ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 PENGHARGAAN 2.0 PENGENALAN

1 2

3.0BIODATA KANAK-KANAK YANG DIKAJI
3.1Sampelan Murid Pertama 3.2 Sampelan Murid Kedua 4.0 RANCANGAN MENGAJAR 4.1 Kaedah Gabungan Bunyi Kata 4.2 Kaedah Seluruh Perkataan 5.0 LAPORAN 5.1 Kaedah Gabung Bunyi Kata 5.2 Kaedah Seluruh Perkataan 6.0 PENCAPAIAN MURID PADA AKHIR 5 SESI 6.1 Kaedah Gabungan Bunyi – Kata 6.2 Kaedah Seluruh Perkataan

3
3 4 5 5 10 15 15 16 18 18 18

7.0 KELEMAHAN MURID DAN CARA GURU MENGATASINYA 19 8.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN DUA KAEDAH 9.0 PENUTUP BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 20 21 22 23

1

1.0 PENGHARGAAN Alhamdulilah, syukur kepada Allah S.W.A kerana dengan keizinannya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna walaupun pelbagai kekangan telah saya hadapi semasa proses menyiapkan tugasan ini tetapi itu telah mematangkan diri saya dan memberi pengalaman untuk hari depan kelak. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada pensyarah kami, Prof. Dato' Isahak Haron kerana telah memberi tugasan ini pada kami. Dengan tugas ini, banyak pengalaman kami perolehi di samping dapat mempraktikkan apa yang telah di ajarkan pada kami. Kesudian beliau dalam memberi idea, pandangan serta teguran amatlah kami hargai. Ribuan terima kasih juga diucapkan pada responden-responden saya, adik Nur Shafiqha Aqilah Bt. Rusli dan adik Syahidah Bt Mohd Salleh. Tanpa mereka mungkin tugasan ini sukar untuk disiapkan. Telatah kalian tidak mungkin saya lupakan kerana mereka merupakan murid pertama bagi saya. Pada guru Tadika Universiti Pendidikan Sultan Idris , Puan Maziah Bt Ahamad, Cik Farah Hadilah Bt Abas, Cik Hashimah Bt Harun dan Cik Noorasyikin Bt Osman yang sudi ditemuramah untuk soal selidik. Tidak dilupakan juga teman-teman yang banyak memberi maklumat dalam menyelesaikan tugasan ini tidak akan dilupakan. Segala maklumat, cadangan, tunjuk ajar yang diberikan hanya ucapan terima kasih yang dapat diberi. Moga kita semua akan berjaya dalam apa jua yang kita lakukan. Akhirnya, pada semua yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini, di dahului dengan ucapan terima kasih. Kerjasama dan bantuan yang diberikan mungkin tidak dapat dibalas. Hanya Allah S.W.A sahaja yang akan membalasnya. Sekian..

2

2.0 PENGENALAN Tugasan ini merupakan tugasan perseorangan yang diberikan oleh pensyarah kami Prof. Dato' Isahak Haron untuk dijalankan pada cuti pertengahan semester lepas. Untuk menyelesaikan tugasan ini kami dikehendaki memilih dua kanak-kanak sebagai responden untuk mengajar dua kaedah yang berlainan iaitu Kaedah Gabungan Bunyi - Kata dan Kaedah Abjad / Fonik atau Kaedah Seluruh Perkataan (Whole - Word Method). Saya telah memilih Kaedah Gabungan Bunyi - Kata dan Kaedah Seluruh Perkataan (Whole - Word Method) untuk melaksanakan tugasan ini. Bagi Kaedah Gabungan Bunyi Kata guru akan menyediakan lima pembelajaran untuk mengajar murid. Guru akan mengajar murid berkaitan dengan bunyi huruf vokal dan konsonan yang dicantumkan. Contohnya `ba', `ci' dan `ku'. Kemudian menjadi suku kata dan membina beberapa perkatan daripada suku kata dan seterusnya. Manakala bagi Kaedah Seluruh Perkataan pula, guru akan menunjukkan gambar dan murid akan menyebut nama yang terdapat dalam gambar yang ditunjukkan. Murid akan menyalin perkatan yang diajar. Dari situ guru akan mengajar murid mengeja dan membaca perkatan yang disebut murid. Guru akan mengajar murid mengeja nama haiwan mengikut suku kata. Murid akan salin perkatan dan guru ajar murid cara mencerakinkan perkataan. Tujuan tugasan ini dijalankan adalah untuk mendedahkan pelajar tentang pendekatan dan teknik mengajar membaca dan menulis pada peringkat awal. Di samping itu menguji sejauh mana keberkesanan kaedah yang digunakan.

3

3.0 BIODATA KANAK-KANAK YANG DIKAJI
3.1 Sampelan Murid Pertama Nama Sekolah Nama Pelajar Jantina Keturunan Agama Umur Alamat : Tadika UPSI : Nur Shafiqha Aqilah Bt. Rusli : Perempuan : Melayu : Islam : 5 Tahun : No.27 Taman Indah Fasa Satu, Jalan Ketoyong, 35900 Tanjung Malim, Perak Pekerjaan Bapa Pekerjaan Ibu Hobi : Pembantu Takbir : Telefonis : Melukis & Mewarna. Saya telah memilih adik Nur Shafiqha Aqilah Bt. Rusli yang berusia 5 tahun. Bersekolah di Tadika Universiti Pendidikan Sultan Idris. Shafiqha merupakan seorang kanak yang pendiam dan dikenalkan oleh guru tadika tersebut mencadangkan saya untuk melaksanakan tugasan ini. Pada permerhatian saya, Shafiqha fasih berbahasa Melayu. Ini kerana apa yang dimaklumkan pada saya, di rumah dan di sekolah dia menggunakan bahasa Melayu. Tahap pembacaan Shafiqha adalah setakat aras 3 sahaja. Pada tahap ini, Shafiqha membaca merangkak dan sangat lemah. Saya telah menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi - Kata pada Shafiqha untuk memperkukuhkan lagi tahap pembacaannya. Bagi saya kaedah ini sesuai untuk Shafiqha memandangkan dia boleh membunyikan suku kata tetapi tidak boleh membacanya dengan lancar.

4

3.2 Sampelan Murid Kedua Nama Sekolah Nama Pelajar Jantina Keturunan Agama Umur Alamat : Tadika UPSI : Syahidah Bt Mohd Salleh : Perempuan : Melayu : Islam : 5 Tahun : Lot. 46, Jalan Besar, Kampung Keliang, Kelumpang, Selangor. Pekerjaan Bapa Pekerjaan Ibu Hobi : pensyarah : pensyarah : Melukis & Mewarna. Untuk murid kedua pula saya telah memilih seorang murid lagi dari tempat yang sama tadika iaitu Syahidah Bt Mohd Salleh yang berumur 5 tahun. Syahidah juga bersekolah di Tadika Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cara saya mendapatkan Aqilah adalah sama seperti adik Shafiqha. Kerjasama dari Syahidah sangat baik. Dia juga merupakan anak pensyarah di UPSI yang saya kenali. Pada mulanya dia agak malu tetapi setelah beberapa hari dia mula berlagak biasa dengan saya. Syahidah juga fasih berbahasa Melayu tetapi pelat sedikit. Tahap pembacaan Syahidah juga seperti Shafiqha iaitu setakat aras 3 sahaja dan masih tidak boleh membaca dengan lancar. Untuk Syahidah saya telah menggunakan Kaedah Seluruh Perkataan (Whole-Word Method) ini bertujuan memantapkan lagi kemahiran membaca dan menyebut perkataan.

5

4.0 RANCANGAN MENGAJAR 4.1 Kaedah Gabungan Bunyi Kata Tarikh : 05 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 1 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi Berkenalan. ( 10 minit ) Tanya latar belakang murid -Nama -Umur -Tempat tinggal Langkah 1 ( 10 minit ) Langkah 2 ( 5 minit ) Penutup ( 5 minit ) Membeza huruf Mengenal huruf. Ujian dianostik dan lain-lain. Guru menunjukkan huruf dalam kertas ujian. Meminta murud membaca huruf A hingga Z. Membezakan huruf kecil dan besar Murid membaca hingga aras yang diketahui. Murid membaca huruf A hingga Z. Menulis huruf kecil di atas sekeping kertas. Kertas. Kertas ujian dianostik. Murid menjawab setiap soalan. Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

Tarikh : 06 September 2005 6

Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 2 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi Ulang kaji ( 5 minit ) Langkah 1 ( 8 minit ) Mengenal huruf vokal a, i, u. Membaca A hingga Z. Guru menunjukkan huruf vokal. Langkah 2 ( 12 minit ) Membunyikan huruf vokal. menyebut huruf. Membunyikan Murid mengikut apa yang ditunjuk dan dibaca oleh guru. Kertas. Kad imbasan. huruf. Guru menunjukkan kad imbasan huruf tersebut dan membunyikan pada Penutup ( 5 minit ) Latihan pengukuhan. Murid dapat membaca Murid mengikut apa yang di baca oleh guru. Kad imbasan. Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

murid Menulis semula huruf Membuat latihan vokal yang diberi.

Tarikh : 07 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 3 7

Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi ( 5 minit ) Langkah 1 ( 6 minit )

Isi Kandungan Ulangkaji.

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Catatan / Bahan

Menunjukkan kad imbasan secara rawak dan cepat. Guru menunjukkan dan membunyikan kosonan huruf ‘b’

Murid membaca kad yang ditunjukkan. Murid menyebut apa yang disebut oleh guru.

Membunyi kan huruf vokal. Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Lembaran kerja.

Mengenal dan membunyikan huruf konsonan ‘b’

Langkah 2 ( 7 minit )

Mengenal dan membunyikan suku kata..

Guru menyebut suku kata. Contoh; ba bi bu

Murid menyebut dan menulis apa yang disebut oleh guru..

Langkah 3 ( 7minit )

Mengenal dan membunyikan suku kata berganda

Guru menyebut suku kata berganda. Contoh; baba bibi bubu. Meminta murid membina suku kata menjadi perkataan

Murid menyebut dan menulis apa yang disebut oleh guru.. Murid dapat membina suku kata menjadi perkataan

Penutup ( 5 minit )

Pengukuhanmembina suku kata menjadi perkataan.

Tarikh : 08 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 4 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

8

Pengajaran Set Induksi Ulangkaji. ( 5 minit ) Langkah 1 ( 6 minit ) Mengenal dan membunyikan huruf konsonan ‘c’

Mengingati perkataan yang dibina semalam. Guru menunjukkan dan membunyikan kosonan huruf ‘c’

Murid menyebut perkataan yang dibina semalam. Murid menyebut apa yang disebut oleh guru.

Kad imbasan Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Lembaran kerja

Langkah 2 ( 7 minit )

Mengenal dan kata.

Guru menyebut Contoh; ca ci cu

Murid menyebut dan menulis apa yang disebut oleh guru.

membunyikan suku suku kata.

Langkah 3 ( 7 minit )

Mengenal dan kata berganda

Guru menyebut

. Murid menyebut dan menulis apa guru. Murid mencantumkan dan mengeja suku kata yang diberi

membunyikan suku suku kata caca cici cucu

berganda. Contoh; yang disebut oleh

Penutup ( 5 minit )

Latihan.

Mencantum suku kata menjadi perkataan.

Tarikh : 12 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 5 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi Ulangkaji. Mengingati Murid menyebut Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan Kad

9

( 5 minit ) Langkah 1 ( 6 minit ) Mengenal dan membunyikan huruf konsonan ‘k’ Langkah 2 ( 7 minit ) Mengenal dan membunyikan suku kata.

perkataan yang dibina semalam. Guru menunjukkan dan membunyikan kosonan huruf ‘k’

perkataan yang dibina semalam. Murid menyebut apa yang disebut oleh guru.

imbasan Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Kad imbasan dan lembaran kerja Lembaran kerja

Guru menyebut suku kata. Contoh; ka ki ku

Murid menyebut dan menulis apa yang disebut oleh guru.

Langkah 3 ( 7 minit )

Mengenal dan membunyikan suku kata berganda

Guru menyebut Contoh; kaka kiki kuku Mencantum suku kata menjadi perkataan.

. Murid menyebut yang disebut oleh guru. Murid mencantumkan dan mengeja suku kata yang diberi

suku kata berganda. dan menulis apa

Penutup ( 5 minit )

Latihan.

4.2 Kaedah Seluruh Perkataan Tarikh : 5 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 1 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi Berkenalan. Tanya latar Murid Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

10

( 10 minit )

belakang murid -Nama -Umur -Tempat tinggal dan lain-lain. Guru menunjukkan huruf dalam

menjawab setiap soalan.

Langkah 1 ( 10 minit )

Ujian dianostik

Murid membaca hingga aras

Kertas ujian dianostik.

Langkah 2 ( 5 minit ) Penutup ( 5 minit )

Mengenal huruf. Membunyikan huruf A hingga Z

kertas ujian. yang diketahui. Meminta murud Murid membaca huruf A hingga Z. Meminta murid membunyikan huruf A hingga Z membaca huruf A hingga Z. Membunyikan huruf tersebut.

Kad imbasan

Kad imbasan

Tarikh : 6 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 2 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi ( 5 minit ) Langkah 1 ( 8 minit ) ulangkaji Mengulang apa yang dipelajari semalam. Tema mengenal Menunjukkan nama haiwan gambar dan 11 Menyebut apa yang dipelajari. Murid dapat menamakan Kad gambar. Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

meminta murid Langkah 2 ( 12 minit ) Menyebut nama haiwan.

haiwan Kad nama.

menamakannya. tersebut. Menunjukkan Mengikut guru ejaan sambil mengeja di hadapan murid. Melekatkan nama haiwan. mengeja.

Penutup ( 5 minit ) .

Latihan.

Murid menampal nama haiwan

Perlu bantuan guru.

Tarikh : 7 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 3 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi ( 5 minit ) Ulangkaji. Bertanyakan murid apa yang diajar semalam. Murid menceritakan apa yang diajar semalam iaitu Langkah 1 ( 6 minit ) Menyebut apa yang terdapat Menunjukkan gambar beserta tema haiwan. Menyebut dan menulis apa Set gambar Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

12

dalam gambar. Langkah 2 ( 12 minit ) Penutup ( 7 minit ) Mengeja perkataan. Latihan.

namanya. Meminta murid mengeja nama perkataan. Menulis dan mengeja

yang terdapat dalam gambar Murid mencuba. Murid menulis balik apa yang ditulis oleh guru. Bantuan guru. Bantuan guru

Tarikh : 8 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 4 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi ( 5 minit ) Ulangkaji. Meminta murid mengeja beberapa Langkah 1 ( 6 minit ) Menyebut apa yang terdapat dalam gambar. perkataan. Menunjukkan gambar beserta namanya. Mengeja apa yang diarahkan oleh guru. Menyebut dan menulis apa yang terdapat dalam gambar Set gambar Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan Bantuan guru.

13

Langkah 2 ( 12 minit ) Penutup ( 7 minit )

Mengeja perkataan. pengukuhan

Meminta murid mengeja nama perkataan. Memberi contoh agar murid dapat mencerakinkan perkataan.

Murid mencuba. Mencerakinkan perkataan bedasarkan contoh yang diberi.

Bantuan guru

Lembaran kerja.

Tarikh : 12 September 2005 Masa : 3.30 – 4.00 petang Pembelajaran 5 Langkah / Masa Pengajaran Set Induksi ( 7 minit ) Langkah 1 ( 8 minit ) Menyebut apa yang terdapat dalam gambar. Langkah 2 ( 8 minit ) Mengeja perkataan. Ulangkaji. Meminta murid mengeja nama haiwan. Menunjukkan gambar beserta namanya. Meminta murid mengeja nama perkataan. Murid mengeja apa yang diarahkan guru. Menyebut dan menulis apa yang terdapat dalam gambar Murid mencuba. Bantuan guru Set gambar Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan / Bahan

14

Penutup ( 7 minit )

pengukuhan

Menulis semula nama tersebut

Murid menulis perkataan tersebut

Lembaran kerja.

5.0 LAPORAN 5.1 Kaedah Gabung Bunyi Kata. Berdasarkan dua kaedah yang telah digunakan iaitu Kaedah Gabungan Bunyi - Kata dan Kaedah Seluruh Perkataan. Apa yang saya dapati ialah Kaedah Gabungan Bunyi - Kata ialah kaedah fonik iaitu membunyikan huruf, membina suku kata dan akhirnya membentuk pekataan untuk dibaca. Berdasarkan pembelajaran satu yang telah saya jalankan pada murid (Shafiqha) dia boleh menyebut dan membunyikan beberapa huruf seperti a, i, u, c,b dan k. Dia juga boleh membaca beberapa suku kata seperti `ba', `bi', `bu'. Kaedah ini juga memudahkan murid membina perkataan daripada suku kata. Contohnya murid dapat membina perkataan `kaki' dan `kuku'. Dengan cara ini juga murid dapat membezakan sebutan suku kata yang berlainan. Bagi Kaedah Gabungan Bunyi - Kata apa yang dapat diperhatikan ada sesetengah perkataan yang murid tahu bunyi serta ejaannya tetapi tidak tahu apa maksudnya. Contohnya dalam situasi saya, Shafiqha telah membina perkataan `baki'. Dia tahu wujud perkataan `baki' tetapi tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan `baki' saya telah memberi satu situasi iaitu berkenaan operasi tolak dalam matematik. Seperti 7 - 5 = 2. Kemudian saya memberitahu Shafiqha bahawa 2,.itu merupakan `baki'.

15

Di akhir pembelajaran kemahiran mengeja serta membaca suku kata Shafiqha kelihatan meningkat berdasarkan latihan-latihan yang diberikan. Kemahiran membina perkatan menggunakan 2 suku kata juga sangat menggalakkan. Jika sebelum ini murid sukar untuk membunyikan huruf vokal `i` tetapi selepas diajar serta diberi contoh dan latihan, murid dapat menyebut bunyi huruf vokal tersebut dengan betul. Murid juga dapat membezakan huruf vokal dan konsonan. Daripada proses pembelajaran yang telah dijalankan ini apa yang saya lihat murid pertama (Shafiqha) sukar untuk mengingat apa yang telah diajarkan contohnya bunyi vokal `i' bunyi yang dihasilkan ialah `ee... ' Shafiqha akan membunyikan 'ea...' murid juga cepat bosan semasa proses pembelajaran dan mudah terpengaruh dengan kegiatan di luar. Oleh kerana saya mengajarnya pada waktu petang dan apabila terdengar kawan bermain dia mula kelihatan gelisah. Murid juga sering bermain-main semasa proses pembelajaran sedang berlangsung. Walaupun begitu Shafiqha tetap memberi kerjasama denagan baik. Contohnya apabila meminta dia membuat latihan dia akan membuatnya sehingga selesai. Jika dia ingin pulang dia akan meminta kebenaran terlebih dahulu. Murid ini juga masih menunjukkan rasa hormatnya.. Kaedah Gabungan Bunyi - Kata ini sesuai digunakan sebagai cara untuk pembelajaran awal membaca dan menulis. Ini berdasarkan tugasan yang saya jalankan saya dapati murid dapat menyebut bunyi huruf dengan betul. Kelemahan murid juga dapat dikesan dengan menggunakan kaedah ini. 5.2 Kaedah Seluruh Perkataan Untuk Kaedah Seluruh Perkataan kebanyakan aktiviti berjalan dengan lancar. Hampir keseluruhan gambar dapat dinamakan. Berdasarkan kaedah ini juga murid dapat menyebut nama perkataan dengan betul tetapi apabila diminta membaca perkataan murid tidak dapat membaca perkatan tersebut. Seperti Syahidah dia hanya boleh mengeja perkataan yang mempunyai 2 suku kata sahaja seperti ‘kuda'. Manakala bagi perkataan yang mempunyai suku kata tertutup seperti arnab dia hanya membunyikan ‘a’ sahaja. Contohnya bagi perkataan `harimau'. Murid hanya boleh mengeja dan membunyikan suku kata `hari' sahaja. Bagi suku kata `mau' murid akan mengeja `ma' dan huruf `u' dia akan tinggalkan sebagai satu huruf Semasa proses ini saya cuba membantu dengan

16

mengeja setiap suku kata dan membunyikan suku kata tersebut kemudian diikuti oleh murid. Selepas mengulangnya beberapa kali dan berpuas hati dengan sebutan murid, saya menyuruh pula murid mengeja sendiri. Syahidah boleh mengeja sendiri tetapi merangkak. Saya beralih pula pada perkataan baru. Contohnya perkataan `singa' suku kata pertama `si' dia boleh sebut dengan betul manakala suku kata `nga' murid cuba menyebutnya tetapi ragu-ragu, mungkin Syahidah dapat membunyikan perkataan itu pada akhirnya. Itupun setelah saya menunjukkan gambar `singa' padanya. Pada akhir pembelajaran menggunakan Kaedah Seluruh Perkataan ini, apa yang dilihat adalah kebanyakan perkatan yang mempunyai 2 suku kata dapat dieja dengan betul oleh murid. Murid juga boleh memisahkan suku kata dalam satu perkataan. seperti perkataan `ayam' murid boleh mecerakinkan perkataan suku kata menjadi `a' dan 'yam' kemudian mencerakinkan pula menjadi huruf iaitu `a, y, a, m. Ini sekaligus membantu murid dalam memperkukuhkan lagi kemahiran mengeja mereka. Bagi aktiviti latihan saya meminta murid mencerakinkan perkataan yang terdapat pada gambar, ini akan memberi peluang kepada murid mengenal huruf yang terdapat dalam sesuatu perkataan. Contohnya semasa Syahidah menulis nama peralatan yang terdapat pada gambar ruang dapur, sambil dia menulis perkataan itu dia turut mengeja perkataan tersebut. Bagi Syahidah pula, walaupun sedikit pemalu tetapi kerjasama yang diberikan sungguh baik tetapi kadang kala sifat malunya menyebabkan saya sukar untuk memastikan sama ada dia faham atau tidak apa yang telah diajarkan, Syahidah juga mudah lupa apa yang telah diajarkan padanya walaupun baru ditinggalkan beberapa minit. Mungkin pelajaran baru sukar diterima oleh kanak-kanak dan memerlukan ulangan beberapa kali. Seperti yang diketahui, murid (Syahidah ) yang diajar menggunakan kaedah ini sedikit pelat maka dengan membunyikan suku kata seluruh perkataan dengan betul berdasarkan ejaan murid boleh belajar menyebut suku kata dengan bunyi yang betul dan ini akan memperbetulkan sebutannya. Untuk Kaedah Seluruh Perkatan, murid secara semulajadi dapat mengenal perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan ini kerana mungkin murid telah mempunyai pengalaman dengan gambar-gambar tersebut. Tetapi tidak boleh membaca

17

perkataan bagi nama gambar tersebut. Guru haruslah mengajar murid mengenal huruf terlebih dahulu bagi memastikan murid dapat mengeja setiap suku kata. Kesimpulannya, kaedah ini boleh digunakan untuk mengukuhkan lagi sebutan perkataan murid di samping itu ejaan murid juga dapat diperkukuhkan. Pada pendapat saya kaedah ini akan membuat murid menyebut perkatan berdasarkan gambar sekaligus kenal gambar yang ditunjukkan tetapi terpaksa pula belajar cara untuk membunyikan suku kata dari perkataan. Berbanding dengan Kaedah Gabungan Bunyi - Kata murid dapat mengeja dan membunyikan perkataan serta mengambarkan objek apabila guru menyebut sesuatu perkataan. Contohnya apabila guru menyebut `buku'. Maka murid boleh menafsirkan apa yang disebut guru. Kecualilah perkataan itu memberi maksud perbuatan. Bagi saya pula, ketidakcukupan bahan untuk mengajar menyukarkan lagi proses pengajaran saya. Kerja-kerja seperti membuat kad imbasan terpaksa dilakukan secara manual. Kertas-kertas soalan hanya boleh ditaip di rumah dan mengambil masa untuk di print. Kekurangan bahan untuk membuat kad imbasan juga menyebabkan saya terpaksa menggunakan altenatif lain untuk memastikan proses pembelajaran saya dapat dijalankan. Kekurangan idea semasa mengajar menyebabkan proses pembelajaran tergendala walaupun mempunyai rancangan mengajar yang telah saya sediakan. Apa yang penting di sini menjadi tanggungjawab guru untuk mencari pelbagai pendekatan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tercapai.

6.0 PENCAPAIAN MURID PADA AKHIR 5 SESI 6.1 Kaedah Gabungan Bunyi – Kata Bagi kaedah ini, apa yang dapat saya lihat pencapaian murid terhadap sebutan bunyi suku kata semakin baik dan menunjukkkan peningkatan. Walaupun murid terpaksa mengeja terlebih dahulu. Ini bermakna murid telah mula tahu bagaiman cara untuk menyebut sesuatu huruf untuk menghasilkan bunyi kata. Murid juga dapat membina beberapa perkataan dari bunyi suku kata yang telah dipelajari walaupun tanpa bantuan guru dengan membunyikan suku kata tersebut terlebih dahulu. Sebutan bunyi huruf vokal murid juga tepat setelah menjalani kelima-lima sesi. Contohnya jika sebelum ini murid tidak dapat

18

membunyikan vokal `i' dengan betul tapi kini sebutannya adalah tepat. Murid juga dapat mencantum suku kata yang tertnggal berdasarkan gambar dalam latihan yang diberikan. Kesimpulannya, tahap pembacaan murid telah meningkat kerana apa yang diperhatikan murid sudah boleh membaca perkataan yang mempunyai suku kata terbuka seperti `buku', kaki' dan `kuku'. 6.2 Kaedah Seluruh Perkataan Bagi kaedah seluruh perkataan pula, peningkatan yang dapat dilihat pada adalah terhadap sebutan suku kata. Murid dapat menyebut setiap gambar yang ditunjukkan dengan betul. Setelah diajar mengeja perkatan dan memberi latihan pengukuhan, murid dapat memisahkan suku kata yang terdapat dalam perkataan yang diberikan contohnya perkataan `kuda’. Murid dapa memcerakinkan perkatan menjadi 'ku' dan ‘da' seterusnya menjadi huruf `k, u, d, a’. Apabila guru menunjukkan perkataan pada gambar kebanyakan perkatan tidak dapat disebut, maka guru akan mengeja dan membunyikan suku kata kemudian diikuti oleh murid. Tetapi bagi perkataan yang mempunyai suku kata terbuka murid boleh menyebutnya tetapi akan mengeja terlebih dahulu. Dalam mengeja perkataan suku kata terbuka ini murid boleh mengeja walaupun tanpa bantuan guru tetapi merangkak. Dengan kaedah ini murid dapat menyebut suku kata dengan tepat walaupun perkataan tersebut mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Murid juga dapat meningkatkan kemahiran mengeja dan membunyikan suku kata berdasarkan kaedah ini.

7.0 KELEMAHAN MURID DAN CARA GURU MENGATASINYA Bagi murid pertama , iaitu adik Nur Shafiqha Aqilah Bt. Rusli. Apa yang saya perhatikan ialah dia sukar untuk membunyaikan huruf vokal `i'. Dia sering membunyikan vokal `i' dengan bunyi 'ea…'. Untuk memperbetulkan sebutannya saya memberi tahu bahawa bunyi 'ea...' adalah untuk vokal `e'. Mula-mula saya menyebut bunyi vokal `i' dengan betul iaitu 'ee...', kemudian saya meminta Shafiqha mengikut apa yang saya sebut berulang-ulang kali. Saya juga memberi contoh perkataan yang bermula dengan vokal `i' seperti 'ikan' dan 'itik'.

19

Shafiqha juga saya lihat sukar membunyikan perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Selain itu, Shafiqha kelihatan cepat bosan semasa proses pembelajaran. Itu pun setelah masuk hari ke tiga. Dia juga kelihatan bermain-main semasa belajar. Saya menasihati Shafiqha supaya menumpukan perhatian semasa belajar jika ingin cepat pandai membaca. Bagi Syahidah Bt Mohd Salleh pula, dia mudah lupa sesuatu ejaan perkataan. Saya telah menggunakan pendekatan mengulang untuk memudahkan kanak-kanak ini mengingati apa yang diajar. Contohnya bagi perkataan `singa’, Syahidah juga sukar untuk membunyikan perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup sekaligus. Saya telah mengejanya terlebih dahulu serta membunyikan suku kata tersebut kemudian diikuti oleh Syahidah.

8.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN DUA KAEDAH KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA KAEDAH SELURUH PERKATAAN Boleh sebut huruf dan bunyi vokal dan Hampir keseluruhan nama gambar dapat konsonan dengan betul serta membunyikan dinamakan. Tetapi terdapat beberapa suku kata terbika dengan baik. perkataan yang susah untuk disebut. Ada perkataan yang dibina tidak diketahui Setiap gambar yang ditunjuk boleh ditunjuk maksudnya. Contohnya perkataan ‘baki’. semula oleh murid. Guru membina cerita daripada perkataan ‘baki’ untuk memahamkan murid. Murid dapat kemahiran membina perkataan Murid dapat menyebut nama gambar daripada kad suku kata yang ditunjukkan. ditunjukkan. Murid dapat membunyikan dan mengeja Hanya dapat kenal huruf yang terdapat serta gambarkan perkataan yang dibina. dalam perkataan dan tahu objek tetapi tidak tahu mengeja nama objek. Kebanyakkan perkataan yang dibina adalah Murid dapat membunyikan suku kata perkataan yang mempunyai suku kata perkataan terbuka dan tertutup kerana terbuka. Jadi apabila di minta membaca membunyikan berdasarkan gambar yang perkataan yang mempunyai suku kata ditunjuk. 20

tertutup murid sukar untuk membaca. Dalam bacaan ayat pendek, murid akan Murid ini juga merangkak membaca ayat mengeja dahulu sebelum menyebut pendek dan hanya lancar membunyikan terbuka sahaja. perkataan dan lancar membaca perkataan perkataan yang mempunyai suku kata yang mempunyai dua suku kata terbuka.

9.0 PENUTUP Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, apa yang dapat saya perhatikan tahap pembacaan kanak-kanak adalah berbeza. Ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi kanak-kanak itu. Faktor yang paling ketara adalah disebabkan oleh faktor persekitaran. Antaranya ialah disebabkan oleh persekitaran murid itu sendiri. Bagi mempercepatkan kemahiran membaca bagi kanak-kanak pelbagai pihak seperti ibu bapa dan guru mesti sama-sama berkerjasama agar hasrat ini tercapai. Pelbagai pendekatan harus diketengahkan untuk menjadikan pembelajaran membaca lebih menarik minat kanak-kanak. Aktiviti yang pelbagai harus diadakan untuk mereka agar proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Contohnya dengan membuat aktiviti seperti lakonan, nyanyian, dan permainan. Kaedah mengajar murid juga harus dipelbagaikan dan kaedah sedia ada harus sentiasa diperbaharui supaya lebih baik. Sebagai pihak yang paling hampir dengan kanak-kanak, ibu bapa seharusnya tidak menyerahkan tanggungjawab ini sepenuhnya pada guru. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak memerlukan orang dewasa untuk membantu mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai ibu bapa misalnya, mereka boleh sama-sama membaca dengan anak-anak merka dengan cara yang menarik dan dengan itu akan timbul suasana yang menggalakkan anak-anak mereka minat untuk belajar membaca. Ibu bapa juga harus mendedahkan anak-anak mereka dengan buku sejak kecil lagi. Mereka juga harus mengkaji apakah jenis bahan bacaan yang sesuai untuk anak mereka. Berikan kanak21

kanak membaca bahan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. Awasi bahan bacaan yang tidak sepatutnya kanak-kanak baca. Kesimpulannya, kanak-kanak akan cepat membaca jika ada bimbingan. Peranan ibu bapa dan guru amat penting. Sekolah pula harus menyediakan perpustakaan atau sudut bacan yang mempunyai pelbagai jenis buku agar boleh dibaca oleh murid. Ini penting kerana kanak-kanak yang tahu membaca dan menulis dapat hidup dengan berkesan dalam masyarakat yang tinggi literasinya.

BIBLIOGRAFI Isahak Haron (1990). Mengajar Membaca Peringkat Awal Safiah Osman (Ed) Membaca: Satu Pengenalan. Berita Publishing, Kuala Lumpur. Azizah Lebai Nordin & Zainun Ishak (2001). Pendidikan Pra Sekolah Untuk Guru. Utusan Publications Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ampang, Selangor www.hamidarshat.com/ITkmasalah-pembelajaran-di-kalangan.htm

22

23