Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. iv.Senarai semak yang standard. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. . Oleh yang demikian. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal.iii. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan. v. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P.

1.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak.2.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.2.1.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kemahiran Tulisan d.2.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.2. 1.2. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. Kemahiran Bacaan c. Kemahiran Lisan b. 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.2. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN . 1. 1.2.2. 1. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. 1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa.

nada (tekanan suara ). Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.1.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.Menentukan idea utama / terpenting. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. mengenal dan mengamatinya. . . konsep dan kemahiran mendengar perkataan. . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. 1.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.Mengingat kembali. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. 1. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. . licin dan lancar. dia seharusnya dapat mengecam. .3: KEPENTINGAN LISAN . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya.Memahami perkataan. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Jika ditinjau dengan teliti. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. . jeda serta helaan yang betul. .Mendengar secara kritikal.” auding” . Bagi setengah-setengah bahasa.Mengikut arahan. . Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Memahami urutan atau sekuan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.

intonasi dan tekanan suara. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. . Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. .Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Struktur ayat. .4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. 1. . Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. . dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. mengajuk dan seterusnya bercakap.Mendengar secara kritikal. Dengan itu mereka akan lebih berani.

pertandingan dan sebagainya.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.6. 1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.4. 1. bernas dan mudah.3. 1. 1.5.6.1.3.7.6. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.5. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.5. 1.5.6.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.6.1. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.. 1.4. 1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.1.2. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.5.1.5. Pilih. 1.5.6.5. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.2.1.1. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. 1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. . 1.

1.6. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. 1. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.8. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.6. KEMAHIRAN BACAAN 2. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan.9. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara.5. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.1. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.6.1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.6.1.1. Ketika menyampaikan pengajaran. . Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. 1. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.6. 1.7. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. 1. mengamati serta memahamkan kandungannya.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.1. Semasa murid-murid meniru sebutan. 2.6.

bertutur. b.1.KEADAAN FIZIKAL . 2.3.3. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. urutan dan sekuan. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.2. . BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.Umur: Peringkat umur yang berbeza. 2. Turutan : Memahami giliran.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. 2. e. 2. membaca dan menulis.2.3. .Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. Diskriminasi: Mengecam.1. mencari dan membezakan / mengasingkan. 2.2. .4. . Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.1.2 PROSES BACAAN 2.3. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. Seni bahasa : Mendengar. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. b. .1.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN .1.3. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. d.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.2. c.2. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.

2.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) . .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding. . .Diskriminasi Penglihatan. . rasa dan cita rasa.3.4.Diskriminasi Pendengaran. .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. MOTIVASI DAN SAHSIAH .Huruf terbalik.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2. .4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: . .3.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.3.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.3. .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . .Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. . . . 2.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. 2.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.1.3.6PENGUASAAN BAHASA . 2.Salah memecah / membatang suku kata.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. .1.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal. 2.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.2 PERINGKAT SUKU KATA .1. tidak suka bercakap dan lain-lain.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. 2. .1 BENTUK HURUF .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.1. murung.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. EMOSI.4. .

5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . .Mengenal pasti kanak-kanak. 2.Pelaksanaan. . . .Susun strategi pemulihan.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. 2. . .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Pembalikan perkataan.Mengeja sebelum membaca. .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.4. .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3. .Merangkak-rangkak. . . .2.4.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .Menyebut perkataan mengikut loghat.Tertinggal. . 3.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. fikiran dan idea. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. ..Membaca mengikut loghat. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. .1.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Mengulang. 2.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. PERANAN TULISAN .Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. .4.

menganyam. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. cara memegang alat tulis. dari atas ke bawah dan lain-lain. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. fikiran serta perasaan dengan baik. menguli tepung dan lainlain. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). syair. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. perhubungan serta matlamat hidup. menyemai.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. mengoyak. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Untuk menyediakan. pantas dan cekap. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. bahkan juga seluruh insan umumnya. . menampal. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. 2. 3.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3.jari serta kordinasi mata tangan.3. Menguasai gerak tangan bebas. tangan.

Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . . .Menulis surat kiriman. .3. . Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. perkataan atau imbuhan.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. . Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. . .Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.Mengarang cerita.Menulis dengan meninggalkan huruf.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. .3. .Masalah pembalikan huruf atau perkataan. .Membina ayat. . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.Mengarang pantun.Meneliti.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. . mengenal. teka-teki dll. . 3. 3. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.3. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. .4. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .Lain-lain yang berkaitan. . . 3. sajak.

. . . 4.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. EJAAN 4.2. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas.1. Lemah dalam ingatan penglihatan. 4.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. 3.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.4. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Memberikan penerangan. . Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.1. .2. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.

Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.Kemungkinan lemah dalam bacaan. . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . STRATEGI PENGAJARAN .Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.2. .Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .3.Mencari perkataan berlawan.Melengkapkan atau menambah perkataan.2. . . . .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Membina perkataan di dalam perkataan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. berganda dan jantina. . 4.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.Permainan Silang kata.. 4. . . MENGENAL PASTI MASALAH 3.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Permainan teka teki.Mendiskriminasi perkataan. . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. .

2.2. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. 2. iaitu LISAN. PENILAIAN 1. Guru tengok cara murid menjawab.2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. 2.2. KPM) 2. PRAKTIK DAN BERTULIS. biarkan. guru darjah. 2.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. 2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.4 Beri sehelai demi sehelai. pendengaran atau pertuturan. atau 1.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. dan lain-lain . ibu bapa. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. guru Bahasa Melayu.2.4. 2. atau kesemua di atas.2. MENGENAL PASTI MASALAH 2. Masa menjawab tidak terhad.3. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . Jangan teruskan ujian. atau 1.3 Berdasarkan pemerhatian guru.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. PELAKSANAAN 5.2 Berdasarkan PKBS.

Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. agar mudah dirujuk. mengingati dan mengikuti arahan . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 . 3. bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf.Kesukaran memahami. ‘esok’ .mengeja dan mengira. 3. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.memahami .3 Tampal senarai masalah di fail murid. ‘ hari ini’ .“was” menjadi “saw” .‘b’ dengan ‘d’‘ .1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan. dengan cara kaunseling. 3. menulis . menulis. Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan.Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. STRATEGI PENGAJARAN 3.Perlu diselesaikan terlebih dahulu.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? .

bodoh atau lembab .Salah sangka dan digelar sebagai malas. amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Masalah tingkahlaku (seperti melawan. artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : .Gangguan emosi (seperti kemurungan) . kecelaruan tingkahlaku) . pelakon (Whoopi Goldberg).Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew).Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia .Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan . Masalah yang mungkin dialaminya .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.