P. 1
PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARAN

PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARAN

|Views: 5,155|Likes:
Published by Mohd Fakhri

More info:

Published by: Mohd Fakhri on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. adab. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. tatasusila atau tatatertib masyarakat. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya". Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. nilai dan pantang larang masyarakat. adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. Justeru.konsep yang sama. manakala etika pula mengkaji. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. 1999:10). jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. 2 . ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. norma. Walau bagaimanapun. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. sopan santun. Walau apapun. kebiasaan atau adat.

naturalisme. idealisme.w. Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain. 1986:19-20). prinsip kewajipan. teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud. manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar. utilitarianisme.t. 10-43. . moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. Akhlak dalam Islam bukanlah teori. egoisme. kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. 1996:17-25). hendoisme. etika keperibadian mulia. Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. 3 . sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. Etika adalah penyelidik atau pengkaji. Rahman Md Aroff. sementara moral pula bersifat praktikal. eksistensialisma.Etika bersifat reflektif dan teoritikal. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. Bagi *Gazalba (1983: 89). kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi).menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut.

ia dinamakan akhlak yang buruk. warna kulit. iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Dari sudut istilah. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. jId 4. Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . meliputi kehendak. Menurut *Ibn Miskawayh. Al-Quran menyatakan hakikat ini. *Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. inspirasi dan sebagainya. keadaan jiwa 4 . tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian).1. H Ismail Yakub. TEORI AKHLAK 1. bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah". Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. ia dinamakan akhlak yang baik.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab. 1985: 143). 1983). Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din. 1996: 4). tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya.dalaman) diri manusia. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu.

Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. cepat ketawa. ii. i. cepat berputus asa dan sebagainya. 5 . Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang.seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian. akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i. yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. Ringkasnya. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. panas baran. Dengan kata lain. aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut. cepat terkejut dengan berita yang didengar. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran). iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang.Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii.

sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan. dan akur kepada larangan-Nya 6 . menundukkan pandangan.1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam.w. pemurah.t. KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. benar.Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". 2. memelihara lidah. la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s.t.w. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup.iii. iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. lemah lembut. bijaksana. 2. amanah. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji). taqwa. jujur. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As. ihsan. menyampaikan.. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji).

rasuah. derhaka kepada ibubapa. benci membenci. di khalayak atau keseorangan. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir.t. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak.2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s. dengki. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. la merupakan segala bentuk perlakuan.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut.w. sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya.t. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut. dan meninggalkan suruhanNya.w.pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. tomohan. mencela. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 . Dengan kata lain. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. 2. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik. khianat (pecah amanah). hasad. fitnah. sombong. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal. sifat..

Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan). kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). Dalam konteks akhlak. Firman Allah s. (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula..w. itulah agama yang betul lurus.w. amalan syaitan dan lainlain. al-mungkar (kemungkaran). al-haqiqah (kebenaran). Firman Allah s.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya. taqwa (takut dan harap).. bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 . al-suu¶ (kejahatan). tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Antara pendekatan tersebut ialah: i. qist (kesaksamaan). al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk.t. 1998: 3). Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun. bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya). haqq (benar dan betul). Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. ihsan dan sebagainya. adi (kesamaan dan keadilan).t. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". maaruf (diketahui dan disahkan baiknya). tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. al-fahsya (perkara-perkara yang keji). Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci.

menolak kebenaran.t. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. Pensejarahan atau penceritaan.beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi. pemujaan berhala. (al-Maidah 5:90) ii. Firman Allah s. 9 . menzalimi diri sendiri.w. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. . Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya".. . Dalam konteks akhlak. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan. " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia. Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. supaya kamu berjaya". dan jika kamu berbuat kejahatan. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk. (al-Maidah 5:100) iii.

w. Allah s. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata).´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 .t. bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang. (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ. Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman. Sesungguhnya Tuhanmu.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan. Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. (Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80. menjelaskan. (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. Bagi kaum Thamud. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. dengan rahmat Kami.84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud). Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu. Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka.

Rasutlullah s. Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s. Ini sesuai dengan status Baginda s. perbuatan. sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan.w.a. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. Manna. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci. 1992: 13-15). perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas. terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya. Oleh itu.w sama ada dalam bentuk perkataan. Selain danpada ciri-ciri di atas.w sebagai pesuruh Allah s. . 11 .t. 1980:192). sebagaimana Al-Quran. Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s.a.w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup.w. taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat).a. yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi. Manakala Al-Sunnah.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu). adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan.a. gambaran batasan dan lain-lain.t. juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s.

Kata Nabi . "Takwa itu di sini". Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada.sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam.menganjur. nescaya ia dapat menghapuskan dosa. hartanya dan kehormatannya. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. Janganlah kamu dengki-mendengki. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. belakang membelakangi (musuh memusuhi). Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kejahatan seseorang itu. keji dan mungkar. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii. Orang-orang Islam bersaudara. (Riwayat Muslim) 12 . benci-membenci. tipu menipu. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya.

3.iv. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan. persekitaran. seterusnya berasaskan realiti kehidupan. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan.A. ibubapa. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela). pendidikan dan sebagainya. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. AI-Quran dan AI-Sunnah. keluarga. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia.W. PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. antaranya: 3. adat resam.

A. air mata akan mengalir.sama ada pada waktu pagi atau petang. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar.W. bahawa Nabi s. maka roh akan berkembang. Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya.w. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i. hati akan khusyuk. 3. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa.Quran. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s.a. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah).2 Uswah Hasanah Baginda S. para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama. bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu.t.w bersabda. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 .

baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. ii.a. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan.w.kamu buat begitu". Anas bin Malik menceritakan. jin dan sebagainya. Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia. tumbuh-tumbuhan. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya. muka bumi. 15 . menghadiri upacara jenazah. Sebagai contoh. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. gemar mengunjungi orang sakit. y Akhlak Baginda Dengan Alam i. Rasullullah s.

Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan).´ (An-Nisa¶.4.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia.´ (Al-Hijr. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu.2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia.CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4. Perkara ini dapat dibuktikan. 4:135) 4. Justeru itu. Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan. Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya. 15:39-40) 16 . CABARAN. dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik). Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini.

jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang. KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat.daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya. fizikal.5.dan perlakuan. jangan mengira apa yang dikatakan orang. Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan. Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah). Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa. 17 . Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini.

Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. Hassan salleh dan Sidi Gazalba. H. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 . Drs. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. Terj. Manusia dan Islam. Etika Pemiagaan Islam.com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. Serdang: y y Al-Ghazali. 1983. 1988. Ismail Yakub Sh. Islam dan perubahan sosio-budaya. Terj. Ihya Ulumuddin. 1998.RUJUKAN Abdul Rahman Md. 1988. Prof. 1999. 1985. Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. PoHs y http://www. Hadis empat puluh. Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. Sulaiman Yasin.scribd. Sidi. Terj. Aroff. Mustafa Abd Rahman. Tk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->