Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

menternak binatang.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian. tebu. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. kambing. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. pisang. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. Masyarakat Melayu juga . kijang. menjaga keamanan. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. Walaubagaimanapun. tembakau dan sirih. kopi. itik. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. keladi. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. keledek. ayam hutan dan seladang. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai. Oleh itu. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. kerbau dan lembu. menangkap ikan.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. Antara binatang ternakan ialah ayam.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. pelanduk. kancil. jagung. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu.

peribahasa dan kekeluargaan. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. tasik dan paya. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. buluh. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu.Melalui sistem ini. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. garam. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. kain dan gula. gambir dan lada hitam. . Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. tebu. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. kepercayaan dan keagamaan.menjalankan kegiatan menangkap ikan. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. rotan.

pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. tarian inang dan lilin. Apabila anak-anak meningkat remaja. pepatah-petitih. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. berkias ibarat dan dengan berpantun.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. "sayang anak pukul-pukulkan. Elemen teguran dan pengajaran. "pukul anak sindir menantu". . tari gamelan. silat dan kuda kepang. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. "air di cincang takkan putus". Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. Selain itu. Peribahasa digunakan sebagai panduan. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. tarian dabus. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan.

perubahan di dalam pentadbiran ini. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. Prinsip. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. Seperti yang dapat kita lihat.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik. Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. sebelum penjajahan barat. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara.Politik. legislatif (perundangan). ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu. sistem.

sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti.Menurut Perlembagaan Persekutuan. Teknik pengeluaran. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana.masing.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. tugas menggubal. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. pemasaran. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Selain ideologi politik. Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit.

Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. Ini bermakna. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. adil dan saksama. 2010. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. Di Malaysia. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Golongan yang miskin. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. kerohanian. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. kejiwaan dan kebudayaan. penyayang. etika dan moral mengikut acuan tempatan. Menjelang tahun 2020. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. nilai. masih ramai dan masih mundur. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. menengah dan bawah) dan. Cina dan India. kelapa. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. ekonomi. dan nelayan kecil-kecilan. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Secara tidak langsung. Hasilnya. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. pesawah padi. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. sosial. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. Seterusnya. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. berkeyakinan serta mampu bersaing. . Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB.

walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Aleeya Atiqah binti Ammar. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. Islam. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Buku: 1) Ismail Noor. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut.. Fokus U Sejarah. Muhd. 4) Asmah Haji Omar. Rosnanaini binti Sulaiman. dan lebih terpusat di daerah bandar.. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Setelah merdeka. Semasa penjajahan. Namun demikian. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Muhammad Bukhari bin Ahmad. Bhd. 2000. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. Dengan kehadiran agama Islam.adat. 2005. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. Muhammad Azaham. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. . dan Barat ke Alam Melayu. Selagor: Intiprint Sdn. Yusof bin Ibrahim. 3) Lee Sin Lian. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama.. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Bhd. peluang pendidikan sekuler terbatas. Malay Images. Dalam pemerintahan Malaysia. pendidikan dan bahasa. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu. 2005. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful