Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang.

Cara hidup ialah sesuatu perkara yang diwarisi oleh sesebuah anggota masyarakat dari semasa ke semasa dan dari satu generasi ke satu generasi. Cara hidup orang melayu pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Ini boleh dilihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pada zaman dahulu, orang melayu lebih dikenali dengan masyarakat melayu tradisional. Masyarakat melayu tradisional ini terbahagi kepada dua tahap iaitu masyarakat feudal pada zaman kesultanan melayu Melaka dan masyarakat melayu pada sebelum berlakunya penjajahan British. Cara hidup orang melayu dahulu dari segi politik adalah bermula sejak kurun ke 15 di mana struktur kerajaan melayu Melaka diasaskan. Struktur kerajaan melayu Melaka pada masa itu adalah dipengaruhi dengan pengaruh Hindu. Corak pemerintahan kerajaan melayu Melaka adalah feudal iaitu terdapat susun lapis sosial berdasarkan status. Mengikut pada hierarki pada zaman itu, terdapat dua golongan sahaja iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripda raja, bangsawan, pembesar dan penghulu manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Pemerintah ialah orang yang mempunyai kuasa, berpengaruh, berkedudukan tinggi, mempunyai pengikutnya sendiri dan mempunyai sumber kekayaan. Golongan yang diperintah ialah orang kerahan dan jika mengikari atau derhaka kepada pemerintah, mereka ini akan dihukum. Terdapat tiga unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional iaitu pertama, negeri yang diperintah oleh raja; kedua, daerah yg diuruskan oleh pembesar dan ketiga, kampung yang dijaga oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan peringkat unit yang terbesar yang menunjukkan faktor geografi dan sungai sebagai sempadan negeri dan juga jalan perhubungan yang utama . Ibu negeri kebiasaannya terletak di tepi atau kuala sungai. Ini adalah untuk memudahkan kawalan dan urusan keluar masuk negeri. Pemerintah tertinggi bagi unit ini ialah Raja atau Sultan dan dibantu oleh pembesar utama seperti Bendahara, Temenggung, Laksamana , Penghulu Bendahari, dan Syahbandar. Peringkat daerah merupakan unit yang mengawal beberapa buah kampong dan juga menjadi jalan penghubungan. Unit ini ditadbir oleh pembesar tempatan seperti Dato¶. Unit ini berfungsi sebagai pentadbiran tempatan , menjaga keamanan daerah, memungut cukai , menjadi utusan raja dan perantara pemerintah kepada rakyat .

tebu. menjaga keamanan.Manakala padi huma ditanam di kawasan bukit yang tidak memerlukan banyak air. pisang. perantara dengan pembesar daerah dan mempunyai kuasa mengerah anak buah bagi melaksanakan perintah orang atasan. Ekonomi komersial merujuk kepada pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang besar. Walaubagaimanapun. itik. Oleh itu.Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran. kijang. Kegiatan pertanian yang dijalankan adalah menggunakan tanah milik sendiri atau pajakan atau bekerja untuk tuan tanah. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. kambing. Antara tanaman lain yang ditanam ialah ubi kayu. Penghulu berperanan dalam memungut cukai. kerbau dan lembu. Binatang ternakan seperti kerbau dan lembu digunakan untuk membajak sawah padi dan mengangkut barangan keperluan. Binatang ternakan juga dijual bagi dijadikan kulit untuk membuat bahan dan alat muzik. Penanaman padi huma dilakukan oleh orang asli di kawasan pedalaman di TanahMelayu. Dalam sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Penanaman padi sawah bergantung kepada sistem pengairan. menangkap ikan. keledek. MasyarakatMelayu menjalankan kegiatan menanam padi sawah dan padi huma. keladi.peringkat kampong pula ialah peringkat dimana menghubungkan rakyat dengan pemerintah iaitu penghulu. hasil tersebut akan ditukarkan dengan barang-barang keperluan lain. tembakau dan sirih. pengeluaran secara besar-besaran telah membolehkan kegiatan eksport dijalankan melalui perdagangan antarabangsa. MasyarakatMelayu turut menjalankan kegiatan memburu binatang liar di hutan untuk mendapatkan bekalan daging seperti rusa. kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakatMelayu. Masyarakat Melayu juga . Hasil tanaman tersebut biasanya untuk kegunaan sendiri dan selebihnya untuk diberikan kepada jiran atau kaum keluarga mereka. kancil. pelanduk. menternak binatang. memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. Masyarakat Melayu turut menternak binatang. jagung. Penanaman padi sawah dijalankan di kawasan delta sungai.Sebahagian besar masyarakatMelayu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian. kopi. Masyarakat melayu pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. Antara binatang ternakan ialah ayam. negara Barat telah membawa ekonomi komersial dan perdagangan antarabangsa kepada masyarakat tempatan selepas kedatangan mereka. ayam hutan dan seladang.

tasik dan paya. iaitu menangkap ikan laut dan menangkap ikan air tawar seperti sungai. maka masyarakat Melayu menggunakan istilah Wayang Bangsawan. peribahasa dan kekeluargaan. Kedua-dua bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak. Terdapat dua jenis kegiatan perikanan oleh masyarakatMelayu. Tradisi lisan diperturunkan daripada satu generasi sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai sosial. Hasil gambir dan lada hitam dipasarkan ke luar negara melaluiSingapura dengan menggunakan tongkang. malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional terdiri daripada golongan memerintah dan rakyat turut mempengaruhi struktur budaya. Di Johor sistem kangcu diperkenalkan. apabila munculnya persembahan bercorak bangsawan. pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Kegiatan perdagangan memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakatMelayu. rotan. Cara hidup orang melayu dari segi sosial boleh dilihat dari budaya. . Hasil tanaman tradisional yang dikomersialkan adalah seperti ubi kayu. sistem ekonomi komersial turut diperkenalkan. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah damar. Hasil hutan tersebut akan dijual atau ditukar dengan barangan keperluan lain seperti beras. manakala kebudayaan rakyat menyatakan sifat-sifat kesenian yang menjadi hiburan masyarakat. Kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh masyarakatMelayu yang mendiami kawasan pinggir pantai atau tepi sungai. Budaya tradisi masyarakat Melayu berkembang dan diwarisi sejak zaman berzaman tetapi lebih bersifat kedaerahan kerana sistem perhubungan sesama mereka yang terbatas.menjalankan kegiatan menangkap ikan. orang Cina dariSingapura diambil untuk mengerjakan tanaman gambir dan lada hitam. gambir dan lada hitam. kepercayaan dan keagamaan. Tradisi budaya istana mempertahankan bentuk peradaban yang tinggi sebagai melambangkan golongan bangsawan. Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri. Tanaman-tanaman ini diusahakan oleh orang Cina dan mendapat pasaran yang baik di Eropah. Masyarakat Melayu turut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan.Melalui sistem ini. Masyarakat tempatan juga menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. tebu. buluh. iaitu tradisi budaya istana dan budaya rakyat. Selepas kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Hingga menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. garam. ubat-ubatan herba dan buah-buahan hutan. Pertanian komersial dijalankan diNegeri-NegeriSelat dan Johor. kain dan gula.

menakutnakutkan anak atau dengan merotan tetapi tidak mencederakan. Seni persembahan masyrakat Melayu pula menampilkan Makyong. berkias ibarat dan dengan berpantun. "air di cincang takkan putus". Jika dilihat dalam konteks mengajar seorang anak misalnya. silat dan kuda kepang. "sayang anak pukul-pukulkan. sayang isteri tinggal-tinggalkan´ dan lainlain lagi. tarian inang dan lilin. Keluarga pula dilihat sebagai unit asas dalam organisasi sosial dan pembentukan sesebuah masyarakat. teladan dan sempadan dalam menjalani hidup.walaupun pertunjukannya bercorak drama dan persembahan pentas. peringatan dan teladan adalah pernyataan moral yang tidak dilakukan secara keras dan paksa tetpai secara lembut dan bersahaja dengan menggunakan peribahasa. Kesimpulannya kepercayaan agama masyarakat Melayu banyak membawa perubahan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan pada masa yang sama mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial mereka. berpuasa dalam bulan Ramadhan atau menunaikan haji. Elemen teguran dan pengajaran. akan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab pula dalam soal ibadat seperti sembahyang lima waktu sehari semalam. Umpamanya peribahasa ³Umpama kacang lupakan kulit´. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu. teguran ini dilakukan seepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. tarian dabus. Aspek kepercayaan dan keagamaan bagi masyarakat Melayu membantu memberikan fungsi manusia sebagai satu cara hidup yang sempurna. . "pukul anak sindir menantu". Peribahasa digunakan sebagai panduan. Selain itu. Bagi yang berpegang teguh kepada agama Islam. pantun dan sebagainya menyatakan hal masyarakat Melayu yang suka berkias ibarat untuk menyatakan hasrat dan perasaan. Apabila anak-anak meningkat remaja. pepatah-petitih. tari gamelan. ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah seperti menegur dan memberi nasihat. Keindahan seni pengucapaan Melayu seperti peribahasa.

legislatif (perundangan). Kesan penjajahan barat terhadap Tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik. dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang kuasa mereka yang tesendiri. Ini dapat dilihat dengan jelasnya melalui perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dan negara.Politik. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada iaitu. Badan pemetintah (eksekutif) ini mempunyai kuasa memerintah sama ada di peringkat persekutuan iaitu Jemaah Menteri atau negeri iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secara langsung oleh penjajah. Kesan penjajahan barat juga telah membawa perubahan terhadap politik negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa diantara tiga unsur penting iaitu. Badan ini melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran negara sehingga ke hari ini. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. ekonomi dan sosial orang melayu selepas penjajahan Barat atau pada masa kini sudah berubah dari yang dahulunya. Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Seperti yang dapat kita lihat. Fungsi badan perundangan (legislatif) adalah . manakala segala perkara berhubung dengan agama dan adat istiadat telah diberi kuasa dan di bawah pengawasan sultan melayu sendiri. eksekutif (pemetintah) dan juga badan kehakiman (judisial) diperkenalkan. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah melayu. sistem. sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. sebelum penjajahan barat. Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu. Prinsip. iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutuf.yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. perubahan di dalam pentadbiran ini. Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.Struktur pentadbiran negara secara umumnya terbahagi kepada dua peringkat iaitu persekutuan dan negeri.

Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di mana komoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit.menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.Menurut Perlembagaan Persekutuan. Peranan lain yang penting ialah menjaga keadilan dan mengawasi badan eksekutif supaya tidak menyalahgunakan kuasa menggubal. Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan Keadilan di negara kita. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Kesan penjajahan barat dari aspek ekonomi. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan perlombongan bijih timah. dan tenaga kerja didominasi oleh etnik . Teknik pengeluaran. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli parti. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Terdapat dua badan perundangan iaitu peringkat Persekutuan adalah Parlimen dan peringkat Negeri adalah Dewan Undangan Negeri. meminda dan meluluskan undang-undang boleh dilakukan Jemaah Menteri (badan eksekutif) atas nama Parlimen. dapat dilihat melalui kewujudan sistem ekonomi dualisme. Parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaan dan pertanian. meminda dan meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. tugas menggubal. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing. pemasaran. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu mendapat perkenan dari Yang Dipertuan Agong bagi peringkat Persekutuan dan Sultan atauYang Dipertuan Negeri bagi peringkat Negeri. Selain ideologi politik. Sistem ekonomi dualisme merujuk kepada dua tumpuan ekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik.masing.

masih ramai dan masih mundur. Cina dan India. Menjelang tahun 2020.kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. berkeyakinan serta mampu bersaing. pembangunan ekonomi di dorong oleh kuasa pasaran. isu pembangunan ekonomi berkait rapat dgn isu sosial terutamanya isu kemiskinan dan agihan kekayaan menurut golongan etnik. kerohanian. kelas sosial yg berbeza (kelas atas. 2010. etika dan moral mengikut acuan tempatan. Pada masa kini Barisan Nasional telah memperkenalkan Model Ekonomi Baru ( New Economic Model ) pada akhir bulan Mac. . pesawah padi. Ini bermakna. kelapa. Isu agihan pendapatan dapat dilihat daripada 2 sudut iaitu. ekonomi. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa serta menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi dari segi politik. Di Malaysia. Sejak Malaysia mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 hingga ke akhir tahun 1960an. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional iaitu pekebun kecil getah. sosial. Usaha kerajaan diteruskan lagi dengan Dasar Wawasan Negara (2001-2010) atau dikenali sebagai Wawasan 2020. ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia.melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional. walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi. adil dan saksama. ia merupakan respons kepada perkembangan ekonomi. nilai. Dasar Pembangunan Nasional(DPN) telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Secara tidak langsung. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. kejiwaan dan kebudayaan. DPN merupakan pemangkin negara ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan digerakkan di atas landasan yang kukuh ke arah membentuk pembangunan seimbang yang meliputi aspek keadilan sosial. Golongan yang miskin. Malaysia dijangka mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh. Seterusnya. dan nelayan kecil-kecilan. penyayang. Hasilnya. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. menengah dan bawah) dan. kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan berkerja sebagai petani. Strategi DPN masih lagi berlandaskan strategi yang telah dibina oleh DEB.

. 3) Lee Sin Lian. Orang Melayu di Malaysia hampir keseluruhannya beragama Islam. Namun demikian. Muhammad Azaham. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi terus diamalkan. 2005. Kini pendidikan sekuler menjadi saluran pembelajaran yang utama di kalangan orang Melayu. Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur dalam dan unsur luar seiring dengan kedatangan pengaruh Hindu. Muhd. Rosnanaini binti Sulaiman.Cara hidup orang melayu dari aspek sosial pada zaman sekarang boleh dilihat peningkatannya dari segi agama. Keberadaan kelas menengah Melayu di Malaysia paling utamanya melalui saluran pendidikan. Melalui principle of co-existence ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Dalam pemerintahan Malaysia. Yusof bin Ibrahim.adat. Buku: 1) Ismail Noor. Bahasa melayu pula dijadikan bahasa nasional sehingga kini. Setelah merdeka. dan Barat ke Alam Melayu. Bhd. Selagor: Intiprint Sdn. peluang pendidikan sekuler terbatas. Muhammad Bukhari bin Ahmad. Dengan kehadiran agama Islam. Islam. 2004. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. Orang Melayu mendapat pendidikan agama sebelum berlakunya penjajahan lagi. Bhd. 2005. Bhd. Bahasa melayu pada zaman dahulu dijadikan lingua franca bagi Tanah melayu. barulah pendidikan sekuler diperkembangkan. dan lebih terpusat di daerah bandar. 4) Asmah Haji Omar. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. pendidikan dan bahasa. 2000. Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks. Fokus U Sejarah. 2) Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Semasa penjajahan. Malay Images. masih terdapat sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan masyarakat melayu. Takkan Melayu Hilang Di Dunia.. Aleeya Atiqah binti Ammar.. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn.. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn.