P. 1
Tugasan Pendidikan Islam Tingkatan 1

Tugasan Pendidikan Islam Tingkatan 1

|Views: 58|Likes:
Published by cikgunasier

More info:

Published by: cikgunasier on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

Pendahuluan Ahli-ahli fiqh mendahulukan perbincangan mengenai taharah sebelum dari perbincangan mengenai sembahyang.

Alasannya, taharah ialah anak kunci dan syarat sah sembahyang. Syarat mestilah didahulukan dari mashrut (perkara yang perlu kepada syarat). Nabi Muhammad s.a.w. bersabda maksudnya: Anak kunci sembahyang ialah suci (tuhur), yang mengharamkan pelakuan yang dihalalkan sebelum sembahyang ialah takbiratul-ihram dan yang menghalalkan perkara yang diharamkan di dalam sembahyang ialah salam . Sabda Baginda juga bermaksud: Suci adalah sebahagian daripada iman. Antara topik perbincangan dalam bab toharah ialah tayammum yang akan dibincangkan dalam beberapa kriteria untuk memenuhi tugasan yang telah diberikan. Definisi Tayammum Bahasa Tayammum dari segi bahasa ialah ‫( القصد‬sengaja). (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari firman Allah S.W.T: (Al-Baqarah: 267) maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. " Dengan pengertian ini juga, penyair berkata maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah." Istilah Manakala dari segi istilah Syara', tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. (Al-Syeikh Hassan Ayub. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat, yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk

atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. (M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'iyah Am. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah S.A.W mengutus orang mencarinya, kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat tayammum. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari, (b) 332: 200) maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah S.A.W mengutus seseorang (untuk mencarinya), akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S.A.W. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin."

di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub." Dari 'Imran Ibn Hussain r." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili.A.a berkata: (Riwayat al-Bukhari.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. (b) 348: 161-162) maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr.A.  Sujud Tilawah dan sujud Syukur. Rasulullah S. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat .  Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. Wahbah al-Zuhaili. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. bahawa Nabi S.A. Melihat itu. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersamasama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'.W. kemudian kamu tidak mendapat air. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut:  Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau. Mendengar perkara itu. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.W bersabda: (Riwayat Ahmad.Sejarah Pensyariatan Tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'.W.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. Firman Allah S. Rasulullah S.A.

(b) 338: 241) maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. Fattah Hussin. (Al-Syeikh. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci.W.W sepertimana berikut:  Bertayammum Daripada Hadas Kecil Firman Allah S.A. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga." Abu Sa'id al-Khudri r.W. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah.a berkata: (Riwayat Abu Daud.A. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. lalu menerangkan keadaan yang demikian. Dr. sedangkan waktu belum habis.martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. kemudian kamu tiada memperoleh air.T: (Al-Maidah: 6) maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. Abd. Kemudian kedua-duanya mendapati air. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga." . lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang.

Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. " . saya sedang junub dan tidak ada air. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. (b) 344: 210) maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S.W. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). melihat seorang lelaki yang menyendiri.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. sehingga kamu mandi lebih dahulu.W. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu). Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan.A. Bertayammum Daripada Hadas Besar Firman Allah S. maka hendaklah kamu bertayammum…" Kemudian. sedang kamu tidak memperoleh air.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu.

(b) 334: 238 ) maksudnya: " Wahai 'Amru. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. (b) 314: 206-207) maksudnya: "Wahai Abu Zarr. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. ianya merupakan syarat. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat.A. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya.A. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. (b) 1: 1) maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat".W. .W. (Dr. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. bertanya: (Riwayat Abu Daud. Sabda Rasulullah S. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. sekalipun dengan sepuluh tahun. Ini berdasarkan hadis Nabi S.Rukun-Rukun Tayammum 1. Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. lalu Nabi S. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. 1994: 134) Ini bermakna. Wahbah al-Zuhaili. 'Abdul Qadir. (Ar-Rahbawi.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat al-Bukhari.A. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau".

atau orang junub berniat untuk i'tikaf. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. samada solat lima waktu atau solat nazar. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. (Al-Husaini. 1414H/1993: 123) iv. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. ii. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. bukan untuk melenyapkan hadas. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. Muhammad.th: 187) . Oleh itu dalam masalah ini.Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. Contohnya. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). kerana mereka berniat dengan niat fardhu. Dalam masalah ini. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. Maka dalam masalah ini. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. t.(Abu Muhammad. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut.A. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. iii. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat.

A.2. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. maka demikian juga halnya pada tayammum. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. Rahman Ringota. dalam hal ini muka dan kedua tangan. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Bilamana pada wudu' ditertibkan. Tertib (berurutan): Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas.th: 188) 3. (Abu Muhammad. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). (Dr. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. Zainuddin Tanjung. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". t. Namun. hukumnya sunat. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. 1999: 87) . Dr.

adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Abu Hurairah r.Perkara-Perkara Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut:  Ketiadaan air Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. Di samping itu bila seseorang dalam . Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup untuk wudu' atau mandi.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". Termasuk juga. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. jauhilah ia. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya:" …lalu tidak kamu peroleh air. Selain itu. bersabda Rasulullah S. Wahbah al-Zuhaili.a berkata. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. (Dr.A.

A. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. (Dr. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Dr. 'Abdul Qadir. Muhammad. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. Rahman Ritonga. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. lalu mengingat bahawa air ada. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. Zainuddin Tanjung. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. sunat atau wajib.perjalanan lupa bahawa dia membawa air. (Al-Husaini. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Dr. (Dr. Zainuddin Tanjung. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. kerana dia telah memperoleh air. meskipun air ada disekitarnya. . Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. A. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ritonga. 1999: 81)  Keuzuran untuk menggunakan air Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. lantas dia bertayammum. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. (Ar-Rahbawi. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'.

Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. berkata. Atau khawatir sakitnya semakin parah. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Dalam keadaan sakit atau luka Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Ibnu 'Abbas r.a. seperti kulit badan menjadi hitam. membolehkan tayammum. Atau khawatir lambat sembuhnya.Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Qaul yang rajih. Kes Kedua Khawatir sakitnya akan bertambah. maka ia takut mati jika mandi.A. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. Boleh disamakan dengan hal tersebut. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan iaitu: Kes Pertama Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. hendaklah ia bertayammum". iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. bersabda Rasulullah S. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. meskipun sakitnya tidak bertambah. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk.W: (Riwayat al-Daruqutni. lalu berjunub. . (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul.

seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Dr. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. Zainuddin Tanjung. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Rahman Ringota. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. meskipun dia memiliki air. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. 1999: 82)  Memerlukan air Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya.Kes Ketiga Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang . (Al-Husaini. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. A. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. Muhammad. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. (Dr. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air).

kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). sebab itu aku bertayammum. (b) 334: 238) maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Dr. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Rahman Ritonga. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Muhammad. alasanku yang membuat aku tidak mandi. A.A.  Khawatir kehilangan harta jika mencari air Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. untuk dimasak. (Dr. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. Zainuddin Tanjung.W. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati).W. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa.A. dibolehkan tayammum. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr." . Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. Maka Rasulullah S. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. harta.  Keadaan sangat dingin Dari 'Amru bin 'Ash r. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Al-Husaini. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian.a berkata: (Riwayat Abu Daud. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau.diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan.

Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. Muhammad. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. Sebagaimana golongan Hanafiyyah.  Tiada alat untuk mengambil air Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. sementara alat itu tidak ada padanya. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. (Ar-Rahbawi. dibolehkan tayammum. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. jika terus diusahakan waktu akan habis. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. . Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. 'Abdul Qadir. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. (Al-Husaini. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. 1994: 139) Maka. bila seseorang tidak memiliki alat.

Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. solat wajib lima waktu dan solat witir. 1999: 80-84) . Khawatir Kehabisan Waktu Solat Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. 1994: 139) Kedua. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. Zainuddin Tanjung. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. (Ar-Rahbawi. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Berbeza pula dengan golongan di atas. Dr. (Dr. 'Abdul Qadir. Lain halnya bagi orang yang musafir. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. Rahman Ringota. A. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. baik untuk solat jenazah. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Pertama. Seperti golongan Syafi'iyyah.

Ini bertujuan memastikan bahawa mereka telah memerhatikan langkahlangkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul  Membuat perbincangan keseluruhan berkaitan tayammum Kesan demonstrasi  Pelajar akan lebih memahami pembelajaran apabila berpeluang melakukan aktiviti yang di jalankan . guru hendaklah menerangkan kembali langkah tersebut  Kaedah teknik menyoal juga di gunakan untuk menarik perhatian murid  Guru perlu memastikan semua pelajar melihat demonstrasi yang dilakukan  Guru meminta salah seorang pelajar melakukan demonstrasi itu Selepas demonstrasi  Guru meminta pelajar menyebut cara bertayammum.Langkah-langkah Pengajaran Tayammum KAEDAH DEMONSTRASI Sebelum demonstrasi  Guru hendaklah menyediakan topik. objektif & kandungan demonstrasi terlebih dahulu  Guru membawa pelajar ke tempat demonstrasi yang disediakan untuk aktiviti tayammum  Sebelum memulakan demonstrasi. guru hendaklah memberitahu pelajar mengenai tujuan serta aktiviti yang hendak dijalankan Semasa demonstrasi  Guru perlu memandang ke arah murid ketika memberi penerangan mengenai aktiviti demonstrasi yang di jalankan  Sekiranya pelajar menunjukkan keraguan.

 Guru dapat menilai kefahaman pelajar melalui aktiviti yang telah dilakukan .

silangkata.  Sebagai aktiviti pengukuhan. Model simbolik Demonstrasi yang dilakukan berdasarkan arahan guru.  Dilakukan dalam bentuk kumpulan atau individu .Model Demonstrasi Terbahagi kepada tiga bahagian : Model hidup Di laksanakan oleh guru dan pelajar yang telah menguasai kemahiran tayammum. penyelesaian masalah dan demontrasi contoh : permainan bahasa. main peranan. meneka. penyelesaian masalah dan memadan. pengayaan dan pemulihan. bahan visual atau bahan-bahan bertulis. Model Persepsi Menggunakan audio. video contohnya KAEDAH BERMAIN  Mengadakan aktiviti yang terkawal seperti simulasi. kuiz. Cth Permainan dalam pengajaran Tayammum (kuiz)  Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan  Setiap kumpulan perlu menjawab soalan kuiz yang diajukan oleh guru  Soalan kuiz ini berkaitan dengan tajuk tayammum  Kumpulan yang berjaya akan diberi imbuhan yang bersesuaian  Guru dan pelajar dapat menguasai permainan tersebut  Aktiviti permainan berdasarkan kepada tajuk tayammum  Guru dapat mengawal disiplin dan membimbing pelajar memahami kaedah tayammum  Memberi keseronokan dan mengurangkan ketegangan kepada pelajar  Wujud hubungan di antara pelajar dengan guru . tekateki.

 Melatih pelajar menggunakan pemikiran kritis dan analisis Dalam bab Tayammum ini. Cara pelaksanaannya:  Guru memberikan 2 soaalan ringkas kepada para pelajar  Para pelajar dikehendaki menjawabnya di dalam buku latihan masing-masing dalam tempoh waktu yang singkat  Kemudian guru meminta murid membacakan jawapan mereka didalam kelas  Akhir sekali guru memberikan jawapan yang tepat kepada para pelajar . guru boleh melakukan penilaian formal (ujian kertas-pensil dalam masa singkat) secara individu pada akhir pengajaran.

Selangor : Multimedia-ES Resources Sdn. Fathul Bari Bisyarhi Sahih al-Bukhari. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah. Selangor: Advance Publication. Ar-Rahbawi. Kamus Istilah Fiqh. ( 2008 ). Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Al-Daruqutni. t. 1416H/1996. Syafi'iyah Am (pnys). Al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhli Ahmad bin Ali bin Hajar. ( 2007 ). 1999. Kuala Lumpur : Percetakan Eskoh Sdn. Abd. ( 1984 ).Bhd. Mabruri Tholhah. Dr. Jil. Ahmad. Dr. A. Dr. Panduan Lengkap Tentang Bersuci. Sahih al-Bukhari: Darul Salam. Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu : Darul Fikr. 1419H/1999. 1417H/1996. Jil.th. t. 1984.tp: Jasmin Enterprise. Ahmad Mohd Salleh. M.BIBLIOGRAFI Abu Muhammad. Zawawi Hj. ( 2008 ). Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi.tp: Litera AntarNusa dan Pustaka Islamiyah. t. Fiqh Ibadah. . Mok Soon Sang. al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar. Mok Soon Sang. Sunan al-Daruqutni. 2: Dar Abi Hayan. Bhd. 1. Al-'Asqalani.Bhd. Salat Empat Mazhab. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Zainuddin Tanjung. Kuala Lumpur: Penerbit Edaran Kalam. Kaedah dan Teknik Pengajaran. 1997. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. 'Abdul Qadir. 1994. Rahman Ritonga. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Wahbah al-Zuhaili. Mujieb. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->