Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. tebu. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. menjaga keamanan. keladi. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. kopi. jagung. Walaubagaimanapun. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. Oleh itu. menangkap ikan. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. Antara binatang ternakan ialah ayam. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. ayam hutan dan seladang. Masyarakat Melayu juga . pisang. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. menternak binatang.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. kambing. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. pelanduk. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. keledek. tembakau dan sirih. itik. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. kancil. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. kijang. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. kerbau dan lembu.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian.

apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. . malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. garam. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. tasik dan paya. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. rotan. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan.menjalankan kegiatan menangkap ikan. tebu. kepercayaan dan keagamaan. buluh. gambir dan lada hitam. peribahasa dan kekeluargaan.Melalui sistem ini. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. kain dan gula. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial.

"pukul anak sindir menantu". menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. tarian dabus. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. Apabila anak-anak meningkat remaja.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. pepatah-petitih. "air di cincang takkan putus". Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. "sayang anak pukul-pukulkan. Peribahasa digunakan sebagai panduan. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. berkias ibarat dan dengan berpantun. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. tarian inang dan lilin. silat dan kuda kepang. tari gamelan. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. . Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. Elemen teguran dan pengajaran. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. Selain itu.

Prinsip. sistem. Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. Seperti yang dapat kita lihat. sebelum penjajahan barat. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. perubahan di dalam pentadbiran ini. legislatif (perundangan). eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri.Politik. Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik.

Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Teknik pengeluaran. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa.Menurut Perlembagaan Persekutuan. meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). pemasaran. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Selain ideologi politik. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. tugas menggubal. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana.masing.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri.

2010. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. Golongan yang miskin. kelapa. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. etika dan moral mengikut acuan tempatan. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. Ini bermakna. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. berkeyakinan serta mampu bersaing. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. sosial. kejiwaan dan kebudayaan. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. . Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. Menjelang tahun 2020. nilai. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. Seterusnya. Di Malaysia. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. masih ramai dan masih mundur. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. penyayang. kerohanian. dan nelayan kecil-kecilan. Cina dan India. Hasilnya. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. ekonomi. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. menengah dan bawah) dan. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. pesawah padi. Secara tidak langsung. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. adil dan saksama.

Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. 2004. Setelah merdeka. . Muhd. 2000. Aleeya Atiqah binti Ammar. Selagor: Intiprint Sdn. Bhd. Fokus U Sejarah. 2005. 3) Lee Sin Lian. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Muhammad Azaham. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Muhammad Bukhari bin Ahmad. 2005.. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. dan lebih terpusat di daerah bandar. pendidikan dan bahasa. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. 4) Asmah Haji Omar. Bhd. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Semasa penjajahan.. Dalam pemerintahan Malaysia. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. Bhd. Dengan kehadiran agama Islam. Buku: 1) Ismail Noor. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. Islam. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Rosnanaini binti Sulaiman.adat. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Takkan Melayu Hilang Di Dunia.. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Yusof bin Ibrahim. dan Barat ke Alam Melayu. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Namun demikian. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. Malay Images. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. peluang pendidikan sekuler terbatas. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful