Pertandingan Melukis Poster Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan - CHS 2010 Syarat-syarat Pertandingan. 1.

Pertandingan ini terbuka kepada semua kelas tingkatan 4 dan 6 bawah sahaja. (WAJIB) 2. Setiap kelas dikehendaki menghasilkan dan menghantar 1 poster kepada penyelaras pertandingan ( En. Mohd Ali Abdul Manaf ) 3.