P. 1
PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARAN

PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARAN

|Views: 5,270|Likes:
Published by Mohd Fakhri

More info:

Published by: Mohd Fakhri on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya". Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. tatasusila atau tatatertib masyarakat. jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. Justeru. antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. kebiasaan atau adat. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. 2 . maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Walau apapun. sopan santun. adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi.konsep yang sama. nilai dan pantang larang masyarakat. adab. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. Walau bagaimanapun. norma. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. 1999:10). tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. manakala etika pula mengkaji.

Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. prinsip kewajipan. manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar. Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. idealisme. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi). dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain. eksistensialisma. Akhlak dalam Islam bukanlah teori. naturalisme. .w. Etika adalah penyelidik atau pengkaji. kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Rahman Md Aroff. 10-43.Etika bersifat reflektif dan teoritikal. Bagi *Gazalba (1983: 89). kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. 1986:19-20). teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud.menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. 1996:17-25). sementara moral pula bersifat praktikal. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. hendoisme.t. 3 . etika keperibadian mulia. egoisme. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. utilitarianisme. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika.

Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka. Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din. 1985: 143). iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. ia dinamakan akhlak yang baik.1. warna kulit. H Ismail Yakub. ia dinamakan akhlak yang buruk.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab. tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). TEORI AKHLAK 1.dalaman) diri manusia. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. Menurut *Ibn Miskawayh. inspirasi dan sebagainya. 1996: 4). meliputi kehendak. Dari sudut istilah. Al-Quran menyatakan hakikat ini. *Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. keadaan jiwa 4 . bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah". tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. 1983). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . jId 4.

Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. 5 . aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. Ringkasnya. cepat terkejut dengan berita yang didengar. ii. Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. cepat ketawa. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. Dengan kata lain.Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii. umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. i.seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran). iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang. panas baran. yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. cepat berputus asa dan sebagainya.

jujur. menundukkan pandangan. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan. KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji). Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As. 2.. pemurah. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup. lemah lembut.iii. amanah.1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam.t. bijaksana. memelihara lidah.w. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. benar. menyampaikan. taqwa. dan akur kepada larangan-Nya 6 .t. iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk.Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". 2. ihsan. la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji).w.

fitnah. dengki.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut.w. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s. sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya.pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan.. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya.t. tomohan. benci membenci. hasad. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah. sifat. rasuah. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik. la merupakan segala bentuk perlakuan. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. sombong.2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 . Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir. 2. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut. dan meninggalkan suruhanNya. mencela.t. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. di khalayak atau keseorangan. derhaka kepada ibubapa. khianat (pecah amanah). Dengan kata lain. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada.w. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s.

Antara pendekatan tersebut ialah: i. adi (kesamaan dan keadilan).. bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 .. amalan syaitan dan lainlain.w. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya). qist (kesaksamaan). al-haqiqah (kebenaran). taqwa (takut dan harap).t. kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. haqq (benar dan betul). al-fahsya (perkara-perkara yang keji). Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. al-suu¶ (kejahatan). (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula. Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. maaruf (diketahui dan disahkan baiknya). Dalam konteks akhlak. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. Firman Allah s. Firman Allah s. Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya. ihsan dan sebagainya. al-mungkar (kemungkaran). Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun. serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". 1998: 3). Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci. al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan).t. itulah agama yang betul lurus. al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk.w.

Firman Allah s. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. Pensejarahan atau penceritaan. (al-Maidah 5:100) iii. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". 9 . . menzalimi diri sendiri. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran.beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi. Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk. aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk.t. pemujaan berhala. " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia.. (al-Maidah 5:90) ii.w. menolak kebenaran. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. dan jika kamu berbuat kejahatan. Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. supaya kamu berjaya". Dalam konteks akhlak. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. .

bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan. (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ. (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?. Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka.´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 . Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud).84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu. tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sesungguhnya Tuhanmu.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman. dengan rahmat Kami. Allah s. menjelaskan.w.t. (Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata). Bagi kaum Thamud. bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu.

1980:192). yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi.w.t.a. adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan.w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu). Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s. 1992: 13-15). perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s. 11 . Ini sesuai dengan status Baginda s. perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya.a.w sama ada dalam bentuk perkataan. Manna.t.w. sebagaimana Al-Quran. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas. Rasutlullah s. Manakala Al-Sunnah. gambaran batasan dan lain-lain. perbuatan. Selain danpada ciri-ciri di atas. juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk.a.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini.w sebagai pesuruh Allah s. taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat). Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s. sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan. Oleh itu. .a. terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk.

Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. keji dan mungkar. Kata Nabi .menganjur.sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. hartanya dan kehormatannya. belakang membelakangi (musuh memusuhi). tipu menipu. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. nescaya ia dapat menghapuskan dosa. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. "Takwa itu di sini". (Riwayat Muslim) 12 . Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. Orang-orang Islam bersaudara. benci-membenci. Kejahatan seseorang itu. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya. tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. Janganlah kamu dengki-mendengki. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii.

A. PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S.W. adat resam. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja.iv. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. ibubapa. pendidikan dan sebagainya. 3. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan. persekitaran. seterusnya berasaskan realiti kehidupan. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela). keluarga. antaranya: 3. AI-Quran dan AI-Sunnah. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia.

kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran.w. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 . Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya. para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka. 3.t. maka roh akan berkembang. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa.sama ada pada waktu pagi atau petang. bahawa Nabi s. hati akan khusyuk.2 Uswah Hasanah Baginda S. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i.W. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran.Quran.A. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah).a.w bersabda. bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama. air mata akan mengalir. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar.

15 . ii.a. baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. Sebagai contoh. muka bumi.kamu buat begitu". y Akhlak Baginda Dengan Alam i. jin dan sebagainya. Anas bin Malik menceritakan. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. menghadiri upacara jenazah.w. Rasullullah s. malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia. tumbuh-tumbuhan. gemar mengunjungi orang sakit.

´ (Al-Hijr.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia.2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia. dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik). CABARAN. 15:39-40) 16 .´ (An-Nisa¶. Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan). Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini.CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4. 4:135) 4. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu. Perkara ini dapat dibuktikan. Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya. Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan.4. Justeru itu.

Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah). Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan. 17 .daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya.dan perlakuan. jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang. Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa. fizikal. jangan mengira apa yang dikatakan orang. Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani. KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini.5.

Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. 1988. PoHs y http://www. Mustafa Abd Rahman. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 . Manusia dan Islam. Tk. Ismail Yakub Sh. Ihya Ulumuddin. Prof. 1988. Sulaiman Yasin.com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. Hassan salleh dan Sidi Gazalba.RUJUKAN Abdul Rahman Md. Etika Pemiagaan Islam. Hadis empat puluh. Terj. 1999.scribd. 1985. Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. Islam dan perubahan sosio-budaya. 1983. Drs. Terj. Sidi. Aroff. 1998. Terj. H. Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. Serdang: y y Al-Ghazali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->