Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

iv. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. . Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh.iii. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal.Senarai semak yang standard. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian. Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. v. Oleh yang demikian. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama.

1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1.2. 1.2. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.2.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. 1. 1. 1. Kemahiran Lisan b.2.2.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN .BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. Kemahiran Tulisan d.2.2.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.2.1. 1. 1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. Kemahiran Bacaan c. 1.

.Memahami urutan atau sekuan. mengenal dan mengamatinya. . Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . .3: KEPENTINGAN LISAN .1. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Mendengar secara kritikal. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. 1. dia seharusnya dapat mengecam. Jika ditinjau dengan teliti.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. . .Memahami perkataan. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. nada (tekanan suara ). .1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. . konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.” auding” . Bagi setengah-setengah bahasa.Mengikut arahan.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. 1. licin dan lancar. . dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. jeda serta helaan yang betul.Mengingat kembali.Menentukan idea utama / terpenting.

mengajuk dan seterusnya bercakap. intonasi dan tekanan suara. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. . Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. . Dengan itu mereka akan lebih berani.Mendengar secara kritikal. . Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . . Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. . 1. Struktur ayat. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.

2. pertandingan dan sebagainya.1.5. Pilih.6. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.1.1.. 1.6.1.1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.7. 1. 1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.6.5.6. 1. 1.3.5.5. 1.1. 1. 1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. 1.4. 1. 1.1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. . Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.5.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. bernas dan mudah. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.5.4. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.6.2.6.3.5.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.5. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.

2. 1. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Ketika menyampaikan pengajaran. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. KEMAHIRAN BACAAN 2.9. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.6.6. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.1.1. 1.6. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.1. Semasa murid-murid meniru sebutan. 1. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. . guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.1. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. 1. mengamati serta memahamkan kandungannya.8. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.6. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.6.5.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .1.6. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.7.1.

3.1.1. bertutur. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.2. 2. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.1.2 PROSES BACAAN 2. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.1. Seni bahasa : Mendengar. e.2.KEADAAN FIZIKAL . Sintesis : Membuat kesimpulan 2.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN . mencari dan membezakan / mengasingkan.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. 2.2.2. urutan dan sekuan. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a.2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.4. c. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. Turutan : Memahami giliran.2.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. . b. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. 2. . MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a.Umur: Peringkat umur yang berbeza.3. 2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.3. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.3.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. . . Diskriminasi: Mengecam.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. b. .3. d.1. 2. . membaca dan menulis.

. .3.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.1 BENTUK HURUF .4.Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. . . 2. MOTIVASI DAN SAHSIAH .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Salah memecah / membatang suku kata.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.1.2 PERINGKAT SUKU KATA . .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. . .6PENGUASAAN BAHASA . . 2.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. murung.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . 2.Diskriminasi Penglihatan.1.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.1.4.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) . .Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. tidak suka bercakap dan lain-lain. 2. rasa dan cita rasa.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Huruf terbalik. .1.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.3.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.3. . 2. . . .3.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.3. 2. . EMOSI.Diskriminasi Pendengaran.

1.Merangkak-rangkak.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. . . fikiran dan idea.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . . 2.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Mengenal pasti kanak-kanak. PERANAN TULISAN .Pembalikan perkataan. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.4.. .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.4.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Tertinggal.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Mengulang.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.2. . . .Membaca mengikut loghat. . . . .3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. . 2.Pelaksanaan.Menyebut perkataan mengikut loghat. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.Susun strategi pemulihan.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. . .Mengeja sebelum membaca. . 2. .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. 3.4.

2. Menguasai gerak tangan bebas. menganyam. tangan. fikiran serta perasaan dengan baik. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.jari serta kordinasi mata tangan. mengoyak. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. menyemai. cara memegang alat tulis. Untuk menyediakan. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. syair. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. menampal. .3. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. perhubungan serta matlamat hidup. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. dari atas ke bawah dan lain-lain. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. 3. menguli tepung dan lainlain. bahkan juga seluruh insan umumnya. pantas dan cekap.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea.

Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.Membina ayat.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. . . Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Mengarang pantun. .3. .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.4. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. 3.Mengarang cerita.Lain-lain yang berkaitan.3. . MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . .Meneliti.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. perkataan atau imbuhan. . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. . 3.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.Masalah pembalikan huruf atau perkataan.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. . menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. .Menulis surat kiriman.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. . .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . .Menulis dengan meninggalkan huruf. . sajak.3. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . teka-teki dll. . 3.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.Kemahiran mengawal dan memegang pensel.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. mengenal.

4.1. . Memberikan penerangan.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.4. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.2. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. . 3. Lemah dalam ingatan penglihatan.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. . DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. EJAAN 4. .1. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4.2.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. 4. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.

Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Permainan Silang kata. STRATEGI PENGAJARAN . . berganda dan jantina. . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Permainan teka teki. . .3.Melengkapkan atau menambah perkataan. 4.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga.Membina perkataan di dalam perkataan.Mencari perkataan berlawan. . . 4.Kemungkinan lemah dalam bacaan. . .Membina perkataan berirama ( sama di pangkal.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. . .2.Mendiskriminasi perkataan.2.. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. MENGENAL PASTI MASALAH 3. . MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . .

guru darjah.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. ibu bapa. Guru tengok cara murid menjawab.4 Beri sehelai demi sehelai. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. KPM) 2. 2.2. 2.3. 2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. iaitu LISAN.2. 2.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. Jangan teruskan ujian. PENILAIAN 1. atau 1.3 Berdasarkan pemerhatian guru. dan lain-lain .2 Berdasarkan PKBS. biarkan.2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. atau 1. 2. guru Bahasa Melayu. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. MENGENAL PASTI MASALAH 2. PRAKTIK DAN BERTULIS. 2. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. PELAKSANAAN 5.2.4. pendengaran atau pertuturan.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. atau kesemua di atas. Masa menjawab tidak terhad. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.2.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.

STRATEGI PENGAJARAN 3.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.3 Tampal senarai masalah di fail murid.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. ‘ hari ini’ .Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.Kesukaran memahami. menulis .mengeja dan mengira.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? . Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku.Perlu diselesaikan terlebih dahulu. kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. ‘esok’ . dengan cara kaunseling. 3. agar mudah dirujuk. 3. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf.“was” menjadi “saw” . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 . menulis. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.memahami .‘b’ dengan ‘d’‘ . 3. mengingati dan mengikuti arahan .

kecelaruan tingkahlaku) .Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : .Salah sangka dan digelar sebagai malas.Gangguan emosi (seperti kemurungan) .Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia .Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew).Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi. pelakon (Whoopi Goldberg). amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Masalah tingkahlaku (seperti melawan. bodoh atau lembab . Masalah yang mungkin dialaminya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful