P. 1
Tugasan Pendidikan Islam Tingkatan 1

Tugasan Pendidikan Islam Tingkatan 1

|Views: 58|Likes:
Published by cikgunasier

More info:

Published by: cikgunasier on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

Pendahuluan Ahli-ahli fiqh mendahulukan perbincangan mengenai taharah sebelum dari perbincangan mengenai sembahyang.

Alasannya, taharah ialah anak kunci dan syarat sah sembahyang. Syarat mestilah didahulukan dari mashrut (perkara yang perlu kepada syarat). Nabi Muhammad s.a.w. bersabda maksudnya: Anak kunci sembahyang ialah suci (tuhur), yang mengharamkan pelakuan yang dihalalkan sebelum sembahyang ialah takbiratul-ihram dan yang menghalalkan perkara yang diharamkan di dalam sembahyang ialah salam . Sabda Baginda juga bermaksud: Suci adalah sebahagian daripada iman. Antara topik perbincangan dalam bab toharah ialah tayammum yang akan dibincangkan dalam beberapa kriteria untuk memenuhi tugasan yang telah diberikan. Definisi Tayammum Bahasa Tayammum dari segi bahasa ialah ‫( القصد‬sengaja). (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari firman Allah S.W.T: (Al-Baqarah: 267) maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. " Dengan pengertian ini juga, penyair berkata maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah." Istilah Manakala dari segi istilah Syara', tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. (Al-Syeikh Hassan Ayub. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat, yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk

atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. (M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'iyah Am. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah S.A.W mengutus orang mencarinya, kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat tayammum. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari, (b) 332: 200) maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah S.A.W mengutus seseorang (untuk mencarinya), akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S.A.W. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin."

A. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersamasama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Firman Allah S. kemudian kamu tidak mendapat air.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau.W bersabda: (Riwayat Ahmad. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr.A. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. bahawa Nabi S." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri.W. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Rasulullah S. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat.W. (b) 348: 161-162) maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. Mendengar perkara itu.  Sujud Tilawah dan sujud Syukur.A.Sejarah Pensyariatan Tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat . 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut:  Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. Rasulullah S. Melihat itu. Wahbah al-Zuhaili.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.  Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah.A.

Kemudian kedua-duanya mendapati air. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. Dr. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang.T: (Al-Maidah: 6) maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. sedangkan waktu belum habis. (b) 338: 241) maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir.A." .A. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. Abd.W. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'.martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama." Abu Sa'id al-Khudri r. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil.a berkata: (Riwayat Abu Daud. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. (Al-Syeikh. kemudian kamu tiada memperoleh air. Fattah Hussin. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci.W sepertimana berikut:  Bertayammum Daripada Hadas Kecil Firman Allah S. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. lalu menerangkan keadaan yang demikian.W. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air.

" . janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk.A.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. sedang kamu tidak memperoleh air. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu). maka hendaklah kamu bertayammum…" Kemudian. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu.W. melihat seorang lelaki yang menyendiri. Bertayammum Daripada Hadas Besar Firman Allah S. (b) 344: 210) maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. saya sedang junub dan tidak ada air.W. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan. sehingga kamu mandi lebih dahulu.

kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub.A. Wahbah al-Zuhaili. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. (b) 334: 238 ) maksudnya: " Wahai 'Amru. lalu Nabi S. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. .Rukun-Rukun Tayammum 1.A. Ini berdasarkan hadis Nabi S. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air.A. bertanya: (Riwayat Abu Daud. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. (b) 314: 206-207) maksudnya: "Wahai Abu Zarr. sekalipun dengan sepuluh tahun. 'Abdul Qadir.W. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat.W. Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. (b) 1: 1) maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". (Dr. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat al-Bukhari. ianya merupakan syarat. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. (Ar-Rahbawi. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. 1994: 134) Ini bermakna. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". Sabda Rasulullah S.

Dalam masalah ini.th: 187) . tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. t. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. 1414H/1993: 123) iv. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali.A. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. Maka dalam masalah ini. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. ii. Muhammad. (Al-Husaini. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. Contohnya. samada solat lima waktu atau solat nazar. bukan untuk melenyapkan hadas. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. Oleh itu dalam masalah ini.(Abu Muhammad. iii. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. Berniat untuk membolehkan solat sahaja.Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat).

Bilamana pada wudu' ditertibkan. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. Namun. (Abu Muhammad. Tertib (berurutan): Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".2. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). hukumnya sunat. t. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. Rahman Ringota. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. 1999: 87) . (Dr. maka demikian juga halnya pada tayammum. dalam hal ini muka dan kedua tangan.th: 188) 3. Zainuddin Tanjung. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. A. Dr.

Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Abu Hurairah r.A.Perkara-Perkara Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut:  Ketiadaan air Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. Wahbah al-Zuhaili. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". Termasuk juga. Selain itu. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup untuk wudu' atau mandi. jauhilah ia.a berkata. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi".W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya:" …lalu tidak kamu peroleh air. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. Di samping itu bila seseorang dalam . dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. bersabda Rasulullah S. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. (Dr.

kerana dia telah memperoleh air. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. . Rahman Ritonga. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Zainuddin Tanjung. Muhammad. (Ar-Rahbawi. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. (Dr. 1999: 81)  Keuzuran untuk menggunakan air Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. lalu mengingat bahawa air ada. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. Zainuddin Tanjung. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. meskipun air ada disekitarnya. A. sunat atau wajib. Dr. Rahman Ritonga.perjalanan lupa bahawa dia membawa air. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. (Al-Husaini. A. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. lantas dia bertayammum. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. Dr. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr. 'Abdul Qadir.

Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. maka ia takut mati jika mandi. Boleh disamakan dengan hal tersebut. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Ibnu 'Abbas r. Qaul yang rajih. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. berkata. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. meskipun sakitnya tidak bertambah. bersabda Rasulullah S. Atau khawatir sakitnya semakin parah. Kes Kedua Khawatir sakitnya akan bertambah.A.Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. hendaklah ia bertayammum".a. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan iaitu: Kes Pertama Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. . membolehkan tayammum. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Atau khawatir lambat sembuhnya.W: (Riwayat al-Daruqutni. seperti kulit badan menjadi hitam. lalu berjunub. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Dalam keadaan sakit atau luka Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya.

Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. 1999: 82)  Memerlukan air Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. A. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang . Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya.Kes Ketiga Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. Rahman Ringota. Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Al-Husaini. (Dr. Zainuddin Tanjung. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. Dr. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). meskipun dia memiliki air.

sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". Muhammad. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya.a berkata: (Riwayat Abu Daud. untuk dimasak. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.A. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim.W. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri.  Keadaan sangat dingin Dari 'Amru bin 'Ash r. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. (Dr. (Al-Husaini. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr." . dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. alasanku yang membuat aku tidak mandi. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Maka Rasulullah S. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. dibolehkan tayammum. Zainuddin Tanjung. (b) 334: 238) maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S.diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan.W. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati).A. Dr. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau. harta. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. A.  Khawatir kehilangan harta jika mencari air Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. Rahman Ritonga. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. sebab itu aku bertayammum. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air.

dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. jika terus diusahakan waktu akan habis. . bila seseorang tidak memiliki alat. sementara alat itu tidak ada padanya. Muhammad. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Sebagaimana golongan Hanafiyyah. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. dibolehkan tayammum. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. (Ar-Rahbawi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. 'Abdul Qadir. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. 1994: 139) Maka. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit.  Tiada alat untuk mengambil air Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. (Al-Husaini.Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi.

solat wajib lima waktu dan solat witir. Khawatir Kehabisan Waktu Solat Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. A. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. baik untuk solat jenazah. 'Abdul Qadir. Lain halnya bagi orang yang musafir. Berbeza pula dengan golongan di atas. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. 1994: 139) Kedua. Dr. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Seperti golongan Syafi'iyyah. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Rahman Ringota. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. Pertama. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. (Dr. Zainuddin Tanjung. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. (Ar-Rahbawi. 1999: 80-84) . Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu.

guru hendaklah memberitahu pelajar mengenai tujuan serta aktiviti yang hendak dijalankan Semasa demonstrasi  Guru perlu memandang ke arah murid ketika memberi penerangan mengenai aktiviti demonstrasi yang di jalankan  Sekiranya pelajar menunjukkan keraguan. objektif & kandungan demonstrasi terlebih dahulu  Guru membawa pelajar ke tempat demonstrasi yang disediakan untuk aktiviti tayammum  Sebelum memulakan demonstrasi. guru hendaklah menerangkan kembali langkah tersebut  Kaedah teknik menyoal juga di gunakan untuk menarik perhatian murid  Guru perlu memastikan semua pelajar melihat demonstrasi yang dilakukan  Guru meminta salah seorang pelajar melakukan demonstrasi itu Selepas demonstrasi  Guru meminta pelajar menyebut cara bertayammum.Langkah-langkah Pengajaran Tayammum KAEDAH DEMONSTRASI Sebelum demonstrasi  Guru hendaklah menyediakan topik. Ini bertujuan memastikan bahawa mereka telah memerhatikan langkahlangkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul  Membuat perbincangan keseluruhan berkaitan tayammum Kesan demonstrasi  Pelajar akan lebih memahami pembelajaran apabila berpeluang melakukan aktiviti yang di jalankan .

 Guru dapat menilai kefahaman pelajar melalui aktiviti yang telah dilakukan .

main peranan. pengayaan dan pemulihan.  Dilakukan dalam bentuk kumpulan atau individu .Model Demonstrasi Terbahagi kepada tiga bahagian : Model hidup Di laksanakan oleh guru dan pelajar yang telah menguasai kemahiran tayammum. Model simbolik Demonstrasi yang dilakukan berdasarkan arahan guru. video contohnya KAEDAH BERMAIN  Mengadakan aktiviti yang terkawal seperti simulasi. tekateki. meneka. kuiz. penyelesaian masalah dan memadan. Cth Permainan dalam pengajaran Tayammum (kuiz)  Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan  Setiap kumpulan perlu menjawab soalan kuiz yang diajukan oleh guru  Soalan kuiz ini berkaitan dengan tajuk tayammum  Kumpulan yang berjaya akan diberi imbuhan yang bersesuaian  Guru dan pelajar dapat menguasai permainan tersebut  Aktiviti permainan berdasarkan kepada tajuk tayammum  Guru dapat mengawal disiplin dan membimbing pelajar memahami kaedah tayammum  Memberi keseronokan dan mengurangkan ketegangan kepada pelajar  Wujud hubungan di antara pelajar dengan guru . silangkata. bahan visual atau bahan-bahan bertulis. Model Persepsi Menggunakan audio. penyelesaian masalah dan demontrasi contoh : permainan bahasa.  Sebagai aktiviti pengukuhan.

Cara pelaksanaannya:  Guru memberikan 2 soaalan ringkas kepada para pelajar  Para pelajar dikehendaki menjawabnya di dalam buku latihan masing-masing dalam tempoh waktu yang singkat  Kemudian guru meminta murid membacakan jawapan mereka didalam kelas  Akhir sekali guru memberikan jawapan yang tepat kepada para pelajar . guru boleh melakukan penilaian formal (ujian kertas-pensil dalam masa singkat) secara individu pada akhir pengajaran. Melatih pelajar menggunakan pemikiran kritis dan analisis Dalam bab Tayammum ini.

Rahman Ritonga. 1997. Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn. t. Kuala Lumpur : Percetakan Eskoh Sdn. Bhd. Salat Empat Mazhab. Dr.BIBLIOGRAFI Abu Muhammad. Al-Daruqutni. Panduan Lengkap Tentang Bersuci. 1999. Sunan al-Daruqutni. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kamus Istilah Fiqh. A. Dr. Fathul Bari Bisyarhi Sahih al-Bukhari. Bhd. Syafi'iyah Am (pnys). M. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Zainuddin Tanjung. Dr. ( 2008 ). Mabruri Tholhah. ( 2008 ). Mok Soon Sang. Al-'Asqalani. Ar-Rahbawi. 1. t. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah. t. Kaedah dan Teknik Pengajaran. ( 2007 ). Ahmad Mohd Salleh. Wahbah al-Zuhaili. Selangor: Advance Publication. Zawawi Hj. 1994. Mok Soon Sang. 1419H/1999. Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu : Darul Fikr. 1417H/1996. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Ahmad. Jil.Bhd. Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd. 1984.tp: Jasmin Enterprise. Fiqh Ibadah. Abd. Mujieb. Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar. . 1416H/1996. Jil. 2: Dar Abi Hayan. Sahih al-Bukhari: Darul Salam. Kuala Lumpur: Penerbit Edaran Kalam. 'Abdul Qadir.tp: Litera AntarNusa dan Pustaka Islamiyah.th. Al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhli Ahmad bin Ali bin Hajar. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. ( 1984 ).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->