RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK

Sekolah Selamat Sekolah Harmoni
Pemahaman a. Dialog Penulisan a. Membina dialog b. Melengkapkan Perenggan KOMSAS a. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - Sinopsis

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA TATABAHASA
Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama

BBM

1

Di akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama. 3. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 4. Mengenal pola ayat.

Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera

6. Menulis dialog. 7. Melengkapkan perenggan dengan perkataan yang sesuai.

8. Menerangkan biodata penulis. 9.Menyenaraikan ciri-ciri novel. 10. Menulis sinopsis.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI

KBKK a. Menyusun mengikut keutamaan. b. Menjana idea. c. Mencirikan d. Merumus.

PERIBAHASA KOSA KATA Kondusif SARS Kepimpinan EJAAN SEBUTAN Vokal /a/ INTONASI KOMSAS Pak Belalang KBKK a. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. 3. pelajar dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. Merumus. . Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 8. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Mengenal pola ayat. Menyenaraikan. 2. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. 2. c. Buku Teks Contoh Catatan Harian Petikan Bahan Sastera 6. 9. 5. Menjana idea. Mengenal jenis-jenis ayat dan kata nama terbitan. 4. 1. 3. Menyebut vokal /a/. 7. Menganalisis gaya bahasa. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Menyatakan nilai/pengajaran. b.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Laman Ilmu TAJUK Sekolah Selamat Sekolah Harmoni PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Sintaksis Subjek / Prediket Morfologi Kata Nama Terbitan PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Sains Kesihatan Isu semasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran berfikir -Kecerdasan pelbagai -Belajar cara belajar -Kontesktual NILAI Bersyukur Kasih sayang Tanggungjawab Baik hati Tabah Kerjasama BBM 2 Di akhir pelajaran.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran Sajak Rumah Baru/ Cerpen Anak Bumi Tercinta Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar 1. Mencari kesalahan kata dalam ayat. . Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen / sajak. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. c. pelajar dapat: 1. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif.Menjana idea. Mencirikan. 5. Merumus. Membaca surat kiriman tidak rasmi dengan suara yang jelas.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Surat Kiriman Tidak Rasmi KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 3 Pada akhir pelajaran. Menyenaraikan isi dalam surat kiriman tidak rasmi. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen / sajak. b. 3. 3. NILAI Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. 2. 2. 4.

Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen . 4. pelajar dapat: 1. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. Memberi contoh perkataan kata sendi dan kata adjektif. Mencirikan. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selaut Budi Dalam Ingatan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Berpandu OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Adjektif -Pembentukan Kata Adjektif KOSA KATA -Konsisten -Veteran -Orkestra EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Isu semasa BBM 4 Pada akhir pelajaran. Merumus. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. 3. c. 2. 2. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam cerpen. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran NILAI KOMSAS Sayang Ayah (Cerpen) Sinopsis Tema dan Persoalan Nilai Latar Bertanggungjawab Kebersihan Fizikal dan Mental Ketabahan Keinsafan KBKK a. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 5 Cuti Berganti/cuti wilayah/ cuti peristiwa/cuti Tahun Baru Cina . b. 1. 5.Menjana idea. Mencari kesalahan kata dalam ayat.

8.Menjana idea. pelajar dapat: 1. Gaya bahasa. 4. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Mencirikan. 7. Nilai dan pengajaran.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Karangan Fakta OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 6 Pada akhir pelajaran. 6. . c. 5. 3. Merumus. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK OBJEKTIF SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BBM 7 Intervensi 1 PMR . Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Syair Yatim Nestapa a. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menyatakan pendapat tentang isi puisi. b. Menulis karangan yang panjangnya lebih 200 patah perkataan tentang karangan berbentuk fakta. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 1. Mengucap puisi dengan intonasi menarik 2. 2. KBKK a. 3. b. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan bagi latihan melengkapkan perenggan. Menganalisis ayat dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan pemahaman.

Menganalisis gaya bahasa. 2. 2. Gaya bahasa. 7. 9.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Di Sinilah Kasihku Tertumpah PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Kerja KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Kemahiran Berfikir NILAI Kerjasama Ketabahan Kesyukuran Sayang akan alam sekitar BBM 8 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. . 6. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Menyenaraikan watak / perwatakan/ plot. c. 4. b. 8. Menyatakan nilai/pengajaran. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. Merumus. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan.Menjana idea. memberi maksud dan contoh kata kerja transitif dan tak transitif. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari a. . 1. pelajar dapat: 1. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. 5. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Mencirikan. Nilai dan pengajaran. 3. KBKK a. 3.

c. 2. pelajar dapat: 1. Menganalisis gaya bahasa dalam sajak. 1. Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam sajak. Merumus. . 5. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 2. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 1. b. 3. 2. Mencari kesalahan kata dalam ayat. Menyatakan tema dan persoalan dalam sajak. 4. memberi maksud dan contoh kata tugas. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 3. Membaca petikan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato dan menyenaraikan isi dalam perbahasan/ucapan/syarahan/pidato.Menjana idea. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran PENULISAN Karangan Perbahasan/Ucapan/ Syarahan/ Pidato KOMSAS Sajak Bahasa KBKK a. Menyatakan format penulisan perbahasan/ucapan/syarahan/pidato.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA -Kata Tugas KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains Dan Teknologi NILAI Kasih-sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir BBM 9 Pada akhir pelajaran. Mencirikan.

Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. 1. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. c. . memberi maksud dan contoh kata tugas. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. 8. 4. 3. Merumus. Pengenalan novel b. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. . Menerangkan ciri-ciri novel. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KOMSAS Novel Panas Salju a. Tema dan persoalan KBKK a. pelajar dapat: 1.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA Selagi Nadi Berdenyut PEMAHAMAN Petikan umum OBJEKTIF SISTEM BAHASA TATABAHASA Pembentukan Kata Tugas KOSA KATA SISTEM EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sastera Isu Semasa NILAI Kasih-sayang Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir BBM 10 PENULISAN Ringkasan Pada akhir pelajaran. 2. 9. b. 5. Mencirikan.Menjana idea. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan.Menulis tema /persoalan. 6. 7. 2. Mencari kesalahan kata dalam ayat.

c. memberi maksud dan contoh kata praklausa.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Sajak: Aku Boleh PENULISAN Karangan Berpandu KOMSAS OBJEKTIF SISTEM BAHASA Tatabahasa Morfologi Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 11 Pada akhir pelajaran.Menjana idea. 4. Mencirikan. 5. Watak dan perwatakan. . Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. . pelajar dapat: 1. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. 5. Mencari kesalahan kata dalam ayat. b. 4. 2. Plot a. 3. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. b. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK Novel a. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan. Merumus. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman.

4. Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. 7. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. b. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. pelajar dapat: 1. 4. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 2. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. c.Menjana idea. Gaya bahasa. Mencari kesalahan kata dalam ayat. . 9. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Pada akhir pelajaran. 5. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK a. Mencirikan. 8. Latar b. . memberi maksud dan contoh peribahasa. 5. 3. . Merumus. 6. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Cemerlang di Mata Dunia TAJUK: Sukan PEMAHAMAN Petikan umum PENULISAN Ringkasan OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 12 KOMSAS Novel a.

Memilih perkataan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam ayat. b. Merumus. c. 7.s 99) PENULISAN Karangan Berpandu Pada akhir pelajaran. pelajar dapat: 1. 5. . Berbincang / mengemukakan hasil perbincangan tentang isi tersirat berdasarkan petikan. Mencirikan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK TEMA: Khazanah Milik Kita OBJEKTIF SISTEM BAHASA PERIBAHASA TATA BAHASA KOSA KATA EJAAN SEBUTAN DAN INTONASI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Lasak Kewarganegaraan: Kebanggaan Mewakili Negara Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran ICT Nilai: Kasih Sayang BBM 13 TAJUK : Pelancongan PEMAHAMAN Malaysia Destinasi Pelancongan Kesihatan Terunggul (m. Menulis ringkasan berdasarkan petikan. Membuat analisis ayat dan memilih ayat-ayat yang gramatis bagi soalan tatabahasa. Memilih dan mencatat jawapan yang betul bagi soalan pemahaman. Menyenaraikan isi tersurat berdasarkan petikan. 5.Menjana idea. Novel a. 9. memberi maksud dan contoh peribahasa. Menulis ringkasan yang panjangnya tidak lebih 80 perkataan. Buku Teks Petikan bahan sastera Kamus Dewan Lembaran KBKK KOMSAS a. Mencari kesalahan kata dalam ayat. . . Berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi bagi soalan penulisan. 3. 4. 2. 8. Latar b. Gaya bahasa. 4. 6. Menulis karangan yang panjangnya tidak lebih 120 patah perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful