P. 1
Bab 7 senarai semak

Bab 7 senarai semak

|Views: 2,892|Likes:
Published by shah0zan

More info:

Published by: shah0zan on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. . Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian. iv.iii. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal.Senarai semak yang standard. Oleh yang demikian. v. Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama.

2.2. 1. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.2. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.2. 1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. Kemahiran Lisan b.2.2. 1. 1.1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. 1. Kemahiran Bacaan c. 1. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak.2.2. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN .4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. 1. Kemahiran Tulisan d.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.

Bagi setengah-setengah bahasa. . Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . Jika ditinjau dengan teliti.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.Mendengar secara kritikal. 1.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.Menentukan idea utama / terpenting. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.1.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. . Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. . jeda serta helaan yang betul. mengenal dan mengamatinya.Mengingat kembali. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. dia seharusnya dapat mengecam.Mengikut arahan.Memahami perkataan. licin dan lancar. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. . . . . Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar.3: KEPENTINGAN LISAN . KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. .” auding” .1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Memahami urutan atau sekuan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. 1. nada (tekanan suara ). .

1. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa.Mendengar secara kritikal. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: .Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. .Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. . dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. intonasi dan tekanan suara. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. . Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. Dengan itu mereka akan lebih berani. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. . Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Struktur ayat. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. mengajuk dan seterusnya bercakap. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. .4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan.

4. Pilih. bernas dan mudah..5. pertandingan dan sebagainya.3. 1. 1. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.6.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.1.3. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.6. . 1. 1.1.4. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan.5.1.2. 1. 1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.6.5. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. 1.1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.6.1. 1.6. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. 1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.7.5.5.2. 1.6.1. 1.5.5. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.5.1. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.

. 1. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.1.9.6. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. 2. Semasa murid-murid meniru sebutan. 1.5. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. Ketika menyampaikan pengajaran.1. mengamati serta memahamkan kandungannya. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.1.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .6.1. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. 1. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara.1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.6. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. KEMAHIRAN BACAAN 2. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.8.6.1.6.7. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.6. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. 1.

Pendengaran : Pendengaran yang jelas.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. .2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN . .1. d. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.3.1.3.3. . b. Sintesis : Membuat kesimpulan 2.4. Seni bahasa : Mendengar.2. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. bertutur. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. mencari dan membezakan / mengasingkan. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. .3.1.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. c. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. b. e.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.1. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. membaca dan menulis.3.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. 2. urutan dan sekuan.2.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. Diskriminasi: Mengecam. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. .1. 2. .Umur: Peringkat umur yang berbeza. 2.2 PROSES BACAAN 2. 2.KEADAAN FIZIKAL .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. Turutan : Memahami giliran.2. 2.2.2.

. . .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.Huruf terbalik.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Salah memecah / membatang suku kata. 2.4.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .1. .Diskriminasi Pendengaran. EMOSI.6PENGUASAAN BAHASA . MOTIVASI DAN SAHSIAH . tidak suka bercakap dan lain-lain.3.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .3. .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .1. . . 2.3. .3.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. 2.Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. .Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.1 BENTUK HURUF . .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. . .Bunyi huruf yang seakan-akan sama. 2.4. 2.3. . rasa dan cita rasa.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.1. .2 PERINGKAT SUKU KATA .1. .Diskriminasi Penglihatan.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2. murung.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding. 2.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.

Membaca mengikut loghat.Menyebut perkataan mengikut loghat.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. .Pembalikan perkataan..Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. .Mengulang.Mengeja sebelum membaca. . DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. 2. .Mengenal pasti kanak-kanak.Merangkak-rangkak.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.4.Susun strategi pemulihan. . .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . 2. . . .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . 3.Pelaksanaan.1.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.2. . . .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. 2.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT . Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. . .4.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. . fikiran dan idea.Tertinggal. .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.4. PERANAN TULISAN .

menguli tepung dan lainlain. dari atas ke bawah dan lain-lain. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. . Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. bahkan juga seluruh insan umumnya. menampal. menganyam. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. syair.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. pantas dan cekap.jari serta kordinasi mata tangan.3. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. menyemai. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Untuk menyediakan. 2. Menguasai gerak tangan bebas. tangan. cara memegang alat tulis. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. perhubungan serta matlamat hidup. mengoyak. fikiran serta perasaan dengan baik. 3.

Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. . 3. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. mengenal.Masalah pembalikan huruf atau perkataan.4.Mengarang cerita. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .3.Kemahiran mengawal dan memegang pensel.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. .Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. 3. .Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. . .Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. . .Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.Lain-lain yang berkaitan.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. .Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. . sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . 3.Mengarang pantun. . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. .3. teka-teki dll. . Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . . . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. sajak.Meneliti.Menulis dengan meninggalkan huruf. .3.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . perkataan atau imbuhan.Membina ayat.Menulis surat kiriman. .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : .

2. 3. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. . .Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.1. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. EJAAN 4. . CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. 4. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.2..1. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. .Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Lemah dalam ingatan penglihatan. Memberikan penerangan. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.4. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. 4. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.

.Permainan Silang kata. . 4. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . . . MENGENAL PASTI MASALAH 3. . berganda dan jantina.. 4. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. .Mencari perkataan berlawan.2. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. . . STRATEGI PENGAJARAN . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Permainan teka teki.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. . .Membina perkataan berirama ( sama di pangkal.Melengkapkan atau menambah perkataan.3. .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.2.Mendiskriminasi perkataan.Membina perkataan di dalam perkataan.Kemungkinan lemah dalam bacaan. .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.

2. 2.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. 2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. Guru tengok cara murid menjawab. atau 1. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.4 Beri sehelai demi sehelai.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. MENGENAL PASTI MASALAH 2. 2.2. Jangan teruskan ujian. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.4.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. pendengaran atau pertuturan. PENILAIAN 1. iaitu LISAN.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. Masa menjawab tidak terhad.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.2 Berdasarkan PKBS. guru darjah. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.3. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. biarkan. PELAKSANAAN 5. atau kesemua di atas.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. 2.3 Berdasarkan pemerhatian guru. guru Bahasa Melayu. 2.2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. ibu bapa. dan lain-lain .2. KPM) 2. atau 1.2. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. PRAKTIK DAN BERTULIS.2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi.

bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. dengan cara kaunseling.“was” menjadi “saw” . Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. ‘esok’ .mengeja dan mengira. agar mudah dirujuk. perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 .‘b’ dengan ‘d’‘ . Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.3 Tampal senarai masalah di fail murid.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? . Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca. mengingati dan mengikuti arahan . menulis. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.Perlu diselesaikan terlebih dahulu.Kesukaran memahami. 3. STRATEGI PENGAJARAN 3. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. 3. 3. ‘ hari ini’ .memahami . menulis .Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’.Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca.

Masalah yang mungkin dialaminya .Salah sangka dan digelar sebagai malas. kecelaruan tingkahlaku) .Masalah tingkahlaku (seperti melawan.Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan .Gangguan emosi (seperti kemurungan) . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi. bodoh atau lembab .Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri . pelakon (Whoopi Goldberg).Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew).Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->