Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal. iv. Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. . Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. Oleh yang demikian. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart.iii. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh. v. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan.Senarai semak yang standard.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak.

7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. 1. Kemahiran Bacaan c. 1.2.2.2. 1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial.2.2. Kemahiran Tulisan d. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN . kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.2. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.2.2. 1. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. 1.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. 1. 1.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak.1.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. Kemahiran Lisan b. 1.

KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. Bagi setengah-setengah bahasa.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. 1. . . .Menentukan idea utama / terpenting.3: KEPENTINGAN LISAN .Memahami urutan atau sekuan.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. . konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . 1. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. .Mengingat kembali. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. jeda serta helaan yang betul. mengenal dan mengamatinya.1. dia seharusnya dapat mengecam. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar.Mendengar secara kritikal.” auding” .Mengikut arahan. Jika ditinjau dengan teliti.Memahami perkataan. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. . Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. nada (tekanan suara ). dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. licin dan lancar. . perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. .

dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. . sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. . Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. mengajuk dan seterusnya bercakap. 1. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Dengan itu mereka akan lebih berani. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. . . Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.Mendengar secara kritikal. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Struktur ayat. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. . pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. intonasi dan tekanan suara.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.

1. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.7. 1. 1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.5. 1.5. .Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. 1.1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.6.3.6.3.1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. bernas dan mudah. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.5. 1.6. 1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan.4.2.1.5.5. 1.1. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”.5..5.5.6. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. 1.4.1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.6. pertandingan dan sebagainya. 1. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. Pilih.2. 1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.1. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.6. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.

Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. mengamati serta memahamkan kandungannya. 2.6. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .1.5. 1. . pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.8. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.6.1.6.1. Semasa murid-murid meniru sebutan.1. KEMAHIRAN BACAAN 2. 1. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. 1. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. 1.1.7. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Ketika menyampaikan pengajaran.1.6.6. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.9.6. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.

c.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. 2.3. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.2. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.3.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN . bertutur.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.3.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. e. . Pendengaran : Pendengaran yang jelas.1. . mencari dan membezakan / mengasingkan. d. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.3.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.1.2. . membaca dan menulis.2. b.KEADAAN FIZIKAL . 2.1. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. 2.1.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.4. Seni bahasa : Mendengar. . urutan dan sekuan. . Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.Umur: Peringkat umur yang berbeza. 2.2.2 PROSES BACAAN 2.2. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. Turutan : Memahami giliran. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.1. 2. b. Diskriminasi: Mengecam.3. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.

3.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. . rasa dan cita rasa. . .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. .1.1. .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Diskriminasi Pendengaran. .Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. 2.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. 2. .4.Salah memecah / membatang suku kata.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . tidak suka bercakap dan lain-lain.3. 2. 2.Huruf terbalik. MOTIVASI DAN SAHSIAH . .1.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.6PENGUASAAN BAHASA . 2. murung. . .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. EMOSI. 2.1 BENTUK HURUF . . .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.4.3. .4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Diskriminasi Penglihatan.3. .1.3.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.2 PERINGKAT SUKU KATA .

.Merangkak-rangkak. .2. fikiran dan idea. PERANAN TULISAN .Mengulang. .4. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.Tertinggal. 2.Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. . .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . .Mengeja sebelum membaca. 3.Mengenal pasti kanak-kanak.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. 2. .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Menyebut perkataan mengikut loghat.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT . . . .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.4. 2.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.Susun strategi pemulihan.4..Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. . .Pelaksanaan. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Pembalikan perkataan. . .1.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN . . .Membaca mengikut loghat.

Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. menganyam. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. syair. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. perhubungan serta matlamat hidup. cara memegang alat tulis. Menguasai gerak tangan bebas. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. pantas dan cekap. dari atas ke bawah dan lain-lain. menampal. bahkan juga seluruh insan umumnya. menguli tepung dan lainlain. menyemai. fikiran serta perasaan dengan baik. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.3. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. 2. Untuk menyediakan.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. mengoyak. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1.jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. tangan. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. 3. .

.Lain-lain yang berkaitan. 3.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. mengenal. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. .Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. sajak. .Menulis surat kiriman. 3.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. .Meneliti. .4.3.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.3. .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.Menulis dengan meninggalkan huruf. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan .Masalah pembalikan huruf atau perkataan.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. perkataan atau imbuhan.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. teka-teki dll.Mengarang pantun. 3.Mengarang cerita. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. . .Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit.3. . . . .Membina ayat. . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.

.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. . 4. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.2. Lemah dalam ingatan penglihatan. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. .2.. Memberikan penerangan.1.4. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. 3. EJAAN 4. 4.1. .Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.

Lemah dari segi Analisis Pendengaran.2. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Melengkapkan atau menambah perkataan.Permainan teka teki. STRATEGI PENGAJARAN . .Mendiskriminasi perkataan. . MENGENAL PASTI MASALAH 3.Kemungkinan lemah dalam bacaan. berganda dan jantina. . .2. .Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. . .. 4. .Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. 4.Mencari perkataan berlawan. .Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga.Membina perkataan di dalam perkataan. .Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . .Permainan Silang kata. .3.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.

(Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. biarkan. pendengaran atau pertuturan.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. MENGENAL PASTI MASALAH 2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .3 Berdasarkan pemerhatian guru. atau 1.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. Masa menjawab tidak terhad. PENILAIAN 1. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. PRAKTIK DAN BERTULIS. Jangan teruskan ujian. Guru tengok cara murid menjawab. 2.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. KPM) 2.2. dan lain-lain . 2.2. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.3.4.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. atau kesemua di atas. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. guru Bahasa Melayu. atau 1. ibu bapa.2. PELAKSANAAN 5. 2.2.2 Berdasarkan PKBS. 2.4 Beri sehelai demi sehelai. 2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. 2. iaitu LISAN.2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. guru darjah.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.

Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. 3. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan. Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.Perlu diselesaikan terlebih dahulu. ‘ hari ini’ . kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. 3. menulis. mengingati dan mengikuti arahan . agar mudah dirujuk.‘b’ dengan ‘d’‘ . Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku.“was” menjadi “saw” . ‘esok’ .Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? . mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf. STRATEGI PENGAJARAN 3.mengeja dan mengira.memahami . 3.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 . dengan cara kaunseling. bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.Kesukaran memahami.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’.3 Tampal senarai masalah di fail murid. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. menulis .Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut .

kecelaruan tingkahlaku) . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : .Gangguan emosi (seperti kemurungan) .Masalah tingkahlaku (seperti melawan.Salah sangka dan digelar sebagai malas.Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew). pelakon (Whoopi Goldberg). bodoh atau lembab .Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi. Masalah yang mungkin dialaminya .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.