Cara hidup orang melayu

Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. tebu. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. pelanduk. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. Antara binatang ternakan ialah ayam. kijang. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. Oleh itu.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. keladi. menternak binatang. keledek. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. menangkap ikan. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. kancil. Masyarakat Melayu juga . menjaga keamanan. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. kambing. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. ayam hutan dan seladang. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. kopi. pisang. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. itik. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. jagung. tembakau dan sirih. kerbau dan lembu. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Walaubagaimanapun.

menjalankan kegiatan menangkap ikan. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat.Melalui sistem ini. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. kain dan gula. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. tasik dan paya. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. buluh. peribahasa dan kekeluargaan. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. tebu. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. kepercayaan dan keagamaan. . Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. gambir dan lada hitam. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. garam. rotan. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu.

Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. silat dan kuda kepang.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. tarian inang dan lilin. "air di cincang takkan putus". "sayang anak pukul-pukulkan. tarian dabus. "pukul anak sindir menantu". . akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. Peribahasa digunakan sebagai panduan. Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. pepatah-petitih. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. Elemen teguran dan pengajaran. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. Apabila anak-anak meningkat remaja. Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. tari gamelan. Selain itu. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. berkias ibarat dan dengan berpantun. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´.

Politik. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Prinsip. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. legislatif (perundangan). Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. Seperti yang dapat kita lihat. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. perubahan di dalam pentadbiran ini. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara. Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. sistem. sebelum penjajahan barat. Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik.

Selain ideologi politik. tugas menggubal. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. pemasaran. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Teknik pengeluaran. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri.masing. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing.Menurut Perlembagaan Persekutuan.

masih ramai dan masih mundur. kelapa. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. . kejiwaan dan kebudayaan. nilai. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Secara tidak langsung. Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. Ini bermakna. pesawah padi. Seterusnya. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. berkeyakinan serta mampu bersaing. Menjelang tahun 2020. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. ekonomi. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. Golongan yang miskin.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. 2010. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. Hasilnya. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. penyayang. dan nelayan kecil-kecilan. Cina dan India. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. sosial. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB. etika dan moral mengikut acuan tempatan. Di Malaysia. adil dan saksama. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. kerohanian. menengah dan bawah) dan.

walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. 2004. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Semasa penjajahan. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. 4) Asmah Haji Omar. Aleeya Atiqah binti Ammar. dan lebih terpusat di daerah bandar. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini..adat. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. Muhd. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. peluang pendidikan sekuler terbatas. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. 2005. Buku: 1) Ismail Noor. .. Namun demikian. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. Yusof bin Ibrahim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah merdeka. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. Rosnanaini binti Sulaiman. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Bhd. Dengan kehadiran agama Islam. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. pendidikan dan bahasa. Fokus U Sejarah. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. 2005. Muhammad Azaham. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. 2000. Bhd. Bhd.. Islam. Selagor: Intiprint Sdn. dan Barat ke Alam Melayu. Malay Images. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. 3) Lee Sin Lian. Muhammad Bukhari bin Ahmad. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Dalam pemerintahan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful