Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

Masyarakat Melayu turut menternak binatang. itik. Antara binatang ternakan ialah ayam. Oleh itu. keledek. ayam hutan dan seladang. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. Walaubagaimanapun. kancil. pisang. kijang.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. tebu. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. menjaga keamanan. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. jagung. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. pelanduk. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. menangkap ikan.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. tembakau dan sirih. menternak binatang. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. kerbau dan lembu. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. kopi.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian. kambing. Masyarakat Melayu juga . keladi. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah.

Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. garam. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. tasik dan paya. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan.menjalankan kegiatan menangkap ikan. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. gambir dan lada hitam. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. tebu. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan.Melalui sistem ini. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. kepercayaan dan keagamaan. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. kain dan gula. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. rotan. buluh. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. peribahasa dan kekeluargaan. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. . Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu.

peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. "pukul anak sindir menantu". Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. pepatah-petitih. tarian inang dan lilin. . Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. tarian dabus. silat dan kuda kepang. Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup. tari gamelan. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. Elemen teguran dan pengajaran. Peribahasa digunakan sebagai panduan. Selain itu. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. "air di cincang takkan putus". menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. Apabila anak-anak meningkat remaja. Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. berkias ibarat dan dengan berpantun. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. "sayang anak pukul-pukulkan.

Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Seperti yang dapat kita lihat. perubahan di dalam pentadbiran ini. ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . legislatif (perundangan). Prinsip.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik. manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri.Politik. sistem. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. sebelum penjajahan barat. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah.

Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. pemasaran. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. tugas menggubal. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal.masing. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Selain ideologi politik. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Teknik pengeluaran.Menurut Perlembagaan Persekutuan. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing.

Di Malaysia. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. Hasilnya. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. dan nelayan kecil-kecilan. Seterusnya. Secara tidak langsung. berkeyakinan serta mampu bersaing. sosial. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. Cina dan India. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. etika dan moral mengikut acuan tempatan. . Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. masih ramai dan masih mundur. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. kelapa. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. menengah dan bawah) dan. penyayang. pesawah padi. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. Ini bermakna. ekonomi. kerohanian.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. Menjelang tahun 2020. nilai.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. kejiwaan dan kebudayaan. adil dan saksama. Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Golongan yang miskin. 2010. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani.

Yusof bin Ibrahim. Muhammad Bukhari bin Ahmad.. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn.adat. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. 2005.. . masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Buku: 1) Ismail Noor. Bhd. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Namun demikian. Semasa penjajahan. Bhd. Dengan kehadiran agama Islam. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. 4) Asmah Haji Omar. 2004. 3) Lee Sin Lian. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Bhd. Malay Images. Fokus U Sejarah. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Muhd. Dalam pemerintahan Malaysia. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. dan Barat ke Alam Melayu. 2005. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. dan lebih terpusat di daerah bandar. Islam. Rosnanaini binti Sulaiman. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu.. Selagor: Intiprint Sdn. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Muhammad Azaham. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. 2000. peluang pendidikan sekuler terbatas. Aleeya Atiqah binti Ammar. pendidikan dan bahasa. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. Setelah merdeka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful