Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar.iii.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. v. . Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh.Senarai semak yang standard. iv. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. Oleh yang demikian.

Kemahiran Tulisan d. 1. 1. 1.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial.2.2.2. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. Kemahiran Bacaan c.2.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN .2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. 1.2. 1.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.2.2.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. 1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.2. 1. Kemahiran Lisan b.

perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.Menentukan idea utama / terpenting. Jika ditinjau dengan teliti.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.Mengikut arahan. Bagi setengah-setengah bahasa. licin dan lancar.Mengingat kembali. . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. .Memahami perkataan.Memahami urutan atau sekuan. mengenal dan mengamatinya. dia seharusnya dapat mengecam. . jeda serta helaan yang betul. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. . . Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. . 1.” auding” . . dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. 1.3: KEPENTINGAN LISAN . konsep dan kemahiran mendengar perkataan.Mendengar secara kritikal. . Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. .1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. nada (tekanan suara ).1.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.

Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. mengajuk dan seterusnya bercakap. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. . Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. . pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Dengan itu mereka akan lebih berani. . Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. intonasi dan tekanan suara.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. 1. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Mendengar secara kritikal. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Struktur ayat. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. . . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran.

5. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. 1. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. 1.1. Pilih.4.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.6.5. 1.3.5.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.6.5.6. pertandingan dan sebagainya.. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. 1.4. 1.1. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. .5.5. 1. bernas dan mudah.6. 1.2. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.6. 1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.5. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.6.1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. 1.3. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. 1.1.2.1.5.7. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.

Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.6.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.6.1. 1.5.8.6. KEMAHIRAN BACAAN 2.1.7. . mengamati serta memahamkan kandungannya.6.6. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.1. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. Semasa murid-murid meniru sebutan. 2.1. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Ketika menyampaikan pengajaran.9. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. 1.1. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. 1.6. 1.

2 PROSES BACAAN 2. . .2.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.3. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.2. 2. bertutur. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. .Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.1.2. e. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.1. membaca dan menulis.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. .KEADAAN FIZIKAL . Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. c.1. urutan dan sekuan.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN .4.3. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. 2.3. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.1.2.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.3.1.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. Turutan : Memahami giliran.3. Diskriminasi: Mengecam. b. 2. Seni bahasa : Mendengar. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. 2.Umur: Peringkat umur yang berbeza.2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas. . Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. mencari dan membezakan / mengasingkan. d.2. 2. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. b. .

3. .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda. .1.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . 2.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.Diskriminasi Penglihatan. 2. .4.3.3. . murung. 2. tidak suka bercakap dan lain-lain. rasa dan cita rasa. . . .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Huruf terbalik.3. . 2. .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. . MOTIVASI DAN SAHSIAH .Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.Diskriminasi Pendengaran.1.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.1 BENTUK HURUF .4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. . .Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.Salah memecah / membatang suku kata.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal. .1.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.4.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) . EMOSI.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. .3. .Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.6PENGUASAAN BAHASA . 2.2 PERINGKAT SUKU KATA . .Bunyi huruf yang seakan-akan sama. 2.1.

Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. fikiran dan idea.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. . . .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. 3.Mengenal pasti kanak-kanak.Pelaksanaan.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . . . . PERANAN TULISAN . 2.Membaca mengikut loghat. . .Merangkak-rangkak. . DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan..Susun strategi pemulihan. .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .2. 2.4.Mengulang.1. .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Mengeja sebelum membaca. . .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.Menyebut perkataan mengikut loghat. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. .Pembalikan perkataan.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3.4.Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. 2.Tertinggal.4.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT . .

Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Untuk menyediakan.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. menganyam.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini).3. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. pantas dan cekap. mengoyak. Menguasai gerak tangan bebas. 2. menampal. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. perhubungan serta matlamat hidup. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. bahkan juga seluruh insan umumnya. fikiran serta perasaan dengan baik. syair. menyemai. . 3. menguli tepung dan lainlain. dari atas ke bawah dan lain-lain.jari serta kordinasi mata tangan. cara memegang alat tulis. tangan. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat.

Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. . .Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan .Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. .Menulis surat kiriman.Lain-lain yang berkaitan. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . . . MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. .Meneliti.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. . Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit.4. . .3. mengenal.Mengarang pantun.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. 3. 3.3. .Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. .Kemahiran mengawal dan memegang pensel.Menulis dengan meninggalkan huruf. 3.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.Mengarang cerita. . perkataan atau imbuhan. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. sajak.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. teka-teki dll.Membina ayat.3. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . . Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan .Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. .

Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. EJAAN 4.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. 4. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4.1. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.2. .Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Lemah dalam ingatan penglihatan. 3.1. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca.4. Memberikan penerangan.. . Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. . sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.2. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. 4. .Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul.

. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Kemungkinan lemah dalam bacaan.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. .3. .Mencari perkataan berlawan. .2. . berganda dan jantina.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. . .Membina perkataan di dalam perkataan. 4.2. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .Permainan Silang kata.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. .Mendiskriminasi perkataan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.. . 4. .Melengkapkan atau menambah perkataan.Permainan teka teki.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. . MENGENAL PASTI MASALAH 3. STRATEGI PENGAJARAN . MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.

2.2 Berdasarkan PKBS. atau kesemua di atas.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.3. guru Bahasa Melayu.2. MENGENAL PASTI MASALAH 2.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. dan lain-lain . PRAKTIK DAN BERTULIS. 2. 2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. pendengaran atau pertuturan. iaitu LISAN. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. atau 1. biarkan. 2. ibu bapa. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. Jangan teruskan ujian.2. Guru tengok cara murid menjawab. PENILAIAN 1. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.2.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. KPM) 2.2.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .4 Beri sehelai demi sehelai. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. 2. PELAKSANAAN 5. 2. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.2.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.4. atau 1. guru darjah. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.3 Berdasarkan pemerhatian guru. Masa menjawab tidak terhad.

memahami . dengan cara kaunseling.3 Tampal senarai masalah di fail murid.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? .Perlu diselesaikan terlebih dahulu. mengingati dan mengikuti arahan . bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. agar mudah dirujuk. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. ‘ hari ini’ . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 . STRATEGI PENGAJARAN 3. menulis .Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . menulis.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. 3. Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca. 3.‘b’ dengan ‘d’‘ . Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. 3.mengeja dan mengira. Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. ‘esok’ .“was” menjadi “saw” .Kesukaran memahami. kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf.

Masalah yang mungkin dialaminya .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : . kecelaruan tingkahlaku) .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew).Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri . bodoh atau lembab .Salah sangka dan digelar sebagai malas. pelakon (Whoopi Goldberg).Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan .Masalah tingkahlaku (seperti melawan.Gangguan emosi (seperti kemurungan) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful