Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

Oleh itu.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. pelanduk. kijang. menternak binatang. Antara binatang ternakan ialah ayam. keledek. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. keladi. pisang. kancil. jagung. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. menangkap ikan. kopi. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. tembakau dan sirih. itik. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. Walaubagaimanapun. kambing.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. tebu.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. menjaga keamanan. ayam hutan dan seladang.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. Masyarakat Melayu juga . kerbau dan lembu. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan.

peribahasa dan kekeluargaan. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British.Melalui sistem ini. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. garam. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. rotan. . Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. gambir dan lada hitam. kepercayaan dan keagamaan. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. tebu. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. kain dan gula. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. buluh.menjalankan kegiatan menangkap ikan. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. tasik dan paya. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor.

Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. tarian inang dan lilin. Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. "pukul anak sindir menantu". tarian dabus. pepatah-petitih. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. silat dan kuda kepang. Elemen teguran dan pengajaran. Selain itu. "air di cincang takkan putus". Peribahasa digunakan sebagai panduan. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. berkias ibarat dan dengan berpantun. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. Apabila anak-anak meningkat remaja. tari gamelan. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. "sayang anak pukul-pukulkan. . Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan.

dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. sistem. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara. Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. sebelum penjajahan barat. Seperti yang dapat kita lihat. perubahan di dalam pentadbiran ini. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu. ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. Prinsip. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. legislatif (perundangan). Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa.Politik. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu.

Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. Selain ideologi politik. tugas menggubal.masing. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Teknik pengeluaran. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. pemasaran.Menurut Perlembagaan Persekutuan. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. pesawah padi. Hasilnya. menengah dan bawah) dan. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. Ini bermakna. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. etika dan moral mengikut acuan tempatan. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. sosial. ekonomi. Menjelang tahun 2020. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. adil dan saksama. nilai. kelapa. Cina dan India. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. Di Malaysia. Secara tidak langsung. kerohanian. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. . Golongan yang miskin. penyayang. berkeyakinan serta mampu bersaing. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. 2010. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. masih ramai dan masih mundur. dan nelayan kecil-kecilan. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. kejiwaan dan kebudayaan. Seterusnya. kelas sosial yg berbeza (kelas atas.

Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Buku: 1) Ismail Noor. Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. 2005. Selagor: Intiprint Sdn. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. pendidikan dan bahasa. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. 2004. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. Muhammad Bukhari bin Ahmad. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu.. Malay Images. 2005. Bhd.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. . Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Semasa penjajahan. Muhd. dan lebih terpusat di daerah bandar. Yusof bin Ibrahim. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. dan Barat ke Alam Melayu. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. 3) Lee Sin Lian. peluang pendidikan sekuler terbatas. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn.. Bhd. Dengan kehadiran agama Islam. Fokus U Sejarah. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Muhammad Azaham. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Setelah merdeka. Namun demikian. Takkan Melayu Hilang Di Dunia.adat. Dalam pemerintahan Malaysia. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. 4) Asmah Haji Omar. Bhd. Rosnanaini binti Sulaiman. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Aleeya Atiqah binti Ammar. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn..