsis

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA TATABAHASA
Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama

BBM

1

Di akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama. 3. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 4. Mengenal pola ayat.

Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera

6. Menulis dialog. 7. Melengkapkan perenggan dengan perkataan yang sesuai.

8. Menerangkan biodata penulis. 9.Menyenaraikan ciri-ciri novel. 10. Menulis sinopsis.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI

KBKK a. Menyusun mengikut keutamaan. b. Menjana idea. c. Mencirikan d. Merumus.

Merumus. 7. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Menyenaraikan. PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN Vokal /a/ INTONASI KOMSAS Pak Belalang KBKK a. Menganalisis gaya bahasa. c. 3. . Mengenal pola ayat. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 9. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama terbitan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK Sekolah Selamat Sekolah Harmoni PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama Terbitan PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama BBM 2 Di akhir pelajaran. 2. b. 8. 1. Menyatakan nilai/pengajaran. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Menyebut vokal /a/. 3. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 2. Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera 6. 4. 5. Menjana idea.

Mencirikan. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen / sajak.Menjana idea.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Surat Kiriman Tidak Rasmi KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 3 Pada akhir pelajaran. c. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. Mencari kesalahan kata dalam ayat. 3. NILAI Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran Sajak Rumah Baru/ Cerpen Anak Bumi Tercinta Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar 1. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen / sajak. pelajar dapat: 1. Menyenaraikan isi dalam surat kiriman tidak rasmi. 2. Membaca surat kiriman tidak rasmi dengan suara yang jelas. . 5. 4. 3. b. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 2. Merumus. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif.

Mencari kesalahan kata dalam ayat. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 5 Cuti Berganti/cuti wilayah/ cuti peristiwa/cuti Tahun Baru Cina . 2. 5. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran NILAI KOMSAS Sayang Ayah (Cerpen) Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. 2. 4. 1. pelajar dapat: 1.Menjana idea. b. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 3. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Berpandu OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 4 Pada akhir pelajaran. Mencirikan. Merumus. c. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen .

b. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 7 Intervensi 1 PMR . Gaya bahasa. 1. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. Nilai dan pengajaran. 6. 8. 7. pelajar dapat: 1. .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Fakta OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 6 Pada akhir pelajaran. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Syair Yatim Nestapa a. c. Mengucap puisi dengan intonasi menarik 2. 2. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 3. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 4. KBKK a. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menulis karangan yang panjangnya lebih 200 patah perkataan tentang karangan berbentuk fakta. Menganalisis ayat dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan pemahaman. 5.Menjana idea. 3. Mencirikan. Menyatakan pendapat tentang isi puisi. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Merumus. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan bagi latihan melengkapkan perenggan.

8. 2. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. b. b. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Gaya bahasa. pelajar dapat: 1. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 2.Menjana idea. . Mencirikan. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menyatakan nilai/pengajaran. 3. . Mencari kesalahan kata dalam ayat. 6. 9. Nilai dan pengajaran. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. Merumus. Menganalisis gaya bahasa. 5. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari a. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 8 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 7. 3. c. KBKK a. 4. 1.

pelajar dapat: 1. 2. c. Menyatakan format penulisan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato.Menjana idea. 4. Mencari kesalahan kata dalam ayat. 5. memberi maksud dan contoh kata tugas. Menyatakan tema dan persoalan dalam sajak. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam sajak. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 2.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Tugas KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains Dan Teknologi NILAI Kasih-sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir BBM 9 Pada akhir pelajaran. b. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran PENULISAN Karangan Perbahasan/Ucapan/ Syarahan/ Pidato KOMSAS Sajak Bahasa KBKK a. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. 3. 3. Mencirikan. Merumus. 1. 1. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Membaca petikan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato dan menyenaraikan isi dalam perbahasan/ucapan/syarahan/pidato. 2. .

Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Novel Panas Salju a. 5. Merumus. Tema dan persoalan KBKK a. Mencari kesalahan kata dalam ayat.Menjana idea. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Mencirikan. Menulis ringkasan berdasarkan petikan.Menulis tema /persoalan. 1. 7. . Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 6. pelajar dapat: 1. 2.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Pembentukan Kata Tugas KOSA KATA SISTEM EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sastera Isu Semasa NILAI Kasih-sayang Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir BBM 10 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 8. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. . 9. Menerangkan ciri-ciri novel. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Pengenalan novel b. 2. 3. c. memberi maksud dan contoh kata tugas. 4. b. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan.

pelajar dapat: 1. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 5. b. 3. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan.Menjana idea. b. 5. memberi maksud dan contoh kata praklausa. Mencirikan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK Novel a. 4. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 4. Plot a. Watak dan perwatakan. 2. . Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Mencari kesalahan kata dalam ayat.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Sajak: Aku Boleh PENULISAN Karangan Berpandu KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA Tatabahasa Morfologi Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 11 Pada akhir pelajaran. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Merumus. . c.

5. 9. 4. 3. 2. Merumus. Gaya bahasa. Mencirikan. c. memberi maksud dan contoh peribahasa. pelajar dapat: 1. 6. 5. 8. 7. b. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK a. . Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 12 KOMSAS Novel a. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Mencari kesalahan kata dalam ayat.Menjana idea. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. . 4. Pada akhir pelajaran. Latar b.

5. Merumus. 3. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. memberi maksud dan contoh peribahasa. Novel a. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 2. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK KOMSAS a.Menjana idea. 5. 9. . Gaya bahasa. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 8. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Latar b. c. . .s 99) PENULISAN Karangan Berpandu Pada akhir pelajaran. 6. 4. 7. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Mencirikan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Khazanah Milik Kita OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 13 TAJUK : Pelancongan PEMAHAMAN Malaysia Destinasi Pelancongan Kesihatan Terunggul (m. b. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. pelajar dapat: 1. 4. Menulis ringkasan berdasarkan petikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful