Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. iv.iii. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. Oleh yang demikian. . Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji.Senarai semak yang standard. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. v. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian.

1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN . Kemahiran Lisan b.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1. 1.2.2.2.2.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. Kemahiran Bacaan c.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. 1.2. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.2. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.2. 1. 1. 1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. Kemahiran Tulisan d.2.

” auding” . perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.Mengikut arahan.Memahami perkataan. . Bagi setengah-setengah bahasa. jeda serta helaan yang betul. 1. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. . Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. . Jika ditinjau dengan teliti. dia seharusnya dapat mengecam. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Menentukan idea utama / terpenting. licin dan lancar. .1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. 1. mengenal dan mengamatinya.Memahami urutan atau sekuan.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.Mengingat kembali. .Mendengar secara kritikal.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. nada (tekanan suara ). . Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.1. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. . .3: KEPENTINGAN LISAN .

dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan.Mendengar secara kritikal. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. intonasi dan tekanan suara. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. .4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. . Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Dengan itu mereka akan lebih berani.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. mengajuk dan seterusnya bercakap. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Struktur ayat. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. . membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: .Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. . .Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. 1.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.

Pilih. 1.1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.7.5.5. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.1. pertandingan dan sebagainya. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.3. 1. 1.5. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”.6.5. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. 1. 1.5. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.1. 1. 1. .5.6.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.5. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. bernas dan mudah. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1..1.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.6. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.2.1.4.1.1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. 1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.6.4.5. 1.6.2.3. 1. 1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.6.

1.6.1.6.5. 1. Semasa murid-murid meniru sebutan. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. 2.1.7. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.1. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. 1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .6. 1. . Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. 1.1.9.6. mengamati serta memahamkan kandungannya.8.6. KEMAHIRAN BACAAN 2.6. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Ketika menyampaikan pengajaran. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.1.

Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. . membaca dan menulis. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.2. 2. b. Seni bahasa : Mendengar.1. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN .Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.3.3.2. . d. bertutur. . e.1.2. Diskriminasi: Mengecam.Umur: Peringkat umur yang berbeza.1.3.2. 2. 2. urutan dan sekuan. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.2. mencari dan membezakan / mengasingkan. Turutan : Memahami giliran. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. . .Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. b.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. 2.2. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.KEADAAN FIZIKAL . MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. 2.2 PROSES BACAAN 2.4. Sintesis : Membuat kesimpulan 2.1. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. .3. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.1. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. c.3.

3. .Diskriminasi Penglihatan. .5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.1 BENTUK HURUF .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.Salah memecah / membatang suku kata. MOTIVASI DAN SAHSIAH . 2. 2.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.1.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.3.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: . . .Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.3. tidak suka bercakap dan lain-lain. .Diskriminasi Pendengaran.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. . . .1. .2 PERINGKAT SUKU KATA . 2.Huruf terbalik. 2. .Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.6PENGUASAAN BAHASA . .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. .3.1. 2. murung.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. .4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . . . EMOSI.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. 2.4.4. rasa dan cita rasa.3. .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.1.

Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut..Mengenal pasti kanak-kanak.Pembalikan perkataan. 2. . .Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3. .4.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. . . .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.Mengulang.Pelaksanaan. PERANAN TULISAN .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . fikiran dan idea. .Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .Membaca mengikut loghat. 2.4. .4. . .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. . .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.Susun strategi pemulihan. . 2. .Menyebut perkataan mengikut loghat.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Tertinggal.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Merangkak-rangkak.1.Mengeja sebelum membaca. 3.2. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

2. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. pantas dan cekap. cara memegang alat tulis. Menguasai gerak tangan bebas. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. 3.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. menyemai.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran.jari serta kordinasi mata tangan. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). menguli tepung dan lainlain. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. menganyam. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. menampal. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. fikiran serta perasaan dengan baik. dari atas ke bawah dan lain-lain. syair. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. tangan. mengoyak. bahkan juga seluruh insan umumnya. perhubungan serta matlamat hidup. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting.3. Untuk menyediakan. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. .

3.4. . . . .Menulis surat kiriman.Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.Mengarang cerita. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. . Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . . perkataan atau imbuhan. mengenal.3.Lain-lain yang berkaitan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. .Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.Membina ayat.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. sajak. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. . 3. .Mengarang pantun. 3. . . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.Masalah pembalikan huruf atau perkataan.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.Menulis dengan meninggalkan huruf.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.3.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.Meneliti.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. teka-teki dll. . .3. .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .Kemahiran mengawal dan memegang pensel. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . .

2. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. EJAAN 4.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.. . Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. 4. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Memberikan penerangan. . Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. 4.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. 3. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas.4. . sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Lemah dalam ingatan penglihatan.1. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul.1. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. . Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.2.

Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .3.Permainan teka teki. .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.Mencari perkataan berlawan.Mendiskriminasi perkataan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal.Permainan Silang kata.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.. .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. . . 4. MENGENAL PASTI MASALAH 3. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. 4. . .2. STRATEGI PENGAJARAN . .Kemungkinan lemah dalam bacaan. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .Melengkapkan atau menambah perkataan. . . berganda dan jantina. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.2.Membina perkataan di dalam perkataan. . .

atau 1. KPM) 2. Masa menjawab tidak terhad. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. 2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . · Jika masalah tersebut ’agak berat’.2. iaitu LISAN. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. guru darjah. PENILAIAN 1. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. PRAKTIK DAN BERTULIS.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.2. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.3.4 Beri sehelai demi sehelai. ibu bapa.2.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. 2.3 Berdasarkan pemerhatian guru.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. dan lain-lain . 2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. Jangan teruskan ujian. MENGENAL PASTI MASALAH 2.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. biarkan. guru Bahasa Melayu. 2.4. atau 1. PELAKSANAAN 5. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.2. Guru tengok cara murid menjawab.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. pendengaran atau pertuturan. atau kesemua di atas.2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. 2.2 Berdasarkan PKBS.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1. 2.

1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 .2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.‘b’ dengan ‘d’‘ .Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? . Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. ‘esok’ . ‘ hari ini’ . kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca.3 Tampal senarai masalah di fail murid.Kesukaran memahami. Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. menulis . mengingati dan mengikuti arahan .“was” menjadi “saw” . dengan cara kaunseling.mengeja dan mengira. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan. menulis.Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut .Perlu diselesaikan terlebih dahulu. 3. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf. 3. STRATEGI PENGAJARAN 3.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. agar mudah dirujuk.memahami . 3. Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.

Masalah tingkahlaku (seperti melawan.Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew). Masalah yang mungkin dialaminya . bodoh atau lembab . pelakon (Whoopi Goldberg).Salah sangka dan digelar sebagai malas.Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Gangguan emosi (seperti kemurungan) . kecelaruan tingkahlaku) .Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful