Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

Oleh itu. kambing. kopi. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. keladi. menjaga keamanan. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. menternak binatang.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. kijang. keledek. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. kerbau dan lembu. jagung. pisang. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. kancil. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. menangkap ikan. tebu.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. pelanduk. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. Antara binatang ternakan ialah ayam. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. tembakau dan sirih. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. itik. Walaubagaimanapun. ayam hutan dan seladang. Masyarakat Melayu juga .

garam. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. tebu. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. buluh. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan.menjalankan kegiatan menangkap ikan.Melalui sistem ini. gambir dan lada hitam. rotan. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. peribahasa dan kekeluargaan. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. kepercayaan dan keagamaan. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. . kain dan gula. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. tasik dan paya. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu.

tari gamelan. Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. tarian inang dan lilin. Peribahasa digunakan sebagai panduan. tarian dabus. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. Elemen teguran dan pengajaran. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. Apabila anak-anak meningkat remaja. . pepatah-petitih. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. "pukul anak sindir menantu". sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. "air di cincang takkan putus".walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. "sayang anak pukul-pukulkan. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. berkias ibarat dan dengan berpantun. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. Selain itu. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. silat dan kuda kepang. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan.

Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. sebelum penjajahan barat. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. sistem. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa.Politik. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. Seperti yang dapat kita lihat. legislatif (perundangan). Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu. perubahan di dalam pentadbiran ini. Prinsip.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya.

meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi.masing. tugas menggubal. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Selain ideologi politik. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Teknik pengeluaran. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah.Menurut Perlembagaan Persekutuan. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. pemasaran.

isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. kejiwaan dan kebudayaan. Secara tidak langsung. etika dan moral mengikut acuan tempatan. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. penyayang. adil dan saksama. Ini bermakna. . kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. Seterusnya. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. sosial. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. Golongan yang miskin. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. Hasilnya. Menjelang tahun 2020. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB. dan nelayan kecil-kecilan.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. 2010. kelapa. masih ramai dan masih mundur. pesawah padi.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. nilai. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Cina dan India. menengah dan bawah) dan. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. ekonomi. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. Di Malaysia. kerohanian. berkeyakinan serta mampu bersaing.

. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. Yusof bin Ibrahim. Semasa penjajahan. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Namun demikian. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan.. 2000. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. Aleeya Atiqah binti Ammar. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Fokus U Sejarah. peluang pendidikan sekuler terbatas. 2005. Dalam pemerintahan Malaysia. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. Selagor: Intiprint Sdn. Islam. . Bhd. Bhd. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. Muhammad Bukhari bin Ahmad. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Setelah merdeka. Muhd. Muhammad Azaham.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. 4) Asmah Haji Omar.adat. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Malay Images. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. pendidikan dan bahasa. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu. dan lebih terpusat di daerah bandar.. Buku: 1) Ismail Noor. 2004. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. 3) Lee Sin Lian. Dengan kehadiran agama Islam. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. 2005. dan Barat ke Alam Melayu. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. Rosnanaini binti Sulaiman. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful